eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
10211/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Utsendelse av vedtatt Kommuneplanens arealdel 2015-2027 for Frosta kommune KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET m.fl. EPHORTEFRO
10321/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Iren Pedersen EPHORTEFRO
10794/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10817/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn NRK EPHORTEFRO
10854/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Kenneth Kvande EPHORTEFRO
10787/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om å få jobbe på hjemmekontor Hege Christine Holsæter EPHORTEFRO
10806/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10802/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Korrigert referat fra oppstartsmøte 10.11.2020 STIKLESTAD EIENDOM AS m.fl. EPHORTEFRO
10814/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10816/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10818/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10820/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på klage - Oversittelse av frist for utbedring av minimumsavstand fyllingsfot Gilberto B Leitao m.fl. EPHORTEFRO
10822/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10823/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10784/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Aasta Helland EPHORTEFRO
10791/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10793/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10800/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10801/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10803/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10821/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10866/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Innspill til budsjett 2021 - Frostating utvalgte kulturlandskap Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
11491/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Sanna Blix EPHORTEFRO
11492/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
10826/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10828/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10830/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10792/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10824/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10825/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
10896/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Innspill til utkast til hovedplan for avløp FROSTA VASSVERK SA EPHORTEFRO
11179/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Signert tilslutningserklæring Værnesregionen innkjøp EPHORTEFRO
11379/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Sanna Blix EPHORTEFRO
11344/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Eirin Ulvik EPHORTEFRO
11450/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Underskrevet avtale Vargåsen Vel EPHORTEFRO
11185/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Avgjørelse om manglende samtykkekompetanse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
11293/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svarskjema Statens vegvesen m.fl. EPHORTEFRO
11322/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Steinar Østerlie EPHORTEFRO
11327/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Ellen Utgård Vang EPHORTEFRO
11335/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om salg av Kjelsåsen 58 AKTIV STJØRDAL AS EPHORTEFRO
11495/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Stans av lønnstrekk NAVI EPHORTEFRO
11497/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Sykepenger NAV Værnes EPHORTEFRO
11428/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Tonje Grande Storhaug EPHORTEFRO
11432/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Bente Irene Skogseth EPHORTEFRO
11503/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Svar på forespørsel om kinodrift Frosta Skolemusikk EPHORTEFRO
11200/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Vedtak om somatisk helsehjelp til pas. uten samtykkekompetanse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
11425/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Ellen Utgård Vang EPHORTEFRO
11426/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Ellen Utgård Vang EPHORTEFRO
11429/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Hege Aakerholm EPHORTEFRO
11442/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedr startlån ***** EPHORTEFRO
11457/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på gravemelding og arbeidsvarslingsplan HOLMEN PARK & ANLEGG AS EPHORTEFRO
11459/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av feriedager Torbjørn Stinussen EPHORTEFRO
11477/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11478/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Refusjonskrav høsten 2020 STEINKJER KOMMUNE - OPPVEKSTETATEN EPHORTEFRO
11480/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Refusjonskrav høsten 2020 MELHUS KOMMUNE EPHORTEFRO
11496/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Sykepenger NAV Værnes EPHORTEFRO
11438/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar NAV skanning EPHORTEFRO
11427/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Hege Aakerholm EPHORTEFRO
11430/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Refusjonskrav høsten 2020 STEINKJER KOMMUNE - OPPVEKSTETATEN EPHORTEFRO
11431/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Astrid Møller EPHORTEFRO
11451/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på gravemelding og arbeidsvarsling HOLMEN PARK & ANLEGG AS EPHORTEFRO
11458/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om ladepunkter for elbil Nils Erling Veivåg EPHORTEFRO
11485/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Inndragning av tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11472/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev 044/015 - Solbergsvegen 39, 7633 Frosta - Tilbygg til bolig - tillatelse til tiltak LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
11489/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet – Et krav for å få spillemidler Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
11490/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om refusjon av avløsertilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11487/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2020 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEFRO
11493/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev CV, attester og vitnemål. Karin M.P. Landlid EPHORTEFRO
11494/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Avskrivning av fordringer 2020 Værnesregionen Lønn/Regnskap EPHORTEFRO
11500/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Arnt Erik Ring EPHORTEFRO
11479/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Refusjonskrav høsten 2020 STEINKJER KOMMUNE - OPPVEKSTETATEN EPHORTEFRO
11481/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Refusjonskrav høsten 2020 TRONDHEIM KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING EPHORTEFRO
11469/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd til kulturmiljøarbeidet i 2021 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
11467/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning Kunnskapsdepartementet EPHORTEFRO
11447/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utsendelse av vedtatt Kommuneplanens arealdel 2015-2027 for Frosta kommune Frosta Kommune EPHORTEFRO
11449/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utsendelse av vedtatt Kommuneplanens arealdel 2015-2027 for Frosta kommune Frosta Kommune EPHORTEFRO
11462/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Kontroll av smittevern i alle tilsyn Arbeidstilsynet EPHORTEFRO
11465/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning Kunnskapsdepartementet EPHORTEFRO
11463/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering, 912043509 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11464/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i barnehageloven Kunnskapsdepartementet EPHORTEFRO
11452/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Supplerende tildelingsbrev - Midler til "Tilskudd vegbygging og drift" og "Tilskudd til skogkultur o.a." FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
11453/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utbetaling av tilretteleggingsmidler høsten 2020 - Videreutdanning for barnehagelærere UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEFRO
11446/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon for etablering av hovedbase og landingsplass for helikopter Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
11468/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn VG EPHORTEFRO
11433/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11381/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om refusjon av utgifter til databrille Janne Ulvik EPHORTEFRO
11434/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Forespørsel om utplasseringsplass Mikael Augdal EPHORTEFRO
11470/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilsagn om OU-midler KS EPHORTEFRO
11471/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon HOLMEN PARK & ANLEGG AS EPHORTEFRO
11180/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 046/002 Utfyllende opplysninger angående søknad om fritak Phimphimon Paaske EPHORTEFRO
11187/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Innspill etter høring for reguleringsplan Orsand Camping HD Plan og Arkitektur v/Carl Danielsen EPHORTEFRO
11149/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 019/080 - Vestre Gangstadvegen 9, 7633 Frosta - Oppføring av fritidsbolig og garasje - tillatelse til tiltak Mestergruppen Arkitekter AS EPHORTEFRO
11282/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om kjøp av kommunal bolig - Ungbo ***** EPHORTEFRO
11279/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Britt Line Tvete EPHORTEFRO
11300/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Tove Mette Viktil EPHORTEFRO
11408/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Byggfakta EPHORTEFRO
11241/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 019/011 - Fånesvegen 609, 7633 Frosta - Rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak PIPE EKSPERTEN AS m.fl. EPHORTEFRO
11243/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 019/080 - Vestre Gangstadvegen 9 - Signert gravemelding WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
11175/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Avslag på søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTEFRO
11248/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 087/016 - Tautervegen 612, 7633 Frosta - Oppføring av tilbygg - tillatelse til tiltak Sivilarkitekt Arne Schei c/o RolfNilsen EPHORTEFRO
11278/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Wilson Villanueva Vargas EPHORTEFRO
11166/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Gerd Karin Greistad EPHORTEFRO
11070/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11082/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11084/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11086/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11089/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11091/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11162/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Hege Aakerholm EPHORTEFRO
11164/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Gerd Karin Greistad EPHORTEFRO
11099/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Annonse kommunestyremøte 24.11.2020 Frostingen EPHORTEFRO
11111/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Oppdatering framtidskonferanse Inger Moksnes Hernes EPHORTEFRO
11138/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Søknad om prioritetsvikelse - Avslag DNB Bank ASA Norge EPHORTEFRO
11141/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Angående søknad om fritak for kommunale avgifter Phimphimon Paaske EPHORTEFRO
11071/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11072/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11073/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11077/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11123/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Neset Ungdomslag EPHORTEFRO
11145/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Lena Svean EPHORTEFRO
11102/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Forespørsel om oppdrag og samarbeid Trøndelag trepleie EPHORTEFRO
11147/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 019/080 - Melding om vedtak- Vestre Gangstadvegen 9, 7633 Frosta - Søknad om dispensasjon fra krav til rafthøyde og mønehøyde i reguleringsplan Saltdalshytte Entreprenør AS m.fl. EPHORTEFRO
11101/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Roar A. Fordal EPHORTEFRO
11098/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Informasjon og prosjektskisser Justismuseet EPHORTEFRO
11062/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11063/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11064/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11079/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11058/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 097/003 Svar på søknad om fritak fra byggesaksbehandling etter PBL 20-5, bokstav G Pro Invenia EPHORTEFRO
11059/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11060/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11061/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11065/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11068/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11069/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11136/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 020/005 - Fånesvegen 550 - Signert gravemelding Steinar Østerlie EPHORTEFRO
11139/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 046/002 Svar på søknad om fritak for kommunale avgifter Phimphimon Paaske EPHORTEFRO
11412/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Politiattest Martin Svean EPHORTEFRO
11050/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om nydyrking Odd-Arne Nordahl EPHORTEFRO
11152/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Trine Haug EPHORTEFRO
11202/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2020 til 2021 Solfrid Sørheim EPHORTEFRO
11203/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2020 til 2021 Sara Asefaw Beyene EPHORTEFRO
11204/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2020 til 2021 Ingrid Stene EPHORTEFRO
11206/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2020 til 2021 Bente Irene Skogseth EPHORTEFRO
11207/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2020 til 2021 Liv Leth-Olsen EPHORTEFRO
11409/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Klage på avslag på midler fra kommunalt næringsfond Covid-19 FROSTA BOBIL & CARAVAN AS EPHORTEFRO
11410/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Tonje Grande Storhaug EPHORTEFRO
11411/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Bevilling for kjøp og salg av brukte gjenstander (kopi) Trøndelag politidistrikt EPHORTEFRO
11415/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
11416/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Innvilget omsorgsleilighet nr. 403 Frostatunet (kopi) Frosta kommune Enhet helse og omsorg EPHORTEFRO
11417/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Takker ja til omsorgsleilighet ***** EPHORTEFRO
11422/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Akseptskjema Andrea Alstadvold EPHORTEFRO
11407/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev LIS 1 ordningen - Behov for økt antall kommunale plasser fra 01.09.2021 Samfunnssikkerhet og beredskap EPHORTEFRO
11418/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Tegninger og situasjonskart Steinar Hansen EPHORTEFRO
11330/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Frosta kommune ønsker tilbakemelding angående melding om vanninnsig Ivan Småland EPHORTEFRO
11217/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Oppsigelse av gjeldende turnus Tove Finne m.fl. EPHORTEFRO
11222/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Søknad om midler om tilskudd til "Kompetanseutviklingstiltak for samisk og nasjonale minoriteter" i barnehagen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
11216/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 104/001 - Frostavegen 2451, 7633 Frosta - Rehabilitering av pipe- Tillatelse til tiltak JORAMO OG HOLBERG MUR AS EPHORTEFRO
11225/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon uten lønn Jan Inge Moksnes EPHORTEFRO
11231/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 101/006 - Nordgrendavegen 84, 7633 Frosta - Rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak PIPE EKSPERTEN AS m.fl. EPHORTEFRO
11205/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2020 til 2021 Heidi Margrethe Kvam EPHORTEFRO
11268/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale, rammeavtale Lucimar Freitas Schjetne EPHORTEFRO
11215/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 003/035 - Åtloveien 214, 7633 Frosta - Rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltakSøknad om rehabilitering av skorstein LEVANGER VARMESENTER AS EPHORTEFRO
11227/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Frida Kjørsvik EPHORTEFRO
11272/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Andrea Alstadvold EPHORTEFRO
11276/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Frida Kjørsvik EPHORTEFRO
11393/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev invitasjon til samarbeidsmøte, 09.12.20 møtedeltakerne EPHORTEFRO
11420/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Tilbud og avtale om ungdataundersøkelse 2021 OsloMet - Storbyuniversitetet EPHORTEFRO
11421/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Tilbud og avtale om ungdataundersøkelse 2021 OsloMet - storbyuniversitetet EPHORTEFRO
11424/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - st. ref. (4311520048) Margit Johanne Trefjord Lie EPHORTEFRO
11385/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518340) Hanna Basma EPHORTEFRO
11394/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518340) Steinar Ulvik EPHORTEFRO
11413/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Martin Svean EPHORTEFRO
11270/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Vedrørende tilknytning til vann og avløp Bjørn Ivar Leira m.fl. EPHORTEFRO
11340/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Oversikt pr. 30.09.2020 Revisjon Midt-Norge EPHORTEFRO
11423/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - st. ref. (4311520048) Gerd Irene Nilsen EPHORTEFRO
11398/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Britt Line Tvete EPHORTEFRO
11403/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Vedtak om tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11406/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Diverse Knut Terje Korsnes EPHORTEFRO
10819/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd i Frostating Utvalgte Kulturlandskap - tilstandsvurdering store trær Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
10919/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Anmodning om sluttutbetaling Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
10920/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Tjenestebevis Line Østeraas Moholt EPHORTEFRO
10740/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Søknad om redusert betaling i barnehagen ***** EPHORTEFRO
10879/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Monica Lillenes EPHORTEFRO
11103/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Roar A. Fordal EPHORTEFRO
10757/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev oppsummering etter møte, 11.11.2020 Møtedeltakerne EPHORTEFRO
11342/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Oppsigelse Margit Oddrun Brænne EPHORTEFRO
11378/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Signert oppdragsavtale som støttekontakt for ***** ***** ***** EPHORTEFRO
11336/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Nord-Trøndelag jordskifterett EPHORTEFRO
11343/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om prioritetsvikelse ***** EPHORTEFRO
11348/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Vedrørende tilknytning til vann og avløp Øystein Johnsen EPHORTEFRO
11363/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Oppsigelse Solfrid Sørheim EPHORTEFRO
11355/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Tildeling av tilskudd - kompetanse og innovasjon Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
11362/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Attester og vitnemål Wilson Villanueva Vargas EPHORTEFRO
11371/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Vedr. søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage Frosta kommune Integreringstjenesten EPHORTEFRO
11374/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av mast og utstyrshytte Technogarden Engineering Resources AS EPHORTEFRO
11375/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Økte frie midler til kommunene i 2021 - oppfordring til eldrerådene Trøndelag fylkeskommune Eldrerådet EPHORTEFRO
11352/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd til drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11315/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev 092/051 - Vikaleirvegen 6 - Gravemelding HOLMEN PARK & ANLEGG AS EPHORTEFRO
11316/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Planlegging av midlertidig brukstillatelse BJØRKE ARKITEKTUR AS EPHORTEFRO
11320/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Angående tilsagn om tilskudd til Digihjelpen 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
11338/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsavtale Tove Mette Viktil EPHORTEFRO
11331/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Spørsmål vedr startlån ***** EPHORTEFRO
11361/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til databrille Janne Ulvik EPHORTEFRO
11368/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
11369/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Ungdommens fylkesting 2020 - digitalt Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
11313/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Innvilget omsorgsleielighet ***** EPHORTEFRO
11314/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt ***** EPHORTEFRO
11321/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev 097/004 Nedsettelse av nye avløpsrør (kopi) Kristian Trygve Alstad m.fl. EPHORTEFRO
11372/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Endring i saken Nord-Trøndelag jordskifterett EPHORTEFRO
11317/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Planlegging av midlertidig brukstillatelse BJØRKE ARKITEKTUR AS EPHORTEFRO
11367/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev 006/007 - Lutdalsvegen 133 - Gravemelding HOLMEN PARK & ANLEGG AS EPHORTEFRO
11377/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Signert oppdragsavtale som støttekontakt for ***** ***** ***** EPHORTEFRO
11380/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - st. ref. (4311520048) GRETA MEJERAITE EPHORTEFRO
11382/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Brannkonstabler - st. ref. (4311956216) Joakim Ulvik EPHORTEFRO
11383/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Eirin Ulvik EPHORTEFRO
11384/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518340) Guro Lerstøl Hopmo EPHORTEFRO
11373/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
11359/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Oppsigelse Britt Elin Røkke EPHORTEFRO
11349/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Søknad om kompetansemidler 2020 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
11318/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Forespørsel om innyn Karl Martin Viken EPHORTEFRO
11319/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse Karl Martin Viken EPHORTEFRO
11304/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518340) Lise Stubbe Brenne EPHORTEFRO
11309/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Oppsigelse av gjeldende turnus Tove Risto Nilssen EPHORTEFRO
11281/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Akseptskjema Lucimar Freitas Schjetne EPHORTEFRO
11285/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Interesse for samarbeid med kommunen om tilvisningsavtale Bernt Roarsen EPHORTEFRO
11287/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gravemelding WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
11297/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
11266/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Forespørsel om ladepunkter for elbil Nils Erling Veivåg EPHORTEFRO
11277/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om kjøp av kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
11284/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Salg av Kjelsåsen 58 AKTIV STJØRDAL AS EPHORTEFRO
11286/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Purring vedr oppføring av naust Rigmor Mollan m.fl. EPHORTEFRO
11288/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gravemelding - fundament juletrefot WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
11289/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest FROSTA HAGEBY AS EPHORTEFRO
11290/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Databehandleravtale Documaster EPHORTEFRO
11292/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Fritak feie / tilsynsgebyr Innherred brann og redning EPHORTEFRO
11311/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518340) Line Sundsby Hovdal EPHORTEFRO
11261/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gravemelding og arbeidsvarsling HOLMEN PARK & ANLEGG AS EPHORTEFRO
11263/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Morten Neeb EPHORTEFRO
11301/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Akseptskjema Britt Line Tvete EPHORTEFRO
11302/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Akseptskjema Frida Kjørsvik EPHORTEFRO
11283/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Bygdekinoen 2021 Bygdekinoen EPHORTEFRO
11291/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Mottatt søknad Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
11260/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Akseptskjema Line Blankenborg Reitan EPHORTEFRO
11265/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av bod/anneks FROSTA BYGGSERVICE AS EPHORTEFRO
11267/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Dokumentasjon fastlønn Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
11295/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Utløp av fastrenteperiode lån nr. 20150697 Kommunalbanken EPHORTEFRO
11305/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter/fritidskontakter - st. ref. (4311872905) Lise Stubbe Brenne EPHORTEFRO
11306/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - st. ref. (4311520048) Lise Stubbe Brenne EPHORTEFRO
11310/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518340) Tove Risto Nilssen EPHORTEFRO
11312/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Akseptskjema Wilson Villanueva Vargas EPHORTEFRO
11308/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Akseptskjema Tove Mette Viktil EPHORTEFRO
11262/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gravemelding og arbeidsvarsling HOLMEN PARK & ANLEGG AS EPHORTEFRO
11264/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad-erklæring-tillatelse Vargåsen Vel EPHORTEFRO
11307/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11303/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om kjøp av kommunal bolig - Ungbo ***** EPHORTEFRO
11251/2020 20201121 21.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter/fritidskontakter - st. ref. (4311872905) Andrea Granlund EPHORTEFRO
11246/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2021 Trøndelag (forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
11249/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Stadfestelse av vedtak om beregning av egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
11240/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - st. ref. (4311520048) Marita Nilsen EPHORTEFRO
11236/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Forespørsel om kommunepins Wail Alakabani EPHORTEFRO
11238/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Frosta VVS AS EPHORTEFRO
11219/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Brannkonstabler - st. ref. (4311956216) Jorun Øren Bratsvedal EPHORTEFRO
11213/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Nytt strømanlegg - Risanvegen 45 Ishavskraft AS EPHORTEFRO
11208/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 019/080 - Vestre Gangstadvegen 9 - Gravemelding WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
11232/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vedtak om tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11233/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vedtak om tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11235/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Arve Rosvold Alver m.fl. EPHORTEFRO
11228/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vedtak om tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11221/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - st. ref. (4311520048) Cecilie Myhre Skavhaug EPHORTEFRO
11237/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak på skorstein Ceramics EPHORTEFRO
11239/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Referat fra møte, 18.11.2020 Elin Bjørnstad EPHORTEFRO
11210/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kompensasjonstilskudd og rentekompensasjon 2020 utbetales 17.12.2020 Husbanken EPHORTEFRO
11212/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av tilleggsjord til GBNR 019/044 Magnar Aunan m.fl. EPHORTEFRO
11197/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Byggfakta EPHORTEFRO
11163/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Svar på søknad om tilskudd 2020 - Aktivitetstilbud og besøksvert for eldre på institusjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
11171/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Steinar Østerlie EPHORTEFRO
11196/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Byggfakta EPHORTEFRO
11169/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Korrigerte sakspapirer Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
11170/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Steinar Østerlie EPHORTEFRO
11172/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Steinar Østerlie EPHORTEFRO
11173/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
11178/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om bruksendring - utvidelse av hovedsal Valberg Slektsgård LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
11182/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Svar på spørsmål om utfyllende opplysninger angående søknad om fritak Phimphimon Paaske EPHORTEFRO
11201/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11199/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
11181/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Utlysing av tilskuddsordning Helsedirektoratet EPHORTEFRO
11198/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Byggfakta EPHORTEFRO
11177/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Innkalling til møte 18.11.2020 Elin Bjørnstad EPHORTEFRO
11183/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Rapportering av årsmelding for barnehager og kommuner per 15.12.2020 Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
11193/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Refusjonskrav for elev i grunnskolen skoleåret 2020-2021 - høsten 2020 ***** EPHORTEFRO
11194/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020 Skatteetaten EPHORTEFRO
10448/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
11155/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Høring - Forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
11159/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter/fritidskontakter - st. ref. (4311872905) mohamed karim EPHORTEFRO
11146/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Brannkonstabler - st. ref. (4311956216) jørn ulvik EPHORTEFRO
11161/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - st. ref. (4311520048) Siv Hilde Jenssen EPHORTEFRO
11128/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Orsand camping Øystein Baadsvik EPHORTEFRO
11154/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Sluttutbetaling Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
11157/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av skogfond Frosta kommune v/skogbruksansvarlige, Levanger kommune EPHORTEFRO
11129/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Korrigert informasjonsskriv - "Kartlegging av bostedsløse 2020" By- og regionforskningsinstituttet OsloMet storbyniversitetet EPHORTEFRO
11130/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Høring - forsalg om forskriftsendring om krav til elektronisk registrering for covid-19 relaterte vaksinasjoner Folkehelseinstituttet EPHORTEFRO
11135/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - st. ref. (4311520048) Evitha Solheim EPHORTEFRO
11156/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Innsig av vann Britt Ida Wilhelmsen EPHORTEFRO
11075/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Slamrapport oktober 2020 Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
11074/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Uttalelse til gravemelding Frosta Vassverk SA EPHORTEFRO
11085/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av tomter Jonas Rekkebo EPHORTEFRO
11078/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Modulvogntog på kommunale veger tillatt for 24 m tømmertransport - informasjon om svarskjema Statens vegvesen EPHORTEFRO
11080/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Høring - oppnevning av en særskilt klagenemnd for klager over Koronakommisjonens avgjørelser i innsynssaker Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen EPHORTEFRO
11083/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Kartlegging av bostedsløse 2020 By- og regionforskningsinstituttet OsloMet storbyuniversitetet EPHORTEFRO
11053/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Krisesentrenes adgang til å ha bestemmelser om oppholdets lengde, krisesenterloven § 2 andre ledd (kopi) Bufetat EPHORTEFRO
11054/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Tilsyn - vedtak om pålegg Arbeidstilsynet EPHORTEFRO
11057/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - Miserabiles Personae - de svake i samfunnet Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
10912/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev 020/005 - Uttalelse til gravemelding FROSTA VASSVERK SA EPHORTEFRO
11100/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Notat - Bekjempelse av fremmede arter Utina EPHORTEFRO
11090/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Nettleiekontrakt - Risanvegen 45 Tensio TN AS EPHORTEFRO
11081/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Takk for tildelte kulturmidler 2020 Frosta Historielag EPHORTEFRO
11076/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Invitasjon til nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTEFRO
11109/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Budsjett for bruk av kommunale rentemidler av skogfond 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
11087/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Forespørsel om informasjon vedr. elever med særskilte behov Norsk kulturskoleråd EPHORTEFRO
11105/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Statusoppdatering til møte 05.11.2020 Elin Bjørnstad EPHORTEFRO
11112/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Oppdatert prosjektplan - Framtidspraten Inger Moksnes Hernes EPHORTEFRO
11113/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Rapport - kunnskaps- og informasjonskilder om hvordan koronapandemien og håndteringen av den påvirker tjenestene Statens Helsetilsyn Avd. for kommunale helse- og omsorgstjenester EPHORTEFRO
11114/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Bekreftet mottatt annonse kommunestyremøte 24.11.2020 Frostingen EPHORTEFRO
11116/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Regulering av husleie 01.01.21 ***** EPHORTEFRO
