eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
695/2020 20200119 19.01.2020 Inngående brev Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger Direktoratet for Arbeidstilsynet EPHORTEFRO
696/2020 20200119 19.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) Hege Merete Møller EPHORTEFRO
697/2020 20200119 19.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4181390818) Danilo Radenovic EPHORTEFRO
698/2020 20200119 19.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kjøkkenassistenter på tilkalling og ferievikarer - st. ref. (4179082969) Richard Molander EPHORTEFRO
694/2020 20200119 19.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) Maja Skaret Sætran EPHORTEFRO
699/2020 20200119 19.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4181390818) Vegar Løvrød EPHORTEFRO
690/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) Karl-Magnus Rønningen Moldekleiv EPHORTEFRO
691/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4181390818) Aida Jeanette Langø EPHORTEFRO
672/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport - Buset, Flægstad Arne Østerlie EPHORTEFRO
676/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev 003/078 Utslippssøknad Sebastian Ng EPHORTEFRO
678/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4181390818) Emina Ilic EPHORTEFRO
673/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Innfridd lån - 14631414 10 Husbanken EPHORTEFRO
692/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180864895) Monica Lillenes EPHORTEFRO
693/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4181369310) Håkon Hervik Juberg EPHORTEFRO
655/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Svar på spørsmål ang. tilknytning til offentlig avløp Sebastian Ng EPHORTEFRO
657/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Spørsmål vedr. vurderinger knyttet til offentlig avløp Sebastian Ng EPHORTEFRO
654/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Gravemelding WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
656/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av årlig driftstilskudd til Frostahallen Frostahallen sa EPHORTEFRO
537/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Hege Aakerholm EPHORTEFRO
539/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Margrete Hervik EPHORTEFRO
574/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på purring - tilbakemelding på antall massetipper/deponi i kommunen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEFRO
603/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapportering kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
605/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) Terje Gresdahl EPHORTEFRO
607/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Svar på søknad om overføring av midler fra tilskudd 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
609/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert kjøpekontrakt Agronord Løk AS EPHORTEFRO
610/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) Christina Høiseth EPHORTEFRO
612/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Trekk i lønn Lindorff EPHORTEFRO
606/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - KOPI AV Miljøterapeuter - st. ref. (4180857676) Terje Gresdahl EPHORTEFRO
616/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kommunene er viktig for å redusere utslipp og for å gjøre samfunnet robust i møte med klimaendringene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
622/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Påminnelse - Avtale om leveranse av revisjonstjenester Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
627/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Per Einar Almlid EPHORTEFRO
633/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Advokatgården Svanem, Røli, Berg og Slaatsveen EPHORTEFRO
636/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Informasjon om gjeldende kriterier for 2020 for tilskuddsordningen Helsedirektoratet EPHORTEFRO
478/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om fradeling av kårbolig Johan Petter Brenne EPHORTEFRO
479/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Annonse kommunestyremøte 28.01.2020 Frostingen EPHORTEFRO
634/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) Ingvild Hjelde EPHORTEFRO
635/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
645/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4181369310) Emina Ilic EPHORTEFRO
652/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) Kim André Kvamvold EPHORTEFRO
648/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4181390818) Ine Strid EPHORTEFRO
653/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) Marte Moen EPHORTEFRO
646/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4181390818) Sigrid Rygh Hogstad EPHORTEFRO
647/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) Carina Sundman EPHORTEFRO
650/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) Tonje Bratsvedal Berg EPHORTEFRO
651/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180883651) Hilde Rognhaug EPHORTEFRO
454/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Ferdigattest for oppført ny gjødselkumme på gnr. 97 bnr. 01. Johan Arnt Hernes EPHORTEFRO
463/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Varsel om oppsigelse av barnehageplass ***** EPHORTEFRO
625/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ressursplan 2020 for Trøndelag, Møre og Romsdal Redningsselskapet EPHORTEFRO
638/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
471/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Lisbeth Berg Tangstad EPHORTEFRO
460/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Varsel om oppsigelse av barnehageplass ***** EPHORTEFRO
465/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse GRANDE ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
458/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Permisjoner barnehageåret 2020/2021 Kvamtoppen barnehage v/Tone Ulvik EPHORTEFRO
461/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på rapportering årsverk innen landbruksforvaltning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
464/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Påminnelse - utbedring av anlegg BAKKEN-ELEKTRO AS EPHORTEFRO
467/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på delegering av NMSK-veg- og driftsmidler til Nidaros skogforum og Innherred skognettverk Levanger kommune EPHORTEFRO
598/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapportering 2019 og budsjettinnspill 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
600/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapport over bruken av tildelte midler 2019 og budsjett 2020 (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
632/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Søknad om overføring av tilskudd Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
424/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Høringsuttalelse til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - Svarbrev Delta Frosta EPHORTEFRO
425/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Høringsuttalelse til budsjettet 2020 og økonomiplan 2020-2023 - Svarbrev Frosta Ungdomsråd EPHORTEFRO
543/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Påminnelse - forespørsel om kommunal vigsel ***** EPHORTEFRO
548/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Stopp av trekk i lønn Kemneren i Innherred kommunesamarbeid EPHORTEFRO
557/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Detaljregulering hytteområde Viktil og Frosta brygge Norconsult AS, Plan og Arkitektur EPHORTEFRO
570/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
572/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
573/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
527/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993514772 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
531/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918087966 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
544/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om servering -og-eller skjenkebevilling COOP MIDT-NORGE SA EPHORTEFRO
568/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Audny Merete Mehammer EPHORTEFRO
569/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
434/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
438/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Godkjenning av fysioterapeut HELFO m.fl. EPHORTEFRO
413/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om ledsagerbevis ***** EPHORTEFRO
432/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Kontrollutvalgets budsjett for 2020 - Svarbrev Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
445/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Valg av ungdomsråd Valgutvalget EPHORTEFRO
442/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Revisjon lønn 2019 - dokumentasjon av fastlønn Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
474/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Signert avtale Caverion EPHORTEFRO
400/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar på anmodning om tilleggsopplysninger FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
401/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar i klagesak vedrørende tiltak på eiendommen 93/10 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
402/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Innvilget søknad om utvidet skjenketid - enkeltanledninger Valberg Slektsgård AS EPHORTEFRO
420/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Høringsuttalelse til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 - Svarbrev Fellesrådet for funksjonshemmde og eldre i Frosta kommune EPHORTEFRO
12272/2019 20200115 15.01.2020 Utgående brev Aksept av vilkår for investeringstilskudd Husbanken EPHORTEFRO
579/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) Slavisa Maksimovic EPHORTEFRO
578/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Avtale med bygdekinoen Bygdekinoen EPHORTEFRO
546/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Transformasjon av deler av havneområdene i Trondheim Trondheim Havn EPHORTEFRO
582/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - KOPI AV KOPI AV KOPI AV Miljøterapeuter - st. ref. (4180883651) Emina Ilic EPHORTEFRO
547/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Innfridd lån nr. 14633348 10 Husbanken EPHORTEFRO
508/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 984944799 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
509/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969603470 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
516/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 991459251 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
517/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912170225 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
518/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969220091 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
521/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997433432 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
522/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969325497 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
523/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912043509 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
524/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985856435 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
503/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869185272 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
504/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969433826 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
505/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912888312 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
506/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 817229352 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
507/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 884370272 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
510/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 921695527 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
511/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184389 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
536/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
554/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Lene Myrholdt EPHORTEFRO
566/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
512/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987606843 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
513/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 974239388 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
514/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 983196942 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
515/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913010264 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
519/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 921839154 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
520/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969257343 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
526/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 984662882 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
529/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981372778 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
530/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 919826746 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
532/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 875948962 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
533/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184826 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
555/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Forespørsel om kommunalplanens arealdel i SOSI-format Arcon Prosjekt AS EPHORTEFRO
549/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) Tipu Saleem EPHORTEFRO
550/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) Trond Lysaanes EPHORTEFRO
571/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - KOPI AV Miljøterapeuter - st. ref. (4180857676) Emina Ilic EPHORTEFRO
594/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) Marit Rendum EPHORTEFRO
595/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - KOPI AV KOPI AV KOPI AV Miljøterapeuter - st. ref. (4180883651) Marit Rendum EPHORTEFRO
596/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) Marit Rendum EPHORTEFRO
597/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) ***** EPHORTEFRO
450/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Nettavisen EPHORTEFRO
558/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Purring - tilbakemelding på antall massetipper/deponi i kommunen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEFRO
586/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) Marit Jørstad EPHORTEFRO
587/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - KOPI AV Miljøterapeuter - st. ref. (4180857676) Marit Jørstad EPHORTEFRO
588/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - KOPI AV KOPI AV Miljøterapeuter - st. ref. (4180864895) Marit Jørstad EPHORTEFRO
589/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - KOPI AV KOPI AV KOPI AV Miljøterapeuter - st. ref. (4180883651) Marit Jørstad EPHORTEFRO
590/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - KOPI AV KOPI AV KOPI AV KOPI AV Miljøterapeuter - st. ref. (4180888495) Marit Jørstad EPHORTEFRO
591/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - KOPI AV KOPI AV KOPI AV Miljøterapeuter - st. ref. (4180883651) Hilde Solberg Valberg EPHORTEFRO
592/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) Esten Breimo EPHORTEFRO
593/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling KOR-ÆKT EPHORTEFRO
577/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
580/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) Emina Ilic EPHORTEFRO
581/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - KOPI AV KOPI AV Miljøterapeuter - st. ref. (4180864895) Emina Ilic EPHORTEFRO
584/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - KOPI AV KOPI AV KOPI AV KOPI AV Miljøterapeuter - st. ref. (4180888495) Emina Ilic EPHORTEFRO
585/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) Beate Lutdal EPHORTEFRO
373/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Maria Kathrin Skage EPHORTEFRO
350/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Spørsmål om utfyllende informasjon vedr. vann- og avløpsløsning Sebastian Ng EPHORTEFRO
344/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Ungdataundersøkelsen 2020 KORUS v/Jo Arild Salthammer EPHORTEFRO
475/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på NMSK-retningslinjer for Frosta FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
476/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Anmodning om kommunal overtakelse av infrastruktur, samt inngåelse av avtale om justeringsrett ved evt. overtakelse Ernst og Young Advokatfirma AS EPHORTEFRO
382/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
484/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Årsrapport 2019 Bygdekinoen EPHORTEFRO
367/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Nina Hauge EPHORTEFRO
472/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn ***** EPHORTEFRO
501/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avlastere - st. ref. (4162901814) Anne Berit Skjemstad EPHORTEFRO
13262/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak fra kommunale verv - Oda Hollingssæter EPHORTEFRO
13324/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv i perioden 01.01.2020 - 31.07.2020 - Stig Morten Skjæran EPHORTEFRO
455/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
473/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Johan Arnt Hernes EPHORTEFRO
480/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kjøkkenassistenter på tilkalling og ferievikarer - st. ref. (4179082969) Vegar Løvrød EPHORTEFRO
486/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert leieavtale - lokaler i kommunehuset NAV Trøndelag EPHORTEFRO
495/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport Stein Ola Stene EPHORTEFRO
485/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Bekreftet mottatt annonse Frostingen EPHORTEFRO
470/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0010 Tensio TN AS EPHORTEFRO
451/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Påminnelse - pålegg om utbedring av elektrisk anlegg - Skardsvegen 38 Tensio TN AS EPHORTEFRO
452/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Påminnelse - pålegg om utbedring av elektrisk anlegg - Gatelys Vinnabakken Tensio TN AS EPHORTEFRO
453/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Informasjon om samordning av statlige tilsyn Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
448/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
337/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn CREO EPHORTEFRO
338/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tjenestebevis Randi Helen Riseth EPHORTEFRO
407/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Bekreftet mottatt Prost Gustav Danielsen EPHORTEFRO
300/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Knut Terje Korsnes EPHORTEFRO
343/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev 096/001 Avløpsgebyr Olav Galtvik EPHORTEFRO
436/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Folkehelseinstituttet EPHORTEFRO
437/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Invitasjon til beredskapskonferanse 04.03.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
444/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Vedr. høring Arbeids- og sosialdepartementet EPHORTEFRO
415/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Ferdigmelding FROSTA MASKINSERVICE AS EPHORTEFRO
427/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Stopp av utleggstrekk Værnesregionen skatteoppkreverkontor EPHORTEFRO
399/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om utvidet skjenketid - enkeltanledninger Valberg Slektsgård AS EPHORTEFRO
404/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Takker ja til stilling som barne- og ungdomsarbeider Marthe Julseth EPHORTEFRO
411/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Ferdigmelding FROSTA MASKINSERVICE AS EPHORTEFRO
412/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis Casper Axelsen Hønnås EPHORTEFRO
443/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilsyn - utsettelse av frist Direktoratet for Arbeidstilsynet EPHORTEFRO
426/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på uttalelse budsjett 2020 Frosta kommune EPHORTEFRO
428/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Godkjenning av søknad KLP EPHORTEFRO
439/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Rapportering årsverk innen landbruksforvaltning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
315/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tilsagn om tilskudd til midlertidig lønnstilskudd forlenges ***** EPHORTEFRO
318/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Refusjonskrav lønnstilskudd NAV skanning EPHORTEFRO
319/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Astrid Lene Gullesen EPHORTEFRO
332/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin EPHORTEFRO
371/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Søknad om økonomisk støtte - Svarbrev Frosta Frivilligsentral EPHORTEFRO
364/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Signert gravemelding Sørheim Maskin m.fl. EPHORTEFRO
366/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om jobb Antoinette Merete Olsen EPHORTEFRO
368/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Sør-Innherad kirkelige fellesråd - Svarbrev Sør-Innherad kirkelige fellesråd EPHORTEFRO
405/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev 045/011 - Vagnåsen - Gravemelding2020 FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
410/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Værnes EPHORTEFRO
403/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Værnes EPHORTEFRO
416/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Ferdigmelding FROSTA MASKINSERVICE AS EPHORTEFRO
435/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om salgsbevilling NG KIWI MIDT-NORGE AS EPHORTEFRO
316/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Signert kontrakt ungdataundersøkelsen 2020 NOVA EPHORTEFRO
331/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin EPHORTEFRO
333/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på purring på innsynsforespørsel Prost Gustav Danielsen EPHORTEFRO
336/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn John Marius Amdahl EPHORTEFRO
393/2020 20200111 11.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) Katrine Gridseth EPHORTEFRO
359/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg Bernt Kristian Kvamme EPHORTEFRO
355/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om rivning av gammel låve og oppføring av ny driftsbygning Bernt Kristian Kvamme EPHORTEFRO
356/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev 012/001 - Kvamman - Gravemelding 2020 Bernt Kristian Kvamme EPHORTEFRO
370/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om refusjon av avløsertilskudd ved sykdom ***** EPHORTEFRO
375/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding - årsrapport 2018 - Bergsve gjenbrukstorg (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
377/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Ny renovasjonsforskrift - endelig høringsutkast INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
380/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon vedr. vann- og avløpsledning Sebastian Ng EPHORTEFRO
345/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Henvendelse vedr. vann- og avløpløsning på fritidsbolig Sebastian Ng EPHORTEFRO
349/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Purring - forespørsel om innsyn Huseierne EPHORTEFRO
351/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Korrigert høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet EPHORTEFRO
352/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Trekk i lønn Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
346/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om avvik fra punkt i TEK17 LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
348/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Tilleggsavtale for Elvarheim og Frostatunet Caverion Norge AS EPHORTEFRO
353/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport 2019 Frosta Grunneierlag EPHORTEFRO
386/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Utarbeidelse av innspill om prioritering av tiltak i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEFRO
342/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Purring - Søknad om fradeling av tomt Erik Rosø EPHORTEFRO
247/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på purring av fradelingsvedtak, sendt elektronisk den 26.08.2019. Brauten Eiendom AS EPHORTEFRO
251/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Tone M Knudsen Skarsbakk EPHORTEFRO
216/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Etablering av bobilcamping i Kvitsandvika på Frosta, gnr. 67 bnr. 10 - ønske om svar på punkter etter møte med Fylkesmann og Fylkeskommunen. Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. EPHORTEFRO
223/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Innkalling til tverrfaglig barnehageteam Astrid Gullesen m.fl. EPHORTEFRO
232/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Huseierne EPHORTEFRO
255/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Lene Myrholdt EPHORTEFRO
340/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Nettavisen EPHORTEFRO
341/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Ferdigmelding Frosta Entreprenør AS EPHORTEFRO
236/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Endring av reguleringsplan Viktil Hyttefelt, gnr. 28 bnr. 01 - fortetting av eksisterende hyttefelt - 1. gangs behandling - utsending til høring / offentlig ettersyn - 4 ukers svarfrist. Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. EPHORTEFRO
383/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Uttalelse Frosta Vassverk AS EPHORTEFRO
243/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på krav om fast stilling Lene Myrholdt EPHORTEFRO
220/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Ønske om tilbakemelding fra på ny revidert prinsippskisse for planer om etablering av hageby / fritidsboliger i Ulvika på Frosta, gnr. 59 bnr. 01. Reviderte planer etter møte med Fylkesmannen og Fylkeskommunen. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEFRO
339/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Purring - søknad om oppmålingsforretning og matrikkelføring Trondheim Seilerforening EPHORTEFRO
378/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Langtidsplan pilegrimssatsing Nasjonalt Pilegrimssenter EPHORTEFRO
379/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Tilkallingsvikar Antoinette Merete Olsen EPHORTEFRO
259/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Innkalling til kommunalt styrernettverk FROSTA KOMMUNE OPPVEKST m.fl. EPHORTEFRO
215/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse STAVRUM BYGG V/LARS STAVRUM EPHORTEFRO
292/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Dispensasjon til kråkefangst i dyrefredningsområdet på Tautra 2020 - 2022 (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
296/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Vedtak om omsorgsbolig Frosta kommune Enhet helse og omsorg EPHORTEFRO
298/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Supplerende informasjon til søknad om avkortning av avløpsgebyr Skogly Ungdomslag EPHORTEFRO
304/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0003 Tensio TN AS EPHORTEFRO
248/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Sissel Aasbjørg EPHORTEFRO
299/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Forkynning av jordskiftesak Nord-Trøndelag jordskifterett EPHORTEFRO
302/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Værnes EPHORTEFRO
303/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0001 Tensio TN AS EPHORTEFRO
306/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0007 Tensio TN AS EPHORTEFRO
308/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0015 Tensio TN AS EPHORTEFRO
309/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0005 Tensio TN AS EPHORTEFRO
310/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0006 Tensio TN AS EPHORTEFRO
192/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Ragnhild Fossum EPHORTEFRO
257/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Torgunn Østbø EPHORTEFRO
295/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Takker ja til omsorgsbolig ***** EPHORTEFRO
297/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Bekymring vedr. sprengningsarbeid Lars Einar Runningen EPHORTEFRO
317/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Erklæring ansvarsrett FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
305/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0004 Tensio TN AS EPHORTEFRO
307/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0017 Tensio TN AS EPHORTEFRO
325/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Korrigert høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet EPHORTEFRO
11862/2019 20200109 09.01.2020 Utgående brev Påminnelse om driveplikt på jordbruksareal Kjartan Følke m.fl. EPHORTEFRO
311/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0002 Tensio TN AS EPHORTEFRO
314/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Forlengelse av tilsagn av midlertidig lønnstilskudd NAV EPHORTEFRO
189/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Høringsuttalelse - regional kulturminneplan TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEFRO
225/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Nora Faanes EPHORTEFRO
237/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Avslutning av tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap - tilbakemelding på oppfølgingsplan FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
285/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Slamrapport desember 2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
290/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad om servering -og-eller skjenkebevilling VALBERG SLEKTSGÅRD AS EPHORTEFRO
291/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEFRO
221/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Gravemelding Sørheim Maskin EPHORTEFRO
228/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad om refusjon av avløsertilskudd ved sykdom Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
231/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Informasjon ifm. søknad til videregående opplæring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEFRO
286/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
287/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon vedr. søke videregående opplæring 2020-2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEFRO
288/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i regelverket for sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger) Arbeids- og sosialdepartementet EPHORTEFRO
249/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Godkjenning Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
254/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Godkjenning Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
13374/2019 20200108 08.01.2020 Utgående brev Prinsippskisse etter tilbakemeldinger fra fylkesmannen og fylkeskommunen Arild Elverhaug EPHORTEFRO
11/2020 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Svar på spørsmål i debatthefte fra KS om hovedtariffoppgjøret 2020 EPHORTEFRO
154/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om refusjon av databrille Mona Bratsvedal Remman EPHORTEFRO
141/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Gerd Karin Greistad EPHORTEFRO
146/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om kommunepins Marianne Rom EPHORTEFRO
148/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Møte i Samarbeidsutvalget for Frosta kulturskole, 09.01.2020 Samarbeidsutvalgets medlemmer EPHORTEFRO
168/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Spørsmål vedr. søknad om avkortning av avløpsgebyr - Folkheim samfunnshus Skogly ungdomslag EPHORTEFRO
173/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Kjell Olav Hernes EPHORTEFRO
128/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Liz Marie Pettersen EPHORTEFRO
130/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Stig-Bjørnar Iversen EPHORTEFRO
132/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Torun Dagny Nesse EPHORTEFRO
140/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Svar på oversendelse av foreløpig tilsynsrapport -Frosta skole FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
222/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Forespørsel om brukermedvirkning Pensjonistforbundet EPHORTEFRO
13311/2019 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Mekling med fylkesmannen i Trøndelag om kommuneplanens arealdel - sluttdokument EPHORTEFRO
12356/2019 20200108 08.01.2020 Utgående brev Punkter som kom opp i møte med Fylkeskommunen og Fylkesmannen i oppstartsmøte for ny bobilparkering på gnr. 67 bnr. 10 på Frosta - fredag 6 september - gjennomgang og svar på disse. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTEFRO
180/2020 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på erverv av gnr/bnr 014/008 EPHORTEFRO
74/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Marthe Julseth EPHORTEFRO
66/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om kommunepins Knut Salve Nilsen EPHORTEFRO
205/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Rapportering 4. kvartal 2019 Statistisk Sentralbyrå EPHORTEFRO
214/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Rammeavtale - databehandleravtale Feide Uninett EPHORTEFRO
197/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) Hege Trøan EPHORTEFRO
204/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Statsbudsjettet 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
207/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn John Marius Amdahl EPHORTEFRO
208/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Nord-Trøndelag jordskifterett EPHORTEFRO
182/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Avtale etter befaring 02.01.2020 ***** EPHORTEFRO
162/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport 2019 Jon Alstadvold EPHORTEFRO
164/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Årsoppgave Kommunalbanken EPHORTEFRO
171/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Rapportering av tilskuddsmidler Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
176/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Uravstemning Hovedavtalen 01.01.2020 - 31.12.2021 KS EPHORTEFRO
177/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Vedr. møte i samarbeidsutvalget 09.01.2020 Samarbeidsutvalget Frosta kulturskole EPHORTEFRO
190/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Innvilget søknad om fritak fra arbeidsgiveransvar NAV Værnes EPHORTEFRO
83/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar vedr. forespørsel om salgsbevilling Aktieselskapet Vinmonopolet EPHORTEFRO
163/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport 2019 Inge Hovdal EPHORTEFRO
166/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn CREO EPHORTEFRO
167/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Årsoppgave Kommunalbanken EPHORTEFRO
170/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Signert tilsagnsbrev ***** EPHORTEFRO
172/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Huseierne EPHORTEFRO
178/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Karakterutskrift Johnny Vik EPHORTEFRO
179/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin EPHORTEFRO
174/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Frosta helsestasjon Helfo EPHORTEFRO
175/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Årsoppgave Kommunalbanken EPHORTEFRO
188/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Anne-Mari Alstadvoll EPHORTEFRO
194/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Vedr. forespørsel om innsyn Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
81/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Skjenkebevilling 2020 - 2024 STÅLE HARALD ANDERSSEN/Klostergården m.fl. EPHORTEFRO
82/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Salgsbevilling 2020 - 2024 COOP MIDT-NORGE SA m.fl. EPHORTEFRO
12897/2019 20200106 06.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
67/2020 20200106 06.01.2020 Saksframlegg/innstilling Tilsetting av barne- og ungdomsarbeider i vikariat EPHORTEFRO
24/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Eva Kristin Hopmo EPHORTEFRO
12517/2019 20200106 06.01.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll fra møte i AMU 04.09.19 EPHORTEFRO
13444/2019 20200106 06.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegering av NMSK-veg - og driftsmidler til Nidaros skogforum og Innherred skognettverk. EPHORTEFRO
20/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Kontantstøtte for desember 2019 NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø EPHORTEFRO
12516/2019 20200106 06.01.2020 Saksframlegg/innstilling Orienteringer i Amu-møte 04.12.19 EPHORTEFRO
72/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Nytt refusjonskrav OU-midler tilsagnsnr 18/02591 KS v/rådgiver Sissel Haugen Daldosso EPHORTEFRO
156/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) Shabana Amin EPHORTEFRO
143/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Refusjonskrav Nav Skanning EPHORTEFRO
136/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig Älvsbyhus Norge As EPHORTEFRO
13265/2019 20200106 06.01.2020 Saksframlegg/innstilling Fradeling av kårbolig gnr/bnr 013/003 EPHORTEFRO
12799/2019 20200106 06.01.2020 Saksframlegg/innstilling Konstituering av Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre perioden 2019-2023 EPHORTEFRO
65/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Forespørsel om kommunepins Knut Salve Nilsen EPHORTEFRO
70/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Ang. utbetaling av OU-midler KS v/rådgiver Sissel Haugen Daldosso EPHORTEFRO
76/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport Egil Reinås EPHORTEFRO
77/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport Arne Jørstad EPHORTEFRO
12800/2019 20200103 03.01.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan for Utvalg Utvikling 2020 EPHORTEFRO
84/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Anmodning om tilleggsopplysninger FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
126/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEFRO
75/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av OU-midler KS EPHORTEFRO
71/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Svar på refusjonskrav ***** EPHORTEFRO
85/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Innhenting av 1. terminkarakterer TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEFRO
63/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Høring - Regional plan for kulturminner Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
64/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Kjell Olav Hernes EPHORTEFRO
87/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Garantiansvar pr. 31.12.2019 Kommunalbanken EPHORTEFRO
13113/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Søknad om midler til å gjennomføre kartlegging av friluftsområder i Frosta kommune Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEFRO
13372/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Svar på undersøkelse Kommunal Rapport EPHORTEFRO
13186/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsutvalget for de kommunale barnehager Kvamtoppen Barnehage v/Renate Arntzen m.fl. EPHORTEFRO
12518/2019 20200102 02.01.2020 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 EPHORTEFRO
4/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Fyrverkeri nyttårsaften i privat regi bør forbys Dyrenes Rett EPHORTEFRO
36/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) Yehia Jabi EPHORTEFRO
56/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport Kåre Pettersen EPHORTEFRO
34/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Forespørsel vedr. søknad om salgsbevilling Aktieselskapet Vinmonopolet EPHORTEFRO
13/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Søknad om refusjon av databrille Mona Bratsvedal Remman EPHORTEFRO
12515/2019 20200102 02.01.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan for AMU 2020 EPHORTEFRO
29/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Sør-Innherad kirkelige fellesråd EPHORTEFRO
13442/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Astrid Lene Gullesen EPHORTEFRO
5/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Forespørsel om kommunepins Marianne Rom EPHORTEFRO
16/2020 20200102 02.01.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på søknad om tilskudd til tilpasning av bolig, etableringstilskudd og startlån Lars Magne Paaske EPHORTEFRO
13438/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Oversendelse av vigselsbok SKATTEETATEN EPHORTEFRO
13439/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Ferdigattest for oppført enebolig på gnr. 66 bnr. 43. Raimondas Jurcaitis. Lein- Nilssen AS v. Johan Pedersen. EPHORTEFRO
13405/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse vedr. søknad om oppføring av naust - GBNR 097/001 - Frosta kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
13367/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om eiendomsskatteliste Deloitte EPHORTEFRO
13403/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Oversendelse av klage Kransarvika FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
13406/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Møte med grunneiere av gnr. 019/008 og 019/012 og grunneier gnr. 019/001 Steinar Østerlie m.fl. EPHORTEFRO
13411/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Kommunalt gebyr - Saken sendes til konfliktrådet Ivan Småland EPHORTEFRO
13379/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Beate Rismark EPHORTEFRO
13351/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Tore Tagseth EPHORTEFRO
13398/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev 041/009, 041/015 Avtale om avløpsrør Johan Willy Nilsen m.fl. EPHORTEFRO
13400/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling Lene Sundet EPHORTEFRO
33/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Avtale med bygdekinoen Bygdekinoen EPHORTEFRO
13399/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Tjenestebevis Natalia Osipova EPHORTEFRO
13349/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Anne Berit Hagerup Vordal EPHORTEFRO
7/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ARCON PROSJEKT AS EPHORTEFRO
8/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Annonse - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Asklund Vestre ARCON PROSJEKT AS EPHORTEFRO
9/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Annonse - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Asklund Vestre (kopi) ARCON PROSJEKT AS EPHORTEFRO
55/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Tilsynsrapport - Nertunet 36 Frosta kommune EPHORTEFRO
57/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Manglende søknad om sykepenger NAV Værnes EPHORTEFRO
28/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Arrangørsystemets framdrift og feilretting UKM Norge EPHORTEFRO
31/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Tilbud om ungdataundersøkelsen 2020 OsloMet - storbyuniversitetet EPHORTEFRO
32/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Tilskudd ved bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne/adferdsvansker 2020 IMDi Midt-Norge EPHORTEFRO
41/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Svar på refusjonskrav ***** EPHORTEFRO
53/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport 2019 Bjørn Alstad EPHORTEFRO
54/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Tilsynsrapport - Nertunet 38 Frosta kommune EPHORTEFRO
17/2020 20200102 02.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Astrid Flægstad EPHORTEFRO
13347/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Mona Kristin Sundsby EPHORTEFRO
30/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
13345/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Mona Kristin Sundsby EPHORTEFRO
6/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Søknad om spillemidler Frosta Skytterlag EPHORTEFRO
1/2020 20200101 01.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Søknad om tilskudd til tilpasning av bolig, etableringstilskudd og startlån - Tilsagn ***** EPHORTEFRO
13445/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Tilsagn på tilskudd til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
13433/2019 20191222 22.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) Tarek Alammo EPHORTEFRO
13431/2019 20191221 21.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) Tomas Javorik EPHORTEFRO
13416/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Utbetaling av kompensasjonstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem 2019 Husbanken EPHORTEFRO
13420/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Høring - Renovasjons- og slamforskrift INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
13427/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt Odd Arne Nordahl og Lisbeth Berg Tangstad EPHORTEFRO
13417/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Kontrollplanskjema rehabilitering skorstein Flis- og Murservice AS EPHORTEFRO
13421/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Høring - Moderasjonsordninger i SFO Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
13422/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Utbetaling av rentekompensasjon 2019 - Kirkebygg Husbanken EPHORTEFRO
13425/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Odd-Arne Nordahl EPHORTEFRO
13426/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Lisbeth Berg Tangstad EPHORTEFRO
13429/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4167350997) Hilde Reitan EPHORTEFRO
13392/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Hilde Stene EPHORTEFRO
13401/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
13402/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Diana Beate Kvam EPHORTEFRO
13412/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Kvartalsrapport 4, samt årsrapport 2019 Coperio bedriftshelsetjeneste EPHORTEFRO
13413/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Forespørsel om å få oversendt leverandørdata Kommunal Rapport EPHORTEFRO
13414/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Søknad om betalingsutsettelse ***** EPHORTEFRO
13415/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Utbetaling av rentekompensasjon 2019 - skole og svømmeanlegg Husbanken EPHORTEFRO
13424/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Stopp av lønnstrekk Kreditorforeningen EPHORTEFRO
13419/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Purring - oppmålingsforretning Torill Juberg Moe EPHORTEFRO
13370/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Frank Arvid Rosø EPHORTEFRO
13354/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev 120/003 Godkjent sanitærsøknad Mali Liberg Hønnås EPHORTEFRO
13407/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Trekk i lønn Sykepleierforbundet EPHORTEFRO
13395/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Høring - Forslag til revidert samarbeidsavtale mellom kommunene og HNT KS EPHORTEFRO
13396/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Tildeling av driftskonsesjon for Aunsjøen Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTEFRO
13343/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Arild Røsdal EPHORTEFRO
13423/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Sluttrapport Bernvaag verdiforvaltning og konsulenttjenester EPHORTEFRO
13404/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
13408/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Lill Judy Hansen Vik EPHORTEFRO
12671/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Tilskudd til Espira Juberg gårdsbarnehage for jan.- febr. 2020 Espira barnehager AS EPHORTEFRO
772/2020 20191219 19.12.2019 Inngående brev Oppsummering fra oppstartsmøte, 10.12.19 Ordfører EPHORTEFRO
13191/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Kontrollutvalgets årsplan - møteplan - melding om vedtak Konsek EPHORTEFRO
13198/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om kommunepin Synnøve Follesøy EPHORTEFRO
13207/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Tove Hjelde EPHORTEFRO
13179/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Oversending av tilsagnsbrev, etablering av pant og utbetaling av tilskuddet Lindorff AS EPHORTEFRO
13161/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. fordeling Roger Viken EPHORTEFRO
13195/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Bekreftelse Gerd Karin Greistad EPHORTEFRO
13197/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Idehytta AS EPHORTEFRO
13375/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Tilskudd til arbeid med kulturminneplaner 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
13391/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler til Kvamme alpinanlegg Rapp IL EPHORTEFRO
13360/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
13364/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Høring - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
13361/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
13362/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Tillatelse - Flytebryggeanlegg ved langmoloen - Småland fiskerihavn (kopi) Kystverket EPHORTEFRO
13363/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Orientering om prosjektet - Muligheter for mindre melkebruk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
13366/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Forespørsel på tilleggsopplysninger Deloitte EPHORTEFRO
13376/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om jobb Antoinette Merete Olsen EPHORTEFRO
13381/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Antall barn pr. 01.01.2020 Espira Juberg gårdsbarnehage EPHORTEFRO
13390/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Merknader til nabovarsel Trondhjems seilforening EPHORTEFRO
13337/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på klage om deponering av masse Gunnbjørg Nygaard Leitao m.fl. EPHORTEFRO
13369/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Varsel om matrikkellovtilsyn våren 2020 Kartverket EPHORTEFRO
13386/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Vergefullmakt ***** EPHORTEFRO
13313/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Anmodning om uttalelse til skjenkebevilling Stjørdal lensmannskontor m.fl. EPHORTEFRO
13316/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Oversendelse av kopi av delingstillatelse og rekvisisjon Torill Juberg Moe EPHORTEFRO
13247/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Kjell Risan EPHORTEFRO
13248/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Halvor Breiset EPHORTEFRO
13282/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Torbjørn Stinussen EPHORTEFRO
13275/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Gerd Karin Greistad EPHORTEFRO
13309/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Oversendelse av klage Kransarvika FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
13233/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Revisjon lønn 2019 - dokumentasjon av lønn Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
13280/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Rune Aadal EPHORTEFRO
13289/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Redegjørelse for retting/ oppfølging av avvik og anmerkninger etter revisjon - forurensningsforskriftens kap. 13 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
13293/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Liv Moksnes EPHORTEFRO
13295/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 1.1.2020 til 30.4.2020 Erik Alstad Sunde EPHORTEFRO
13270/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Harald Rygvik EPHORTEFRO
13244/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Søknad om startlån - Avslag ***** EPHORTEFRO
13268/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Dagrun Reinås EPHORTEFRO
13229/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Hildegunn Husby EPHORTEFRO
13227/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Hildegunn Husby EPHORTEFRO
13231/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Hildegunn Husby EPHORTEFRO
13236/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Forlengelse av avtale med Innherred Brann og redning for 2020 INNHERRED BRANN OG REDNING EPHORTEFRO
13237/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Ferdigattest Lein- Nilssen AS v. Johan Pedersen EPHORTEFRO
13240/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Ferdigattest Klevens Snekkerservice EPHORTEFRO
13241/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev 2. gangs purring vedr. bestemmelser om minimumsavtand fyllingsfot langs privat veg Gunnbjørg Nygaard Leitao m.fl. EPHORTEFRO
13299/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak BJØRKE ARKITEKTUR AS EPHORTEFRO
13238/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse Flis- og Murservice AS EPHORTEFRO
13359/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Innrapportering av ildsted Varmefag Tiller EPHORTEFRO
13189/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Innspill til Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020 - 2023 Frosta kommune EPHORTEFRO
13194/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Innkalling til planleggingsdag Ansatte v/Borglia barnehage EPHORTEFRO
12798/2019 20191219 19.12.2019 Saksframlegg/innstilling Høring - Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020 - 2022 - Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre EPHORTEFRO
11294/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Søknad om hedersmerke KS EPHORTEFRO
13326/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Liv Barbro Sundet EPHORTEFRO
13317/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Møtereferat beredskapsstyre 05.12.2019 IUA Sør-Trøndelag EPHORTEFRO
13319/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Høring - Forslag om endringer i solarieregeleverket DSA Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet EPHORTEFRO
13321/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling - Rettet Domstoladministrasjonen EPHORTEFRO
13325/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Orientering om Nasjonaljubileet 2030 Stiklestad Nasjonale Kultursenter EPHORTEFRO
13332/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Orientering om ny organisering og oppgavedeling på integreringsfeltet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTEFRO
13333/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Underskrevet kontrakt ved leie av bolig ***** EPHORTEFRO
13327/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Referat fra styresmøte 10.12.2019 Norsk Kulturskoleråd EPHORTEFRO
13330/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Antall boenheter Olav Galtvik EPHORTEFRO
13334/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Revisjon av selskapsavtale INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
13335/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Ferdigmelding NorTank - emitek AS EPHORTEFRO
13320/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Grenseregulering av namsdistrikt i Trøndelag politidistrikt Trøndelag politidistrikt EPHORTEFRO
13322/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra kommunale verv i perioden 01.01.2020 -31.07.2020 Stig M Sandvik Skjæran EPHORTEFRO
13323/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Orientering til kommunene om meddommere og skjønnsmedlemmer Domstoladministrasjonen EPHORTEFRO
13314/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev 120/003 Gravemelding og sanitærsøknad HOLMEN PARK & ANLEGG AS EPHORTEFRO
13312/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Konkretisering av periode - meddommervalg Domstoladministrasjonen EPHORTEFRO
13336/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg Stavrum Bygg EPHORTEFRO
13284/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Slavisa Maksimovic EPHORTEFRO
13285/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Høringsuttalelse til budsjettet 2020 og økonomiplan 2020-2023 Frosta Ungdomsråd EPHORTEFRO
13291/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Bodil Skogly EPHORTEFRO
13260/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Invitasjonsbrev og liste over bedrifter JS Norge EPHORTEFRO
13261/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Frostating - Vedlikehold bygningsmasse på Prestaunet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
13266/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Høringsuttalelse til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Delta Frosta EPHORTEFRO
13274/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Rapp IL EPHORTEFRO
13298/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4167350997) Marthe Julseth EPHORTEFRO
13287/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Prøvingsattest - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
13234/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
13242/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Tilsagn Frostating utvalgte kulturlandskap 2019 - Prosessarbeid. Kartlegging. Informasjonsarbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
13257/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på tilbakemelding om krav om foreldelse av kommunalt gebyr Ivan Småland EPHORTEFRO
13217/2019 20191215 15.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992064668 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
13218/2019 20191215 15.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969220091 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO