Postliste http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/ einnsyn.frosta.kommune.no Vedtak om ekspropriasjon - rett til å av avløpsledning over eiendom GBNR 094/001 og 095/001 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184018?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1575/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969640910 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184987?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2541/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969185032 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184991?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2545/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921695527 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184956?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2510/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971219580 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184955?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2509/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916172273 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184896?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2450/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996568326, 5036-81/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/185011?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2565/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 875948962, 5036-14/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/185009?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2563/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 885900372, 5036-59/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/185007?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2561/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969155230, 5036-20/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/185006?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2560/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983974112, 5036-105/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/185004?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2558/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976357612, 5036-92/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/185002?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2556/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980430901, 5036-31/ 7 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/185001?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2555/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969693844, 5036-52/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/185000?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2554/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 817229352, 5036-11/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184999?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2553/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987063351, 5036-93/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184998?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2552/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969603470, 5036-32/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184997?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2551/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987606843, 5036-83/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184995?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2549/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969433826, 5036-13/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184994?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2548/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977221811, 5036-29/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184993?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2547/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 820447042, 5036-24/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184990?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2544/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969153661, 5036-84/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184989?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2543/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969690667, 5036-39/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184988?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2542/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970569642, 5036-3/ 4 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184985?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2539/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993514772, 5036-17/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184982?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2536/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981372778, 5036-48/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184981?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2535/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970163980, 5036-94/ 17 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184980?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2534/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869185272, 5036-97/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184978?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2532/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983646174, 5036-101/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184977?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2531/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970066810, 5036-16/ 3 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184976?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2530/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969325497, 5036-95/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184975?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2529/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984378831, 5036-102/ 3 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184974?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2528/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969641348, 5036-68/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184973?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2527/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985856435, 5036-8/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184971?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2525/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992064668, 5036-71/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184970?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2524/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921839154, 5036-79/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184969?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2523/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914633540, 5036-29/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184968?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2522/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969220091, 5036-16/ 4 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184967?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2521/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969607417, 5036-20/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184966?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2520/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912675408, 5036-13/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184965?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2519/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 884370272, 5036-89/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184964?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2518/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912043509, 5036-21/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184962?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2516/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997862864, 5036-12/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184960?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2514/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979752180, 5036-17/ 3 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184959?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2513/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983527752, 5036-37/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184958?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2512/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969326469, 5036-86/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184957?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2511/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969437066, 5036-90/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184953?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2507/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990729808, 5036-31/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184951?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2505/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915122965, 5036-14/ 13 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184950?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2504/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983196942, 5036-70/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184949?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2503/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985264457, 5036-87/ 3 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184948?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2502/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918327282, 5036-87/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184946?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2500/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971580437, 5036-87/ 4 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184945?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2499/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 919826746, 5036-87/ 13 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184944?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2498/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998816017, 5036-49/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184942?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2496/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985199752, 5036-100/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184941?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2495/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984662882, 5036-67/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184940?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2494/2021 | Teknisk område og landbruk Oversendelse av godkjenning av innsigelse til kommuneplanens arealdel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183164?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Haugen m.fl. | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 724/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992142421, 5036-86/ 3 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184939?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2493/2021 | Teknisk område og landbruk Svar på forespørsel ang. innsendte dokumenter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182199?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Fjæran | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 12114/2020 | Teknisk område og landbruk Forespørsel ang. innsendte dokumenter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182001?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Fjæran | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 11916/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869185582, 5036-73/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184937?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2491/2021 | Teknisk område og landbruk Utsendelse av vedtatt kommuneplanens arealdel 2015-2027 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182000?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarsbygg | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 11915/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på henvendelse om opphør av en reguleringsplan http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181752?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Olav Hellan Lutdal | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 11667/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913010264, 5036-42/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184935?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2489/2021 | Teknisk område og landbruk Automatisk tilbakemelding fra DSB - Utsendelse av vedtatt kommuneplanens arealdel 2015 - 2027 - Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181603?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 11518/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980000869, 5036-45/ 15 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184933?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2487/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912170225, 5036-72/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184932?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2486/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184540, 5036-6/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184931?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2485/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991459251, 5036-42/ 4 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184930?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2484/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996535142, 5036-69/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184929?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2483/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988890103, 5036-41/ 27 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184928?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2482/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977079659, 5036-64/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184927?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2481/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969686538, 5036-67/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184926?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2480/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984944799, 5036-64/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184925?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2479/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987705361, 5036-78/ 23 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184924?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2478/2021 | Teknisk område og landbruk Utsendelse av vedtatt Kommuneplanens arealdel 2015-2027 for Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180294?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET m.fl. | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10211/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969292386, 5036-47/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184923?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2477/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918087966, 5036-51/ 3 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184922?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2476/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974239388, 5036-17/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184921?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2475/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969640635, 5036-102/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184919?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2473/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969689812, 5036-78/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184918?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2472/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990143676, 5036-31/ 6 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184917?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2471/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912823261, 5036-41/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184916?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2470/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 895626422, 5036-80/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184914?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2468/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981012550, 5036-14/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184913?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2467/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912888312, 5036-53/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184911?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2465/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 973056964, 5036-45/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184910?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2464/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184826, 5036-51/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184909?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2463/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 813094762, 5036-25/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184908?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2462/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997433432, 5036-30/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184907?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2461/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981444914, 5036-12/ 12 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184906?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2460/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 975824470, 5036-50/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184905?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2459/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981419820, 5036-61/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184904?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2458/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184389, 5036-9/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184903?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2457/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 975424804, 5036-47/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184902?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2456/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986389407, 5036-6/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184901?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2455/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974239418, 5036-96/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184900?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2454/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985205418, 5036-87/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184899?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2453/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969363798, 5036-85/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184898?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2452/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988300721, 5036-98/ 8 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184897?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 2451/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921839154, 5036-79/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183039?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 599/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984944799, 5036-64/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183037?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 597/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970066810, 5036-16/ 3 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183036?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 596/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 817229352, 5036-11/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183035?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 595/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969220091, 5036-16/ 4 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183034?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 594/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 884370272, 5036-89/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183033?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 593/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993514772, 5036-17/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183031?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 591/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969325497, 5036-95/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183030?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 590/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913010264, 5036-42/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183029?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 589/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 975424804, 5036-47/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183028?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 588/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991459251, 5036-42/ 4 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183027?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 587/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912823261, 5036-41/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183026?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 586/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985856435, 5036-8/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183025?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 585/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974239388, 5036-17/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183023?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 583/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987606843, 5036-83/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183022?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 582/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918087966, 5036-51/ 3 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183021?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 581/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981372778, 5036-48/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183019?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 579/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912170225, 5036-72/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183018?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 578/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184389, 5036-9/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183017?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 577/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977221811, 5036-29/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183016?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 576/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969433826, 5036-13/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183015?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 575/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992142421, 5036-86/ 3 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182110?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 12025/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912888312, 5036-53/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182108?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 12023/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 975824470, 5036-50/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182106?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 12021/2020 | Teknisk område og landbruk Kommunikasjon om kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184618?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Virke | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2173/2021 | Pleie og omsorg Dialog med bruker- og pårørendeorganisasjoner http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184528?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2083/2021 | Pleie og omsorg Oppdatert veileder for smittevern i bingohaller http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184346?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges bingo- og lotteriforbund | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1901/2021 | Pleie og omsorg Endring i anbefaler og smittevernråd om besøk i sykehjem etter at beboerne er vaksinerte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184172?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1729/2021 | Pleie og omsorg Stengte grenser - konsekvenser for helse -og omsorgssektoren i din kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184078?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis og beredskaps dep. | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1635/2021 | Administrasjon Helsehjelp ved covid-19 til personer uten lovlig opphold i landet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183989?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsediretoratet | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1546/2021 | Pleie og omsorg Kommunenes tilsyn med Covid-19 forskriften http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183905?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KMD | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1462/2021 | Administrasjon Spørreundersøkelse om kommunesektorens erfaringer fra koronakrisen pr. 08.01.2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183602?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1161/2021 | Administrasjon Ekstra tiltak i barnehagen ved mistanke om den engelske virusvarianten http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183458?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1017/2021 | Barnehage Ekstra tiltak i skolen ved mistanke om den engelske virusvarianten http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183457?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1016/2021 | Frosta skole Rødt nivå for barnehager og skoler i Oslo, Follo-regionen og Indre Østfold http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183451?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1010/2021 | Pleie og omsorg Tilbake til gult nivå http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183151?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 711/2021 | Frosta skole Informasjon om informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182995?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 555/2021 | Pleie og omsorg Status i helsestasjons- og skolehelsetjenesten under Covid-19-pandemien http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182958?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 518/2021 | Pleie og omsorg Presisering av tiltaksperiode på rødt nivå http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182935?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 495/2021 | Pleie og omsorg Spørreundersøkelse om kommunens erfaring med koronaepidemien http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182928?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 488/2021 | Administrasjon Oppgradering til rødt nivå i barnehage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182506?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 67/2021 | Barnehage Oppjustering av til rødt nivå http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182472?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 34/2021 | Frosta skole Plan for vaksinasjon mot korona - oppdatert utgave http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182455?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 17/2021 | Administrasjon Informasjon om kjølebokser til bruk ved covid-19 vaksinering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182383?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 12298/2020 | Pleie og omsorg Vaksinasjonsliste: innbyggere 65 år og eldre med bostedsadresse i kommunen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182335?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS Digitale fellestjenester | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 12250/2020 | Administrasjon Informasjonsbrev nr. 8 i koronavirusprogrammet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182348?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 12263/2020 | Pleie og omsorg Fylkesmannens samordningsrolle i system for å risikovurdere smittesituasjonen under covid-19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182304?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 12219/2020 | Pleie og omsorg Oppdatering av koronaveilederen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182268?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 12183/2020 | Pleie og omsorg Oversendelse av plan for koronavaksinasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182252?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 12167/2020 | Administrasjon Kommunale smitteverntiltak pr. 17.12.20 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182246?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 12161/2020 | Pleie og omsorg Undersøkelse om besøksrestriksjoner i omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182006?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Koronakommisjonen | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 11921/2020 | Administrasjon Informasjonstiltak overfor innvandrerbefolkningen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181905?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 11820/2020 | Pleie og omsorg Informasjon om spørreundersøkelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181892?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Koronakommisjonen | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 11807/2020 | Administrasjon Høring - forslag om endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182489?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 50/2021 | Administrasjon Høring - forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182388?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 12303/2020 | Administrasjon Høring - forslag til endringer i barnevernloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182380?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barne- og familiedepartementet | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 12295/2020 | Administrasjon Høring - LIS1-ordningen - evaluering og tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182379?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 12294/2020 | Administrasjon Høring - faglige råd om veiledning av leger i spesialisering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182300?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 12215/2020 | Administrasjon Høring - forlengelse av midlertidig lov om hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv. i smittevernloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182295?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 12210/2020 | Administrasjon Høring - Det handler om Norge - Bærekraft i hele landet - utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182288?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 12203/2020 | Administrasjon Korrigert høringsnotat - stedsnavn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182267?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 12182/2020 | Administrasjon Korrigert høringsnotat http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182266?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 12181/2020 | Administrasjon Høring - Nasjonal rammeplan for SFO http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182255?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 12170/2020 | Administrasjon Høring - Gjennomføring av stortings- og sametingsvalg 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182165?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 12080/2020 | Administrasjon Høring - forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram m.m http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182055?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 11970/2020 | Administrasjon Fullmakter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182103?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta kommune v/kommunedirektør | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 12018/2020 | Ordfører Høring om forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy til alle kommunene http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181918?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 11833/2020 | Administrasjon Høring - forslag til endringer i medisinsk fødselsregisterforskrift http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181967?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 11882/2020 | Pleie og omsorg Høring - Endring i forskrift om stadnamn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181963?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 11878/2020 | Administrasjon Høring - forslag til læreplan for norsk for voksne innvandrere etter integreringsloven og forslag til læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter integreringsloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181901?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kompetanse Norge | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 11816/2020 | Frosta skole Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181552?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 11467/2020 | Administrasjon Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181550?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 11465/2020 | Administrasjon Høring - forslag til endringer i barnehageloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181549?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 11464/2020 | Administrasjon Anmodning om sluttutbetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181004?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 10919/2020 | Administrasjon Forespørsel om kulturmidler 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184621?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEINNMEL OG KRINOLIN | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2176/2021 | Administrasjon Svar på forespørsel om kulturmidler 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184620?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEINNMEL OG KRINOLIN | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2175/2021 | Administrasjon Covid - 19 - Støtte til utvikling av ny behandling i salong http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183096?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: MARI HJELDE | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 656/2021 | Administrasjon Covid - 19 - Prosjektering av campingtilhenger http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183095?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STEBO HUSVOGNER AS | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 655/2021 | Administrasjon Covid - 19 - Dekning av merkostnader vedrørende Covid - 19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183094?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: VINGE MASKIN AS | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 654/2021 | Administrasjon Covid - 19 - Synlighetsprosjekt for økt verdiskaping http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183093?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NÆRINGSFORENINGEN I VÆRNESREGIONEN | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 653/2021 | Administrasjon Covid - 19 - Krevende Covid - 19 tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183090?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: JONAS REKKEBO | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 650/2021 | Administrasjon Utbetalingsanmodning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182384?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Proneo | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 12299/2020 | Administrasjon Søknad om midler fra kommunalt næringsfond - Covid-19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181926?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA FRISØR OG VELVÆRE AS | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 11841/2020 | Administrasjon Detaljplan Del av Frosta brygge - Høring etter 1. gangs behandling i Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184689?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2244/2021 | Teknisk område og landbruk 028/008 Fastsetting av takst for eiendomsskatt 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184667?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Adolf Østerlie | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2222/2021 | Administrasjon Søknad om midler fra kommunalt næringsfond - Covid-19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181925?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSHAUG UTBYGGING AS | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 11840/2020 | Administrasjon Korrigering - midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184081?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørke Arkitektur AS | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1638/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om midler fra kommunalt næringsfond - Covid-19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181924?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEVEL SPORTSSENTER AS | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 11839/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184890?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Myhre | Journaldato: 26.02.2021 | RegistryNumber: 2444/2021 | Administrasjon Anmodning om korrigering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183450?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRKE ARKITEKTUR AS | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1009/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om midler fra kommunalt næringsfond - Covid-19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181923?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: PUBLY AS | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 11838/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184534?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Juliana Santos | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2089/2021 | Administrasjon 086/039 - Tilbygg til eksisterende klosterbygg - Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183411?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRKE ARKITEKTUR AS | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 970/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om midler fra kommunalt næringsfond - Covid-19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181922?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTABUA AS | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 11837/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184327?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rikke Aadal Einarson | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1883/2021 | Administrasjon Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183199?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRKE ARKITEKTUR AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 759/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om midler fra kommunalt næringsfond - Covid-19 - notat http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181921?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOJEM EVA | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 11836/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183844?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Pauline Stene | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1401/2021 | Administrasjon Søknad om midler fra kommunal næringsfond Covid -19 - Formannskapets behandling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181746?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALBERG SLEKTSGÅRD AS | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 11661/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183758?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lina Amalie Einarsve | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 1316/2021 | Administrasjon Covid - 19 - Utvidelse og tilpasning som følge av koronapandemien http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181530?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA FRISØR OG VELVÆRE AS | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 11445/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183682?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Mari Gerhardsen | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1240/2021 | Administrasjon Covid - 19 - Ekstra markedstiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181529?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LANDSHAUG UTBYGGING AS | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 11444/2020 | Administrasjon Høring - endring av bærekraftforskriften §5 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184611?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruks- og matdepartementet | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2166/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183554?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tommy Schjetne | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 1113/2021 | Administrasjon Månedsbrev desember http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182810?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 370/2021 | Administrasjon Prioritetsvikelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182510?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lindorff | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 71/2021 | Administrasjon Covid - 19 - Folkehelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181526?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEVEL SPORTSSENTER AS | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 11441/2020 | Administrasjon Svar vedr. nytt renseanlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184538?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRISK SALAT AS | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2093/2021 | Teknisk område og landbruk Høring - Utkast til veiler om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184531?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2086/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183379?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrid Rygh Hogstad | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 938/2021 | Administrasjon Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182531?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 92/2021 | Administrasjon Prioritetsvikelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182495?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lindorff | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 56/2021 | Administrasjon Covid - 19 - Utstyr og kompetanseutvikling fil og streaming http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181525?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: PUBLY AS | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 11440/2020 | Administrasjon Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180901?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10816/2020 | Teknisk område og landbruk Tillegg til tilskuddsbrev - Frivilligsentraler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184677?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2232/2021 | Administrasjon Vedrørende endringer i prosessen ved utvidelse av drivhus http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184495?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRISK SALAT AS | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2050/2021 | Teknisk område og landbruk Referat fra møte i prosjektgruppa, 08.02.2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184441?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Prosjektgryuppa Mat og reiseliv | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1996/2021 | Administrasjon Høring - Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184498?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse Midt-Norge RHF | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2053/2021 | Administrasjon Anmodning om møtereferat http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183246?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Alstad | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 806/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183086?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signe Lehn | Journaldato: 16.01.2021 | RegistryNumber: 646/2021 | Administrasjon Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182530?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 91/2021 | Administrasjon Anmodning om å vike prioritet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182313?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kraft Bank ASA | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 12228/2020 | Administrasjon Covid - 19 - Gjennomføring av tiltak for økt synlighet av Frostabua http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181524?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTABUA AS | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 11439/2020 | Administrasjon Referat fra møte, 02.02.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184440?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Prosjektgruppa mat og reiseliv | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1995/2021 | Administrasjon Høring av forvaltningsplan for grågås på Tautra 2021-2025 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184486?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2041/2021 | Teknisk område og landbruk Endringer i prosessen ved utvidelse av drivhus http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183692?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRISK SALAT AS | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1250/2021 | Teknisk område og landbruk Oppdaterte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183788?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: PRETOR ADVOKAT AS | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1346/2021 | Teknisk område og landbruk Kontrollutvalgets budsjett 2021 - Svarbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183186?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Konsek Trøndelag IKS | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 746/2021 | Administrasjon Uttalelse til ny organisering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183378?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Grete Aas | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 937/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182752?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Småland | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 312/2021 | Administrasjon Svar vedr. manglende nabovarsel ved oppføring av Frostaparken http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182206?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Alstad | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 12121/2020 | Teknisk område og landbruk Diverse korrespondanse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182228?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 12143/2020 | Administrasjon Covid - 19 - Felles engasjement knyttet til turismw http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181522?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: HOJEM EVA | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 11437/2020 | Administrasjon Styringsrapport til skattekreditor for periode 11-2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181772?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 11687/2020 | Administrasjon Oppnevning av forliksråd for perioden 2021 - 2024 - Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181673?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 11588/2020 | Administrasjon Høring - utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184471?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2026/2021 | Administrasjon Avtale om driftsveg 090/002 (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183624?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRISK SALAT AS | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1183/2021 | Teknisk område og landbruk Referat fra prosjektgruppemøte 25.02.2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183633?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Proneo | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1192/2021 | Administrasjon Referat møte 15.01.21 - ang. Frosta brygge http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183535?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 1094/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om økonomisk støtte - Svarbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183185?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta Frivillig sentral | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 745/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182749?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Aunan | Journaldato: 09.01.2021 | RegistryNumber: 309/2021 | Administrasjon Dokumentasjon byggekostnader http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182697?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 257/2021 | Administrasjon Verdivurdering bolig http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182218?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 12133/2020 | Administrasjon Covid - 19 - Opprettholde taxitilbudet for Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181520?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKARET TAXI AS | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 11435/2020 | Administrasjon Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020, sendt 02.12.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181660?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 11575/2020 | Administrasjon Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180877?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10792/2020 | Teknisk område og landbruk Diverse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181491?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Terje Korsnes | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11406/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - rekvireringsrett for farmasøyter for vaksiner mot covid-19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184351?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1906/2021 | Administrasjon Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Sør-Innherad kirkelige fellesråd - Svarbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183181?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sør-Innherrad kirkelige fellesråd | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 741/2021 | Administrasjon Uttalelse til ny organisering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183322?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Halberg | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 882/2021 | Administrasjon 090/009 Godkjent gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182881?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRISK SALAT AS | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 441/2021 | Teknisk område og landbruk Svar på forespørsel om informasjon (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182802?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 362/2021 | Teknisk område og landbruk Oversikt over leverandører http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182813?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Proneo | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 373/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182738?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nijole Pilitauskiene | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 298/2021 | Administrasjon Dokumentasjon byggekostnader http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182696?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 256/2021 | Administrasjon Søknad om prioritetsvikelse - Innvilgelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182205?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 12120/2020 | Administrasjon Ny rente lån nr. 20150697 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182277?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 12192/2020 | Administrasjon Styringsrapporter og informasjon til skattekreditorene - sumarisk oversikt og korrigerte fordelingstall http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181707?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 11622/2020 | Administrasjon Innspill etter høring for reguleringsplan Orsand Camping http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181272?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: HD Plan og Arkitektur v/Carl Danielsen | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11187/2020 | Teknisk område og landbruk Purring - oppmåling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184690?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRAUTEN EIENDOM AS | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2245/2021 | Teknisk område og landbruk Høring - Utviklingsprogrammet Interreg Sverige - Norge http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184343?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1898/2021 | Administrasjon Uttalelse til ny organisering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183321?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet Frosta | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 881/2021 | Administrasjon Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183172?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Trøndelag | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 732/2021 | Administrasjon Uttalelse til gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182821?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosa | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 381/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182717?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Mikalsen | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 277/2021 | Administrasjon Dokumentasjon byggekostnader http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182695?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 255/2021 | Administrasjon Tilbakemelding kontakt med Innovasjon Norge http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182493?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ersgard | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 54/2021 | Administrasjon Referat fra møte 11.11.20 angående reguleringsplan Frosta brygge http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182232?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 12147/2020 | Teknisk område og landbruk Påminnelse - kvalitetssikring av KOSTRA-rapportering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184810?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2365/2021 | Administrasjon Høring - endringer i alkoholforskriften http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184234?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1791/2021 | Administrasjon Uttalelse til ny organisering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183320?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torun Nesse | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 880/2021 | Administrasjon 090/009 Uttalelse til gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182725?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA VASSVERK SA | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 285/2021 | Teknisk område og landbruk Statsbudsjettet for 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182937?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 497/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4330094153) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182893?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anniken Strømskag Rygg | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 453/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182713?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ibragim Tsakaev | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 273/2021 | Administrasjon Dokumentasjon byggekostnader http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182693?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 253/2021 | Administrasjon Tilbud - synlighet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182471?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal kommune | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 33/2021 | Administrasjon Samlede journalposter (Ref=rk64qa, SakId=332109) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182441?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.01.2021 | RegistryNumber: 3/2021 | Administrasjon 073/001 Frostavegen 1788 - Oppføring av tilbygg og bygg - igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181778?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Martin Viken | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 11693/2020 | Teknisk område og landbruk KOSTRA-tips konsolidert regnskap http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184700?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2255/2021 | Administrasjon Høring - Nasjonal rammeplan for SFO http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184099?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1656/2021 | Administrasjon Uttalelse til ny organisering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183319?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Holsæter | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 879/2021 | Administrasjon Tilbakemelding vedr. informasjon om frivilligsentraler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182869?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 429/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4330094153) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182884?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Brenne | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 444/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4329534354) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182761?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Balgård Sandvik | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 321/2021 | Administrasjon Gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182703?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRISK SALAT AS | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 263/2021 | Teknisk område og landbruk Avklaring vedr. utleggsforretninger http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182692?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 252/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182674?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Anika Paulsen | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 234/2021 | Administrasjon Referat fra møte, 08.12.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182466?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal kommune | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 28/2021 | Administrasjon Samlede journalposter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181661?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 11576/2020 | Administrasjon Grunnlag for KOSTRA-rapportering for avfallssektoren 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184693?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2248/2021 | Teknisk område og landbruk Høring - Levekår i byger - Gode lokalsamfunn for alle http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184098?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1655/2021 | Administrasjon Uttalelse til ny organisering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183318?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Gullesen | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 878/2021 | Administrasjon Informasjon om søknad om spillemidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182814?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Aursand m.fl. | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 374/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4330094153) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182883?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Brenne | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 443/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4329534354) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182758?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åse Johanne Aakerholm Bjerkan | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 318/2021 | Administrasjon Dokumentasjon byggekostnader http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182691?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 251/2021 | Administrasjon Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182702?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRISK SALAT AS | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 262/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182671?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingebrigt Aas | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 231/2021 | Administrasjon Svar på forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182539?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wail Alakabani | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 100/2021 | Administrasjon Statstilskudd for 2021 - frivilligsentraler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182305?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 12220/2020 | Administrasjon Påminnelse om spørreundersøkelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182061?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Proneo | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 11976/2020 | Administrasjon Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180903?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10818/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på klage - Oversittelse av frist for utbedring av minimumsavstand fyllingsfot http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180905?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gilberto B Leitao m.fl. | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10820/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om prioritetsvikelse - Avslag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181223?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Bank ASA Norge | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11138/2020 | Administrasjon Purring - Rapportering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184470?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2025/2021 | Administrasjon Høring - forslag til endringer i akuttmedisinforskriften http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183988?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse og omsorgsdepartementet | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1545/2021 | Administrasjon Samlede journalposter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183926?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1483/2021 | Administrasjon Uttalelse til ny organisering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183317?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ledelsen ved Frosta skole | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 877/2021 | Administrasjon Vedr. tilsetting av brannkonstabler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183324?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred brann og redning avd. Frosta | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 884/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4330094153) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182791?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Natalia Osipova | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 351/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4329534354) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182756?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Caroline Holum | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 316/2021 | Administrasjon Dokumentasjon byggekostnader http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182690?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 250/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182543?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Elise Fjellvikås | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 104/2021 | Administrasjon Svar på forespørsel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182501?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRISK SALAT AS | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 62/2021 | Teknisk område og landbruk Spørreundersøkelse om mat, opplevelser og reiseliv http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182008?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Proneo | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 11923/2020 | Administrasjon Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180885?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10800/2020 | Teknisk område og landbruk Presisering ang. konsolidert regnskap http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184349?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1904/2021 | Administrasjon Høring - Forslag til endringer i helsepersonelloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183901?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse og omsorgsdepartementet | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1458/2021 | Administrasjon Uttalelse til ny organisering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183313?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Elin Røkke | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 873/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4330094153) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182760?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Balgård Sandvik | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 320/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4329534354) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182750?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrea Alstadvold | Journaldato: 09.01.2021 | RegistryNumber: 310/2021 | Administrasjon Dokumentasjon byggekostnader http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182689?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 249/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182519?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ariel Trætli | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 80/2021 | Administrasjon Rapportering på ventelistetall 3. tertial 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182319?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 12234/2020 | Pleie og omsorg Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182290?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: GAIA LISTA AS | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 12205/2020 | Teknisk område og landbruk Uttalelse - Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182041?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre, Frosta kommune | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 11956/2020 | Administrasjon Prosessbeskrivelse Frisk salat http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181714?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRISK SALAT AS | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 11629/2020 | Teknisk område og landbruk Referat fra prosjektgruppemøte, 12.10.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181994?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal kommune | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 11909/2020 | Administrasjon Bekreftet mottatt annonse kommunestyremøte 15.12.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181881?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 11796/2020 | Administrasjon Vedtak til søknad om tilskudd - UKL http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181823?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 11738/2020 | Administrasjon Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180876?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10791/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180878?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10793/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180909?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10824/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180910?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10825/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180908?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10823/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181144?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11059/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181145?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11060/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181158?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11073/2020 | Teknisk område og landbruk Purring - søknad om oppføring av garasje http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184673?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tomas Moksnes | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2228/2021 | Teknisk område og landbruk Påminnelse om innsending av refusjonskrav http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184191?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Trøndelag | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1748/2021 | Teknisk område og landbruk Høring - Revidert rammeverk for kommuneregnskapet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183804?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1361/2021 | Administrasjon Kostra og garantiansvar 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183599?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1158/2021 | Administrasjon Uttalelse til ny organisering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183312?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Arna | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 872/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4330094153) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182742?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Aunan | Journaldato: 09.01.2021 | RegistryNumber: 302/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4329534354) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182747?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Aunan | Journaldato: 09.01.2021 | RegistryNumber: 307/2021 | Administrasjon Dokumentasjon på byggekostnader http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182688?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 248/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182453?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: julie rekkebo-fjærem | Journaldato: 03.01.2021 | RegistryNumber: 15/2021 | Administrasjon Referat fra møte i prosjektgruppa, 29.09.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181992?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal kommune | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 11907/2020 | Administrasjon Annonse kommunestyremøte 15.12.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181815?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 11730/2020 | Administrasjon Oversendelse av budsjettdokumenter til Fylkesmannen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181780?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 11695/2020 | Administrasjon Ferdigstilt ordningsprosjekt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181648?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKA Trøndelag | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 11563/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518340) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181621?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Erik Hukkelås | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 11536/2020 | Administrasjon Regulering husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181153?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11068/2020 | Teknisk område og landbruk Informasjon DKS Arena http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184613?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2168/2021 | Administrasjon Høring - nye læreplaner VG3 - yrkesfag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183700?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1258/2021 | Administrasjon Uttalelse til ny organisering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183311?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Skogseth | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 871/2021 | Administrasjon Påminnelse om rapporteringsfrist http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183072?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 632/2021 | Administrasjon Purring - søknad om oppføring av garasje http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182858?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tomas Moksnes | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 418/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4330085785) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182892?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anniken Strømskag Rygg | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 452/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4330094153) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182739?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oda-Johanne Aurstad | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 299/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4329534354) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182666?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Dumand | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 226/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182448?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Borgersen | Journaldato: 03.01.2021 | RegistryNumber: 10/2021 | Administrasjon Rapportering på ventetider http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182051?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratret | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 11966/2020 | Pleie og omsorg Høringsuttalelse til budsjett http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181642?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstakerarganisasjonene | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 11557/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518340) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181620?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arve Eugen Røtting | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 11535/2020 | Administrasjon Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180886?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10801/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180913?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10828/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181149?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11064/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Barnehagelærer - st. ref. (4311520048) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181509?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margit Johanne Trefjord Lie | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11424/2020 | Administrasjon 052/003 Fastsetting av takst for eiendomsskatt 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184584?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Skogly | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2139/2021 | Administrasjon DKS-rapportering 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184437?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1992/2021 | Administrasjon Høring - oppdatering av klimalovens klimamål for 2030 og 2050 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183696?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klima- og miljødepartementet | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1254/2021 | Administrasjon Uttalelse til ny organisering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183310?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgunn Østbø | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 870/2021 | Administrasjon KOSTRA-rapportering pr. 4. kvartal 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182809?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 369/2021 | Administrasjon Invitasjon til webinar http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182853?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 413/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4330079152) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182894?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Line Tvete | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 454/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4330085785) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182792?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Natalia Osipova | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 352/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4329550719) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182755?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Caroline Holum | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 315/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4330094153) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182736?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nijole Pilitauskiene | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 296/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4329534354) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182664?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Stene | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 224/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182445?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Monsvoll | Journaldato: 03.01.2021 | RegistryNumber: 7/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518340) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181619?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Marie Pedersen Langlid | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 11534/2020 | Administrasjon Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180906?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10821/2020 | Teknisk område og landbruk Innspill til utkast til hovedplan for avløp http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180981?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA VASSVERK SA | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10896/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Barnehagelærer - st. ref. (4311520048) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181508?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Irene Nilsen | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11423/2020 | Administrasjon Annonse kommunestyremøte 24.11.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181184?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11099/2020 | Administrasjon 003/054 Fastsetting av takst for eiendomsskatt 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184418?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Egseth | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1973/2021 | Administrasjon Merknader til reg plan Vikaleiret http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184391?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: PROMIDT AS | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 1946/2021 | Teknisk område og landbruk Avlysning av turne i den kulturelle skolesekken http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183695?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1253/2021 | Administrasjon Godkjenning av kommunal garanti. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183347?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Neset Fotballklubb | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 906/2021 | Teknisk område og landbruk Høring - forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183326?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 886/2021 | Administrasjon Uttalelse til ny organisering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183309?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsti Lein | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 869/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4330085785) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182789?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nora Faanes | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 349/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4330079152) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182793?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Natalia Osipova | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 353/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4329550719) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182753?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Småland | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 313/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4330094153) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182714?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Hjelde | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 274/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4329534354) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182661?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christine Korstad Vold | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 221/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182443?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingunn Aadal | Journaldato: 01.01.2021 | RegistryNumber: 5/2021 | Administrasjon Samlede journalposter (Ref=ewabrb, SakId=299630) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182442?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.01.2021 | RegistryNumber: 4/2021 | Administrasjon 042/076 - Oppføring av enebolig og garasje - Ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182101?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STENE TØMRERSERVICE AS | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 12016/2020 | Teknisk område og landbruk Rapportering på interkommunale samarbeid og selskap http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182059?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 11974/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518340) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181617?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: fredrik tvete hansen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 11532/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Brannkonstabler - st. ref. (4311956216) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181618?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: fredrik tvete hansen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 11533/2020 | Administrasjon Inndragning av tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181570?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 11485/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180879?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10794/2020 | Teknisk område og landbruk Informasjon om kino 01.03.2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184822?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2377/2021 | Administrasjon 003/004 Fastsetting av takst for eiendomsskatt 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184416?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Christian Moe Aatlo | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1971/2021 | Administrasjon NVEs tilbakemelding - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for området Vikaleiret - Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184326?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1882/2021 | Teknisk område og landbruk Samlede journalposter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183832?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1389/2021 | Administrasjon Kulturtrøkk 2-2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183689?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk kulturskoleråd | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1247/2021 | Administrasjon Rapportering den kulturelle skolesekken 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183613?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1172/2021 | Administrasjon Uttalelse til ny organisering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183308?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fysio og ergoterapitjenesten | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 868/2021 | Administrasjon 20-042476RFA-JSTE Matrikkelføring utført http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183059?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nord-Trøndelag jordskifterett | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 619/2021 | Teknisk område og landbruk Høring - Samarbeidsavtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183242?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 802/2021 | Pleie og omsorg Godkjenning av kommunal garanti for Neset fotballklubb - utskifting av dekke på kunstgressbanen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183205?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 765/2021 | Administrasjon Kontantstøtterapporter for desember 2020NAV http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182768?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Familie- og persjonistytelser | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 328/2021 | Barnehage Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4330085785) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182765?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ine Strid | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 325/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4330079152) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182788?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ine Strid | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 348/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4329550719) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182745?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Aunan | Journaldato: 09.01.2021 | RegistryNumber: 305/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4330094153) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182694?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ine Strid | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 254/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4329534354) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182640?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oda-Johanne Aurstad | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 200/2021 | Administrasjon Jordleieavtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182504?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Herbjørn Faber Risan | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 65/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182403?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Størdal | Journaldato: 27.12.2020 | RegistryNumber: 12318/2020 | Administrasjon Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181863?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STENE TØMRERSERVICE AS | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 11778/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518340) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181615?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Aunan | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 11530/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Brannkonstabler - st. ref. (4311956216) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181616?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivan Småland | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 11531/2020 | Administrasjon Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180891?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10806/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på søknad om nydyrking http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181135?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd-Arne Nordahl | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11050/2020 | Teknisk område og landbruk 019/080 - Vestre Gangstadvegen 9 - Signert gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181328?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: WINGES SERVICE AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11243/2020 | Teknisk område og landbruk Nytt fra bygdekinoen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184800?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2355/2021 | Administrasjon Tilbakemelding på informasjonsbrev om eiendomsskatt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184827?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Petter Willumsen | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2381/2021 | Administrasjon 081/009 Søknad om fasadeendring og bruksendring - tillatelse til tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184704?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Sørlie | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2259/2021 | Teknisk område og landbruk 034/056 Fastsetting av takst for eiendomsskatt 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184552?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Rose Fredriksen m.fl. | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2107/2021 | Administrasjon Rapport og evaluering den kulturelle spaserstokken 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184557?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2112/2021 | Administrasjon Uttalelse - reguleringsplan for Vikaleiret http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184206?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1763/2021 | Teknisk område og landbruk Sakskart og protokoll fra styremøte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183328?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk kulturskoleråd | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 888/2021 | Administrasjon 061/007 Matrikkelført jordskiftesak - matrikkelbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183055?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjellrun Ulvik m.fl. | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 615/2021 | Teknisk område og landbruk Uttalelse til ny organisering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183307?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Leth-Olsen | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 867/2021 | Administrasjon Høring - Samarbeidsavtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183241?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 801/2021 | Pleie og omsorg Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4329568432) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182762?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Bratsvedal Berg | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 322/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4330079152) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182764?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Karin Husby | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 324/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4330085785) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182748?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Aunan | Journaldato: 09.01.2021 | RegistryNumber: 308/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4329550719) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182741?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nijole Pilitauskiene | Journaldato: 09.01.2021 | RegistryNumber: 301/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4330094153) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182665?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Dumand | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 225/2021 | Administrasjon Lånedokumenter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182569?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lindorff AS, Låneadministrasjon | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 130/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4329534354) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182615?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Gressetvold | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 176/2021 | Administrasjon Oversendelse - Vedtak om kommunal garanti for endelig godkjenning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182191?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 12106/2020 | Administrasjon Tilbakemelding på klage på anlagt veg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182292?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: SANDS Advokatfirma DA | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 12207/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182280?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Marie Fjellvikås | Journaldato: 19.12.2020 | RegistryNumber: 12195/2020 | Administrasjon Kontantstøtte for november 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181656?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Familie- og pensjonsytelser | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 11571/2020 | Barnehage Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518340) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181614?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Endre Lehn | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 11529/2020 | Administrasjon Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181169?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11084/2020 | Teknisk område og landbruk Informasjon om kino 01.02.2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184798?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta skolemusikk m.fl. | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2353/2021 | Administrasjon Purring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184795?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2350/2021 | Teknisk område og landbruk 053/015 Fastsetting av takst for eiendomsskatt 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184592?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Carina Ledal | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2147/2021 | Administrasjon Gjennomføringsplan http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184713?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rindalshytter AS | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2268/2021 | Teknisk område og landbruk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184433?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 1988/2021 | Pleie og omsorg Tilsyn - utsettelse av frist http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184211?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1768/2021 | Teknisk område og landbruk Vedr. plankart for reguleringsarbeid http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184167?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigmund Einarson | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1724/2021 | Teknisk område og landbruk Festekontrakt til tinglysning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183948?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysning | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1505/2021 | Administrasjon Purring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184102?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Bakken | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1659/2021 | Teknisk område og landbruk Rapport fra arkeologisk registrering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183855?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1412/2021 | Teknisk område og landbruk Purring på utbetaling av økonomisk støtte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183595?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 1154/2021 | Barnehage Signert leiekontrakt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183690?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1248/2021 | Teknisk område og landbruk Uttalelse til ny organisering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183306?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Wahlstrøm | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 866/2021 | Administrasjon Høring - endring i budsjett- og regnskapsforskriften http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183197?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 757/2021 | Administrasjon Referat fra regionalt møte 15.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183075?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk kulturskoleråd | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 635/2021 | Administrasjon Slamrapport desember 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182922?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred Renovasjon IKS | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 482/2021 | Teknisk område og landbruk Digitale DKS-tilbud http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182812?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 372/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4329568432) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182757?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Caroline Holum | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 317/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4330079152) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182746?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Aunan | Journaldato: 09.01.2021 | RegistryNumber: 306/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4330085785) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182715?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Hjelde | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 275/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4329550719) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182660?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christine Korstad Vold | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 220/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4330094153) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182656?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christine Korstad Vold | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 216/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4329534354) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182605?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: marianne korstad rygg | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 166/2021 | Administrasjon Melding om avsluttet sak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182256?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord-Trøndelag jordskifterett | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 12171/2020 | Teknisk område og landbruk Uttalelse til gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182231?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosa Vassverk SA | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 12146/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4323456383) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/182161?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Moen | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 12076/2020 | Administrasjon Svar på søknad om avdragsfrihet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181948?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 11863/2020 | Administrasjon Nytt opplastet vedlegg (Ref=6akb84, SakId=360864) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181879?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 11794/2020 | Administrasjon Vedr. omgjøring av vedtak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/174873?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Stavseth | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 4808/2020 | Ordfører Fornyet forsikringsavtale, skadeforsikring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181652?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 11567/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518340) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181594?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Rognhaug | Journaldato: 29.11.2020 | RegistryNumber: 11509/2020 | Administrasjon Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180911?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10826/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180899?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10814/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181147?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11062/2020 | Teknisk område og landbruk 019/080 - Vestre Gangstadvegen 9, 7633 Frosta - Oppføring av fritidsbolig og garasje - tillatelse til tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181234?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mestergruppen Arkitekter AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11149/2020 | Teknisk område og landbruk Videresendte rapporter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184790?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta Fortidsminnelag | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2345/2021 | Administrasjon Godkjenning av vedtak - kommunal garanti fra Frostahallen SA http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184850?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2404/2021 | Administrasjon Endelig beregning av tilskudd til Espira Juberg gårdsbarnehage 1. halvår 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184803?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2358/2021 | Barnehage 019/077 - Oppføring av fritidsbolig - ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184608?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: WINGES SERVICE AS m.fl. | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2163/2021 | Teknisk område og landbruk Purring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184358?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1913/2021 | Teknisk område og landbruk Svar på anmodning om statusrapport. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184072?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1629/2021 | Pleie og omsorg Tilsyn - utsettelse av frist http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/184210?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1767/2021 | Teknisk område og landbruk Høringsinnspill til Borglia Panorama http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183975?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1532/2021 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Kunngjøring av planoppstart http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183737?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torhild Haugen Røsvik | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 1295/2021 | Teknisk område og landbruk Nytt fra Bygdekinoen 22.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/183626?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1185/2021 | Administrasjon