eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7056/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Hanne Lothe Rekkebo EPHORTEFRO
7060/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Hilde Stinussen Vik EPHORTEFRO
7039/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. hurtigladere for elbil Håkon von Hirsch EPHORTEFRO
7065/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Renate Holberg EPHORTEFRO
7098/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
7092/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Delingstillatelse Steinar Vold m.fl. EPHORTEFRO
7071/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Ferdigattest Gunnar Nesjø EPHORTEFRO
8564/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Folkehelseutfordringer i Trøndelag, Folkehelsepolitisk rapport fra HUNT HUNT forskningssenter EPHORTEFRO
8570/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Ingrid Jørstad Olsen EPHORTEFRO
8571/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Maria Nordahl Kjølen EPHORTEFRO
8584/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Samsvarserklæring - ferdigattest Winges service AS EPHORTEFRO
8585/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Samsvarserklæring - ferdigattest ØB Rør AS EPHORTEFRO
8572/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Emma Bjerkan EPHORTEFRO
8586/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Samsvarserklæring - ferdigattest Pro-Nor Entreprenør AS EPHORTEFRO
8589/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Lisbeth Erichsen Aas EPHORTEFRO
8590/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Lisbeth Erichsen Aas EPHORTEFRO
8562/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Vedr. mobilspill Arild Reiten EPHORTEFRO
8563/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Ferdig melding og kart Winge service EPHORTEFRO
8591/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Roar Worm Aas EPHORTEFRO
8592/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Roar Worm Aas EPHORTEFRO
8587/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Johan Wanvik EPHORTEFRO
8594/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Småland vel EPHORTEFRO
8573/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Bendik Gullesen Davidsen EPHORTEFRO
8574/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale kommunedirektør Knut-Helge Rønning EPHORTEFRO
6578/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Roar Pettersen EPHORTEFRO
6601/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Øystein Skaslien EPHORTEFRO
6575/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Henny Veien EPHORTEFRO
6603/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Uttrykk for bekyming med hensyn til miljøet ved bruk av møtepunkter for mobilspill på Tautra Niantic Support EPHORTEFRO
6617/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Heidi Kvam m.fl. EPHORTEFRO
6640/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bemanningsnorm Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
8600/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Katrine Rønningen Nyenget EPHORTEFRO
6734/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Anmodning om sluttutbetaling Trøndelag Fylkeskommune, seksjon Folkehelse, idrett og frivillighet EPHORTEFRO
8084/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Heidi Margrethe Kvam EPHORTEFRO
8180/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Vedtak om vilkårsoppfyllelse for kjøp av UngBo-leilighet 2019 ***** EPHORTEFRO
1347/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Søknad om midler til Den kulturelle spaserstokken 2019 Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEFRO
8517/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Chawewan Tunkaew EPHORTEFRO
8553/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Heimdal Eiendomsmegling EPHORTEFRO
6550/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Revidert tilbud på møbler Kvamtoppen bhg Interiørkonsulent Marie Sætnan Hoås EPHORTEFRO
8554/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til veibygging - Øvre Vangbergsveg FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8555/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Informasjon til hjemmelshaver av 051/003 Jøran Stubbe Brenne EPHORTEFRO
6696/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Landslovsutstillinga Gunnerusbiblioteket EPHORTEFRO
6764/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Landslovsutstillinga - Miserabiles Personae - de svake i samfunnet Arbeidsgruppa m.fl. EPHORTEFRO
6765/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Landslovsutstillinga - møte, 25.02.2019 trine Haug med flere m.fl. EPHORTEFRO
6711/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
6700/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Befaring og planlegging Jørn Øyrehagen Sunde (Jorn.Sunde@uib.no) EPHORTEFRO
6726/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Svar fra Frosta kommune ift avslag spillemidler Rapp IL EPHORTEFRO
6852/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Sommermusikk i Logtun 2019 sang og musikklag m.fl. EPHORTEFRO
6884/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Miserabiles Personae og Frostatingsseminaret Jørn Øyrehagen Sunde m.fl. EPHORTEFRO
6885/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Velkommen til Frostatingsseminaret 2019 og åpning av Landslovsutstillinga. Adresseliste EPHORTEFRO
8504/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding vedr. port Promidt AS EPHORTEFRO
8496/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Slamrapport juni 2019 Innherres Renovasjon IKS EPHORTEFRO
8500/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Tove Risto Nilssen EPHORTEFRO
8501/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Tove M Rolseth Bratsvedal EPHORTEFRO
8502/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Marthe Størdal EPHORTEFRO
8503/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Andrea Hokstad EPHORTEFRO
8505/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding vedr. diverse Promidt AS EPHORTEFRO
8512/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Utlegging av Sametingets valgmanntall Sametinget EPHORTEFRO
8533/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Landbrukskonferansen 2019 - invitasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6759/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Landslovsutstillinga Frosta skole m.fl. EPHORTEFRO
6735/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Miserabuiles Personae - de svake i samfunnet Historielaget EPHORTEFRO
6889/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Annonse Frostingen EPHORTEFRO
6959/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Dammer i Hogstadskogen Grunneiere m.fl. EPHORTEFRO
8337/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på bestillt gjerde Promidt EPHORTEFRO
8335/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedr. krav fra Mattilsynet Promidt EPHORTEFRO
8336/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedr. skilt Promidt EPHORTEFRO
8097/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedr. levering-montering Kvamtoppen barnehage EPHORTEFRO
8487/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd for 2018 Asker kommune EPHORTEFRO
8451/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Årlig kontroll husdyrkonsesjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8452/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Årlig kontroll husdyrkonsesjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8329/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Utdrag fra Mattilsynets besøk Promidt AS EPHORTEFRO
8445/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte -tilbakemelding Nessegutten TF EPHORTEFRO
8446/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev ***** KS EPHORTEFRO
8453/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Årlig kontroll husdyrkonsesjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8423/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Purring vedr. oppmåling Morten Skjevik EPHORTEFRO
8424/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Hekketid og måkesaker Dyrenes rettferd EPHORTEFRO
8455/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Årlig kontroll husdyrkonsesjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8477/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Informasjon til hjemmelshaver av 079/061 Frosta Kommune EPHORTEFRO
8417/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Vedr. ferdigattest og midlertidig brukstillatelse Promidt AS EPHORTEFRO
8419/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Henvendelse til Mattilsynet Mattilsynet EPHORTEFRO
8420/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Vedtak fra Arbeidsstilsynet Promidt EPHORTEFRO
8421/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Hege Christine Holsæter EPHORTEFRO
8422/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Hege Christine Holsæter EPHORTEFRO
8426/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Oversendelse av kommunestyrets protokoller fra 2009 og 2010 Universitetet i Oslo EPHORTEFRO
8339/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Vedr. håndvasker Promidt EPHORTEFRO
8341/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Årsrapport 2018-2019 - Solvang barnehage Frosta kommune EPHORTEFRO
8343/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Merknader til nabovarsel Lars Einar Runningen EPHORTEFRO
8324/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 986389407 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
8325/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 991459251 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
8326/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Henvendelse vedrørende grensemerker Halvard Nordfjæran EPHORTEFRO
8327/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Virkes fem råd for god lokal næringspolitikk Virke EPHORTEFRO
8368/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK EPHORTEFRO
8369/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK EPHORTEFRO
8371/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Endringsmelding vedr. trekk av medlemskontigent Utdanningsforbundet EPHORTEFRO
8340/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Møtereferat 10.04.2019 Promidt EPHORTEFRO
8328/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Siv Tone Nesshaug EPHORTEFRO
8395/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Attester og vitnemål Lise Stubbe Brenne EPHORTEFRO
8409/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt ***** EPHORTEFRO
8411/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Silje A Aspmodal Rylander EPHORTEFRO
8330/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Byggherremøte Promidt AS EPHORTEFRO
8334/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Møtereferat 13.05.2019 Promidt EPHORTEFRO
8351/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Folkehelseinstituttet EPHORTEFRO
8331/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Kartlegging av barn og unge under 18 år med langtidsopphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8333/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Forespørsel og svar vedr. gjerde Frosta kommune EPHORTEFRO
8413/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av Kvamtoppen barnehage etter Lov om barnehager Frosta Kommune EPHORTEFRO
8363/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Regionmøter landbruk høsten 2019 - invitasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8288/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Prøvingsattest ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
8322/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Bernt Martin Kvarme EPHORTEFRO
8319/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Informasjon til hjemmelshaver av 078/032 Frosta Kommune EPHORTEFRO
8320/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Informasjon til hjemmelshaver av 078/026 Frosta Kommune EPHORTEFRO
8287/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Ombygging slamavskiller Åtlo - nedgraving av tank Namdal Plast AS EPHORTEFRO
8289/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Ombygging slamavskiller Åtlo - bekreftelse på bestilling av tank Namdal Plast AS EPHORTEFRO
8321/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev camping - årlig rapportering for avløpsanlegg og ny søknad om utslippstillatelse Stene gård EPHORTEFRO
8264/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, rehabilitering pipe FLIS- OG MURSERVICE AS EPHORTEFRO
8272/2019 20190708 08.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt e-post Frosta Hageby EPHORTEFRO
8280/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Kartlegging av kommunenes sårbarhet i et endra klima Ny invitasjon til regionale samlinger i regi av Nettverk klimatilpasning Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8283/2019 20190708 08.07.2019 Utgående brev Innsynsforespørsel - oversendelse av dokumenter Anonym EPHORTEFRO
8266/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Britt Storli Mostad EPHORTEFRO
8267/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Mona Egseth EPHORTEFRO
8269/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Tinglysning av rett til utslipp på eiendom 111/001 Bulls AS EPHORTEFRO
8273/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer Valgdirektoratet EPHORTEFRO
8278/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Melding om vedtak NAV VÆRNESREGIONEN EPHORTEFRO
8282/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Innsynsforespørsel Anonym EPHORTEFRO
8260/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Forespørsel om veivedlikehold Gammelbakkan Gro løkken EPHORTEFRO
8262/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2020 Kommunal og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
8263/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Høring - Tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.) Helse og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
8271/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Henvendelse vedr. oppmåling Frosta Hageby EPHORTEFRO
8274/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort Valgdirektoratet EPHORTEFRO
8277/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Politiet i Trøndelag EPHORTEFRO
8265/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad om foreldrepermisjon Trude Mari Hellan Lutdal EPHORTEFRO
8261/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Klage på vedtak - Kransarvika Pretor Advokat AS EPHORTEFRO
8268/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Oda-Johanne Aurstad EPHORTEFRO
8250/2019 20190706 06.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Regnskapsmedarbeider - st. ref. (4105275566) Ghulam Asghar Khooharo EPHORTEFRO
8222/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Vedr. klage på vedtatt reguleringsplan Landshaug- Frafalles Glenn Earl Eide EPHORTEFRO
8241/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Regnskapsmedarbeider - st. ref. (4105275566) kafia ali EPHORTEFRO
8242/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Regnskapsmedarbeider - st. ref. (4105275566) Camilla Storli EPHORTEFRO
7947/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Referat fra personalmøte 19.06.19 Ansatte ved Folkheim og Solvang barnehage EPHORTEFRO
7910/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
7911/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumenter i sak TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTEFRO
7906/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Oversendelse av forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
7903/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Re: Avklaring ift avtaleforslag om vegproblematikk Arntzen De Besch v/Thea Tørstad EPHORTEFRO
7411/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Kommentarer og tilføyelser til faktum i tvistesak Tvisteløsningsnemnda EPHORTEFRO
7450/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Jonas Viken EPHORTEFRO
7425/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Anita Løkken EPHORTEFRO
7484/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak FROSTA KOMMUNE EPHORTEFRO
6499/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Tilgangsavtale VISMA Flyktning NAV VÆRNESREGIONEN EPHORTEFRO
7074/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Malin Moholt Korsnes EPHORTEFRO
7111/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Ferdig registrert konsesjonsforhold 033/003 Jan Arve Tomren m.fl. EPHORTEFRO
7174/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Samer Katbi EPHORTEFRO
7228/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Protokoll møte 13.05.19 Solbjørg Hervik EPHORTEFRO
7050/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev SV: Etterlysning av sakspapirer angående to tomter i Kransarvika til formannskapsmøte 4/6-19 Henrik Sanden m.fl. EPHORTEFRO
7159/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Åtlo slamavskiller ombygging - kartlegging trase sjøledning Frosta Entreprenør AS EPHORTEFRO
7188/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på søknad på rekrutteringsstilling Frostatunet Ingvild Vang EPHORTEFRO
7191/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Grethe Nesshaug Hovdal EPHORTEFRO
7193/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 12.-14.8 2019 Astrid Møller EPHORTEFRO
7195/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Invitasjon til foreldrekaffe tirsdag 11.juni Abdulla Issa Nierway og Adalet Taher Hassan m.fl. EPHORTEFRO
7229/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Protokoll møte 13.05.19 Gerd Karin Greistad EPHORTEFRO
2539/2018 20190705 05.07.2019 Utgående brev Innvilget søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTEFRO
7848/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Marthe Julseth EPHORTEFRO
7899/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Konstituering i stilling som rådmann Ståle Opsal EPHORTEFRO
7917/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Igangsettings tillatelse til oppgradering av avløpsanlegg på Åtlo, gnr.4, bnr1 og mindre del av gnr.4, bnr 21 FROSTA KOMMUNE EPHORTEFRO
7857/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Proa Trondheim Syd Eiendom AS EPHORTEFRO
8191/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar vedrørende klage Synnøve Halsen EPHORTEFRO
8193/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Hilde Stinussen Vik EPHORTEFRO
8209/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Innsynsforespørsel Anonym EPHORTEFRO
8210/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Innsynsforespørsel - oversendelse av dokument Anonym EPHORTEFRO
8211/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Invitasjon til Ungdommens fylkesting 2019 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
8192/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av antennesystem PRO INVENIA AS EPHORTEFRO
8194/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Åsholmen camping EPHORTEFRO
8195/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av naust Inger Moksnes Hernes EPHORTEFRO
8207/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Oda-Johanne B Aurstad EPHORTEFRO
8214/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Rekvisisjon oppmålingsforretning Frosta Hageby EPHORTEFRO
8167/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel Frostingen EPHORTEFRO
8216/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Brev om forsendelse av forhåndsstemmer Valgdirektoratet EPHORTEFRO
8091/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Melding om Seksjonering til tinglysing STATENS KARTVERK EPHORTEFRO
8172/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
8163/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
7284/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 12.-17.6.2019 Hanne Svean Halberg EPHORTEFRO
7314/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Innkalling til personalmøte 19.06.19 Ansatte ved Folkheim og Solvang barnehage EPHORTEFRO
7324/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Uttalelse til reguleringsplan trinn 2 Bergslia Frosta kommune EPHORTEFRO
7265/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Fe Reyes Holm EPHORTEFRO
6801/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Ferdigattest S.A.K. AS v. Geir Morten Holltrø EPHORTEFRO
7377/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Astrid Gullesen EPHORTEFRO
6663/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Avtale vedrørende riving av lager - korntørke logtun Østre Forhandlingsutvalget EPHORTEFRO
6645/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Opptak til videreutdanning til lærerspesialist i norsk - påmelding Universitetet i Stavanger EPHORTEFRO
6137/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Underskrevet Lisensavtale og Databehandleravtale Speedadmin EPHORTEFRO
7617/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Utsending av vedtak ang dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan i Kransarvika Jonas Viken m.fl. EPHORTEFRO
7641/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Marthe Julseth EPHORTEFRO
7671/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Uttalelse til reguleringsplan trinn 2 Bergslia -Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre Frosta kommune EPHORTEFRO
7673/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Uttalelse til detaljplan Risethøgda hyttefelt Frosta kommune EPHORTEFRO
7833/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Ada Margrethe Pedersen Winge EPHORTEFRO
8042/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Tjenestebevis Tore Ree EPHORTEFRO
7152/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Åtlo slamavskiller ombygging - Referat fra kontraktsmøte 27.5.19 FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
7665/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på åpen jobbsøknad Mehari Birhane Gebregzeabher EPHORTEFRO
6974/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Oversendelse av forespurt dokument Henrik Sanden EPHORTEFRO
6977/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Oversendelse av forespurt dokument Henrik Sanden EPHORTEFRO
7013/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Marianne Korstad Rygg EPHORTEFRO
7557/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om nydyrking Tor Olav Hellan Lutdal EPHORTEFRO
7566/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Anne Grethe Goa Løvrød EPHORTEFRO
7008/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Anniken Strømskag Rygg EPHORTEFRO
7020/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Oda-Johanne B Aurstad EPHORTEFRO
6980/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Avslag på forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
7703/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev ***** ***** EPHORTEFRO
7023/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på krav om annen stillingskode Berit Johnsen Fjærem EPHORTEFRO
7611/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på forespørsel vedr. kostnader ifm. eiendomsskatt NRK EPHORTEFRO
8031/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Meglerhuset Nylander avd. Stjørdal EPHORTEFRO
7973/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Evy Olufsen Nordfjæran EPHORTEFRO
8040/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Mette Lutdal Småland EPHORTEFRO
8043/2019 20190705 05.07.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsetting av rådmann EPHORTEFRO
8092/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
8164/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Innsynsforespørsel Frostingen EPHORTEFRO
8158/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring for voksne i Trøndelag 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8161/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Innsynsforespørsel Frostingen EPHORTEFRO
8174/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev ***** ***** ***** EPHORTEFRO
8176/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Regnskapsmedarbeider - st. ref. (4105275566) Lisa Jeanine Mbirize EPHORTEFRO
8179/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Søknad om omsorgsbolig i Ungbo 2019 ***** EPHORTEFRO
8184/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Klage på veiledning gnr. 3, bnr 36 Synnøve Halsen EPHORTEFRO
8160/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
8159/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Fylkesmannen ber om kandidater til prisen Årets Økobonde 2019 i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8165/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Innsynsforespørsel Frostingen EPHORTEFRO
8166/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Høring - forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme Klima og miljødepartementet EPHORTEFRO
8168/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Tore Haagensli EPHORTEFRO
8170/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
8190/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
8169/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering Antonio Gilberto Baylon Leitao EPHORTEFRO
8181/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Invitasjon om å være vertskommune for UKM fylkesmønstring 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
8162/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Innsynsforespørsel Frostingen EPHORTEFRO
8148/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Regnskapsmedarbeider - st. ref. (4105275566) Marion Elvrum EPHORTEFRO
8122/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Fylkesmannen ber om kandidater til kulturlandskapsprisen 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8129/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Johanne Faanes EPHORTEFRO
8132/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Behandling av stemmegivninger fra velgere med adressesperre kode 6 eller kode 7 i Folkeregisteret Valgdirektoratet EPHORTEFRO
8145/2019 20190703 03.07.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
8131/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Lansering av opplæringsopplegg til helse- og brannpersonell Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap EPHORTEFRO
8142/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Søknad om foreldrepermisjon Kristin Holthe Arna EPHORTEFRO
8095/2019 20190703 03.07.2019 Utgående brev Vedr. godkjenning av ny avdeling ved Espira Juberg Barnehage Espira EPHORTEFRO
8096/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Vedr. rapport Kvamtoppen barnehage EPHORTEFRO
8070/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Ferdigmelding Frent EPHORTEFRO
8074/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Trygve Beyer EPHORTEFRO
8076/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Mari Aunan EPHORTEFRO
8081/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling - refusjon Espira Juberg gårdsbarnehage Espira Juberg gårdsbarnehage EPHORTEFRO
8085/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Tilrettelagt barnehagetilbud - Refusjon til Juberg Espira Gårdsbarnehage Espira juberg gårdsbarnehage EPHORTEFRO
8087/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling Espira Juberg Gårdsbarnehage EPHORTEFRO
8098/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Rapportering kompetanse og innovasjonstilskudd 2018 Frosta kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8099/2019 20190703 03.07.2019 Utgående brev Befaring Frosta kommune EPHORTEFRO
8139/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Mette Lutdal Småland EPHORTEFRO
8101/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Arbeidsavtale ekstrahjelp Ingunn Øren Kvande EPHORTEFRO
8102/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Arbeidsavtale ekstrahjelp Tore Ree EPHORTEFRO
8103/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Attester og vitnemål Marit Rendum EPHORTEFRO
8104/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV VÆRNESREGIONEN EPHORTEFRO
7915/2019 20190703 03.07.2019 Utgående brev Endring av stilling Trygve Beyer EPHORTEFRO
7864/2019 20190703 03.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - rammeavtale Lise Stubbe Brenne EPHORTEFRO
7863/2019 20190703 03.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - rammeavtale Sunniva Tvete Undlien EPHORTEFRO
7860/2019 20190703 03.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - rammeavtale Trine Viktil EPHORTEFRO
7844/2019 20190703 03.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Johanne Rekkebo EPHORTEFRO
7854/2019 20190703 03.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Janne Helen Strandvahl Alstad EPHORTEFRO
7830/2019 20190703 03.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Eirin Ulvik EPHORTEFRO
7829/2019 20190703 03.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Sanna Blix EPHORTEFRO
8067/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Marthe Julseth EPHORTEFRO
8075/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Anne Berit Hagerup Vordal EPHORTEFRO
8069/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Ferdigmelding Frent EPHORTEFRO
8068/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Ferdigmelding Frent EPHORTEFRO
8071/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Lise Stubbe Brenne EPHORTEFRO
8077/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Oversikt over antall barn i barnehagene pr. 05.08.2019 Borglia barnehage EPHORTEFRO
8072/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Varslingsliste Fylkesmannen i Trøndelag Fylkesmannen EPHORTEFRO
8078/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Protokoll generalforsamling NTE 24.05.2019 NTE EPHORTEFRO
8079/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Antall barn i barnehagene på Frosta Frosta Venstre EPHORTEFRO
8082/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling - refusjon Espira Juberg gårdsbarnehage - korrigert Espira Juberg Gårdsbarnehage EPHORTEFRO
7588/2019 20190703 03.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Renate Myhre EPHORTEFRO
7942/2019 20190702 02.07.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsetting av barne- og ungdomsarbeider EPHORTEFRO
7722/2019 20190702 02.07.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsetting av pedagogiske ledere EPHORTEFRO
8039/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Telling av barn pr. 01.07.2019 Espira Juberg Gårdsbarnehage EPHORTEFRO
8047/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Gravemelding Sørheim Maskin EPHORTEFRO
8048/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Konsekvenser av Stortingets vedtak om å innlemme vakt- og administrasjonstilskuddet i rammefinansieringen til kommunene fra 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8055/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Melding om vedtak - Stønad om tilskudd (kopi) NAV Hjelpemiddelsentral EPHORTEFRO
8058/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Høring – Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver Kulturdepartementet EPHORTEFRO
8041/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av gjødselkumme Arne Myrholdt EPHORTEFRO
8033/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Opplysninger til Frosta kommune om innbyggernes rett på innsyn i offentlige dokumenter Anonym EPHORTEFRO
8034/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Digitale tjenester for søknader om tiltak langs offentlig veg for kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen Vegdirektoratet EPHORTEFRO
8066/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEFRO
8054/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Underskrevet heving av lærekontrakt ***** EPHORTEFRO
8056/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Trekk i lønn KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET EPHORTEFRO
8006/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Melding om vedtak - avslag på refusjonskrav NAV Værnes EPHORTEFRO
8011/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Søknaden Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
8012/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Søknaden Sanna Blix EPHORTEFRO
8013/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Søknaden Eirin Ulvik EPHORTEFRO
8015/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Søknaden Ada Margrethe Pedersen Winge EPHORTEFRO
7994/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Sanna Blix EPHORTEFRO
7995/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Ferdigmelding Frosta Entreprenør AS EPHORTEFRO
7982/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding vedr. forespørsel vedr. museumsdrift Arne Høyland EPHORTEFRO
7984/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiske avgjørelser Kunnskapsdepartementet - Integreringsavdelingen EPHORTEFRO
7987/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Høring - Forslag om utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år Helse og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
7990/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Meglerhuset Nylander avd. Stjørdal EPHORTEFRO
7991/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Oppdrag til kommunene om å identifisere badeplasser Miljødirektoratet EPHORTEFRO
7993/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Ronny Sagmo EPHORTEFRO
7977/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Ansvarsrett, gravemelding, sanitærmelding, situasjonskart 39/35 Risethsve Winges Service AS EPHORTEFRO
8020/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Heving av lærekontrakt Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEFRO
8021/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Valg av kontrollutvalg for perioden 2019–2023 Forum for Kontroll og Tilsyn EPHORTEFRO
8022/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** KS v/ advokatGry Brandshaug Dale EPHORTEFRO
8024/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Bekreftet mottatt annonse - Kommunestyremøte 04.07.2019 Frostingen EPHORTEFRO
8028/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Informasjonsskriv til barneverntjenestene om håndtering av saker som gjelder barn av fremmedkrigere Bufetat EPHORTEFRO
7976/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Ferdigmelding sanitæranlegg utvendig Wingea Service AS EPHORTEFRO
7978/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Forespørsel om tilgang til dagsordener fra kommunestyrets møter Universitetet i Oslo EPHORTEFRO
7983/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Informasjon om den nye kommuneloven Kommunal og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
7985/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Nyhetsbrev - Friluftsliv i Trøndelag Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEFRO
7986/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Evaluering av Opptrappingsplanen mot vold og overgrep By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet EPHORTEFRO
7988/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Kostra - rapportering 2. kvartal 2019 - info om rapportering Statistisk Sentralbyrå EPHORTEFRO
8000/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTEFRO
7974/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Oppsigelse Brit Sivertsen EPHORTEFRO
7975/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev KS og Frivillighet Norge ber om forslag/nominasjoner til prisen årets frivillighetskommune 2019 KS EPHORTEFRO
7996/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Skiltplan Sørgrendavegen Holmen Park og Anlegg AS EPHORTEFRO
7999/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Rekvisisjon for grensejustering ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA EPHORTEFRO
8018/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Salgsbevilling Frostadan Klostergården EPHORTEFRO
7946/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til midlertidig lønnstilskudd - forlengelse NAV tiltak Trøndelag EPHORTEFRO
7936/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - rivning av enebolig - oppføring av ny enebolig FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
7944/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Tilbud om investeringstilskudd Innovasjon Norge EPHORTEFRO
7948/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Modernisering og avvikling av kobbernettet Phonero EPHORTEFRO
7952/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Evy Olufsen Nordfjæran EPHORTEFRO
7954/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Trekk i lønn Stjørdal lensmannskontor EPHORTEFRO
7853/2019 20190628 28.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Mona Bratsvedal Remman EPHORTEFRO
7937/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Søknad om igangssettingstillatelse FROSTA KOMMUNE EPHORTEFRO
7953/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Trekk i lønn Utdanningsforbundet EPHORTEFRO
7928/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Uriktig utbetalt tilskudd til Den katolske kirke - krav om tilbakebetaling - brev ti alle kommuner KS EPHORTEFRO
7929/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Søknad om utvidelse av hytte og endring av planløsning Unni Sørå EPHORTEFRO
7930/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av garasjeanlegg og innvendige arbeider ved Frosta Brannstasjon PROMIDT AS EPHORTEFRO
7931/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Tilbud om investeringstilskudd - Trondheims kjøkkenhage AS Innovasjon Norge EPHORTEFRO
7956/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Ada Margrethe Pedersen Winge EPHORTEFRO
7927/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Klage på vedtatt reguleringsplan Landshaug Glenn Earl Eide EPHORTEFRO
7955/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Seksjonering av Alstadvegen gnr. 43, bnr. 5 Brauten Eiendom AS EPHORTEFRO
7966/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Autorisasjon som helsesekretær Kine Heggelund Løseth EPHORTEFRO
7968/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Klage på kommunens vedtak i sak som gjelder dispensasjon fra LNFR-formålet for fradeling av boligtomt på 006/003 -005 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
7969/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Høring av forslag til forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, samt markedsføring og kommunikasjon NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEFRO
7932/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Informasjonsbrev til IUA Sør-Trøndelags medlemskommuner om prosjektmedarbeider Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning EPHORTEFRO
7933/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2020 og Revidert nasjonalbudsjett 2019 Kommunal og moderniserigsdepartementet EPHORTEFRO
7934/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Samordnet uttalelse - 1. gangs behandling - reguleringsplan for Bergslia 2 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
7970/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Attester og vitnemål Ada Margrethe Pedersen Winge EPHORTEFRO
7962/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale skjøtseltiltak på Tautra Bjørn Hollingsæter EPHORTEFRO
7964/2019 20190628 28.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Aud Monika Berg EPHORTEFRO
7890/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
7913/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Endring av stilling Beyer Trygve EPHORTEFRO
7889/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Makulering av rasjoneringsmateriell for oljeprodukter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
7900/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev SV: Avklaring ift avtaleforslag om vegproblematikk Arntzen De Besch v/Thea Tørstad EPHORTEFRO
7884/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Fylkesmannen fraråder - dispensasjon fra reguleringsplan - etablering av bobilcamp - Korsneset FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
7898/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av garasje Bjørn Helge Berge EPHORTEFRO
7876/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Marte Høknes EPHORTEFRO
7877/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Line Marie Skogan EPHORTEFRO
7878/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Eirin Ulvik EPHORTEFRO
7879/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Johanne Rekkebo EPHORTEFRO
7880/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Janne Helen S. Alstad EPHORTEFRO
7881/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Høringsuttalelse Jens Hagerup EPHORTEFRO
7895/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Lønnskrav ***** EPHORTEFRO
7912/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Mona Bratsvedal Remman EPHORTEFRO
7914/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Høringsuttalelse vedr.- oppfylling av sjøområde på Korsnes camping FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
7885/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Trekk i lønn Norsk Sykepleierforbund EPHORTEFRO
7888/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
7901/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Avklaring ift avtaleforslag om vegproblematikk Arntzen De Besch v/Thea Tørstad EPHORTEFRO
7904/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Signert avtale vedrørende studie og bindingstid Grethe Kristin Nesshaug Hovdal EPHORTEFRO
7905/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
7832/2019 20190627 27.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
7847/2019 20190626 26.06.2019 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Bergslia 2 Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTEFRO
7865/2019 20190626 26.06.2019 Inngående brev Orientering om maksimal stønadstid for sykepenger NAV Værnes EPHORTEFRO
7841/2019 20190626 26.06.2019 Inngående brev Egenkontrollrapport for Orsand camping (5036.0021.01) - privat avløpsanlegg Miljødirektoratet EPHORTEFRO
7842/2019 20190626 26.06.2019 Inngående brev Egenkontrollrapport for Korsnes camping avløpsanlegg (5036.0020.01) - privat avløpsanlegg Miljødirektoratet EPHORTEFRO
7837/2019 20190626 26.06.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Proa Trondheim Syd Eiendom AS EPHORTEFRO
7838/2019 20190626 26.06.2019 Inngående brev Turnusplasser for fysioterapeuter 15.08.2020 – 14.08.2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
7839/2019 20190626 26.06.2019 Inngående brev Egenkontrollrapport for Stavseth 2 (5036.0047.01) - privat avløpsanlegg Miljødirektoratet EPHORTEFRO
7840/2019 20190626 26.06.2019 Inngående brev Egenkontrollrapport for Småtta avløpsanlegg (5036.0037.01) - privat avløpsanlegg Miljødirektoratet EPHORTEFRO
7858/2019 20190626 26.06.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Anonym EPHORTEFRO
7843/2019 20190626 26.06.2019 Inngående brev Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2019 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) EPHORTEFRO
7859/2019 20190626 26.06.2019 Inngående brev Søknad om utvidelse av skjenkebevilling Valberg Slektsgård AS EPHORTEFRO
7866/2019 20190626 26.06.2019 Inngående brev Avslag på for sent framsatt krav om refusjon av sykepenger etter utløpet av arbeidsgiverperioden NAV Værnes EPHORTEFRO
7861/2019 20190626 26.06.2019 Inngående brev Henvendelse til kontrollutvalget KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEFRO
7856/2019 20190626 26.06.2019 Inngående brev Omlegging av veg Jan Inge Moksnes EPHORTEFRO
7803/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Kartleggingsverktøy CSNAT St. Olavs hospital EPHORTEFRO
7814/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utredning og prosjektering ***** EPHORTEFRO
7815/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Innvilget autorisasjon som sykepleier Monica Viktil EPHORTEFRO
7816/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Avvik Samarbeidsavtale E78/201LE HELSE NORD-TRØNDELAG HF EPHORTEFRO
7820/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Trekk i lønn Utdanningsforbundet EPHORTEFRO
7795/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Anniken Strømskag Rygg EPHORTEFRO
7796/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Marianne Korstad Rygg EPHORTEFRO
7804/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte Fedrelandsvennen EPHORTEFRO
7807/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad Tomas Vik EPHORTEFRO
7809/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Trekk av fagforeningskontigent ***** EPHORTEFRO
7808/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Behandling av klage over oppmålingsgebyr - Frosta kommune - kommunens vedtak stadfestes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
7828/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Info om mulighet for støtte til etablering av folkeverksted Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEFRO
7416/2019 20190625 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsetting av fagarbeidere EPHORTEFRO
7793/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling- gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEFRO
7819/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Trekk i lønn Utdanningsforbundet EPHORTEFRO
7811/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Stopp av trekk i lønn Statens innkrevingssentral EPHORTEFRO
7817/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTEFRO
7821/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Trekk i lønn Utdanningsforbundet EPHORTEFRO
7822/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Karakterutskrift Katrine Rønningen Nyenget EPHORTEFRO
7824/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel, 83/10 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
7827/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Forespørsel vedr. barnehageopptak Frosta Venstre EPHORTEFRO
7784/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Anne Grethe Goa Løvrød EPHORTEFRO
7785/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Renate Myhre EPHORTEFRO
7786/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest CK NOR BYGG AS EPHORTEFRO
7764/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte N.K.S. VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I MIDT-NORGE AS EPHORTEFRO
7791/2019 20190624 24.06.2019 Utgående brev Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS - kommunens behandling INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
7769/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Forespørsel vedrørende ønske om utplassering av «IR-dunk» ved friluftsareal, lekeplass i Skogbrynet Skogbrynet Velforening EPHORTEFRO
7770/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Orientering om utvidet fraværsgrense for leger som gjennomfører LIS 1 Helse og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
7777/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Kunnnskapsinnhentning for Miljødirektoratet om boligbygging på eller i nærheten av nedlagte deponier-avfallsfyllinger. Bemerk kort svarfrist. DMR Miljø og Geoteknikk AS EPHORTEFRO
7782/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Frosta Golfklubb EPHORTEFRO
7783/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Marthe Julseth EPHORTEFRO
7787/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Frosta kommune - Godkjent tillatelse Infotorg EPHORTEFRO
7747/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Frosta kommune - Spillemidler 4248 Frosta skole svømmebasseng - Sluttutbetaling Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
7748/2019 20190624 24.06.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
7762/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Klage vedr. ressurser ved Frosta skole ***** EPHORTEFRO
7774/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Oppsigelse av oppmålingsavtale med kommunen STATENS VEGVESEN EPHORTEFRO
7775/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Møtereferat IUA beredskapsstyre 20.06.2019 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning EPHORTEFRO
7776/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Oppsummering av tilsyn med tjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer i 2017 og 2018 Statens helsetilsyn EPHORTEFRO
7778/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Informasjon Lisens CSNAT St. Olavs Hospital EPHORTEFRO
7779/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Oversendelse av retningslinjer for skogsdrift ved skogbrannfare utarbeidet i samarbeid med noen brannvesen, skogeierorganisasjonene, DSB og Skogbrand forsikring DSB og Skogbrand Forsikringsselkap EPHORTEFRO
7780/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Ny dato på søknad om permisjon Line Østeraas Moholt EPHORTEFRO
7781/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Linda Aigare EPHORTEFRO
7767/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
7768/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Lein Nilssen AS EPHORTEFRO
7657/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Thomas Hønnås EPHORTEFRO
7731/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Høringsbrev Helsedirektoratet EPHORTEFRO
7740/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Stopp av lønnstrekk Kreditorforeningen EPHORTEFRO
7742/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte NAV EPHORTEFRO
7745/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Innvilget søknad om erstatning for avlingssvikt 2018 - potet - (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
7746/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Innvilget søknad om økt kommunal ramme SMIL - midler 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
7738/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn NRK EPHORTEFRO
7741/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Melding om vedtak (kopi) NAV EPHORTEFRO
7743/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Takker ja til omsorgsbolig ***** EPHORTEFRO
7744/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Vedtak om omsorgsbolig Frosta kommune EPHORTEFRO
7705/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Mattilsynet godkjenner etablering av ny lokalitet Ranskjæret Sør Mattilsynet EPHORTEFRO
7708/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Svar vedr. trafikksikkerhetsplan Fokheim og Solvang barnehager EPHORTEFRO
7656/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av enebolig og garasje LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
7675/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Uttalelse detaljplan Risethøgda Fellesrådet for funksjonshemmde og eldre i Frosta kommune EPHORTEFRO
7733/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Vedr. plenklipping Skogly UL EPHORTEFRO
7696/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Henvendelse vedrørende asfaltering av Kjelsåsen Henrik Sanden EPHORTEFRO
7691/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Tillatelse til kryssing av Fv. 753 - ny fiber til ny barnehage på Kvamme Statens vegvesen EPHORTEFRO
7655/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Plankart og ønske om befaring Steinar Østerlie EPHORTEFRO
7674/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Uttalelse - reguleringsplan trinn 2 Bergslia Fellesrådet for funksjonshemmde og eldre i Frosta kommune EPHORTEFRO
7659/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse May iren Korsnes EPHORTEFRO
7688/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Svar vedr. trafikksikkerhetsplan Borglia barnehage EPHORTEFRO
7699/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Avtale om forkortet ferie Hege Ulstad Skjervoldsmo EPHORTEFRO
7561/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Endringer i alkoholloven - høring Helse og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
7569/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Lønnsberegning ***** EPHORTEFRO
7571/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Faktura (kopi) ***** EPHORTEFRO
7144/2019 20190620 20.06.2019 Utgående brev Annonse - Kommunestyremøte 18.06.2019 Frostingen EPHORTEFRO
7553/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Presentasjoner Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
7639/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om endret utslippstillatelse for avløpsvann - Åtlo renseanlegg FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
7625/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Midtnordiske kulturpriser 2019 - Nominer kandidater nå Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
7651/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4098081844) Julie Pauline Stene EPHORTEFRO
7548/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Elin Mari Strømsholm EPHORTEFRO
7587/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknaden Renate Myhre EPHORTEFRO
7590/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Vognkort - Scania Statens vegvesen EPHORTEFRO
7591/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Trekk i lønn Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
7592/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad om forkortet ferie 2019 Hege Ulstad Skjervoldsmo EPHORTEFRO
7593/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Innvilget tilgang til folkeregister Skatteetaten EPHORTEFRO
7594/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til drift med taubane (kopi) Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
7599/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Oppsummering fra strategisamling 22.05.2019 Midt-Trøndelag Regionråd EPHORTEFRO
7640/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknaden Marthe Julseth EPHORTEFRO
7562/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Uttalelse - Detaljplan for Risethøgda hyttefelt Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
7601/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Tilbud kr. 14.000.000,00 - Leva Fro AS Kommunalbanken v/Lars Ludvigsen EPHORTEFRO
7602/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Aksept tilbud kr. 14.000.000,00 - Leva Fro AS Leva-Fro AS v/Rune Lyngen EPHORTEFRO
7603/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplanen, og tiltak i sjø Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
7558/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Forhåndsuttalelse for dispensasjon fra reguleringsplan 67/10 Korsneset i Frosta. Bobilcamp Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
7560/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Uttalelse - søknad om tiltak på eiendommen 090/001 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
7563/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Uttalelse - reguleringsplan trinn 2 Bergslia Statens vegvesen Region Midt EPHORTEFRO
7573/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Refusjonskrav vår 2019 ***** EPHORTEFRO
7575/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Forespørsel vedr. museumsdrift Arne Høyland EPHORTEFRO
7585/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Aksjonæravtale Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad EPHORTEFRO
7586/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Vedlikehold av holdeplasser ved kommunal veg - avtale ATB AS EPHORTEFRO
7565/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknaden Anne Grethe Goa Løvrød EPHORTEFRO
7552/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn i byggetegninger Nylander EPHORTEFRO
7555/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte 03.06.2019 Skogly UL EPHORTEFRO
7525/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
7535/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Innspill på geodataplanen for 2020 - 2023 Kartverket EPHORTEFRO
7522/2019 20190619 19.06.2019 Utgående brev Søknad om utvidet skjenkebevilling - import av øl og vin - melding om vedtak Valberg Slektsgård AS EPHORTEFRO
7531/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Line Østeraas Moholt EPHORTEFRO
7532/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Attester og vitnemål Eirin Ulvik EPHORTEFRO
7534/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte Veilednignssenter for pårørende EPHORTEFRO
7527/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Uttalelse med hensyn på skog LEVANGER KOMMUNE EPHORTEFRO
7530/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Hilde Solberg Valberg EPHORTEFRO
7528/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Strategisamling Midt-Trøndelag Regionråd 22.05.2019 Midt-Trøndelag Regionråd EPHORTEFRO
7541/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Endringer i vilkår for og behandling av søknader om tilskudd til idrettsanlegg Kulturdepartementet EPHORTEFRO
7542/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
7544/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Høring - Nasjonal veileder for legevakt og nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt Helsedirektoratet EPHORTEFRO
7025/2019 20190619 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Utvidet skjenkebevilling - import av øl og vin EPHORTEFRO
7540/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Status utstillere Frostaporten EPHORTEFRO
7546/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Høring - Nasjonal veileder for legevakt og nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt Helsedirektoratet EPHORTEFRO
7490/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Forespørsel på bygningstegninger Nylander EPHORTEFRO
7508/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Signerte samarbeidsavtaler Echo NTNU, RKBU Midt-Norge EPHORTEFRO
7489/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
7486/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Merknader til behandling av saken 18.06.2019 Pretor Advokat AS EPHORTEFRO
7488/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 024/001 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
7503/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad om oppretting av matrikkelenhet Oddvar Jakob Henriksen EPHORTEFRO
7519/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4098081844) Mona Egseth EPHORTEFRO
7520/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4098081844) Frida Kjøsvik EPHORTEFRO
7504/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet Oddvar Jakob Henriksen EPHORTEFRO
7509/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding Skarven turlag EPHORTEFRO
7435/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Betalingsinformasjon Kreditorforeningen EPHORTEFRO
7441/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Svar på søknad om støtte til Ny musikk fra klosterruinene- Tautra i nytt lys (kopi) Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
7463/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om forlengelse av tillatelse Skarven turlag EPHORTEFRO
7464/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Maria Kathrin Skage EPHORTEFRO
7466/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 086/002, 086/019, 086/014, 086/024, 086/025 - Tautra - Gravemelding 2019 Sørheim Maskin EPHORTEFRO
7474/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Forespørsel om avklaring av tomtegrenser Håvard Lein EPHORTEFRO
7479/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4098081844) Hilde Reitan EPHORTEFRO