Postliste http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/ einnsyn.frosta.kommune.no Innkalling til møte 18.06.2020 - uavklart innsigelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176164?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 6097/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. innsigelse til kommuneplan (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174579?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 4514/2020 | Teknisk område og landbruk Oversendelse av uavklart innsigelse for endelig avgjørelse (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174013?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 3948/2020 | Teknisk område og landbruk Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176946?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 6877/2020 | Administrasjon Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176911?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 6843/2020 | Administrasjon Håndbok - Overvåking, vurdering og håndtering av covid-19-epidemien i kommunen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176788?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstiuttet | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 6720/2020 | Pleie og omsorg Ny frist for å rapportere om koronasituasjonen i GSI og BASIL http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176679?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 6611/2020 | Administrasjon Informasjon til seterbrukarane http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176657?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 6589/2020 | Administrasjon Fakturering av egenandeler under Covid-19 pandemien http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176647?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: AtB | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 6579/2020 | Administrasjon Økt innreise av turister til Norge og konsekvens http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176595?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 6527/2020 | Administrasjon Økt innreise av turister til Norge og konsekvens http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176592?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 6524/2020 | Administrasjon Kartlegging av skolehverdagen som følge av koronasituasjonen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176538?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6470/2020 | Administrasjon Nytt til barnehagestart http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176505?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 6438/2020 | Administrasjon Nytt til årets skolestart http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176503?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 6436/2020 | Administrasjon Samarbeidsavtale om prøvetransport av covid-19 prøver http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176450?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse Nord-Trøndelag | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 6383/2020 | Administrasjon Endring i smittevernkrav for skoleskyss http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176426?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: AtB | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 6359/2020 | Administrasjon Arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll - beredskap før sommerferien ifm Covid-19 pandemien http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176421?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet m.fl. | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 6354/2020 | Administrasjon Invitasjon til innspill til rapportering fra koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge i covid-19-pandemien http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176409?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landsgruppen av helsesøstre NSF Trøndelag avd. Nord | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 6342/2020 | Administrasjon Vedr. skoleskyss fra 02.06.20 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176166?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: AtB | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 6099/2020 | Administrasjon Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175652?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 5585/2020 | Administrasjon Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175527?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 5461/2020 | Administrasjon Interreg Nordlig periferi og Arktis - Covid 19 utlysningen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175528?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 5462/2020 | Administrasjon Ukentlig undersøkelse om koronasituasjonen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175431?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 5366/2020 | Administrasjon Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175339?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 5274/2020 | Administrasjon Oppdatert informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174995?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 4930/2020 | Administrasjon Vedr. utvidet oppstart av skoleskyss for grunnskolene http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174965?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: AtB | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 4900/2020 | Administrasjon Oppdatert smittevernveileder for barnehager http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174961?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 4896/2020 | Administrasjon Informasjon vedr. prøvetakingskapasitet for Covid-19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174920?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 4855/2020 | Administrasjon Åpning av skoler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174911?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 4846/2020 | Administrasjon Problemstilling ang. regler for isolasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174909?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 4844/2020 | Administrasjon Anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien - høring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174890?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 4825/2020 | Administrasjon Skoleskyss ved videre åpning av skoler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174885?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: AtB | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 4820/2020 | Administrasjon Regler som gjelder på veterinærområdet ved utbrudd av koronasmitte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174817?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 4752/2020 | Administrasjon Kommentarer til landbrukets kjøreregler for utenlandske arbeidere i karantene http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174715?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landbruksnæringen på Frosta | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 4650/2020 | Pleie og omsorg Informasjon om gjenåpning av skoler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174681?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 4616/2020 | Administrasjon Rapport om forekomst av risikofaktorer for alvorlig forløp av Covid-19-infeksjon i Trøndelag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174669?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUNT | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 4604/2020 | Administrasjon Endringer i rutetilbudet - skoleskyss http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174666?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: AtB | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 4601/2020 | Administrasjon Prioriteringsråd for sykehjem og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174646?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 4581/2020 | Administrasjon Informasjon om deltidspersonell og dagpenger ifm. Covid-19, brann- og redningsvesen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174640?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 4575/2020 | Administrasjon Økt takst hos transporttjenestene - veterinærer http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174577?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 4512/2020 | Administrasjon Informasjon om tannhelsetjenesten http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174564?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 4499/2020 | Administrasjon Utvidelse av prøvetakingskapasiteten for Covid-19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174500?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 4435/2020 | Administrasjon Informasjon om kulturskolene http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174449?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 4384/2020 | Administrasjon Informasjon om skoleskyss i Trøndelag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174446?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: AtB | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 4381/2020 | Administrasjon Koronasituasjonen - diverse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174407?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 4342/2020 | Administrasjon Åpningstider barnehager, skole og SFO http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174405?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 4340/2020 | Administrasjon Praktiske tips for samarbeid med frivillige organisasjoner http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174401?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 4336/2020 | Administrasjon Smittevernveileder for skole http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174375?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 4310/2020 | Administrasjon Oppstart skoleskyss 27.04.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174302?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: AtB | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 4237/2020 | Administrasjon Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174263?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 4198/2020 | Administrasjon Orientering om midlertidig lov med unntak fra kommuneloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174258?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 4193/2020 | Administrasjon Smitteveileder for barnehager http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174207?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 4142/2020 | Administrasjon Høring - notat vedrørende prioritering i forbindelse med covid-19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174176?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4111/2020 | Administrasjon Tilbakemelding på begjæring om omgjøring – avslag på søknad om dispensasjon for fradeling av tomter i Kransarvika (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174480?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 4415/2020 | Teknisk område og landbruk Informasjon om krisepakke i kultur, frivillig- og idrettssektoren http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174161?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lag og foreninger på Frosta | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4096/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 895626422 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174146?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4081/2020 | Teknisk område og landbruk Informasjon om krisepakke i kultur, frivillig- og idrettssektoren http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174160?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lotteri- og stiftelsestilsynet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4095/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990729808 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174145?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4080/2020 | Teknisk område og landbruk Kulturskole og korona http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174150?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk kulturskoleråd | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4085/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969690667 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174143?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4078/2020 | Teknisk område og landbruk Gradvis opptrapping av aktivitet i helsetjenesten http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174071?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 4006/2020 | Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 875948962 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174142?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4077/2020 | Teknisk område og landbruk Utvidet liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174069?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 4004/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987063351 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174141?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4076/2020 | Teknisk område og landbruk Skjerming av ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av SARS-CoV2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174007?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 3942/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971580437 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174140?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4075/2020 | Teknisk område og landbruk Rutiner i forbindelse med midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med koronapandemien http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174001?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 3936/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985856435 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174139?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4074/2020 | Teknisk område og landbruk Anmodning i koronasituasjonen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173999?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rådet for et aldersvennlig Norge | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 3934/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983196942 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174138?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4073/2020 | Teknisk område og landbruk Orientering om veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173997?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 3932/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981012550 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174137?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4072/2020 | Teknisk område og landbruk Retningslinje for ordinær pasienttransport av personer med mistenkt og bekreftet koronasmitte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173995?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 3930/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996535142 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174136?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4071/2020 | Teknisk område og landbruk Informasjon om landbruket og coronasituasjonen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173969?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 3904/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985264457 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174135?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4070/2020 | Teknisk område og landbruk Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173932?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 3867/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969155230 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174134?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4069/2020 | Teknisk område og landbruk Anmodning om åpne barnehager og skoler i påsken http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173902?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 3837/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969693844 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174133?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4068/2020 | Teknisk område og landbruk Beredskap fra Bondelaget m.m. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173857?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bondelaget | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 3792/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992064668 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174132?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4067/2020 | Teknisk område og landbruk Landbruket og koronasituasjonen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173819?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 3754/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912043509 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174131?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4066/2020 | Teknisk område og landbruk Status på Nortura Malvik http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173818?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nortura | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 3753/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969603470 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174130?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4065/2020 | Teknisk område og landbruk Nytt koronavirus og Covid-19 i sykehjem - nettundervisning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173815?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 3750/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 975424804 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174129?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4064/2020 | Teknisk område og landbruk Faglig støtte til de psykososiale krisetamene http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173762?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: RVTS Midt | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 3697/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969220091 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174128?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4063/2020 | Teknisk område og landbruk Rundskriv om kommunale vedtak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173752?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 3687/2020 | Administrasjon Vedr. Sveplassveien http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174406?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Olav Hernes | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 4341/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - forslag til midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere ifm Covid-19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173724?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 3659/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993514772 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174126?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4061/2020 | Teknisk område og landbruk Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173723?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 3658/2020 | Administrasjon Midlertidig forskrift om endring i helselovgivningen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173721?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 3656/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970066810 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174124?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4059/2020 | Teknisk område og landbruk Kartlegging av antall mulige sengeplasser http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173713?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 3648/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 975824470 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174123?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4058/2020 | Teknisk område og landbruk Fellingsrapport http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174026?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Arnt Brenne | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 3961/2020 | Teknisk område og landbruk Samhandling ved Korona-karantene eller smitte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173709?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uloba | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 3644/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992142421 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174122?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4057/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969325497 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174121?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4056/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971077360 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174118?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4053/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984944799 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174117?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4052/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 820447042 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174116?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4051/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974239388 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174115?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4050/2020 | Teknisk område og landbruk Tillegg til søknad om kulturmidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175451?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ungdomscafeen | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 5385/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918327282 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174114?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4049/2020 | Teknisk område og landbruk Tillegg til søknad om kulturmidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175449?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta skolemusikk | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 5384/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869185582 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174113?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4048/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. søknad om kulturmidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175448?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkerne | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 5383/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912888312 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174112?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4047/2020 | Teknisk område og landbruk Vedlegg til søknad om kulturmidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175313?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Historielag | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 5248/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869185272 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174111?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4046/2020 | Teknisk område og landbruk Vedlegg til søknad om kulturmidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175230?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rapp IL | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 5165/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 813094762 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174110?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4045/2020 | Teknisk område og landbruk Vedlegg til søknad om kulturmidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175228?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veinnmel & Krinolin | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 5163/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184389 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174109?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4044/2020 | Teknisk område og landbruk Vedlegg til søknad om kulturmidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175216?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Neset fotballklubb | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 5151/2020 | Administrasjon Vedlegg til søknad om kulturmidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175215?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Neset | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 5150/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981419820 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174107?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4042/2020 | Teknisk område og landbruk Vedlegg til søknad om kulturmidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175144?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kor-Ækt | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 5079/2020 | Administrasjon Vedlegg til søknad om kulturmidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175074?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Historielag | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 5009/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987606843 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174105?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4040/2020 | Teknisk område og landbruk Vedlegg til søknad om kulturmidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174916?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Musikklaget Klang | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 4851/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 884370272 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174104?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4039/2020 | Teknisk område og landbruk Aktivitetsplan, budsjett og regnskap http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174317?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta revmatikerforening | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 4252/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912823261 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174103?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4038/2020 | Teknisk område og landbruk Høring av forslag til regelverksendringer http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177075?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 7006/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 817229352 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174102?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4037/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - Forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177073?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse og omsorgsdepartementet | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 7004/2020 | Administrasjon Innspill knyttet til tiltakene fra 28.04.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175475?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta Frosta | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 5409/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981372778 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174101?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4036/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. søknad om kulturmidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174073?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Neset fotballklubb | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 4008/2020 | Administrasjon Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177023?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse og omsorgsdepartementet | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 6954/2020 | Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969257343 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174100?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4035/2020 | Teknisk område og landbruk Forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget - Høring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176997?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunaldepartementet | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 6928/2020 | Administrasjon Rapportering av tildelt kompetansetilskudd 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/171664?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 1604/2020 | Pleie og omsorg Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174694?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda pedersen | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 4629/2020 | Administrasjon Vedtak om redusert revisjonshonorar 2. halvår 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174641?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 4576/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980430901 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174099?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4034/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174044?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnfrid Nilssen Aursand | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 3979/2020 | Administrasjon Avløp Tautra Mariakloster http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177079?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 7010/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - Forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte (støtteloven) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176979?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nærings og fiskeridepartementet | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 6910/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174688?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: thorbjørg andersen | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 4623/2020 | Administrasjon Påminnelse om utbedring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174376?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 4311/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921839154 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174098?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4033/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174043?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torunn Aarnseth Stordahl | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 3978/2020 | Administrasjon Informasjon om vedtak om tillatelse til utslipp http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173711?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Hernes m.fl. | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 3646/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - Forslag til forskrift til integreringsloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176959?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 6890/2020 | Administrasjon Igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176689?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA BYGGSERVICE AS | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 6621/2020 | Teknisk område og landbruk Igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176220?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRKE ARKITEKTUR AS | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6153/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbud http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175271?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvernmo | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 5206/2020 | Teknisk område og landbruk Igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174879?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Inge Moksnes m.fl. | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4814/2020 | Teknisk område og landbruk Forsikringsattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174563?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjensidige | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 4498/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174341?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: maja stubbe brenne | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 4276/2020 | Administrasjon Påminnelse - manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174225?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 4160/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174042?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oda Mari Buvik Farstad | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 3977/2020 | Administrasjon Kompetansehevingsplan for lærere og ledere i voksenopplæringen i Trøndelag - høring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176947?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 6878/2020 | Administrasjon Tilbakekallelse av innsigelser på nabovarsel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176614?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv-Oddveig Wangberg | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 6546/2020 | Teknisk område og landbruk Igangsettingssøknad - del 2 - Tautra Mariakloster http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175606?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRKE ARKITEKTUR AS | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 5539/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbud http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175270?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred entreprenør | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 5205/2020 | Teknisk område og landbruk Revidert planskisse omlagt veg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174652?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Inge Moksnes | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 4587/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174248?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Lien Rønning | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 4183/2020 | Administrasjon Informasjon vedrørende prosessen med tilknytning til offentlig avløp http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174034?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Haugan m.fl. | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 3969/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970569642 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174096?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4031/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174041?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mali Liberg Hønnås | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 3976/2020 | Administrasjon 103/001 Utslippstillatelse Landshaug http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173293?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Lutdal | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 3228/2020 | Teknisk område og landbruk Melding om avslutning av sak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176954?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: DATATILSYNET | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 6885/2020 | Frosta skole Svar på forespørsel om aircondition http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176793?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 6725/2020 | Teknisk område og landbruk Høring – forskrifter til ny arvelov mv. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176891?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 6823/2020 | Administrasjon Tilbakemelding på Melding om valg som meddommer til Tingretten http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176381?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Flægstad | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 6314/2020 | Administrasjon Tilbud http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175269?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Byggservice AS | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 5204/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på søknad om ferdsel med mobilkran over Tautervegen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174450?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordic Crane Midt-Norge AS | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 4385/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. søknad om bruksendring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174219?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsti Kristensen Lein | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 4154/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969433826 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174095?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4030/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174038?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hervor Galtvik Lauritsen | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 3973/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173977?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Riseth | Journaldato: 05.04.2020 | RegistryNumber: 3912/2020 | Administrasjon Kompetansehevingsplan for lærere og ledere i voksenopplæringen i Trøndelag - høring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176821?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 6753/2020 | Frosta skole Antall barn pr. 01.07.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176570?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 6502/2020 | Barnehage Registreringsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176256?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aasta Helland | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 6189/2020 | Administrasjon Tilbud http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175268?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lein Nilssen AS | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 5203/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om ferdsel med mobilkran over Tautervegen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174444?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordic Crane Midt-Norge AS | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 4379/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174029?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kamal Prasad | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 3964/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173836?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ketil Andres Reitan | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 3771/2020 | Administrasjon Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176786?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 6718/2020 | Pleie og omsorg Tilskudd til Espira Juberg gårdsbarnehage for juli og august 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176560?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira barnehager | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 6492/2020 | Barnehage Registreringsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176255?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Olav Helland | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 6188/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981444914 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174093?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4028/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174015?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stefan Kurrle | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 3950/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173774?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: fredrik tvete hansen | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 3709/2020 | Administrasjon Forespørsel om aircondition http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176742?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 6674/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - Forslag om endringer i apotekforskriften http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176687?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 6619/2020 | Pleie og omsorg Brev vedrørende gjeldende dato for rekvisisjon av oppmålingsforretning. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176223?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brauten Eiendom AS v. Flutra Demaj | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6156/2020 | Teknisk område og landbruk Anmodning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176333?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune v/seksjon folkehelse, idrett og frivillighet | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6266/2020 | Teknisk område og landbruk Registreringsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176254?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Sundet | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 6187/2020 | Administrasjon Tilskudd til Espira Juberg gårdsbarnehage for mai og juni 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174419?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira barnehager AS | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 4354/2020 | Barnehage Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174014?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandra Upe-Våge | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 3949/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173705?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Rendum | Journaldato: 29.03.2020 | RegistryNumber: 3640/2020 | Administrasjon Forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift - høring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176686?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 6618/2020 | Teknisk område og landbruk Oversikt utenlandsk arbeidskraft pr. 15.06.20 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176589?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta avløserlag | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 6521/2020 | Pleie og omsorg Registreringsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176253?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Skalslien | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 6186/2020 | Administrasjon Tilsagn om spillemidler - Kvamme alpinanlegg (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176180?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 6113/2020 | Teknisk område og landbruk Tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel/dispensasjon fra byggegrense http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174689?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brauten Eiendom AS | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 4624/2020 | Teknisk område og landbruk Antall barn pr. 01.05.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174389?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 4324/2020 | Barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986389407 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174091?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4026/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173982?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Adrian Nordgård | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 3917/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173683?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Caroline Holum | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 3618/2020 | Administrasjon Høring - Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å lagre negative prøvesvar i MSIS og videreformidling av covid-19-relaterte prøvesvar til helsepersonell og innbyggere http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176685?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 6617/2020 | Pleie og omsorg Melding om valg som meddommer til Tingretten http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176224?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Pettersen Sundet m.fl. | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6157/2020 | Administrasjon Oversikt over utenlandske arbeidstakere pr. 04.06.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176331?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Avløserlag | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 6264/2020 | Pleie og omsorg Søknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169657?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 13042/2019 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175418?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Bakkan Brenne | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 5353/2020 | Administrasjon Innvilgelse av avdragsutsettelse for lån http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174982?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 4917/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985199752 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174090?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4025/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173777?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Sandnes | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 3712/2020 | Administrasjon Utkast til rammeplan for SFO – les og gi innspill http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176678?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 6610/2020 | Frosta skole Forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176598?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oskar Kvammen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 6530/2020 | Administrasjon Forkynning av dom http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175462?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forliksrådet i Frosta | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 5396/2020 | Teknisk område og landbruk Opplysning fra Frosta kommune vedrørende "fritidsboligtomt" til salgs på Finn.no. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175305?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Iselin Dahl Svanholm | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 5240/2020 | Teknisk område og landbruk Oversikt over utenlandske arbeidstakere pr. 18.05.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175266?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta avløserlag | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 5201/2020 | Pleie og omsorg Tilbud http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175289?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røstad Entreprenør AS | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 5224/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175167?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evelyn Anguyak Jane Reitan | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 5102/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977221811 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174089?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4024/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173775?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: René Bråten | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 3710/2020 | Administrasjon Høring - forslag til regelverk for midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176676?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeids- og sosialdepartementet | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 6608/2020 | Administrasjon Svar ang kontroll av KOSTRA-skjema 35 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176302?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statistisk Sentralbyrå | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6235/2020 | Teknisk område og landbruk Signert bortsettingskontrakt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176446?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ika Trøndelag IKS | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 6379/2020 | Administrasjon Registreringsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176257?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Flægstad | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 6190/2020 | Administrasjon Svar på forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175605?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kai-Vidar Marthinsen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 5538/2020 | Administrasjon Ferdigattest for 10 stk. leiligheter - Bygg A - gnr. 40 bnr. 37. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175514?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stiklestad Eiendom AS m.fl. | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 5448/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbud http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175287?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Lian AS | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 5222/2020 | Teknisk område og landbruk Svar til innkalling til rettsmøte 19.05.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174970?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forliksrådet i Frosta | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 4905/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174864?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Strand Wikdahl | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 4799/2020 | Teknisk område og landbruk Oversikt over utenlandske arbeidstakere pr. 08.05.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174933?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta avløserlag | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 4868/2020 | Pleie og omsorg Forespørsel om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174832?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 4767/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174738?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Aunan | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 4673/2020 | Administrasjon Vedr. fakturaadresse og diverse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174496?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 4431/2020 | Teknisk område og landbruk Ferdigattest ny bolig på gnr. 34 bnr. 82, Johan Wanvik. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174189?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lein- Nilssen AS | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 4124/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184826 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174088?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4023/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173732?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna-Marie Vennatrø Sletvold | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 3667/2020 | Administrasjon Refusjonskrav for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177001?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 6932/2020 | Pleie og omsorg Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176710?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordbohus Byggservice AS | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 6642/2020 | Teknisk område og landbruk Renteendring på innskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176611?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Danske Bank | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 6543/2020 | Administrasjon Oversendelse av innvilget søknad om startlån http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176355?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lindorff AS | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6288/2020 | Administrasjon Melding om valg som meddommer til Lagmannsretten http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176225?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Flægstad m.fl. | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6158/2020 | Administrasjon Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176507?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 6440/2020 | Administrasjon Bortsettingskontrakt for ordningsprosjekt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176387?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKA Trøndelag IKS | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 6320/2020 | Administrasjon Svar på forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175604?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Visser | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 5537/2020 | Administrasjon Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175429?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRANDE ENTREPRENØR AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 5364/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbud http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175286?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frent AS | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 5221/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174863?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorunn S Strand Wikdahl | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 4798/2020 | Teknisk område og landbruk Melding om utenlandske arbeidstakere http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174786?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta avløserlag | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 4721/2020 | Administrasjon Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174795?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erika Skaslien | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 4730/2020 | Administrasjon Kontroll av KOSTRA-skjema 35 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174787?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk Sentralbyrå | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 4722/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. kommunalt gebyr http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174712?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivan Småland | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 4647/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174697?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linnea Ulvik | Journaldato: 03.05.2020 | RegistryNumber: 4632/2020 | Administrasjon ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174535?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 4470/2020 | Administrasjon Vedr. grensemerking http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174411?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 4346/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969686538 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174087?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4022/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173731?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Erlingson Rehaug | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 3666/2020 | Administrasjon Svar på purring svarslipp http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176549?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nord-Trøndelag jordskifterett | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 6481/2020 | Teknisk område og landbruk Ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176424?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FH gruppen m.fl. | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6357/2020 | Teknisk område og landbruk Delingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176277?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Stavseth | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6210/2020 | Teknisk område og landbruk Renteendring for 1503.14.25090 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176520?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6452/2020 | Administrasjon Nasjonal rammeplan for SFO http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176459?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 6392/2020 | Frosta skole Forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175603?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Visser | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 5536/2020 | Administrasjon referat fra møte i Frostastiens venner, 04.05.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175551?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Styremedlemmene | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 5485/2020 | Administrasjon Tilbakemelding på Innvilget søknad om startlån http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175352?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 5287/2020 | Administrasjon Rapport for ettersøk av skadet vilt og fallvilt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175303?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Reitan | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 5238/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbud http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175285?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Farbu og Gausen AS | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 5220/2020 | Teknisk område og landbruk Uttalelse til årsregnskap 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174816?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Konsek Trøndelag IKS | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 4751/2020 | Administrasjon Svar vedrørende gebyr på oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174707?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivan Småland | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 4642/2020 | Teknisk område og landbruk Oversikt over utenlandske arbeidstakere http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174783?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Henrik Viken | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 4718/2020 | Pleie og omsorg 012/001 Signert sanitærsøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174639?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Kristian Kvamme | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 4574/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174695?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Kristian Lehn | Journaldato: 01.05.2020 | RegistryNumber: 4630/2020 | Administrasjon Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174490?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Shahrokh Soulati | Journaldato: 25.04.2020 | RegistryNumber: 4425/2020 | Administrasjon Vedr. grensemerking http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174404?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 4339/2020 | Teknisk område og landbruk Igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174257?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stiklestad Eiendom | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 4192/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991459251 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174086?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4021/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Meddommere til Tingretten 2021 - 2024 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173743?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Pettersen Sundet | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 3678/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173728?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Skjetne Holmli | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 3663/2020 | Administrasjon Bekreftet mottatt dokumenter kommuneplanens arealdel 2007-2011 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176523?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6455/2020 | Administrasjon Høring - Ny forskrift om øvre ramme for overtredelsesgebyr etter naturmangfoldloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176452?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 6385/2020 | Teknisk område og landbruk Bekreftet mottatt dokumenter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176422?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 6355/2020 | Pleie og omsorg Purring svarslipp http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176348?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord-Trøndelag jordskifterett | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 6281/2020 | Teknisk område og landbruk Bekreftet mottatt svar http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175578?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Stavseth | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 5511/2020 | Ordfører Renteendring på innskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176165?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: klp | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 6098/2020 | Administrasjon Delingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175363?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Breiset | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 5298/2020 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175438?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kai-Vidar Marthinsen | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 5373/2020 | Administrasjon Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175335?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 5270/2020 | Administrasjon Omsetningsoppgave 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175312?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klostergården | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 5247/2020 | Administrasjon Tilbud http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175283?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Din Gårdsplass Drift AS | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 5218/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174956?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Olav Hellan Lutdal | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 4891/2020 | Teknisk område og landbruk Rapport for ettersøk av skadet vilt og fallvilt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174910?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Reitan | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 4845/2020 | Teknisk område og landbruk Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174859?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thorunn S Strand Wikdahl | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 4794/2020 | Teknisk område og landbruk Spørsmål om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174793?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FH gruppen | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 4728/2020 | Teknisk område og landbruk Møte i Frostastiens venner, 04.05.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174693?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Styret i Frostastiens venner | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 4628/2020 | Administrasjon Ansvarsrett http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174665?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sebastian Ng m.fl. | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 4600/2020 | Teknisk område og landbruk 012/001 Sanitærsøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174633?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Kristian Kvamme | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 4568/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174618?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: jardar røkke barnung | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 4553/2020 | Administrasjon Innkalling til rettsmøte 19.05.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174504?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forliksrådet i Frosta | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 4439/2020 | Teknisk område og landbruk Registrerte utenlandske arbeidstakere pr. 24.04.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174452?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta avløserlag | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 4387/2020 | Pleie og omsorg Oppsetting av grensemerker http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174388?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 4323/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om dispensasjon iht. preaksepterte ytelse iht. tek 17 §12-12, avfallssystem og kildesortering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174252?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiklestad Eiendom | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 4187/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173704?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: eskil strand | Journaldato: 29.03.2020 | RegistryNumber: 3639/2020 | Administrasjon Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173701?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattias Naranjo | Journaldato: 28.03.2020 | RegistryNumber: 3636/2020 | Administrasjon Registreringsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176800?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Juberg | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 6732/2020 | Administrasjon Nytt fra bygdekinoen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176758?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 6690/2020 | Administrasjon Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021 til 2025 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176720?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 6652/2020 | Administrasjon Svar på anmodning om kommuneplanens arealdel 2007-2011 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176522?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 6454/2020 | Administrasjon Uttalelse - søknad om tiltak på eiendommen 090/001 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176552?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6484/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176428?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 6361/2020 | Teknisk område og landbruk Korrigert skjema - refusjonskrav http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176172?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet m.fl. | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 6105/2020 | Pleie og omsorg Innvilget søknad om startlån http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175334?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 5269/2020 | Administrasjon Purring svarslipp http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175589?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord-Trøndelag jordskifterett | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 5522/2020 | Teknisk område og landbruk Renteendringer for lån 8317.50.47347 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175561?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 5495/2020 | Administrasjon Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175455?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Martin Riseth | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 5389/2020 | Teknisk område og landbruk Stopp av ulovlig byggearbeid http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175349?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta byggservice | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 5284/2020 | Teknisk område og landbruk Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 996535142 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175351?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 5286/2020 | Teknisk område og landbruk Omsetningsoppgave 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175311?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hauganfjæra Camping | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 5246/2020 | Administrasjon Søknad om oppretting av ny grunneiendom http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175147?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Breiset | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 5082/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174878?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Elde | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 4813/2020 | Administrasjon Vedr. fradelingsvedtak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174988?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Stavseth m.fl. | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 4923/2020 | Teknisk område og landbruk Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174858?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Strand Wikdahl | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 4793/2020 | Teknisk område og landbruk Årsrapporter 2019 Værnesregionen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174719?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 4654/2020 | Administrasjon 120/003 Ferdigmelding avløp http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174651?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Holmen Park & Anlegg AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 4586/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Støttekontakter/fritidskontakter - st. ref. (4167343001) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174619?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: jardar røkke barnung | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 4554/2020 | Administrasjon Sluttrapport og regnskap http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174512?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 4447/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174560?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanne Ulriksen Skogseth | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 4495/2020 | Administrasjon Vedr. nydyrking http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174369?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal kommune | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 4304/2020 | Teknisk område og landbruk Rapport for ettersøk av skadet vilt og fallvilt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174306?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Østerlie | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 4241/2020 | Teknisk område og landbruk Oversikt over utenlandske arbeidstakere pr. 17.04.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174262?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta avløserlag | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 4197/2020 | Pleie og omsorg Vedr. grensemerker ved snuplassen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174179?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4114/2020 | Teknisk område og landbruk Tilsvar http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173812?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forliksrådet i Frosta | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 3747/2020 | Teknisk område og landbruk Utsettelse av workshop http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173868?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Næringslivsaktører | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 3803/2020 | Administrasjon Tilbakemelding på Meddommere for saker i lagmannsretten - gjenvalg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173700?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Jonson Stavset | Journaldato: 28.03.2020 | RegistryNumber: 3635/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173673?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Mette lie | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 3608/2020 | Administrasjon Avtale med Bygdekinoen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176701?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 6633/2020 | Administrasjon Melding om valg til Jordskifteretten http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176226?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Aatlo m.fl. | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6159/2020 | Administrasjon Tillatelse til tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176360?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Asbjørn Hogstad | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6293/2020 | Teknisk område og landbruk Anmodning om kommuneplanens arealdel 2007-2011 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176484?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 6417/2020 | Administrasjon Foreløpig melding - klage byggesak - 006/003, 006/005 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176492?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 6425/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - standard skrivesalær for visse begjæringer om tvangsfullbyrdelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176414?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 6347/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Avlastere - st. ref. (4238888918) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176343?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ketil Andres Reitan | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 6276/2020 | Administrasjon Tilbakemelding til Forliksrådet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176326?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Marie Rise | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 6259/2020 | Administrasjon Registreringsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176258?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Stene Viken | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 6191/2020 | Administrasjon Vedr. refusjonskrav for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176160?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 6093/2020 | Pleie og omsorg Delingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175368?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Martin Riseth | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 5303/2020 | Teknisk område og landbruk Renteendringer for lån 8317.50.40776 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175560?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 5494/2020 | Administrasjon Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 980430901 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175387?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 5322/2020 | Teknisk område og landbruk Postforkynning med mottakskvittering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175330?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord-Trøndelag jordskifterett | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 5265/2020 | Teknisk område og landbruk Nytt opplastet vedlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175318?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 5253/2020 | Administrasjon Arbeidsavtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175133?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Rognhaug | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 5068/2020 | Administrasjon Svar på søknad om godkjenning av nydyrking http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175029?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHAN MORTEN HAUGAN | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 4964/2020 | Teknisk område og landbruk Purring på omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk for 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175048?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STÅLE HARALD ANDERSSEN m.fl. | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 4983/2020 | Administrasjon Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174848?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Strand Wikdahl | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 4783/2020 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174823?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Elde | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 4758/2020 | Administrasjon Oversendelse av årsrapport 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174636?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 4571/2020 | Administrasjon Svar på søknad om permisjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174513?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda-Johanne B Aurstad | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 4448/2020 | Pleie og omsorg Utbetalingsanmodning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174511?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 4446/2020 | Teknisk område og landbruk Forslag til kandidat til Ildsjelprisen 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174497?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Familien Thorleif Tvete | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 4432/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174396?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amalie Opheim Vinge | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 4331/2020 | Administrasjon Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174250?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRANDE ENTREPRENØR AS | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 4185/2020 | Teknisk område og landbruk Innvilget søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174278?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STÅLE HARALD ANDERSSEN | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 4213/2020 | Administrasjon Innvilget søknad om serveringsbevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174290?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: HOJEM EVA | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 4225/2020 | Administrasjon Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174314?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysingen | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 4249/2020 | Teknisk område og landbruk Rapport for ettersøk av skadet vilt og fallvilt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174305?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Østerlie | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 4240/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Støttekontakter/fritidskontakter - st. ref. (4167343001) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174291?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Svendgård | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 4226/2020 | Administrasjon Innvilget søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174293?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: HAUGANFJÆRA CAMPING AS | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 4228/2020 | Administrasjon Innvilget søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174295?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: VIVA ITALIA RESTAURANT AS | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 4230/2020 | Administrasjon Tilbakemelding vedr. utslippssøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173287?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sebastian Ng | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 3222/2020 | Teknisk område og landbruk Innvilget søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174170?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALBERG SLEKTSGÅRD AS | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 4105/2020 | Administrasjon Svar på søknad om fradeling av gårdstun http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174063?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Breiset | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 3998/2020 | Teknisk område og landbruk Kulturminnefaglige uttalelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174217?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 4152/2020 | Teknisk område og landbruk Informasjon om utenlandsk arbeidskraft http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174175?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta avløserlag | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 4110/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913010264 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174083?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4018/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på tilbakemelding vedr. tilskudd til drenering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173882?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Olav Hernes | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 3817/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. utsettelse av Vårslæpp 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173878?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagfinn Sørheim | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 3813/2020 | Administrasjon Påmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173867?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klostergården | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 3802/2020 | Administrasjon Vedr. nabovarsel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176937?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Magnar Skjæran | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 6868/2020 | Teknisk område og landbruk Tilsagn om momskompensasjon – Brannhaugen skytebane, 100m – anleggsnummer: 32517 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176895?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lotteri- og stiftelsestilsynet | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 6827/2020 | Teknisk område og landbruk Ferdigattest for ferdigstilt fritidsbolig på gnr. 34 bnr. 56. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176719?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredheim Paulsby Bygg AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 6651/2020 | Teknisk område og landbruk Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176717?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Ulvik | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 6649/2020 | Teknisk område og landbruk Svar vedr. påvisning av kabler ved graving http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168648?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Fossli | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 12036/2019 | Teknisk område og landbruk Referat fra personalmøte 09.06.20 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176535?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ansatte ved Kvamtoppen barnehage | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 6467/2020 | Barnehage Svar på forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176443?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6376/2020 | Administrasjon Melding om valg av skjønnsmedlemmer http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176227?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Stene Viken m.fl. | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6160/2020 | Administrasjon Avtale med bygdekinoen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176454?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 6387/2020 | Administrasjon Høring - NOU 2019-23 - Ny opplæringslov http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176394?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk kulturskoleråd | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 6327/2020 | Frosta skole Søknad og CV - Avlastere - st. ref. (4238888918) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176324?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Safura Hanis Langeng | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 6257/2020 | Administrasjon Vedr. refusjonskrav for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176159?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet m.fl. | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 6092/2020 | Pleie og omsorg Delingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175443?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Rekkebo Aadal | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 5378/2020 | Teknisk område og landbruk Renteendringer for lån 8317.50.30908 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175559?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 5493/2020 | Administrasjon Nabovarsel, situasjonskart http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175364?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Helen Riseth | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 5299/2020 | Teknisk område og landbruk Oppnevning av settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175294?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 5229/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Oversikt over diverse gjeld http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175234?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 5169/2020 | Administrasjon Forespørsel om tilbakemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174967?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toril Ulvik Neeb | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 4902/2020 | Teknisk område og landbruk Igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174870?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJELL LIAN AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 4805/2020 | Teknisk område og landbruk Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174845?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thorunn S Strand Wikdahl | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 4780/2020 | Teknisk område og landbruk Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174742?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 4677/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på frist for tilbakemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174692?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nord-Trøndelag jordskifterett | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 4627/2020 | Teknisk område og landbruk Anmodning om rapporter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174630?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 4565/2020 | Administrasjon Ferdigmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174495?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 4430/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174417?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Kristian Silseth | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 4352/2020 | Administrasjon 003/078 Utslippstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/171587?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sebastian Ng | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 1527/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174368?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Ingrid Ringstad | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 4303/2020 | Administrasjon Ferdigattest Frosta Brannstasjon. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174214?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Promidt AS. | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 4149/2020 | Teknisk område og landbruk Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 918087966 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174328?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 4263/2020 | Teknisk område og landbruk Rapport for ettersøk av skadet vilt og fallvilt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174304?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Østerlie | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 4239/2020 | Teknisk område og landbruk Avslag på søknad om utvidelse av salgsbevilling - hjemlevering av øl inntil 4,7% http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174275?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klostergården | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 4210/2020 | Administrasjon Uttalelse til plan for nydyrking http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174243?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 4178/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174065?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd-Arne Nordahl m.fl. | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 4000/2020 | Teknisk område og landbruk Rapport på ventelistetall 1. tertial 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174224?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 4159/2020 | Pleie og omsorg Søknad og CV - Støttekontakter/fritidskontakter - st. ref. (4167343001) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174201?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Kristian Lehn | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4136/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912675408 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174082?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4017/2020 | Teknisk område og landbruk Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174184?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Rekkebo | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4119/2020 | Teknisk område og landbruk Informasjon om utenlandske arbeidstakere http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174076?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Svean | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 4011/2020 | Pleie og omsorg Uttalelse til plan for nydyrking http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174054?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 3989/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173930?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRANDE ENTREPRENØR AS | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 3865/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173791?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Arne Nordahl | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 3726/2020 | Teknisk område og landbruk Utsettelse av workshop http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173865?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal kommune | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 3800/2020 | Administrasjon Tilbakemelding vedr. tilskudd til drenering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173861?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Olav Hernes | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 3796/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. utsettelse av Vårslæpp 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173876?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta leirskole | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 3811/2020 | Administrasjon Data til matrikulering på eiendom 103/1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176992?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nidaros Oppmåling | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 6923/2020 | Teknisk område og landbruk Melding til Tinglysing http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176896?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 6828/2020 | Teknisk område og landbruk Tjenestebevis http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176961?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Rognhaug | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 6892/2020 | Administrasjon KOSTRA - rapportering regnskap per 2. kvartal 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176939?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 6870/2020 | Administrasjon Tilbakemelding gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168595?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Fossli | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 11983/2019 | Teknisk område og landbruk Purring - Innsynsforespørsel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176569?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: VG | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 6501/2020 | Pleie og omsorg Sluttutbetaling av spillemidler - Frostahallen, anl.nr 4254 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176565?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 6497/2020 | Teknisk område og landbruk Annonse Kommunestyremøte 16.06.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176462?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6395/2020 | Administrasjon Orientering om turistvert på Tinghaugen sommeren 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176247?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jakop Arntson Nesse Stavset m.fl. | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6180/2020 | Administrasjon Sluttutbetaling av spillemidler Brannhaugen skytebane http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176479?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 6412/2020 | Teknisk område og landbruk Signert taushetserklæring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176461?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Berg | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 6394/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176323?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 6256/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Avlastere - st. ref. (4238888918) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176265?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Ringstad | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 6198/2020 | Administrasjon Innkalling til personalmøte 09.06.20 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175596?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ansatte ved Kvamtoppen barnehage | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 5529/2020 | Barnehage Søknad og CV - Kjøkkenassistenter på tilkalling og ferievikarer - st. ref. (4179082969) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175386?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joacim Refseth | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 5321/2020 | Administrasjon Ber om oppnevning av settefylkesmann - klagesak plan- og bygningsloven - Frosta kommune - GBNR 006/003 og 006/005 (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175170?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 5105/2020 | Teknisk område og landbruk Renteendring pr. 27.05.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175145?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken AS | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 5080/2020 | Administrasjon Tilbakemelding på Oversikt over diverse gjeld http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175088?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 5023/2020 | Administrasjon Søknad om konsesjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174958?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 4893/2020 | Administrasjon Erklæring om ansvarsrett http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174968?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landshaug utbygging as | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 4903/2020 | Teknisk område og landbruk 078/062 Signert gravemelding og sanitærsøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174850?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJELL LIAN AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 4785/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. omgjøring av vedtak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174871?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Stavseth | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 4806/2020 | Ordfører Forespørsel om siste eierskapsmelding for kommunen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174818?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 4753/2020 | Administrasjon Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174704?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 4639/2020 | Teknisk område og landbruk Tilknytning vann og avløp http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174768?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Gunnar Aadal | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 4703/2020 | Teknisk område og landbruk Svar spørsmål om gebyr m.m http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174620?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 4555/2020 | Teknisk område og landbruk Frist for tilbakemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174650?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord-Trøndelag jordskifterett | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 4585/2020 | Teknisk område og landbruk Anmodning om årsrapport 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174600?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 4535/2020 | Administrasjon Svar på forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174416?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Solvang | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 4351/2020 | Administrasjon Bruk av overvåkningsmidler fra 2018 - Liavatnet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174443?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 4378/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174340?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: maja stubbe brenne | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 4275/2020 | Administrasjon Innvilget søknad om salgsbevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174168?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NG KIWI MIDT-NORGE AS | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 4103/2020 | Administrasjon Innvilget søknad skjenkebevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174165?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP MIDT-NORGE SA | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 4100/2020 | Administrasjon Innvilget søknad om salgsbevilling 2020 - 2024 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174172?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktieselskapet Vinmonopolet | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 4107/2020 | Administrasjon Oversendelse av informasjon om utenlandske arbeidstakere http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174040?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta avløserlag | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 3975/2020 | Administrasjon Tilbakemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174222?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Elnan Aune | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 4157/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915122965 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174081?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4016/2020 | Teknisk område og landbruk Rapportering på ventetider http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174180?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 4115/2020 | Pleie og omsorg Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174035?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROMIDT AS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 3970/2020 | Teknisk område og landbruk Kulturminnefaglige uttalelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173905?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 3840/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. utsettelse av Vårslæpp 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173875?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Livsglede for Eldre Frosta | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 3810/2020 | Administrasjon Påmelding til workshop http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173859?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Helga Kløvstad Viken | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 3794/2020 | Administrasjon Rapport ettersøk http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173821?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Reitan | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 3756/2020 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om status i kommunene http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173848?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk kulturskoleråd | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 3783/2020 | Administrasjon Forespørsel vedr. midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173722?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRANDE ENTREPRENØR AS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 3657/2020 | Teknisk område og landbruk Samtykke til tinglysing 096/015/019, 096/015/021, 096/015/022 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173674?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Welde & Valstad Eiendomsmegling AS | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 3609/2020 | Teknisk område og landbruk Ferdigmelding sanitæranlegg. 83/19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176994?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 6925/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Renholdere - st. ref. (4243016607) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176752?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Johnsen Slettås | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 6684/2020 | Administrasjon Turistvert sommeren 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176245?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jardar Østbø Juberg | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6178/2020 | Administrasjon Utbetalingsanmodning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176328?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune v/seksjon folkehelse, idrett og frivillighet | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6261/2020 | Teknisk område og landbruk Utbetalingsanmodning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176330?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6263/2020 | Teknisk område og landbruk Revidert skisse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176521?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Øren | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6453/2020 | Teknisk område og landbruk 012/003 Gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176263?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: WINGES SERVICE AS | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6196/2020 | Teknisk område og landbruk Purring - Innsynsforespørsel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176504?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: VG | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 6437/2020 | Pleie og omsorg Vedrørende salgs- og skjenkebevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176286?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ringnes as | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 6219/2020 | Administrasjon Høring - Nasjonal veileder for vanedannende legemidler (19/114) - frist 18. september http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175608?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 5541/2020 | Pleie og omsorg Forespørsel vedr. vigsel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175584?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 5517/2020 | Ordfører Søknad og CV - Enhetsleder - st. ref. (4237933572) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175653?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Svean Halberg | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 5586/2020 | Administrasjon Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175488?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Moksnes | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 5422/2020 | Teknisk område og landbruk Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175489?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Margido Småland | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 5423/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Avlastere - st. ref. (4238888918) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175442?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evelyn Anguyak Jane Reitan | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 5377/2020 | Administrasjon Veileder til KOSTRA-forskriften http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175325?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 5260/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Kjøkkenassistenter på tilkalling og ferievikarer - st. ref. (4179082969) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175258?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Syverstad | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 5193/2020 | Administrasjon ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175169?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal lensmannskontor | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 5104/2020 | Pleie og omsorg Purring på forespørsel om tilbakemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175047?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Signe Ulriksen Skogseth m.fl. | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 4982/2020 | Administrasjon Oversikt over diverse gjeld http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175003?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 4938/2020 | Administrasjon Forespørsel på tilleggsinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/175116?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 5051/2020 | Teknisk område og landbruk Eierskapsmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174815?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 4750/2020 | Administrasjon Svar på søknad om permisjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174756?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Fugleberg | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 4691/2020 | Pleie og omsorg Betingelser og forpliktelser ifm. korona http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174785?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 4720/2020 | Administrasjon Situasjonskart og VA-plan http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174779?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJELL LIAN AS | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 4714/2020 | Teknisk område og landbruk Renteendring for lån 8317.50.40776 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174791?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 4726/2020 | Administrasjon Klage på avslag om reiserett TT-kort http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174730?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 4665/2020 | Pleie og omsorg Referat fra personalmøte 28.04.20 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174676?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ansatte ved Kvamtoppen barnehage | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 4611/2020 | Barnehage Ferdigattest for gjødselkum på gnr. 42 bnr. 04. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174615?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Myrholdt | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 4550/2020 | Teknisk område og landbruk