eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Tjenestebevis Elisabeth Aasved Wiborg EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Innkalling til styrernettverk for kommunale og private barnehager Frosta kommune m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning Siv Tone Faanes Vik EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning Vibeke Lehn EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Utfylt skjema - Liste over barns atferd i alderen 6-18 år - lærerskjema Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger, avdeling BUP EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Utfylt skjema - Liste over barns atferd i alderen 6-18 år - lærerskjema Helse Nord-Tøndelag HF, Sykehuset Levanger, avd BUP EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Signert IOP 18-19 VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Liv Moksnes EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Vedr. forespørsel om innsyn Mona Kvande EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste Hilde Solberg Valberg EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste Kari Haug EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste Kari Haug EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Høringsuttalelse til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 - Svarbrev Delta Frosta EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Høringsuttalelse til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 - Svarbrev MiG Tautra EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Inngående brev Stopp av trekk av fagforeningskontingent delta EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Værnes EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Inngående brev Samtykke til opplysninger ***** EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Inngående brev Tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper for 2019 Aldring og helse EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Inngående brev Utlysning av midler til pårørendeskoler og samtalegrupper for 2019 Aldring og helse EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Inngående brev Kulturminnefaglige uttalelse - Søknad om kjøretillatelse i vernesone på Storholmen på Tautra Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Inngående brev SEFRAK Frosta Trøndelag Fylkeskommune - Hilde Arna Tokle Yri EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte 22.01.2019 Sykehuset Levanger EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan og plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til økt lærertetthet Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter og avlastere - st. ref. (4016109125) Ingunn Rosø EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Nora Faanes EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Mona Kvande EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Hege Christine Holsæter EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Ingrid Stene EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Budsjett 2019 Sør-Innherad kirkelige fellesråd - Svarbrev Sør-Innherad kirkelige fellesråd v/Gunnar Winther EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190123 23.01.2019 Utgående brev Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet til budsjett 2019 - Svarbrev Utdanningsforbundet Frosta skole v/Henrik Sanden EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Søknad om kjøretillatelse i vernesone på Storholmen på Tautra Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Svar på klage (kopi) Innherred Renovasjon EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Katrine Rønningen Nyenget EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Tilbakemelding på høringsuttalelse til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Frosta kommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Klage på vedtak om reduksjon av renovasjonsgebyr (kopi) Tommy Rønne EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Svar på spørsmål vedr. avtale om leie av friidrettsbane og nærmiljøanlegg Frosta Idrettslag v/Tor Henrik Viken EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Innvilget søknad om erstatning for avlingssvikt 2018 - grovfôr FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av boligtomt Brauten Eiendom AS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Skjenkebevilling - endret dato Frank Tvervåg EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av enebolig Roar Vold EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Pålegg - Rapport etter kontroll av elektriske anlegg (kopi) Det lokale eltilsyn EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Hildegunn Husby EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - ***** ***** Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Sigbjorn.aarnseth@ntebb.no EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Tilsyn og veiledning om eksponering for brannrøyk - rapport Arbeidstilsynet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Tilsyn og veiledning om eksponering for brannrøyk - rapport Arbeidstilsynet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Britt Storli Mostad EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Øystein Skaslien EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Vedr. forespørsel om innsyn Mona Kvande EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Henny Synnøve Veien EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Krav om fast stilling Nordahl Unni EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Frosta skytterlag EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Åse Langås EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Utgående brev Melding om fare for nedsatt karakter ***** EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Nina Hauge EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Utgående brev Melding om fare for nedsatt karakter ***** EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning ***** EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Øystein Skaslien EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Innkalling til styrernettverk for kommunale og private barnehager 22.01.2019 Frosta kommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Høring - Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra ekspertutvalg - forslag om endringer i eierseksjonsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Svar på krav om grunnressurs på gitt grunnskoleopplæring og spesialundervisning høst 2018 ***** ***** ***** ***** Levanger kommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Unni Nordahl EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning Unni Nordahl EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Signert samtykkeerklæring ***** EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Garantiansvar pr. 31.12.18 Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Kommentarer til innkomne nabomerknader - Kransarvika Pretor Advokat AS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet Værnesregionen PPT EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4008514628) Jonny Karlsen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Innkalling til styrernettverk for kommunale og private barnehager 22.01.2019 Frosta kommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Krav om fast stilling Heidi Margrethe Kvam EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev Vedr. klage på endringer reguleringsplaner for Sandberga og Fånestangen Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190120 20.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Ingvill Hagen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190120 20.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Jonathan Viken EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190119 19.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Anna Rygh Hogstad EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Dam Jan Lutdal m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning ***** EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Utlysning av tilskuddsmidler til foreldrestøttende tiltak BUFDIR EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Årsrapport for typegodkjente minirenseanlegg 2018 Biovac Environmental Technology AS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Veronika L. Selin Pedersen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Johanne Rekkebo EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Innkalling til overføringsmøte 14.06.2019 Espira Juberg gårdsbarnehage EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Krav om fast stilling Aleksander Ulvik EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Inger Moksnes Hernes EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Høring - hvordan skal Trøndelag sammen sikre et mest mulig omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv fram mot 2030! Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling Frank Tvervåg EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Linda Aigare EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Møte i styringsgruppa Frostating UKL medlemmer i styringsgruppa m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev SV: Møte i styringsgruppa Frostating UKL - påminnelse Samarbeidsgruppa m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Biologisk kartlegging dammer i Hogstadskogen - tilbakemelding Grunneiere m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Søknad om startlån - Avslag ***** EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Svar på Informasjon om prosjektet "Uhensiktsmessig legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten" Nord Universitet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Referat samarbeidsmøte 15.01.2019 ***** EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Annonse - Kommunestyremøte 29.01.2019 Frostingen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Søknad om utslippstillatelse Manneset - høring KYSTVERKET MIDT-NORGE m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Linda Aigare EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Betaling for strøm til varmepumpe ***** EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Byggemøte - status januar 2019 Frosta kirke v/Selmar Greistad m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Liv Moksnes EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Referat 03.12.2018 Frosta kommune v/Småland Astrid m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Tilbakemelding NTNU v/Anders Lyngstad EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Inspirasjonsmøte - bestilling Valberg slektsgård v/'Roger Lein EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev 079/001 Oppføring av garasje, Aage Bratsvedal Aage Bratsvedal EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn. Konstali helsenor AS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Ragnhild Fossum EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Samarbeidssøknad - søknad om økonomisk støtte - Avslag Trøndersnadder UB EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Ferdigattest for ny bolig og garasje på gnr. 79 bnr. 73, Stein Røste og Anne Grete Haugen. Byggkontrollen AS m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Ragnhild Fossum EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Årsmelding 2018 Espira Juberg gårdsbarnehage Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Referat 23. april 2018 Ungdomsrådet v/Collin Viken m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Søknad på prosjektmidler 2019 og årsrapportering for 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Frostadammer - rapport Dag Dolmen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Referat 25.06.2018 Ungdomsrådet v/Collin Viken m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Referat Ungdomsråd Ungdomsrådet m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Nyhetsbrev fra UKM Norge UKM Norge EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Nyhetsbrev fra UKM Norge UKM Norge EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Årsmelding 2018 Folkheim barnehage Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Søknad Hauganfjæra camping Fylkesmannen i Trøndelag - Kari Kolle EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Tilbakemelding Trond Olav Beitland EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev DKS-Frosta-Falstad Falstadsenteret EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Den kulturelle skolesekken - årsrapportering for 2018 Trøndelag Fylkeskommune - Irene Rosenblom EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Frostadammer - tilbakemelding Fylkesmannen i Trøndelag - Kari Kolle EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Referat UKM dialogmøte Trøndelag 2018 Trøndelag Fylkeskommune - Anna Josefine Kvaløsæter EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Søknad om tiltak - Hauganfjæra Torleif Kristian Haugan EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - ***** ***** Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Søknad UKL Torleif Kristian Haugan EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Dammer i Hogstadskogen - dispensasjon Erling Hagen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev DKS Trøndelag og avlysing av "Engel i snøen" Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Mobiliseringsarrangement på Valberg 14. januar?? Fylkesmannen i Trøndelag - Kari Kolle EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Forespørsel om deltagelse på møte 14. januar på Frosta Fylkesmannen i Trøndelag - Kari Kolle EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Inspirasjonstreff 14. januar - program til innlederne Fylkesmannen i Trøndelag - Kari Kolle EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Invitasjon til Minimalens filmprogram med visning av Ettminuttsfilm! Minimalen kortfilmfestival v/Ingrid Bakken EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Søknad Hauganfjæra Marit og Torleif Haugan EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene Helsedirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Møte i styringsgruppa Frostating UKL Fylkesmannen i Trøndelag - Kari Kolle EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Den kulturelle skolesekken - årsrapportering for 2018 Trøndelag Fylkeskommune - Irene Rosenblom EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Magnushallen Frosta lyd EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Besøk på Hegra festning Hegra festnings venner v/styreleder Sissel Oline Waatland EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Velkommen til DKS Arena - programslipp for Den kulturelle skolesekken Trøndelag Fylkeskommune - Irene Rosenblom EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Invitasjon til møte Stiklestad nasjonale kultursenter -Ingvild Johnsen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev UKM - Ung Kultur Møtes Frosta skole EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd FROSTAHALLEN SA EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Forespørsel om deltagelse på møte 14. januar på Frosta Fylkesmannen i Trøndelag - Kari Kolle EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Orientering om oversendelse av klage (kopi) Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Foreløpig program Fylkesmannen i Trøndelag - Kari Kolle EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Møte, 14.01.19 Erling Hagen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Referat politiråd 05.12.2016.doc Politiet v/Marit Helene Stigen m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Referat Frosta kommune v/ordrører Trine Haug m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Magnushallen - tilbakemelding Frosta lyd EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Annonse - Frostingen, 10.01 Frostingen - Irene Røkke EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Trude Mari Lutdal EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Annonse - Frostingen, 10.01 Frostingen - Irene Røkke EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport 2018 - rådyr Jan Lutdal EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Utbetaling av tilskudd til politiske partier 2018 FROSTA HØYRE m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Årsmelding 2018 Solvang barnehage Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Referat 17.09.2018 Frosta kommune v/rådmann Auran Arne Ketil m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Kommunens behandling ***** EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Årsmelding 2018 Borglia barnehage Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Slamrapport desember 2018 Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av retten til å legge og ha liggende ledninger over eiendommen gnr.94 bnr.1 i Frosta kommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Saksframlegg/innstilling Vurdering av varslingsrapport fra Revisjon Midt-Norge datert 22.11.2018. Oppfølging av varslene EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Utgående brev Referat Samordningsteam barn og unge 14.01.2019 Frosta kommuen v/Bjørnstad Elin m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Utgående brev Avtale om leie av friidrettsbane og nærmiljøanlegg Frosta Idrettslag v/Tor Henrik Viken EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 817229352 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969603470 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 918327282 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969155230 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 974239388 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 981372778 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 912888312 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om med finansiering i prosjekt "Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn framtid 2019 - 2021" Innherred skognettverk EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Bekreftet mottatt sakliste Kommunestyremøte 29.01.2019 Frostingen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Uttalelse vedr. nedskjæringer ved skolens støttepersonell - miljøveileder og psykolog Utdanningsforbundet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 997433432 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Invitasjon til Trøndersk Matfestival 1.-3.08.2019 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Informasjonsinnhenting Værnesregionen barneverntjeneste EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskudd år 1 - 2018 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 981419820 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970066810 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 977221811 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969257343 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 993514772 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 985856435 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 991459251 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969256282 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984944799 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 912170225 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 983196942 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969184389 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale May Iren Korsnes EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ingrid Vinge EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Renate Myhre EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 813094762 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 992142421 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 980430901 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 990729808 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 875948962 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969686538 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 875948962 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 971077360 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 895626422 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Erma Abangan Iversen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Marius Hansen Vik EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning Vibeke Lehn EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Utgående brev Takk for oss! Praksis-skolen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Utgående brev Fordeling av forsikring Skogbrynet 14 (Triolen) 2019 Inger Kristine Hojem m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Børge Nilsen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Utgående brev Krav om integreringstilskudd 2018 Imdi EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Veronika L Selin Pedersen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Stjørdal murerservice A/S EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Janne H Strandvahl Alstad EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Utgående brev Refusjonskrav øvingslærere høsten 2018 Nord Universitet, fakturamottak EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Utgående brev Melding om fare for nedsatt karakter ***** EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Marthe Julseth EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Janne Helen Strandvahl Alstad EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling Kor-Ækt EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Rapp IL EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Ramone Myhre EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev E-post fra Revisjon Midt-Norge SA v/Merete Montero til Frode Revhaug datert 29.10.2018. Siste avsnitt omtaler habiliteten til ordfører og varaordfører Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss Lise Pettersen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om parkeringsbevis ***** EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Bekreftet mottatt svar Konstali Helsenor AS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Informasjon om prosjektet "Uhensiktsmessig legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten" Nord Universitet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Høring - Lov og forskrift - tekniske standarder til ladepunkter og fyllestasjoner for alternative drivstoff Samferdselsdepartementet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4008514628) Lena Svean EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Trekk i lønn Statens Innkrevingssentral EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Private Barnehagers Landsforbund (PBL) EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd ved sykdomsavløsning Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Uttalelse til høring av detaljregulering av Frosta Hageby trinn 2 GBNR 096/015 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Rapport - Biomangfold i fire dammer i Hogstadskogen, 2018 NTNU v/Dag Dolmen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad UKL Hogstadskogen + søknad dispensasjon LNR Erling Hagen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Oppnevning av settefylkesmann - dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Rapportering om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler 01.06.2018 - 01.06.2019 Kulturdepartementet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter, jegerprøven 2018 Miljødirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Nina Hauge EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Åse Langås EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Renate Myhre EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Vergefullmakt ***** EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Grethe Breiseth EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Ingrid Vinge EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtaler Erma Abangan Iversen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Aage Jr Bratsvedal EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Spørsmål vedr. bruksendring Olga Sofie Balsvik m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Hege Christine Holsæter EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Renate Myhre EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Innsendelse av refusjonskrav NAV EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Dokumentasjon på tilskudd fra gjensidigestiftelsen Rapp IL EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Bekreftelse fra Frosta Fjellstyre på tilskudd Rapp IL EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Egil Minde EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Signert avtale om tjenestetilbud og samarbeidsavtale om politiråd Politiet i Trøndelag v/ lensmann i Værnesregionen Ketil Ravlo EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Berihila Okubay EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Sigrid Rygh Hogstad EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Utgående brev Delingstillatelse Sverre Skogly EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Utgående brev Fotballhall Neset fotballklubb v/Kjell Arne Aatlo EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Utgående brev Søknaden er mottatt Marthe Flægstad EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Utgående brev Referat 10.1.19 ***** EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Utgående brev Rapport norskopplæring innvandrere Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger og vedlegg - Spillemidler Rapp IL, trimtrapp Rapp IL EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Utgående brev Søknaden er mottatt Ida Marie Korstad Vold EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om eiendomsskatt og kommunale gebyrer Huseiernes Landsforbund EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Svein Erik Fjerdingøy EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Janne Helen Strandvahl Alstad EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Konstali helsenor AS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning Siv Tone Faanes Vik EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Kommentar til sak 2-19 i Formannskapet 15.01.19 - Kransarvika Henrik Sanden m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Tilskudd Regionalt pilegrimssenter Stiklestad Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Påminnelse - registrering av parkeringstillatelser for forflytningshemmede i HC-registeret Statens vegvesen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til bygging av parkeringsplass Rapp IL EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om utvidelse av bobilplasser på Hernesøra Harald Olav Øren EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett HOLMEN PARK & ANLEGG AS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Utgående brev Søknad om forebyggings -og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar for IA-virksomheter NAV Skanning EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190113 13.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Slobodanka Paunovic EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190113 13.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4008514628) Marit Jørstad EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190113 13.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Lisa Ulvik EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190112 12.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Andrea Hokstad EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190112 12.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Mari Aunan EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190112 12.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4008514628) Mari Aunan EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Maria Nordahl Kjølen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Epikrise Sykehuset Levanger EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Samrawi Hagos EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Endring av trekk Utdanningsforbundet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Tilskudd til klimatiltak k- søknadsfrist 15.02.2019 Miljødirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Hjelpeskjema KOSTRA landbruk for rapporteringsåret 2019 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Partnerskap i Innherred skognettverk Levanger kommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Frank Tvervåg EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Saksframlegg/innstilling Tillatelse til oppføring av bølgedempere på eksisterende småbåthavn, Mostad kai, gnr. 96 bnr. 09. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak STENE TØMRERSERVICE AS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om kulturmidler Idretts-SFO EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan Nav EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Refusjonskrav høsten 2018 LEVANGER KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Utlysning av midler til tillrggsarealer til idrettshaller Frosta Idrettsråd m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Signert tilbakemelding vedr. anbudskonkurranse for fastmonterte lekeapparater og fallunderlag Værnesregionen v/Hindseth Håvard EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Søknad om økonomisk støtte Frosta kommune v/Roar Husby m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Klage på vedtak om videreføring a hjemmesykepleie - til endelig behandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Påkobling varsel om tvangsmulkt Dagfinn Fjæran EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Saksframlegg/innstilling Rapportering av HMS-relaterte avvik pr. 03.12.18 EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Vedtak angående Hansteen - En eventyrlig seilas Stiftelsen Ytterøy Bygdetun EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad om seksjonering Brauten Eiendom AS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Utlysning av deltakelse i kommunenettverk universell utforming 2019 KS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon fra eldre reguleringsplan,bygging av to boligblokker a. 10 stk. leiligheter i Kjelsåsen, gnr. 40 bnr. 37. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Inge Hovdal EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Endring i utleggstrekk Værnesregionen skatteoppkreverkontor EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Informasjon til kommunene i Trøndelag om tilskudd til kompetanse- og innovasjonstilskudd kap. 761.68 rapportering for 2018 og søknad for 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Daniel Seizew EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd ved sykdom Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Monica Lillenes EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om etablering av blåskjelloppdrett og dispensasjon fra arealplanen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av retten til å legge og ha liggende ledninger over eiendommen gnr. 94 bnr. 1 i Frosta kommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Lene sundet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Informasjonsinnhenting Sykehuset Levanger EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Informasjon til kommunene i Trøndelag om tilskudd til kompetanse- og innovasjonstilskudd kap. 761.68 rapportering for 2018 og søknad for 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Saksframlegg/innstilling Klage på kommunestyrets vedtak i sak 46/18 og Søknad om fradeling av tomter i Kransarvika gnr/bnr 34/1 -dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan og 100-metersbeltet til sjø EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Saksframlegg/innstilling Forslag om endringer i gebyrregulativet for avløp EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Oppsigelse av avtale NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING TRØNDELAG SA EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om kommunepins Kjetil Øverås EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om etablering av blåskjell oppdrett og dispensasjon fra arealplanen - utgår feil i bokmerker EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Referat fra personalmøte 07.01.19 Ansatte ved Folkheim og Solvang barnehage EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Renhold, lys og varme Frosta kommunehus 2018 PARAT NAV ØKONOMITJENESTER EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Renhold, lys og varme Frosta kommunehuset 2018 FROSTA VASSVERK SA EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Renhold, lys og varme Frosta kommunehus 2018 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Melding om yrkesskade Nav skanning EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Oversendelse - Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 for Frosta kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Renhold, lys og varme Frosta kommunehus 2018 Trøndelag politidistrikt EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Svar på krav om grunnressurs på gitt grunnskoleopplæring og spesialundervisning høst 2018 ***** ***** ***** ***** Levanger kommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Saksframlegg/innstilling Renovasjonsgebyr - slampriser 2019 EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Referat ansvarsgruppemøter 18.12.2018 AGLO VIDEREGÅENDE SKOLE m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om kommunepins Ellen Kvikshaug Berntsen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad om overflytting Sara Helen Mostad EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Krav om refusjon for gitt grunnskoleopplæring høst 2018 Levanger kommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Krav om grunnressurs for gitt grunnskoleopplæring og spesialundervisning høst 2018 Levanger kommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Svar vedr. spørsmål om husnummer Eli Vist EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Søknad om lærlingetilskudd TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Samrawit Hagos EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Svein Erik Fjerdingøy EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Underskrevet gravemelding HOLMEN PARK & ANLEGG AS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport 2018 - rådyr Asbjørn Mostad EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Kartlegging av kjøp fra ideelle og kommersielle tjenesteleverandører Agenda Kaupang EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning Ernesta Mikalauskiene EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning Ernesta Mikalauskiene EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Kommentar til nabovarsel (kopi) Alf Johny Rokke EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn - dispensasjoner for snøscooter Trønder-Avisa EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel Trønder-Avisa EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om vimpel/bordflagg Frank-Morten Jørgensen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet Værnesregionen PPT EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Ferdigattest for oppført gjødselkumme på gnr. 14 bnr. 13. Odd- Arne Nordahl EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Søknad og svar om overføring av ferie Torgunn Østbø EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Innsending av PAI 2018 KS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4008557374) Kim André Kvamvold EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Kvalitetssikring av KOSTRA-rapporteringen. Påminnelse for skjema med frist 15.02.2019 Statistisk sentralbyrå EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett RS-Takst Nito EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Undersøkelse om egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2018 - Frosta skole Statistisk sentralbyrå EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Vannforskriften - Rapportering av overvåking for 2018 og søknad om overvåkingsmidler for 2019 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Høring - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel formål LNFR jf. § 19-1 for utvidelse av vannspeil i Raudammen på Tautra - Søknad om dispensasjon fra plbl § 1-8 - Søknad om dispensasjon fra jordloven § 9 - GBNR 086/003 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Underskrevet avtale Documaster EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Saksframlegg/innstilling Svar på spørsmål i debatthefte fra KS om mellomoppgjøret i 2019 EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Innsending av kopi av data til PAI-registeret Kommunal Rapport EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Oversendelse - kopi av brev Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Kontantstøtte desember 2018 NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Justering av husleiepriser på kommunehuset for 2019 FROSTA VASSVERK SA EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Elin Mari Strømsholm EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Redusert foreldrebetaling i barnehagen ***** EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Underskrevet databehandleravtale EVRY Evry EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Egenandeler på pleie og omsorgstjenester Laila Bakke EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Høring - delstrategier Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Birgitte Moksnes EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Økonomiområdet 2019. Innsending av dokumenter, tidsfrister og informasjon Fylkesmannen v/Gråberg, Anne EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Hilde Solberg Valberg EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Melding om dødsfall i Frosta kommune - 4. kvartal 2018 Folkehelseinstituttet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Ragnhild Fossum EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte 04.10.2018 Værnesregionen PPT EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Forespørsel om kommunepins Kjetil Øverås EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn - dispensasjoner for snøscooter Trønder-Avisa EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Databehandleravtale (GDPR) Aschehoug Undervisning EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svar på Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Kristin Øren Bratsvedal EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Godkjent gravemelding Frosta Maskinservice AS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Godkjent sanitærmelding FROSTA MASKINSERVICE AS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon uten lønn Nina Hauge EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Forespørsel og svar på forespørsel om stillingsopplysninger Statens pensjonskasse EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Marthe Torset EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svar til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel formål LNFR jf. § 19-1 for utvidelse av vannspeil i Raudammen på Tautra - Søknad om dispensasjon fra plbl § 1-8 - Søknad om dispensasjon fra jordloven § 9 - GBNR 086-003 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Avtale om leie av Vinnatrøa fotballstadion Neset fotballklubb EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Ombudsmannens uttalelse - lukking av møter i kommunestyret og formannskapet Sivilombudsmannen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Kostra - rapportering per 4. kvartal 2018 - åpent for rapportering Statistisk sentralbyrå EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte 17.01.2019 Sykehuset Levanger EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Ingunn Østerlie Hyndøy EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Spørsmål vedr. eiendomsskatt og kommunale gebyrer Huseiernes Landsforbund EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Trekk i lønn PRA Group Norge AS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Trekk i lønn Skolelederforbundet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Orientering til kreditorer om økonomisk situasjon NAV Inn-Trøndelag Kompetansesenter for gjeldsrådgivning EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Den kulturelle spaserstokken 2019 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Kor-Ækt EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Oversendelse av budsjettdokumenter til Fylkesmannen Fylkesmannen v/Gråberg, Anne EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning Laimonas Stasinskis EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Stjørdal murerservice A/S EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Avtale om leie av friidrettsbane og nærmiljøanlegg Frosta Idrettslag v/Tor Henrik Viken EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Tilskudd til Espira Juberg Gårdsbarnehage i 2019 Espira barnehager AS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Tilbudsbrev Camilla Syrstad Forfang EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Tilbudsbrev Isabelle Berg Karlsen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Tvangsmulkt Bernt Roarsen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Kommunalt tilskudd for november og desember 2018, Espira Juberg gårdsbarnehage Espira barnehager AS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon uten lønn Lise Jørstad Skogen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Kommunalt tilskudd til Espira Juberg gårdsbarnehage, januar og februar 2019 Espira barnehager AS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Sissel Aasbjørg EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev Høring - forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene Komunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2019 Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev Søke videregående opplæring 2019-2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev Svar på søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr (kopi) Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev Tilbakeleveringsskjema2 Reidar Skarsbakk EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev Kommentarer til utarbeidet konsekvensutredning av omsøkt nydyrking på gnr 24/1 ved Liavatnet i Frosta FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Ketil Løvrød EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Saksframlegg/innstilling Renovasjonsgebyr - slampriser 2019 - utgår feil i bokmerker EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev Forespørsel om vimpel/bordflagg Frank-Morten Jørgensen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Astrid Flægstad EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Underskrevet gravemelding E-nor Installasjon as EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Tone Ulvik EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev Innrapportering av KOSTRA-sosialstatistikk 2018 Statistisk sentralbyrå EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev Salgs og skjenkekontroller 26.12.2018 Securitas EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev Vannforskriften - Rapportering av overvåking for 2018 og søknad om overvåkingsmidler for 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Gunbjørg Iversen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Venke Hoel EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på erverv av Gnr/Bnr 077/002 EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Johanne Faanes EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Tilbudsbrev Camilla Syrstad Forfang EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev Forespørsel om kommunepins Ellen Kvikshaug Berntsen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev 042/042 - Bergsåsvegen 19 - Gravemelding HOLMEN PARK & ANLEGG AS EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev Innhenting av 1.terminkarakterer for avgangselever skoleåret 2018-2019 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev Avslutning av sak Værnesregionen PPT EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Innkalling til personalmøte Ansatte v/ Borglia barnehage EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Stig-Bjørnar Iversen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Svar vedr. betaling for SFO tilbud for elever i 5.-7.trinn Norges Handikapforbund Trøndelag EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev Omorganisering - saksbehandling på grunnskoleskyss Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev Bestått fagprøve Veronika Pedersen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev Logopedoppfølging vedr stemmevanskene Værnesregionen PPT EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Svar på brev - Fradeling mv tomt nr 12 Viktil - status og videre arbeid Per Erling Lund EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Pålegg med varsel om tvangsmulkt Johan Arnt Hernes EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Janne Helen Strandvahl Alstad EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale May Iren Korsnes EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Svar på forslag i NOTAT AD NY KRAFTAVTALE Værnesregionen v/Langdal Knut EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Rapportering årsverk pr 31.12.2018 til LMD Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Utgående brev Innkalling til personalmøte 07.01.19 Ansatte ved Folkheim og Solvang barnehage EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Utgående brev Delingstillatelse Bernt Kristian Kvamme EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan for Komite Folk 2019 EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Saksframlegg/innstilling Overordnet samarbeidsavtale Værnesregionen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Saksframlegg/innstilling Vertskommuneavtale Værnesregionen Barnevern EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Utgående brev Tilbudsbrev Farhan Nuur Aalin EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Saksframlegg/innstilling Vertskommuneavtale Værnesregionen NAV EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Saksframlegg/innstilling Vertskommuneavtale Værnesregionen PPT EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Saksframlegg/innstilling Vertskommuneavtale Værnesregionen Responssenter EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Saksframlegg/innstilling Endring av selskapsavtale - IKA Trøndelag IKS 2019 EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss Bjørnar Ulvik EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Saksframlegg/innstilling Vertskommuneavtale Værnesregionen IKT EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Saksframlegg/innstilling Vertskommuneavtale Værnesregionen Innkjøp EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Saksframlegg/innstilling Vertskommuneavtale Værnesregionen Skatteoppkrever EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Saksframlegg/innstilling Norsk kulturindeks 2018 EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie fra 2018 til 2019 Arild Røsdal EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Søknad til Innovasjon Norge ***** EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Saksframlegg/innstilling Kulturplan for Frosta kommune, 2018-2024 - sluttbehandling EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Svar på søknad om skoleskyss - kopi Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Innhenting av 1. terminkarakterer for avgangselever skoleåret 2018-2019 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport 2018 - Rådyr Jan Kjørsvik EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport 2018 - Rådyr Jan Kjørsvik EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport 2018 - rådyr Sverre Holm EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Sara Asefaw Beyene EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ariel Trætli EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport 2018 - Rådyr Jon Alstadvold EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport 2018 - rådyr Arne Østerlie EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport 2018 - Rådyr Arne Jørstad EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport 2018- Rådyr Bjarne Elvrum EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Konsesjon Gnr:77 Bnr:2 Lena Valstad EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport 2018 - rådyr Jostein Hovdal EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning Ernesta Mikalauskiene EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning Ernesta Mikalauskiene EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Bendik Gullesen Davidsen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Endring av plass / Oppsigelse SFO Aivaras Rekasius EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Takker ja til tildelt plass i barnehage Isabelle Berg Karlsen m.fl. EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Odd-Arne Nordahl EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190103 03.01.2019 Utgående brev Foreløpig svar på tilbakemelding på egenvurdering om bruk av vilkår etter sosialtjenesteloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190103 03.01.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Gunbjørg Iversen EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190103 03.01.2019 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte 10.01.2019 Værnesregionen PPT EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190103 03.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Marthe Torset EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190103 03.01.2019 Inngående brev Brudd på personvernet Værnesregionen v/Schjølberg Simon EPHORTEFRO
Ingen tilgang 20190103 03.01.2019 Inngående brev Vedlikehold Helleristninger på Evenhus HERNES JOHAN ARNT EPHORTEFRO