eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
10211/2021 20210924 24.09.2021 Inngående brev Agenda for møte, 24.09.21 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
10218/2021 20210924 24.09.2021 Inngående brev Akseptskjema Antonia Røkke EPHORTEFRO
10199/2021 20210924 24.09.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad om ledsagerbevis ***** EPHORTEFRO
10214/2021 20210924 24.09.2021 Inngående brev Forespørsel om restgjeld Kredinor SA EPHORTEFRO
10193/2021 20210924 24.09.2021 Inngående brev Vitnemål Lene Myrholdt EPHORTEFRO
10195/2021 20210924 24.09.2021 Inngående brev Innspill til områder som skal NiN-kartlegges i 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
10206/2021 20210924 24.09.2021 Inngående brev Presisering av Statens vegvesen sin rolle i plansaker Statens vegvesen EPHORTEFRO
10115/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 969184826 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10117/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 969184826 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10118/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 969184826 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10043/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev Innkalling til foreldremøte Til alle foreldre og foresatte på Kvamtoppen barnehage EPHORTEFRO
10010/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev 027/016, 027/003 - arealoverføring - foreløpig svar. FOSSLI AS EPHORTEFRO
10040/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev Pressemelding og program - Trøndersk matfestival Regionale aviser EPHORTEFRO
10085/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev Tilbakemelding om anneks Erling Abusland EPHORTEFRO
10103/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Marianne Korstad Rygg EPHORTEFRO
10119/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 969184826 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10116/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 969184826 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10132/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn Arnt Jørstad EPHORTEFRO
10133/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn Roar A. Fordal EPHORTEFRO
10134/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Kapasiteten til påloggingssystemet er økt Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
10135/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969184826 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10137/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Ariel Trætli EPHORTEFRO
10140/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Elektronisk innrapportering av dødsfall til Skatteetaten og dødsårsaker Folkehelseinstituttet EPHORTEFRO
10156/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Korrigering av datoer Norsk Kulturskoleråd EPHORTEFRO
10114/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Vitnemål Anne Berit Skjemstad EPHORTEFRO
10125/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Påmelding Snåsa kommune EPHORTEFRO
10126/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 969184826 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10127/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev Program og invitasjon Næringsforeningen i Værnesregionen EPHORTEFRO
10130/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev Tilbakemelding på møtetidspunkt Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
10120/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 969184826 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10121/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 969184826 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10122/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969184826 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10123/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Forespørsel om naboliste GBNR 083/030 LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
10124/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Høring - Nasjonal helse- og sykehusplan 2024-2027 Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
10129/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt Grzegorz Pietka EPHORTEFRO
10131/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Forespørsel om orientering om status Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
10151/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev Program for åpning av Trøndersk Matfestival Ordførere i regionen EPHORTEFRO
10153/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Vedr. flytting av returpunkt i Småland (kopi) Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
10160/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Innsamling av GSI-data Norsk kulturskoleråd EPHORTEFRO
10180/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Lesing for 5. trinn - feil i èn av oppgavene Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
10186/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Akseptskjema Tina Reitan EPHORTEFRO
10052/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev Rammeavtale Tina Reitan EPHORTEFRO
10182/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Avgjørelse i klagesak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
10167/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Anmodning om orientering om omorganiseringsprosessen Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
10170/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Tilbud på gatelys Skogbrynet FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
10142/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev Invitasjon til åpning av Trøndersk matfestival Oi! Trønders mat og drikke EPHORTEFRO
10143/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Databehandleravtale ITS AtB EPHORTEFRO
10144/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Informasjon om spørreundersøkelse om valggjennomføringen Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
10145/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Svar på søknad om kjøring på privat veg (kopi) Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
10146/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Ønske om lokalkunnskap Næringsforeningen i Værnesregionen EPHORTEFRO
10147/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Påmelding Trøndersk matfestival Meråker kommune EPHORTEFRO
10148/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn Byggfakta EPHORTEFRO
10149/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Purring - forespørsel om innsyn Arnt Jørstad EPHORTEFRO
10152/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn - kommunal koronastøtte E24 EPHORTEFRO
10154/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
10155/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Invitasjon til årsmøte 23.11.2021 Norsk Kulturskoleråd EPHORTEFRO
10158/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Orientering om matrikkelbrev Frosta kommune EPHORTEFRO
10162/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Spørsmål vedr. konsesjon Einar Viken EPHORTEFRO
10165/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Forespørsel om naboliste GBNR 042/052 Odd Terje Rygh EPHORTEFRO
10166/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Salgsbevillingskontroll 07.09.2021 Avarn Security EPHORTEFRO
10169/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
10173/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev Ang. anneks Erlin Abusland EPHORTEFRO
10174/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Melding om tilknytning til kommunal avløpsledning Bjørn Helge Berge EPHORTEFRO
10175/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Evaluering av turistinformasjonen 2021 Jardar Østbø Juberg EPHORTEFRO
10176/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev 027/017, 027/051 Avtale om grensejustering Takst-Forum Trøndelag AS EPHORTEFRO
10177/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Vedr. fjerning av returpunkt i Småland Estrid Monica Flor m.fl. EPHORTEFRO
10178/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Nominering av kandidater Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
10179/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
10183/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
10044/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet DNB Eiendom EPHORTEFRO
10006/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev 061/004 061/026 - Grenseendring og matrikulering - foreløpig svar Sten Johnsen EPHORTEFRO
10025/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev 053/001/011 - Litlvikvegen 51 - vedrørende oppføring av carport som tilbygg til anneks. Bjørn Balstad EPHORTEFRO
10082/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Innvilget kommunal bolig Frosta kommune EPHORTEFRO
10088/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Vedr. flytting av returpunkt i Småland (kopi) Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
10096/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Tilgjengelige tiltak og tilskudd til introduksjonsprogrammet og norskopplæring grunnet pandemien Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTEFRO
10101/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Korrektur - kart Næringsforeningen i Værnesregionen EPHORTEFRO
10087/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Fjerning av returpunkt i Småland Estrid Monica Flor m.fl. EPHORTEFRO
10089/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Vedr. flytting av returpunkt i Småland (kopi) Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
10092/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Vedr. flytting av returpunkt i Småland (kopi) Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
10093/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Høring - tilskudd fra naprapater, osteopater og paramedisinere Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
10095/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Innspill til kulturminneplanen Frosta bygdemuseum v/Liv Inger Østerlie EPHORTEFRO
10097/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Kontrollplanskjema for utførelse av rehabilitering av skorstein FLIS- OG MURSERVICE AS EPHORTEFRO
10090/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Vedr. flytting av returpunkt i Småland (kopi) Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
10091/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Vedr. flytting av returpunkt i Småland (kopi) Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
10098/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Ny brann- og redningsvestforskrift fom. 01.03.2022 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap EPHORTEFRO
10099/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Dato for lovkrav og informasjon om webinar mm Nasjonal kommunikasjonsmyndighet EPHORTEFRO
10102/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Påmelding Inderøy kommune EPHORTEFRO
10066/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** EPHORTEFRO
10075/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Melding om opphør av skjenkebevilling Coop-Midt Norge SA EPHORTEFRO
10083/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Innvilget kommunal bolig Frosta kommune EPHORTEFRO
10108/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Akseptskjema Marianne Korstad Rygg EPHORTEFRO
10029/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev 027/017, 027/045 Matrikkelbrev og protokoll for 15 stk. nye grunneiendommer TAKST-FORUM TRØNDELAG AS EPHORTEFRO
10047/2021 20210921 21.09.2021 Inngående brev Godkjenner søknad om omdisponering av tilskudd 2021 - kompetanseløftet 2020 kompetanse og innovasjon STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
10048/2021 20210921 21.09.2021 Inngående brev Ekstraordinært tilskudd (XP) for planting til egenaktive skogeiere våren 2021 .- Refusjon av medgåtte NMSK- milder STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
10037/2021 20210921 21.09.2021 Utgående brev Plassering av garasje Steinar Hansen EPHORTEFRO
10042/2021 20210921 21.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet DNB Eiendom EPHORTEFRO
10061/2021 20210921 21.09.2021 Inngående brev Innvilget kommunal bolig - Skardsvegen 24 Frosta kommune EPHORTEFRO
10062/2021 20210921 21.09.2021 Inngående brev Takker ja til kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
10034/2021 20210921 21.09.2021 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 969184389 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10054/2021 20210921 21.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Lisa I Buchholdt Undlien EPHORTEFRO
9603/2021 20210921 21.09.2021 Saksframlegg/innstilling Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Frosta kommune EPHORTEFRO
10059/2021 20210921 21.09.2021 Inngående brev Akseptskjema Lisa Ingeborg Buchholdt Undlien EPHORTEFRO
9903/2021 20210921 21.09.2021 Utgående brev Anleggelse av veg på Korsneset Jorunn Leangen m.fl. EPHORTEFRO
9906/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Guri Arna Korstad EPHORTEFRO
9918/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev 081/051 Matrikkelbrev Anita Bakken Steinkjer m.fl. EPHORTEFRO
9921/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Purring Kjell Olav Hernes EPHORTEFRO
9909/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon HA del B § 3-6 Berit Kristin Brenne Moksnes EPHORTEFRO
9912/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. konsesjon Erlend Kjørsvik EPHORTEFRO
9925/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev 081/044 Oppmålingsforretning Astrid Flægstad EPHORTEFRO
9936/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oversendelse av VA-kart ABChus AS Region Midt-Norge EPHORTEFRO
9994/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Personalmøte 21.9.2021 Personalet Borglia friluftsbarnehage EPHORTEFRO
9949/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Purring Frosta Brygge EPHORTEFRO
9976/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Eli Vist EPHORTEFRO
9981/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Cicilie Tvete Rangul EPHORTEFRO
9982/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Rikke Paaske EPHORTEFRO
9908/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Tilbakemelding på spørsmål vedr. bruk av bålpanner Grete Haugan EPHORTEFRO
9910/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon HA del B § 3-6 Berit Kristin Brenne Moksnes EPHORTEFRO
9924/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev 019/062 - Øvre Gangstadvegen 14 - Tildeling av vegadresse - forhåndsvarsel Marita Iren Eidhammer m.fl. EPHORTEFRO
9931/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Tilbakemelding Erling Abusland EPHORTEFRO
9970/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Iren Pedersen EPHORTEFRO
9895/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar Steinar Hansen EPHORTEFRO
10001/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 09-2021 Skatteetaten EPHORTEFRO
10028/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev 081/051 Matrikkelbrev Stjørdal kommune EPHORTEFRO
10026/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Anmodning om høringsinnspill (kopi) Frosta skole EPHORTEFRO
10027/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Innspill på forslag til ordensreglement Utdanningsforbundet EPHORTEFRO
10033/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
9978/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Marit Austeng EPHORTEFRO
9979/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Malin Viktil EPHORTEFRO
9983/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Hilde Stene EPHORTEFRO
9984/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Wenche Gressetvold EPHORTEFRO
9985/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Rikke Paaske EPHORTEFRO
9987/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Iren Pedersen EPHORTEFRO
9988/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Marit Austeng EPHORTEFRO
9989/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Renate Holberg EPHORTEFRO
10031/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Trafikksikkerhetsprisen 2021 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
10000/2021 20210919 19.09.2021 Inngående brev Akseptskjema Ella Margrete Berg Reitan EPHORTEFRO
9997/2021 20210918 18.09.2021 Inngående brev Akseptskjema Ingvild Vang EPHORTEFRO
9996/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Ekstratildeling av NMSK-midler til skogsveger STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
9986/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Virksomhetsleder kommunalteknikk og eiendom - st. ref. (4406167036) ***** EPHORTEFRO
9951/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 14.10.2021 NAV Levanger EPHORTEFRO
9954/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Bjørnar Olsen EPHORTEFRO
9991/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Akseptskjema Hanne Mette Lervik-Valberg EPHORTEFRO
9952/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 21.10.2021 NAV Levanger EPHORTEFRO
9934/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Forenklet etterlevelseskontroll Revisjon Midt-Norge EPHORTEFRO
9935/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Bilder Erling Abusland EPHORTEFRO
9876/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Harald Rygvik EPHORTEFRO
9879/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Ingeborg Stenhaug EPHORTEFRO
9851/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev 019/001, 019/074, 019/076 - Øvre Gangstadvegen - endring av tomtegrenser - behov for mer informasjon. Steinar Østerlie EPHORTEFRO
9854/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet EiendomsMegler1 Midt-Norge AS EPHORTEFRO
9890/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Oppsigelse av serviceavtale/kontraktsnr. 11297870 SAXVIK KONTORSENTER AS EPHORTEFRO
9887/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Innkalling til personalmøte 20.09.21 Ansatte ved Kvamtoppen barnehage EPHORTEFRO
9913/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Plan for den kulturelle skolesekken, skoleåret 2021-22 Personalet på Frosta skole EPHORTEFRO
9914/2021 20210917 17.09.2021 Saksframlegg/innstilling Plan for den kulturelle skolesekken, skoleåret 2021-22 EPHORTEFRO
9894/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar Erling Abusland EPHORTEFRO
9415/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Tilbakemelding på innsigelse - Solem helikopterplass STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
9980/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Virksomhetsleder kommunalteknikk og eiendom - st. ref. (4406167036) Roger Bratland EPHORTEFRO
9774/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev 098/001 og 098/010 - fradeling av tilleggsareal - saksgang. Roger Lein EPHORTEFRO
9785/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Harald Mørch EPHORTEFRO
9755/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar ved sykdom NAV Værens EPHORTEFRO
9790/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev 073/009, 073/001 - gartneri på Viken østre - oversendelse av høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune Norconsult AS EPHORTEFRO
9792/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Rettelse i vedtak om leie av kommunal bolig. ***** EPHORTEFRO
9855/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse Hanne Svean Halberg EPHORTEFRO
9805/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Rettelse i vedtak om leie av kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
9867/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på permisjon Kristin Berg Hovdal EPHORTEFRO
9756/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTEFRO
9658/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev 083/037 - Ådalsv 100, 7633 Frosta - Oppføring av tilbygg til garasje - Tillatelse til tiltak Audun Ryggvik EPHORTEFRO
9926/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Bilder Erling Abusland EPHORTEFRO
9932/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høring - Fritt skolevalg Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEFRO
9929/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Forespørsel om VA-kart ABChus AS Region Midt-Norge EPHORTEFRO
9933/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på spørsmål vedr. konsesjon Erlend Kjørsvik EPHORTEFRO
9928/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Egil Minde EPHORTEFRO
9749/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Frode Nilssen m.fl. EPHORTEFRO
9885/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev Ikke søknadspliktig, saken avsluttes Sonja Olsen m.fl. EPHORTEFRO
9892/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Høring - Det videregående opplæringstilbudet 2022-2023 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
9905/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEFRO
9870/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på søknad om leie av kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
9889/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Bruk av ressurser til økonomiske tilsyn med private barnehager Utdanningsdirektorate EPHORTEFRO
9891/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Oppsigelse av serviceavtale/kontraktsnr. 11297870 SAXVIK KONTORSENTER AS EPHORTEFRO
9893/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt ***** EPHORTEFRO
9896/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn Byggfakta EPHORTEFRO
9900/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Innsamling av data til GSI åpner 20.09.2021 Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
9902/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt ***** EPHORTEFRO
9899/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn Byggfakta EPHORTEFRO
9884/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Oppdatert - tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn St. Olavs Hospital EPHORTEFRO
9441/2021 20210915 15.09.2021 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak om ansettelse - ingeniør miljø, vann og avløp EPHORTEFRO
9897/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn Byggfakta EPHORTEFRO
9676/2021 20210915 15.09.2021 Saksframlegg/innstilling Overordnet HMS plan for 2021 - 2023 EPHORTEFRO
9602/2021 20210915 15.09.2021 Saksframlegg/innstilling HMS relaterte avvik EPHORTEFRO
9842/2021 20210915 15.09.2021 Saksframlegg/innstilling Orienteringssaker EPHORTEFRO
9243/2021 20210915 15.09.2021 Saksframlegg/innstilling 068/002 - Moksnes mellem, 7633 Frosta - deling av eiendom og dispensasjon fra formål LNFR EPHORTEFRO
9702/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev 094/013 Oppføring av garasje - Ferdigattest Espen Rekkebo Husås EPHORTEFRO
9704/2021 20210915 15.09.2021 Saksframlegg/innstilling Kvartalsrapport 2. kvartal 2021 fra BHT EPHORTEFRO
9724/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Turid Ulvik Haug EPHORTEFRO
9898/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn Byggfakta EPHORTEFRO
9723/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Gerd Jorun Kvamme EPHORTEFRO
9904/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Akseptskjema Hervor Galtvik Lauritsen EPHORTEFRO
9886/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Vitnemål Åsa Aarmo EPHORTEFRO
9901/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Budsjett og økonomiplan 2022 Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
9888/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon Steinar Olsen EPHORTEFRO
9824/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev Rapportering av ventelistetall 2. tertial 2021 Helsedirektoratet EPHORTEFRO
9707/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale fast tilsetting May Iren Korsnes EPHORTEFRO
9597/2021 20210915 15.09.2021 Saksframlegg/innstilling Nærværsrapport 2. kvartal 2021 EPHORTEFRO
8776/2021 20210915 15.09.2021 Saksframlegg/innstilling Revidering av reglement for partssammensatt utvalg EPHORTEFRO
9238/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 019/062 - Øvre Gangstadvegen, 7633 Frosta - fritidsbolig - ferdigattest STENE TØMRERSERVICE AS EPHORTEFRO
9649/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 094/013 - Oppføring av terrasse m/ rekkverk - Ferdigattest Espen Rekkebo Husås EPHORTEFRO
9657/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 079/048 - Skogbrynet 31 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse Einar Lehn EPHORTEFRO
9767/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Purring Frosta Brygge EPHORTEFRO
9768/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn NN EPHORTEFRO
9661/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Søknad om ferdigattest PROMIDT AS EPHORTEFRO
9781/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Vitnemål Ketil Løvrød EPHORTEFRO
9610/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 073/001 - Frostavegen 1778 - oppføring av veksthus - ferdigatest VIKEN - EIENDOM AS EPHORTEFRO
9783/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Spørsmål vedr. konsesjon Erlend Kjørsvik EPHORTEFRO
9652/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 059/008 - Frostavegen 116 - tilbygg til anneks - tillatelse til tiltak. Asbjørn Frank Holand EPHORTEFRO
9656/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 044/005 - Kvamdalsvegen 274, 7633 Frosta - tillatelse til fradeling av gårdstun. Egil Minde EPHORTEFRO
9685/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om ledsagerbevis ***** EPHORTEFRO
9825/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Forhåndsvarsel - Rapport etter kontroll av elektriske anlegg Tensio TN AS EPHORTEFRO
9827/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) EPHORTEFRO
9833/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Spørsmål vedr. boplikt Erlend Kjørsvik m.fl. EPHORTEFRO
9821/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Signert leirskoleavtale Ellen Vang EPHORTEFRO
9538/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev 049/001 - Kvamdalsvegen 355 - rehabilitering av skorstein - tillatelse til tiltak. FLIS- OG MURSERVICE AS EPHORTEFRO
9706/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale fast tilsetting Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
9840/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEFRO
9822/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i matloven og kosmetikklova Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
9780/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Bildedokumentasjon LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
9786/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av bebygd tomt Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
9788/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Hanne Mette Lervik - Valberg EPHORTEFRO
9797/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Vitnemål Mari Charlotte Hagerup EPHORTEFRO
9799/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad ***** EPHORTEFRO
9816/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad ***** EPHORTEFRO
9817/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Årsrapport Trondheim Havn Trondheim Havn EPHORTEFRO
9819/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til rehabilitering av skorstein FLIS- OG MURSERVICE AS EPHORTEFRO
9826/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Informasjon vedr. fakturering Værnesregionen EPHORTEFRO
9828/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Telling av barn pr. 01.09.2021 Espira Juberg gårdsbarnehage EPHORTEFRO
9829/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn NN EPHORTEFRO
9831/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Klage på forhold ved Frosta camping Gunnbjørg Nygaard Leitao m.fl. EPHORTEFRO
9832/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Grovskisse - gjerde Odd Terje Rygh EPHORTEFRO
9834/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Purring på innlevering av utstyr Advokat Hans-Erik Torsberg EPHORTEFRO
9835/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn NN EPHORTEFRO
9836/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Tillegg til søknad ***** EPHORTEFRO
9837/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Gravemelding 2021 WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
9794/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Oppdatert søknad om tillatelse til bygging av naust Rigmor Mollan m.fl. EPHORTEFRO
9811/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Signert leirskoleavtale Astrid Flægstad EPHORTEFRO
9813/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Forespørsel på tinglyst kontrakt og avtale NESET FOTBALLKLUBB EPHORTEFRO
9814/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Signert leirskoleavtale Øystein Skaslien EPHORTEFRO
9820/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Utlysning av tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn St. Olavs Hospital - Kompetansesenter rus EPHORTEFRO
9823/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet EiendomsMegler1 Midt-Norge AS EPHORTEFRO
9815/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Purring Kjell Olav Hernes EPHORTEFRO
9818/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Melding om forhold Erling Abusland EPHORTEFRO
9771/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
9754/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Vedlegg - Drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
9810/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn NN EPHORTEFRO
9784/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Høring - bruk av byggevarer Direktoratet for byggkvalitet EPHORTEFRO
9758/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Grunnrettsavtale Node NTE Elektro Levanger EPHORTEFRO
9759/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Høring - forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
9761/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Kompensasjon for leie av grunn - returpunkt Småland (kopi) Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
9762/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Roald Haugen EPHORTEFRO
9766/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Vitnemål Lene Myrholdt EPHORTEFRO
9426/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om leie av kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
9416/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om leie av kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
9428/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om leie av kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
9419/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om leie av kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
9683/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev Anbudskonkurranse - Nye gatelys Skogbrynet Holmen Park & Anlegg AS EPHORTEFRO
9735/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Høring på skoleruta 2023-2024 Trøndelag fylkesommune EPHORTEFRO
9653/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar vedrørende turnuser Fagforbundet - Kompetansesenter i Trøndelag EPHORTEFRO
9651/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev 059/008 - Frostavegen 1116 - dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø for å kunne oppføre tilbygg til anneks - melding om vedtak. Asbjørn Frank Holand EPHORTEFRO
9721/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Akseptskjema Erma Abangan Iversen EPHORTEFRO
9614/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev 063/001 og 063/008 Varsel om oppmålingsforretning Jens Olav Helland m.fl. EPHORTEFRO
9648/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Hanne Mette Lervik EPHORTEFRO
9562/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Eva Vibeke Nesshaug Lehn EPHORTEFRO
9623/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev 067/001 Moksnes østre - riving av stabbur og mastu - oppføring av driftsbygg - behov for supplerende opplysninger for høringsmyndighet LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
9634/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev 096/020 - Mostadkaia 16 - dispensasjon fra reguleringsplanens inntegnede byggegrense mot sjø for å kunne oppføre bassen i tilknytning til fritidsbolig - melding om vedtak. MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEFRO
9680/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev Anbudskonkurranse - Nye gatelys Skogbrynet Okkenhaug Entreprenør AS EPHORTEFRO
9684/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev Anbudskonkurranse - Nye gatelys Skogbrynet Frosta Entreprenør AS EPHORTEFRO
9240/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev 062/001 Bobilcamping - Klage på vedtatt reguleringsplan Anette Tvete Rangul m.fl. EPHORTEFRO
8479/2021 20210913 13.09.2021 Saksframlegg/innstilling 096/020 - Mostadkaia 16 - dispensasjon fra reguleringsplanens inntegnede byggegrense mot sjø for å kunne oppføre basseng i tilknytning til fritidsbolig. EPHORTEFRO
8545/2021 20210913 13.09.2021 Saksframlegg/innstilling 059/008 - Frostavegen 1116 - dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø for å kunne oppføre tilbygg til anneks. EPHORTEFRO
9709/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** EPHORTEFRO
9719/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
9722/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** EPHORTEFRO
9725/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** EPHORTEFRO
9726/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** EPHORTEFRO
9728/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** EPHORTEFRO
9729/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad om permisjon Ingeborg Stenhaug EPHORTEFRO
9731/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Høring - Forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø Forsvarsdepartementet EPHORTEFRO
9732/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Mulighet for kontroll av svar på åpenhetsundersøkelse Pressens offentlighetsutvalg EPHORTEFRO
9740/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Bildedokumentasjon LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
9742/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Spørsmål vedr. bruk av bålpanner Grete Haugan EPHORTEFRO
9743/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Purring Roger Lein EPHORTEFRO
9744/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Høring - Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold Forsvarsdepartementet EPHORTEFRO
9745/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Frode Nilssen m.fl. EPHORTEFRO
9746/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Invitasjon til informasjons- og innspillsmøter Riksantikvaren EPHORTEFRO
9737/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Uttalelse med hjemmel i kulturminneloven Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
9738/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Akseptskjema Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
9736/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Egil Minde EPHORTEFRO
9748/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Akseptskjema Trine Haug EPHORTEFRO
9699/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
9710/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale fast tilsetting Erma Abangan Iversen EPHORTEFRO
8777/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Trine Haug EPHORTEFRO
9692/2021 20210913 13.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Ella Margrete Berg Reitan EPHORTEFRO
9733/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Månedsbrev august Skatteetaten EPHORTEFRO
9739/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Ansvarserklæring Foreningen beskytt barn og unge EPHORTEFRO
9734/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Bostedsattest ***** EPHORTEFRO
9694/2021 20210911 11.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Hjemmetjenesten, enhet Helse og omrorg - st. ref. (4362156771) Borghild Synnøve Aunan EPHORTEFRO
9328/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev 019/048 - Oppføring av fritidsbolig - Ferdigattest TORE TAGSETH - SIVILARKITEKT, BOLIG OG BYGG. EPHORTEFRO
9291/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev 027/051 - Tillatelse til makeskifte - flytting av fritidstomt TAKSTFORUM MIDT NORGE AS EPHORTEFRO
9228/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev 012/001 - Kvamdalsvegen 488, 7366 Frosta - Rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak FLIS- OG MURSERVICE AS EPHORTEFRO
9242/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev 044/001 - Vangbergvegen 15, 7633 Frosta - Rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak CERAMICS AS EPHORTEFRO
9693/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
9675/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Frostavegen 1871 - 072/002 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
9366/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev 027/045 - Frosta Brygge - oppføring av 10 stk fritidsboliger (BF 601-610) - Ferdigattest LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
9461/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev 041/004 Varsel om oppmålingsforretning Leif Margido Småland m.fl. EPHORTEFRO
9556/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter Torill Juberg Moe EPHORTEFRO
9552/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Hege Aakerholm EPHORTEFRO
9662/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken EPHORTEFRO
9663/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken EPHORTEFRO
9673/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Anmodning om utsettelse av tvangssalg NAV Værnes EPHORTEFRO
9607/2021 20210909 09.09.2021 Saksframlegg/innstilling Stortingsvalget 2021 - Godkjenning av valgstyrets møtebok EPHORTEFRO
9659/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Invitasjon til digitalt møte om menneskerettigheter 03.11.2021 Bufetat EPHORTEFRO
9558/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev Rammeavtale Edel Johanne Myraunet EPHORTEFRO
9611/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** EPHORTEFRO
9620/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Informasjonsskriv til eiere av utrykningskjøretøy Statens vegvesen EPHORTEFRO
9612/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 028/010 Oppføring av badetrapp - Dispensasjon fra pbl. § 1-8 - Melding om vedtak Kåre Robertsen EPHORTEFRO
9600/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Virksomhetsleder kommunalteknikk og eiendom - st. ref. (4406167036) Benchawan Penchan EPHORTEFRO
9589/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Alstad boligtun Johan Ole Kjelstad EPHORTEFRO
9590/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Siri Bakken EPHORTEFRO
9371/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Trine Haug EPHORTEFRO
9429/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev Kopi av Tegninger for oppføring av fritidsboliger og vedtak. TORE TAGSETH - SIVILARKITEKT, BOLIG OG BYGG. EPHORTEFRO
9412/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om endring av stillingskode Lindis Haugan EPHORTEFRO
9437/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev Tjenestebevis Christine Korstad Vold EPHORTEFRO
9410/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev Konstituering som styrer i Borglia Stig-Bjørnar Iversen EPHORTEFRO
9407/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev Vedrørende annonse Frostingen EPHORTEFRO
9017/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTEFRO
9574/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Kvittering for innmeldt farlig stoff Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap EPHORTEFRO
9575/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Svar på søknad om kjøring på privat veg (kopi) Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
9582/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Invitasjon til å nominere din skole HL-senteret EPHORTEFRO
9586/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Invitasjon til digitalt møte om menneskerettigheter 03.11.2021 Bufetat EPHORTEFRO
9557/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Statstilskudd til opplæring i/på samisk skoleåret 2021-2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
9579/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte Frosta Brygge EPHORTEFRO
9583/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Oppsigelse Hanne Svean Halberg EPHORTEFRO
9541/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev 083/005 Varsel om oppmålingsforretning Oddlaug Aunan Nilsen m.fl. EPHORTEFRO
9578/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Informasjon om funn og tiltak Politiet EPHORTEFRO
9584/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Problem med ferdsel på Tautra Kjersti Brustad EPHORTEFRO
9591/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Akseptskjema Edel Johanne Myraunet EPHORTEFRO
9513/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Grzegorz Piotr Pietka EPHORTEFRO
9580/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Attester og vitnemål Lone Størset Veimo EPHORTEFRO
9550/2021 20210905 05.09.2021 Inngående brev Akseptskjema Grzegorz Piotr Pietka EPHORTEFRO
9551/2021 20210905 05.09.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** EPHORTEFRO
9431/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Tjenestebevis Ågot Djuplasti EPHORTEFRO
9432/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Audun Ryggvik m.fl. EPHORTEFRO
9434/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Trekk i lønn Utdanningsforbundet EPHORTEFRO
9435/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Akseptskjema Maren Louise Skjemstad Bakkevoll EPHORTEFRO
9439/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Tillegg TORE TAGSETH - SIVILARKITEKT, BOLIG OG BYGG. EPHORTEFRO
9440/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Grzegorz Pietka EPHORTEFRO
9443/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Røsdal EPHORTEFRO
9444/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Røsdal EPHORTEFRO
9445/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Røsdal EPHORTEFRO
9417/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 820447042 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
9418/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
9427/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
9442/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Røsdal EPHORTEFRO
9451/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Røsdal EPHORTEFRO
9453/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Røsdal EPHORTEFRO
9462/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Irmina Borowiec EPHORTEFRO
9455/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Røsdal EPHORTEFRO
9456/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Røsdal EPHORTEFRO
9458/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Efraim le-tiary EPHORTEFRO
9460/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Røsdal EPHORTEFRO
9465/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Pranab Raj Dhakal EPHORTEFRO
9467/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Martina Lan Salomon EPHORTEFRO
9468/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Pranab Raj Dhakal EPHORTEFRO
9471/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Samad Ashfaq EPHORTEFRO
9472/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Samad Ashfaq EPHORTEFRO
9474/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Busch EPHORTEFRO
9446/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Røsdal EPHORTEFRO
9447/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Røsdal EPHORTEFRO
9448/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Grzegorz Pietka EPHORTEFRO
9449/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Grzegorz Pietka EPHORTEFRO
9450/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Røsdal EPHORTEFRO
9452/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Røsdal EPHORTEFRO
9454/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Røsdal EPHORTEFRO
9457/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Røsdal EPHORTEFRO
9459/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Efraim le-tiary EPHORTEFRO
9409/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Ny selskapsstruktur Leva-Fro Leva-Fro EPHORTEFRO
9361/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev 080/010 Steinberget - fradeling av bebygd boligtomt i Frostavegen 1902 - høring av regionale sektormyndigheter STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEFRO
9414/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Einar Lehn EPHORTEFRO
9438/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Vedr. annonse Frostingen EPHORTEFRO
9420/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Purring på rapportering av ventetider Helsedirektoratet EPHORTEFRO
9433/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Trekk i lønn Namsfogden i Trøndelag EPHORTEFRO
9413/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
9424/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Akseptskjema Siv Sandvik Tagseth EPHORTEFRO
9425/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
9408/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 820447042 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
9411/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 820447042 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
9367/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Anne Berit Hagerup Vordal EPHORTEFRO
9391/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Signert tilslutningsavtale Værnesregionen Innkjøp EPHORTEFRO
9363/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev 072/002 - Frostavegen 1871, 7633 Frosta - Høring av sektormyndigheter vedr. dispensasjon fra reguleringsplan TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEFRO
9344/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Kontantstøtterapporter for august 2021 NAV Familie- og pensjonsytelser EPHORTEFRO
9347/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Forvaltningsplan for elg og hjort 2021 - 2025 med avskytningsavtale 2021 - 2025 Frosta Grunneierlag m.fl. EPHORTEFRO
9421/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Purring Randi Brustad EPHORTEFRO
9343/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Representanter til nettverket Nettverk for kommunale vannkrafteiere EPHORTEFRO
9319/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTEFRO
9372/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Trine Haug EPHORTEFRO
9542/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Virksomhetsleder kommunalteknikk og eiendom - st. ref. (4406167036) Luis Ricardo de San Vicente Montero EPHORTEFRO
9543/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Rammeavtale Anne Mille E Røttereng EPHORTEFRO
9535/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Nina Myhr EPHORTEFRO
9537/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** EPHORTEFRO
9524/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Geir Ude EPHORTEFRO
9525/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Andrej Nikolaev EPHORTEFRO
9526/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Bjørn Hollingsæter EPHORTEFRO
9527/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Einar Strøm EPHORTEFRO
9528/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Nina Myhr EPHORTEFRO
9529/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Nina Myhr EPHORTEFRO
9530/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Nina Myhr EPHORTEFRO
9531/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Nina Myhr EPHORTEFRO
9532/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Nina Myhr EPHORTEFRO
9533/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Nina Myhr EPHORTEFRO
9534/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Nina Myhr EPHORTEFRO
9536/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
9544/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Akseptskjema Anne Mille Elden Røttereng EPHORTEFRO
9481/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Irmina Borowiec EPHORTEFRO
9483/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Busch EPHORTEFRO
9485/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Busch EPHORTEFRO
9486/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Busch EPHORTEFRO
9488/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Julius Astikas EPHORTEFRO
9489/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Irmina Borowiec EPHORTEFRO
9490/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Irmina Borowiec EPHORTEFRO
9496/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Julius Astikas EPHORTEFRO
9497/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Julius Astikas EPHORTEFRO
9498/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Irmina Borowiec EPHORTEFRO
9511/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Martina Lan Salomon EPHORTEFRO
9512/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Grzegorz Pietka EPHORTEFRO
9514/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Grzegorz Pietka EPHORTEFRO
9515/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Busch EPHORTEFRO
9516/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Busch EPHORTEFRO
9517/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Alan Ali EPHORTEFRO
9518/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Irmina Borowiec EPHORTEFRO
9519/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Porin Drezga EPHORTEFRO
9520/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Porin Drezga EPHORTEFRO
9521/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Teodor Nagy EPHORTEFRO
9522/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Samad Ashfaq EPHORTEFRO
9523/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Røsdal EPHORTEFRO
9499/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Syed Moiz Hasnain EPHORTEFRO
9500/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Julius Astikas EPHORTEFRO
9501/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Julius Astikas EPHORTEFRO
9502/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** EPHORTEFRO
9503/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Syed Moiz Hasnain EPHORTEFRO
9504/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Syed Moiz Hasnain EPHORTEFRO
9505/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Efraim le-tiary EPHORTEFRO
9506/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Porin Drezga EPHORTEFRO
9507/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) markus ottesen EPHORTEFRO
9508/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Pranab Raj Dhakal EPHORTEFRO
9509/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Martina Lan Salomon EPHORTEFRO
9510/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Martina Lan Salomon EPHORTEFRO
9463/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Irmina Borowiec EPHORTEFRO
9464/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Irmina Borowiec EPHORTEFRO
9466/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Martina Lan Salomon EPHORTEFRO
9469/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Samad Ashfaq EPHORTEFRO
9470/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Samad Ashfaq EPHORTEFRO
9473/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Samad Ashfaq EPHORTEFRO
9478/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Grzegorz Pietka EPHORTEFRO
9479/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Grzegorz Pietka EPHORTEFRO
9482/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Alan Ali EPHORTEFRO
9491/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Julius Astikas EPHORTEFRO
9475/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Pranab Raj Dhakal EPHORTEFRO
9476/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Pranab Raj Dhakal EPHORTEFRO
9477/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Pranab Raj Dhakal EPHORTEFRO
9480/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Grzegorz Pietka EPHORTEFRO
9484/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Busch EPHORTEFRO
9487/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Arild Busch EPHORTEFRO
9492/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Julius Astikas EPHORTEFRO
9493/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Julius Astikas EPHORTEFRO
9494/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Julius Astikas EPHORTEFRO
9495/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) Julius Astikas EPHORTEFRO
9135/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Trygve Beyer EPHORTEFRO
9368/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Annonse Frostingen EPHORTEFRO
9379/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Sametingets valgmanntall Sametinget EPHORTEFRO
9383/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Jonas Viken EPHORTEFRO
9287/2021 20210902 02.09.2021 Utgående brev Forespørsel om naboliste 098/001 LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
9397/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn Odd Egil Wangberg EPHORTEFRO
9283/2021 20210902 02.09.2021 Utgående brev Svar på skolematordning Nettavisen EPHORTEFRO
9304/2021 20210902 02.09.2021 Utgående brev 040/038 - Skogbrynet 81 og 83 - Tildeling av vegadresser - forhåndsvarsel FRITIDSBOLIGER M-N AS EPHORTEFRO
9314/2021 20210902 02.09.2021 Utgående brev Forespørsel om innsyn Roar Asbjørn Fordal EPHORTEFRO
9289/2021 20210902 02.09.2021 Utgående brev Svar på endret lønnsinnplassering Anton Tunset EPHORTEFRO
9293/2021 20210902 02.09.2021 Utgående brev Endring av stillingskode Hilde Stene EPHORTEFRO
9373/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Dispensasjon fra byggegrense - ny bygning- FV 6824 (kopi) Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
9381/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til rehabilitering av skorstein FLIS- OG MURSERVICE AS EPHORTEFRO
9385/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Espen Rekkebo Husås EPHORTEFRO
9386/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Informasjon om Arkivplanprosjekt 2021 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTEFRO
9387/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Vitnemål Anne Berit Skjemstad EPHORTEFRO
9389/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Vitnemål Aleksander Ulvik EPHORTEFRO
9390/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Signert kausjonisterklæring Sparebank 1 SMN EPHORTEFRO
9392/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Signert avtale om kausjon Sparebank 1 SMN EPHORTEFRO
9359/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 08-2021 Skatteetaten EPHORTEFRO
9374/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Forespørsel på tilleggsinformasjon Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
9378/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Åpner for gjennomføring 06.09.2021 Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
9380/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Espen Rekkebo Husås EPHORTEFRO
9377/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Invitasjon til høringsmøte om konverteringsterapi 21.09.2021 Kulturdepartementet EPHORTEFRO
9384/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Høring - pakkeforløp hjem for kreftpasienter Helsedirektoratet EPHORTEFRO
9394/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Fjerning av returpunkt for renovasjon i Småland Terje Nørstebø m.fl. EPHORTEFRO
9395/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEFRO