Postliste http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/ einnsyn.frosta.kommune.no Status for behandling av klagesak - ekspropriasjonssak i Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179531?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 9448/2020 | Teknisk område og landbruk Henvendelse om status for behandling av klagesaker - ekspropriasjonssak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179028?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 8953/2020 | Teknisk område og landbruk Status for behandling av klagesaker http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178986?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 8911/2020 | Teknisk område og landbruk Utsendelse av vedtatt Kommuneplanens arealdel 2015-2027 for Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180294?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET m.fl. | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10211/2020 | Teknisk område og landbruk Godkjenning av innsigelse til kommuneplanens arealdel (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179860?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 9777/2020 | Teknisk område og landbruk Spørsmål til Kommuneplanens arealdel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179141?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Næringsforeningen i Værnesregionen avd. Frosta | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 9061/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. reguleringsplan Frøstad vestre GBNR 013/005 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179093?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Olsen m.fl. | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 9018/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. reguleringsplan Breiseth/Brekka/Frøstad vestre http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178972?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Olav Hellan Lutdal | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 8897/2020 | Teknisk område og landbruk Kommuneplanens arealdel - Sjekk før politisk behandling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178571?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8496/2020 | Teknisk område og landbruk Vedrørende reviderte plandokumenter for kommuneplanens arealdel for 2017-2027 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178482?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 8408/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974239418 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181067?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10982/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 973056964 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181068?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10983/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983646174 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181072?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10987/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988890103 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181065?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10980/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916172273 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181062?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10977/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988300721 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181054?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10969/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990143676 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181053?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10968/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998816017 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181064?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10979/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980000869 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181076?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10991/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976357612 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181078?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10993/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969185032 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181081?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10996/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977079659 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181084?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10999/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969640910 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181015?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10930/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969292386 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181045?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10960/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971219580 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181044?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10959/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921695527 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181040?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10955/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984378831 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181039?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10954/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912170225 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181038?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10953/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969326469 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181026?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10941/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984662882 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181017?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10932/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 919826746 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181016?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10931/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997862864 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181033?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10948/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970163980 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181031?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10946/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914633540 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181012?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10927/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 813094762 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181129?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11044/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969155230 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181128?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11043/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992064668 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181127?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11042/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987606843 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181126?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11041/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971580437, 5036-87/ 4 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181124?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11039/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - forsalg om forskriftsendring om krav til elektronisk registrering for covid-19 relaterte vaksinasjoner http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181215?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 11130/2020 | Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 975424804, 5036-47/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181123?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11038/2020 | Teknisk område og landbruk Rapport - kunnskaps- og informasjonskilder om hvordan koronapandemien og håndteringen av den påvirker tjenestene http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181198?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Helsetilsyn Avd. for kommunale helse- og omsorgstjenester | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 11113/2020 | Pleie og omsorg Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180973?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 10888/2020 | Pleie og omsorg Tiltaksnivå i videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen i kommunen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180727?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 10644/2020 | Pleie og omsorg Presisering av tiltaksnivå i videregående skole http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180719?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 10636/2020 | Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977221811, 5036-29/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181118?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11033/2020 | Teknisk område og landbruk Innrapportering av kommunale smittesporingsdata http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180693?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 10610/2020 | Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 813094762, 5036-25/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181117?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11032/2020 | Teknisk område og landbruk Rundskriv om kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180688?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 10605/2020 | Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 813094762, 5036-25/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181116?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11031/2020 | Teknisk område og landbruk Oppdatert informasjon om smitteverntiltak for skoler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180687?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 10604/2020 | Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991459251, 5036-42/ 4 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181115?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11030/2020 | Teknisk område og landbruk Anbefalinger http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180686?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon m.fl. | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 10603/2020 | Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969686538, 5036-67/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181114?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11029/2020 | Teknisk område og landbruk Oppdatering av veiledere, anbefalinger og råd om barn og unge http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180553?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10470/2020 | Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 895626422, 5036-80/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181113?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11028/2020 | Teknisk område og landbruk Oppdatering av veiledere, anbefalinger og råd om barn og unge http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180552?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10469/2020 | Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869185272, 5036-97/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181112?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11027/2020 | Teknisk område og landbruk Ingen krav til leirskole for elever på 10. trinn 2020-2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180407?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10324/2020 | Frosta skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969257343, 5036-13/ 3 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181111?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11026/2020 | Teknisk område og landbruk Forlenger unntak fra fraværsreglene http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180406?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10323/2020 | Frosta skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 817229352, 5036-11/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181110?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11025/2020 | Teknisk område og landbruk Stengning av barnehager og skoler ved smitteutbrudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179705?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 9622/2020 | Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912043509, 5036-21/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181109?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11024/2020 | Teknisk område og landbruk Barn og unges beste ved innføring av strenge smitteverntiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178992?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 8917/2020 | Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921839154, 5036-79/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181108?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11023/2020 | Teknisk område og landbruk Kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179000?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 8925/2020 | Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996535142, 5036-69/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181107?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11022/2020 | Teknisk område og landbruk Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178939?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 8864/2020 | Frosta skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 875948962, 5036-14/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181106?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11021/2020 | Teknisk område og landbruk Oppfølging av TISK-strategien og finansiering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178832?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse og omsorgsdepartementet | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8757/2020 | Ordfører Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912675408, 5036-13/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181105?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11020/2020 | Teknisk område og landbruk Informasjon om hvordan arrangere foreldremøter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178822?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8747/2020 | Frosta skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987063351, 5036-93/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181104?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11019/2020 | Teknisk område og landbruk Oppdaterte smittevernveiledere - skole http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178783?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 8708/2020 | Frosta skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985264457 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181103?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11018/2020 | Teknisk område og landbruk Oppdatert smittevernveileder - barnehage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178782?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 8707/2020 | Barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912823261, 5036-41/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181102?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11017/2020 | Teknisk område og landbruk Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178596?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 8521/2020 | Barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983196942, 5036-70/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181101?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11016/2020 | Teknisk område og landbruk Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178595?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 8520/2020 | Frosta skole Oppfølging av TISK-strategien og finansiering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178545?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8470/2020 | Ordfører Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 884370272, 5036-89/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181099?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11014/2020 | Teknisk område og landbruk Informasjon for begrensning av importsmitte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178246?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 8173/2020 | Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981419820, 5036-61/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181098?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11013/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981444914, 5036-12/ 12 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181097?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11012/2020 | Teknisk område og landbruk Informasjon om ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177678?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lag og organisasjpner på Frosta | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7607/2020 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969603470 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181096?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11011/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184389 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181095?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11010/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980430901 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181094?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11009/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981012550 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181093?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11008/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969690667, 5036-39/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181091?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11006/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990729808, 5036-31/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181089?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11004/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869185582, 5036-73/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181087?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11002/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985856435, 5036-8/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181085?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 11000/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981372778, 5036-48/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181083?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10998/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986389407, 5036-6/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181080?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10995/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996568326, 5036-81/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181079?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10994/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184826, 5036-51/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181077?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10992/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 975824470, 5036-50/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181075?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10990/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913010264, 5036-42/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181069?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10984/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970569642, 5036-3/ 4 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181066?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10981/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992142421, 5036-86/ 3 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181063?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10978/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993514772, 5036-17/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181061?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10976/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912888312, 5036-53/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181060?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10975/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918327282, 5036-87/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181059?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10974/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969437066, 5036-90/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181057?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10972/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969607417, 5036-20/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181056?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10971/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969641348, 5036-68/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181055?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10970/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970066810, 5036-16/ 3 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181052?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10967/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983974112, 5036-105/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181051?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10966/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979752180, 5036-17/ 3 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181049?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10964/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969153661, 5036-84/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181048?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10963/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918087966, 5036-51/ 3 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181047?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10962/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 885900372, 5036-59/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181046?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10961/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984944799, 5036-64/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181041?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10956/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915122965, 5036-14/ 13 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181034?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10949/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969220091, 5036-16/ 4 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181032?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10947/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184540, 5036-6/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181030?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10945/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985205418, 5036-87/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181029?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10944/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969689812, 5036-78/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181028?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10943/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969325497, 5036-95/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181025?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10940/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969640635, 5036-102/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181024?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10939/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969363798, 5036-85/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181023?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10938/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985199752, 5036-100/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181022?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10937/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974239388, 5036-17/ 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181021?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10936/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969433826, 5036-13/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181020?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10935/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983527752, 5036-37/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181019?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10934/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997433432, 5036-30/ 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181018?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10933/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987705361 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181011?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10926/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 820447042 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181010?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 10925/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181552?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 11467/2020 | Administrasjon Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181550?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 11465/2020 | Administrasjon Høring - forslag til endringer i barnehageloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181549?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 11464/2020 | Administrasjon Høring - Forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181240?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 11155/2020 | Administrasjon Sluttutbetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181239?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 11154/2020 | Administrasjon Anmodning om sluttutbetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181004?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 10919/2020 | Administrasjon Høring - oppnevning av en særskilt klagenemnd for klager over Koronakommisjonens avgjørelser i innsynssaker http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181165?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 11080/2020 | Administrasjon Revisjonsberetning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180985?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 10900/2020 | Administrasjon Høring - NOU 2020: 10 Straffelovrådets utredning nr. 2 - Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180744?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 10661/2020 | Administrasjon Forespørsel om revisjon og sluttrapportering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180602?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 10519/2020 | Administrasjon Høring - Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180561?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10478/2020 | Administrasjon Høring - Forslag til endring av plan- og bygningsloven - Hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180545?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10462/2020 | Administrasjon Høringer om nye læreplaner på Vg2 og Vg3 – studieforberedende og yrkesfag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180467?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10384/2020 | Frosta skole Høring – forslag til ny nasjonal produktspesifikasjon for plan- og byggesaksbehandling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180390?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10307/2020 | Administrasjon Høring - Distriktnæringsutvalget http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180299?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 10216/2020 | Administrasjon Høring - NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180216?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet Sivilavdelingen | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 10133/2020 | Administrasjon Høring - forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180105?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 10022/2020 | Administrasjon Høring – Program for vaksinering mot covid-19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179801?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 9718/2020 | Pleie og omsorg Høring - forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179748?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barne- og familiedepartementet | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 9665/2020 | Administrasjon Purring - plankart http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179604?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landshaug Utbygging AS | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 9521/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - Forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179704?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 9621/2020 | Pleie og omsorg Høring - Ny §7 a i vegtrafikkloven, arbeidsvarsling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179580?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Vegdirektoratet | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 9497/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - forslag til forskrift: Brann- og redningsvesenforskriften http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179574?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 9491/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - forslag om endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179557?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 9474/2020 | Teknisk område og landbruk Høring – forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179493?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 9410/2020 | Administrasjon Takk for tildelte kulturmidler 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181166?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Historielag | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 11081/2020 | Administrasjon Høring: Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179419?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 9336/2020 | Pleie og omsorg Tildeling av restkulturmidler 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180089?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere til kulturmidler | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 10006/2020 | Administrasjon Høring - forslag til endringer i viltloven mv. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179418?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruks- og matdepartementet | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 9335/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - Farvannsavgift 2021 - sak 20/00188 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179399?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondheim Havn | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 9316/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på spørsmål vedr. tildeling av kulturmidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179369?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kor-Ækt | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 9286/2020 | Administrasjon Høring - Fremragende akuttmottak i Helse Nord-Trøndelag fase 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179358?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD-TRØNDELAG HF | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 9275/2020 | Pleie og omsorg Høring - endring i forskrift om fosterhjem http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179304?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barne- og familiedepartementet | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 9222/2020 | Pleie og omsorg Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om økning av timeantall til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179033?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 8958/2020 | Pleie og omsorg Spørsmål vedr. tildeling av kulturmidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178551?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kor-Ækt | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8476/2020 | Administrasjon Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179032?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 8957/2020 | Administrasjon Tildeling av kulturmidler Frosta kommune 2020. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177683?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle søkere til kulturmidler i Frosta kommune 2020. | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7612/2020 | Administrasjon Høring: Det videregående opplæringstilbudet 2021-2022 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178941?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 8866/2020 | Frosta skole Høring - Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178634?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8559/2020 | Pleie og omsorg Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178630?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8555/2020 | Pleie og omsorg Høring - Forslag til endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178621?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8546/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178463?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 8389/2020 | Administrasjon Høring av forslag til forskrift om fartsgrenser i sjøen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178332?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samferdselsdepartementet | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 8259/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - Forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178330?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 8257/2020 | Administrasjon Høring: Forslag til Planstrategi 2020-2023 for Levanger kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178241?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger kommune | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 8168/2020 | Administrasjon Høring - Forslag til forskrift om tilskudd til informasjonstiltak ved stortings- og sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178240?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 8167/2020 | Administrasjon Høring - endringer i havne- og farvannsloven om håndheving av fartsovertredelser mv. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178176?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samferdselsdepartementet | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8103/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178175?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8102/2020 | Pleie og omsorg Søknad på stilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180221?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guri Arna Korstad | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 10138/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180644?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude Tvete | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 10561/2020 | Administrasjon Utvidet kapitaltilskudd for 18 plasser http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180259?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ESPIRA BARNEHAGER AS | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10176/2020 | Barnehage Takk for svar http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178173?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Petter Willumsen | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8100/2020 | Teknisk område og landbruk Planlegging av midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181401?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRKE ARKITEKTUR AS | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 11316/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180643?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Kristin Kjelstad | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 10560/2020 | Administrasjon Svar på klage på kapitaltilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180254?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ESPIRA BARNEHAGER AS | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10171/2020 | Barnehage Svar på tilbakemelding vedr. utslippstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178138?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Petter Willumsen | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8065/2020 | Teknisk område og landbruk Planlegging av midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181402?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRKE ARKITEKTUR AS | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 11317/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180594?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingri emilie Pedersen | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 10511/2020 | Administrasjon Klage på kapitaltilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180252?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ESPIRA BARNEHAGER AS | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 10169/2020 | Barnehage Ny vannkum Tautra http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180751?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Lian AS | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 10668/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180591?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Amalie Aksnes | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10508/2020 | Administrasjon Tilskudd til Espira Juberg gårdsbarnehage for november og desember 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180246?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ESPIRA BARNEHAGER AS | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10163/2020 | Barnehage Tilbakemelding på henvendelse vedrørende utslippstillatelse for gnr/bnr 103/001 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177864?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Petter Willumsen | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7793/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303521083) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180640?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Kristin Kjelstad | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 10557/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180584?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Victoria Rognes | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10501/2020 | Administrasjon Barnetall pr. 01.11.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179953?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 9870/2020 | Barnehage Oppdatert gjennomføringsplan http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179797?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRKE ARKITEKTUR AS | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 9714/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180901?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10816/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4305011008) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180629?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hervor Galtvik Lauritsen | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 10546/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303521083) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180589?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Amalie Aksnes | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10506/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180582?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Marie Pedersen Langlid | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10499/2020 | Administrasjon Tildeling av tilskudd 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180102?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 10019/2020 | Pleie og omsorg Barnetall pr. 01.11.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179564?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 9481/2020 | Barnehage Statusoppdatering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178892?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørke Arkitektur AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8817/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på henvendelse vedrørende utslippstillatelse for gnr/bnr 103/001 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177833?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tomas Kjennerud m.fl. | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7762/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4305011008) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180618?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Moen | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 10535/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518536) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180641?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Kristin Kjelstad | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 10558/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180573?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Rognhaug | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10490/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303521083) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180583?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Victoria Rognes | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10500/2020 | Administrasjon Svar på klage til Espira Juberg gårdsbarnehage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179480?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira gruppen | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 9397/2020 | Barnehage Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179256?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Elise Fjellvikås | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 9176/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4305011008) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180617?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ingrid Stene | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 10534/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518536) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180592?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingri emilie Pedersen | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 10509/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180571?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Fiskvik | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10488/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303521083) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180577?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Rognhaug | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10494/2020 | Administrasjon Beregning av tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178569?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira kunnskapsbarnehage | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8494/2020 | Barnehage Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178600?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jurga Vold | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 8525/2020 | Administrasjon Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180877?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10792/2020 | Teknisk område og landbruk Diverse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181491?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Terje Korsnes | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11406/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Svar på tilbakemelding på Svar på kommentarer til nabovarsel ved fradeling av tomter fra gnr 103, bnr 1 i Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180896?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Torill Haugen Vik | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 10811/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303536028) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180593?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingri emilie Pedersen | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 10510/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518536) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180588?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Amalie Aksnes | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10505/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4305011008) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180579?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Victoria Rognes | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10496/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303521083) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180476?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunniva Tvete Undlien | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 10393/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180522?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kevin Kvamvold | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 10439/2020 | Administrasjon Melding om valgt forliksråd for perioden 2021-2024 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179117?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stjørdal lensmannskontor | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 9042/2020 | Administrasjon Vedr. beregning av tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178568?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira kunnskapsbarnehagen | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8493/2020 | Barnehage Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178588?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marita Nilsen | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8513/2020 | Administrasjon Innspill etter høring for reguleringsplan Orsand Camping http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181272?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: HD Plan og Arkitektur v/Carl Danielsen | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11187/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518536) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180580?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Victoria Rognes | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10497/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303536028) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180590?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Amalie Aksnes | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10507/2020 | Administrasjon Svar på tilbakemelding på Svar på kommentarer til nabovarsel ved fradeling av tomter fra gnr 103, bnr 1 i Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180410?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Torill Haugen Vik | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10327/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4305011008) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180578?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Rognhaug | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10495/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180490?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Stene | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 10407/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303521083) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180418?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Ulvik | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10335/2020 | Administrasjon Svar vedr. søknad om dispensasjon fra reguleringsplan golfbane Vågen/Korsneset http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179479?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Terje Korsnes | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 9396/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på valg av medlemmer til lagmannsrettens utvalg 2021-2024 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179836?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Haug | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 9753/2020 | Administrasjon Signert kontrakt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179503?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJELL LIAN AS | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 9420/2020 | Teknisk område og landbruk Melding om valgt forliksråd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179116?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 9041/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178272?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Kristin Olsen | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 8199/2020 | Administrasjon Utløp av fastrenteperiode lån nr. 20150697 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181380?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 11295/2020 | Administrasjon Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181279?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 11194/2020 | Administrasjon Uttalelse til reguleringsplan for Orsand camping http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181213?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Baadsvik | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 11128/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303425340) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180642?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Kristin Kjelstad | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 10559/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4305011008) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180570?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arve Eugen Røtting | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10487/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518536) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180575?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Rognhaug | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10492/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303536028) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180586?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Marie Pedersen Langlid | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10503/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180479?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunniva Tvete Undlien | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 10396/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303521083) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180382?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Moen | Journaldato: 01.11.2020 | RegistryNumber: 10299/2020 | Administrasjon Melding om avholdt fravikelse av fast eiendom http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180267?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lensmannen i Værnes | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 10184/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. søknad om dispensasjon fra reguleringsplan golfbane Vågen/Korsneset http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179215?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Terje Korsnes | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 9135/2020 | Teknisk område og landbruk Signert dommerforsikring - Olav Skarsbakk http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179008?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Skarsbakk | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 8933/2020 | Administrasjon Tilbakemelding på Valg av medlemmer til lagmannsrettens utvalg 2021-2024 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178615?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Jonson Stavset | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8540/2020 | Administrasjon Forespørsel vedr. ferdigstilling av park http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178448?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 8374/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Svar på kommentarer til nabovarsel ved fradeling av tomter fra gnr 103, bnr 1 i Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178335?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Torill Haugen Vik | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 8262/2020 | Teknisk område og landbruk Tilskudd til Espira Juberg gårdsbarnehage for september og oktober 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177825?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espire Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7754/2020 | Barnehage Søknad om prioritetsvikelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181428?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 11343/2020 | Administrasjon Reguleringsendring 3 reguleringsplaner - Frosta brygge, Viktil nedre og Viktil nordre - utsatt høringsfrist http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180930?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 10845/2020 | Teknisk område og landbruk Kommunalt næringsfond 2020 - Frosta Delutbetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180897?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 10812/2020 | Administrasjon Utbetaling av kommunalt tilskudd 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180659?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: VERDAL BAPTISTMENIGHET | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 10576/2020 | Administrasjon Månedsbrev for oktober til skattekreditorene http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180721?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 10638/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303536028) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180576?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Rognhaug | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10493/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303425340) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180585?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Marie Pedersen Langlid | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10502/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4305011008) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180563?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christine Hovdal | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10480/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518536) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180477?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunniva Tvete Undlien | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 10394/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180474?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kine Gaustad | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10391/2020 | Administrasjon Uttalelse til reguleringsplan for Orsand camping http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180336?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 10253/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303521083) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180338?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Iren Amdal-Aas | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 10255/2020 | Administrasjon Vedr. oppmåling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178838?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brauten Eiendom AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8763/2020 | Teknisk område og landbruk Signert dommerforsikring - Vibeke Breiset http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178842?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vibeke Breiset | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8767/2020 | Administrasjon Valg av medlemmer til lagmannsrettens utvalg 2021-2024 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178396?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Eggen Viken m.fl. | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8322/2020 | Administrasjon Midlertidig namsbok i sak om fravikelse av fast eiendom http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178603?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal lensmannskontor | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 8528/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på kommentarer til nabovarsel ved fradeling av tomter fra gnr 103, bnr 1 i Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178289?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Torill Haugen Vik | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 8216/2020 | Teknisk område og landbruk Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer - delutbetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178174?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8101/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181404?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Martin Viken | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 11319/2020 | Teknisk område og landbruk Tilsvar på svar på klage - Oversittelse av frist for utbedring av minimumsavstand fyllingsfot http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180974?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Antonio Gilberto Baylon Leitao | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 10889/2020 | Teknisk område og landbruk Renteendring på lån 8317.50.30908 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180860?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 10775/2020 | Administrasjon Utbetaling av kommunalt tilskudd 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180658?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: THAI BUDDHISTFORENING TRONDHEIM | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 10575/2020 | Administrasjon Sluttutbetaling av spillemidler til Kvamme alpinanlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180661?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 10578/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303425340) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180574?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Rognhaug | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10491/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303536028) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180572?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Fiskvik | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10489/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4305011008) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180526?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim André Kvamvold | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10443/2020 | Administrasjon Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180483?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 10400/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518536) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180417?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Ulvik | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10334/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180415?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Ulvik | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10332/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303521083) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180326?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janita Gresdal-Skjerve | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 10243/2020 | Administrasjon Svar på anmodning om utsatt høringsfrist http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180227?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Baadsvik | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 10144/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om midler fra kommunalt næringsfond Covid - 19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180278?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOJEM EVA | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 10195/2020 | Administrasjon Uttalelse til reguleringsendring for tre reguleringsplaner - Frosta brygge, Viktil nedre og Viktil nordre http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180082?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 9999/2020 | Teknisk område og landbruk Signert dommerforsikring - Anne Marie Rise http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178749?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Marie Rise | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 8674/2020 | Administrasjon Purring - Rekvisisjon av oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178597?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brauten Eiendom AS | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 8522/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. status i saken http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178201?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Torill Haugen Vik | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 8128/2020 | Teknisk område og landbruk Anmodning om delutbetaling av tilskudd til nyskapende aktivitetsanlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177951?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Det kongelige kulturdepartement avd. for sivilsamfunn og idrett | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7880/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180903?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10818/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på klage - Oversittelse av frist for utbedring av minimumsavstand fyllingsfot http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180905?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gilberto B Leitao m.fl. | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10820/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om prioritetsvikelse - Avslag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181223?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Bank ASA Norge | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11138/2020 | Administrasjon Renteendring på lån 8317.50.40776 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180859?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 10774/2020 | Administrasjon Utbetaling av kommunalt tilskudd 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180657?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN - DEN NORSKE UNION | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 10574/2020 | Administrasjon Erklæring om ansvarsrett http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180678?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag Betong AS | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 10595/2020 | Teknisk område og landbruk Utbetalingsanmodning (Ref=rk64qa, SakId=332109) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180544?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10461/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4305011008) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180525?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda iren valsjø | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 10442/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303536028) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180523?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kevin Kvamvold | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 10440/2020 | Administrasjon Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180482?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 10399/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303425340) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180478?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunniva Tvete Undlien | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 10395/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180379?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Moen | Journaldato: 01.11.2020 | RegistryNumber: 10296/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518536) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180381?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Moen | Journaldato: 01.11.2020 | RegistryNumber: 10298/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303521083) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180318?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Erik Hukkelås | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 10235/2020 | Administrasjon Søknad om midler fra kommunalt næringsfond Covid - 19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180277?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOR HENRIK VIKEN | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 10194/2020 | Administrasjon Uttalelse til detaljreguleringsplan for Orsand camping del 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180070?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 9987/2020 | Teknisk område og landbruk Uttalelse til høring/offentlig ettersyn - reguleringsplan for Frosta brygge, Viktil nedre og Viktil nordre http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180074?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 9991/2020 | Teknisk område og landbruk 083/010 - Lenvikvegen 40 - Ny enebolig - ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179371?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 9288/2020 | Teknisk område og landbruk Svar vedr. avdragsfrihet og nedbetalingsavtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179004?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 8929/2020 | Administrasjon Dommerforsikring - Frosta forliksråd - purring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178747?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Skarsbakk m.fl. | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 8672/2020 | Administrasjon Svar på purring på status i saken http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178191?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Haugen Vik | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 8118/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180885?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10800/2020 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181321?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wail Alakabani | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 11236/2020 | Administrasjon Renteendring på lån 8317.50.47347 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180857?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 10772/2020 | Administrasjon Utbetaling av kommunalt tilskudd 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180656?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVENSKA KYRKAN I NORGE | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 10573/2020 | Administrasjon Erklæring om ansvarsrett http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180606?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Danish Horti Supply a/s | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 10523/2020 | Teknisk område og landbruk Nytt opplastet vedlegg (Ref=rk64qa, SakId=332109) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180543?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10460/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4305011008) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180524?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Rognhaug | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 10441/2020 | Administrasjon Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180488?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 10405/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303536028) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180475?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunniva Tvete Undlien | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 10392/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303425340) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180473?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kine Gaustad | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10390/2020 | Administrasjon Klage - Oversittelse av frist for utbedring av minimumsavstand fyllingsfot http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180409?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gilberto B Leitao m.fl. | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10326/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180369?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Elise Fjellvikås | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 10286/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518536) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180329?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janita Gresdal-Skjerve | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 10246/2020 | Administrasjon Søknad om midler fra kommunalt næringsfond Covid 19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180275?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA HAGEBY AS | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 10192/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303521083) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180237?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guro Lerstøl Hopmo | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 10154/2020 | Administrasjon Anmodning om utsatt høringsfrist http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180049?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Baadsvik | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 9966/2020 | Teknisk område og landbruk Anmodning om tilleggsdokumentasjon og fristutsettelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179974?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 9891/2020 | Teknisk område og landbruk Bekreftelse kino 26.10.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180001?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 9918/2020 | Administrasjon 028/001 Purring på tilbakemelding angående status på tilknytninger http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179747?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Anders Viktil | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 9664/2020 | Teknisk område og landbruk Purring - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179346?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 9263/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om prioritetsvikelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179138?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Bank ASA Norge | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 9058/2020 | Administrasjon Svar på søknad om avdragsfrihet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178942?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 8867/2020 | Administrasjon Signert dommerforsikring - Hege Aakerholm http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178432?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Aakerholm | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 8358/2020 | Administrasjon Purring på status i saken http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178185?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Torill Haugen Vik m.fl. | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8112/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180908?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10823/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180876?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10791/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180878?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10793/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180909?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10824/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180910?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10825/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181144?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11059/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181145?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11060/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181158?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11073/2020 | Teknisk område og landbruk Renteendring på lån 8317.57.42339 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180854?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 10769/2020 | Administrasjon Utbetaling av kommunalt tilskudd 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180655?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STEINKJER LIV OG TROSSAMFUNN | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 10572/2020 | Administrasjon Erklæring om ansvarsrett http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180601?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag Betong AS | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 10518/2020 | Teknisk område og landbruk Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=rk64qa, SakId=332109) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180527?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10444/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4305011008) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180521?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kevin Kvamvold | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 10438/2020 | Administrasjon Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180486?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 10403/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303536028) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180472?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kine Gaustad | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10389/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303425340) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180469?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Risto Nilssen | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10386/2020 | Administrasjon Samlede journalposter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180408?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10325/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180343?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Erik Hukkelås | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 10260/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518536) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180317?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Erik Hukkelås | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 10234/2020 | Administrasjon Søknad om midler fra kommunalt næringsfond Covid - 19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180273?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTAPORTEN A KVAMME | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 10190/2020 | Administrasjon Bekreftelse kino 15.10.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179999?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 9916/2020 | Administrasjon Kopi av Horings dokumenter reguleringsplan Orsand camping http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179844?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Baadsvik | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 9761/2020 | Teknisk område og landbruk Uttalelse - Reguleringsendringer for detaljreguleringsplaner for Frosta brygge, Viktil nedre og Viktil nordre http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179743?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 9660/2020 | Teknisk område og landbruk Evaluering - Frostadan 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179413?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deltakere Frostadan 2020 | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 9330/2020 | Administrasjon Svar på 2. gangs purring - anmodning om svar vedr. oppfølging av minimumsavstand fyllingsfot http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178916?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnbjørg Nygaard Leitao m.fl. | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 8841/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om prioritetsvikelse - konkretisering av søknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178917?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 8842/2020 | Administrasjon Purring - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178933?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 8858/2020 | Teknisk område og landbruk 028/001 Vedrørende tilknytning til offentlig avløpsledning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178602?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Anders Viktil | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8527/2020 | Teknisk område og landbruk Signert dommerforsikring - Øystein Skaslien http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178431?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Skaslien | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 8357/2020 | Administrasjon Regulering husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181153?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11068/2020 | Teknisk område og landbruk 090/007 - Frisk Salat - Igangsettings søknad tomteforberedelser for tilbygg veksthus - tillatelse til tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180950?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRISK SALAT AS | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 10865/2020 | Teknisk område og landbruk Utbetaling av kommunalt tilskudd 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180654?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: SALT | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 10571/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4305011008) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180480?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunniva Tvete Undlien | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 10397/2020 | Administrasjon Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180485?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 10402/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303536028) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180419?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Ulvik | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10336/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303425340) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180416?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Ulvik | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10333/2020 | Administrasjon Startlån ettersendt vedlegg (Ref=rk64qa, SakId=332109) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180423?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10340/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180341?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Hugås Karlsen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 10258/2020 | Administrasjon Søknad om utsatt frist http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180269?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torleif Kristian Haugan | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 10186/2020 | Administrasjon Søknad om midler fra kommunalt næringsfond Covid - 19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180270?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA BOBIL & CARAVAN AS | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 10187/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518536) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180283?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Iren Amdal-Aas | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 10200/2020 | Administrasjon Nytt fra Bygdekinoen 25.09.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179996?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 9913/2020 | Administrasjon Opphør av fastrenteavtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179866?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 9783/2020 | Administrasjon Uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan - Orsand camping del 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179775?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 9692/2020 | Teknisk område og landbruk Spørsmål om dimensjoner på utfylling og bygg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179716?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Viken | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 9633/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. reguleringsplan Frosta Brygge, Viktil nedre og Viktil nordre http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179579?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Takst-Forum Trøndelag AS | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 9496/2020 | Teknisk område og landbruk Informasjon om avlyst nattcup http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179412?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 9329/2020 | Administrasjon Samlede journalposter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179357?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 9274/2020 | Administrasjon Samlede journalposter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179286?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 9206/2020 | Administrasjon 028/001 Vedrørende tilknytning til offentlig avløpsledning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178438?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Anders Viktil | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8364/2020 | Teknisk område og landbruk 2. gangs purring - anmodning om svar vedr. oppfølging av minimumsavstand fyllingsfot http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178659?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnbjørg Nygaard Leitao m.fl. | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8584/2020 | Teknisk område og landbruk Purring - ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178450?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 8376/2020 | Teknisk område og landbruk Signert dommerforsikring - Olav Skarsbak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178425?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Skogly | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 8351/2020 | Administrasjon Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180913?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10828/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180886?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10801/2020 | Teknisk område og landbruk Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181149?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11064/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Barnehagelærer - st. ref. (4311520048) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181509?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margit Johanne Trefjord Lie | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11424/2020 | Administrasjon Bekreftet mottatt annonse kommunestyremøte 24.11.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181199?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 11114/2020 | Administrasjon Vedtak i ledermøte 09.11.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180837?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta kommune Alle ansatte | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 10753/2020 | Administrasjon Utbetaling av kommunalt tilskudd 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180653?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: PINSEMENIGHETEN SION VERDAL | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 10570/2020 | Administrasjon Påminnelse om frist for innsendelse av refusjonskrav http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180729?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Trøndelag | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 10646/2020 | Administrasjon Vedtak om utsatt frist http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180628?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 10545/2020 | Administrasjon Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180484?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 10401/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4305011008) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180414?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Ulvik | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10331/2020 | Administrasjon Startlån ettersendt vedlegg (Ref=rk64qa, SakId=332109) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180422?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10339/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303425340) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180380?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Moen | Journaldato: 01.11.2020 | RegistryNumber: 10297/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303536028) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180383?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Moen | Journaldato: 01.11.2020 | RegistryNumber: 10300/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180325?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janita Gresdal-Skjerve | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 10242/2020 | Administrasjon Søknad om midler fra kommunalt næringsfond Covid - 19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180268?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKARET TAXI AS | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 10185/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518536) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180236?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guro Lerstøl Hopmo | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 10153/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303521083) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180211?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragna Larsen Skillingstad | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 10128/2020 | Administrasjon Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180088?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 10005/2020 | Administrasjon Nytt fra Bygdekinoen september http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179989?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 9906/2020 | Administrasjon Renteregulering 30.10.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179795?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 9712/2020 | Administrasjon Endelig tilbakemelding ang. bygging i nærhet av avløpsledning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179715?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Viken | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 9632/2020 | Teknisk område og landbruk Uttalelse - Detaljreguleringsplan for Orsand camping http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179720?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektoratt (NVE) | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 9637/2020 | Teknisk område og landbruk Innspill på reguleringsendring 3 reguleringsplaner - Frosta brygge, Viktil nedre og Viktil nordre http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179522?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre i Frosta kommune | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 9439/2020 | Teknisk område og landbruk Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179388?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 9305/2020 | Administrasjon Evaluering Frostadan 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179411?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Leirskole | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 9328/2020 | Administrasjon Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178743?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROMIDT AS | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 8668/2020 | Teknisk område og landbruk Oppnevning av Forliksråd perioden 2021-2024 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178386?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Skogly m.fl. | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8312/2020 | Administrasjon Samlede journalposter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178400?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 8326/2020 | Administrasjon Samlede journalposter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178340?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 8267/2020 | Administrasjon ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178248?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 8175/2020 | Administrasjon Oversendelse av innvilget søknad om startlån og tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177843?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lindorff AS | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7772/2020 | Administrasjon Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180906?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10821/2020 | Teknisk område og landbruk Innspill til utkast til hovedplan for avløp http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180981?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA VASSVERK SA | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10896/2020 | Teknisk område og landbruk Annonse kommunestyremøte 24.11.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181184?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11099/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Barnehagelærer - st. ref. (4311520048) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181508?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Irene Nilsen | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11423/2020 | Administrasjon 090/007 - 092/36 - 092/045 - Søknad tilbygg veksthus - Rammetillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180833?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frisk Salat | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 10749/2020 | Teknisk område og landbruk Utbetaling av kommunalt tilskudd 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180652?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: PINSEMENIGHETEN BETEL, TRONDHEIM | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 10569/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Hjemmehjelp - st. ref. (4303032605) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180587?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oda-Johanne Aurstad | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10504/2020 | Administrasjon Startlån ettersendt vedlegg (Ref=rk64qa, SakId=332109) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180421?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10338/2020 | Administrasjon Invitasjon til informasjonsmøter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180367?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 10284/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303536028) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180327?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janita Gresdal-Skjerve | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 10244/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4305011008) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180337?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Iren Amdal-Aas | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 10254/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303425340) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180342?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Erik Hukkelås | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 10259/2020 | Administrasjon Søknad om midler fra kommunalt næringsfond Covid - 19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180266?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: TAUTRA MARIAKLOSTER | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 10183/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180285?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Iren Amdal-Aas | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 10202/2020 | Administrasjon Referat fra møte, 07.09.20 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180189?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Styremedlemmene | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 10106/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518536) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180224?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Magne Hårstad | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 10141/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303521083) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180109?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirin Falstad Skjerve | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 10026/2020 | Administrasjon Svar kartlegging avløpsrør http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179713?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Viken | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 9630/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Renholdere - st. ref. (4243016607) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179622?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leylo Gandi Dahir | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 9539/2020 | Administrasjon Tilbakemelding på 061/028 Signert gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179582?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tomas Moksnes | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 9499/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. høring reguleringsplan Orsand Camping http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179555?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Baadsvik | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 9472/2020 | Teknisk område og landbruk Spørsmål og mangler - Reguleringsplan for Frosta brygge - Hytteområde Viktil nedre og Viktil nordre - Frosta 27/1 og 3 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179509?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 9426/2020 | Teknisk område og landbruk Evaluering Frostadan 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179410?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Level | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 9327/2020 | Administrasjon Refusjonskrav lønnstilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178351?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV scanning | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8277/2020 | Administrasjon Rapporterte ventelistetall 2. tertial 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178472?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8398/2020 | Pleie og omsorg Startlån ettersendt vedlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178299?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2020 | RegistryNumber: 8226/2020 | Administrasjon Foreløpig tilbakemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178005?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7934/2020 | Administrasjon Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180879?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10794/2020 | Teknisk område og landbruk Inndragning av tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181570?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 11485/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Barnehagelærer - st. ref. (4311520048) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181465?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRETA MEJERAITE | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 11380/2020 | Administrasjon Invitasjon til webinar 4 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180952?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: UKM Norge | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 10867/2020 | Administrasjon Utbetaling av kommunalt tilskudd 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180651?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: PINSEKIRKEN TABERNAKLET | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 10568/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Hjemmehjelp - st. ref. (4303032605) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180581?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Victoria Rognes | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10498/2020 | Administrasjon Vedtak om utsatt frist http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180556?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10473/2020 | Administrasjon Samlede journalposter (Ref=rk64qa, SakId=332109) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180376?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2020 | RegistryNumber: 10293/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4305011008) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180333?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise Stubbe Brenne | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 10250/2020 | Administrasjon Informasjon om varslingsrutine for styringsrapporter distribuert via KS-FIKS, forsinkelser og tekniske feil i styringsrapporter, gjeldende fra 01.11.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180298?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 10215/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303425340) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180286?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Iren Amdal-Aas | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 10203/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303536028) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180284?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Iren Amdal-Aas | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 10201/2020 | Administrasjon Søknad om midler fra kommunalt næringsfond Covid - 19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180264?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOSSLI AS | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 10181/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180234?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guro Lerstøl Hopmo | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 10151/2020 | Administrasjon 103/023 - Fritidsbolig Islandsvegen - Ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180041?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landshaug Utbygging AS | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 9958/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303521083) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180098?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandra Hopmo | Journaldato: 25.10.2020 | RegistryNumber: 10015/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518536) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180100?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Kvamvold | Journaldato: 25.10.2020 | RegistryNumber: 10017/2020 | Administrasjon Bekreftet mottatt annonse kommunestyremøte 27.10.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179823?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 9740/2020 | Administrasjon Purring - Oppbygging av naust http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179788?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Lein | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 9705/2020 | Teknisk område og landbruk Dimensjoner på utfylling og bygg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179711?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Viken | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 9628/2020 | Teknisk område og landbruk Notat etter befaring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179674?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTNU | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 9591/2020 | Administrasjon 028/059 Signert gravemelding og sanitærsøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179553?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: HOLMEN PARK & ANLEGG AS | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 9470/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179581?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tomas Moksnes | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 9498/2020 | Teknisk område og landbruk Innspill til reguleringsplan Orsand camping del 2 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179524?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre i Frosta kommune | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 9441/2020 | Teknisk område og landbruk Spørsmål og mangler - Reguleringsplan for Frosta brygge - Hytteområde Viktil nedre og Viktil nordre http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179508?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 9425/2020 | Teknisk område og landbruk Purring - oppmåling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179471?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA HAGEBY AS | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 9388/2020 | Teknisk område og landbruk Evaluering Frostadan 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179409?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Historielag | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 9326/2020 | Administrasjon 090/007 Signert gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179108?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 9033/2020 | Teknisk område og landbruk 078/043 Dispensasjonssøknad fra gjeldende reguleringsplan - formål. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179063?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joker Eiendom AS m.fl. | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 8988/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Renholdere - st. ref. (4243016607) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/179091?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sukanya Phinitduang Bakken | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 9016/2020 | Administrasjon Påminnelse - rapportering på ventetider på sykehjem http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178336?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 8263/2020 | Pleie og omsorg Startlån ettersendt vedlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178298?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2020 | RegistryNumber: 8225/2020 | Administrasjon Korrigert skjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176470?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 6403/2020 | Pleie og omsorg Regulering av husleie 01.01.21 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180891?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10806/2020 | Teknisk område og landbruk 019/080 - Vestre Gangstadvegen 9 - Signert gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181328?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: WINGES SERVICE AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11243/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på søknad om nydyrking http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181135?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd-Arne Nordahl | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11050/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Barnehagelærer - st. ref. (4311520048) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/181391?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise Stubbe Brenne | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 11306/2020 | Administrasjon Informasjon til lokalkontakter UKM http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180945?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 10860/2020 | Administrasjon Utbetaling av kommunalt tilskudd 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180650?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NLM TROSSAMFUNN | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 10567/2020 | Administrasjon Rapportering av årsregnskap http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180684?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniserignsdepartementet | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 10601/2020 | Administrasjon Søknad om utsatt frist - tiltak Frostating Utvalgte kulturlandskap http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180357?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 10274/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Hjemmehjelp - st. ref. (4303032605) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180471?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kine Gaustad | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 10388/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4305011008) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180330?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janita Gresdal-Skjerve | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 10247/2020 | Administrasjon Informasjon om endret løsning for fakturering av negativt periodisk oppgjør - gjeldende fra 01.12.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180255?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 10172/2020 | Administrasjon Søknad om midler fra kommunal næringsfond Covid -19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180261?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALBERG SLEKTSGÅRD AS | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 10178/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledige stillinger i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303425340) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180235?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guro Lerstøl Hopmo | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 10152/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303515775) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180167?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tiril Svebakk Aadal | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 10084/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303536028) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180172?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Kristin Kjelstad | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 10089/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ledig stilling i Elvarheim bofellesskap - st. ref. (4303518536) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/180099?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandra Hopmo | Journaldato: 25.10.2020 | RegistryNumber: 10016/2020 | Administrasjon