eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3446/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Saken trekkes Nord-Trøndelag jordskifterett EPHORTEFRO
3453/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på valg av jordskiftemeddommere - gjenvalg Marit Moksnes EPHORTEFRO
3458/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Informasjon om tannhelsetjenesten Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3418/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2019 Miljødirektoratet EPHORTEFRO
3423/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte Konsek Trøndelag 21.04.2020 Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
3460/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Jordleiepriser Åmli kommune EPHORTEFRO
3461/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utsettelse av tilsynsaksjonen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) EPHORTEFRO
3454/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) Mona Nordfjellmark EPHORTEFRO
3457/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Retningslinjer for fotterapeuter og nødvendig helsehjelp Fotterapeutforbundet EPHORTEFRO
3459/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Informasjon om utenlandske arbeidstakere Johan Arnt Hernes EPHORTEFRO
3464/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Rutine for fordeling av smittevernutstyr Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3472/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) Bjørn Haakon Hermanrud EPHORTEFRO
3473/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) Anette Jakobsen Hoff EPHORTEFRO
3305/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Oppsigelse av turnus Randi Brit Nilssen m.fl. EPHORTEFRO
3316/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
3387/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) Kristin Jørstad Fossum EPHORTEFRO
3393/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling NAV Værnesregionen EPHORTEFRO
3394/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling NAV Værnesregionen EPHORTEFRO
3395/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling NAV Værnesregionen EPHORTEFRO
3401/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. oppføring av garasje og grenser Kurt Jonn Øyre m.fl. EPHORTEFRO
3404/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) Emina Ilic EPHORTEFRO
3379/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3385/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Prioritering av vandelskontroll og politiattest Politiet EPHORTEFRO
3396/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om salgsbevilling NAV Værnesregionen EPHORTEFRO
3399/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om salgsbevilling NAV Værnesregionen EPHORTEFRO
3358/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon om skogbrannhåndteringen sesongen 2020 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) EPHORTEFRO
3352/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Status, informasjon og råd til brann- og redningsvesenene og 110-sentralene Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) EPHORTEFRO
3380/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Pensjonistforbundet EPHORTEFRO
3382/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
3389/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling NAV Værnesregionen EPHORTEFRO
3354/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Ivaretagelse av allmennlegeansvaret Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3355/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon om turnusfysioterapeuter i tjeneste Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
3357/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon om utenlandsk arbeidstaker Viken Østre AS EPHORTEFRO
3361/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Praktisering av smittevernberedskap i dagligvarebutikk NorgesGruppen EPHORTEFRO
3349/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på meddommere til tingretten 2012-2024 Rune Haug EPHORTEFRO
3350/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Tor Olav Hellan Lutdal EPHORTEFRO
3353/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Covid-19 prioritering i helse- og omsorgstjenesten Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3362/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tiltak i kollektivtrafikken AtB EPHORTEFRO
3360/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Eiendomsmegler1 Midt-Norge AS EPHORTEFRO
3373/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Avdragsutsettelse 2020 Kommunalbanken EPHORTEFRO
3236/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Nijole Pilitauskiene EPHORTEFRO
3240/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Line Sundsby Hovdal EPHORTEFRO
3239/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Brev til landbruksnæringen på Frosta Til alle i landbruksnæringa på Frosta EPHORTEFRO
3233/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking REKKEBO JOAR EPHORTEFRO
3235/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Kjell Olav Hernes EPHORTEFRO
3241/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse Jannicke Bakken EPHORTEFRO
3337/2020 20200322 22.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Giedre Gurcine EPHORTEFRO
3338/2020 20200322 22.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) Nils Erik Volden EPHORTEFRO
3336/2020 20200321 21.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) Padma Khaitu EPHORTEFRO
3334/2020 20200321 21.03.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3335/2020 20200321 21.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) Lise Stubbe Brenne EPHORTEFRO
3299/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Tillatelse til bruk av parkeringsplass Guri Mari Skreslet Rygg m.fl. EPHORTEFRO
3302/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon om standpunkt og fravær Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
3333/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om startlån Gintare Urnikaite EPHORTEFRO
3300/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om koronasitasjonen til barnehage og skole Utdannignsdirektoratet EPHORTEFRO
3303/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
3304/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Spørsmål om dato for behandling av bevillingsvedtak for ny bevillingsperiode Ringnes EPHORTEFRO
3323/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Skarven turlag EPHORTEFRO
3331/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Uttalelse til nydyrking på 106/001 Samediggi/Sametinget EPHORTEFRO
3332/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) Henning Evenshaug EPHORTEFRO
3075/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev 061/023 Angående utslippssøknad RØRMESTERAN AS EPHORTEFRO
3322/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn NN EPHORTEFRO
3190/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Svar på klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt Knut Gunnar Myraune EPHORTEFRO
3315/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Uttalelse miljø Hollingsæter miljøtjenester EPHORTEFRO
3297/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppdatert tekst og sms turister Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3298/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Purring - spørsmål om gebyr LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
3301/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppdatering om covid-19 Folkehelseinstituttet EPHORTEFRO
3312/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Chewewan Tunkaew EPHORTEFRO
3313/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Arve Eugen Røtting EPHORTEFRO
3179/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Svar vedr. anleggsveg fra parkeringsplass Norconsult EPHORTEFRO
3229/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse Bernt Kristian Kvamme EPHORTEFRO
3191/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Svar på klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt 2020 Knut Gunnar Myraune EPHORTEFRO
3193/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på takstgrunnlaget for eiendomsskatt 2020 Helge Pettersen EPHORTEFRO
3194/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på merknad fra fylkesmannen Per Lund EPHORTEFRO
3052/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Per Lund EPHORTEFRO
3138/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Varsel om permittering Joar Brenne EPHORTEFRO
3140/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Tjenestebevis Magnar Engen Fjørtoft EPHORTEFRO
3124/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Rita Jørstad Olsen EPHORTEFRO
2990/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Høring-Plan for Nydyrking Gnr:106 Bnr:1 i Frosta Kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTEFRO
2957/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Tildeling - Startlån, retur av signert låneavtale Husbanken EPHORTEFRO
3283/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om koronasituasjonen Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
3287/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og veiinfrastruktur Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3290/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Koronatiltak INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
2991/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Høring-Plan for Nydyrking Gnr:106 Bnr:1 i Frosta Kommune LEVANGER KOMMUNE EPHORTEFRO
3150/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Plenklipping Skogly Ungdomslag og Folkheim Vel EPHORTEFRO
3164/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om foreldrepermisjon Joakim Mollan EPHORTEFRO
3258/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Oppdateringer utslippssøknad Sebastian Ng EPHORTEFRO
3273/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Beredskap for bostøttearbeid Husbanken EPHORTEFRO
3260/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Kommuneundersøkelsen 2020 Huseierne EPHORTEFRO
3281/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Høring - Trøndelagsplanen - Regional planstrategi for fylkestingsperioden 2020-2023 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3289/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Apotekpersonell og testing på korona Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3292/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Korrigering - koronatiltak - dato for representantskapsmøte INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
3293/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) Marit Jørstad EPHORTEFRO
3251/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Forhold registrert ved tømming av septik (kopi) INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
3252/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Høring - Søkerstatistikk videregående opplæring 2020-2021 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3242/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Frostaringen EPHORTEFRO
3243/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Tinglyste dokumenter Kartverket EPHORTEFRO
3244/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Stopp av utleggstrekk Statens innkrevingssentral EPHORTEFRO
3245/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Stopp av utleggstrekk Statens innkrevingssentral EPHORTEFRO
3246/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Halvard Nordfjæran EPHORTEFRO
3247/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Forhold registrert ved tømming av septik (kopi) INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
3048/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Aktiv Stjørdal AS EPHORTEFRO
3002/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste Hilde Solberg Valberg EPHORTEFRO
2998/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Svar på søknad ***** EPHORTEFRO
3054/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK EPHORTEFRO
2832/2020 20200318 18.03.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på erverv av gnr/bnr 022/001 EPHORTEFRO
2912/2020 20200318 18.03.2020 Saksframlegg/innstilling Kabling av høyspentlinje Vikaleiret EPHORTEFRO
2999/2020 20200318 18.03.2020 Saksframlegg/innstilling Fradeling av Gårdstun på gnr/bnr 022/001 EPHORTEFRO
2281/2020 20200318 18.03.2020 Saksframlegg/innstilling Fradeling av Gårdstun på gnr/bnr 016/005 EPHORTEFRO
2825/2020 20200318 18.03.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom EPHORTEFRO
3127/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Siv Merete Kristiansen EPHORTEFRO
3115/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Tjenestebevis Anne Grete Aas EPHORTEFRO
3174/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Renteregulering Kommunalbanken EPHORTEFRO
3090/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Svar på hvor mange som skal ha opplæring i/på samisk skoleåret 2020/2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3091/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Uttalelse til reguleringsplan for Orsand camping Frosta Vassverk EPHORTEFRO
3214/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Jordleiepriser 2020 Moss og Råde kommune EPHORTEFRO
3221/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Jordleiepriser 2020 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3211/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Rita Jørstad Olsen EPHORTEFRO
3213/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Beredskap for bostøtte Husbanken EPHORTEFRO
3227/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tildelingsbrev drenering 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3232/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) SHARMILA KC EPHORTEFRO
3212/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Jordleiepriser 2020 Midt-Telemark landbrukskontor EPHORTEFRO
3177/2020 20200318 18.03.2020 Saksframlegg/innstilling Kabling av høyspentlinje Vikaleiret EPHORTEFRO
3187/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt Helge Pettersen EPHORTEFRO
3188/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt Knut Gunnar Myraune EPHORTEFRO
3189/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt Knut Gunnar Myraune EPHORTEFRO
3173/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Uttalelse vedr. milø Hollingsæter miljøtjenester EPHORTEFRO
3172/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Vedr. anleggsveg fra parkeringsplass Norconsult EPHORTEFRO
3175/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
3184/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3186/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på valg av meddommere til lagmannsretten 2021-2024 - gjenvalg Ola Hjelde EPHORTEFRO
3148/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Informasjon fra NAV NAV Arbeids- og velferdsetaten EPHORTEFRO
3142/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Revisors attestasjon KomRev EPHORTEFRO
3143/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Skjema for revisorattestasjon KomRev EPHORTEFRO
3145/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Hilde Rognhaug EPHORTEFRO
3152/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Slamrapport februar 2020 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
3160/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Opprettholdelse av varetransport/vei-infrastruktur Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3163/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Endring av foreldrepengeperioden Joakim Mollan EPHORTEFRO
3096/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Stopp av trekk Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
3101/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Påminnelse - pålegg om utbedring av elektrisk anlegg Eldretunet 0001 Tensio TN AS EPHORTEFRO
3117/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Nina Therese Tomren EPHORTEFRO
3118/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) Jenny Moksnes EPHORTEFRO
3126/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) Line Kjørsvik EPHORTEFRO
3092/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer om stenging av virksomhet Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3110/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Utvidet adgang til å avholde politiske møter som fjernmøte ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS EPHORTEFRO
3116/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Barnepass til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap EPHORTEFRO
3098/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
3099/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om serveringsbevilling Politiet EPHORTEFRO
3100/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Påminnelse - pålegg om utbedring av elektrisk anlegg Eldretunet 0006 Tensio TN AS EPHORTEFRO
3108/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Betalingsinformasjon Visma EPHORTEFRO
3109/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på merknad fra fylkesmannen Per Lund EPHORTEFRO
3112/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Oppsigelse Jannicke Bakken EPHORTEFRO
3114/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Uttalelse Frosta Vassverk AS EPHORTEFRO
3093/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner mm Helsedir EPHORTEFRO
3097/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Stopp av trekk Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
3102/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) Linda Tomren EPHORTEFRO
3111/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Status fra Innherred Renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
3113/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Utsatt søknadsfrist Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3085/2020 20200315 15.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler FROSTA IDRETTSLAG EPHORTEFRO
3088/2020 20200315 15.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler FROSTA HISTORIELAG EPHORTEFRO
3086/2020 20200315 15.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter/fritidskontakter - st. ref. (4167343001) Ingunn Manneset EPHORTEFRO
3087/2020 20200315 15.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Ingunn Manneset EPHORTEFRO
3089/2020 20200315 15.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler Ungdomscafeen 2020 EPHORTEFRO
3083/2020 20200314 14.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler FROSTA REVMATIKERFORENING EPHORTEFRO
3084/2020 20200314 14.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler FROSTARINGEN EPHORTEFRO
3074/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd 2020 Gunnar Arnfinn Myhre EPHORTEFRO
3082/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler NESET FOTBALLKLUBB EPHORTEFRO
3080/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommune for å begrense spredning av Covid-19 Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
3081/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3076/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning PROMIDT AS EPHORTEFRO
3077/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3079/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd (kopi) Miljødirektoratet EPHORTEFRO
3058/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
3051/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler Trods idrettslag v/Torbjørn Faanes EPHORTEFRO
3053/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Samtykke til tinglysing DNB Eiendom AS EPHORTEFRO
3050/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av fritidsbolig Frosta byggservice AS EPHORTEFRO
3056/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Kjell Olav Hernes EPHORTEFRO
3057/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Kjøpekontrakt Eiksenteret Midt-Norge EPHORTEFRO
3062/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig Øverbygg Norge As EPHORTEFRO
3063/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Tillegginformasjon til søknad om byggetillatelse Øverbygg Norge AS EPHORTEFRO
3070/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Monica Lillenes EPHORTEFRO
2908/2020 20200311 11.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Hilde Rognhaug EPHORTEFRO
3014/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev 067/001 Rekvisisjon av oppmåling, fastsette grenser Toril Ulvik Neeb EPHORTEFRO
3015/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
3016/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Rettelse -Informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
3001/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Aktiv Stjørdal AS EPHORTEFRO
2905/2020 20200311 11.03.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Geir EPHORTEFRO
3007/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Koordinater trasè sjøledning FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
3017/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Jordleieundersøkelse Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3000/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnnskoleoppplæring 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3003/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler KOR-ÆKT EPHORTEFRO
2884/2020 20200311 11.03.2020 Utgående brev Oppsigelse av stilling som omsorgsarbeider Torhild Haugen Røsvik EPHORTEFRO
2993/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærling fra høsten? - st. ref. (4197307981) Joacim Refseth EPHORTEFRO
2994/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Klage på vedtak om avslag på fradeling av fritidstomt Ronny Bakken EPHORTEFRO
2995/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Meddommere for saker i lagmannsretten - gjenvalg Ragnhild Viken EPHORTEFRO
3043/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. faktura pga. utsatt arrangement Kor-Ækt EPHORTEFRO
3044/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Valg av jordskiftemeddommere for perioden 2021-2024 Nord-Trøndelag jordskifterett EPHORTEFRO
3047/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler RAPP IDRETTSLAG EPHORTEFRO
2996/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Forespørsel om kartforretning Jonas Rekkebo EPHORTEFRO
2997/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Forslag til avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3046/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler FROSTA SKOLEMUSIKK EPHORTEFRO
2661/2020 20200311 11.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Marte Høknes EPHORTEFRO
2886/2020 20200311 11.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Mari Aunan EPHORTEFRO
2890/2020 20200311 11.03.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Unni Aasbjørg EPHORTEFRO
2923/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet EPHORTEFRO
2928/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Tilbudsbrev - Fiber til Kvamtoppen barnehage Okkenhaug Entreprenør AS EPHORTEFRO
2929/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Foreløpig driftsresultat 2010 - NTE NTE EPHORTEFRO
2940/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Attester Tove-Mette Viktil EPHORTEFRO
2951/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakksskadeloven Folkehelseinstituttet EPHORTEFRO
2953/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Fullmakt DNB Eiendom AS EPHORTEFRO
2968/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Attester Kari Helland EPHORTEFRO
2883/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev Oppsigelse av stilling som helsefagarbeider Unni Ulvik Fjæran EPHORTEFRO
2915/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Purring på oppmåling Frosta hageby EPHORTEFRO
2934/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om felling av skadegjørende grågås 2020 Kjersti Brustad EPHORTEFRO
2936/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Andrea Cicilie Rønning EPHORTEFRO
2942/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Kursbevis Tone Ulvik EPHORTEFRO
2969/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Fredheim & Paulsby Bygg AS EPHORTEFRO
2970/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på valg av meddommere til lagmannsretten 2021-2024 - ber om fritak Dagfinn Sørheim EPHORTEFRO
2971/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Thor Erik Vinge-Granmo EPHORTEFRO
2979/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Ber om uttalelse - gjennomgang av eksisterende kommunale fartsforskrifter etter havne- og farvannsloven Kystverket EPHORTEFRO
2982/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel/dispensasjon fra byggegrense (kopi) Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
2983/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Egenkontrollrapport - privat avløpsanlegg Miljødirektoratet EPHORTEFRO
2984/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Egenkontrollrapport - privat avløpsanlegg Miljødirektoratet EPHORTEFRO
2985/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler NORD-TRØNDELAG TURISTFORENING EPHORTEFRO
2917/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Purring på avklaring på bygg Trondhjems Seilforening EPHORTEFRO
2918/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Attest Kari Helland EPHORTEFRO
2966/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på meddommere til tingretten 2021-2024 Anne-Lise Sivertsen EPHORTEFRO
2956/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Gjennomføring av kartleggingsprøver 2020 Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
2972/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler FROSTA STORBAND EPHORTEFRO
2974/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til utbedring av eksisterende båtopptrekk SMÅLAND BÅTFORENING EPHORTEFRO
2976/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Ingrid Jørstad Olsen EPHORTEFRO
2978/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Informasjon om dialogmøte 05.05.2020 Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
2986/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler FROSTA SKYTTARLAG EPHORTEFRO
2987/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering Arnstein Fossli EPHORTEFRO
2896/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Oppsigelse Unni Aasbjørg EPHORTEFRO
2901/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Frosta Skolekor EPHORTEFRO
2889/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Hvor mange skal ha opplæring i/på samisk skoleåret 2020/2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
2830/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Hilde Rognhaug EPHORTEFRO
2869/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Hege Christine Holsæter EPHORTEFRO
2867/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Frank Arvid Rosø EPHORTEFRO
2891/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærling fra høsten? - st. ref. (4197307981) Tora Hovde EPHORTEFRO
2894/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Restriksjoner til besøkende på sykehjem m.m. Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
2895/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på meddommere til tingretten 2021-2024 - gjenvalg Øystein Skaslien EPHORTEFRO
2897/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Rapport for ettersøk av skadet vilt og fallvilt Arne Østerlie EPHORTEFRO
2898/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Rapport for ettersøk av skadet vilt og fallvilt Arne Østerlie EPHORTEFRO
2885/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på meddommere til tingretten 2021-2024 - gjenvalg Stig Tore Laugen EPHORTEFRO
2904/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Retur av avtale med feil Hilde Rognhaug EPHORTEFRO
2906/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Dispensasjon fra forskrift for Tauterryggen marine verneområde til etablering av dyrkingsanlegg for rur - Planktonic AS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
2575/2020 20200309 09.03.2020 Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalgets årsrapport 2019 EPHORTEFRO
1743/2020 20200309 09.03.2020 Saksframlegg/innstilling Felles areal -og transportstrategi for Innherredsbyen - forankring av kommunalt eierskap og medfinansiering EPHORTEFRO
1923/2020 20200309 09.03.2020 Saksframlegg/innstilling Kjelsåsen - ny adresseparsell EPHORTEFRO
2852/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse til serveringsbevilling Stjørdal lensmannskontor EPHORTEFRO
2853/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Høring - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser FROSTINGEN AS EPHORTEFRO
2855/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Linda Aigare EPHORTEFRO
2871/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Kommuneplanens arealdel - B10 Småland oversendes til departementet for endelig avgjørelse. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
2872/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Per Lund EPHORTEFRO
2826/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Hilde Solberg Valberg EPHORTEFRO
2827/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse PROMIDT AS EPHORTEFRO
2840/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på jobb Ella Reitan EPHORTEFRO
2847/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Purring på svar Erling Malvig EPHORTEFRO
2893/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Lise Stubbe Brenne EPHORTEFRO
2881/2020 20200307 07.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på forespørsel om innsyn Per Lund EPHORTEFRO
2882/2020 20200307 07.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Emma Aakerholm Bjerkan EPHORTEFRO
2874/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Hilde Solberg Valberg EPHORTEFRO
2860/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Signert rammeavtale Ecura Care AS Værnesregionen Innkjøp EPHORTEFRO
2862/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Informasjon om tilskudd til nydyrkingsprosjekt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
2866/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Revidering av situasjonsplan Bjørke Arkitektur AS EPHORTEFRO
2864/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Signert rammeavtale Nordic Care Værnesregionen Innkjøp EPHORTEFRO
2873/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Hilde Rognhaug EPHORTEFRO
2875/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Jordleieavtale Lena Valstad EPHORTEFRO
2876/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Opplysninger om krav, samt tilleggsforretning ***** EPHORTEFRO
2878/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av uthus/lager LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
2879/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Manglende kontaktinformasjon i UKL-saker Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
2880/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4204420838) Jay-ar Calimag EPHORTEFRO
2693/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev 086/039 Tilbakemelding på gravemelding og søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg Kjell Lian AS EPHORTEFRO
2772/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte Torhild Haugen Røsvik EPHORTEFRO
2732/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse Hanne Marie Brænne EPHORTEFRO
2739/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte Unni Ulvik Fjæran EPHORTEFRO
2715/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Spørsmål vedr. fradeling, svar og hjelp. Jørn Kristian Berg EPHORTEFRO
2754/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Brit Wangberg Veimo m.fl. EPHORTEFRO
2768/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Meddommere for saker i lagmannsretten - gjenvalg Ola Hjelde m.fl. EPHORTEFRO
2818/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Guri Arna Korstad EPHORTEFRO
2810/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon May Iren Korsnes EPHORTEFRO
2815/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Guri Arna Korstad EPHORTEFRO
2817/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Søknaden er mottatt ***** EPHORTEFRO
2792/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Kontantstøtterapporter for februar 2020 NAV Familie- og pensjonsytelser EPHORTEFRO
2814/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om jobb Anette Klev Ladstein EPHORTEFRO
2791/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Referat fra møte om stillingskode for ansatt Fagforbundet v/ rådgiver Gunnar Ludvigsen EPHORTEFRO
2793/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Meddommere til tingretten 2021-2024 - gjenvalg Jens Olav Helland m.fl. EPHORTEFRO
2863/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Signert rammeavtale Dedicare Værnesregionen Innkjøp EPHORTEFRO
2835/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Frosta demensforening EPHORTEFRO
2837/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Gjennomført føring av sokneendringer i matrikkelen Kartverket EPHORTEFRO
2854/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Marit Austeng EPHORTEFRO
2850/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Vedlegg til permisjonssøknad Guri Arne Korstad EPHORTEFRO
2851/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Møtereferat 27.02.2020 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning EPHORTEFRO
2842/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak mars 2020 HELFO EPHORTEFRO
2828/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Meddommere til tingretten 2021-2024 - gjenvalg Jens Olav Helland EPHORTEFRO
2836/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Sunniva Tvete Undlien EPHORTEFRO
2824/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4204420838) Danijela Vasojevic EPHORTEFRO
2841/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Søknad om fradeling, oppmåling og grensedragning Jan Bakken EPHORTEFRO
2843/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Orientering om meddommervalg og skjønnsmedlemmer Domstoladministrasjonen EPHORTEFRO
2844/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Uttalelse Frosta Vassverk AS EPHORTEFRO
2845/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Uttalelse Frosta Vassverk AS EPHORTEFRO
2846/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Vedlegg til permisjonssøknaden Guri Arne Korstad EPHORTEFRO
2848/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Uttalelse Frosta Vassverk AS EPHORTEFRO
2849/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Avtale om konsulentoppdrag Huseth Rådgivning og Formidling A/S EPHORTEFRO
2668/2020 20200304 04.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Marte Høknes EPHORTEFRO
2688/2020 20200304 04.03.2020 Utgående brev Kurs og planleggingsdager 2020/2021 de kommunale barnehagene på Frosta Foreldre/ foresatte i de kommunale barnehagene m.fl. EPHORTEFRO
2681/2020 20200304 04.03.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Aktiv Innherred AS EPHORTEFRO
2647/2020 20200304 04.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Bente Karin Røkke Barnung EPHORTEFRO
2801/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av nydyrking JOHAN MORTEN HAUGAN EPHORTEFRO
2663/2020 20200304 04.03.2020 Utgående brev Svar på din tilbakemelding på utregnet eiendomsskattegrunnlag Arnt Jørstad EPHORTEFRO
2664/2020 20200304 04.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om ledsagerbevis ***** EPHORTEFRO
2657/2020 20200304 04.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Lindis Haugan EPHORTEFRO
2652/2020 20200304 04.03.2020 Utgående brev Purring på svar Erling Malvig EPHORTEFRO
2819/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Meddommere til tingretten 2021-2024 - gjenvalg Arne Jørstad EPHORTEFRO
2762/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Vedtak om oppheving av meldeplikt for kystgranskoglokaliteter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
2807/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om serveringsbevilling Eva Hojem EPHORTEFRO
2823/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler FROSTA SKOLEKOR EPHORTEFRO
2804/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse PROMIDT AS EPHORTEFRO
2809/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Purring - forespørsel om innsyn Ronny Bakken EPHORTEFRO
2797/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4204420838) Ahmad Naser Jahya EPHORTEFRO
2803/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på eiendomsskattetaksten Mary Johanne Hovdal EPHORTEFRO
2808/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon Mary Johanne Hovdal EPHORTEFRO
2821/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel om valgt medlem og varamedlem til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA Kari M Ydsti Presthus EPHORTEFRO
2789/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på referat fra drøftingsmøte ***** EPHORTEFRO
2787/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - organisering av rådgivningstjenesten etter sosialtjenesteloven § 17 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
2769/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Møteprotokoll fra styremøte 27.02.2020 Norsk kulturskoleråd EPHORTEFRO
2798/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Karakterutskrift Ine Strid EPHORTEFRO
2799/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Purring - forespørsel om innsyn Kommunal Rapport EPHORTEFRO
2800/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Karakterutskrift Gunn Karin Husby EPHORTEFRO
2767/2020 20200304 04.03.2020 Utgående brev Redegjørelse vedr. overtakelse av veg Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
2782/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Svarslipp - lagmannsretten Ingvild Hjelde EPHORTEFRO
2755/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Flyttet snuplass Vargåsen Halvard Nordfjæran EPHORTEFRO
2761/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Geir EPHORTEFRO
2765/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Informasjon til personer med vigselsrett Skatteetaten EPHORTEFRO
2766/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Presentasjon - Kunstfagenes rolle i fagfornyelsen Norsk kulturskoleråd EPHORTEFRO
2771/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Høring - Forslag om nye regler om overvannshåndtering Direktoratet for byggkvalitet EPHORTEFRO
2781/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Svarslipp - lagmannsretten Elin Flægstad EPHORTEFRO
2805/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Frosta bygdemuseum EPHORTEFRO
2774/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Informasjon om skoleskyss skoleåret 2020-2021 AtB EPHORTEFRO
2780/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Søknad om servering -og-eller skjenkebevilling HOJEM EVA EPHORTEFRO
2784/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4204420838) Siv Merete Kristiansen EPHORTEFRO
2713/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler VEINNMEL OG KRINOLIN EPHORTEFRO
2721/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Marit Rendum EPHORTEFRO
2723/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Heidi E. Fridtjofsen EPHORTEFRO
2750/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4204420838) Asmerom Weldemariam EPHORTEFRO
2729/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling VÆRNESREGIONEN SKATTEOPPKREVERKONTOR EPHORTEFRO
2734/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4204420838) Sylvi Flåtten Halvorsen EPHORTEFRO
2743/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av arbeidskontrakt Hanne Marie Brænne EPHORTEFRO
2725/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Trekk i lønn Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
2730/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter/fritidskontakter - st. ref. (4167343001) Azmera Gebreyesus EPHORTEFRO
2719/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Ingrid Sofie Pedersen EPHORTEFRO
2720/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Heidi Kvam EPHORTEFRO
2722/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Tiril Svebakk Aadal EPHORTEFRO
2724/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Signe A. Aspmodal Rylander EPHORTEFRO
2716/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4204420838) Shahrokh Soulati EPHORTEFRO
2740/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Utkast til samarbeidsplaner pr. enhet Coperio bedriftshelsetjeneste EPHORTEFRO
2745/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Godkjent oppmelding til fagprøve i BUA-faget Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
2746/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Godkjent oppmelding til fagprøve i BUA-faget Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
2747/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 14/8 Samediggi/Sametinget EPHORTEFRO
2660/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis Birgitte Moksnes EPHORTEFRO
2683/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Tilskudd til Den kulturelle spaserstokken 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
2685/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4204420838) Emina Ilic EPHORTEFRO
2698/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte Trønder-TV AS EPHORTEFRO
2700/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Trekking av søknad Marit Jørstad EPHORTEFRO
2702/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. fradeling Jørn Kristian Berg EPHORTEFRO
2690/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4204420838) Rita Jørstad Olsen EPHORTEFRO
2674/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev 077/003, 050/003 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Aktiv Innherred AS EPHORTEFRO
2697/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om permisjon May Iren Korsnes EPHORTEFRO
2703/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Forslag til endringer i Forurensningsloven og vass- og avløpsanleggslova; overvannshåndtering Miljødirektoratet EPHORTEFRO
2705/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev 034/085 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Brit Wangberg Veimo m.fl. EPHORTEFRO
2706/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler FROSTA 4H EPHORTEFRO
2708/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4204420838) Oda-Johanne Aurstad EPHORTEFRO
2709/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4204420838) Aleksandar Deljanin EPHORTEFRO
2710/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4204420838) mahilet abdu yimer EPHORTEFRO
2711/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4204420838) Gunn Klemetsen EPHORTEFRO
2686/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Uavhengig revisors beretning til prosjektregnskap vedr. prosjektet foreldrestøttende tiltak Revisjon Midt-Norge EPHORTEFRO
2701/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning BDO AS EPHORTEFRO
2665/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Vedr. spørsmål i møteprotokoll, referatsak 1 /20 Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
2666/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Tildeling - Startlån Husbanken EPHORTEFRO
2670/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
2671/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4204420838) Branimir Jelic EPHORTEFRO
2672/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærling fra høsten? - st. ref. (4197307981) Watsana Chanket EPHORTEFRO
2650/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage ***** EPHORTEFRO
2654/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på utregnet eiendomsskattegrunnlag Arnt Jørstad EPHORTEFRO
2629/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
2651/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Per Lund EPHORTEFRO
2653/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Melding om manglende strøing Marius Jørstad Presthus EPHORTEFRO
2659/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Purring - forespørsel om innsyn Ronny Bakken EPHORTEFRO
2604/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Svar på undersøkelse om sykehjems- og heldøgnsplasser i pleie og omsorg KS EPHORTEFRO
2633/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Roar Stene Hojem EPHORTEFRO
2621/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling Eirin Ulvik EPHORTEFRO
2634/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Roar Stene Hojem EPHORTEFRO
2655/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Frosta Skyttarlag EPHORTEFRO
2656/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Hilde S. Valberg EPHORTEFRO
2557/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Vegnavn til uttalelse Statens Kartverk EPHORTEFRO
2564/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Tjenestebevis Tone Knudsen Skarsbakk EPHORTEFRO
2576/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Informasjon om eiendomsskattetaksering Inge Hovdal EPHORTEFRO
2577/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Ferdigattest Lein- Nilssen AS EPHORTEFRO
2578/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Ferdigattest, fasadeendring og endring plan på gnr. 98 bnr. 01, f.nr. 03. Lein- Nilssen AS EPHORTEFRO
2162/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Sluttrapport foreldrestøttende tiltak Revisjon Midt-Norge EPHORTEFRO
1025/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Søknad om startlån for videretildeling Husbanken EPHORTEFRO
2726/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling VÆRNESREGIONEN SKATTEOPPKREVERKONTOR EPHORTEFRO
2727/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling VÆRNESREGIONEN SKATTEOPPKREVERKONTOR EPHORTEFRO
2728/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling VÆRNESREGIONEN SKATTEOPPKREVERKONTOR EPHORTEFRO
2712/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler FROSTA DEMENSFORENING EPHORTEFRO
2561/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Årsturnus 2020-oppsigelse Marit Austeng m.fl. EPHORTEFRO
2528/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Utbetaling av tilskudd til tilknytning til kommunalt avløp Gunnar Fjæran EPHORTEFRO
2582/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Roger Lein EPHORTEFRO
2691/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4204420838) Rokas Zubrickas EPHORTEFRO
2696/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Ledersamling Norsk kulturskoleråd februar 2020 Norsk kulturskoleråd EPHORTEFRO
2699/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Nasjonal årsmelding 2019 for pasient- og brukerombud Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus EPHORTEFRO
2644/2020 20200301 01.03.2020 Inngående brev Samlede journalposter Martin Haugom Breiset EPHORTEFRO
2641/2020 20200229 29.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærling fra høsten? - st. ref. (4197307981) Sara Asefaw Beyene EPHORTEFRO
2642/2020 20200229 29.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærling fra høsten? - st. ref. (4197307981) Trude Wenn Viken EPHORTEFRO
2595/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Fellingsrapport 2019 Harald Karlsen EPHORTEFRO
2596/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Fellingsrapport 2019 Bjarne Ulvik EPHORTEFRO
2606/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærling fra høsten? - st. ref. (4197307981) Azmera Gebreyesus EPHORTEFRO
2639/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4197175780) Aleksandar Deljanin EPHORTEFRO
2597/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Fellingsrapport 2019 Arne Myrholdt EPHORTEFRO
2625/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Purring - Rapportering hjerteviltregisteret 2019 Statistisk Sentralbyrå EPHORTEFRO
2626/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Spørreundersøkelse om kommunens praksis og erfaringer knyttet til delingssaker etter jordloven Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2598/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Fellingsrapport 2019 Jan Ulvik EPHORTEFRO
2599/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Fellingsrapport 2019 Frode Nyenget EPHORTEFRO
2612/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Sara Asefaw Beyene EPHORTEFRO
2583/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Undersøkelse om sykehjems- og heldøgnsplasser i pleie og omsorg 2020 KS EPHORTEFRO
2585/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Senter mot incest og seksuelle overgrep - Årsmelding 2019 Senter mot incest og seksuelle overgrep EPHORTEFRO
2589/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev FDV dokumentasjon avløp FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
2591/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Kontrollutvalget detaljbudsjett 2020 Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
2593/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Fellingsrapport 2019 Bjarne Broder Krog EPHORTEFRO
2619/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Godkjent oppmelding til kompetanseprøve Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
2623/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Kari Strømskag EPHORTEFRO
2622/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Vedr. eiendomsgrenser Torkil Schei EPHORTEFRO
2638/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Purring på svar Erling Malvig EPHORTEFRO
2611/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Mina Moholt EPHORTEFRO
2613/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Signe Lehn EPHORTEFRO
2617/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Godkjent oppmelding til fagprøve Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
2605/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Senter mot incest og seksuelle overgrep - Årsmelding 2019 Senter mot incest og seksuelle overgrep EPHORTEFRO
2630/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Søknad om endring i deler av driftsbygning Roar Stene Hojem EPHORTEFRO
2614/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Mari Aunan EPHORTEFRO
2618/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Godkjent oppmelding til fagprøve Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
2359/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Revisjon av selskapsavtale - Kommunestyrets behandling INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
2360/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Janne Helen Strandvahl Alstad EPHORTEFRO
2364/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Gerd Karin Greistad EPHORTEFRO
2367/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Svar på åpen søknad om sommerjobb Marie Greistad EPHORTEFRO
2370/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Tilskudd til private barnehager for 2020, svar på forespørsel om innsyn Private Barnehagers Landsforbund EPHORTEFRO
155/2020 20200228 28.02.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av leder for AMU 2020 EPHORTEFRO
2288/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse Älvsbyhus Norge As EPHORTEFRO
2289/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. eiendomsskattetaksten Stein Ola Stene EPHORTEFRO
2295/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Søknad om plan for nydyrking på gnr:14 bnr:8 SAMEDIGGI / SAMETINGET m.fl. EPHORTEFRO
387/2020 20200228 28.02.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll fra møte i AMU 04.12.19 EPHORTEFRO
389/2020 20200228 28.02.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av verneombud for perioden 2020 t.o.m. 2022 EPHORTEFRO
1918/2020 20200228 28.02.2020 Saksframlegg/innstilling Revidering av selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS- den interkommunale legevakten mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal EPHORTEFRO
1890/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om eiendomsskatt på fritidsboliger Norsk Hyttelag EPHORTEFRO
9328/2019 20200228 28.02.2020 Utgående brev Tillatelsesskjema for barn ved Kvamtoppen barnehage 2019/2020 Foreldre/ foresatte ved Kvamtoppen barnehage EPHORTEFRO
2588/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Fellingsrapport 2019 Bjarne Elvrum EPHORTEFRO
2581/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Uttalelse fra kartverket Statens Kartverk EPHORTEFRO
2586/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Møteprotokoll 26.02.2020 Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
2594/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Fellingsrapport 2019 Sverre Holm EPHORTEFRO
2298/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Søknad om plan for nydyrking på gnr:14 bnr:8 LEVANGER KOMMUNE EPHORTEFRO
2300/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Innkalling til personalmøte 03.03.2020 Ansatte ved Kvamtoppen barnehage EPHORTEFRO
2345/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Endring av stillingsgruppe Berit Undersåker Skaslien EPHORTEFRO
2324/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte Unni Ulvik Fjæran EPHORTEFRO
2327/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte Torhild Haugen Røsvik EPHORTEFRO
2287/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding vedr. eiendomsskattetakst Terje Rekkebo EPHORTEFRO
2325/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Informasjon NAV Elverum m.fl. EPHORTEFRO
2328/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av skogfond Egil Minde EPHORTEFRO
2354/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Hilde Solberg Valberg EPHORTEFRO
2357/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Henny Synnøve Veien EPHORTEFRO
1221/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Rapport - den kulturelle spaserstokken 2019 Arbeidsgruppas medlemmer EPHORTEFRO
2353/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Samarbeidsavtale Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd - kommunestyrets behandling Midt-Trøndelag Regionråd EPHORTEFRO
2362/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Gerd Karin Greistad EPHORTEFRO
2368/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Gerd Karin Greistad EPHORTEFRO
2375/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Detaljert takstseddel på eiendommen 008-004 Inge Hovdal EPHORTEFRO
2380/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Oversendelse av forespurt dokumentasjon Ivan Småland EPHORTEFRO
2382/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse Bjørke Arkitektur AS EPHORTEFRO
2584/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Fellingsrapport 2019 Jan Ulvik EPHORTEFRO
2415/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970569642 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2416/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 988300721 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2418/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 986389407 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2419/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969437066 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2420/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969690667 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2421/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993514772 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2422/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 817229352 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2424/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 988890103 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2428/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985264457 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2429/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 983646174 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2487/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915122965 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2402/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 980430901 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2409/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 984662882 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2410/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969185032 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2413/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 919826746 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2414/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 983974112 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2517/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave 2019 Valberg slektsgård EPHORTEFRO
2407/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981444914 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2431/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869185582 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2450/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184389 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2453/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913010264 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2454/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985199752 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO