eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8930/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Spørsmål om tillatelse til å legge VA-rør gjennom stikkrenne Statens vegvesen EPHORTEFRO
8939/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Endring i kommunale rammer etter omfordeling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8953/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Henvendelse om status for behandling av klagesaker - ekspropriasjonssak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8954/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Vedlegg søknad om permisjon Mona Bratsvedal Remman EPHORTEFRO
8956/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Vedlegg søknad om permisjon Mona Bratsvedal Remman EPHORTEFRO
8966/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Trekk av fagforeningskontingent Fagforbundet EPHORTEFRO
8947/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Rapportering av kommunens tillatelser til motorferdsel i utmark FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8960/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Påminnelse: Hvor mye koster det å gjennomføre prøver? Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
8963/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Vedr. vegrett til tomt Ove Olsen EPHORTEFRO
8955/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Vedlegg søknad om permisjon Mona Bratsvedal Remman EPHORTEFRO
8957/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
8958/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om økning av timeantall til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
8959/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Purring - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Roger Rekkebo Husås EPHORTEFRO
8964/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Krav om integreringstilskudd på grunn av flytting: ***** ***** ***** Verdal kommune EPHORTEFRO
8967/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTEFRO
8970/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Attester og vitnemål Hervor Galtvik Lauritsen EPHORTEFRO
8882/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring VG EPHORTEFRO
8874/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev 045/001 Signert gravemelding SØRHEIM MASKIN AS EPHORTEFRO
8876/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Beramming av overtakst ***** EPHORTEFRO
8877/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev 090/007 Uttalelse til gravemelding FROSTA VASSVERK SA EPHORTEFRO
8567/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Bekymringsmelding på behandling av ungdom STENDI HEIMTA AS m.fl. EPHORTEFRO
8889/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Spørsmål til rapport etter rengjøring av private tanker - Frosta kommune Børstad Transport AS EPHORTEFRO
8897/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Vedr. reguleringsplan Breiseth/Brekka/Frøstad vestre Tor Olav Hellan Lutdal EPHORTEFRO
8900/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Svar på spørsmål til rapport etter rengjøring av private tanker Børstad Transport AS EPHORTEFRO
8901/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Attester og vitnemål Inger Johanne Hovdal EPHORTEFRO
8902/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Attester og vitnemål Merete Aunan EPHORTEFRO
8917/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Barn og unges beste ved innføring av strenge smitteverntiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8918/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholdere - st. ref. (4243016607) Ingri emilie Pedersen EPHORTEFRO
8926/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om nydyrking Svein Henry Nordahl EPHORTEFRO
8831/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev 088/010 - Tilbygg på eksisterende lager/ vekstus - Ferdigattest Eilif Nordfjæran EPHORTEFRO
8851/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om gjerde ved brannstasjonen Johannes Vinge m.fl. EPHORTEFRO
8867/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om avdragsfrihet ***** EPHORTEFRO
8868/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev 028/059 Oversendelse av kopi av signert gravemelding og sanitærsøknad Bjørn Håvard Ramstad EPHORTEFRO
8898/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Vedr. spørsmål Kjelsåsen vel EPHORTEFRO
8809/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedrørende dispensasjon for etablering av torske-oppdrett Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
8892/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Tjenestebevis Marthe Størdal EPHORTEFRO
8816/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Referat fra planleggingsdag i kulturskolen Kulturskolens ansatte EPHORTEFRO
8823/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende tilkobling til offentlig avløp Neset Ungdomslag EPHORTEFRO
8825/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Salg av Ungbo-leilighet - Foreløpig tilbakemelding ***** EPHORTEFRO
8833/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev 028/059 - Oppføring av fritidsbolig - igangsettingstillatelse Bjørn Håvard Ramstad EPHORTEFRO
8837/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Videredelegering av myndighet fra kommunedirektør til enhetsleder for helse og omsorg Hanne Svean Halberg EPHORTEFRO
8839/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Tilbakekalling av delegert myndighet Jostein Myhr EPHORTEFRO
8841/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på 2. gangs purring - anmodning om svar vedr. oppfølging av minimumsavstand fyllingsfot Gunnbjørg Nygaard Leitao m.fl. EPHORTEFRO
8842/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Søknad om prioritetsvikelse - konkretisering av søknad ***** EPHORTEFRO
8871/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Signert tilslutningserklæring Værnesregionen Innkjøp EPHORTEFRO
8880/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev 019/082 Uttalelse til gravemelding og sanitærsøknad FROSTA VASSVERK SA EPHORTEFRO
8934/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad for rehabilitering av skorstein Ceramics AS EPHORTEFRO
8931/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt ***** EPHORTEFRO
8933/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Signert dommerforsikring - Olav Skarsbakk Olav Skarsbakk EPHORTEFRO
8925/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Kommunale smitteverntiltak Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
8895/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
8896/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
8912/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Krav om oppmåling, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Johan Morten Haugan EPHORTEFRO
8924/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på svar på spørsmål til rapport etter rengjøring av private tanker Børstad Transport AS EPHORTEFRO
8929/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Svar vedr. avdragsfrihet og nedbetalingsavtale ***** EPHORTEFRO
8814/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Anne Berit Hagerup Vordal EPHORTEFRO
8642/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Iren Pedersen EPHORTEFRO
8643/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Eli Vist EPHORTEFRO
8807/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Anita Løkken EPHORTEFRO
8754/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Innkalling til foreldremøte Til alle foreldre og foresatte ved Kvamtoppen barnehage EPHORTEFRO
8818/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Oppsummering etter møte mellom Frosta skolemusikk og kulturskolen Frosta skolemusikk EPHORTEFRO
8819/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Oppsummering etter møte i forbindelse med oppstart av teatertilbudet Neset teaterlag EPHORTEFRO
8820/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Referat fra møte med foreldrekontaktene i kulturskolen Foreldrekontaktene EPHORTEFRO
8893/2020 20200920 20.09.2020 Inngående brev Akseptskjema Tove Risto Nilssen EPHORTEFRO
8863/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Vedr. veg Jorunn Leangen EPHORTEFRO
8857/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Purring - Søknad om ferdigattest LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
8869/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Stopp av fagforeningskontingent Kost- og ernæringsforbundet EPHORTEFRO
8870/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Stopp av trekk i lønn Kredinor SA EPHORTEFRO
8853/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. ATF plasser (kopi) LevaFro EPHORTEFRO
8858/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Purring - Søknad om ferdigattest LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
8860/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om personlig ansvarsrett - bruksendring uthus Gunnar Sørlie EPHORTEFRO
8861/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om tilkobling og utføring av utvendig sanitæranlegg FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
8862/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Gravemelding 2020 FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
8864/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
8866/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Høring: Det videregående opplæringstilbudet 2021-2022 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
8884/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Svar på henvendelse om - Kryssing/nærføring - VA-rør gjennom stikkrenne i FV 753 - Pumpestasjon - 53/4 og 7 og 107/1 i Litjvika Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
8886/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Leieavtale avfallsdunk Retura ir EPHORTEFRO
8888/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse til gravemelding og sanitærsøknad Frosta Vassverk EPHORTEFRO
8887/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse til gravemelding Frosta Vassverk AS EPHORTEFRO
8772/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Invitasjon til regional samling Frostating UKL samarbeidsgruppa EPHORTEFRO
8817/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Statusoppdatering Bjørke Arkitektur AS EPHORTEFRO
8740/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEFRO
8770/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Fradeling av Gårdstun på eiendommen 082/001 Jørn A Fiva Buchholdt EPHORTEFRO
8677/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Innspill til sykkelmuligheter Øyvind Wold EPHORTEFRO
8688/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse Elin Mari Strømsholm EPHORTEFRO
8739/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Innspill til fylkeskommunenes investeringstiltak for trafikksikkerhet 2021 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
8742/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Marthe Julseth m.fl. EPHORTEFRO
8744/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Markus Botten m.fl. EPHORTEFRO
8655/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på tilsynssak - ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8673/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Marit Austeng EPHORTEFRO
8679/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Innkalling til møte ***** EPHORTEFRO
8686/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Referat tverrfaglig barnehageteam VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE m.fl. EPHORTEFRO
8829/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tilbud om konsert Magne Skjævesland EPHORTEFRO
8830/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte Frosta pensjonistlag EPHORTEFRO
8753/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på korrigert egenerklæring om konsesjonsfrihet Heimdal Eiendomsmegling EPHORTEFRO
8834/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Rammesøknad tilbygg veksthus Frisk Salat EPHORTEFRO
8846/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Informasjon om Landbrukstelling 2020 Statistisk Sentralbyrå EPHORTEFRO
8848/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Undersøkelse om vedlikehold (påminnelse) Norges handelshøyskole EPHORTEFRO
8850/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Undersøkelse om vedlikehold (påminnelse) Norges handelshøyskole EPHORTEFRO
8789/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev 045/001 - Uttalelse til gravemelding FROSTA VASSVERK SA m.fl. EPHORTEFRO
8838/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev 090/007 Gravemelding 2020 FROSTA MASKINSERVICE AS EPHORTEFRO
8835/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - tomteforberedelse Frisk Salat EPHORTEFRO
8845/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Sanitær og gravemelding WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
8847/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Undersøkelse om vedlikehold Norges handelshøyskole EPHORTEFRO
8849/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Undersøkelse om vedlikehold (påminnelse) Norges handelshøyskole EPHORTEFRO
8824/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Jordmor - st. ref. (4283676377) Erika Ofstad EPHORTEFRO
8826/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Forespørsel om inntektsopplysninger Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
8843/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til etablering av hovedbase og landingsplass for helikopter PROMIDT AS EPHORTEFRO
8813/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Vedr. tillatelse for salg av fyrverkeri Frosta Bobil & Caravan AS EPHORTEFRO
8815/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tilsynsaksjon - avfallsanlegg - lenke til foredrag og utkast til spørreundersøkelse Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) EPHORTEFRO
8270/2020 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Uttalelse fra Trafikksikkerhetsutvalg EPHORTEFRO
8771/2020 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Etablering av eiendomsselskap Nyhavna EPHORTEFRO
8785/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Purring på henvendelse om lovligheten av ny vei Jorunn Leangen EPHORTEFRO
8786/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Tilskudd til skoleturer Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
8802/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedr. redusert foreldrebetaling Frosta kommune v/Integreringstjenesten EPHORTEFRO
8798/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Uttalelse Frosta Vassverk EPHORTEFRO
8799/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring VG EPHORTEFRO
8800/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev 2. kvartalsrapport Coperio bedriftshelse EPHORTEFRO
8806/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 020/012 Angående privat sjøledning Odd Terje Rygh EPHORTEFRO
8747/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Informasjon om hvordan arrangere foreldremøter Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
8774/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Melding om tilsyn 20.10.2020 Arbeidstilsynet EPHORTEFRO
8773/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Invitasjon til regional samling Trøndelag UKL Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
8738/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholdere - st. ref. (4243016607) Riborg Hovstein Furunes EPHORTEFRO
8746/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Undersøkelse om økonomiske kostnader ved gjennomføring av eksamen og obligatoriske prøver Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
8751/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
8752/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Innsamling av data til GSI åpner 21. september Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
8777/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** EPHORTEFRO
8613/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Ingunn Aadal EPHORTEFRO
8632/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Gisle Stødle EPHORTEFRO
8633/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Liz Marie Pettersen EPHORTEFRO
8635/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Stig-Bjørnar Iversen EPHORTEFRO
8636/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Søknad om permisjon Eirin Ulvik EPHORTEFRO
8640/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Svar på åpen jobbsøknad Yvonne Appelkvist EPHORTEFRO
8648/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Høring: Orsand camping del. 2. Detaljreguleringsplan. 1. gangs behandling. FROSTINGEN AS EPHORTEFRO
8650/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Godkjenning av fysioterapeut Sigve Ness Rolland EPHORTEFRO
8653/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Line Blankenborg Reitan EPHORTEFRO
8757/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Oppfølging av TISK-strategien og finansiering Helse og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
8759/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken EPHORTEFRO
8760/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vedr. tvangssalg Welde & Valgstad eiendomsmegling AS EPHORTEFRO
8764/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr Odd Terje Rygh m.fl. EPHORTEFRO
8748/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Korrigert egenerklæring om konsesjonsfrihet Heimdal Eiendomsmegling EPHORTEFRO
8750/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Endring av dato for permisjon Løkken Anita EPHORTEFRO
8767/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Signert dommerforsikring - Vibeke Breiset Vibeke Breiset EPHORTEFRO
8761/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Purring: Hvor mye koster det å gjennomføre eksamen og prøver? Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
8762/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vedlegg til saken - parkeringsbevis. ***** EPHORTEFRO
8763/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vedr. oppmåling Brauten Eiendom AS EPHORTEFRO
8765/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev 045/001 - Vangbergsvegen - Gravemelding SØRHEIM MASKIN AS EPHORTEFRO
8622/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Marianne Finsvik Aatlo EPHORTEFRO
8607/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Hilde Reitan EPHORTEFRO
8614/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Julie Pauline Stene EPHORTEFRO
8618/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Andreas Småli EPHORTEFRO
8619/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Anette Klev Ladstein EPHORTEFRO
8623/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Tove Risto Nilssen EPHORTEFRO
8644/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Høring : Reguleringsendring 3 reguleringsplaner - Frosta brygge, Viktil nedre og Viktil nordre FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEFRO
8645/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Høring : Reguleringsendring 3 reguleringsplaner - Frosta brygge, Viktil nedre og Viktil nordre FROSTINGEN AS EPHORTEFRO
8647/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Høring: Orsand camping del. 2. Detaljreguleringsplan. 1. gangs behandling. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEFRO
8668/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest PROMIDT AS EPHORTEFRO
8669/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Svar angående spørsmål om tilknytning Roger Lein EPHORTEFRO
8674/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Signert dommerforsikring - Anne Marie Rise Anne Marie Rise EPHORTEFRO
8709/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner 2020 Arkivverket EPHORTEFRO
8711/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Høring - søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Frosta helikopterplass, Solem Luftfartstilsynet EPHORTEFRO
8712/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 10.09.2020 Helfo EPHORTEFRO
8687/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kartlegging av interkommunal samarbeid i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8707/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Oppdatert smittevernveileder - barnehage Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
8708/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Oppdaterte smittevernveiledere - skole Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
8710/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kvittering på levert undersøkelse (Arkivverkets undersøkelse av arkivhold 2020) Arkivverket EPHORTEFRO
8714/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Naturvernforbundet i Trøndelag EPHORTEFRO
8717/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Bjørn Ivar Leira EPHORTEFRO
8666/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om støtte til kreativt verksted Camilla Syrstad Forfang EPHORTEFRO
8667/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn IKS TRONDHEIM HAVN IKS EPHORTEFRO
8670/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på svar angående tilknytning Roger Lein EPHORTEFRO
8726/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Værnes EPHORTEFRO
8727/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Trekk i lønn Statens innkrevingssentral EPHORTEFRO
8729/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Vitnemål Hildegunn Husby EPHORTEFRO
8718/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Samarbeid om anskaffelse av individuell tilrettelagt skoleskyss AtB EPHORTEFRO
8690/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Purring - status på bygning Innherred Renovasjon iks EPHORTEFRO
8678/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Oppsigelse Elin Mari Strømsholm EPHORTEFRO
8685/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Lokale tilretteleggingsmidler for ansatte i studieåret 2020-2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8689/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Purring - oppmålingsforretning Jan Kjørsvik EPHORTEFRO
8692/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Referat tverrfaglig barnehageteam 11.09.2020 Frosta Kommune EPHORTEFRO
8693/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Referat tverrfaglig barnehageteam 11.09.2002 Frosta Kommune EPHORTEFRO
8672/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dommerforsikring - Frosta forliksråd - purring Olav Skarsbakk m.fl. EPHORTEFRO
8660/2020 20200912 12.09.2020 Inngående brev Akseptskjema Marianne Finsvik Aatlo EPHORTEFRO
8638/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV Levanger EPHORTEFRO
8630/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. oppføring av tilbygg Rune Andreas Malmo EPHORTEFRO
8038/2020 20200911 11.09.2020 Saksframlegg/innstilling Tilsetting av enhetsleder for Helse og omsorg EPHORTEFRO
8488/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Svar vedr. foreldrebetaling Frosta kommune v/Integreringstjenesten EPHORTEFRO
8468/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Kristin Holthe Arna EPHORTEFRO
8403/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Ferdigattest for oppført bolig på gnr. 31 bnr. 46. Stene Tømrerservice AS EPHORTEFRO
8352/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev 031/007 Signert gravemelding og sanitærsøknad FROSTA MASKINSERVICE AS EPHORTEFRO
8391/2020 20200911 11.09.2020 Saksframlegg/innstilling Tilsetting av ergoterapeut EPHORTEFRO
8362/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Søknad om permisjon Renate Arntzen EPHORTEFRO
8423/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev 057/001 Vedrørende søknad om oppføring av tilbygg Knut Arne Hovdal EPHORTEFRO
8333/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Svar på behovskartlegging for anskaffelse av rusbehandling i Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF EPHORTEFRO
8319/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Informasjon om valg av møtefullmektiger til Forliksrådet 2021-2024 Cornelia Doberenz m.fl. EPHORTEFRO
8322/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Valg av medlemmer til lagmannsrettens utvalg 2021-2024 Ragnhild Eggen Viken m.fl. EPHORTEFRO
8364/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev 028/001 Vedrørende tilknytning til offentlig avløpsledning Kåre Anders Viktil EPHORTEFRO
8494/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Beregning av tilskudd Espira kunnskapsbarnehage EPHORTEFRO
8495/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Endelig vedtak: Dispensasjonssøknad 027/017, Frosta Brygga FROSTA BRYGGE AS EPHORTEFRO
8597/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Referat fra personalmøtet 09.09.20 Ansatte ved Kvamtoppen barnehage EPHORTEFRO
8629/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Knut Brustad EPHORTEFRO
8505/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Kontantstøtterapport for august 2020 NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø EPHORTEFRO
8527/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev 028/001 Vedrørende tilknytning til offentlig avløpsledning Kåre Anders Viktil EPHORTEFRO
8538/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om refusjonsgaranti for grunnskoleopplæring skoleåret 2020-2021 ***** EPHORTEFRO
8585/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Siv Sandvik Tagseth EPHORTEFRO
8587/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Siv Sandvik Tagseth EPHORTEFRO
8563/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Tilbakekalling av videredelegert myndighet ***** EPHORTEFRO
8575/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Kristin Jørstad Fossum EPHORTEFRO
8534/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Anne Lise Holmvik EPHORTEFRO
8536/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Janne Helen Strandvahl Alstad EPHORTEFRO
8543/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Oversendelse av korrigert vigselsbok SKATTEETATEN EPHORTEFRO
8581/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Kristin Jørstad Fossum EPHORTEFRO
8593/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Gudrun Amalie Haugan EPHORTEFRO
7731/2020 20200911 11.09.2020 Saksframlegg/innstilling 068/002 Godkjenning av omlegging av veg - klagesak. EPHORTEFRO
8291/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Søknad om permisjon Trygve Beyer EPHORTEFRO
8609/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Informasjon om Utdanningsdirektoratets årlige spørring til Barnehage-Norge Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
8626/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholdere - st. ref. (4243016607) Ivan Kurenskii EPHORTEFRO
8611/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Morten Flægstad EPHORTEFRO
8612/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Marthe Julseth EPHORTEFRO
8604/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Vedr. forsendelsesmåte Oslo Tingrett EPHORTEFRO
8606/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Gisle Stødle EPHORTEFRO
8605/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Rapportering om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet 01.06.2018 - 01.06.2020 Kulturdepartementet EPHORTEFRO
8608/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om rehabilitering av skorstein Levanger varmefag EPHORTEFRO
8397/2020 20200909 09.09.2020 Saksframlegg/innstilling Fradeling av Gårdstun på gnr/bnr 082/001,004 EPHORTEFRO
8353/2020 20200909 09.09.2020 Utgående brev 072/001 Innspill til gravemelding FROSTA VASSVERK SA EPHORTEFRO
8558/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEFRO
8254/2020 20200909 09.09.2020 Saksframlegg/innstilling TV-aksjon 2020 - WWF - et hav av muligheter - bidrag EPHORTEFRO
8540/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av medlemmer til lagmannsrettens utvalg 2021-2024 Arnt Jonson Stavset EPHORTEFRO
8547/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Åpen jobbsøknad Yvonne Appelkvist EPHORTEFRO
8556/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Angående tømming av septik (kopi) Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
8510/2020 20200909 09.09.2020 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - oppdatering etter sluttbehandling og mekling EPHORTEFRO
8586/2020 20200909 09.09.2020 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - oppdatering etter sluttbehandling og mekling EPHORTEFRO
8554/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Angående forhold registrert ved tømming av septik (kopi) Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
8555/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
8559/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
8565/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Godkjenning av fysioterapeut Birgit Myhr EPHORTEFRO
8594/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Akseptskjema Gudrun Amalie Haugan EPHORTEFRO
8595/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Akseptskjema Kristin Jørstad Fossum EPHORTEFRO
8596/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Akseptskjema Kristin Jørstad Fossum EPHORTEFRO
8591/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Postforkynning - Svenska Kyrkan i Norge m.fl. - Staten v/Barne- og familiedepartementet Oslo Tingrett EPHORTEFRO
8564/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Fullmakt Jan Inge Moksnes EPHORTEFRO
8566/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Kommunebesøk av KS 16.09.20 KS EPHORTEFRO
8569/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Bekymringsmelding Frosta Kommune EPHORTEFRO
8544/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av bolig Nordbohus Byggservice AS EPHORTEFRO
8546/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen Miljødirektoratet EPHORTEFRO
8549/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse Bjørn Håvard Ramstad EPHORTEFRO
8552/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev UTLYSING - Samarbeidsprosjekter oppvekst- og utdanningssektor og arbeids- og næringsliv Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
8553/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Purring - søknad om tilbygg på veksthus Bjørn Viken EPHORTEFRO
8572/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Tvist om tomt Anne Lise Skoglund Korsnes EPHORTEFRO
8580/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Endringer i forskrift om nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8583/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Uttalelse vedr. Frostastien på Fånes-Fånestangen Frostastiens venner EPHORTEFRO
8584/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev 2. gangs purring - anmodning om svar vedr. oppfølging av minimumsavstand fyllingsfot Gunnbjørg Nygaard Leitao m.fl. EPHORTEFRO
8545/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av grunneiendom Kari Margrethe Aspmodal EPHORTEFRO
8548/2020 20200909 09.09.2020 Saksframlegg/innstilling Ekstraordinære tilskuddsmidler covid-19 til kommunale næringsfond 2020 EPHORTEFRO
8551/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Utlysing av tilskudd til samarbeidsprosjekter oppvekst- og utdanningssektor og arbeids- og næringsliv Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
8576/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Markus Botten m.fl. EPHORTEFRO
8570/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Vedr. tilkobling til offentlig avløp Neset Ungdomslag EPHORTEFRO
8571/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Varsel om eiermøte i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 02.10.2020 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS EPHORTEFRO
8152/2020 20200909 09.09.2020 Saksframlegg/innstilling Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag EPHORTEFRO
8528/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Midlertidig namsbok i sak om fravikelse av fast eiendom Stjørdal lensmannskontor EPHORTEFRO
8531/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Søknad om refusjonsgaranti for grunnskoleopplæring skoleåret 2020-2021 ***** EPHORTEFRO
8520/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
8522/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Purring - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Brauten Eiendom AS EPHORTEFRO
8525/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) Jurga Vold EPHORTEFRO
2241/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Søknad om kompetansemidler 2020 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
8521/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
8523/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Risiko og sårbarhetsvurdering av elektronisk meldingsutveksling mellom kommunen og samarbeidsparter Fagråd for digital samhandling Nordre Trøndelag EPHORTEFRO
8529/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Roy Tingstad EPHORTEFRO
8530/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Anne Lise Holmvik EPHORTEFRO
8496/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Kommuneplanens arealdel - Sjekk før politisk behandling Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
8500/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Tilbud om leie av toalettfasiliteter ved aktivitetsparken Stine Wangberg EPHORTEFRO
8513/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) Marita Nilsen EPHORTEFRO
8484/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Vedr. faktura på foreldrebetaling Frosta kommune v/Integreringstjensten EPHORTEFRO
8489/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Vedr. foreldrebetaling Frosta kommune v/Integreringstjenesten EPHORTEFRO
8368/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Tilbakemelding vedrørende forespørsel om innsyn Egil Utseth EPHORTEFRO
8369/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Innkalling til personalmøte 09.09.20 Ansatte ved Kvamtoppen barnehage EPHORTEFRO
8318/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Hanne Svean Halberg EPHORTEFRO
8323/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Kurt Jonn Øyre EPHORTEFRO
8325/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev 017/029 Roald Kvamstad EPHORTEFRO
8370/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Tjenestebevis Christopher Roseth Sand EPHORTEFRO
8288/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev 098/001 - Tilknytning av bygningene til kommunal avløpsledning - forvarsel Roger Lein m.fl. EPHORTEFRO
8282/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Søknad om permisjon med lønn Venke Hoel EPHORTEFRO
8312/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Oppnevning av Forliksråd perioden 2021-2024 Sverre Skogly m.fl. EPHORTEFRO
8281/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Søknad om tilskot til aktivitetstiltak for å motvirke einsemd Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
8271/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Gerd Jorun Kvamme EPHORTEFRO
8272/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev 097/003 - Tilknytning av bygningene til kommunal avløpsledning - forvarsel NESET UNGDOMSLAG EPHORTEFRO
8279/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Tjenestebevis Natalia Osipova EPHORTEFRO
8276/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
8277/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Refusjonskrav lønnstilskudd NAV scanning EPHORTEFRO
8473/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Vedr. bygging av naust på 086/040 og 086/041 Rolf Bakken Mollan m.fl. EPHORTEFRO
8481/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad tilkobling slamavskiller FROSTA VVS AS EPHORTEFRO
8503/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Sikring av tilfluktsrom og tilsvarende anlegg mot uvedkommende Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap EPHORTEFRO
8280/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad ***** EPHORTEFRO
8289/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev 097/004 - Tilknytning av bygningene til kommunal avløpsledning - forvarsel Kristian Trygve Alstad EPHORTEFRO
8475/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Eilif Nordfjæran EPHORTEFRO
8476/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. tildeling av kulturmidler Kor-Ækt EPHORTEFRO
8477/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av fritidsbolig og garasje Mestergruppen Arkitekter AS EPHORTEFRO
8479/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Evaluering Frosta Turistinformasjon 2020 Jardar Østbø Juberg EPHORTEFRO
8482/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann FROSTA VVS AS EPHORTEFRO
8470/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Oppfølging av TISK-strategien og finansiering Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
8471/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om bistand ved rydding av sjøbunn Kvitsandvika Norweydiving Leszek Klonowski EPHORTEFRO
8472/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd MIG Tautra 2020 MIG Tautra SA EPHORTEFRO
8392/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Lone Størset Veimo EPHORTEFRO
8398/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Rapporterte ventelistetall 2. tertial 2020 Helsedirektoratet EPHORTEFRO
8465/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse 31/7 Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA EPHORTEFRO
8485/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Vedr. oppsigelse av AFT-plasser NAV Trøndelag EPHORTEFRO
8502/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Elevundersøkelsen 2020 Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
8504/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Jan Lutdal EPHORTEFRO
8381/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling FROSTA STORBAND EPHORTEFRO
8338/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Vedlegg til søknad Helsedirektoratet EPHORTEFRO
8339/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Mona Nordfjellmark EPHORTEFRO
8486/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Innspill til sykkelmuligheter Øyvind Wold EPHORTEFRO
8491/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Egil Utseth EPHORTEFRO
8493/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Vedr. beregning av tilskudd Espira kunnskapsbarnehagen EPHORTEFRO
8433/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev 020/012 Angående privat sjøledning Odd Terje Rygh m.fl. EPHORTEFRO
7836/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev 098/003, 098/015 - Tilknytning til kommunal avløpsledning LEIN-NILSSEN EIENDOM AS EPHORTEFRO
8434/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn PROMIDT AS EPHORTEFRO
8445/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Signert varsel ***** EPHORTEFRO
8407/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om fasadeendring Gunnar Sørlie EPHORTEFRO
8409/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Innspill til gravemelding Frosta Vassverk EPHORTEFRO
8439/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Spørsmål om status TRONDHJEMS SEILFORENING EPHORTEFRO
8444/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Nina Iren Amdal-Aas EPHORTEFRO
8401/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Innspill til gravemelding og sanitærsøknad Frosta Vassverk EPHORTEFRO
8402/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Premiere for presentasjon av nye Drømmestipendet Norsk kulturskoleråd EPHORTEFRO
8405/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad og vedtak om utbetaling av skogfond Egil Minde EPHORTEFRO
8408/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Vedrørende reviderte plandokumenter for kommuneplanens arealdel for 2017-2027 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8424/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Hervor Galtvik Lauritsen EPHORTEFRO
8426/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Varsel om dokumentkontroll FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8429/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Trekk i lønn Lensmanenn i Værnes EPHORTEFRO
8399/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn NN EPHORTEFRO
8430/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Trekk i lønn Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
8431/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Anette Klev Ladstein EPHORTEFRO
8435/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
8436/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Purring: Videreutdanning for lærere 2020 – Bekreft deltakelse Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
8437/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Purring: Tilretteleggingsmidler 2020 – Bekreft deltakelse Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
8438/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Purring: Lærerspesialistutdanning 2019-2020 – Bekreft deltakelse Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
8350/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 031/007 Innspill til gravemelding og sanitærsøknad FROSTA VASSVERK SA EPHORTEFRO
8455/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Eskil Rise Hønnås EPHORTEFRO
8400/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn NN EPHORTEFRO
8406/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad og vedtak om utbetaling av skogfond Egil Mind EPHORTEFRO
8432/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Trekk i lønn Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
8393/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Akseptskjema Lone Størset Veimo EPHORTEFRO
8373/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Bekymringsmelding - Klage vedr. trafikksikkerhet på Nåvikvegen Sandra Hopmo EPHORTEFRO
8374/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Forespørsel vedr. ferdigstilling av park NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi EPHORTEFRO
8377/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling FROSTA GOLFKLUBB EPHORTEFRO
8390/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Håkon Bull Sivertsen EPHORTEFRO
8351/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Signert dommerforsikring - Olav Skarsbak Sverre Skogly EPHORTEFRO
8357/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Signert dommerforsikring - Øystein Skaslien Øystein Skaslien EPHORTEFRO
8358/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Signert dommerforsikring - Hege Aakerholm Hege Aakerholm EPHORTEFRO
8365/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Foreløpig svar i klagesak - avslag på søknad om dispensasjon for torskeoppdrett innenfor Tauterryggen marine verneområde (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8378/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling FROSTA STORBAND EPHORTEFRO
8380/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev 072/001 - Frostavegen 1828 - Gravemelding 2020 FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
8389/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen EPHORTEFRO
8375/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Purring ferdigattest LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
8376/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Purring - ferdigattest LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
8371/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 44/1 i Frosta (5036) Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
8326/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEFRO
8328/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Akseptskjema Hanne Svean Halberg EPHORTEFRO
8332/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Tegninger Langshaug Utbygging AS EPHORTEFRO
8330/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Purring Roger Lein EPHORTEFRO
8310/2020 20200902 02.09.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av kommunale lokaler til bruk for godkjent studieforbund EPHORTEFRO
8285/2020 20200902 02.09.2020 Saksframlegg/innstilling Plan for den kulturelle skolesekken i Frosta kommune, skoleåret 2020-21. EPHORTEFRO
8317/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Egil Utseth EPHORTEFRO
8304/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
8305/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet Morten Alstad EPHORTEFRO
8316/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Egil Utseth EPHORTEFRO
8306/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet Kjell Ove Ledal EPHORTEFRO
8308/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Drømmestipendet 2021 Norsk kulturskoleråd EPHORTEFRO
8315/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Egil Utseth EPHORTEFRO
8334/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Forespørsel om gjerde ved brannstasjonen Willy Johan Nilsen EPHORTEFRO
8335/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Egil Utseth EPHORTEFRO
8246/2020 20200902 02.09.2020 Saksframlegg/innstilling Avtale mellom Neset Fotballklubb og Frosta kommune om drift av Valahiet, Tautra EPHORTEFRO
8231/2020 20200901 01.09.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer til lagmannsrettens utvalg 2021-2024 - korrigering EPHORTEFRO
8290/2020 20200901 01.09.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling FROSTA GOLFKLUBB EPHORTEFRO
8253/2020 20200901 01.09.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Privatmegleren EPHORTEFRO
8256/2020 20200901 01.09.2020 Utgående brev Vedrørende gravemelding Jonas Viken EPHORTEFRO
8274/2020 20200901 01.09.2020 Inngående brev Påminnelse om kommuneplan Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
8216/2020 20200901 01.09.2020 Utgående brev Svar på kommentarer til nabovarsel ved fradeling av tomter fra gnr 103, bnr 1 i Frosta kommune Astrid Torill Haugen Vik EPHORTEFRO
8236/2020 20200901 01.09.2020 Utgående brev Vedrørende forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
8261/2020 20200901 01.09.2020 Inngående brev Premiesatser pensjon 2021 KLP EPHORTEFRO
8170/2020 20200901 01.09.2020 Utgående brev Signert overenskomst om plassering av transformatoranlegg og tilhørende kabelanlegg Tensio TN m.fl. EPHORTEFRO
8260/2020 20200901 01.09.2020 Saksframlegg/innstilling Fjernmøter ved eventuell forverring av korona EPHORTEFRO
8262/2020 20200901 01.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på kommentarer til nabovarsel ved fradeling av tomter fra gnr 103, bnr 1 i Frosta kommune Astrid Torill Haugen Vik EPHORTEFRO
8263/2020 20200901 01.09.2020 Inngående brev Påminnelse - rapportering på ventetider på sykehjem Helsedirektoratet EPHORTEFRO
8265/2020 20200901 01.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 07.09.20 Tove Merete Rolseth Bratsvedal EPHORTEFRO
8267/2020 20200901 01.09.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEFRO
8268/2020 20200901 01.09.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg på veksthus Bjørn Viken EPHORTEFRO
8278/2020 20200901 01.09.2020 Inngående brev Kommuneplan - den kulturelle skolesekken 2020-2021 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
8283/2020 20200901 01.09.2020 Inngående brev Ferdigmelding VA Fredheim og Paulsby bygg AS EPHORTEFRO
8287/2020 20200901 01.09.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEFRO
7797/2020 20200901 01.09.2020 Saksframlegg/innstilling Gjennomgang av resultater fra Ungdata 2020. EPHORTEFRO
8197/2020 20200901 01.09.2020 Utgående brev Delingstillatelse Frosta kommune EPHORTEFRO
8264/2020 20200901 01.09.2020 Inngående brev Gravemelding og sanitær 2020 FROSTA MASKINSERVICE AS EPHORTEFRO
8275/2020 20200901 01.09.2020 Inngående brev Kommuneplan for Frosta 2020-2021 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
8247/2020 20200831 31.08.2020 Inngående brev Vedr. trekk i lønn Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
8252/2020 20200831 31.08.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Privatmegleren EPHORTEFRO
8257/2020 20200831 31.08.2020 Inngående brev Høring - Forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling Kunnskapsdepartementet EPHORTEFRO
8258/2020 20200831 31.08.2020 Inngående brev Korrigering av grenser, og anmodning om sammenslåing av matrikkelenheter, 035/020 og 083/009 Torill Wiggen m.fl. EPHORTEFRO
8259/2020 20200831 31.08.2020 Inngående brev Høring av forslag til forskrift om fartsgrenser i sjøen Samferdselsdepartementet EPHORTEFRO
8207/2020 20200831 31.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Frank Arvid Rosø EPHORTEFRO
8208/2020 20200831 31.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Stein Johnsen EPHORTEFRO
8209/2020 20200831 31.08.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om trafikksikkerhetstiltak Anette Hay Nygård EPHORTEFRO
8238/2020 20200831 31.08.2020 Inngående brev Protokoll representantskapsmøte IR 23.06.2020 Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
8241/2020 20200831 31.08.2020 Inngående brev Avslutning av tilsyn Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
8232/2020 20200831 31.08.2020 Inngående brev Avtale om arbeidstrening NAV EPHORTEFRO
8233/2020 20200831 31.08.2020 Inngående brev Søknad om sletting av gjeld ***** EPHORTEFRO
8234/2020 20200831 31.08.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
8242/2020 20200831 31.08.2020 Inngående brev Avslutning av tilsyn Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
8249/2020 20200831 31.08.2020 Inngående brev Omlegging av 22 kV kabel på Vikaleiret - ID 28277 Tensio TN EPHORTEFRO
8250/2020 20200831 31.08.2020 Inngående brev Overenskomst om legging av kabel, GBNR 092/037 og 092/017 Tensio TN EPHORTEFRO
8040/2020 20200831 31.08.2020 Utgående brev 073/001 - Frostavegen 1778 - Gravemelding 2020 FROSTA MASKINSERVICE AS EPHORTEFRO
8053/2020 20200831 31.08.2020 Utgående brev 039/036 Signert gravemelding og sanitærsøknad FROSTA MASKINSERVICE AS EPHORTEFRO
8180/2020 20200831 31.08.2020 Utgående brev Svar på varsel om avvikling av foreldrepermisjon Julie Vordal EPHORTEFRO
8182/2020 20200831 31.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Lise Pettersen Olsen EPHORTEFRO
8196/2020 20200831 31.08.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
8097/2020 20200831 31.08.2020 Utgående brev 028/059 Signert gravemelding og sanitærsøknad FROSTA MASKINSERVICE AS EPHORTEFRO
8245/2020 20200831 31.08.2020 Inngående brev Trekk i lønn Delta EPHORTEFRO
8226/2020 20200830 30.08.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** EPHORTEFRO
8225/2020 20200830 30.08.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** EPHORTEFRO
8212/2020 20200828 28.08.2020 Inngående brev Anmodning om møte Skogbrynet velforening EPHORTEFRO
8217/2020 20200828 28.08.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTEFRO
8201/2020 20200828 28.08.2020 Inngående brev Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
8206/2020 20200828 28.08.2020 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Frosta kommune EPHORTEFRO
8200/2020 20200828 28.08.2020 Inngående brev Nasjonale prøver 2020 åpner for gjennomføring 31.08.2020 Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
8203/2020 20200828 28.08.2020 Inngående brev Søknader utvendig sanitæranlegg og gravemelding - Bergslia 2. FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
8113/2020 20200828 28.08.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse Sindre Fredrik Strøm EPHORTEFRO
8202/2020 20200828 28.08.2020 Inngående brev Melding om foreleggingspliktig tiltak. ID 28277 Tensio TN AS EPHORTEFRO
8094/2020 20200828 28.08.2020 Utgående brev 098/001/001 Signert gravemelding Bernt Eirik Thronæs EPHORTEFRO
8075/2020 20200828 28.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Elin Rosø EPHORTEFRO
8090/2020 20200828 28.08.2020 Utgående brev Referat fra planleggingsdag 14.08.20 Ansatte v/ Borglia barnehage EPHORTEFRO
8071/2020 20200828 28.08.2020 Utgående brev 098/001/001 - Vedrørende gravemelding Bernt Eirik Thronæs EPHORTEFRO
8076/2020 20200828 28.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Elin Rosø EPHORTEFRO
8118/2020 20200828 28.08.2020 Utgående brev Svar på purring på status i saken Astrid Haugen Vik EPHORTEFRO
8161/2020 20200828 28.08.2020 Utgående brev Ferdigattest for oppført tilbygg på fritidsbolig på eiendommen gnr. 03 bnr. 54 og 89. Marius Egseth EPHORTEFRO
8151/2020 20200828 28.08.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
8153/2020 20200828 28.08.2020 Utgående brev Svar på purring - klage på vedtak om avslag på fradeling av fritidstomt Ronny Bakken EPHORTEFRO
8122/2020 20200828 28.08.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Jonas Viken EPHORTEFRO
8134/2020 20200828 28.08.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Nora Faanes EPHORTEFRO
8135/2020 20200828 28.08.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd MIG Tautra 2020 - Svarbrev MiG Tautra 2020 EPHORTEFRO
8150/2020 20200828 28.08.2020 Utgående brev Svar på åpen søknad om læreplass Sverre Gorset Hustad EPHORTEFRO
8139/2020 20200828 28.08.2020 Utgående brev Vedr. søknad om nedsettelse av eiendomsskatt ***** EPHORTEFRO
8140/2020 20200828 28.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Trine Haug EPHORTEFRO
8163/2020 20200828 28.08.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding vedrørende etterbetaling av avløpsgebyr Marit Lehn EPHORTEFRO
1671/2018 20200828 28.08.2020 Utgående brev Tjenesteyting til Frosta Menighet 2017 Sør-Innherrad Kirkelige Fellesråd EPHORTEFRO
8061/2020 20200827 27.08.2020 Utgående brev Innvilget søknad om salgsbevilling Klostergården EPHORTEFRO
8035/2020 20200827 27.08.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Inger Johanne Hovdal EPHORTEFRO
8164/2020 20200827 27.08.2020 Inngående brev Vedrørende byggesak Henry Wangberg EPHORTEFRO
8199/2020 20200827 27.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) Marthe Kristin Olsen EPHORTEFRO
8167/2020 20200827 27.08.2020 Inngående brev Høring - Forslag til forskrift om tilskudd til informasjonstiltak ved stortings- og sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
8169/2020 20200827 27.08.2020 Inngående brev Forespørsel om gjerde ved brannstasjonen Johannes Vinge EPHORTEFRO
8189/2020 20200827 27.08.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av areal Frosta kommune EPHORTEFRO
8173/2020 20200827 27.08.2020 Inngående brev Informasjon for begrensning av importsmitte Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
8176/2020 20200827 27.08.2020 Inngående brev Forespørsel om korrigering av eiendomsgrenser Proaktiv eiendomsmegling Trondheim EPHORTEFRO
8181/2020 20200827 27.08.2020 Inngående brev Takker ja til omsorgsbolig ***** EPHORTEFRO
8183/2020 20200827 27.08.2020 Inngående brev Tilbakemelding på forslag til avtale Neset fotballklubb EPHORTEFRO
8188/2020 20200827 27.08.2020 Inngående brev Rapportering om bruk av midler til vedlikehold og rehabilitering i kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8165/2020 20200827 27.08.2020 Inngående brev Tilbakemelding på svar på forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
8166/2020 20200827 27.08.2020 Inngående brev Purring på henvendelse om lovligheten av ny vei Jorunn Leangen EPHORTEFRO
8168/2020 20200827 27.08.2020 Inngående brev Høring: Forslag til Planstrategi 2020-2023 for Levanger kommune Levanger kommune EPHORTEFRO
8174/2020 20200827 27.08.2020 Inngående brev Påminnelse - rapportering på ventetider på sykehjem Helsedirektoratet EPHORTEFRO
8175/2020 20200827 27.08.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
8034/2020 20200826 26.08.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Merete Aunan EPHORTEFRO
8136/2020 20200826 26.08.2020 Inngående brev Informasjon ifm. søknad til videregående opplæring med vurdering av fortrinnsrett Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
8148/2020 20200826 26.08.2020 Inngående brev Informasjon om oppdaterte tettbebyggelseskart - avløp FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8133/2020 20200826 26.08.2020 Inngående brev Halvårsresultat NTE - 2020 NTE EPHORTEFRO
8162/2020 20200826 26.08.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEFRO
8128/2020 20200826 26.08.2020 Inngående brev Vedr. status i saken Astrid Torill Haugen Vik EPHORTEFRO
8129/2020 20200826 26.08.2020 Inngående brev Protokoll for overtakelse Kjell Lian AS EPHORTEFRO
8126/2020 20200826 26.08.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
8127/2020 20200826 26.08.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
8000/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Signert aksept vedr. tilsagn om tilskudd til kommunale næringsfond Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
8065/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding vedr. utslippstillatelse Hans Petter Willumsen EPHORTEFRO
7961/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Tjenestebevis Terje Græsdal EPHORTEFRO
8021/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Signert gravemelding og sanitærsøknad HOLMEN PARK & ANLEGG AS EPHORTEFRO
7934/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding ***** EPHORTEFRO
7935/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar NAV skanning EPHORTEFRO
8018/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Signert tilslutningserklæring Værnesregionen Innkjøp EPHORTEFRO
7992/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Mona Bratsvedal Remman EPHORTEFRO
8031/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Katrine Rønningen Nyenget EPHORTEFRO
7897/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev 042/2 - Frosta Helsetun - Midlertidig brukstillatelse Promidt AS EPHORTEFRO
7955/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 11.08.20 Astrid Småland EPHORTEFRO
6403/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Korrigert skjema Helsedirektoratet EPHORTEFRO
7933/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Innkalling til planleggingsdag for kulturskolen 21.08.2020 Personalet i kulturskolen EPHORTEFRO
7940/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Heimdal Eiendomsmegling EPHORTEFRO
7941/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Refusjonskrav NAV EPHORTEFRO
7963/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
7975/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn NN EPHORTEFRO
7612/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Tildeling av kulturmidler Frosta kommune 2020. Alle søkere til kulturmidler i Frosta kommune 2020. EPHORTEFRO
7613/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk støtte N.K.S. Veiledningssenter for pårørende EPHORTEFRO
7607/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Informasjon om ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner Lag og organisasjpner på Frosta EPHORTEFRO
8087/2020 20200825 25.08.2020 Inngående brev 098/001/001 Kart Bernt Eirik Thronæs EPHORTEFRO
7691/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. kloakk og vann på GBNR 035/029 Lise Ystgaard EPHORTEFRO
8120/2020 20200825 25.08.2020 Inngående brev 040/037 VA-innmålingsdata Kjelsåsen Kjell Lian AS EPHORTEFRO
8121/2020 20200825 25.08.2020 Inngående brev 061/023 Vedlegg til utslippssøknad Rørmestran AS EPHORTEFRO
8116/2020 20200825 25.08.2020 Inngående brev Omfordeling av kommunale SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
8117/2020 20200825 25.08.2020 Inngående brev Åpen søknad om læreplass Sverre Gorset Hustad EPHORTEFRO
7699/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev 031/031 - Tilknytning av bygningene til kommunal avløpsledning - forvarsel Torild Margrete Troset EPHORTEFRO
8100/2020 20200825 25.08.2020 Inngående brev Takk for svar Hans Petter Willumsen EPHORTEFRO
8112/2020 20200825 25.08.2020 Inngående brev Purring på status i saken Astrid Torill Haugen Vik m.fl. EPHORTEFRO
7715/2020 20200825 25.08.2020 Utgående brev Tjenestebevis Marta Sæther Karlsen EPHORTEFRO