eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5872/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Høring - Søknad om endret utslippstillatelse for Åtlo renseanlegg, Frosta Frosta Legekontor v/Arne Bye EPHORTEFRO
5886/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Statistikk til Trafikksikkerhetsplan Statens Vegvesen EPHORTEFRO
5925/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Kulturmidler 2019 - tilbakemelding til søkerne. Søkerene m.fl. EPHORTEFRO
5991/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av vinterhage Henry Wangberg EPHORTEFRO
5921/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev 111/004 - Ufullstendig søknad om utslippstillatelse Håkon Bull Sivertsen EPHORTEFRO
5923/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Godkjent søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg Winges Service AS EPHORTEFRO
5928/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar status på søknad om kulturmidler - Tautra i nytt lys Fortidsminneforeningen, den trønderske avdeling EPHORTEFRO
5972/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Påminnelse - Rekvisisjon av oppmålingsforretning 18.02.2019 Steinar Østerlie EPHORTEFRO
5994/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - st. ref. (4061893780) Marit Kristin Røstad haugan EPHORTEFRO
5996/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tilbakeleveringsskjema ***** EPHORTEFRO
6003/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Orienteringer om skjønnsmidler - søknadsfrister og prosess for fellestiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5985/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Diverse orientering om skjønnsmidler Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
5995/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4061990500) Marit Kristin Røstad haugan EPHORTEFRO
6011/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Purring - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Ågot Ingeborg Istad EPHORTEFRO
6012/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplanen Trygg Trafikk Trøndelag EPHORTEFRO
6020/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Line Marie Skogan EPHORTEFRO
5987/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Anmodning om å opprette kommunekomite for TV-aksjonen NRK 2019 Fylkesaksjonskoordinator Ørjan Dahl Bere EPHORTEFRO
6021/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Spørsmål vedr. deponering av masse Vigtil Vigtil Hytteforening EPHORTEFRO
6022/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Regionalt næringsfond i Midt-Trøndelag - justering av vedtak Regionalt næringsfond i Midt-Trøndelag EPHORTEFRO
6024/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til nedsetting av tank til slamavskiller i Åtlo FROSTA KOMMUNE EPHORTEFRO
6025/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tilbud - Åtlo slamavskiller ombygging Winges Sevice AS EPHORTEFRO
6026/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tilbud - Åtlo slamavskiller ombygging Frosta Entreprenør AS EPHORTEFRO
6030/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Innholdet i bistandsplikten, barnevernloven Bufetat EPHORTEFRO
6031/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere fast i 100 % - st. ref. (4077040297) Lise Mari Malmo EPHORTEFRO
6033/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere fast i 100 % - st. ref. (4077040297) Silje Tefre EPHORTEFRO
5968/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere vikariat i 100 % - st. ref. (4077039927) Anne Grethe Goa Løvrød EPHORTEFRO
5973/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5974/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tertialrapport for 1. tertial 2019 Malvik kommune EPHORTEFRO
5981/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tillegg til søknad om oppføring av brygge på Tautra Jan Kjørsvik EPHORTEFRO
5983/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Innspill på trafikksikkerhetsplanen Randi Ringstad EPHORTEFRO
286/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse FROSTA MASKINSERVICE AS EPHORTEFRO
6032/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder fast i 60 % - st. ref. (4077030290) Lise Mari Malmo EPHORTEFRO
6035/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere vikariat i 100 % - st. ref. (4077039927) Isabelle Berg Karlsen EPHORTEFRO
5490/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Brauten Eiendom AS EPHORTEFRO
5605/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Invitasjon til foreldrekaffe mandag 13.mai. Bereket Russom og Fithi Taddese Ande m.fl. EPHORTEFRO
5922/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Godkjent gravemelding Winges Service AS EPHORTEFRO
5800/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tjenestebevis Unni Rognhaug EPHORTEFRO
5556/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Spørsmål etter dokumentasjon ***** EPHORTEFRO
5567/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Line Marie Skogan EPHORTEFRO
5989/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Anmodning om reguleringsplan Steinar Østerlie EPHORTEFRO
5756/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tildeling av kulturmidler 2019 Alle søkere EPHORTEFRO
5807/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Ferdigattest oppføring av hus / skytebane / standplass m. tilhørende anlegg på gnr. 42 bnr. 01 og gnr. 43 bnr. 01. Frosta Skyttarlag v. Ole Johan Aune EPHORTEFRO
5805/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse Bernhard Olsen AS EPHORTEFRO
5809/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Arne Oluf Øvereng EPHORTEFRO
5834/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 14.05.2019 med grunneier og huseier - Solvang barnehage Åsta Helland m.fl. EPHORTEFRO
5836/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Hildegunn Husby EPHORTEFRO
5840/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Hildegunn Husby EPHORTEFRO
5838/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Anita Løkken EPHORTEFRO
5966/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere fast i 100 % - st. ref. (4077040297) Siri Brattgjerd Brenne EPHORTEFRO
5967/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder fast i 60 % - st. ref. (4077030290) Siri Brattgjerd Brenne EPHORTEFRO
5962/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere fast i 100 % - st. ref. (4077040297) Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
5963/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder fast i 60 % - st. ref. (4077030290) Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
5964/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder i vikariat i 60 % - st. ref. (4077030701) Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
5965/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder vikariat i 40 % - st. ref. (4077035548) Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
5960/2019 20190518 18.05.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 875948962 (kopi) Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
5961/2019 20190518 18.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere vikariat i 100 % - st. ref. (4077039927) Anne-Marie Moksnes Nygård EPHORTEFRO
5959/2019 20190517 17.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere vikariat i 100 % - st. ref. (4077039927) Line Marie Skogan EPHORTEFRO
5942/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev FDV-rør FROSTA BYGGSERVICE AS EPHORTEFRO
5956/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Coop Midt-Norge SA EPHORTEFRO
5939/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Innkalling generalforsamling 2019 - Regionalt pilegrimssenter Stiklestad Pilegrimssenter Stiklestad EPHORTEFRO
5943/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Protokoll fra generalforsamlingen Leva Fro 30.04.2019 Leva-Fro EPHORTEFRO
5949/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Melding om innvilget søknad om serverings- og skjenkebevilling - Vårres kafe Coop Midt-Norge Sa EPHORTEFRO
5951/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om salgsbevilling for alkohol - Coop Frosta Coop Midt-Norge SA EPHORTEFRO
5953/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Stein Storsul EPHORTEFRO
5954/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Hilde Solberg Valberg EPHORTEFRO
5955/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Coop Midt-Norge EPHORTEFRO
5793/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Søknad om startlån - Tilsagn ***** EPHORTEFRO
5790/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Thomas Hønnås EPHORTEFRO
5763/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Sommeren 2019 Foreldre/ foresatte v/ Borglia barnehage EPHORTEFRO
5571/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Naturtypekartlegging i Frosta kommune Fylkesmannen i Trøndelag v/Vardenær, Maia EPHORTEFRO
5941/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev FDV-dokumentasjon FROSTA BYGGSERVICE AS EPHORTEFRO
5553/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedørende overgangsregel for bevilling etter fusjon ved COOP EXTRA AVD 006 FROSTA Ringnes EPHORTEFRO
5759/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 15.8.2019 Lise Pettersen EPHORTEFRO
5757/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse Agder Byggtjeneste AS EPHORTEFRO
5775/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Rune Haug EPHORTEFRO
5786/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Bodil Undersåker Skaslien EPHORTEFRO
5627/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svar på henvendelse. Salamanderdam i skogbrynet Christer Berg EPHORTEFRO
5630/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, fradeling av boligtomt fra gnr. 06 bnr. 03 og 05, fradeling av boligtomt på landbruksareal. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEFRO
5595/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev 1. gangs behandling detaljplan Risethøgda hyttefelt 034/001 - utsending til høring / offentlig ettersyn - 6 ukers svarfrist. FROSTINGEN AS EPHORTEFRO
5601/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Tilbakemelding - langtidsplan for pilegrimssatsinga Nasjonalt Pilegrimmsenter EPHORTEFRO
5711/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
5424/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
5450/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svar på purring - søknad på seksjonering BRAUTEN EIENDOM AS EPHORTEFRO
5713/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Avtale om drift av turistinformasjon 2019 Jardar Østbø Juberg EPHORTEFRO
5751/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Invitasjon til deltakelse på samkjøpsavtale for bistand til oppfølging og kontroll i offentlige kontrakter Værnesregionen Innkjøp v/Nyborg Kjetil EPHORTEFRO
5703/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Enya Christiansen Nyheim EPHORTEFRO
5706/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Ida-Amalie Nordahl EPHORTEFRO
5704/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Trude Mari Hellan Lutdal EPHORTEFRO
5685/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Referat fra anbudsbefaring - utvidelse av Åtlo slamavskiller FROSTA ENTREPRENØR AS m.fl. EPHORTEFRO
5691/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Steinar Hagerup EPHORTEFRO
5696/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om TT-kort ***** EPHORTEFRO
5264/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse for oppføring av ny fritidsbolig på gnr. 34 bnr. 56. FREDHEIM & PAULSBY BYGG AS EPHORTEFRO
5215/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkalling Edgar Such Garcia EPHORTEFRO
5551/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
5587/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Pilegrimsleia - forespørsel Hellberg Gård m.fl. EPHORTEFRO
5710/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Tjenestebevis Maria Stene Hojem EPHORTEFRO
5447/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Melding om seksjonering til tinglysing STATENS KARTVERK EPHORTEFRO
5448/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Godkjent søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg LEIN-NILSSEN AS m.fl. EPHORTEFRO
5449/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Godkjent gravemelding LEIN-NILSSEN AS m.fl. EPHORTEFRO
5564/2019 20190515 15.05.2019 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for Landshaug, gnr. 103 bnr. 01 og gnr. 103 bnr. 04, sluttbehandling. EPHORTEFRO
5573/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Invitasjon til deltidsfrostingsmøte 07.06.2019 Deltidsfrostinger EPHORTEFRO
5931/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Hans Melhus EPHORTEFRO
5934/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om utvidet skjenketid Valberg slektsgård EPHORTEFRO
5620/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Marit Austeng EPHORTEFRO
5821/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Retur av dokumenter som har mangler og ikke kan tinglyses BRAUTEN EIENDOM AS EPHORTEFRO
5862/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Trude Mari Hellan Lutdal EPHORTEFRO
5860/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Uttalelse - 1. gangs behandling detaljplan Risethøgda hyttefelt GBNR 034/001 NTE Nett AS EPHORTEFRO
5861/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Omarbeidet del av plankart iht. vedtak i formannskap Jan Lutdal EPHORTEFRO
5929/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Øystein Skaslien EPHORTEFRO
5835/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Samarbeidsmøte vedr uteområdet til solvang barnehage Neset ungdomslag m.fl. EPHORTEFRO
5933/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Bekreftelse på bestilling av valgmateriell Valgdirektoratet EPHORTEFRO
5917/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Serviceavtale, Håkon B Sivertsen Biovac Environmental Technology AS EPHORTEFRO
5909/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Drømmestipendet Norsk Kulturskoleråd v/Lars Emil Johannessen EPHORTEFRO
5932/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Enya Nyheim EPHORTEFRO
5937/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere fast i 100 % - st. ref. (4077040297) Unni Rognhaug EPHORTEFRO
4450/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svar på krav om utvidelse av fast stilling Fagforbundet avd. Frosta EPHORTEFRO
5858/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder i vikariat i 60 % - st. ref. (4077030701) Eirin Ulvik EPHORTEFRO
5818/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Retur av dokumenter som har mangler og ikke kan tinglyses Statens Kartverk Tinglysingen EPHORTEFRO
5819/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Oddbjørn Olsen EPHORTEFRO
5857/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder fast i 60 % - st. ref. (4077030290) Eirin Ulvik EPHORTEFRO
5829/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Videreutdanning - manglende grunnlag for utbetaling av midler våren 2019 Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
5832/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Signert protokoll generalforsamling i Oi! 2019 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS EPHORTEFRO
5859/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder vikariat i 40 % - st. ref. (4077035548) Eirin Ulvik EPHORTEFRO
5824/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Hildegunn Husby EPHORTEFRO
5825/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Anita Løkken EPHORTEFRO
5826/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Ida-Amalie Nordahl EPHORTEFRO
5827/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Vedr. høringssvar til langtidsplan for pilegrimssatsningen fra Frosta kommune Nasjonalt pilegrimssenter EPHORTEFRO
5822/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Husbanksøknad for utvidelse av Espira Juberg gårdsbarnehage Espira Gruppen AS EPHORTEFRO
5823/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Hildegunn Husby EPHORTEFRO
5828/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Videreutdanning - manglende grunnlag for utbetaling av midler våren 2019 Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
5830/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Høring - krav til kompetanse for lærere i grunnopplæringen Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
5833/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Høring - forskrift om innskrenket jakttid for elg i jakttidsperioden 2020-2022 for kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa, Frosta, Stjørdal og Røros i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
5801/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Eksempel på leggeanvisning GUP tank - vedlegg til referat anbudsbefaring QPS AS EPHORTEFRO
5798/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Frosta skytterlag EPHORTEFRO
5803/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Signert tilsagnsbrev ***** EPHORTEFRO
5804/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Skattemelding ***** EPHORTEFRO
5799/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Stopp trekk i lønn Fagforbundet EPHORTEFRO
5745/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Lise Pettersen EPHORTEFRO
5747/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Nina Hauge EPHORTEFRO
5766/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Status søknad kulturtilskudd Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling EPHORTEFRO
5755/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere vikariat i 100 % - st. ref. (4077039927) Bente Tverdal Skaufel EPHORTEFRO
5764/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Kine Hovdahl Gaustad EPHORTEFRO
5743/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Takker ja til å drifte turistinformasjonen sommer 2019 Jardar Østbø Juberg EPHORTEFRO
5795/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder vikariat i 40 % - st. ref. (4077035548) Sanna Blix EPHORTEFRO
5796/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder i vikariat i 60 % - st. ref. (4077030701) Sanna Blix EPHORTEFRO
5773/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet Steinar Vold m.fl. EPHORTEFRO
5797/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder fast i 60 % - st. ref. (4077030290) Sanna Blix EPHORTEFRO
5772/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Purring - Søknad om oppføring av 6. stk. fritidsboliger Bernhard Olsen AS EPHORTEFRO
5788/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Vitnemål Bodil Undersåker Skaslien EPHORTEFRO
5769/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Forsøkslæreplan – valgfag i praktisk håndverksfag Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
5771/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Påminnelse - INNTREDEN AV NY DELTAKERKOMMUNE I TRONDHEIM HAVN IKS Trondheim Havn IKS EPHORTEFRO
5791/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Spørsmål etter dokumentasjon ***** EPHORTEFRO
5758/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Slamrapport april 2019 Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
5744/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev NAF Veibok – purring på oppdatering av friluftsliv-kommuneomtale Norsk Friluftsliv EPHORTEFRO
5746/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Fe Holm EPHORTEFRO
5748/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Tove Rekkebo svendgård EPHORTEFRO
5750/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse på samkjøpsavtale for bistand til oppfølging og kontroll i offentlige kontrakter Oslo kommune EPHORTEFRO
5752/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Tilslutningserklæring for Rammeavtale på bistand til oppfølging og kontroll i offentlige kontrakter Værnesregionen Innkjøp v/Nyborg Kjetil EPHORTEFRO
5754/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av bod Arne Oluf Øvereng EPHORTEFRO
5625/2019 20190513 13.05.2019 Saksframlegg/innstilling Nye omsorgsboliger 2019 042/002/001 Tunet EPHORTEFRO
5794/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere fast i 100 % - st. ref. (4077040297) Sanna Blix EPHORTEFRO
5781/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Påminnelse - Spørreundersøkelse om Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd fra NAV Oxford Research EPHORTEFRO
5737/2019 20190512 12.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder fast i 60 % - st. ref. (4077030290) Maren Bakkevoll EPHORTEFRO
5738/2019 20190512 12.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere fast i 100 % - st. ref. (4077040297) Maren Bakkevoll EPHORTEFRO
5730/2019 20190511 11.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4061990500) Emelie Christensson EPHORTEFRO
5732/2019 20190511 11.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder fast i 60 % - st. ref. (4077030290) Kristin Jørstad Fossum EPHORTEFRO
5733/2019 20190511 11.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder i vikariat i 60 % - st. ref. (4077030701) Kristin Jørstad Fossum EPHORTEFRO
5734/2019 20190511 11.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder vikariat i 40 % - st. ref. (4077035548) Kristin Jørstad Fossum EPHORTEFRO
5736/2019 20190511 11.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere vikariat i 100 % - st. ref. (4077039927) Kristin Jørstad Fossum EPHORTEFRO
5731/2019 20190511 11.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere fast i 100 % - st. ref. (4077040297) Eirin Ulvik EPHORTEFRO
5735/2019 20190511 11.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere fast i 100 % - st. ref. (4077040297) Kristin Jørstad Fossum EPHORTEFRO
5716/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Innkalling til mekling - Kommuneplanens arealdel for 2017 - 2027 Frosta kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
5626/2019 20190510 10.05.2019 Saksframlegg/innstilling Oppgradering av Brannstasjonen 2019 EPHORTEFRO
5563/2019 20190510 10.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om økonomisk støtte til festivalen Teaterstokk EPHORTEFRO
5708/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=240354) ***** EPHORTEFRO
5709/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=240354) ***** EPHORTEFRO
5674/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Kunngjøring: oppstart av arbeid med revidering av renovasjons- og slamforskrift Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
5669/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Søknad om ombygging, bruksendring FROSTA BYGGSERVICE AS EPHORTEFRO
5675/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Kunngjøring: oppstart av arbeid med revidering av renovasjons- og slamforskrift Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
5676/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Kunngjøring: oppstart av arbeid med revidering av renovasjons- og slamforskrift Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
5680/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Søknad om bruksendring på garasje Mindaugas Mikalauskis EPHORTEFRO
5682/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Fødselspermisjon Berit Eirin Andersen EPHORTEFRO
5683/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Rune Haug EPHORTEFRO
5698/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Anbudsdokumenter - utvidelse av Åtlo slamavskiller QPS AS EPHORTEFRO
5670/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om endret utslippstillatelse for Åtlo renseanlegg Kystverket EPHORTEFRO
5671/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Påminnelse - frister bredbånd og informasjonsmøter Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
5672/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Purring - Søknad om tillatelse til oppføring av stall Agder Byggtjenester EPHORTEFRO
5686/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Trekk i lønn Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
5687/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Godkjent oppmelding barne- og ungdomsarbeiderfaget Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
5688/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Trekk i lønn Værnesregionen skatteoppkreverkontor EPHORTEFRO
5689/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av bod William Hertling EPHORTEFRO
5205/2019 20190510 10.05.2019 Saksframlegg/innstilling Utvidede skjenketider inne og ute ved Vertshuset Frosta AS EPHORTEFRO
5662/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere fast i 100 % - st. ref. (4077040297) Kine Gaustad EPHORTEFRO
5663/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere fast i 100 % - st. ref. (4077040297) Lene Østerlie EPHORTEFRO
5664/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder vikariat i 40 % - st. ref. (4077035548) Lene Østerlie EPHORTEFRO
5666/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder fast i 60 % - st. ref. (4077030290) Lene Østerlie EPHORTEFRO
5661/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Tove Rekkebo Svendgård EPHORTEFRO
5665/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder i vikariat i 60 % - st. ref. (4077030701) Lene Østerlie EPHORTEFRO
5619/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Høringsuttalelse Kystverket EPHORTEFRO
5643/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Edgar Such Garcia EPHORTEFRO
5645/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Fredrik Nilsen EPHORTEFRO
5646/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Automatisk svar: Høringsinnspill Frosta kommune Pilegrimsleden EPHORTEFRO
5615/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Marit Austeng EPHORTEFRO
5616/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Kristin Arna EPHORTEFRO
5622/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - kunngjøring for våren 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5623/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd 2019 - prioriterte kulturlandskapsområder - rydding og slått FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5633/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanen - riving av større og bygging av nytt mindre landbruksbygg FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5639/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Edgar Such Garcia EPHORTEFRO
5624/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd 2019 - Prioriterte kulturlandskapsområder - inngjerding av beite øst for Føggelhuset Tautra Søndre FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5584/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev 1. gangs behandling detaljplan Risethøgda hyttefelt - utsending til høring / offentlig ettersyn - 6 ukers svarfrist. ALLSKOG SA m.fl. EPHORTEFRO
5570/2019 20190509 09.05.2019 Utgående brev Reguleringsplan Bergslia 2, 042/001, 1. gangs behandling - utsending til høring / offentlig ettersyn - 6 ukers svarfrist FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEFRO
5634/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Avtale med Holmen Park & Anlegg AS - kantstein og klargjøring for asfaltering Holmen Park & Anlegg AS EPHORTEFRO
5638/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Fredrik Nilsen EPHORTEFRO
5644/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Bekreftet mottatt søknad om tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
5565/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Høringsuttalelse Kransarvika Arntzen De Besche EPHORTEFRO
5574/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Naturtypekartlegging i Frosta kommune Fylkesmanenn i Trøndelag v/Vardenær, Maia EPHORTEFRO
5525/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere vikariat i 100 % - st. ref. (4077039927) karim mirzaai EPHORTEFRO
5529/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd 2019 prioriterte kulturlandskapsområder - rydding av fjæra - skjøtsel av beiteareal - oppgradering av gjerde Tautra Søndre Frosta kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5552/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Vedørende overgangsregel for bevilling etter fusjon ved COOP EXTRA AVD 006 FROSTA Ringnes EPHORTEFRO
5534/2019 20190508 08.05.2019 Saksframlegg/innstilling Avtale om kjøp av tunet på Logtun Ytre EPHORTEFRO
5557/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler og prosjektbeskrivelse Teaterstokk EPHORTEFRO
5554/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Utlysning av skjønnsmidler - fellestiltak 2020 - 0-24 utsatte barn og unge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5575/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Attester Edgar Such Garcia EPHORTEFRO
5443/2019 20190508 08.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om endret utslippstillatelse - Åtlo EPHORTEFRO
5589/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Forslag til høringsuttalelse Langtidsplan pilegrimssatsing Kjartan Bergslid EPHORTEFRO
5594/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Kai på Tautra Jan Kjørsvik EPHORTEFRO
5598/2019 20190508 08.05.2019 Saksframlegg/innstilling Lånegaranti, Frosta Golfklubb EPHORTEFRO
5586/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Innvilget søknad om erstatning etter avlingssvikt (kopi) Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
5593/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Pilegrimsleia - tilbakemelding Klostergården EPHORTEFRO
5572/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Hauganfjæra Camping EPHORTEFRO
3192/2019 20190507 07.05.2019 Utgående brev Hovedopptak til barnehageplass barnehageåret 2019/2020 Enhet barnehage EPHORTEFRO
3662/2019 20190507 07.05.2019 Utgående brev Barnetall per 15.12. i flere år Steinar Juberg EPHORTEFRO
5467/2019 20190507 07.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling Åsholmen camping EPHORTEFRO
5495/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Protokoll fra representantskapsmøte 290419 Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
5478/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev 111/004 Søknad om utslippstillatelse Håkon Bull Sivertsen EPHORTEFRO
5482/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Innspill til rullering av trafikksikkerhetsplan John Oluf Aursand EPHORTEFRO
5497/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Vedr. Fjordgløtt fellesarealer 41/35 Brauten Eiendom AS EPHORTEFRO
5500/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Møte i styringsgruppa for arbeidsgiverkontrollen 15.05.19 Malvik kommune v/Spjøtvoll Einar EPHORTEFRO
5502/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Bestått eksamen for gnagermidler Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
5507/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Forespørsel om data ifm. nasjonal dugnad for registrering av turruter Kartverket EPHORTEFRO
5521/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere vikariat i 100 % - st. ref. (4077039927) Ida Kristine Johnsen EPHORTEFRO
5484/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere vikariat i 100 % - st. ref. (4077039927) Jorun Øren Bratsvedal EPHORTEFRO
5486/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Invitasjon til spørreundersøkelse om tilskudd fra NAV (Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-bedrifter) Oxford Research AS EPHORTEFRO
5487/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder i vikariat i 60 % - st. ref. (4077030701) Ranveig Jøssund EPHORTEFRO
5464/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Salamanderdam i skogbrynet Christer Berg EPHORTEFRO
5465/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Vurdering av innsigelser til kommuneplanens arealdel for 2017 - 2027 - Frosta kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5466/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Åsholmen camping EPHORTEFRO
5474/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Utvidet lånegaranti Frosta golfklubb Frosta Golfklubb EPHORTEFRO
5480/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Oppdaterte plandokumenter Landshaug Jan Lutdal EPHORTEFRO
5505/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
5524/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere vikariat i 100 % - st. ref. (4077039927) Marthe Julseth EPHORTEFRO
5483/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
5485/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Fjordgløtt fellesarealer 41/35 Brauten Eiendom AS EPHORTEFRO
5110/2019 20190507 07.05.2019 Utgående brev Åsholmen camping - årlig rapportering for avløpsanlegg ÅSHOLMEN CAMPING Siv Mølnås Elvrum EPHORTEFRO
5410/2019 20190507 07.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Kristin Holthe Arna EPHORTEFRO
5293/2019 20190507 07.05.2019 Utgående brev Vågen camping - årlig rapportering for avløpsanlegg og ny søknad om utslippstillatelse VAAGEN CAMPING V/Johan Arnt Stene EPHORTEFRO
5298/2019 20190507 07.05.2019 Utgående brev Sandberga hyttefelt - årlig rapportering for avløpsanlegg FROSTA HYTTESERVICE AS EPHORTEFRO
5494/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av sommerbrygge Ståle Harald Anderssen EPHORTEFRO
5522/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere vikariat i 100 % - st. ref. (4077039927) Renate Myhre EPHORTEFRO
4335/2019 20190507 07.05.2019 Utgående brev Referat 03.04.2019 Værnesregionen PPT v/Karen Ramsvik m.fl. EPHORTEFRO
4215/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Underskrevet fullstendighetserklæring 2019 Revisjon Midt-Norge EPHORTEFRO
4963/2019 20190506 06.05.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av listeforslag ved Kommunestyrevalget 2019 EPHORTEFRO
5303/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Berit Eirin Andersen EPHORTEFRO
5320/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Vibeke Svendsen EPHORTEFRO
5321/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Rune Svendsen EPHORTEFRO
5269/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Ida-Amalie Nordahl EPHORTEFRO
5263/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Enya Christiansen Nyheim EPHORTEFRO
5314/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Lene Sundet EPHORTEFRO
5237/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Innkalling til personalmøte Ansatte v/Borglia barnehage EPHORTEFRO
5259/2019 20190506 06.05.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsetting av helsefagarbeidere EPHORTEFRO
5287/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Heidi E Fridtjofsen EPHORTEFRO
5199/2019 20190506 06.05.2019 Saksframlegg/innstilling Revidering av Etiske retningslinjer EPHORTEFRO
5202/2019 20190506 06.05.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsetting av ferievikarer EPHORTEFRO
5411/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Olav Galtvik EPHORTEFRO
5412/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Lene Sundet EPHORTEFRO
5421/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Vedr. møte om avløp 03.05.2019 Per Morten Elverhaug EPHORTEFRO
5422/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
5426/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere i 100 % - st. ref. (4077040297) Yasmeen Meenah Biabani EPHORTEFRO
5428/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - st. ref. (4077039927) John Ngango EPHORTEFRO
5433/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Trekk av fagforeningskontingent Delta EPHORTEFRO
5436/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder i vikariat i 60 % - st. ref. (4077030701) Ada Margrethe Pedersen Winge EPHORTEFRO
5439/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Folkehelseinstituttet EPHORTEFRO
5429/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere fast i 100 % - st. ref. (4077040297) Ranveig Jøssund EPHORTEFRO
5430/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder fast i 60 % - st. ref. (4077030290) Ranveig Jøssund EPHORTEFRO
5437/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder fast i 60 % - st. ref. (4077030290) Ada Margrethe Pedersen Winge EPHORTEFRO
5441/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Viktig informasjon før eksamen starter opp Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
5442/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere fast i 100 % - st. ref. (4077040297) Ada Margrethe Pedersen Winge EPHORTEFRO
5451/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad om riving/oppføring av nytt anneks Robert Hofstad EPHORTEFRO
5431/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
5418/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av utestue FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
5419/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
5420/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
5416/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
5147/2019 20190506 06.05.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll fra møte i AMU 23.01.19 EPHORTEFRO
1115/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Utslippssøknad Åtlo Frosta Kommune EPHORTEFRO
5150/2019 20190506 06.05.2019 Saksframlegg/innstilling Rapportering av HMS-relaterte avvik EPHORTEFRO
5247/2019 20190506 06.05.2019 Saksframlegg/innstilling Rapport fra HMS-møter på enhetene EPHORTEFRO
5313/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Tove Rekkebo Svendgård EPHORTEFRO
5167/2019 20190506 06.05.2019 Saksframlegg/innstilling Orientering om prosess på enhet Teknisk område og landbruk EPHORTEFRO
5355/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Fredrik Nilsen EPHORTEFRO
5372/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Svein Erik Fjerdingøy EPHORTEFRO
5375/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om dekning av databrille Hege Aakerholm EPHORTEFRO
5384/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse Marit Nossum EPHORTEFRO
5392/2019 20190506 06.05.2019 Saksframlegg/innstilling Årsregnskap og årsrapport 2018 EPHORTEFRO
5381/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Roger Lein EPHORTEFRO
5461/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder fast i 60 % - st. ref. (4077030290) Anette Husby Skrødal EPHORTEFRO
5370/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Anne Berit Skjemstad EPHORTEFRO
5385/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Nina Hauge EPHORTEFRO
5387/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Guri Arna Korstad EPHORTEFRO
5462/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere fast i 100 % - st. ref. (4077040297) Anette Husby Skrødal EPHORTEFRO
5458/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Vedtak om utvidet rett til omsorgspenger ***** EPHORTEFRO
5460/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Gravemelding og søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
5454/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Lading av bil på uttak for motorvarmer Thomas A Sims-Søberg EPHORTEFRO
5402/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev svar Spørsmål vedr. åpningstid på gjenbrukstorget Magnus Christensson EPHORTEFRO
5369/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på vilkår Friskliv Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
5393/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget for de kommunale barnehagene på Frosta Medlemmene i samarbeidsutvalget EPHORTEFRO
5295/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Trude Mari Hellan Lutdal EPHORTEFRO
5440/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder vikariat i 40 % - st. ref. (4077035548) Ada Margrethe Pedersen Winge EPHORTEFRO
5069/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Møtereferat - møte med QPS AS 25.04.19 QPS AS EPHORTEFRO
5406/2019 20190505 05.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i pleie og omsorg - Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4056996172) Vilde Strømmen Røstad EPHORTEFRO
5407/2019 20190505 05.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4061990500) Vilde Strømmen Røstad EPHORTEFRO
5408/2019 20190505 05.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - st. ref. (4061893780) Vilde Strømmen Røstad EPHORTEFRO
5409/2019 20190505 05.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i pleie og omsorg - Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4056996172) Daniel Seizew EPHORTEFRO
5319/2019 20190503 03.05.2019 Saksframlegg/innstilling Vedtekter for de kommunale barnehagene gjeldende fra 01.08.19 EPHORTEFRO
4867/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Øystein Skaslien EPHORTEFRO
5211/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Mottatt søknad om handel og oppbevaring av fyrverkeri FROSTA BOBIL & CARAVAN AS EPHORTEFRO
5192/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Varsel om oppsigelse av husleiekontrakt ***** EPHORTEFRO
5213/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på lønn Unni Ulvik Fjæran EPHORTEFRO
5193/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Svar på informasjon om mulig feil ved septikkanlegg Ove Berggren EPHORTEFRO
5194/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Varsel om oppsigelse av husleiekontrakt. ***** EPHORTEFRO
5228/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Underskrevet avtale om kjøp av tunet på Logtun Ytre Astrid Flægstad EPHORTEFRO
5230/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om kommunepins Rune Nilsen EPHORTEFRO
5217/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Svar på brev ang. utgifter kommunal kloakk og reguleringsplan Bente Nordahl EPHORTEFRO
5231/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Rapportskjema for pårørendeskole 2019 Aldring og Helse kompetansetjeneste EPHORTEFRO
5234/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Lena Svean EPHORTEFRO
5397/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Øystein Skaslien EPHORTEFRO
5400/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Lena Svean EPHORTEFRO
5403/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Informasjon om gasstank S.A.K. AS EPHORTEFRO
5399/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Lena Svean EPHORTEFRO
5348/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Berit Eirin Andersen EPHORTEFRO
5349/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Trude Mari Hellan Lutdal EPHORTEFRO
5354/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 9.mai Helsedirektoratet EPHORTEFRO
5365/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning Gunnar Risethsve EPHORTEFRO
5359/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Søknaden Fredrik Nilsen EPHORTEFRO
5396/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Søknadsskjema - tilleggsramme kommunale SMIL-rammer (SMIL-midler) 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5366/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Signert intensjonsavtale om grunnerverv Ann Mari Pettersen EPHORTEFRO
5368/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev ***** KS v/ advokat Gry Brandshaug Dale EPHORTEFRO
5346/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Stig-Bjørnar Iversen EPHORTEFRO
5347/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Ida-Amalie Nordahl EPHORTEFRO
5356/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Lensmannen i Værnesregionen EPHORTEFRO
5378/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Neset teaterlag EPHORTEFRO
5379/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Roger Lein EPHORTEFRO
5358/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Søknaden Edgar Garcia EPHORTEFRO
5248/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Øystein Skaslien EPHORTEFRO
5137/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Lena Svean EPHORTEFRO
5160/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Tilleggsopplysninger ift redegjørelse datatilsynet Datatilsynet m.fl. EPHORTEFRO
5161/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Melding til deltaker på introduksjonsprogrammet Fithi Taddese Ande m.fl. EPHORTEFRO
5345/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Enya Nyheim EPHORTEFRO
5350/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Anmodning om grensefastsettelse Stein Viktil m.fl. EPHORTEFRO
5351/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Purring - anmodning om grensefastsettelse Stein Viktil m.fl. EPHORTEFRO
5352/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Tildeling av tilskudd 2019 Frisklivssentraler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5353/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 912888312 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
5151/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Gammelbakkan - melding om tildelt adresse Emmy Anita Solberg-Sydow EPHORTEFRO
5391/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Heidi Fridtjofsen EPHORTEFRO
4990/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Lena Svean EPHORTEFRO
3994/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Informasjon til Rapp IL Frosta kommune EPHORTEFRO
5122/2019 20190502 02.05.2019 Utgående brev Forespørsel vedr. henvendelse om skjenketider Vertshuset Frosta AS EPHORTEFRO
5336/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Ferdigmelding Frosta Entreprenør EPHORTEFRO
5310/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad om skjenkebevilling Lene-Isolde Hjeldnes EPHORTEFRO
5322/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Tilbud frankeringsmaskin og konvolutteringsmaskin Saxvik kontorsenter AS EPHORTEFRO
5325/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Heidi E Fridtjofsen EPHORTEFRO
5031/2019 20190502 02.05.2019 Utgående brev Referat fra møte i ansettelsesutvalget vedrørende utvelgelse av aktuelle leverandører av bistand i rekruttering av rådmann Frosta kommune v/Trine Haug m.fl. EPHORTEFRO
5164/2019 20190502 02.05.2019 Utgående brev Oversending av refusjonsgaranti og bestilling HAUGEN GÅRD V/SVEIN A DØRUM EPHORTEFRO
5170/2019 20190502 02.05.2019 Utgående brev Kommunalt tilskudd til Espira Juberg Gårdsbarnehage Espira barnehager AS EPHORTEFRO
5133/2019 20190502 02.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Enya Christiansen Nyheim EPHORTEFRO
5157/2019 20190502 02.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om skolefri ifm. håndballcup Frosta IL avd. håndball EPHORTEFRO
5306/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Høring - endring av opptaksområder for helseforetak i Midt-Norge som konsekvens av kommune- og regionreform Helse Midt-Norge RHF EPHORTEFRO
5311/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om riving av større landbruksbygg og bygging av nytt mindre landbruksbygg Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
5337/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Ferdigmelding Frosta Entreprenør EPHORTEFRO
5255/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Uttalelse- Kransarvika/Huva - fradeling, byggesak mm Vibeke Svendsen EPHORTEFRO
5256/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Uttalelse - Kransarvika/Huva - fradeling, byggesak mm Vibeke Svendsen EPHORTEFRO
5302/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Kontrollutvalgets uttalelse årsregnskap for 2018 Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
5305/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Uttalelse om ny forskrift om kontrollutvalg Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
5308/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Referat fra møte om Inn-Trøndelag vannområde 24.04.2019 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
5312/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Møteprotokoll Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 29.04.2019 Revisjon Midt-Norge EPHORTEFRO
5338/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Ferdigmelding Frosta Entreprenør EPHORTEFRO
5297/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Søknad om statlig bostøtte ***** EPHORTEFRO
5323/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Ordrebekreftelse på utkjøp leieavtale frankeringsmaskin og konvolutteringsmaskin Saxvik kontorsenter AS EPHORTEFRO
5340/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Ferdigmelding Frosta Entreprenør EPHORTEFRO
5333/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Ferdigmelding FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
5335/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Ferdigmelding Frosta Entreprenør EPHORTEFRO
5339/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Ferdigmelding Frosta Entreprenør EPHORTEFRO
5341/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - ny Lene-Isolde Hjeldnes EPHORTEFRO
5301/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Møteprotokoll 02.05.2019 Konsek Trøndelag EPHORTEFRO
5327/2019 20190502 02.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Anne Berit Skjemstad EPHORTEFRO
5252/2019 20190501 01.05.2019 Inngående brev Samlede journalposter Husbanken EPHORTEFRO
5243/2019 20190430 30.04.2019 Inngående brev Purring - Søknad om oppføring av fritidsbolig Fredheim & Paulsby bygg AS EPHORTEFRO
5241/2019 20190430 30.04.2019 Inngående brev Søknad om dekning av databrille Hege Aakerholm EPHORTEFRO
5235/2019 20190430 30.04.2019 Inngående brev Invitasjon til å søke om å bli praksisbarnehage Nord Universitetet ved Åshild Karevold EPHORTEFRO
5223/2019 20190430 30.04.2019 Inngående brev Rammeavtale - databehandler avtale Feide Uninett EPHORTEFRO
5200/2019 20190430 30.04.2019 Inngående brev Dispensasjon til sanking av egg fra grågås 2019 på egen eiendom på Tautra (kopi) Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
5203/2019 20190430 30.04.2019 Inngående brev Søknad om handel og oppbevaring av fyrverkeri Frosta Bobil & Caravan AS EPHORTEFRO
5204/2019 20190430 30.04.2019 Inngående brev Utdyping av spørsmål vedr. skjenketider Vertshuset Frosta AS EPHORTEFRO
5201/2019 20190430 30.04.2019 Inngående brev Trekk fagforeningskontingent Fagforbundet EPHORTEFRO
5198/2019 20190430 30.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til riving av landbruksbygning Johan Arnt Hernes EPHORTEFRO
5224/2019 20190430 30.04.2019 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider Natalia Osipova EPHORTEFRO
5219/2019 20190430 30.04.2019 Inngående brev Resultat av søknadsbehandlingen Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
5220/2019 20190430 30.04.2019 Inngående brev Informasjon om LEVE HELE LIVET April 2019 Pensjonistforbundet EPHORTEFRO
5251/2019 20190430 30.04.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring: Bruk av midlertidig ansatte Faktisk.no v/Eva Akerbæk EPHORTEFRO
5232/2019 20190430 30.04.2019 Utgående brev Tjenestebevis Line Østeraas Moholt EPHORTEFRO
5245/2019 20190430 30.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Svein Erik Fjerdingøy EPHORTEFRO
5206/2019 20190430 30.04.2019 Inngående brev Dispensasjon til sanking av egg fra grågås 2019 på egen eiendom på Tautra (kopi) Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
5208/2019 20190430 30.04.2019 Inngående brev Møteprotokoll - representantskapet i Konsek Trøndelag 29.4.2019 Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
5138/2019 20190430 30.04.2019 Saksframlegg/innstilling Fordeling av kulturmidler 2019. EPHORTEFRO
4993/2019 20190430 30.04.2019 Saksframlegg/innstilling Ildsjelprisen 2019 - tildeling EPHORTEFRO
5036/2019 20190430 30.04.2019 Saksframlegg/innstilling Serveringsbevilling - Esso EPHORTEFRO
5092/2019 20190430 30.04.2019 Saksframlegg/innstilling Salgsbevilling for alkohol - Coop EPHORTEFRO
5239/2019 20190430 30.04.2019 Inngående brev Svar vedr. spørsmål om praksisavtaler Nord Universitet ved Guri Auran Pettersen EPHORTEFRO
5123/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Spørsmål vedr. åpningstid på gjenbrukstorget Magnus Christensson EPHORTEFRO
5126/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Utgifter kommunal kloakk Bente Nordahl EPHORTEFRO
5070/2019 20190429 29.04.2019 Utgående brev Omadressering i forbindelse med oppføring av ny enebolig Gunnar Risethsve EPHORTEFRO
5068/2019 20190429 29.04.2019 Utgående brev Ferdigattest for oppført fritidsbolig på gnr. 19 bnr. 67, Cathinca og Jan Einar Ervik. Selbu Byggtre AS v. Remy Spierings m.fl. EPHORTEFRO
5125/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Forespørsel om kommunepins Rune Nilsen EPHORTEFRO
5127/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev vedlegg Bente Nordahl EPHORTEFRO
5128/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Søknad om jobb Vilde Røstad EPHORTEFRO
5129/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Informasjon om mulig feil ved septikkanlegg Ove Berggren EPHORTEFRO
5135/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Line Marie Skogan EPHORTEFRO
5146/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Oversettelse Tigrinja Salita EPHORTEFRO
5159/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Erklæring ansvarsrett FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
5102/2019 20190429 29.04.2019 Utgående brev Tjenestebevis Julie Rekkebo-Fjærem EPHORTEFRO
5103/2019 20190429 29.04.2019 Utgående brev Tjenestebevis Endre Lehn EPHORTEFRO
5121/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Forespørsel om utvidete skjenketider Vertshuset Frosta AS EPHORTEFRO
5046/2019 20190429 29.04.2019 Utgående brev Rapportering egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2019 - Oppvekst Statistisk sentralbyrå EPHORTEFRO
5000/2019 20190429 29.04.2019 Utgående brev Rapportering egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2019 - Sentraladministrasjon Statistisk sentralbyrå EPHORTEFRO
5017/2019 20190429 29.04.2019 Utgående brev Godkjent gravemelding FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
4991/2019 20190429 29.04.2019 Utgående brev Svar på unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTEFRO
5032/2019 20190429 29.04.2019 Utgående brev Godkjenning av fysioterapeut HELFO EPHORTEFRO
5006/2019 20190429 29.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTEFRO
4975/2019 20190429 29.04.2019 Utgående brev Mottatt søknad om godkjenning av ny avdeling ved Espira Juberg Gårdsbarnehage Espira EPHORTEFRO
5063/2019 20190429 29.04.2019 Utgående brev Rapportering ventelistetall 1. tertial 2019 Helsedirektoratet EPHORTEFRO
5014/2019 20190429 29.04.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak ARKIDECO AS EPHORTEFRO
5022/2019 20190429 29.04.2019 Utgående brev Godkjent søkt om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
5025/2019 20190429 29.04.2019 Utgående brev 096/005 Godkjent søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
5139/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling-gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEFRO
5140/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Bemyndigelse til innsamling og punktering av grågåsegg på Tautra ut mai 2019 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
5153/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Signert egenerklæring om konsesjonsfrihet 062/003 Anette Tvete Rangul EPHORTEFRO
5174/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg Tomas Moksnes EPHORTEFRO
5165/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Vibeke Svendsen EPHORTEFRO
5131/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Line Marie Skogan EPHORTEFRO
5141/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Dispensasjon til sanking av grågåsegg 2019 (kopi) Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
5142/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Dispensasjon til innsamling av grågåsegg 2019 (kopi) Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
5143/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Rapport fra Coperio bedriftshelse - første kvartal 2019 Coperio bedriftshelse EPHORTEFRO
5152/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Sluttavregning - Bistand ved grunnavståelse Advokatene EPHORTEFRO
5154/2019 20190429 29.04.2019 Utgående brev Tilleggsinformasjon til søknad om skjenkebevilling Lene-Isolde Hjeldnes EPHORTEFRO
5156/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Rapport etter landsomfattende tilsyn ( LOT ) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5166/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Rune Svendsen EPHORTEFRO
5163/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Trekk i lønn - endring av trekkbeløp Statens innkrevingssentral EPHORTEFRO
5149/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Jobbskygging - Spredning i Dikus kanaler DIKU EPHORTEFRO
5132/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Uttalelse Kransarvika Henrik Sanden m.fl. EPHORTEFRO
5134/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Line Marie Skogan EPHORTEFRO
5185/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Bekymringsmelding ***** EPHORTEFRO
5186/2019 20190429 29.04.2019 Inngående brev Purring - Anmodning om status på behandling av søknad om fradeling Brauten Eiendom AS EPHORTEFRO
4933/2019 20190426 26.04.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse Maren Stene Almlid m.fl. EPHORTEFRO
4754/2019 20190426 26.04.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunal garanti til Leva-Fro AS, refinansiering lån til kjøp av eiendommen Skoleparken 3 EPHORTEFRO
5104/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Sluttrapport prosjekt Lensa 2016-18 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
5106/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Høring - Forslag om innføring av meldeplikt for shewanellainfeksjoner og vibrioinfeksjoner til Meldingsystemet for smittsomme sykdommer Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
5108/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Nina Hauge EPHORTEFRO
5115/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Lading av bil på uttak for motorvarmer Hege Holsæter EPHORTEFRO
5116/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Lading av bil på uttak for motorvarmer Oddgeir Alstad EPHORTEFRO
5118/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Anmodning om utsettelse av frist for gjennomføring av drenering Kjell Ove Ledal EPHORTEFRO
4690/2019 20190426 26.04.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsetting av lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget EPHORTEFRO
5023/2019 20190426 26.04.2019 Utgående brev Godkjent gravemelding HOLMEN PARK & ANLEGG AS EPHORTEFRO
5019/2019 20190426 26.04.2019 Utgående brev Tjenestebevis Sanna Blix EPHORTEFRO
5089/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Esso Frosta - uttalelse til søknad Stjørdal lensmannskontor EPHORTEFRO
4965/2019 20190426 26.04.2019 Saksframlegg/innstilling Utlegging av manntallet ved Kommune -og Fylkestingsvalget 2019 EPHORTEFRO
4967/2019 20190426 26.04.2019 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av stemmestyre for Kommune og Fylkestingsvalget 2019 EPHORTEFRO
4958/2019 20190426 26.04.2019 Utgående brev Tilbakemelding på Kommunestyrevalget 2019 - Melding om oppføring på partiliste - Fremskrittspartiet Olaug Weines Rugeldal EPHORTEFRO
4951/2019 20190426 26.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Linda Aigare EPHORTEFRO
4925/2019 20190426 26.04.2019 Utgående brev Forespørsel vedr. liste ved kommunevalget 2019 l Ann Sissel Bakken EPHORTEFRO
5082/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 24.04.2019 Helfo vedtak EPHORTEFRO
4979/2019 20190426 26.04.2019 Utgående brev Invitasjon til presentasjon av tilbud om bistand i rekruttering av rådmann Avantas v/ Hanne Haug Fremo EPHORTEFRO
4981/2019 20190426 26.04.2019 Utgående brev Invitasjon til presentasjon av tilbud om bistand i rekruttering av rådmann Headvisor EPHORTEFRO
5084/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Oppføring av tilbygg Svein-Arne Ravlosve EPHORTEFRO
5088/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Revisjonsberetning Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
5091/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Oppsigelse Marit Nossum EPHORTEFRO
4982/2019 20190426 26.04.2019 Utgående brev Invitasjon til presentasjon av tilbud om bistand i rekruttering av rådmann SEARCH HOUSE AS EPHORTEFRO
4870/2019 20190426 26.04.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsetting av lærlinger i helsearbeiderfaget EPHORTEFRO
4390/2019 20190426 26.04.2019 Saksframlegg/innstilling Videreføring avtale om tilskudd til drift av Myra nærmiljøanlegg, Rapp IL EPHORTEFRO
4584/2019 20190426 26.04.2019 Saksframlegg/innstilling Gebyrsatser for feiing 2019 EPHORTEFRO
5037/2019 20190426 26.04.2019 Saksframlegg/innstilling Serverings- og skjenkebevilling - Vårres kafe EPHORTEFRO
5085/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av tomt Stein Håvard Myhre EPHORTEFRO
5109/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Lena Svean EPHORTEFRO
5112/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Rørteknikk as EPHORTEFRO
5041/2019 20190426 26.04.2019 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan Bergslia 2, gnr. 42 bnr. 01,1.gangs behandling - utlegging til høring - offentlig ettersyn. EPHORTEFRO
5083/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Spørsmål om definisjon av Forsvarets operative virksomhet i verneområder Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
5086/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Lene Isolde B Hjeldnes EPHORTEFRO
5087/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Purring - Søknad om fradeling Brauten Eiendom AS EPHORTEFRO
5090/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (ny regulering av private barnehager) Kunnskapsdepartementet EPHORTEFRO
5094/2019 20190426 26.04.2019 Utgående brev Forespørsel om mer informasjon vedr. arrangement Lene Isolde B. Hjeldnes EPHORTEFRO
5096/2019 20190426 26.04.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad om skjenkebevilling Lene-Isolde Hjeldnes EPHORTEFRO