Postliste http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/ einnsyn.frosta.kommune.no Klage på vedtak i ekspropriasjonssak - rett til å ha avløpsledning over eiendom - Frosta 095/001 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167511?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 10900/2019 | Teknisk område og landbruk Klage på vedtak i ekspropriasjonssak - rett til å ha avløpsledning over eiendom - Frosta 094/001 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167404?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 10793/2019 | Teknisk område og landbruk Vedtak i ekspropriasjonssak - rett til å ha avløpsledning over eiendom - Frosta 095/001 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167104?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 10493/2019 | Teknisk område og landbruk Vedtak i ekspropriasjonssak - rett til å ha avløpsledning over eiendom - Frosta 094/001 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167096?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 10485/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på spørsmål til ekspropriasjonssak - kommunal avløpsledning - Mostad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166934?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10323/2019 | Teknisk område og landbruk Spørsmål til ekspropriasjonssak - kommunal avløpsledning Mostad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166779?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 10168/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på oppfølgingsspørsmål til ekspropriasjonssak - kommunal avløpsledning - Mostad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166709?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10098/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på spørsmål til ekspropriasjonssak - kommunal avløpsledning - Mostad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166572?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 9961/2019 | Teknisk område og landbruk Bilder av Kvamtoppen barnehage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167812?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvamtoppen barnehage | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 11201/2019 | Barnehage Referat fra meklingsmøte 26.06.2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166069?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 9458/2019 | Teknisk område og landbruk Port http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167780?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Promidt AS | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 11169/2019 | Barnehage Lås på port http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167672?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Promidt AS | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 11061/2019 | Barnehage Vedr. åpning av dører http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167670?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvamtoppen barnehage | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11059/2019 | Barnehage Garderobe som falt ned fra vegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167669?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvamtoppen barnehage | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11058/2019 | Barnehage Garderobebestilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167650?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvamtoppen barnehage | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11039/2019 | Barnehage Annonse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167647?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11036/2019 | Barnehage Evaluering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167644?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11033/2019 | Barnehage Vedr. gjerde/port og tørrlageret http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167643?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvamtoppen barnehage | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11032/2019 | Barnehage Vedr. hyller http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167639?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvamtoppen barnehage | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11028/2019 | Barnehage Vedr. port http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167635?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvamtoppen barnehage | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11024/2019 | Barnehage Evaluering av arkitektoppdrag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167618?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11007/2019 | Barnehage Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168409?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Bjørnes AS | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11797/2019 | Teknisk område og landbruk Signert avtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167810?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Torill Haugen Vik m.fl. | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 11199/2019 | Teknisk område og landbruk Vedr. avtaleforslag (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167167?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Torill Haugen Vik m.fl. | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 10556/2019 | Teknisk område og landbruk Vedr. nabovarsel (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167148?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid og Arne Vik | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 10537/2019 | Teknisk område og landbruk Vedr. nabovarsel Landshaug (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167119?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid og Arne Vik | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 10508/2019 | Teknisk område og landbruk Innsigelse på reguleringsplan Landshaug http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166983?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Torill Haugen Vik m.fl. | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10372/2019 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om tilleggsinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166598?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Torill Haugen Vik m.fl. | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 9987/2019 | Teknisk område og landbruk Referat fra møte 08.11.19 i tverrfaglig barnehageteam http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168514?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta kommune v/fysioterapeut m.fl. | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11902/2019 | Barnehage DETALJREGULERING FOR Plan ID: 2018001, LANDSHAUG, MELDING OM VEDTAK OG KLAGERETT http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166375?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Karin Vik m.fl. | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 9764/2019 | Teknisk område og landbruk Innkalling til tverrfaglig barnehageteam 25.10.19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168028?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta kommune v/fysioterapeut m.fl. | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11417/2019 | Barnehage Referat fra tverrfaglig barnehageteam 06.09.19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166701?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Borglia barnehage m.fl. | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10090/2019 | Barnehage Tverrfaglig barnehageteam 06.09.19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166439?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta kommune v/Miljøterapeut m.fl. | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 9828/2019 | Barnehage Svar på høringsinnspill http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168015?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygg Trafikk Trøndelag | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11404/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på høringsinnspill http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168013?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Kvam | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11402/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på høringsinnspill http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168012?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjelsåsen Vel | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11401/2019 | Teknisk område og landbruk Høringsinnspill http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167811?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygg Trafikk Trøndelag | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 11200/2019 | Teknisk område og landbruk Høringsinnspill http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167556?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjelsåsen Vel | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 10945/2019 | Teknisk område og landbruk Godkjent korrektur http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/163713?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andvord | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7106/2019 | Administrasjon Svar på forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167224?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Storsveen | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 10613/2019 | Administrasjon Endringer på ansvarsrett http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167740?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Kjørsvik | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 11129/2019 | Teknisk område og landbruk Høringsinnspill http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167522?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 10911/2019 | Teknisk område og landbruk Melding om endring av ansvarsrett og erklæring om ansvarsrett http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167707?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Kjørsvik | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 11096/2019 | Teknisk område og landbruk Høringsinnspill http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167212?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Kvam | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 10601/2019 | Teknisk område og landbruk Annonse - høring trafikksikkerhetsplan http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166889?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frostingen AL | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10278/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166260?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Charlotte Håland | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 9649/2019 | Administrasjon Høring - ny trafikksikkerhetsplan 2019 - 2027 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166888?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre m.fl. | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10277/2019 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166258?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Charlotte Håland | Journaldato: 23.08.2019 | RegistryNumber: 9647/2019 | Administrasjon Answer to request for municipality pin http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166256?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Piotr Furtak | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 9645/2019 | Administrasjon Svar på forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166255?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Skribeland | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 9644/2019 | Administrasjon Forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166098?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Skribeland | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 9487/2019 | Administrasjon Kommunalt tilskudd for november og desember 2019 til Espira Juberg Gårdsbarnehage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168045?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira barnehager AS | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 11434/2019 | Barnehage Søknad om økonomisk støtte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168434?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Musikklaget Klang | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 11822/2019 | Administrasjon Barnetall pr. 01.11.2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168034?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 11423/2019 | Barnehage Rapport etter kartlegging av miljøverdier http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168533?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Allskog SA | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 11921/2019 | Teknisk område og landbruk Vedr. beregningsgrunnlag kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167293?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 10682/2019 | Barnehage Søknad om dekning av utgifter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167497?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Historielag | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 10886/2019 | Administrasjon Godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167649?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 11038/2019 | Barnehage Beregningsgrunnlag kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167290?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 10679/2019 | Barnehage Utbetaling av tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166944?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta historielag | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 10333/2019 | Administrasjon Revidert reguleringsplan etter innspill fra 1. gangs høring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166075?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Promidt | Journaldato: 16.08.2019 | RegistryNumber: 9464/2019 | Teknisk område og landbruk Beregningsgrunnlag kommunalt tilskudd til Espira Juberg Gårdsbarnehage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167248?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira kunnskapsbarnehagen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 10637/2019 | Barnehage Godkjenning av Espira Juberg Gårdsbarnehage AS etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167614?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommuneoverlegen i Frosta | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11003/2019 | Barnehage Søknad om tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/165956?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta pensjonistlag - Knut Bakken | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 9345/2019 | Administrasjon Bekreftet mottatt annonse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168119?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11508/2019 | Administrasjon Beregningsgrunnlag kommunalt tilskudd til Espira Juberg Gårdsbarnehage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166136?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira barnehager AS | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 9525/2019 | Barnehage Uttalelse til 1. gangs høring og offentlig ettersyn av detaljplan for Risethøgda hyttefelt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/164123?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Tagseth | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 7516/2019 | Teknisk område og landbruk Annonse kommunestyremøte 05.11.2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168118?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11507/2019 | Administrasjon Søknad om fradeling av kårbolig - nye momenter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167956?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Petter Brenne | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 11345/2019 | Teknisk område og landbruk Vedrørende henvendelse om privatrettslige forhold i byggesak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167220?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 10609/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om lærlingeplass - barnehage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166509?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tina Reitan | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 9898/2019 | Administrasjon Telleliste barn september 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166127?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 9516/2019 | Barnehage Klage på kommunens vedtak i sak som gjelder dispensasjon fra LNFR-formålet - fradeling av boligtomt på eiendommen Frosta 006/003, 005 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168583?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11971/2019 | Teknisk område og landbruk Tilsynsrapport - Bergtunvegen 8 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168414?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11802/2019 | Teknisk område og landbruk Annonse Kommunestyremøte 15.10.2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168116?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11505/2019 | Administrasjon Nye tegninger http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166954?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Lein m.fl. | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 10343/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166857?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STENE TØMRERSERVICE AS | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 10246/2019 | Teknisk område og landbruk Søknadsskjema tilskudd Utvalgte kulturlandskap 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166510?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 9899/2019 | Administrasjon Tilsynsrapport - Bergsåsvegen 34 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168381?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11770/2019 | Teknisk område og landbruk Aksept av friluftsmidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167638?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11027/2019 | Barnehage Bekreftet mottatt annonse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167628?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11017/2019 | Administrasjon Ferdigattest for Kvamtoppen Barnehage. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166545?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Promidt AS v. Helge Skjerpe | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 9934/2019 | Teknisk område og landbruk Vedr. søknad om bygging http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166940?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsti Kristensen Lein m.fl. | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 10329/2019 | Teknisk område og landbruk Kommunalt tilskudd for september og oktober til Espira Juberg Gårdsbarnehage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166113?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira barnehager AS | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 9502/2019 | Barnehage Ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166180?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta Byggeservice AS | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 9569/2019 | Teknisk område og landbruk Tilsynsrapport - Bergsåsvegen 36 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168380?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11769/2019 | Teknisk område og landbruk Fornying av forsikringer http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167550?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP skadeforsikring AS | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 10939/2019 | Administrasjon Regnskapssammendrag for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167011?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 10400/2019 | Teknisk område og landbruk Tilsagn om støtte til Opparbeiding av gangsti mellom ny barnehage - Kvamtoppen og Myra nærmiljøanlegg - revidert kostnads- og finansieringsoversikt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166546?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 9935/2019 | Barnehage Begjæring om behandling av byggesøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166634?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatene | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 10023/2019 | Teknisk område og landbruk Bekreftet mottatt annonse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166307?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 9696/2019 | Administrasjon Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166028?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Promidt AS | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 9417/2019 | Teknisk område og landbruk Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/165900?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Waagan Vanderås m.fl. | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 9289/2019 | Teknisk område og landbruk Ønske om møte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168142?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Fjæran | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11531/2019 | Ordfører Tilsynsrapport - Skardsvegen 44 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168163?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11552/2019 | Teknisk område og landbruk Utmelding ZB6290 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167499?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP Skadeforsikring AS | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 10888/2019 | Administrasjon Oversendelse av saksdokumenter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166630?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 10019/2019 | Teknisk område og landbruk Annonse - Kommunestyremøte 03.09.2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166306?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 9695/2019 | Administrasjon Tilsynsrapport - Bergtunvegen 6 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168162?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11551/2019 | Teknisk område og landbruk Brannkonsept http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167878?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred brann og redning | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 11267/2019 | Barnehage Purring - Fradeling 035/003 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167622?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brauten Eiendom AS | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11011/2019 | Teknisk område og landbruk Tilleggsinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166996?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10385/2019 | Administrasjon Purring på tilbakemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168719?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 12107/2019 | Teknisk område og landbruk ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168274?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal lensmannskontor | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 11663/2019 | Pleie og omsorg Tilsynsrapport - Øvre Skogbrynet 16 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168161?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11550/2019 | Teknisk område og landbruk Klage på rammetillatelse til omlegging av veg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168129?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Kvernmo m.fl. | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11518/2019 | Teknisk område og landbruk Registrering av ny barnehage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167768?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 11157/2019 | Barnehage Sluttutbetaling av spillemidler 60006 Solheim lysløype, rundløype barn, funksjonshemmede http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167837?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 11226/2019 | Teknisk område og landbruk Epostkorrespondanse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167703?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 11092/2019 | Administrasjon Veiledende informasjon og event. anbefaling om tilrettelegging ifm søknad om Udir-midler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167197?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 10586/2019 | Barnehage Søknad om lån http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166963?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10352/2019 | Administrasjon Svar på innsynsforespørsel - del 11 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166473?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Nordahl | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 9862/2019 | Teknisk område og landbruk Kvittert overtakelseslister, samt oppgradert vann- og avløpsplan http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166301?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Byggservice AS | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 9690/2019 | Teknisk område og landbruk Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168652?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 12040/2019 | Administrasjon Signert kjøpekontrakt og forslag til avtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168568?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11956/2019 | Teknisk område og landbruk Tilsynsrapport - Skardsvegen 48 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168160?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11549/2019 | Teknisk område og landbruk Tillatelse til tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167818?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Inge Moksnes | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11207/2019 | Teknisk område og landbruk Anmodning om sluttutbetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167517?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune, seksjon folkehelse, idrett og frivillighet | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 10906/2019 | Teknisk område og landbruk Miljørettet helsevern - rundskriv http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167766?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 11155/2019 | Barnehage Rapport etter studietur http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167805?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta skole | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 11194/2019 | Barnehage Strømavlesning og oppsigelse av abonnement http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167651?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11040/2019 | Barnehage Oppdatert gjennomføringsplan og ansvarsrett http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167660?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11049/2019 | Teknisk område og landbruk Innvilgelse av søknad om dispensasjon for lyssetting av Tinghaugen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167448?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riksantikvaren | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 10837/2019 | Administrasjon Informasjon om bytte av veileder http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167123?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 10512/2019 | Barnehage Referat fra kommunalt styrermøte 10.09.19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167027?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Borglia barnehage m.fl. | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 10416/2019 | Barnehage Aksept på lånetilbud http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166961?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10350/2019 | Administrasjon Svar på innsynsforespørsel - del 10 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166472?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Nordahl | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 9861/2019 | Teknisk område og landbruk Evaluering Turistinformasjonen 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166746?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jardar Østbø Juberg | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 10135/2019 | Administrasjon Søknad om tilskudd UKL http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168565?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hauganfjæra camping | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11953/2019 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4061990500) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168538?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beate Lutdal | Journaldato: 10.11.2019 | RegistryNumber: 11926/2019 | Administrasjon Forslag til ny avtale (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168393?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11782/2019 | Teknisk område og landbruk Renteendring for lån 8317.50.40776 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168181?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11570/2019 | Administrasjon Rapportering egenmeldt sykefravær 3. kvartal http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168026?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11415/2019 | Administrasjon Igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167599?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 10988/2019 | Teknisk område og landbruk Rengjøring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167637?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skogly Ungdomslag | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11026/2019 | Barnehage Ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167658?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11047/2019 | Barnehage Trekking av søknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167544?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Restaurant Kompaniet AS | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 10933/2019 | Administrasjon Signert tilsagnsbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167202?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 10591/2019 | Administrasjon Bekreftet mottatt oppsigelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167186?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trivselsleder AS | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 10575/2019 | Frosta skole Signert gjeldsbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166960?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10349/2019 | Administrasjon Revidert kostnadsoverslag Solheim lysløype http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166958?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta IL | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 10347/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på innsynsforespørsel - del 9 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166471?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Nordahl | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 9860/2019 | Teknisk område og landbruk Delingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166302?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brauten Eiendom AS | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 9691/2019 | Teknisk område og landbruk Innkalling til kommunalt styrermøte 03.09.19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166279?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvamtoppen barnehage m.fl. | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 9668/2019 | Barnehage Revidert skisse - omlegging av veg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166323?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Inge Moksnes | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 9712/2019 | Teknisk område og landbruk Utsending av matrikkelbrev 034/084 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/165961?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alvin Wanvik m.fl. | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 9350/2019 | Teknisk område og landbruk Kjøpekontrakt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168392?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11781/2019 | Teknisk område og landbruk Renteendring for lån 8317.50.47347 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168180?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11569/2019 | Administrasjon Tilsynsrapport - Skardsvegen 42 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168158?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11547/2019 | Teknisk område og landbruk Rapport egenmeldt sykefravær 3. kvartal 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168023?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11412/2019 | Administrasjon 083/010 Signert gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167583?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 10972/2019 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Svar på henvendelse vedr. takstgrunnlaget for eiendomsskatt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167698?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grethe Tolnes | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 11087/2019 | Administrasjon Avtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167475?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysingen | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 10864/2019 | Teknisk område og landbruk ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167397?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 10786/2019 | Administrasjon Vedtak i kravet om fast stilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167401?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 10790/2019 | Administrasjon Oppsigelse av Trivselsleder-programmet. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167132?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trivselsleder AS | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 10521/2019 | Frosta skole Signert informasjonsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167089?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 10478/2019 | Barnehage Referat fra styrernettverk 10.09.19 for styrere i kommunale og privat barnehage på Frosta http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167035?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Borglia barnehage m.fl. | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 10424/2019 | Barnehage 028/001 Vedtak om tvangsmulkt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166480?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Anders Viktil | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 9869/2019 | Teknisk område og landbruk Regnskapssammendrag til revisjon, Solheim lysløype http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166885?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10274/2019 | Administrasjon Oppgjørsskjema selger http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167009?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Innherred AS | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10398/2019 | Administrasjon Tilbud på lån http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166955?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 10344/2019 | Administrasjon Svar på innsynsforespørsel - del 8 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166470?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Nordahl | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 9859/2019 | Teknisk område og landbruk Anmodning om uttalelse til skjenkebevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166556?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stjørdal lensmannskontor | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 9945/2019 | Administrasjon Søknad om tilskudd til tilpasning - Tilsagn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166421?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 9810/2019 | Administrasjon Referat fra kommunalt styrermøte 18.06.19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166274?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvamtoppen barnehage m.fl. | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 9663/2019 | Barnehage Purring på status http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166226?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brauten Eieendom AS | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 9615/2019 | Teknisk område og landbruk Vedtak for Ranskjæret Frosta Sør (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166112?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 9501/2019 | Teknisk område og landbruk Utsending av matrikkelbrev 034/083 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/165960?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Wanvik | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 9349/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4061990500) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/165972?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christine Hovdal | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 9361/2019 | Administrasjon Signert overtakelsesprotokoll http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168407?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11795/2019 | Administrasjon Tilsynsrapport - Skardsvegen 40 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168157?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11546/2019 | Teknisk område og landbruk Renteendring for lån 8317.50.30908 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168176?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11565/2019 | Administrasjon Svar på henvendelse vedr. takstgrunnlaget for eiendomsskatt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167681?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Tolnes | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11070/2019 | Administrasjon Informasjon om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167683?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 11072/2019 | Barnehage Anmodning om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167781?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Älvsbyhus | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 11170/2019 | Teknisk område og landbruk Godkjenning av Kvamtoppen barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167612?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommuneoverlegen i Frosta | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11001/2019 | Barnehage Undersøkelsen Egenmeldt sykefravær 3. kvartal 2. termin - sentraladministrasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167560?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 10949/2019 | Administrasjon Korrigering av påstand i gitt tillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167546?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Olsen | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 10935/2019 | Teknisk område og landbruk Gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167396?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 10785/2019 | Teknisk område og landbruk ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166593?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 9982/2019 | Administrasjon 087/001 Bekreftet grunnboksutskrift http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167306?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysingen | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 10695/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på ppfølgingsspørsmål vedr. bevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166552?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ringnes AS | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 9941/2019 | Administrasjon Overføring av hjemmel til andel i borettslag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167007?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Innherred AS | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10396/2019 | Administrasjon Ønske om formøte / oppstartsmøte med Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Ønske om ny reguleringsplan med formål om bobilparkering på eiendommen gnr. 67 bnr. 10, Kvitsandvika i Frosta kommune. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166848?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10237/2019 | Teknisk område og landbruk Lånedokumenter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166951?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 10340/2019 | Administrasjon Vedr. underlag for krav om infrastrukturkostnader http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166932?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 10321/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på innsynsforespørsel - del 7 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166468?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Nordahl | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 9857/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Støttekontakter - st. ref. (4061893780) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166422?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ariel Trætli | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 9811/2019 | Administrasjon Oversikt over utført merarbeid http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166318?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tvisteløsningsnemnda | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 9707/2019 | Administrasjon Tilsagn 2018 om tilskudd til formidling/skiltplanlegging, Frostating utvalgte kulturlandskap http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168326?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 11715/2019 | Administrasjon Signert kjøpekontrakt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168172?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11561/2019 | Administrasjon Purring på søknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168087?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STENE TØMRERSERVICE AS | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 11476/2019 | Teknisk område og landbruk 083/003, 083/016, 082/014, 087/014 Signert gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167481?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: HOLMEN PARK & ANLEGG AS | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 10870/2019 | Teknisk område og landbruk Rullering av hovedplan avløp - referat fra arbeidsmøte 29.08.19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166448?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halfdan Jonsson m.fl. | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 9837/2019 | Teknisk område og landbruk Purring - klage på deponering av masse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168022?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnbjørg Nygaard Leitao | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 11411/2019 | Teknisk område og landbruk Vedr. takstgrunnlaget for eiendomsskatt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167668?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grethe Tolnes | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11057/2019 | Administrasjon Tilleggsinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167496?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 10885/2019 | Barnehage Tilbakemelding på Varamedlemmer Kommunestyret 2019-2023 - Venstre http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167503?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vibeke Breiset | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 10892/2019 | Administrasjon Varsel om tilsyn med fyringsanlegg - Bergtunvegen 8 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167523?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 10912/2019 | Teknisk område og landbruk Undersøkelsen egenmeldt sykefravær 3. kvartal 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167525?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 10914/2019 | Administrasjon Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167395?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 10784/2019 | Teknisk område og landbruk 092/001 Bekreftet grunnboksutskrift http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167305?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysingen | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 10694/2019 | Teknisk område og landbruk Varsel om renteregulering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167294?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 10683/2019 | Administrasjon Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 912888312 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167073?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 10462/2019 | Teknisk område og landbruk Kursinvitasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167037?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta skole | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10426/2019 | Barnehage Veiledende informasjon - vedlegg til søknad om Udir-midler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167046?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10435/2019 | Barnehage Tillatelse til tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166682?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ove Moksnes | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10071/2019 | Teknisk område og landbruk Lånesøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166949?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunelbanken | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10338/2019 | Administrasjon Signert kjøpekontrakt (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166988?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Innherred AS | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10377/2019 | Administrasjon Vedr. underlag for krav om infrastrukturkostnader http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166924?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pretor Advokat AS | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 10313/2019 | Teknisk område og landbruk Oversendelsesdokumenter for befaring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166815?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Terje Korsnes | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 10204/2019 | Teknisk område og landbruk Oppsigelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166749?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 10138/2019 | Teknisk område og landbruk Bestått prøveprotokoll i barne- og ungdomsarbeiderfaget http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166668?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Kjørsvik | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 10057/2019 | Administrasjon Oppfølgingsspørsmål vedr. bevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166512?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ringnes AS | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 9901/2019 | Administrasjon Invitasjon til styrersamling 03.09.19 for styrere i barnehagene på Frosta og i Meråker http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166281?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvamtoppen barnehage m.fl. | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 9670/2019 | Barnehage Timeskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166175?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tvisteløsningsnemnda | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 9564/2019 | Administrasjon Tilsagn om varig lønnstilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168659?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Trøndelag | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 12047/2019 | Teknisk område og landbruk Signert tilbakeleveringsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168649?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 12037/2019 | Teknisk område og landbruk Rekvisisjon av oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168598?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Skogly | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11986/2019 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Varsel om valgt medlem og varamedlem til Frosta Fjellstyre http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168611?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Haugom Breiset | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11999/2019 | Administrasjon Overføring av hjemmel til andel i borettslag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168138?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Innherred AS | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11527/2019 | Administrasjon 042/076 Signert sanitærsøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168043?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11432/2019 | Teknisk område og landbruk Nytt svar på søknad om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167454?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 10843/2019 | Barnehage Kvartalsrapport 3 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167862?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coperio bedriftshelsetjeneste | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 11251/2019 | Administrasjon Varsel om tilsyn med fyringsanlegg - Øvre Skogbrynet 16 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167473?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 10862/2019 | Teknisk område og landbruk 083/003, 083/016 Tillatelser for legging av rør over eiendom 087/014, og tilknytning på eiendom 082/014 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167476?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Skogseth | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 10865/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167388?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Risethsve | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 10777/2019 | Teknisk område og landbruk 082/001 Bekreftet grunnboksutskrift http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167304?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysingen | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 10693/2019 | Teknisk område og landbruk Vedr. overgangsregel for bevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166479?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ringnes AS | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 9868/2019 | Administrasjon Søknad om tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166945?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10334/2019 | Barnehage Varamedlemmer Kommunestyret 2019-2023 - Senterpartiet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166839?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Alstad m.fl. | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10228/2019 | Administrasjon Tilbud på lån http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166941?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 10330/2019 | Administrasjon Svar på forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166455?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Nordahl | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 9844/2019 | Teknisk område og landbruk Forslag til løsning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166723?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 10112/2019 | Teknisk område og landbruk Purring - søknad om riving/oppføring av naust http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166364?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove Moksnes | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 9753/2019 | Teknisk område og landbruk Innkalling til styrernettverk 03.09.19 for styrere i kommunale og privat barnehage på Frosta http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166280?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Borglia barnehage m.fl. | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 9669/2019 | Barnehage Utsending av matrikkelbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166211?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Martin Kvarme | Journaldato: 23.08.2019 | RegistryNumber: 9600/2019 | Teknisk område og landbruk Tilleggsinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166186?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 9575/2019 | Administrasjon Vedrørende timelisteskjema for utfylling av kommentarer http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/165940?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NTL DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 9329/2019 | Administrasjon Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168664?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: CK NOR BYGG AS | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 12052/2019 | Teknisk område og landbruk Varsel om valgt medlem og varamedlem til Frosta Fjellstyre http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168499?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig-Bjørnar Iversen m.fl. | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11887/2019 | Administrasjon Henvendelse vedr. startlånssøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168318?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 11707/2019 | Administrasjon Signert avtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168218?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Fredriksen | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 11607/2019 | Teknisk område og landbruk Orientering om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167688?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11077/2019 | Barnehage Forebygging http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167796?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvamtoppen barnehage | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11185/2019 | Barnehage Korrigering vedr. festeavgift 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168130?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Innherad kirkelige fellesråd | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11519/2019 | Administrasjon Oppgjørsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168133?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Innherred AS | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11522/2019 | Administrasjon Akseptskjema ansettelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168103?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Oline Leangen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11492/2019 | Administrasjon 042/076 - Gravemelding 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168041?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11430/2019 | Teknisk område og landbruk Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168029?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 11418/2019 | Administrasjon Oppsigelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167961?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 11350/2019 | Teknisk område og landbruk Bemanningsnorm http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167814?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 11203/2019 | Barnehage Ansvarsrett løfteplattform http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167777?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grande Entreprenør AS | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 11166/2019 | Teknisk område og landbruk Varsel om tilsyn med fyringsanlegg - Skardsvegen 42 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167470?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 10859/2019 | Teknisk område og landbruk 086/016 Midlertidig omlegging av avløpsrør http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167439?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Skogseth | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 10828/2019 | Teknisk område og landbruk Gjennomførestatus http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167325?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 10714/2019 | Frosta skole 091/002 Bekreftet grunnboksutskrift http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167303?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysingen | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 10692/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167155?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 10544/2019 | Teknisk område og landbruk Refusjonskrav http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167064?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav skanning | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 10453/2019 | Administrasjon Avtale om lærersamarbeid http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167118?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondheim kommune Kulturskolen | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 10507/2019 | Administrasjon Akseptskjema ansettelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167109?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Kvam | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 10498/2019 | Administrasjon Forespørsel vedr. gravemelding, svar. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166684?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10073/2019 | Teknisk område og landbruk Godkjenning av Espira Juberg gårdsbarnehage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166459?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage v/regionsjef Håvard Matberg | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 9848/2019 | Barnehage Varamedlemmer Kommunestyret 2019-2023 - Høyre http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166838?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt R Nielsen Hernes m.fl. | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10227/2019 | Administrasjon Tilbakemelding på referat http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166843?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10232/2019 | Barnehage Aksept på lån http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166937?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunelbanken | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10326/2019 | Administrasjon Informasjon ang. snuplassen i Vargåsen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166861?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 10250/2019 | Teknisk område og landbruk Vedr. underlag for krav om infrastrukturkostander. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166566?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 9955/2019 | Teknisk område og landbruk Vedr. overgangsregel for bevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166478?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ringnes AS | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 9867/2019 | Administrasjon Vedr. Innsynsforespørsel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166384?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 9773/2019 | Administrasjon Svar på forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166315?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henrik Sanden | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 9704/2019 | Teknisk område og landbruk Referat fra styrernettverk 18.06.19 for styrere fra kommunale og privat barnehage på Frosta http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166263?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvamtoppen barnehage m.fl. | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 9652/2019 | Barnehage Rapport fra Coperio bedriftshelse 2. kvartal 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166379?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coperio Bedriftshelse | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 9768/2019 | Administrasjon Utbetalingsanmodning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166232?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: BDO AS | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 9621/2019 | Administrasjon Søknad om tilskudd til tilpasning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166174?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 9563/2019 | Administrasjon Tilbakeleveringsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/165965?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 9354/2019 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Svar på tilleggsinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167275?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emilie Bjørnes | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 10664/2019 | Barnehage Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppbygging av nedblåst/revet naust http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168701?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 12089/2019 | Teknisk område og landbruk Utfyllende opplysninger til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168696?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Kristian Steig Krog | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 12084/2019 | Administrasjon Kursbevis http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168650?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise Pettersen | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 12038/2019 | Administrasjon Tilsagn om midlertidig lønnstilskudd - forlengelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168556?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Trøndelag | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11944/2019 | Administrasjon KOSTRA-rapportering 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168406?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11794/2019 | Administrasjon Tilbakemelding på Melding om valgt medlem og varamedlem til kontrollutvalget 2019-2023 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168384?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Skogly | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11773/2019 | Administrasjon ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/154174?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 13211/2018 | Administrasjon ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168277?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 11666/2019 | Pleie og omsorg Uttalelse til gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168229?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk AS | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 11618/2019 | Teknisk område og landbruk Forebygging http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167785?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Borglia barnehage | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11174/2019 | Barnehage Kontantstøtte for september 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167689?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV forvaltning og pensjonsytelser. Vadsø | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11078/2019 | Barnehage Arbeidsavtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168091?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Oline Leangen | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11480/2019 | Administrasjon Forespørsel om uttalelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167426?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 10815/2019 | Teknisk område og landbruk CV og attest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168117?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nijole Pilitauskiene | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11506/2019 | Administrasjon 067/068 Tilbakebetaling for utgifter i forbindelse med tilknytning til kommunalt avløp http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167895?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Erik Fredriksen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11284/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på søknad om permisjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167071?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Vist | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 10460/2019 | Pleie og omsorg Svar på søknad hvor det er endret inntektsgrunnlag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167283?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 10672/2019 | Barnehage Søknad om økonomisk støtte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168024?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Frivilligsentral | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 11413/2019 | Administrasjon Uttalelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168025?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 11414/2019 | Teknisk område og landbruk Finanseringsbevis http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167996?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 11385/2019 | Administrasjon Signert tilsagnsbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167987?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 11376/2019 | Administrasjon Omstillingsaktiviteter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167861?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Huseth | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 11250/2019 | Teknisk område og landbruk Fordeling av skjønnsmidler 2019 - anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167845?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 11234/2019 | Rådmannen Beredskapsplan http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167809?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 11198/2019 | Barnehage Gjennomføringsplan inkl. løfteinnretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167786?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grande Entreprenør AS | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 11175/2019 | Teknisk område og landbruk Vedr. politiattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167748?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvamtoppen barnehage | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 11137/2019 | Barnehage Akseptskjema ansettelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167543?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ERMA A. IVERSEN | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 10932/2019 | Administrasjon Dokumentasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166454?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Tvervåg | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9843/2019 | Administrasjon Varsel om tilsyn med fyringsanlegg - Skardsvegen 44 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167469?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 10858/2019 | Teknisk område og landbruk 087/012 Tillatelse til å legge avløps- og overvannsledning over eiendommen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167421?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Haugan | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 10810/2019 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding etter selskapskontroll 2018 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167358?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 10747/2019 | Rådmannen 087/004 Bekreftet grunnboksutskrift http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167302?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysingen | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 10691/2019 | Teknisk område og landbruk Skåring av åpne oppgaver http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167287?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 10676/2019 | Frosta skole Refusjonskrav http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167063?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav skanning | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 10452/2019 | Administrasjon Arbeidsavtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166926?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Margrethe Kvam | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 10315/2019 | Administrasjon Ny godkjenning av Espira Juberg Gårdsbarnehage etter Lov om barnehager http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166321?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira Juberg Gårdsbarnehage | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 9710/2019 | Barnehage Varamedlemmer Kommunestyret 2019-2023 - Venstre http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166837?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Jørstad m.fl. | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10226/2019 | Administrasjon Tilbakemelding vedr. tilleggsinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166936?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 10325/2019 | Administrasjon Svar på innsynsforespørsel - del 5 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166440?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Nordahl | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 9829/2019 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på referat http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166790?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 10179/2019 | Barnehage Forespørsel vedr. grensemerker http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166743?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 10132/2019 | Teknisk område og landbruk Forespørsel vedr. gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166669?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 10058/2019 | Teknisk område og landbruk Vedr. underlag for krav om infrastrukturkostander http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166565?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 9954/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166313?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henrik Sanden | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 9702/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på søknad om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166207?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2019 | RegistryNumber: 9596/2019 | Barnehage Innsynsforespørsel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166086?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 9475/2019 | Administrasjon Svar på søknad om jobb http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/165968?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ines Engwer | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 9357/2019 | Administrasjon Oversikt over varemottakere i Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/165989?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maske v/Geir Jonassen | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 9378/2019 | Administrasjon Melding om foreldrebetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/165876?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 9265/2019 | Barnehage Rapport og anmodning om utbetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168657?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Minde | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 12045/2019 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Varsel om valgt medlem og varamedlem til Utvalg Folk http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168690?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grethe Kvam Aatlo | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 12078/2019 | Administrasjon Utfyllende informasjon ang. gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168582?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsten Fossli | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11970/2019 | Teknisk område og landbruk Varsel om valgt medlem og varamedlemmer til representantskapet i Trondheim Havn IKS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168526?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM HAVN IKS | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11914/2019 | Administrasjon 019/077 Svar søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168470?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: WINGES SERVICE AS | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11858/2019 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Melding om valgt medlem og varamedlem til kontrollutvalget 2019-2023 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168352?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Greta E Bolme Wollan | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11741/2019 | Administrasjon Forslag til vararepresentant til Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre 2019-2023 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168397?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FFO Trøndelag | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11786/2019 | Administrasjon 034/016, 034/078 Signert gravemelding 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168222?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: WINGES SERVICE AS | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 11611/2019 | Teknisk område og landbruk Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168264?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 11653/2019 | Rådmannen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168282?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLEVENS SNEKKERSERVICE | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 11671/2019 | Teknisk område og landbruk Regnskap Egner-forestilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168283?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta skolekor | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 11672/2019 | Administrasjon Akseptskjema ansettelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168268?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Nordfjellmark | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 11657/2019 | Administrasjon ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168276?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 11665/2019 | Pleie og omsorg Melding om valg til KS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168107?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 11496/2019 | Administrasjon Beredskapsplan http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167652?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvamtoppen barnehage | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11041/2019 | Barnehage Ferdigattest for oppført stall på gnr. 77 bnr. 02. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167719?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agder Byggtjeneste AS | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11108/2019 | Teknisk område og landbruk Godkjenning av fysioterapeut http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168040?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11429/2019 | Pleie og omsorg Oversendelse av klage på avslag om TT-kort http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167976?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11365/2019 | Pleie og omsorg Svar på søknad om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167684?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 11073/2019 | Barnehage Ang. avløp fra fritidsbolig 083/016 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167412?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Skogseth m.fl. | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 10801/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om startlån - Tilsagn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167912?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 11301/2019 | Administrasjon Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for oppbygging av nedblåst/ revet naust på Nordfjæraleiret - Frosta http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168077?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 11466/2019 | Teknisk område og landbruk Tildeling av spillemidler for skoleåret 2019-2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168033?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 11422/2019 | Administrasjon Uttalelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167997?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 11386/2019 | Teknisk område og landbruk Tilleggsinformasjon - festeavgift http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167966?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Innherad kirkelige fellesråd | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 11355/2019 | Administrasjon Oppsummering 2019 og innmelding av behov for 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167985?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 11374/2019 | Teknisk område og landbruk Startlån ettersendt vedlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167982?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 11371/2019 | Administrasjon Orientering om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167482?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 10871/2019 | Barnehage Tillatelse til tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167705?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 11094/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167901?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 11290/2019 | Teknisk område og landbruk Arbeidsavtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167501?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erma Abangan Iversen | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 10890/2019 | Administrasjon Krav til rapportering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167858?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 11247/2019 | Administrasjon Årskontroll lekeapparater http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167827?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Borglia barnehage | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 11216/2019 | Barnehage Avslutning av sak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167830?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Datatilsynet | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 11219/2019 | Administrasjon Vedr. kontroll av politiattester http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167808?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 11197/2019 | Barnehage Informasjon om nye praksisavtaler for barnehager http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167799?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord Universitet | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 11188/2019 | Barnehage Tilbakemelding vedr. bruk av vannflasker http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167739?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Borglia barnehage | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 11128/2019 | Barnehage Kart over vannområdene i Trøndelag (vedlegg til brev av 19.09.2019) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167710?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 11099/2019 | Administrasjon Tilbakemelding på Beramming av overtakst http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167581?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Schrøen | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 10970/2019 | Administrasjon Varsel om tilsyn med fyringsanlegg - Bergtunvegen 6 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167468?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 10857/2019 | Teknisk område og landbruk Merknad til søknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167424?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 10813/2019 | Teknisk område og landbruk Bekreftet mottatt ventelistetall 2. tertial http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167391?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 10780/2019 | Pleie og omsorg Valg av medlem og varamedlem i representantskapet i Innherred Renovasjon for perioden 2019-2023 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167292?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 10681/2019 | Administrasjon 092/002 Bekreftet grunnboksutskrift http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167301?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysingen | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 10690/2019 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Svar på tilleggsinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167262?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emilie Bjørnes | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 10651/2019 | Barnehage Gjennomføringsstatus http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167231?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 10620/2019 | Frosta skole Svar på søknad om permisjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167078?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fukur Yemane | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 10467/2019 | Pleie og omsorg Refusjonskrav lønnstilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167026?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV tiltak Trøndelag m.fl. | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 10415/2019 | Administrasjon Tilbakemelding med bekreftelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167086?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 10475/2019 | Teknisk område og landbruk Kontantstøtte for august 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166628?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Familie- og persjonsytelser Vadsø | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10017/2019 | Barnehage Akseptskjema ansettelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166980?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Lillenes | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10369/2019 | Administrasjon Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969184826 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166974?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10363/2019 | Teknisk område og landbruk Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 969686538 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166975?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10364/2019 | Teknisk område og landbruk Rapport http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167014?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Recover | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10403/2019 | Teknisk område og landbruk Varamedlemmer Kommunestyret 2019-2023 - Arbeiderpartiet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166836?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Viktil m.fl. | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10225/2019 | Administrasjon Svar på søknad om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166762?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10151/2019 | Barnehage Referat fra møte 09.09.19 i utvidet samordningsteam barn og unge http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166758?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta kommune v/SLT-kontakt m.fl. | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10147/2019 | Barnehage Kursbevis for legemiddelhåndtering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166965?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise Pettersen | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 10354/2019 | Administrasjon Tilleggsinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166931?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunelbanken | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 10320/2019 | Administrasjon Oversendelse av vedtak om godkjenning av Indre Fosen i Trondheimhavn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166507?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trondheim Havn IKS | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 9896/2019 | Teknisk område og landbruk Annonse Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166483?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 9872/2019 | Administrasjon Svar på innsynsforespørsel - del 4 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166433?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Nordahl | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 9822/2019 | Teknisk område og landbruk Purring - søknad om tillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166662?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 10051/2019 | Teknisk område og landbruk Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 12.09.2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166685?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 10074/2019 | Pleie og omsorg Signert avtale for personale som deltar på leirskole i skolens regi http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166603?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Ulvik | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 9992/2019 | Frosta skole Slamrapport august 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166573?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 9962/2019 | Teknisk område og landbruk Svar vedr. underlag for krav om infrastrukturkostnader http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166527?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 9916/2019 | Teknisk område og landbruk Uttalelse miljø http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166492?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Hollingsæter | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 9881/2019 | Teknisk område og landbruk Vedr. søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166376?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Kristian Steig Krog | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 9765/2019 | Administrasjon Søknad om startlån - Tilsagn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166352?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 9741/2019 | Administrasjon Svar på forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166312?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henrik Sanden | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 9701/2019 | Teknisk område og landbruk 038/011 - Gammelbakkan 47 - Gravemelding 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166385?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: WINGES SERVICE AS | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 9774/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om serverings- og/eller skjenkebevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166392?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Restaurant Kompaniet AS | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 9781/2019 | Administrasjon Plantegninger gammelt bygg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166267?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 23.08.2019 | RegistryNumber: 9656/2019 | Barnehage Sar på søknad om permisjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166209?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Storli Mostad | Journaldato: 23.08.2019 | RegistryNumber: 9598/2019 | Pleie og omsorg Festekontrakt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166171?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Lindgaard | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 9560/2019 | Teknisk område og landbruk Oppsummering etter skolebesøk i Spania http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166157?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta skole | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 9546/2019 | Barnehage Vegliste oktober 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166131?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Midt | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 9520/2019 | Teknisk område og landbruk Innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/165941?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 9330/2019 | Administrasjon Kvittering av signert dokument http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/165988?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Værnesregionen Innkjøp, Rita Endresen | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 9377/2019 | Administrasjon Søknad om jobb http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/165952?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ines Engwer | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 9341/2019 | Administrasjon Tilsagn om tilskudd til varig lønnstilskudd (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/165903?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 9292/2019 | Administrasjon Svar på søknad om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/165875?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 9264/2019 | Barnehage Oversendelse av fradelingssak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/145324?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nidaros Oppmåling | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 4379/2018 | Teknisk område og landbruk Korrigering på personopplysninger http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168623?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 12011/2019 | Administrasjon Tilsagn investeringstilskudd - Omsorgsboliger Frostatunet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168631?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 12019/2019 | Administrasjon Tilbakemelding på Varsel om valgt medlem og varamedlem til Utvalg Folk http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168689?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Undersåker Skaslien | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 12077/2019 | Administrasjon 019/077 Signert gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168469?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: WINGES SERVICE AS | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11857/2019 | Teknisk område og landbruk Styrkingsbehov http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168535?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 11923/2019 | Barnehage Vedr. husleiekrav http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168281?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta skolekor | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 11670/2019 | Administrasjon Tillatelse til tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168231?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STENE TØMRERSERVICE AS | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 11620/2019 | Teknisk område og landbruk Rapport for ettersøk av skadet vilt og fallvilt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168323?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Østerlie | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 11712/2019 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Melding om valgt medlem og varamedlem til kontrollutvalget 2019-2023 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168259?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Hokstad | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 11648/2019 | Administrasjon Tilbakemelding på Arbeidsavtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168260?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Nordfjellmark | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 11649/2019 | Administrasjon Forslag på vararepresentant til Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre 2019-2023 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168238?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Handikapforbund | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 11627/2019 | Administrasjon Tillegg til permisjonssøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168201?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Fiborg | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 11590/2019 | Pleie og omsorg 034/016, 034/078 Gravemelding 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168205?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: WINGES SERVICE AS | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 11594/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167587?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audhild Lillian Einarsve | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 10976/2019 | Teknisk område og landbruk Godkjenning av fysioterapeut http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167541?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 10930/2019 | Pleie og omsorg Tilbakemelding på rapport http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167662?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Borglia Barnehage | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11051/2019 | Barnehage Forebygging http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167795?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11184/2019 | Barnehage Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167981?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Erling Lund | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11370/2019 | Teknisk område og landbruk Vedr. søknad om spillemidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167995?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta IL | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11384/2019 | Teknisk område og landbruk Høring - Nordfjæraleiret - gnr. 101 bnr. 001 - oppbygging av nedblåst / revet naust på samme størrelse, ca. 20,0 m2. Dispensasjon fra byggetiltak innenfor 100- metersbeltet fra sjø og tiltak i område LNFR. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167943?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11332/2019 | Teknisk område og landbruk Ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167854?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivan Småland | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11243/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om startlån - Forhåndsgodkjenning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167980?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 11369/2019 | Administrasjon Beramming av overtakst http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167576?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Francis Leitao | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 10965/2019 | Administrasjon Beramming av overtakst http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167577?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Ulvik | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 10966/2019 | Administrasjon Beramming av overtakst http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167578?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Agnar Jullum | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 10967/2019 | Administrasjon Beramming av overtakst http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167579?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Schrøen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 10968/2019 | Administrasjon Reduksjon i arbeidsavklaringspenger (AAP) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167969?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonale Varslergruppe | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 11358/2019 | Administrasjon Klage på avslag om tilrettelagt transport http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167962?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 11351/2019 | Pleie og omsorg Bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167223?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Solberg Valberg | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 10612/2019 | Administrasjon Svar på søknad om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167460?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 10849/2019 | Barnehage 042/076 - Gravemelding 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167900?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 11289/2019 | Teknisk område og landbruk Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167864?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Margido Småland | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 11253/2019 | Teknisk område og landbruk Avslår deltagelse i kompetansenettverk http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167801?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 11190/2019 | Barnehage Valg av nytt fjellstyre http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167794?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Fjellstyresamband | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 11183/2019 | Administrasjon Tilbakemelding vedr. politiattester http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167738?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Borglia Barnehage | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 11127/2019 | Barnehage Uttalelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167696?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 11085/2019 | Teknisk område og landbruk Kostra-rapportering 3. kvartal 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167667?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 11056/2019 | Administrasjon Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167557?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Moksnes | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 10946/2019 | Teknisk område og landbruk Uavhengig revisors beretning vedr. skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon 4. termin 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167547?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 10936/2019 | Administrasjon Svar på tilleggsinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167254?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 10643/2019 | Barnehage Varsel om tilsyn med fyringsanlegg - Skardsvegen 46 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167467?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 10856/2019 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Etterlyser tilleggsinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167484?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 10873/2019 | Barnehage 083/003, 083/016 Midlertidig omlegging av avløpsrør http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167410?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Olsen | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 10799/2019 | Teknisk område og landbruk Tilleggsinformasjon til permisjonssøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167382?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guri Arna Korstad | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 10771/2019 | Administrasjon 082/008 Bekreftet grunnboksutskrift http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167300?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysingen | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 10689/2019 | Teknisk område og landbruk TOL endringsplan arbeidsdokument http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167240?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Huseth | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 10629/2019 | Teknisk område og landbruk Kontrasignert leieavtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167235?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea Finance AS | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 10624/2019 | Frosta skole Kontrollutvalgets budsjett for 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167227?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Konsek Trøndelag IKS | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 10616/2019 | Administrasjon Attest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167232?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maja Skaret Sætran | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 10621/2019 | Administrasjon Gjennomføring av nasjonale prøver 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167184?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 10573/2019 | Frosta skole Svar på søknad om permisjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167079?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åshild Berg | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 10468/2019 | Pleie og omsorg Svar på spørsmål vedr. svar http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167058?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 10447/2019 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Svar på søknad om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167131?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 10520/2019 | Barnehage Tilsagn om OU-midler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167088?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS Konsern | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 10477/2019 | Pleie og omsorg Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167084?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Agder byggtjenester | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 10473/2019 | Teknisk område og landbruk Arbeidsavtale - fast stilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166942?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Lillenes | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 10331/2019 | Administrasjon Informasjon av avsluttet utleggstrekk http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166967?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 10356/2019 | Administrasjon Igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166655?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddrun Bjerkan | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10044/2019 | Teknisk område og landbruk Tjenestebevis http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167033?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Svean | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10422/2019 | Administrasjon Igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166633?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: PRO INVENIA AS | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10022/2019 | Teknisk område og landbruk Tilleggsinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166929?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10318/2019 | Administrasjon Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166896?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Johnsen | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10285/2019 | Teknisk område og landbruk Dokumenter til Nidaros oppmåling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166419?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NIDAROS OPPMÅLING AS | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 9808/2019 | Teknisk område og landbruk Rapportering av ventetid http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166706?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10095/2019 | Pleie og omsorg Kommunestyret 2019-2023 - Senterpartiet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166835?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Haug m.fl. | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 10224/2019 | Administrasjon Vedr. ny viltforskrift http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166957?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrenes Rett | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 10346/2019 | Teknisk område og landbruk Akseptskjema ansettelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166900?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tina Reitan | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 10289/2019 | Administrasjon Foreløpig rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166842?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 10231/2019 | Rådmannen Svar på innsynsforespørsel - del 3 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166432?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Nordahl | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 9821/2019 | Teknisk område og landbruk Signert avtale for personale som deltar på leirskole i skolens regi http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166601?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Fossum | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 9990/2019 | Frosta skole Spørsmål vedr. trasevalg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166576?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 9965/2019 | Teknisk område og landbruk Spørsmål vedr. trasevalg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166580?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 9969/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på søknad om permisjon med lønn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166355?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Finsvik Aatlo | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 9744/2019 | Frosta skole Purring på opplysninger http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166227?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Tvervåg | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 9616/2019 | Administrasjon Tilbakemelding på Ferdig registrert konsesjonsforhold 003/078 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166374?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sebastian Ng | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 9763/2019 | Teknisk område og landbruk Akseptskjema ansettelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166347?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ERMA A. IVERSEN | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 9736/2019 | Administrasjon Forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166300?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henrik Sanden | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 9689/2019 | Teknisk område og landbruk Tilsagn om tilskudd til midlertidig lønnstilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166216?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav skanning | Journaldato: 23.08.2019 | RegistryNumber: 9605/2019 | Administrasjon Svar på søknad om permisjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166111?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Storli Mostad | Journaldato: 23.08.2019 | RegistryNumber: 9500/2019 | Pleie og omsorg Igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166108?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Winge Service AS | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 9497/2019 | Teknisk område og landbruk Slamrapport juli 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166198?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred Renovasjon IKS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 9587/2019 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Får ikke til å åpne vedlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166165?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 9554/2019 | Barnehage Fullmakt regionalt pilegrimssenter Stiklestad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/164017?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgunn Østbø | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 7410/2019 | Ordfører Vegliste oktober 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166130?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Midt | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 9519/2019 | Teknisk område og landbruk Kontantstøtte for juli 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166019?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Familie-og pensjonsytelser Vadsø | Journaldato: 16.08.2019 | RegistryNumber: 9408/2019 | Barnehage Kostnader for tilkobling vann og avløp (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166070?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pretor Advokat AS | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 9459/2019 | Teknisk område og landbruk Ny avtale medisinsk forbruksmateirell. Oppstart og implementering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/165987?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Værnesregionen v/Endresen Rita | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 9376/2019 | Administrasjon Referat fra arbeidsmøte 25.06.2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/165983?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens E. Hagerup | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 9372/2019 | Administrasjon Omfordeling av kommunale SMIL-midler 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/165967?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 9356/2019 | Teknisk område og landbruk