eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5479/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder - st. ref. (4237933572) Elin Sæther EPHORTEFRO
5487/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholdere - st. ref. (4243016607) Oksana Dargyte EPHORTEFRO
5458/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om oppretting av 7 matrikkelenheter Jan Lutdal EPHORTEFRO
5465/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse av abonnement Infotjenester EPHORTEFRO
5399/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Forespørsel om innsyn VG EPHORTEFRO
5459/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Vedr. forespørsel om innsyn VG EPHORTEFRO
5453/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Overrekkelse av valglovutvalgets utredning Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
5454/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Vedrørende salgs- og skjenkebevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024. Ringnes as EPHORTEFRO
5456/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. tomtegrenser Snorre Trefjord EPHORTEFRO
5457/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Nye konkurranser og fullmaktserklæring Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
5461/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt Bufetat EPHORTEFRO
5462/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Interreg Nordlig periferi og Arktis - Covid 19 utlysningen Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
5463/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad drift av turistinformasjonen sommer 2020 Jardar Østbø Juberg EPHORTEFRO
5469/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Tilsagn investeringstilskudd Husbanken EPHORTEFRO
5445/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak ifm vårflom 2020 - Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5423/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Leif Margido Småland EPHORTEFRO
5451/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholdere - st. ref. (4243016607) Mohamed Nado Aden EPHORTEFRO
5380/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Del 1b Nedleggelse av virksomhet - Verket flerbrukshus Brønnøysundregistrene EPHORTEFRO
5424/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering Helse og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
5425/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høring - Endring i trygderefusjonsforskriften Helse og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
5435/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
5388/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev 1b nedleggelse av virksomhet - Folkheim barnehage Brønnøysundegisteret EPHORTEFRO
5407/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Del 1b Nedleggelse av virksomhet - Barnevern Brønnøysundregistrene EPHORTEFRO
5408/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Del 1 b Nedleggelse av virksomhet - Sosialkontor Brønnøysundregistrene EPHORTEFRO
1604/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Rapportering av tildelt kompetansetilskudd 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5386/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Del 1b Nedleggelse av virksomhet - Solvang barnehage Brønnøysunderegistrene EPHORTEFRO
5395/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Steinar Hansen m.fl. EPHORTEFRO
5390/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Nabovarsel og tegninger Kjellrun Bergljot Holmen EPHORTEFRO
5394/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Hjørdis Petry Jakobsen EPHORTEFRO
5396/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Forkynning av dom Forliksrådet i Frosta EPHORTEFRO
5350/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avlastere - st. ref. (4238888918) Malin Bakkan Brenne EPHORTEFRO
5369/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2020 TV-aksjonen NRK for WWF 2020 EPHORTEFRO
5373/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Forespørsel om kommunepins Kai-Vidar Marthinsen EPHORTEFRO
5384/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tillegg til søknad om kulturmidler Frosta skolemusikk EPHORTEFRO
5385/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tillegg til søknad om kulturmidler Ungdomscafeen EPHORTEFRO
5381/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om drift av turistinformasjonen Jakop Arntson Nesse Stavset EPHORTEFRO
5387/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Notat til referat Fagforbundet EPHORTEFRO
5356/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Frode Moksnes EPHORTEFRO
5357/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Anne Grete Aakerholm EPHORTEFRO
5367/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn VG EPHORTEFRO
5368/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Frosta Vassverk SA EPHORTEFRO
5382/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om drift av turistinformasjonen Oda Ulvik EPHORTEFRO
5409/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Innspill knyttet til tiltakene fra 28.04.2020 Delta Frosta EPHORTEFRO
5389/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Ole Martin Riseth EPHORTEFRO
5398/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Signert samarbeidsavtale - BrukerPlan Helse Stavanger HF EPHORTEFRO
5403/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Avtale nets EPHORTEFRO
5353/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) Malin Bakkan Brenne EPHORTEFRO
5362/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn HEIA OG SKJERVE BYGG AS EPHORTEFRO
5364/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest GRANDE ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
5365/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om oppsetting av gatelys i Vargåsen Vargåsen velforening EPHORTEFRO
5361/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Purring på oppmålingsforretning Ivan Småland EPHORTEFRO
5366/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Ukentlig undersøkelse om koronasituasjonen Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
5370/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Høring – NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven Justis -og beredskapsdepartementet EPHORTEFRO
5377/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avlastere - st. ref. (4238888918) Evelyn Anguyak Jane Reitan EPHORTEFRO
5404/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Avtale nets EPHORTEFRO
5405/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Retten foreldre med foreldreansvar har til opplysninger om eget barn som er på krisesenter, barnelova § 47 Bufetat EPHORTEFRO
5346/2020 20200524 24.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 820447042 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
5322/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 980430901 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
5323/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder - st. ref. (4237933572) Grethe Nesshaug Hovdal EPHORTEFRO
5324/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder - st. ref. (4237933572) Kine Gaustad EPHORTEFRO
5286/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 996535142 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
5316/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Signert avtale om servicepensjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker Jostein Myhr EPHORTEFRO
5321/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kjøkkenassistenter på tilkalling og ferievikarer - st. ref. (4179082969) Joacim Refseth EPHORTEFRO
5295/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet EiendomsMegler1 EPHORTEFRO
5304/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Om private, fortjenestebaserte aktørers leie og bruk av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg - fotball Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
5236/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Underskrevet forhandlingsprotokoll Skolelederforbundet EPHORTEFRO
5196/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Marit Jørstad EPHORTEFRO
5240/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Opplysning fra Frosta kommune vedrørende "fritidsboligtomt" til salgs på Finn.no. Mona Iselin Dahl Svanholm EPHORTEFRO
5194/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Delingstillatelse Bjarne Broder Krog EPHORTEFRO
5183/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Samer Katbi EPHORTEFRO
5287/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Innvilget søknad om startlån ***** EPHORTEFRO
5290/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** EPHORTEFRO
5296/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Detaljregulering av hytteområde Viktil og Frosta brygge. Norconsult AS EPHORTEFRO
5297/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilleggsramme kommunale SMIL-midler 2020 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag EPHORTEFRO
5198/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Spørsmål vedr. vegrett - svar. Erling Malvig EPHORTEFRO
5199/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Anne Berit Skjemstad EPHORTEFRO
5284/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Stopp av ulovlig byggearbeid Frosta byggservice EPHORTEFRO
5299/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Nabovarsel, situasjonskart Randi Helen Riseth EPHORTEFRO
5300/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Monicha Fanum m.fl. EPHORTEFRO
5188/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse QPS AS EPHORTEFRO
3877/2018 20200519 19.05.2020 Utgående brev Saldoforespørsel Aktiv Innherred AS EPHORTEFRO
5250/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest, 096/015,020, 096/015,023, 096/015,024 Jan Kjørsvik EPHORTEFRO
5258/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avlastere - st. ref. (4238888918) Lena Marie Bakken EPHORTEFRO
5265/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Postforkynning med mottakskvittering Nord-Trøndelag jordskifterett EPHORTEFRO
5271/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Kartlegging av barnehage- og skolehverdagen som følge av korona Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
5246/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave 2019 Hauganfjæra Camping EPHORTEFRO
5253/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** EPHORTEFRO
5267/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Trekk i lønn Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
5247/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave 2019 Klostergården EPHORTEFRO
5248/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Frosta Historielag EPHORTEFRO
5260/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Veileder til KOSTRA-forskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
5174/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar søknad om permisjon Tiril Svebakk Aadal EPHORTEFRO
5272/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Kartlegging av barnehage- og skolehverdagen som følge av korona Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
5283/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avlastere - st. ref. (4238888918) Sara Okstad EPHORTEFRO
5261/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av driftsbygning Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA EPHORTEFRO
5263/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
5270/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** EPHORTEFRO
5285/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** EPHORTEFRO
5274/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
4661/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev ***** ***** EPHORTEFRO
3490/2020 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.09.2024 EPHORTEFRO
5237/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Rakel Vinge Alstadvold EPHORTEFRO
5238/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Rapport for ettersøk av skadet vilt og fallvilt Anders Reitan EPHORTEFRO
5239/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Oppsigelse Ronny Sagmo EPHORTEFRO
4814/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse Jan Inge Moksnes m.fl. EPHORTEFRO
5197/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Avtale om forkortet ferie 2020 Lise Stubbe Brenne EPHORTEFRO
5241/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Marit Jørstad EPHORTEFRO
5242/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avlastere - st. ref. (4238888918) Abdou Salam Sall EPHORTEFRO
5195/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
5228/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Værnes EPHORTEFRO
5229/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Oppnevning av settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven (kopi) Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
5232/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Trekk i lønn Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
4835/2020 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling ***** ***** ***** EPHORTEFRO
5191/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
5187/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Laila Sivertsen Leirset EPHORTEFRO
4833/2020 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
5185/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilgjengelighet til sosiale tjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5193/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kjøkkenassistenter på tilkalling og ferievikarer - st. ref. (4179082969) Ellen Syverstad EPHORTEFRO
5201/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Oversikt over utenlandske arbeidstakere pr. 18.05.2020 Frosta avløserlag EPHORTEFRO
5204/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbud Frosta Byggservice AS EPHORTEFRO
5205/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbud Innherred entreprenør EPHORTEFRO
5218/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbud Din Gårdsplass Drift AS EPHORTEFRO
5227/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Underskrevet samtykkeerklæring ***** EPHORTEFRO
5233/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Vedr. trekk i lønn Gothia EPHORTEFRO
5166/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ferievikar Line Kristin Kjelstad EPHORTEFRO
5170/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Line Kristin Kjelstad EPHORTEFRO
5220/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbud Farbu og Gausen AS EPHORTEFRO
5221/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbud Frent AS EPHORTEFRO
5222/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbud Kjell Lian AS EPHORTEFRO
5223/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt ***** EPHORTEFRO
5224/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbud Røstad Entreprenør AS EPHORTEFRO
5225/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Oppsigelse Unni Haugan EPHORTEFRO
4141/2020 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
4507/2020 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
4442/2020 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
4912/2020 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
3617/2020 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Utvelgelse av aktuelle kandidater etter 1. gangs intervju - Kommunedirektør EPHORTEFRO
5206/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbud Kvernmo EPHORTEFRO
5157/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Maria Kathrin Skage EPHORTEFRO
5108/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Welde & Valstad Eiendomsmegling AS EPHORTEFRO
5112/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA EPHORTEFRO
5114/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Liv Emma Haugsand m.fl. EPHORTEFRO
5116/2020 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Tilsetting av helsesekretær EPHORTEFRO
5202/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev test gdgdf EPHORTEFRO
5203/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbud Lein Nilssen AS EPHORTEFRO
5154/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Liz Marie Pettersen EPHORTEFRO
5173/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Signert intensjonsavtale Safetec EPHORTEFRO
5175/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Tiril Svebakk Aadal EPHORTEFRO
5087/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Per Harald Olsen EPHORTEFRO
5118/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 28.05.20 Sissel Aasbjørg EPHORTEFRO
5119/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Laila Sivertsen Leirset EPHORTEFRO
5125/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Torun Dagny Nesse EPHORTEFRO
5148/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Svanhild Opheim Strømskag EPHORTEFRO
4206/2020 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
5181/2020 20200517 17.05.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** EPHORTEFRO
5160/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Svar på søknad om fritak-reduksjon av renovasjonsgebyr (kopi) INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
5161/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Tommy Johansen EPHORTEFRO
5162/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Attester Laila Sivertsen EPHORTEFRO
5169/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Oversikt over diverse gjeld ***** EPHORTEFRO
5159/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Signert oppdragsavtale ***** EPHORTEFRO
5163/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Veinnmel & Krinolin EPHORTEFRO
5165/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Rapp IL EPHORTEFRO
5171/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Matriket Midt - informasjonsinnhenting FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5172/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Oppsigelse Liv Moksnes EPHORTEFRO
5143/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Bekjempelse av fremmede skadelig arter i Frosta kommune - rapport UTINA EPHORTEFRO
5149/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Støtte til trafikksikkerhetsarbeid – vilt og tryggere trafikk Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
5138/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Tilskudd til oppgradering av gjerde - tillegg - verdifulle kulturlandskap - Tautra Søndre 2020 (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5086/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Guro Lerstøl Hopmo EPHORTEFRO
5121/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Trekk i lønn STATENS INNKREVINGSSENTRAL EPHORTEFRO
5150/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Neset EPHORTEFRO
5151/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Neset fotballklubb EPHORTEFRO
5069/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Lise Stubbe Brenne EPHORTEFRO
5072/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Sunniva Tvete Undlien EPHORTEFRO
5073/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Emma Aakerholm Bjerkan EPHORTEFRO
5074/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Line Sundsby Hovdal EPHORTEFRO
5075/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Mette Lutdal Småland EPHORTEFRO
5067/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Endre Lehn EPHORTEFRO
5068/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Hilde Rognhaug EPHORTEFRO
5071/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Christine Hovdal EPHORTEFRO
5104/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Stjørdal lensmannskontor EPHORTEFRO
5105/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Ber om oppnevning av settefylkesmann - klagesak plan- og bygningsloven - Frosta kommune - GBNR 006/003 og 006/005 (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5054/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Monica Lillenes EPHORTEFRO
5055/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Hilde Solberg Valberg EPHORTEFRO
5057/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Guro Lerstøl Hopmo EPHORTEFRO
5058/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Line Kristin Kjelstad EPHORTEFRO
5059/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Håkon Hervik Juberg EPHORTEFRO
5060/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Kim André Kvamvold EPHORTEFRO
5061/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Kevin Kvamvold EPHORTEFRO
5062/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Marit Rendum EPHORTEFRO
5064/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Synnøve Lindgren EPHORTEFRO
5065/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Steinar Ulvik EPHORTEFRO
5066/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Ingrid Jørstad Olsen EPHORTEFRO
5024/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Ettersendelse av vedlegg til klagesak,deres ref 2019/6357 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5034/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Forhandlingspotokoll Skolelederforbundet v/ spesialrådgiver Roar Vea EPHORTEFRO
5056/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Erling Magne Hårstad EPHORTEFRO
5063/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Arve Eugen Røtting EPHORTEFRO
4924/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Innspill vedr. rutetilbud med båt Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
4994/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Torbjørn Stinussen EPHORTEFRO
5000/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Proaktiv Eiendomssmegling EPHORTEFRO
4941/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Hilde Solberg Valberg EPHORTEFRO
4942/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Hilde Solberg Valberg EPHORTEFRO
4921/2020 20200514 14.05.2020 Saksframlegg/innstilling ***** ***** ***** EPHORTEFRO
4894/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
4891/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking Tor Olav Hellan Lutdal EPHORTEFRO
4905/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar til innkalling til rettsmøte 19.05.2020 Forliksrådet i Frosta EPHORTEFRO
4908/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev svar på forespørsel om innsyn Glenn Eriksen EPHORTEFRO
4938/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Oversikt over diverse gjeld ***** EPHORTEFRO
4943/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Oda-Johanne B Aurstad EPHORTEFRO
4992/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Amalie Opheim Vinge EPHORTEFRO
4964/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om godkjenning av nydyrking JOHAN MORTEN HAUGAN EPHORTEFRO
4978/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 2.-6.juni Hanne Svean Halberg EPHORTEFRO
4971/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Tilslutningserklæring Værnesregionen EPHORTEFRO
4973/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 14.5 Hanne Svean Halberg EPHORTEFRO
4982/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Purring på forespørsel om tilbakemelding Kirsten Signe Ulriksen Skogseth m.fl. EPHORTEFRO
4983/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Purring på omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk for 2019 STÅLE HARALD ANDERSSEN m.fl. EPHORTEFRO
4956/2020 20200514 14.05.2020 Saksframlegg/innstilling Bedriftshelsetjenester f.o.m. 01.01.21 EPHORTEFRO
4967/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Habilitetsskjema for brukerrepresentant i anskaffelsesprosess Værnesregionen EPHORTEFRO
5008/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Hilde Stinussen Vik EPHORTEFRO
5094/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Welde & Valstad Eiendomsmegling AS EPHORTEFRO
5095/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Olav Aadal m.fl. EPHORTEFRO
5097/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
5099/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Felles areal -og transportstrategi for Innherredsbyen - melding om vedtak TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEFRO
5079/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Kor-Ækt EPHORTEFRO
5082/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad om oppretting av ny grunneiendom Halvor Breiset EPHORTEFRO
5084/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Støtteordning for hurtigladere for elbil i distriktet i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
5101/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Innspill til framtidig persontogtilbud - ruteplaner fra desember 2022 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
5102/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) Evelyn Anguyak Jane Reitan EPHORTEFRO
5080/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Renteendring pr. 27.05.2020 Kommunalbanken AS EPHORTEFRO
4733/2020 20200513 13.05.2020 Saksframlegg/innstilling Fritak for verv i valgperioden 2019-2023 EPHORTEFRO
4522/2020 20200513 13.05.2020 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2019 - Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre EPHORTEFRO
5047/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Vedr. tilskudd til gangsti Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
5048/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av landbruksjord Anita Bakken Steinkjer EPHORTEFRO
5051/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Forespørsel på tilleggsinformasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5070/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Endre Lehn EPHORTEFRO
5076/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk ledere - inntil 200 % vikariat - st. ref. (4233478253) Sanna Blix EPHORTEFRO
5032/2020 20200513 13.05.2020 Saksframlegg/innstilling Forvaltningsplan for Frostating Utvalgte kulturlandskap og forslag til retningslinjer for tilskudd i Frostating Utvalgte kulturlandskap EPHORTEFRO
5042/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA EPHORTEFRO
4885/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Ellen Utgård Vang EPHORTEFRO
5023/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Oversikt over diverse gjeld ***** EPHORTEFRO
5019/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Prøvingsattest ***** EPHORTEFRO
4907/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Oversendelse av vigselsbok SKATTEETATEN EPHORTEFRO
4884/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Welde & Valstad Eiendomsmegling AS EPHORTEFRO
4934/2020 20200513 13.05.2020 Saksframlegg/innstilling Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring, Frosta kommune EPHORTEFRO
5049/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Trekk i lønn Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
5050/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Vedr. tilskudd til gangsti Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3952/2020 20200513 13.05.2020 Saksframlegg/innstilling Regnskap Frosta Fjellstyre 2019 EPHORTEFRO
4261/2020 20200513 13.05.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av skjønnsmedlemmer 2021-2024 EPHORTEFRO
4147/2020 20200513 13.05.2020 Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2019 for Frosta brannvesen og Innherred brann og redning EPHORTEFRO
4251/2020 20200513 13.05.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av meddommere til tingretten 2021 - 2024 EPHORTEFRO
4222/2020 20200513 13.05.2020 Saksframlegg/innstilling Delegering av myndighet fra Kommunestyret til Utvalg Folk - Kulturmidler 2020 EPHORTEFRO
4223/2020 20200513 13.05.2020 Saksframlegg/innstilling Delegering av myndighet fra Kommunestyret til Utvalg Folk - Ildsjelpris 2020 EPHORTEFRO
4258/2020 20200513 13.05.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer til lagmannsrettens utvalg 2021-2024 EPHORTEFRO
4260/2020 20200513 13.05.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av jordskiftemeddommere for perioden 2021-2024 EPHORTEFRO
2907/2020 20200512 12.05.2020 Saksframlegg/innstilling Frosta 2020 - Tiltak for effektivisering og kostnadsreduksjoner EPHORTEFRO
4879/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Svar på krav om økt stilling Fagforbundet v/ HTV Guri Arna Korstad EPHORTEFRO
4880/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Åse Langås EPHORTEFRO
4975/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd 2020 - tiltak i verdifullt kulturlandskap - fjerne gammelt gjerde - Tautra (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5002/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Krav om ressurs for gitt grunnskoleopplæring vår 2020 ***** EPHORTEFRO
5003/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Krav på ressurs for gitt grunnskoleopplæring vår 2020 ***** EPHORTEFRO
5009/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Frosta Historielag EPHORTEFRO
4985/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Innkalling til møte 14.05.2020 Frosta kommune EPHORTEFRO
5017/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk ledere - inntil 200 % vikariat - st. ref. (4233478253) Ada Margrethe Pedersen Winge EPHORTEFRO
4986/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Purring - klage på vedtak om avslag på fradeling av fritidstomt Ronny Bakken EPHORTEFRO
4980/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Proaktiv Eiendomssmegling EPHORTEFRO
5006/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Protokoll årsmøte 23.04.2020 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) EPHORTEFRO
4589/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Svar på varsel om avvikling av foreldrepermisjon Johanne Faanes EPHORTEFRO
4892/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedr. generalforsamling Oi! 2020 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS EPHORTEFRO
4818/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svar Vedr. spørsmål om omdisponering av landbruksjord Tor Kristian Krog EPHORTEFRO
4923/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedr. fradelingsvedtak Arvid Stavseth m.fl. EPHORTEFRO
4839/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Stig Arild Oldervik EPHORTEFRO
4893/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon Bygdekinoen EPHORTEFRO
4903/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Landshaug utbygging as EPHORTEFRO
4831/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svar på oppdatert rådyrvald nr. 9 Johan Arnt Brenne EPHORTEFRO
4801/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Inger Moksnes Hernes EPHORTEFRO
4802/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Tiril Svebakk Aadal EPHORTEFRO
4805/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse KJELL LIAN AS EPHORTEFRO
4813/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om kommunepins Even Elde EPHORTEFRO
4832/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
4918/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Informasjon om modernisering av infrastruktur Telenor Norge AS EPHORTEFRO
4920/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Orientering om skjønnstildeling Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
4925/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Tove Mette Viktil EPHORTEFRO
4930/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
4947/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Avtale om forkortet ferie 2020 Isabelle Berg Karlsen EPHORTEFRO
4949/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Avtale om forkortet ferie 2020 Nijole Pilitauskiènè EPHORTEFRO
4950/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Avtale om forkortet ferie 2020 Christine Korstad Vold EPHORTEFRO
4951/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Avtale om forkortet ferie 2020 Marthe Julseth EPHORTEFRO
4952/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Avtale om forkortet ferie 2020 Liv Moksnes EPHORTEFRO
4944/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Avtale om forkortet ferie 2020 Tone K. Skarsbakk EPHORTEFRO
4945/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Avtale om forkortet ferie 2020 Mina Moholt EPHORTEFRO
4946/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Avtale om forkortet ferie 2020 Tove-Mette Viktil EPHORTEFRO
4937/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Ny frist for kommentarer til postalt tilsyn asbest- svar på opplysninger Arbeidstilsynet EPHORTEFRO
4919/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Forespørsel på ny inntektsmelding NAV Værnes EPHORTEFRO
4948/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Avtale om forkortet ferie 2020 Sissel Aasbjørg EPHORTEFRO
4913/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Per Harald Olsen EPHORTEFRO
4917/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Innvilgelse av avdragsutsettelse for lån Kommunalbanken AS EPHORTEFRO
4896/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Oppdatert smittevernveileder for barnehager Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
4911/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Påminnelse om manglende registrering av hensynssoner for drikkevann FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
4901/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Innvilget avdragsutsettelse Kommunalbanken AS EPHORTEFRO
4902/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Forespørsel om tilbakemelding Toril Ulvik Neeb EPHORTEFRO
4897/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Resultater fra DSBs kommuneundersøkelse 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
4900/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedr. utvidet oppstart av skoleskyss for grunnskolene AtB EPHORTEFRO
4701/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste Kari Haug EPHORTEFRO
4798/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Thorunn S Strand Wikdahl EPHORTEFRO
4799/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Egil Strand Wikdahl EPHORTEFRO
4804/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
4771/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Grethe K Nesshaug Hovdal EPHORTEFRO
4785/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev 078/062 Signert gravemelding og sanitærsøknad KJELL LIAN AS EPHORTEFRO
4838/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Tilskudd 2020 - tiltak i verdifull kulturlandskap - oppgradering av gjerde (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
4841/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på valg av møtefullmektig i Frosta forliksråd - gjenvalg Cornelia Doberenz EPHORTEFRO
4850/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Informasjon om oppdaterte satser FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
4852/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Glenn Eriksen EPHORTEFRO
4859/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Referanse på support Tensio TN AS EPHORTEFRO
4858/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Samfunnsdelen til kommuneplanen - høring Stjørdal kommune EPHORTEFRO
4862/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Klage på vedtak vedr. utvidelse av salgsbevilling Klostergården EPHORTEFRO
4868/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Oversikt over utenlandske arbeidstakere pr. 08.05.2020 Frosta avløserlag EPHORTEFRO
4872/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Tilskudd 2020 - tiltak i verdifullt kulturlandskap - inngjerding av beite øst for Føggelhuset - Tautra (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
4837/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Tilskudd 2020 - tiltak i verdifull kulturlandskap Tautra - hogst på Cuba (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
4849/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad om riving av uthus WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
4851/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Musikklaget Klang EPHORTEFRO
4853/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Invitasjon til å delta i anbudskonkurranse Værnesregionen Innkjøp EPHORTEFRO
4854/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Klage på arbeid på nabotomt Siri Fjeldseth EPHORTEFRO
4860/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Læreplaner i valgfagene Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
4861/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Nettleiekontrakt - Eldretunet 7 Tensio TN AS EPHORTEFRO
4867/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer Kulturdepartementet EPHORTEFRO
4842/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Utlysning av tilskuddsordningen BUFDIR EPHORTEFRO
4846/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Åpning av skoler Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
4847/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Uttalelse om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevilling i Oslo kommune Helsedirektoratet EPHORTEFRO
4848/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Welde & Valstad Eiendomsmegling AS EPHORTEFRO
4855/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Informasjon vedr. prøvetakingskapasitet for Covid-19 Helsedirektoratet EPHORTEFRO
4878/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk ledere - inntil 200 % vikariat - st. ref. (4233478253) Eirin Ulvik EPHORTEFRO
4750/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Eierskapsmelding Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
4760/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Signert databehandleravtale Vigilo DBA OAS EPHORTEFRO
4741/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Opparbeiding av gangsti mellom Kvamtoppen barnehage og Myra nærmiljøanlegg Kvamtoppen v/Tone Ulvik m.fl. EPHORTEFRO
4742/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Astrid Lene Gullesen EPHORTEFRO
4786/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Gunn Karin Husby EPHORTEFRO
4787/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Marianne Saltrø Nilssen EPHORTEFRO
4788/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Silje A Aspmodal Rylander EPHORTEFRO
4789/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Nijole Pilitauskiene EPHORTEFRO
4790/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Ingvild Vang EPHORTEFRO
4791/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Mina Moholt EPHORTEFRO
4792/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Ariel Trætli EPHORTEFRO
4844/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Problemstilling ang. regler for isolasjon Helsedirektoratet EPHORTEFRO
4845/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Rapport for ettersøk av skadet vilt og fallvilt Anders Reitan EPHORTEFRO
4869/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Bekreftet signatur pr. telefon 08.05.2020 Buypass AS EPHORTEFRO
4877/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk ledere - inntil 200 % vikariat - st. ref. (4233478253) Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
4775/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Kontantstøtte for april 2020 NAV Familie- og pernsjonsytelser, Vadsæ EPHORTEFRO
4735/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTEFRO
4597/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Tilbakemelding og svar på endelig tilsynsrapport FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
4794/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Thorunn S Strand Wikdahl EPHORTEFRO
4793/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egil Strand Wikdahl EPHORTEFRO
4796/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Signert databehandler Vigilo Vigilo EPHORTEFRO
4740/2020 20200507 07.05.2020 Saksframlegg/innstilling Årsregnskap og årsrapport 2019 EPHORTEFRO
4278/2020 20200507 07.05.2020 Saksframlegg/innstilling Mulighetsstudie for Ulvikkorsen EPHORTEFRO
2980/2020 20200507 07.05.2020 Saksframlegg/innstilling Sykefraværsarbeidet i Frosta kommune EPHORTEFRO
4573/2020 20200507 07.05.2020 Saksframlegg/innstilling Anmodning om inngåelse av avtale om justeringsrett for merverdiavgift ved eventuell kommunal overtakelse av intrastruktur EPHORTEFRO
4816/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av matrikkelenheter Bodil Einseth EPHORTEFRO
4817/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Lina Amalie G. Einarsve EPHORTEFRO
4823/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Forespørsel om oversikt over dispensasjonssaker 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
4825/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien - høring Helsedirektoratet EPHORTEFRO
4828/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til endringer i Sametingets planveileder Samediggi/Sametinget EPHORTEFRO
4829/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
4811/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Informasjon om søknad vedr. salg av fyrverkeri Jon Andor Hovdal EPHORTEFRO
4820/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Skoleskyss ved videre åpning av skoler AtB EPHORTEFRO
4826/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Rutine og informasjon ang. vandelsvurdering av meddommere Finnmark politidistrikt EPHORTEFRO
4800/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Innkalling generalforsamling 2020 - Regionalt pilegrimssenter Stiklestad Pilegrimssenter Stiklestad EPHORTEFRO
4815/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Trekk i lønn Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
4821/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev 020/010 Tømming av septiktank INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
4806/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Vedr. omgjøring av vedtak Arvid Stavseth EPHORTEFRO
4810/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling 2020 - korrigert Pilegrimssenter Stiklestad EPHORTEFRO
4812/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Vedr. spørsmål om omdisponering av landbruksjord Tor Kristian Krog EPHORTEFRO
4271/2020 20200507 07.05.2020 Saksframlegg/innstilling Behandling av selskapsavtale Trondheim Havn EPHORTEFRO
4739/2020 20200507 07.05.2020 Saksframlegg/innstilling Grunnerverv - Vikaleiret industriområde EPHORTEFRO
4699/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Tove Hjelde EPHORTEFRO
4692/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Fukur Yemane EPHORTEFRO
4716/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Avtale vedrørende brukerplan 2020 Helse Stavanger HF EPHORTEFRO
4707/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Guro Lerstøl Hopmo EPHORTEFRO
4690/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Enya Christiansen Nyheim EPHORTEFRO
4691/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Anne Fugleberg EPHORTEFRO
4781/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad om salg av fyrverkeri Jon Andor Hovdal EPHORTEFRO
4783/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egil Strand Wikdahl EPHORTEFRO
4751/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Uttalelse til årsregnskap 2019 Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
4753/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Forespørsel om siste eierskapsmelding for kommunen Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
4756/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Møteprotokoll 05.05.2020 Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
4768/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Utsatt frist til 1. juli for å gi innspill til Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
4773/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Anbudsbrev KJELL LIAN AS EPHORTEFRO
4777/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Kommuneplanens arealdel - varsel om oppstart og planprogram på høring Stjørdal kommune EPHORTEFRO
4780/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Thorunn S Strand Wikdahl EPHORTEFRO
4732/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Vitnemålsmerknad våren 2020 Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
4763/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
4752/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Regler som gjelder på veterinærområdet ved utbrudd av koronasmitte Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
4754/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
4755/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
4757/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding til Forliksrådet - anmodning om fritak Astrid Lene Gullesen EPHORTEFRO
4758/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Forespørsel om kommunepins Even Elde EPHORTEFRO
4759/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Uttalelse til årsregnskapet 2019 Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
4764/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad om refusjon av tapt foreldrebetaling pga. Covid-19 Espira kunnskapsbarnehagen EPHORTEFRO
4765/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
4766/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 04.05.2020 HELFO EPHORTEFRO
4767/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Forespørsel om ferdigattest FH GRUPPEN AS EPHORTEFRO
4652/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentasjon vedr. skole Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
4657/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Sanitærsøknad og gravemelding - sentrumsparken KJELL LIAN AS EPHORTEFRO
4667/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Svar på forespørsel vedr. renholdsrutiner Antoinette Merete Olsen EPHORTEFRO
4674/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Tone Ulvik EPHORTEFRO
4639/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Privatmegleren EPHORTEFRO
4643/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Svar vedr. fjerning av trær langs veg Johan Presthus EPHORTEFRO
4656/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Svar på klage på kommunens vedtak - dispensasjon for fradeling av boligtomt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
4660/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Rapportering egenmeldt sykefravær - Frosta skole 1. kvartal 2020 Statistisk sentralbyrå EPHORTEFRO
4638/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Tove Mette Viktil EPHORTEFRO
4283/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Referat fra møte om 17. mai, 20.04.20 Møtedeltakerne EPHORTEFRO
4641/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Eiendomsmegler1 Midt-Norge AS EPHORTEFRO
4642/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Svar vedrørende gebyr på oppmålingsforretning Ivan Småland EPHORTEFRO
4655/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev 003/078 Signert gravemelding FROSTA MASKINSERVICE AS EPHORTEFRO
4633/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Johanne Stene Hojem EPHORTEFRO
4634/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Sigrid Rygh Hogstad EPHORTEFRO
4635/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Signe Lehn EPHORTEFRO
4636/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Frida Gullesen Davidsen EPHORTEFRO
4637/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Emma Kverndal Harbak EPHORTEFRO
4292/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Kim André Kvamvold EPHORTEFRO
4724/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Bekreftet mottatt bekymringsmelding - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTEFRO
4709/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Referat fra Interkommunalt politiråd 29.01.2020 Meråker kommune EPHORTEFRO
4717/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Bekreftet mottatt bekymringsmelding - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTEFRO
4718/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Oversikt over utenlandske arbeidstakere Tor Henrik Viken EPHORTEFRO
4719/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Bekreftet mottatt bekymringsmelding - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTEFRO
4720/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Betingelser og forpliktelser ifm. korona Bygdekinoen EPHORTEFRO
4721/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Melding om utenlandske arbeidstakere Frosta avløserlag EPHORTEFRO
4725/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Renteendring for lån 8317.50.47347 KLP EPHORTEFRO
4726/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Renteendring for lån 8317.50.40776 KLP EPHORTEFRO
4703/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Tilknytning vann og avløp Roy Gunnar Aadal EPHORTEFRO
4708/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte Trondheim havn IKS 22.06.2020 Trondheim Havn IKS EPHORTEFRO
4712/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Renteendring for lån 8317.50.30908 KLP EPHORTEFRO
4722/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Kontroll av KOSTRA-skjema 35 Statistisk Sentralbyrå EPHORTEFRO
4727/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Forhold registrert ved tømming av septik (kopi) INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
4728/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Spørsmål om ferdigattest FH gruppen EPHORTEFRO
4730/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) Erika Skaslien EPHORTEFRO
4705/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Bekreftet mottatt bekymringsmelding - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTEFRO
4710/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg Kjellrun Bergljot Holmen EPHORTEFRO
4713/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Bekreftet mottatt bekymringsmelding - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTEFRO
4714/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Situasjonskart og VA-plan KJELL LIAN AS EPHORTEFRO
4715/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Avtale med bygdekinoen Bygdekinoen EPHORTEFRO
4678/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Søknad om godkjenning av rådyrvald nr. 9 Johan Arnt Brenne EPHORTEFRO
4677/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
4611/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Referat fra personalmøte 28.04.20 Ansatte ved Kvamtoppen barnehage EPHORTEFRO
4574/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev 012/001 Signert sanitærsøknad Bernt Kristian Kvamme EPHORTEFRO
4580/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Sara Asefaw Beyene EPHORTEFRO
4584/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Tjenestebevis Lisa Irén Langåssve EPHORTEFRO
4555/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Svar spørsmål om gebyr m.m LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
4561/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Marianne Saltrø Nilssen EPHORTEFRO
4563/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Tove Brenne EPHORTEFRO
4572/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Fukur Zekarias Yemane EPHORTEFRO
4556/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Ingvild Vang EPHORTEFRO
4557/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Silje Annie Aspmodal Rylander EPHORTEFRO
4566/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Gunn Karin Husby EPHORTEFRO
4647/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Vedr. kommunalt gebyr Ivan Småland EPHORTEFRO
4653/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Informasjon vedr. kopplam i mædisonen Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
4664/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Midler til samarbeid om å fjerne fremmede planter i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
4665/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Klage på avslag om reiserett TT-kort Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
4673/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) Merete Aunan EPHORTEFRO
4670/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale - ferie Emma Kverndal Harbak EPHORTEFRO
4676/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Fukur Yemane EPHORTEFRO
4627/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Svar på frist for tilbakemelding Nord-Trøndelag jordskifterett EPHORTEFRO
4628/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Møte i Frostastiens venner, 04.05.2020 Styret i Frostastiens venner EPHORTEFRO
4618/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Tjenestebevis Hanne Marie Brænne EPHORTEFRO
4619/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Frosta Brygge AS EPHORTEFRO
4621/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Søknad om godkjenning av rådyrvald nr. 9 Johan Arnt Brenne EPHORTEFRO
4622/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Fukur Zekarias Yemane EPHORTEFRO
4646/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Uttalelse på offentlig høring - forslag til elfenbenslav som prioritert art og olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark som utvalgt naturtype (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
4649/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Oversendelse av forespurte dokumentasjon Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
4650/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Kommentarer til landbrukets kjøreregler for utenlandske arbeidere i karantene Landbruksnæringen på Frosta EPHORTEFRO
4651/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Oversendelse av organisasjonskart Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
4654/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Årsrapporter 2019 Værnesregionen Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
4608/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Vedr. tilskudd til etablering av utstyrssentral Frivillig Sentralen m.fl. EPHORTEFRO
4632/2020 20200503 03.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) Linnea Ulvik EPHORTEFRO
4631/2020 20200502 02.05.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEFRO
4630/2020 20200501 01.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) Karl Kristian Lehn EPHORTEFRO
4536/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Ragnhild Fossum EPHORTEFRO
4540/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Ingrun Svean EPHORTEFRO
4542/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Tjenestebevis Niklas Amdal EPHORTEFRO
4531/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Oppsigelse av stilling som språkassistent og miljøarbeider i Frosta kommune Samer Katbi EPHORTEFRO
4533/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Møtefullmektiger til forliksrådet. Evaluering - gjenvalg Cornelia Doberenz m.fl. EPHORTEFRO
4547/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev 038/011 Situasjonskart i forbindelse med gravemelding FROSTA MASKINSERVICE AS EPHORTEFRO
4548/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Øverbygg Norge As EPHORTEFRO
4571/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Oversendelse av årsrapport 2019 Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
4550/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Ferdigattest for gjødselkum på gnr. 42 bnr. 04. Arne Myrholdt EPHORTEFRO
4544/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev 078/062 Situasjonskart i forbindelse med gravemelding KJELL LIAN AS EPHORTEFRO
4545/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Mina Moholt EPHORTEFRO
4600/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Ansvarsrett Sebastian Ng m.fl. EPHORTEFRO
4602/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Sanitærsøknad KJELL LIAN AS EPHORTEFRO
4603/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Forespørsel vedr. renholdsrutiner Antoinette Merete Olsen EPHORTEFRO
4629/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Linda pedersen EPHORTEFRO
4626/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTEFRO
4595/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev KOSTRA-artskontoplan Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
4596/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage ***** EPHORTEFRO
4617/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. vegrett Erling Malvig EPHORTEFRO
4623/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) thorbjørg andersen EPHORTEFRO
4624/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel/dispensasjon fra byggegrense Brauten Eiendom AS EPHORTEFRO
4601/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Endringer i rutetilbudet - skoleskyss AtB EPHORTEFRO
4615/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse og midlertidig brukstillatelse Frosta Brygge AS EPHORTEFRO
4616/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Informasjon om gjenåpning av skoler Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
4609/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Søknad om fradeling (arealoverføring) Bjarne Broder Krog EPHORTEFRO
4612/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Orientering om ny retningslinje - Barnevernets ansvar for barn som begår lovbrudd Bufetat EPHORTEFRO