11093/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Neset Ungdomslag EPHORTEFRO
11096/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Innkalling med saksliste representantskapet 26.11.2020 Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
11108/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Brannkonstabler - st. ref. (4311956216) Lasse Gran EPHORTEFRO
11121/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Brannkonstabler - st. ref. (4311956216) Markus Botten EPHORTEFRO
11106/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Referat fra møte 05.11.2020 Elin Bjørnstad EPHORTEFRO
10925/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 820447042 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10927/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914633540 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10949/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915122965, 5036-14/ 13 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10956/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984944799, 5036-64/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10959/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971219580 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10960/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969292386 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10961/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 885900372, 5036-59/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11002/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869185582, 5036-73/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11004/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990729808, 5036-31/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11006/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969690667, 5036-39/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10926/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987705361 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10931/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 919826746 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10938/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969363798, 5036-85/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10939/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969640635, 5036-102/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10943/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969689812, 5036-78/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10944/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985205418, 5036-87/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10945/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184540, 5036-6/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10946/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970163980 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10947/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969220091, 5036-16/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10948/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997862864 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10930/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969640910 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10932/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984662882 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10933/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997433432, 5036-30/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10934/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983527752, 5036-37/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10935/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969433826, 5036-13/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10936/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974239388, 5036-17/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10937/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985199752, 5036-100/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10940/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969325497, 5036-95/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10941/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969326469 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10953/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912170225 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10954/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984378831 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10955/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921695527 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11027/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869185272, 5036-97/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11028/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 895626422, 5036-80/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11029/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969686538, 5036-67/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11030/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991459251, 5036-42/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11031/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 813094762, 5036-25/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11032/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 813094762, 5036-25/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11033/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977221811, 5036-29/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11038/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 975424804, 5036-47/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11008/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981012550 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11009/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980430901 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11010/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184389 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11016/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983196942, 5036-70/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11017/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912823261, 5036-41/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11018/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985264457 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11019/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987063351, 5036-93/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11020/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912675408, 5036-13/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11021/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 875948962, 5036-14/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11024/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912043509, 5036-21/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11025/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 817229352, 5036-11/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11026/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969257343, 5036-13/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10987/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983646174 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11022/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996535142, 5036-69/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11023/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921839154, 5036-79/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11045/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10974/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918327282, 5036-87/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10975/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912888312, 5036-53/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10976/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993514772, 5036-17/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10977/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916172273 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10978/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992142421, 5036-86/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10979/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998816017 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10980/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988890103 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10981/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970569642, 5036-3/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10982/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974239418 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10983/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 973056964 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10984/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913010264, 5036-42/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11039/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971580437, 5036-87/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10962/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918087966, 5036-51/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10963/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969153661, 5036-84/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10964/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979752180, 5036-17/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10966/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983974112, 5036-105/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10967/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970066810, 5036-16/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10968/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990143676 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10969/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988300721 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10970/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969641348, 5036-68/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10971/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969607417, 5036-20/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10972/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969437066, 5036-90/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11011/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969603470 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11012/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981444914, 5036-12/ 12 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11013/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981419820, 5036-61/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11014/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 884370272, 5036-89/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11041/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987606843 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11042/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992064668 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11043/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969155230 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11044/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 813094762 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11047/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Brannkonstabler - st. ref. (4311956216) Morten Løvlie Høier EPHORTEFRO
11048/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Brannkonstabler - st. ref. (4311956216) Tommy Andrè Johansen EPHORTEFRO
10990/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 975824470, 5036-50/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10991/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980000869 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10992/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184826, 5036-51/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10993/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976357612 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10994/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996568326, 5036-81/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10995/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986389407, 5036-6/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10996/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969185032 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10998/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981372778, 5036-48/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10999/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977079659 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
11000/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985856435, 5036-8/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10923/2020 20201114 14.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10924/2020 20201114 14.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter/fritidskontakter - st. ref. (4311872905) Frode Langeng EPHORTEFRO
10921/2020 20201114 14.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - st. ref. (4311520048) Nadja Størvold Raaket EPHORTEFRO
10906/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10915/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Stiftelsen Rettferd EPHORTEFRO
10916/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Oversendelse av informasjon Mattilsynet EPHORTEFRO
10917/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Oversendelse av informasjon Mattilsynet EPHORTEFRO
10887/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Svar på henvendelse om reduksjon av tiltaksplasser for arbeidsforberedende trening (AFT) Arbeids- og sosialdepartementet EPHORTEFRO
10888/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
10889/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Tilsvar på svar på klage - Oversittelse av frist for utbedring av minimumsavstand fyllingsfot Antonio Gilberto Baylon Leitao EPHORTEFRO
10903/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Forslag til prosjektplan klyngesamarbeid Stiklestad Nasjonale Kultursenter EPHORTEFRO
10908/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev 020/005 - Fånesvegen 550 - Gravemelding Steinar Østerlie EPHORTEFRO
10897/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - st. ref. (4311520048) Lene Østerlie EPHORTEFRO
10853/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev 042/001 - Fradeling av tomt nr. 4 i Bergslia, Frosta kommune - tillatelse til tiltak Kristin Einarson Berg EPHORTEFRO
10865/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev 090/007 - Frisk Salat - Igangsettings søknad tomteforberedelser for tilbygg veksthus - tillatelse til tiltak FRISK SALAT AS EPHORTEFRO
10845/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Reguleringsendring 3 reguleringsplaner - Frosta brygge, Viktil nedre og Viktil nordre - utsatt høringsfrist FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEFRO
10749/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev 090/007 - 092/36 - 092/045 - Søknad tilbygg veksthus - Rammetillatelse Frisk Salat EPHORTEFRO
10900/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Revisjonsberetning Revisjon Midt-Norge EPHORTEFRO
10901/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
10764/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Signert samarbeidsavtale AtB EPHORTEFRO
10735/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Tjenestebevis Line Kristin Kjelstad EPHORTEFRO
10909/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev 020/005 - Fånesvegen 550 - Gravemelding - korrigert Steinar Østerlie EPHORTEFRO
10329/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Vedtak om innvilget kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
10786/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn NRK EPHORTEFRO
10708/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev 096/009 - Fradeling av tomt i Mostadkaia hyttefelt - tillatelse til tiltak Mostadkaia AS c/o Kjeldsberg Økonomiservice AS EPHORTEFRO
10709/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Referat fra oppstartsmøte 10.11.2020 Stiklestad eiendom as m.fl. EPHORTEFRO
10692/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev 19/1 - Fradeling av tomt 79 og 80 Fånestangen hyttefelt - tillatelse til tiltak Steinar Østerlie EPHORTEFRO
10847/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn R. A. Fordal EPHORTEFRO
10680/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Julie Pauline Stene EPHORTEFRO
10681/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Hege Aakerholm EPHORTEFRO
10690/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev 019/001 - Fradeling av tomt 39 i Sandberga hyttefelt - tillatelse til tiltak Steinar Østerlie EPHORTEFRO
10271/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Svar på forespørsel St.Olavs hospital EPHORTEFRO
10753/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Vedtak i ledermøte 09.11.2020 Frosta kommune Alle ansatte EPHORTEFRO
10850/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn R. A. Fordal EPHORTEFRO
10851/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn R. A. Fordal EPHORTEFRO
10860/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Informasjon til lokalkontakter UKM Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
10867/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Invitasjon til webinar 4 UKM Norge EPHORTEFRO
10852/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte 26.11.2020 Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
10870/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Purring - Forespørsel om fritak fra byggesaksbehandling etter PBL 20-5 bokstav G. Pro Invenia EPHORTEFRO
10875/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Frivillige organisasjoner bidrar med informasjonstiltak om korona til innvandrerbefolkningen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTEFRO
10796/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10798/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd i Frostating Utvalgte Kulturlandskap - steinmurer og lpvebruer Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
10799/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd i Frostating Utvalgte kulturlandskap - prosess og mobilisering Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
10862/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Avlysning av Ungdommens fylkesting 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
10869/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Innvilget kommunal bolig Frosta kommune Enhet helse og omsorg EPHORTEFRO
10876/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter/fritidskontakter - st. ref. (4311872905) Amalie Trefjord EPHORTEFRO
10877/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel Kim Rune Berg Hovdal EPHORTEFRO
10831/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Arne Schei c/o Rolf Nilsen EPHORTEFRO
10812/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Kommunalt næringsfond 2020 - Frosta Delutbetaling Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
10808/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Brannkonstabler - st. ref. (4311956216) Aleksander Ulvik EPHORTEFRO
10809/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10811/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på tilbakemelding på Svar på kommentarer til nabovarsel ved fradeling av tomter fra gnr 103, bnr 1 i Frosta kommune Astrid Torill Haugen Vik EPHORTEFRO
10797/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd Frostating Utvalgte Kulturlandskap - Framtidsprat Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
10804/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev særskilt utbetaling COVID-19 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTEFRO
10795/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd - kartlegging og bekjempelse av uønska arter Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
10782/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Brannkonstabler - st. ref. (4311956216) Danish Nasim EPHORTEFRO
10781/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter/fritidskontakter - st. ref. (4311872905) Emina Ilic EPHORTEFRO
10788/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Sluttrapport og utbetalinsganmodning Ole Davidsen EPHORTEFRO
10742/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Innspill ved behovskartlegging for anskaffelse av rusbehandling i Midt-Norge Helse Midt-Norge EPHORTEFRO
10762/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad om selvskyldnerkausjon FROSTAHALLEN SA EPHORTEFRO
10732/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Minner om foreløpig fornyelsesavtale for 2021 KLP Skadeforsikring AS EPHORTEFRO
10748/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Kartlegging av interkommunalt samarbeid i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
10767/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Stopp av trekk i lønn Axactor Norway AS EPHORTEFRO
10741/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
10746/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Teknisk område og landbruk EPHORTEFRO
10631/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
10632/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
10634/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Svar på uttalelse til plan for nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
10651/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Egenerklæring Pelican Rouge Coffee Solutions AS EPHORTEFRO
10657/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Signert leasingavtale Selecta Norway AS EPHORTEFRO
10730/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10734/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Vedtak om tilskudd til drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO