eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3411/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Korrigering av faktura på kommunale gebyr - Eiendomsskatt Olav Viktil EPHORTEFRO
3422/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Korrigering av faktura på kommunale gebyr - Eiendomsskatt Sissel Ingunn Nordstad EPHORTEFRO
3412/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Korrigering av faktura på kommunale gebyr - Eiendomsskatt Kjell Lohse m.fl. EPHORTEFRO
3719/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Purring - Sluttrapportering Regionalt næringsfond for Stjørdal, Meråker og Frosta EPHORTEFRO
3401/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på fradeling av Landbruksareal Bjørnulf Hovdal EPHORTEFRO
3684/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Underretning til klager Trøndelag politidistrikt EPHORTEFRO
3679/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Svar på henvendelse angående arkeologiske undersøkelser på landbruksarealer Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3395/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. eiendomsskatt og fritak etter §7 Noregs Ungdomslag EPHORTEFRO
3542/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Lena Svean EPHORTEFRO
3672/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser Direktoratet for byggkvalitet EPHORTEFRO
3693/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Melding om avslag NAV Værnes EPHORTEFRO
3718/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Tildeling av kommunale rammer for dreneringsmidler for 2019 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
3415/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Korrigering av faktura på kommunale gebyr - Eiendomsskatt John Kvam EPHORTEFRO
3420/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Korrigering av faktura på kommunale gebyr - Eiendomsskatt Turid Halvorsen EPHORTEFRO
3406/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Korrigering av faktura på kommunale gebyr - Eiendomsskatt Jonas Viken EPHORTEFRO
3409/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Korrigering av faktura på kommunale gebyr - Eiendomsskatt Sølvi Naavik EPHORTEFRO
3416/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Korrigering av faktura på kommunale gebyr - Eiendomsskatt Ketil Anders Reitan EPHORTEFRO
3410/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Korrigering av faktura på kommunale gebyr - Eiendomsskatt Ole Andres Aunet m.fl. EPHORTEFRO
3669/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Uttalelse på offentlig ettersyn av reguleringsplan GBNR 103/001, 004 Statens vegvesen Region Midt EPHORTEFRO
3661/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Felling av trær Bernt Kvamme EPHORTEFRO
3692/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Innvilget erstatning for avlingssvikt 2018 - korn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3562/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Utvidelse av fast stilling Rune Aadal EPHORTEFRO
3534/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse Erling Hagen EPHORTEFRO
3697/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Betalingsinformasjon Kreditorforeningen EPHORTEFRO
2616/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Kommunal ø.hjelp mulig endring i Frosta kommune Helse Midt-Norge EPHORTEFRO
3689/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Påminnelse om årlig datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakksskadeloven Folkehelseinstituttet EPHORTEFRO
3554/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Knut Olav Stokke EPHORTEFRO
3706/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Trekk i lønn Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
3417/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Korrigering av faktura på kommunale gebyr - Eiendomsskatt Solbjørg Aunan EPHORTEFRO
3557/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på purring - forespørsel om innsyn Âlvsbyhus EPHORTEFRO
3690/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Gjennomføring av kartleggingsprøvene er i gang Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
3077/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tjenestebevis Wilson V Vargas EPHORTEFRO
3688/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Påminnelse om årlig datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet EPHORTEFRO
3545/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Christopher Roseth Sand EPHORTEFRO
3547/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Anna Baadsvik EPHORTEFRO
3722/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Anna Baadsvik EPHORTEFRO
3607/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Kommunens uttalelse INNOVASJON NORGE EPHORTEFRO
3609/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på Forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
3681/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av rådyrvald Arne Østerlie EPHORTEFRO
3720/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høring – forslag til nye læreplaner Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
3709/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Spillemidler Frostastien fase 3 anleggsnummer 50350 - Sluttutbetaling Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3421/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Korrigering av faktura på kommunale gebyr - Eiendomsskatt Gunnbjørg Nygaard Leitao EPHORTEFRO
3423/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Korrigering av faktura på kommunale gebyr - Eiendomsskatt Bjarne Karlsen EPHORTEFRO
3419/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Korrigering av faktura på kommunale gebyr - Eiendomsskatt Kjersti Brustad EPHORTEFRO
3418/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Korrigering av faktura på kommunale gebyrer - Eiendomsskatt Marthe Lein m.fl. EPHORTEFRO
3413/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Korrigering av faktura på kommunale gebyr - Eiendomsskatt Geir Hellan m.fl. EPHORTEFRO
3408/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Korrigering av faktura på kommunale gebyr - Eiendomsskatt Olav Nåvik EPHORTEFRO
3407/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Korrigering av faktura på kommunale gebyr - Eiendomsskatt Marianne Revhaug m.fl. EPHORTEFRO
3670/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søkerstatistikk 2019 – 2020 og tilpasning av opplæringstilbudet våren 2019. Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3703/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Uttalelse - Klage på kommunestyrets vedtak i sak 46/18 og søknad om fradeling av tomter i kransarvika 034/001 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3675/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan for etablering av blåskjellanlegg Unni Elvrum EPHORTEFRO
3442/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Godkjent søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg RØRMESTERAN AS EPHORTEFRO
3694/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev vedlegg til søknad om kulturmidler Frosta Demensforening EPHORTEFRO
3674/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Frosta idrettslag EPHORTEFRO
2836/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Søknad tilskudd forebyggende tjenester 2019 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
3560/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
3685/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
3600/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Mathias Lauvsnes EPHORTEFRO
3673/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Vedrørende tilskuddsbrev for utbetaling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 26.02.19 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) EPHORTEFRO
3683/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Vognkort Trøndelag politidistrikt EPHORTEFRO
3721/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høringsbrev - forslag til lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTEFRO
3715/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 969184826 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3723/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte Voksne for Barn EPHORTEFRO
3663/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Kvamstoppen - endring innredning Solvang barnehage EPHORTEFRO
3659/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Kvamstoppen - endring innredning Folkheim barnehage EPHORTEFRO
3660/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Kvamtoppen barnehage - referat fra møte Promidt EPHORTEFRO
3664/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Kvamstoppen - endring innredning Folkheim barnehage EPHORTEFRO
3665/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Kvamstoppen - endring innredning Barnehagene Folkheim og Solvang EPHORTEFRO
3599/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av Reguleringsplan for Landshaug, GNR. 103, BNR. 96 Kystverket EPHORTEFRO
3575/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969184826 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3576/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 975824470 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3577/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 918327282 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3578/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969363798 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3579/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 987063351 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3585/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 984944799 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3586/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 996568326 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3587/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969184389 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3589/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 895626422 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3581/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969607417 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3582/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969184540 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3583/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 981012550 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3584/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 992142421 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3588/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 970066810 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3590/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 993514772 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3591/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 981444914 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3592/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Opplysning om adresse Erica Middelkoop og Jan Pieter Smit EPHORTEFRO
3606/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om oppretting av ny grunneiendom Jan Lutdal EPHORTEFRO
3616/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev MSIS-melding - Behandlingsresultat tuberkulose ***** ***** ***** Helse Nord-Trøndelag EPHORTEFRO
3617/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev MSIS-melding ***** ***** ***** Sykehuset Levanger EPHORTEFRO
3613/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Utlysning om mulighet for å søke midler til ekstern barnehage- og skolevurdering Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
3619/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Årsmelding 2018 - Frostating lagmannsrett Frostating lagmannsrett EPHORTEFRO
3650/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet QBE AS EPHORTEFRO
3651/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Pretor Advokat AS EPHORTEFRO
3652/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Merknader til nabovarsel Rolf Kristian Skaaraas EPHORTEFRO
3612/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Bekreftet mottatt kunngjøring listeforslag Frostingen EPHORTEFRO
3605/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
3625/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknd om permisjon Stig-Bjørnar Iversen EPHORTEFRO
3648/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg Jan Morten Hokstad EPHORTEFRO
3620/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om akvakulturanlegg Frosta Sør Olav Galtvik EPHORTEFRO
2295/2019 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Selskapskontroll knyttet til Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
3611/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Spillemidler 7765 - Solheim lysløype - Rehabilitering og nytt lysanlegg - Utbetaling av rente- og inndratte midler (kopi) Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3626/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Fe Holm EPHORTEFRO
3631/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Klage på vedtak - Ekspropriasjon på 94/1 Asbjørn Hjalmar Mostad m.fl. EPHORTEFRO
3642/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Høring - retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger Bufdir EPHORTEFRO
3638/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Forslag på kandidat til Ildsjelprisen 2019 ***** EPHORTEFRO
3639/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Forslag på kandidat til Ildsjelprisen 2019 ***** EPHORTEFRO
3656/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Fortidsminneforeningen Den trønderske avdeling EPHORTEFRO
3629/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Rapp IL EPHORTEFRO
3632/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Frosta Demensforening EPHORTEFRO
3633/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Frosta MotorVeteranklubb EPHORTEFRO
3634/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Neset fotballklubb EPHORTEFRO
3627/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Frosta Skolemusikk EPHORTEFRO
3628/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Frosta Motorcross Klubb EPHORTEFRO
3630/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Ungdomscafeen EPHORTEFRO
3644/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Veinnmel og Krinolin EPHORTEFRO
3647/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Frosta bygdemuseum EPHORTEFRO
3621/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad om kultudmidler Frosta MotorVeteranklubb EPHORTEFRO
3452/2019 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunal garanti til Leva-Fro AS, refinansiering lån til kjøp av eiendommen Skoleparken 3 EPHORTEFRO
3593/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Forespørsel om kommunepins Isabel Perez Sanchez EPHORTEFRO
3595/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om etablering akvakulturanlegg for blåskjell utenfor Åsholmen - Åtlo NTNU Vitenskapsmuseet EPHORTEFRO
3641/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om etablering av blåskjellanlegg Frosta landbrukslag EPHORTEFRO
3610/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Høring - Søknad om dispensasjon fra kommuneplan i forbindelse med etablering akvakulturanlegg for blåskjell Leif Pettersen EPHORTEFRO
3655/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Endring av utleggstrekk Kemneren i Innherred kommunesamarbeid EPHORTEFRO
3596/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd (kopi) Miljødirektoratet EPHORTEFRO
3615/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Purring - Søknad om ferdigattest gnr 35 bnr 65 BOLIG PARTNER AS EPHORTEFRO
3645/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Retur at dokument som har mangler og ikke kan tinglyses Kartverket EPHORTEFRO
3622/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Høring - Organisering av norsk naturskadeforsikring Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTEFRO
3624/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Linda Aigare EPHORTEFRO
3643/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Gjennomføring av skjøtselstiltak i Tautra naturreservat - fugletårn og rydding av sikt 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3604/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
3601/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Tilbud om BU investeringstilskudd (kopi) Innovasjon Norge EPHORTEFRO
3594/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Påminning - stikkprøveundersøkelse av diagnostisering av personer med utviklingshemming Statens helsetilsyn EPHORTEFRO
3598/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Rekvisisjon av matrikkelføring Jan Lutdal EPHORTEFRO
3574/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Attester og vitnemål Anna Karin Vahlberg Baadsvik EPHORTEFRO
3539/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Purring - forespørsel om innsyn Âlvsbyhus EPHORTEFRO
2173/2019 20190314 14.03.2019 Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalgets årsrapport 2018 EPHORTEFRO
3551/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan i forbindelse med etablering av akvakulturanlegg for blåskjell Fiskeridirektoratet EPHORTEFRO
3540/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Frosta skolekor EPHORTEFRO
3530/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Forslag på kandidat til Ildsjelprisen 2019 ***** EPHORTEFRO
3541/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Autoriserte brukere i Matrikkelen - gjennomgang av personliste Kartverket Trøndelag EPHORTEFRO
3573/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Anna Karin Vahlberg Baadsvik EPHORTEFRO
3460/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Veiledende satser for eget skogkulturarbeid 2019 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag EPHORTEFRO
3505/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg på bolig LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
3260/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar vedrørende oppsett av postkasse stativ Nybø Velforening v/Amy Viken EPHORTEFRO
3250/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Ferdig registrert konsesjonsforhold 062/001 Einar Arne Hyndøy EPHORTEFRO
3308/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar på brev "Støy" fra kulturskolen. Strøm Sindre Fredrik EPHORTEFRO
3318/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Signert tilbakemelding vedr. anbudskonkurranse på Verktøy og Utstyr Værnesregionen v/Lund Hilde Fines EPHORTEFRO
3512/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Forslag på kandidat til Ildsjelprisen 2019 ***** EPHORTEFRO
2655/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Signert avtale om matrikkelføring veigrunn STATENS KARTVERK m.fl. EPHORTEFRO
3052/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Purring - Oversikt over ferdsels- og oppholdsrestriksjoner i de statlige sikrede friluftslivsområdene Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
3330/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Korrigert årsregnskap 2018 - Frosta kommune Fylkesmannen i Trøndelag v/Gråberg, Anne EPHORTEFRO
3447/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Frosta skolekor EPHORTEFRO
3485/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Frosta Revmatikerforening EPHORTEFRO
3487/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Frosta revmatikerforening EPHORTEFRO
3489/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Neset teaterlag EPHORTEFRO
3476/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Bestått tilleggskurs for gnagermidler - Åsen 28.02.2019 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
3492/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Uttalelse til høring om etablering av akvakulturanlegg for blåskjell Johan Haarberg m.fl. EPHORTEFRO
3118/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Utsending til høring - søknad om fradeling av tomter i Kransarvika gbnr.34-1 - dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan og 100-metersbeltet til sjø PRETOR ADVOKAT AS m.fl. EPHORTEFRO
3218/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Utsending til høring - søknad om fradeling av tomter i Kransarvika gbnr.34-1 - dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan og 100-metersbeltet til sjø FROSTINGEN AS EPHORTEFRO
3268/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar: Tilbakemelding på svar vedr. tilkobling offentlig kloakkledning Øyvind Ståle Hagen EPHORTEFRO
3190/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse KJELL LIAN AS EPHORTEFRO
2684/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar på krav om fast stilling Lene Myrholdt EPHORTEFRO
3451/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Tilsagn om midlertidig lønnstilskudd NAV Tiltak Trøndelag EPHORTEFRO
3509/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om salgsbevilling for alkohol Coop Midt-Norge SA EPHORTEFRO
3518/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Trekk i lønn Fagforbundet EPHORTEFRO
3519/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Stopp trekk i lønn Fagforbundet EPHORTEFRO
3201/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse Ingvild Karin Skei Lein EPHORTEFRO
3037/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Godkjenning av fysioterapeut HELFO EPHORTEFRO
3244/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Kirsti Haugan EPHORTEFRO
3389/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Overleveringsprotokoll el-anlegg Frosta Statens Vegvesen EPHORTEFRO
3234/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Referat fra styrernettverk for kommunale og private barnehager - 05.03.19 Borglia barnehage m.fl. EPHORTEFRO
3459/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til arealoverføring Jan Lutdal EPHORTEFRO
3337/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Utsending av Matrikkelbrev Even Tvete m.fl. EPHORTEFRO
3164/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar vedr. tilbakemelding på eiendomsskattetakst Halvard Nordfjæran EPHORTEFRO
3453/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Avslutning av utleggstrekk Værnesregionen skatteoppkreverkontor EPHORTEFRO
3446/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2018 Miljødirektoratet EPHORTEFRO
3251/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Kirsti Haugan EPHORTEFRO
3185/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Joar Rekkebo EPHORTEFRO
3208/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar på klage på takstgrunnlaget for eiendomsskatt Morten Schrøen EPHORTEFRO
3266/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Referat fra møtet med personvernombud FROSTA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON m.fl. EPHORTEFRO
3486/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev søknad om permisjon Lena Svean EPHORTEFRO
3284/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Steinar Ulvik EPHORTEFRO
3283/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Steinar Ulvik EPHORTEFRO
3217/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Referat fra styrermøte for kommunale styrere 05.03.19 Borglia barnehage m.fl. EPHORTEFRO
3220/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Tillegg til referat fra styrermøtet for kommunale styrere 05.03.19 Borglia barnehage m.fl. EPHORTEFRO
3515/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Undersøkelse om godtgjøring Kommunal Rapport EPHORTEFRO
3439/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Proneo AS årsrapport 2018 Proneo AS EPHORTEFRO
3444/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik - mellomoppgjøret 2019 KS EPHORTEFRO
3445/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Invitasjon til høringsinnspill på UKMs strategiplan 2020-2024 UKM Norge EPHORTEFRO
3513/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av bod Knut Olav Stokke EPHORTEFRO
3340/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon - 26.03.2019 Hilde Stinussen Vik EPHORTEFRO
3339/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon - 14.03.2019 Hilde Stinussen Vik EPHORTEFRO
3291/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Rita Jørstad Olsen EPHORTEFRO
3233/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb Ludvig Ellison EPHORTEFRO
2682/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Forlengelse av vikariat Jannicke Bakken EPHORTEFRO
3282/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Bendik Gullesen Davidsen EPHORTEFRO
3372/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Underskrevet gravemelding FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
3374/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Godkjent søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
3209/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Elin Rosø EPHORTEFRO
3430/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Astrid Møller EPHORTEFRO
3425/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Merknad til nabovarsel Wenche Harsjøen EPHORTEFRO
3403/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Merknad til nabovarsel Småland Velforening EPHORTEFRO
3428/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Svein Erik Fjerdingøy EPHORTEFRO
3391/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Nedleggelse av kobbernettet/informasjonsmøte TRFK Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3394/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Spørsmål vedr. eiendomsskatt og fritak etter §7 Noregs Ungdomslag EPHORTEFRO
3429/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Lise Jørstad EPHORTEFRO
3386/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Overleveringsprotokoll el-anlegg Frosta Statens Vegvesen EPHORTEFRO
3387/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev FDV Gatelys Vinnabakken Frosta Statens Vegvesen EPHORTEFRO
3426/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Erneste Mikalauskiene EPHORTEFRO
3427/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Journalnummer på saker som er bedt om innsyn på Øyvind Ståle Hagen EPHORTEFRO
3434/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Frosta revmatikerforening EPHORTEFRO
3435/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Frosta Bygdemuseum EPHORTEFRO
3433/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Forslag på kandidat til Ildsjelprisen 2019 ***** EPHORTEFRO
3363/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Ekstra omsorgsdager Åsa Aarmo EPHORTEFRO
3306/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev "Støy" fra kulturskolen. Strøm Sindre Fredrik EPHORTEFRO
3310/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Turid Ulvik Haug EPHORTEFRO
3312/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Invitasjon til å delta i anbudskonkurranse på Verktøy og Utstyr. Værnesregionen Innkjøp v/Lund Hilde Fines EPHORTEFRO
3323/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad om midler til foreldrestøttende tiltak Frosta skole EPHORTEFRO
3319/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Styrevedtak i Leva-Fro 06.03.2019 Leva-Fro AS v/Rune Lyngen EPHORTEFRO
3191/2019 20190311 11.03.2019 Utgående brev Spillemiddelsøknader NKS Norske Kvinners Sanitetsforening EPHORTEFRO
3311/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Veinnmel & krinolin EPHORTEFRO
3286/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Musikklaget Klang EPHORTEFRO
3302/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan til etablering akvakulturanlegg for blåskjell i farvatnet utenfor Åsholmen/Åtlo Kystverket EPHORTEFRO
3300/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Oi! 08.04.2019 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS EPHORTEFRO
3349/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kursbevis - Livreddende førstehjelp i hverdagen Gunn Ulvik EPHORTEFRO
3350/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kursbevis - Førstehjelp for deg som har omsorg for barn Gunn Ulvik EPHORTEFRO
3380/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstiuttet EPHORTEFRO
3290/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Brukerundersøkelse matombringing februar 2019 Myhr Jostein EPHORTEFRO
3364/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kursbevis - Livreddende førstehjelp i hverdagen Jannicke Bakken EPHORTEFRO
3365/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kursbevis - Førstehjelp for deg som har omsorg for barn Jannicke Bakken EPHORTEFRO
3357/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kursbevis - Livreddende førstehjelp i hverdagen Renate Myhre EPHORTEFRO
3358/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kursbevis - Førstehjelp for deg som har omsorg for barn Renate Myhre EPHORTEFRO
3321/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kursbevis - Livreddende førstehjelp i hverdagen Tone Ulvik EPHORTEFRO
3322/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kursbevis - Førstehjelp til deg som har omsorg for barn Tone Ulvik EPHORTEFRO
3316/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Avgjørelse i klagesak (kopi) Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
3347/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kursbevis - Livreddende førstehjelp i hverdagen May-Iren Korsnes EPHORTEFRO
3348/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kursbevis - Førstehjelp for deg som har omsorg for barn May-Iren Korsnes EPHORTEFRO
3366/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kursbevis - Livreddende førstehjelp i hverdagen Årsa Aarmo EPHORTEFRO
3368/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kursbevis - Førstehjelp for deg som har omsorg for barn Åsa Aarmo EPHORTEFRO
3301/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Løyve - Norgeskjell AS - Søknad om etablering av akvakulturanlegg for blåskjel - Lokalitet Ranaskjæret Frosta Sør Kystverket EPHORTEFRO
3324/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Delrapport Foreldrestøttende tiltak 2018 og sluttrapport 2019 Espira Juberg gårdsbarnehage EPHORTEFRO
3325/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Rapport foreldrestøttende tiltak Frosta skole Frosta skole EPHORTEFRO
3303/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev 1364391 Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen KLP EPHORTEFRO
3304/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev 1364391 Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen KLP EPHORTEFRO
3317/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV EPHORTEFRO
3352/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kursbevis - Livreddende førstehjelp i hverdagen Janne Alstad EPHORTEFRO
3356/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kursbevis - Førstehjelp for deg som har omsorg for barn Janne Alstad EPHORTEFRO
3345/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kursbevis - Førstehjelp for deg som har omsorg for barn Anne Grethe Løvrød EPHORTEFRO
3335/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kursbevis - Livreddende førstehjelp i hverdagen Anne Grethe Løvrød EPHORTEFRO
3379/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakksskadeloven 2019 Folkehelseinstiutttet EPHORTEFRO
3360/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kursbevis - Førstehjelp for deg som har omsorg for barn Renate Arntzen EPHORTEFRO
3362/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kursbevis - Livreddende førstehjelp i hverdagen Renate Arntzen EPHORTEFRO
3299/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Reguleringsplan for Landshaug gbnr 103/001 og 103/004 - Rettelse av svarfrist Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3126/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Rettelse av svarfrist: Reguleringsplan for Landshaug, GNR. 103 BNR. 001 og 004 , 1. gangs behandling, utsending til høring / offentlig ettersyn - 6 ukers svarfrist DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD m.fl. EPHORTEFRO
3114/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Reguleringsplan for Landshaug, GNR. 103 BNR. 96 , 1. gangs behandling, utsending til høring / offentlig ettersyn - 6 ukers svarfrist FROSTINGEN AS EPHORTEFRO
3111/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Reguleringsplan for Landshaug, GNR. 103 BNR. 96 , 1. gangs behandling, utsending til høring. LANDSHAUG UTBYGGING AS m.fl. EPHORTEFRO
3127/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Rettelse av svarfrist: Reguleringsplan for Landshaug, GNR. 103 BNR. 001 og 004 , 1. gangs behandling, utsending til høring / offentlig ettersyn - 6 ukers svarfrist FROSTINGEN AS EPHORTEFRO
3229/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Søknad om sommerjobb Ludvig Ellison EPHORTEFRO
3270/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon Jon Magne Rekkebo EPHORTEFRO
3278/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Fullmakt Aud K Vagnild Haagensli EPHORTEFRO
3279/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Rita Jørstad Olsen EPHORTEFRO
3128/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Liv Moksnes EPHORTEFRO
3225/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - 14.03.2019 Hilde Stinussen Vik EPHORTEFRO
3226/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - 26.03.2019 Hilde Stinussen Vik EPHORTEFRO
2983/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Hanne Lothe Rekkebo EPHORTEFRO
2958/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar på klage på takstgrunnlaget for eiendomsskatt Elisabeth Ulvik EPHORTEFRO
3010/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Hege Christine Holsæter EPHORTEFRO
3117/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Marita Nilsen EPHORTEFRO
3280/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon ***** EPHORTEFRO
3035/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling Frosta storband EPHORTEFRO
3045/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på klage på Produksjonstilskudd 2018 VIKEN ØSTRE AS EPHORTEFRO
2973/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 25.2 Kirsti Kristensen Lein EPHORTEFRO
2945/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på øknad om permisjon Unni Haugan EPHORTEFRO
3058/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold EPHORTEFRO
3150/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Renate Myhre EPHORTEFRO
3151/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 14.02.19 Renate Myhre EPHORTEFRO
3153/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Renate Myhre EPHORTEFRO
3227/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Elin Rosø EPHORTEFRO
3255/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Dispensasjonssøknad Hogstadskogen - vurdering Fylkesmannen i Trøndelag - Hilde Ely-Aastrup EPHORTEFRO
2986/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Guri Arna Korstad EPHORTEFRO
2631/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Søknad om startlån - Avslag ***** EPHORTEFRO
2826/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Sluttutbetaling Frosta IL, anlegg 1717002603 Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEFRO
2985/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Underskrevet gravemelding FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
3254/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Påminnelse om årlig rapportering for avløpsanlegg Miljødirektoratet EPHORTEFRO
2669/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Ønske om snarlige arkeologiske undersøkelser på landbruksarealer for utvidelse av Frisk salat veksthus på Frosta, gnr.90 bnr. 07. Trøndelag Fylkeskommune v. Heidi Beate Flatås EPHORTEFRO
3248/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Strategiplan - 2019-2023 Justismuseet EPHORTEFRO
3020/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Bekreftelse Mona Bratsvedal Remman EPHORTEFRO
3272/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Referat fra møtet med personvernombud Frosta Kommune EPHORTEFRO
3273/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Referat fra møtet med personvernombud Frosta Kommune EPHORTEFRO
3274/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Referat fra møtet med personvernombud Frosta Kommune EPHORTEFRO
3083/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Tjenestebevis Elin Bjørnstad EPHORTEFRO
3232/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Spørring om kulturskolen og inkludering Norsk Kulturskoleråd EPHORTEFRO
3252/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Utlysing av prosjektmidler til kulturskoler Norsk kulturskoleråd EPHORTEFRO
2951/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Unni Haugan EPHORTEFRO
3257/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Lensmannen i Værnesregionen EPHORTEFRO
2661/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på kartlegging av økonomiske konsekvenser - eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
2670/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Bekreftelse referanse Jardar Østbø Juberg EPHORTEFRO
3281/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling fra høsten? - st. ref. (4026819439) Jurga Vold EPHORTEFRO
3230/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Vedr. søknad om stimuleringstilskudd for veterinærtjenester Frosta og Åsen veterinærkontor EPHORTEFRO
2629/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte med tillitsvalgte og verneombud i enhet oppvekst - barnehage, 12.02.19 Borglia barnehage m.fl. EPHORTEFRO
2636/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte med tillitsvalgte og verneombud i enhet oppvekst - barnehage, 05.03.19 Styrer ved Borglia barnehage m.fl. EPHORTEFRO
3180/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Utbetalingsbrev signert Aldring og Helse kompetansetjeneste EPHORTEFRO
3223/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om konsulentoppdrag Huseth Rådgivning og formidling AS EPHORTEFRO
3231/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Høring - forslag om endring i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet EPHORTEFRO
3238/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Fylkestingsvalget 2019 - Stemmesedler til forhåndsstemmegivning og valgting Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEFRO
3258/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg Bodil Skogly EPHORTEFRO
3121/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Ernesta Mikalauskiene EPHORTEFRO
3165/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt Kristin Einarson Berg EPHORTEFRO
3154/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak FROSTA BILVERKSTED AS EPHORTEFRO
3015/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar på klage på takstgrunnlaget for eiendomsskatt Jon Agnar Jullum EPHORTEFRO
2975/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 26.2 Unni Haugan EPHORTEFRO
2825/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Søknad om tillatelse til oppføring av redskapsbod, svarbrev. Nerland Prosjektutvikling EPHORTEFRO
2829/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Sluttutbetaling Frostastien fase 3 Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEFRO
2664/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar vedr. eiendomsskattetakst på GBNR 015/001 Egil Minde m.fl. EPHORTEFRO
3004/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK EPHORTEFRO
3071/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Fylkesmannens svar på spørsmål om status i saker - ekspropriasjon og forhåndstiltredelse Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
3090/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Prioritetsvikelse - Innvilgelse ***** EPHORTEFRO
3256/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Steinar Juberg EPHORTEFRO
3003/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Øvelse SODD Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
3206/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Akseptskjema i forbindelse med søknad om nydyrking på gbnr 15/1 i Frosta Kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3029/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Kulturminnefaglige registrering i forbindelse med Nydyrking Egil Minde EPHORTEFRO
3163/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på kommentar til nabovarsel Alf Johny Rokke EPHORTEFRO
3271/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Tilbud om investeringstilskudd (kopi) Innovasjon Norge EPHORTEFRO
2955/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til å kjøre snøscooter til Fjellhov Skarven turlag v/Torun Nesse EPHORTEFRO
3152/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Berit Eirin Andersen EPHORTEFRO
3249/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Einar Arne Hynøy EPHORTEFRO
2914/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 07.03.2019 Liv Moksnes EPHORTEFRO
3066/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Informasjon vedrørende muligheter for tilknytning til offentlig avløpsanlegg Aasta Helland m.fl. EPHORTEFRO
3102/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Informasjon vedrørende muligheter for tilknytning til offentlig avløpsanlegg Odd Terje Rygh m.fl. EPHORTEFRO
2644/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Søknad om kompetansemidler Helse og omsorg 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
2654/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling Lensmannen i Værnesergionen m.fl. EPHORTEFRO
3187/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Informasjon vedr. saksgang Lensmannen i Værnesregionen EPHORTEFRO
3193/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Utkast til langtidsplan for pilegrimssatsingen - Høring Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider avd. Nasjonalt pilegrimssenter EPHORTEFRO
3197/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Berit Eirin Andersen EPHORTEFRO
3205/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Akseptskjema Egil Minde EPHORTEFRO
3221/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Purring på bekreftelse på mottatt søknad om fradeling av boligtomt Brauten Eiendom AS EPHORTEFRO
3210/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Kartleggingsprøver i lesing og regning er forsinket Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
3200/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Protokoller årsmøtene 2019 Norsk kulturskoleråd Trøndelag EPHORTEFRO
3212/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Trekk i lønn Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
3211/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Videreutdanning - husk å behandle søknader, frist 15. mars Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
3222/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling fra høsten? - st. ref. (4026819439) Jonathan Viken EPHORTEFRO
3202/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Svar på søknad om midler til Den kulturelle spaserstokken 2019 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3207/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Klage på takstgrunnlaget for eiendomsskatt Morten Schrøen EPHORTEFRO
3213/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Avslag på søknad om dispensasjon fra frist for etterregistrering (kopi) Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
3204/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Nabovarsel - Bruksendring til leilighetsbygg på Gnr.40, bnr.1 i Småland havn - Frosta kommune - Trøndelag fylke. Kystverket EPHORTEFRO
3134/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Liv Moksnes EPHORTEFRO
3119/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Utvikling av reiselivskonsept på gården Hojem HOJEM EVA EPHORTEFRO
3026/2019 20190306 06.03.2019 Utgående brev Forespørsel om presentasjon av Powerpoint Frosta kommune v/miljøterapeut Kristin Holthe Arna EPHORTEFRO
3171/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Lena Svean EPHORTEFRO
3160/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEFRO
3166/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Grete Rekkebo EPHORTEFRO
3167/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Joar Rekkebo EPHORTEFRO
3175/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Søknad om underskuddsgaranti Magnushallen Frosta skolekor v/Anne Jørstad Stenhaug EPHORTEFRO
3124/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Vurdering av søknad om dispensasjon for kabeltrekk gjennom Tauterryggen marine verneområde (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3113/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Kirsti Haugan EPHORTEFRO
2852/2019 20190306 06.03.2019 Utgående brev Innkalling til styrermøte for kommunale styrere FROSTA KOMMUNE OPPVEKST m.fl. EPHORTEFRO
2149/2019 20190306 06.03.2019 Saksframlegg/innstilling Fradeling av dyrkamark på eiendommen Gnr/Bnr 017/020 EPHORTEFRO
3177/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Høring - Endring av vedtekter for KS - representasjon til Fylkesmøter og Landsting KS EPHORTEFRO
3179/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Tilskudd pårørendeskole og/eller samtalegruppe Aldring og Helse Norsk kompetanstjeneste EPHORTEFRO
3112/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Kirsti Haugan EPHORTEFRO
2847/2019 20190306 06.03.2019 Utgående brev Styrernettverk for kommunale og private barnehager FROSTA KOMMUNE OPPVEKST m.fl. EPHORTEFRO
3131/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Lagring av overskuddsmasser Frosta bilverksted as EPHORTEFRO
3109/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL) Telenor Norge AS EPHORTEFRO
3122/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr (kopi) Arbeidstilsynet EPHORTEFRO
3176/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Kvittering nabovarsel Frosta Entreprenør AS EPHORTEFRO
3108/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Salg av boligfelt med opparbeidet infrastruktur + kommunen som tomteselger HITRA KOMMUNE EPHORTEFRO
3106/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn kommunevalg 2019 Norpublica EPHORTEFRO
3107/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Forespørsel vedr. nedgraving av betongelement Nybø Velforening v/Amy Viken EPHORTEFRO
3170/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Tillegg til søknad om kulturmidler Frosta sanitetsforening EPHORTEFRO
3079/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Frosta Storband c/o Erlend Østbø Juberg EPHORTEFRO
3061/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Trods idrettslag v/Torbjørn Fånes EPHORTEFRO
2888/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Svar ang vegliste april 2019 Statens vegvesen Region Midt EPHORTEFRO
3069/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Svar vedr. oversikt over ferdsels- og oppholdsrestriksjoner i de statlige sikrede friluftslivsområdene Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
3062/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Rapport etter arbeidsplassvurdering Coperio EPHORTEFRO
3070/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søk tilskudd til utstyr for programmering i skolen Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
3068/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Forespørsel om kommunepins Daylin Joseph Sperry EPHORTEFRO
2450/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Johan Wanvik EPHORTEFRO
2482/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Annonse - kulturmidler Frostingen EPHORTEFRO
3030/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Bekreftelse - Øvelse SODD Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
2842/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Delingstillatelse Steinar Juberg EPHORTEFRO
3086/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Prioritetsvikelse Sparebank 1 SMN v/Bente Reitan Skjevik EPHORTEFRO
2177/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Svar vedr. henvendelse datert 10.02.2019 - Kransarvika Henrik Sanden EPHORTEFRO
2653/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. Kransarvika, Sak i formannskapet 15/1-19 Trude Nåvik m.fl. EPHORTEFRO
2818/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Henny Synnøve Veien EPHORTEFRO
2840/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Tjenestebevis Hanna Stav EPHORTEFRO
3073/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Oppsigelse Lein Ingvild EPHORTEFRO
3092/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Melding om montering av vannmåler - Nordlivegen 15 FROSTA VVS AS EPHORTEFRO
3097/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt Kristin Einarson Berg EPHORTEFRO
2819/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Knut Wollan EPHORTEFRO
3057/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Valberg slektsgård EPHORTEFRO
2882/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Åsholmvegen - melding om adresse Unni Elvrum EPHORTEFRO
2659/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse MARINA SOLUTIONS AS EPHORTEFRO
2833/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Vedr. Sveplassveien Arntzen De Besche EPHORTEFRO
2824/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Svar på forespørsel på beregning av eiendomsskattetakst Havtor Faanes EPHORTEFRO
3031/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 07.mars Helsedirektoratet EPHORTEFRO
2610/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Svar vedr. forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
3081/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om etablering av blåskjellanlegg på Ranaskjæret Frosta sør Fiskarlaget Midt-Norge EPHORTEFRO
3094/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Melding om montering av vannmåler - Solbergsvegen 28 - hovedleilighet FROSTA VVS AS EPHORTEFRO
3096/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Melding om montering av vannmåler - Solbergsvegen 28 - utleieleilighet FROSTA VVS AS EPHORTEFRO
2607/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Oversendelse av dokument i forbindelse med forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
3080/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon ***** EPHORTEFRO
3067/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Svar på anmodning om innsyn i klientmappe barnevern ***** ***** ***** ***** ***** (kopi) Stjørdal kommune EPHORTEFRO
2907/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Søknad om startlån - Avslag ***** EPHORTEFRO
3078/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Informasjon om de nye spesialistreglene for ASA-spesialitetene av 01.03.2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
2960/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Guri Arna Korstad EPHORTEFRO
2822/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev SVar på forespørsel om beregning av eiendomsskattetakst Havtor Faanes EPHORTEFRO
2857/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Spørsmål vedr. bruksendring, svar. Olga Sofie Balsvik m.fl. EPHORTEFRO
2817/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev SV: Purring på svar tidligere sendt e-post: Offentlig høring hyttetomter i 100-metersbeltet Småland Henrik Sanden EPHORTEFRO
2814/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev SV: Kransarvika, Sak i formannskapet 15/1-19 Henrik Sanden EPHORTEFRO
3027/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Kvamtoppen barnehage - stikkontakter Promidt v/Helge Skjærpe EPHORTEFRO
3024/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Fargevalg på vegger Innherred entreprenør v/byggmester Pål Erik Lyngstad EPHORTEFRO
2990/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2950/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Hege Christine Holsæter EPHORTEFRO
2988/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Leonard Rahn EPHORTEFRO
2991/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Invitasjon til inspillsmøte vedrørende strategiplan. OBS Ny dato TRONDHEIM HAVN EPHORTEFRO
3025/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Powerpoint tverrfaglig team barnehage 01.03.19 Frosta kommune v/miljøterapeut Kristin Holthe Arna EPHORTEFRO
2953/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt Elisabeth Ulvik EPHORTEFRO
2957/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Kirsti Kristensen Lein EPHORTEFRO
2959/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Innkalling til regionmøte Fagforbundet EPHORTEFRO
2970/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Ber kommunen behandle klagen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3007/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Signert tilsagnsbrev ***** EPHORTEFRO
3021/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Innhenting av opplysninger Mona Bratsvedal Remman EPHORTEFRO
2949/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - Tilbygg til eksisterende klosterbygg BJØRKE ARKITEKTUR AS EPHORTEFRO
2942/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev 1364391 Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen KLP EPHORTEFRO
2943/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev 1364391 Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen servicesalg@klp.no EPHORTEFRO
2996/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Spillemidler 7765 - Solheim lysløype - Rehabilitering og nytt lysanlegg - Sluttutbetaling (kopi) Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3014/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt Jon Jullum EPHORTEFRO
2940/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Jordleieundersøkelsen 2019 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEFRO
2994/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Forum for fritidsboligkommuner Forum for fritidsboligkommuner v/prosjektleder Kjell Ove Solbakken EPHORTEFRO
2964/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Unni Haugan EPHORTEFRO
2956/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan i forbindelse med etablering av akvakulturanlegg for blåskjell - Åsholmen - Åtlo Olav Johnny Elvrum EPHORTEFRO
3008/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Kulturminnefaglige uttalelse - Søknad om nydyrking gbnr 15/1 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
2978/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Regnskap 2018 Innherred legevakt IKS EPHORTEFRO
2981/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Utkast til revisjonsberetning 2018 Innherred interkommunale legevakt IKS EPHORTEFRO
2977/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Protokoll 1.03.01 Innnherred legevakt EPHORTEFRO
2979/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Årsberetning 2018 Innherred kommunale legevakt IKS EPHORTEFRO
2980/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev økonomiplan 2019-2022 Innherred interkommunale legevakt IKS EPHORTEFRO
2944/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Inntrøndelag Tingrett EPHORTEFRO
2941/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Endelig kulturminnefaglig uttalelse - Nytt V/A-anlegg Mostad-Solvang (Evenhus), Frosta Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
2933/2019 20190303 03.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere - st. ref. (4028746332) Adrian Nordgård EPHORTEFRO
2934/2019 20190303 03.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere - st. ref. (4028746332) Hilde Skamfer Jakobsen EPHORTEFRO
2935/2019 20190303 03.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere - st. ref. (4028746332) Lene Myrholdt EPHORTEFRO
2936/2019 20190303 03.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere - st. ref. (4028746332) Erlend Østbø Juberg EPHORTEFRO
2938/2019 20190303 03.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere - st. ref. (4028746332) Monika Hovdal Kvamme EPHORTEFRO
2939/2019 20190303 03.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere - st. ref. (4028746332) Ivan Beck Dyrset EPHORTEFRO
2937/2019 20190303 03.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder på ungdomstrinnet - st. ref. (4026469427) Geir Otto Paulsen EPHORTEFRO
2927/2019 20190302 02.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder på ungdomstrinnet - st. ref. (4026469427) Øystein Skaslien EPHORTEFRO
2928/2019 20190302 02.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder på ungdomstrinnet - st. ref. (4026469427) Mona Nordfjellmark EPHORTEFRO
2931/2019 20190302 02.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder på ungdomstrinnet - st. ref. (4026469427) Vigdis Sætran EPHORTEFRO
2926/2019 20190302 02.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere - st. ref. (4028746332) Mona Nordfjellmark EPHORTEFRO
2929/2019 20190302 02.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere - st. ref. (4028746332) Tonje Annette Eide EPHORTEFRO
2930/2019 20190302 02.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere - st. ref. (4028746332) Vigdis Sætran EPHORTEFRO
2932/2019 20190302 02.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling fra høsten? - st. ref. (4026819439) Hanna Haugom Breiset EPHORTEFRO
2925/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling fra høsten? - st. ref. (4026819439) Anniken Strømskag Rygg EPHORTEFRO
2917/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Videreutdanning 2019 - behandling av søknader Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
2906/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av garasje Øystein Baadsvik EPHORTEFRO
2876/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig parkeringsplass FROSTA BILVERKSTED AS EPHORTEFRO
2920/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Undersøkelse rundt utredning og diagnostisering av personer med utviklingshemming i kommunene Helsedirektoratet EPHORTEFRO
2897/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere - st. ref. (4028746332) Leonie Jonkers EPHORTEFRO
2892/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Liv Moksnes EPHORTEFRO
2613/2019 20190301 01.03.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsetting av ferievikarer i avd. pleie og omsorg sommeren 2019 EPHORTEFRO
2915/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Teaterstokk EPHORTEFRO
2903/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Avslutning av sak Konfliktrådene i Trøndelag EPHORTEFRO
2895/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Tilbakeleveringsskjema Rita Olsen EPHORTEFRO
2899/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Egil Utseth EPHORTEFRO
2900/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Samtykke fra naboer Egil Utseth EPHORTEFRO
2896/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder på ungdomstrinnet - st. ref. (4026469427) Leonie Jonkers EPHORTEFRO
2884/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Unni Haugan EPHORTEFRO
2912/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Høring - Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) Kunnskapsdepartementet EPHORTEFRO
2913/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Hanne Lothe Rekkebo EPHORTEFRO
2910/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Informasjon om betaling SVEA finans EPHORTEFRO
2883/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Guri Arna Korstad EPHORTEFRO
2909/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Invitasjon til møte 29.03.2019 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
2886/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Unni Haugan EPHORTEFRO
2901/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Søknad om riving av uthus Ola Staur EPHORTEFRO
2911/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.v. Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
2918/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Videreutdanning 2019 - behandling av søknader Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
2919/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Protokoll fra møtet i rådmannsutvalget 31.01.2019 KS EPHORTEFRO
2875/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 07.mars Helsedirektoratet EPHORTEFRO
2859/2019 20190301 01.03.2019 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for håndtering av trakassering, trusler og vold i Frosta kommune EPHORTEFRO
2894/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=223951) Husbanken EPHORTEFRO
2810/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Innkalling og invitasjon til møte i vannregionutvalget og fagseminar 12.03.2019 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
2841/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Marita Nilsen EPHORTEFRO
2856/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Innkalling til styrermøte for kommunale styrere Frosta Kommune EPHORTEFRO
2855/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Innkalling til styrermøte for kommunale styrere Frosta Kommune EPHORTEFRO
2803/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Steinar Ulvik EPHORTEFRO
2804/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Steinar Ulvik EPHORTEFRO
2805/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Steinar Ulvik EPHORTEFRO
2808/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Vedr. Sveplassveien Arntzen De Besche EPHORTEFRO
2809/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Vedr. Sveplassveien Arntzen De Besche EPHORTEFRO
2823/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Revidert regnskap Spillemidler Frosta IL, 1717002603 Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
2815/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Erklæring ansvarsrett FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
2813/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev 083/003 - Gravemelding 2019 FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
2870/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Mostad avløpsanlegg - dokumentasjon slamavskiller, pumpestasjon og utslippsledning Frosta Entreprenør AS EPHORTEFRO
2839/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Betalingsinformasjon Kreditorforeningen M-NOrge SA EPHORTEFRO
2851/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg Maren Stene Almlid EPHORTEFRO
2850/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Klage på Produksjonstilskudd 2018 VIKEN ØSTRE AS EPHORTEFRO
2801/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Frosta storband EPHORTEFRO
2812/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Svar på brev av 12.2.19 Fretor advokat AS v/adv. Eirik Bøe Sletten EPHORTEFRO
2828/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev ferdig revidert regnskap Frostastien fase 3 Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO