Postliste http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/ einnsyn.frosta.kommune.no Vedr. avgjørelsen på klagesak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191724?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Hjalmar Mostad m.fl. | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 9265/2021 | Teknisk område og landbruk Avgjørelse i klagesak om ekspropriasjon av rett til avløpsledning 094/001 og 095/001 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190946?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klima- og miljødepartementet | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 8487/2021 | Teknisk område og landbruk Beredskap for covid 19 høsten 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190503?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis og beredskapsdepartementet | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 8045/2021 | Administrasjon Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192638?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10179/2021 | Administrasjon Høring - Nasjonal helse- og sykehusplan 2024-2027 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192583?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10124/2021 | Administrasjon Høring - tilskudd fra naprapater, osteopater og paramedisinere http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192552?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 10093/2021 | Administrasjon Høring - Fritt skolevalg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192391?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 9932/2021 | Administrasjon Høring - Det videregående opplæringstilbudet 2022-2023 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192351?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 9892/2021 | Administrasjon Høring - Forslag til endringer i matloven og kosmetikklova http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192281?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 9822/2021 | Administrasjon Høring - bruk av byggevarer http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192243?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for byggkvalitet | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 9784/2021 | Administrasjon Høring - forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192218?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 9759/2021 | Administrasjon Høring - Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192203?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarsdepartementet | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 9744/2021 | Administrasjon Høring - Forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192190?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarsdepartementet | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 9731/2021 | Administrasjon Høring - pakkeforløp hjem for kreftpasienter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191843?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 9384/2021 | Administrasjon Invitasjon til høringsmøte om konverteringsterapi 21.09.2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191836?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 9377/2021 | Administrasjon Høring - Forslag om endring av lov om hundehold http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191799?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruks- og matdepartementet | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 9340/2021 | Administrasjon Høring - Ny kirkelig organisering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191728?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirken, Den norske | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 9269/2021 | Administrasjon Utlysning - WebCruiter annonse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191995?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9536/2021 | Administrasjon Høring - forslag til endring i forskrift om kommunal pasientbrukerregister http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191723?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 9264/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191994?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Myhr | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9535/2021 | Administrasjon Høring - forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191656?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 9197/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191993?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Myhr | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9534/2021 | Administrasjon Høring - forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191510?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 9051/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191992?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Myhr | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9533/2021 | Administrasjon Rettelse av formulering i høringsnotat http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191506?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 9047/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191991?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Myhr | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9532/2021 | Administrasjon Innspill til kommunens høringssvar om Storberget-utvalget http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191474?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Private Barnehagers Landsforbund | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 9015/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191990?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Myhr | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9531/2021 | Administrasjon Uttalelse til forslag om endringer i pasientjournalloven (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191343?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Værnesregionen | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 8884/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191989?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Myhr | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9530/2021 | Administrasjon Høring - forslag om endringer i sameloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191302?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 8843/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191988?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Myhr | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9529/2021 | Administrasjon Høring - forslag til revidert direktiv 2014/94/EU http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190989?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samferdselsdepartementet | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 8530/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191987?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Myhr | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9528/2021 | Administrasjon Høring - forslag til revidert forordning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190980?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samferdselsdepartementet | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 8521/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191986?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Strøm | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9527/2021 | Administrasjon Høring - forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger etc. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190804?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 8346/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191985?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Hollingsæter | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9526/2021 | Administrasjon Høring endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven på høring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190675?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8217/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191984?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrej Nikolaev | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9525/2021 | Administrasjon Høring lengde og bredde ved vinterdrift av veg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190581?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8123/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191983?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Ude | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9524/2021 | Administrasjon Høring Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190576?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse og omsorgsdepartementet | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8118/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191982?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Røsdal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9523/2021 | Administrasjon Høring Regulering av konverteringsterapi http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190528?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 8070/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191981?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samad Ashfaq | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9522/2021 | Administrasjon Høring Regional temaplan for integrering i Trøndelag 2022-2023 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190514?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 8056/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191980?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teodor Nagy | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9521/2021 | Administrasjon Høring endringer i pasientjournalloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190510?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse og omsorgsdepartementet | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 8052/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191979?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porin Drezga | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9520/2021 | Administrasjon Høring - Forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190506?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 8048/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191978?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porin Drezga | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9519/2021 | Administrasjon Høringsbrev - endring i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190473?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruks og matdepartementet | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 8015/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191977?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irmina Borowiec | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9518/2021 | Administrasjon Høring av endringer i gravplassloven og gravplassforskriften http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190470?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barne og familiedepartementet | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 8012/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191976?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alan Ali | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9517/2021 | Administrasjon Høring - Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190423?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7965/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191975?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Busch | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9516/2021 | Administrasjon Høring - Forslag til endring i pasientjournalloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190419?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7961/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191974?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Busch | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9515/2021 | Administrasjon Høring - forslag til energibaserte klimakrav http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190411?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for byggkvalitet | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7953/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191973?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grzegorz Pietka | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9514/2021 | Administrasjon Høring - Nasjonal retningslinje for KOLS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190402?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7944/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191971?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grzegorz Pietka | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9512/2021 | Administrasjon Høring - forslag til endring i plan- og bygningsloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190386?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7928/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191970?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martina Lan Salomon | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9511/2021 | Administrasjon Høring - vurdering av utvidelse av minimum sluttkompetanse fra 60 til 90 studiepoeng for kreftsykepleierutdanning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190385?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7927/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191969?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martina Lan Salomon | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9510/2021 | Administrasjon Storberget-utvalgets rapport - Du er henta - korrigering av høringsfrist http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190378?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7920/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191968?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martina Lan Salomon | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9509/2021 | Administrasjon Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190372?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7914/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191967?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pranab Raj Dhakal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9508/2021 | Administrasjon Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190314?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 7856/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191966?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: markus ottesen | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9507/2021 | Administrasjon Høring - Straffelovrådets tilleggsutredning til NOU 2020:10 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190312?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 7854/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191965?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porin Drezga | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9506/2021 | Administrasjon Høring - Storberget-utvalgets rapport Du er henta http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190309?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 7851/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191964?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Efraim le-tiary | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9505/2021 | Administrasjon Høring - forslag til endringer i sosialtjenesteloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190200?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeids- og sosialdepartementet | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7742/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191963?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Syed Moiz Hasnain | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9504/2021 | Administrasjon Høring - endringer i alkoholloven og alkoholforskriften http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190193?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7735/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191962?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Syed Moiz Hasnain | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9503/2021 | Administrasjon Høring - en skole for vår tid - sluttrapport http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190185?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartmentet | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7727/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191960?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julius Astikas | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9501/2021 | Administrasjon Høring - En skole for vår tid - sluttrapport http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190155?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7697/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191959?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julius Astikas | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9500/2021 | Administrasjon Høring - Endringer i tobakksskadeloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190152?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7694/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191958?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Syed Moiz Hasnain | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9499/2021 | Administrasjon Høring - digitalt skifte av dødsbo http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190151?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7693/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191957?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irmina Borowiec | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9498/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191956?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julius Astikas | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9497/2021 | Administrasjon Høring - Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189933?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 7475/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191955?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julius Astikas | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9496/2021 | Administrasjon Høring - Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 - 2030 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189879?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 7421/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191954?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julius Astikas | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9495/2021 | Administrasjon Høring - Ny forskrift om behandling av opplysninger om natur- og vannskader i Kunnskapsbanken http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189861?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 7403/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191953?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julius Astikas | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9494/2021 | Administrasjon Høring - forslag til endringer i kreftregisterforskriften http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189859?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 7401/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191952?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julius Astikas | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9493/2021 | Administrasjon Innspill til kulturminneplanen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192554?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta bygdemuseum v/Liv Inger Østerlie | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 10095/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191951?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julius Astikas | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9492/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191950?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julius Astikas | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9491/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191949?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irmina Borowiec | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9490/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191948?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irmina Borowiec | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9489/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191947?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julius Astikas | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9488/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191946?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Busch | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9487/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191945?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Busch | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9486/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191944?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Busch | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9485/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191943?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Busch | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9484/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191942?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Busch | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9483/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191941?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alan Ali | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9482/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191940?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irmina Borowiec | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9481/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191939?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grzegorz Pietka | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9480/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191938?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grzegorz Pietka | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9479/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191937?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grzegorz Pietka | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9478/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191936?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pranab Raj Dhakal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9477/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191935?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pranab Raj Dhakal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9476/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191934?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pranab Raj Dhakal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9475/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191933?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Busch | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9474/2021 | Administrasjon Forespørsel om orientering om status http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192590?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Konsek Trøndelag IKS | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10131/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191932?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samad Ashfaq | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9473/2021 | Administrasjon Purring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192380?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Olav Hernes | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 9921/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191931?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samad Ashfaq | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9472/2021 | Administrasjon Purring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192274?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Olav Hernes | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 9815/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191930?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samad Ashfaq | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9471/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191929?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samad Ashfaq | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9470/2021 | Administrasjon Sveplassveien http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190194?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Olav Hernes | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7736/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191928?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samad Ashfaq | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9469/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191927?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pranab Raj Dhakal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9468/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191926?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martina Lan Salomon | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9467/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191925?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martina Lan Salomon | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9466/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191924?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pranab Raj Dhakal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9465/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191923?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irmina Borowiec | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9464/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191922?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irmina Borowiec | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9463/2021 | Administrasjon Tildeling av kulturmidler 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191518?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta Historielag | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 9059/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191921?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irmina Borowiec | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9462/2021 | Administrasjon Tildeling av kulturmidler 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191517?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ungdomscafeen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 9058/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191919?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Røsdal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9460/2021 | Administrasjon Tildeling av kulturmidler 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191516?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trods Idrettslag | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 9057/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191918?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Efraim le-tiary | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9459/2021 | Administrasjon Tildeling av kulturmidler 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191515?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta motorcrossklubb | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 9056/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191917?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Efraim le-tiary | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9458/2021 | Administrasjon Tildeling av kulturmidler 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191514?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta idrettslag | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 9055/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191916?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Røsdal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9457/2021 | Administrasjon Tildeling av kulturmidler 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191513?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veinnmel & Krinolin | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 9054/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191915?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Røsdal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9456/2021 | Administrasjon Tildeling av kulturmidler 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191509?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rejoising | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 9050/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191914?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Røsdal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9455/2021 | Administrasjon Tildeling av kulturmidler 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191505?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta skolemusikk | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 9046/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191913?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Røsdal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9454/2021 | Administrasjon Tildeling av kulturmidler 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191496?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle søkere til kulturmidler 2021 | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 9037/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191912?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Røsdal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9453/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191911?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Røsdal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9452/2021 | Administrasjon 086/039 - Oppføring av tilbygg til klosterbygg - Ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190287?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRKE ARKITEKTUR AS | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7829/2021 | Teknisk område og landbruk Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191910?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Røsdal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9451/2021 | Administrasjon Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190182?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRKE ARKITEKTUR AS | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7724/2021 | Teknisk område og landbruk Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191909?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Røsdal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9450/2021 | Administrasjon Tilstandsvurdering eksisterende slamavskiller http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190801?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 8343/2021 | Teknisk område og landbruk Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191908?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grzegorz Pietka | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9449/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191907?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grzegorz Pietka | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9448/2021 | Administrasjon 027/045 - Frosta Brygge - oppføring av 10 stk fritidsboliger (BF 601-610) - Ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191825?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 9366/2021 | Teknisk område og landbruk Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191906?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Røsdal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9447/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191905?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Røsdal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9446/2021 | Administrasjon Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191739?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 9280/2021 | Teknisk område og landbruk Høringsinnspill til hovedplan vann og vannmiljø 2021-2027 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191279?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA VASSVERK SA | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 8820/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om ferdigattest - rev. 06.07.2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190582?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSHAUG UTBYGGING AS | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8124/2021 | Teknisk område og landbruk Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191904?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Røsdal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9445/2021 | Administrasjon Høringsinnspill til hovedplan vann og vannmiljø 2021-2027 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191250?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Næringsforeningen i Værnesregionen | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 8791/2021 | Teknisk område og landbruk Samsvarserkæring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190580?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSHAUG UTBYGGING AS | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8122/2021 | Teknisk område og landbruk Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191903?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Røsdal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9444/2021 | Administrasjon 027/045 Oppføring av fritidsboliger og leiligheter, Frosta Brygge AS - Dispensasjon fra regulert friluftsområde på land for oppføring av fritidsbolig http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191446?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 8987/2021 | Teknisk område og landbruk Fylkeskommunens uttalelse til høring av hovedplan for avløp og vannmiljø 2021-2027 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191203?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 8744/2021 | Teknisk område og landbruk 103/025 - Landshaug - fritidsbolig - ferdigattest. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190532?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LANDSHAUG UTBYGGING AS | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8074/2021 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Vedtatt reguleringsplan for Vikaleiret næringsområde http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190290?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Sundet | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 7832/2021 | Teknisk område og landbruk Akseptskjema kompetansemidler 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189737?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 7279/2021 | Pleie og omsorg Styringsrapport til skattekreditor for periode 09-2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192460?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 10001/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191902?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Røsdal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9443/2021 | Administrasjon 043/031 Returdokumenter fra tinglysing http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190455?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brauten Eiendom AS v. Flutra Demaj m.fl. | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 7997/2021 | Teknisk område og landbruk 103/027 - Landshaug - fritidsbolig - endring av gitt tillatelse. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190526?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LANDSHAUG UTBYGGING AS | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8068/2021 | Teknisk område og landbruk Forslag til erstatningsareal http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190707?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lein-Nilssen AS | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8249/2021 | Teknisk område og landbruk Annonse vedtatt plan http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190158?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 7700/2021 | Teknisk område og landbruk Månedsbrev august http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192192?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 9733/2021 | Administrasjon Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191901?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Røsdal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9442/2021 | Administrasjon Forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191632?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Bromstad | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 9173/2021 | Teknisk område og landbruk 043/005 og 043/031 Matrikkelbrev for eiendommene http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190454?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brauten Eiendom AS v. Flutra Demaj m.fl. | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 7996/2021 | Teknisk område og landbruk Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190601?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NESET FOTBALLKLUBB | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8143/2021 | Administrasjon Uttalelse - Hovedplan for avløp og vannmiljø for Frosta kommune 2021-2027 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190698?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8240/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190521?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSHAUG UTBYGGING AS | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 8063/2021 | Teknisk område og landbruk Vedtatt reguleringsplan for Vikaleiret næringsområde http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190106?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Kommune | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 7648/2021 | Teknisk område og landbruk Styringsrapport til skattekreditor for periode 08-2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191818?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 9359/2021 | Administrasjon Forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191601?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Bromstad | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 9142/2021 | Teknisk område og landbruk Vedtak i klagesak - tillatelse til omlegging av veg på eiendommen 68/2 i Frosta kommune - kommunens vedtak oppheves http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191217?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 8758/2021 | Teknisk område og landbruk Forslag til rådyrkvoter for 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190778?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sttig Bjørnar Iversen | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 8320/2021 | Teknisk område og landbruk 103/028 - Landshaug - fritidsbolig - endring av gitt tillatelse. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190509?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LANDSHAUG UTBYGGING AS | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8051/2021 | Teknisk område og landbruk Vedtatt reguleringsplan for Vikaleiret næringsområde http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190101?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Tvete m.fl. | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 7643/2021 | Teknisk område og landbruk Tinglyst melding og bekreftet grunnboksutskrift http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190208?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7750/2021 | Teknisk område og landbruk Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av fritidsboliger og leiligheter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190013?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 7555/2021 | Teknisk område og landbruk Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191899?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grzegorz Pietka | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9440/2021 | Administrasjon Feil i styringsrapport juni 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191305?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 8846/2021 | Administrasjon Detaljregulering hytteområdene Viktil og Frosta Brygge - reguleringsendring av 3 reguleringsplaner - Frosta Brygge, Viktil nedre og Viktil nordre http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191281?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 8822/2021 | Teknisk område og landbruk 103/025 - Landshaug - fritidsbolig - endring av gitt tillatelse. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190500?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LANDSHAUG UTBYGGING AS | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8042/2021 | Teknisk område og landbruk 073/001 - Frostavegen 1778 - oppføring av veksthus - ferdigatest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192069?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: VIKEN - EIENDOM AS | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 9610/2021 | Teknisk område og landbruk Styringsrapport til skattekreditor for periode 06-2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191280?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 8821/2021 | Administrasjon Fellingstillatelse rådyr 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190774?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Hjalmar Mostad | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8316/2021 | Teknisk område og landbruk 103/027 Søknad om endring av gitt tillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190384?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSHAUG UTBYGGING AS | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7926/2021 | Teknisk område og landbruk Innsigelse fra landbruksavdelingen ang. reguleringsplan Vikaleiret - trekkes http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189863?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 7405/2021 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192592?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar A. Fordal | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10133/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191842?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Viken | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 9383/2021 | Teknisk område og landbruk Månedsbrev juli 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191245?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 8786/2021 | Administrasjon Fellingstillatelse rådyr 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190773?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Lutdal | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8315/2021 | Teknisk område og landbruk 103/028 Søknad om endring av gitt tillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190383?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSHAUG UTBYGGING AS | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7925/2021 | Teknisk område og landbruk Trekker innsigelse til reguleringsplan Vikaleiret http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189873?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 7415/2021 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på innsigelse - Solem helikopterplass http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191874?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 9415/2021 | Teknisk område og landbruk Purring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191669?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnbjørg Nygaard Leitao m.fl. | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 9210/2021 | Teknisk område og landbruk Purring på anmodning om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191617?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Viken | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 9158/2021 | Teknisk område og landbruk Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191080?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 8621/2021 | Administrasjon Fellingstillatelse rådyr 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190772?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Stene Hojem | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8314/2021 | Teknisk område og landbruk 103/025 Søknad om endring av gitt tillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190382?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSHAUG UTBYGGING AS | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7924/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191605?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Viken | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 9146/2021 | Teknisk område og landbruk Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191079?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 8620/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191040?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Myhr | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 8581/2021 | Administrasjon Uttalelse med innsigelse - detaljreguleringsplan for Solem helikopterplass http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190921?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 8462/2021 | Teknisk område og landbruk Fellingstillatelse rådyr 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190771?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Alstad | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8313/2021 | Teknisk område og landbruk Mindre endring fra byggetillatelse og tegninger 103/025 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190251?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSHAUG UTBYGGING AS | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 7793/2021 | Teknisk område og landbruk Program for åpning av Trøndersk Matfestival http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192610?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ordførere i regionen | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10151/2021 | Administrasjon Konserttilbud http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191257?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Skjælvesland | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 8798/2021 | Administrasjon Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2021, sendt 03.08.2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191078?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 8619/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191039?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Strøm | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 8580/2021 | Administrasjon Fellingstillatelse rådyr 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190770?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Pettersen | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8312/2021 | Teknisk område og landbruk Innsynsforespørsel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190666?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: R. Fordal | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8208/2021 | Teknisk område og landbruk Påmelding Trøndersk matfestival http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192606?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker kommune | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10147/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191036?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Hollingsæter | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 8577/2021 | Administrasjon Styringsrapport til skattekreditor for periode 07-221 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190939?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 8480/2021 | Administrasjon Fellingstillatelse rådyr 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190769?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Jørstad | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8311/2021 | Teknisk område og landbruk Svar på søknad om tilskudd fra den kulturelle spaserstokken http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190127?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta pensjonistlag | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 7669/2021 | Administrasjon Uttalelse til varsel om offentlig ettersyn - detaljregulering Solem helikopterplass http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190543?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 8085/2021 | Teknisk område og landbruk Invitasjon til åpning av Trøndersk matfestival http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192601?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oi! Trønders mat og drikke | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10142/2021 | Administrasjon ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192178?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 9719/2021 | Administrasjon 062/001 Bobilcamping - Klage på vedtatt reguleringsplan http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191699?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anette Tvete Rangul m.fl. | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 9240/2021 | Teknisk område og landbruk Trekker klage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191783?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend Malum m.fl. | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 9324/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191034?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrej Nikolaev | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 8575/2021 | Administrasjon 034/086 Oversendelse av skisse vann og avløp http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190874?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA VASSVERK SA | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 8415/2021 | Teknisk område og landbruk Fellingstillatelse rådyr 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190768?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Jr Alstadvold | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8310/2021 | Teknisk område og landbruk Styringsrapport til skattekreditor for periode 06-2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190427?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 7969/2021 | Administrasjon Uttalelse til høring/offentlig ettersyn av detaljregulering Solem helikopterplass http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190268?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 7810/2021 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om naboliste GBNR 042/052 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192624?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Terje Rygh | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10165/2021 | Teknisk område og landbruk Program og invitasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192586?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Næringsforeningen i Værnesregionen | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10127/2021 | Administrasjon Klage på vedtatt reguleringsplan http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191662?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Tvete Rangul m.fl. | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 9203/2021 | Teknisk område og landbruk Klage på høydeplassering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191541?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Trætli m.fl. | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 9082/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191028?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Ude | Journaldato: 25.07.2021 | RegistryNumber: 8569/2021 | Administrasjon Bekreftelse på oppdrag kartlegging Vikaelva http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190960?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berger FeltBIO | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 8501/2021 | Teknisk område og landbruk Fellingstillatelse rådyr 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190767?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Ola Stene | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8309/2021 | Teknisk område og landbruk 027/052 Oppføring av fritidsbolig, Nina og Roger Kvannli http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190551?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Kvannli m.fl. | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8093/2021 | Teknisk område og landbruk Påmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192584?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snåsa kommune | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10125/2021 | Administrasjon Forespørsel om naboliste GBNR 083/030 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192582?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10123/2021 | Teknisk område og landbruk Telling av barn pr. 01.09.2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192287?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 9828/2021 | Barnehage 019/086 - Øvre Gangstadvegen 44 - fritidsbolig - mottatt klage på vedtak. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191534?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjenesteservice AS | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 9075/2021 | Teknisk område og landbruk Geoteknisk vurdering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191475?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arne Hyndøy m.fl. | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 9016/2021 | Teknisk område og landbruk Påminnelse - frist for innsendelse av refusjonskrav http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191206?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Trøndelag | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 8747/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190990?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Røsdal | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 8531/2021 | Administrasjon Angående tilbud på kartlegging Vikaelva http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190957?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berger FeltBIO | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 8498/2021 | Teknisk område og landbruk Fellingstillatelse rådyr 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190766?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Kjørsvik | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8308/2021 | Teknisk område og landbruk Mønehyde på hytte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190527?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Kvannli m.fl. | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 8069/2021 | Teknisk område og landbruk Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969184826 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192594?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10135/2021 | Teknisk område og landbruk Påmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192561?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 10102/2021 | Administrasjon Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192120?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: PROMIDT AS | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 9661/2021 | Teknisk område og landbruk Uttalelse til reguleringsplan for Alstad boligtun http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192048?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Ole Kjelstad | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 9589/2021 | Teknisk område og landbruk Tillegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191898?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: TORE TAGSETH - SIVILARKITEKT, BOLIG OG BYGG. | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 9439/2021 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om naboliste 098/001 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191746?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 9287/2021 | Teknisk område og landbruk Svar på forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191445?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anette Tvete Rangul m.fl. | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 8986/2021 | Teknisk område og landbruk Svar på forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191497?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Trohjell | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 9038/2021 | Administrasjon 097/001 Oppføring av naust - Dispensasjon fra LNFR-formål og plan- og bygningsloven § 1-8 - Melding om vedtak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191442?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aasta Helland | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 8983/2021 | Teknisk område og landbruk Purring på henvendelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191273?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Bakken | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 8814/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190988?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samad Ashfaq | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 8529/2021 | Administrasjon Fakturering og rapportering for kartlegging Vikaelva http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190955?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berger FeltBIO | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 8496/2021 | Teknisk område og landbruk Fellingstillatelse rådyr 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190765?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Østerlie | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8307/2021 | Teknisk område og landbruk Endring på godkjent søknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190452?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina M Svendsen Kvannli m.fl. | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 7994/2021 | Teknisk område og landbruk Pressemelding og program - Trøndersk matfestival http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192499?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Regionale aviser | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10040/2021 | Administrasjon Vedlegg - SMIL, 969184826 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192585?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10126/2021 | Teknisk område og landbruk Anleggelse av veg på Korsneset http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192362?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Leangen m.fl. | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 9903/2021 | Teknisk område og landbruk Forhåndsvarsel - Rapport etter kontroll av elektriske anlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192284?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 9825/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Hjemmetjenesten, enhet Helse og omrorg - st. ref. (4362156771) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192153?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Borghild Synnøve Aunan | Journaldato: 11.09.2021 | RegistryNumber: 9694/2021 | Administrasjon Signert avtale om kausjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191851?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sparebank 1 SMN | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 9392/2021 | Administrasjon Forespørsel om naboliste 098/001 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191743?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lein-Nilssen AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 9284/2021 | Teknisk område og landbruk 016/004 - Fånesv 755/757, 7633 Frosta - Oppføring av fritidsbolig - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191430?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: TORE TAGSETH - SIVILARKITEKT, BOLIG OG BYGG. | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 8971/2021 | Teknisk område og landbruk 058/001 - Aunet - 7633 Frosta - mast for mobilkommunikasjon med tilhørende utstyrshytte - tillatelse til tiltak. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191493?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: TECHNOGARDEN AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 9034/2021 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191422?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 8963/2021 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191267?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Trohjell | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 8808/2021 | Administrasjon Intensjonsavtale - Bergkunstreisen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191001?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 8542/2021 | Administrasjon Tilbud kartlegging av forurensningskilder Vikaelva http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190953?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berger FeltBIO | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 8494/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190916?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teodor Nagy | Journaldato: 17.07.2021 | RegistryNumber: 8457/2021 | Administrasjon Fraråding - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av boligtomt - Moksnes mellem http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190853?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 8394/2021 | Teknisk område og landbruk Revidert snitt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190842?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tjenesteservice AS | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8383/2021 | Teknisk område og landbruk Fellingstillatelse rådyr 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190764?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Hovdal | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8306/2021 | Teknisk område og landbruk 035/067 - Trøanvegen 14 - Tildeling av vegadresse - vedtak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190541?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunvor Åslaug Østerås m.fl. | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8083/2021 | Teknisk område og landbruk Innsynsforespørsel, jp 11 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190570?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Tvete Rangul | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8112/2021 | Teknisk område og landbruk Endring på godkjent søknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190391?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina M Svendsen Kvannli m.fl. | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7933/2021 | Teknisk område og landbruk Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969184826 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192581?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10122/2021 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192294?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 9835/2021 | Teknisk område og landbruk Signert kausjonisterklæring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191849?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sparebank 1 SMN | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 9390/2021 | Administrasjon Uttalelse til reguleringsplan http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191796?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre i Frosta kommune | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 9337/2021 | Teknisk område og landbruk 058/001 - Aunet - 7633 Frosta - dispensasjon fra planformål LNFR for å kunne oppføre mast for mobilkommunikasjon - melding om vedtak. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191488?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: TECHNOGARDEN AS | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 9029/2021 | Teknisk område og landbruk 016/004 - Fånesv 755/757, 7633 Frosta - Dispensasjon fra KPA pkt. 34.2 for oppføring av fritidsbolig innenfor område avsatt til LNFR - Melding om vedtak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191384?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: TORE TAGSETH - SIVILARKITEKT, BOLIG OG BYGG. | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 8925/2021 | Teknisk område og landbruk Uttalelse med fraråding - dispensasjon fra kommuneplan - omdisponering av areal - oppføring av kårhus - 86/4 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191451?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 8992/2021 | Teknisk område og landbruk 057/001 Oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191071?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Hojem m.fl. | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 8612/2021 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191378?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 8919/2021 | Teknisk område og landbruk Fradeling eiendom GBNR 040/007 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191297?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Egil Wangberg | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 8838/2021 | Teknisk område og landbruk Tilsvar på fraråding om dispensasjon for oppføring av naust http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191020?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Moksnes Hernes m.fl. | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 8561/2021 | Teknisk område og landbruk Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191009?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Matfatet Frosta | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 8550/2021 | Administrasjon Referat fra samarbeidsmøte 24.06.2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190997?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 8538/2021 | Administrasjon Bekreftelse på oppdrag kartlegging Vikaelva http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190952?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berger FeltBIO | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 8493/2021 | Teknisk område og landbruk 067/039 Oppføring av bolig, Janne Reitan http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190821?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Codex Advokat Oslo AS | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 8363/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Hjemmetjenesten, enhet Helse og omrorg - st. ref. (4362156771) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190937?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Mette Lervik | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 8478/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190871?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porin Drezga | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 8412/2021 | Administrasjon Fellingstillatelse rådyr 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190763?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjarne Elvrum | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8305/2021 | Teknisk område og landbruk 019/086 - Øvre Gangstadvegen 44, 7633 Frosta - fritidsbolig - tillatelse til tiltak. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190818?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: TJENESTESERVICE AS | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8360/2021 | Teknisk område og landbruk 062/005, 062/008, 062/009 Frostavegen 1467 - bruksendring av restaurant til boliger - orientering om mottatt høringsuttalelser og videre saksgang http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190505?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: TORE TAGSETH - SIVILARKITEKT, BOLIG OG BYGG. | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8047/2021 | Teknisk område og landbruk Vedrørende innsynsforespørsel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190609?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anette Tvete Rangul m.fl. | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8151/2021 | Teknisk område og landbruk 037/005 - naboliste http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190727?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Waasjø | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8269/2021 | Teknisk område og landbruk Vedr. 202124705-2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fradeling av boligtomt i LNFR - 68/2. Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190735?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8277/2021 | Teknisk område og landbruk 094/002 Oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190653?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rigmor Kvamme | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8195/2021 | Teknisk område og landbruk Telling av barn pr. 01.07.2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190113?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7655/2021 | Barnehage Vedlegg - SMIL, 969184826 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192580?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10121/2021 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192288?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 9829/2021 | Teknisk område og landbruk Oppdatert søknad om tillatelse til bygging av naust http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192253?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rigmor Mollan m.fl. | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 9794/2021 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på trekking av klage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191659?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor-Aksel og Janne-Britt Hagen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 9200/2021 | Teknisk område og landbruk 003/001 Oppføring av naust - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191630?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Aatlo | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 9171/2021 | Teknisk område og landbruk Uttalelse til reguleringsplan http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191597?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred Renovasjon IKS | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 9138/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Støttekontakter/fritidskontakter - st. ref. (4377671358) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191538?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Anita Bergstrand | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 9079/2021 | Administrasjon Bekreftet mottatt annonse kommunestyremøte 31.08.2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191419?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 8960/2021 | Administrasjon Tilråding - Karlstad, Pålplassen og Nedre Bergslivegen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191424?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Språkrådet | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 8965/2021 | Teknisk område og landbruk 057/002 Matrikkelbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191070?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Johanne Hovdal m.fl. | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 8611/2021 | Teknisk område og landbruk Uttalelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191377?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 8918/2021 | Administrasjon Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191271?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 8812/2021 | Teknisk område og landbruk Sommerhilsen fra UKM http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190996?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 8537/2021 | Administrasjon Påmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190981?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger kommune | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 8522/2021 | Administrasjon Tilbakemelding på tilbud http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190929?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berger FeltBIO | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 8470/2021 | Teknisk område og landbruk Fellingstillatelse rådyr 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190762?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Håkon Holm | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8304/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190852?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irmina Borowiec | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8393/2021 | Administrasjon Klage på avslag for oppføring av bolig http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190784?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: CODEX ADVOKAT OSLO AS | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 8326/2021 | Teknisk område og landbruk Uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNFR-formål for oppføring av fritidsbolig 16/4. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190791?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 8333/2021 | Teknisk område og landbruk 006/007 Angående tilknytningsgebyr og årsgebyr for avløp http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190647?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Egil Reitan | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8189/2021 | Teknisk område og landbruk 061/023 Avslag på søknad om utslippstillatelse for fritidsbolig http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190545?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØRMESTERAN AS | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8087/2021 | Teknisk område og landbruk 006/08 og 012 - Storsvevegen 22 - Tildeling av vegadresse - vedtak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190538?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Ring m.fl. | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8080/2021 | Teknisk område og landbruk 068/002 - Moksnes mellem - fradeling av boligtomt i LNFR - høring av sektormyndigheter. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190283?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 7825/2021 | Teknisk område og landbruk 094/026 Matrikkelbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190652?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Morten Haugan m.fl. | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8194/2021 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om naboliste 037/005 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190699?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonje Waasjø | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8241/2021 | Teknisk område og landbruk Vurdering høydeplassering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190664?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tjenesteservice AS | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8206/2021 | Teknisk område og landbruk Innsynsforespørsel, jp 10 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190577?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Tvete Rangul | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8119/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Hjemmetjenesten, enhet Helse og omrorg - st. ref. (4362156771) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190450?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Minoo Gholami | Journaldato: 03.07.2021 | RegistryNumber: 7992/2021 | Administrasjon Samlede journalposter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190443?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 7985/2021 | Administrasjon 016/015 - Oppføring av vinterhage/ bod - Ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190286?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7828/2021 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190401?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Tvete Rangul | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7943/2021 | Teknisk område og landbruk Tilskudd til Espira Juberg gårdsbarnehage for juli og august 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190040?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira barnehager A/S | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 7582/2021 | Barnehage Forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190230?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 7772/2021 | Teknisk område og landbruk 040/007 - Fradeling av eiendom - tilbakemelding fra NVE http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189949?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGKONTROLLEN AS | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7491/2021 | Teknisk område og landbruk Svar på oppfølgingsspørsmål http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189924?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjelsåsen Vel | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7466/2021 | Teknisk område og landbruk Utkast til skjøtselsplan Evenhus http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190139?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7681/2021 | Administrasjon Tilbakemelding på 039/037 Matrikkelbrev for ny grunneiendom http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190070?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Alstad | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 7612/2021 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om restgjeld http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192673?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kredinor SA | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 10214/2021 | Administrasjon Vedr. fjerning av returpunkt i Småland http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192636?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Estrid Monica Flor m.fl. | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10177/2021 | Teknisk område og landbruk Vedlegg - SMIL, 969184826 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192579?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10120/2021 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192269?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 9810/2021 | Teknisk område og landbruk Oversendelse av dokumenter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192015?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torill Juberg Moe | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 9556/2021 | Administrasjon Trekker klage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191647?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor-Aksel Hagen m.fl. | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 9188/2021 | Teknisk område og landbruk Annonse høring Alstad boligtun http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191503?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 9044/2021 | Teknisk område og landbruk Annonse kommunestyremøte 31.08.2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191379?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 8920/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Støttekontakter/fritidskontakter - st. ref. (4377671358) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191438?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anke Sommer-Lilleenget | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 8979/2021 | Administrasjon Uttalelse miljø http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191322?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOLLINGSÆTER MILJØTJENESTER | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 8863/2021 | Teknisk område og landbruk Invitasjon Nasjonalt nettverksseminar 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190995?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiklestad Nasjonale Kultursenter | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 8536/2021 | Administrasjon Påmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190975?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinkjer kommune | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 8516/2021 | Administrasjon Bestilling av videre kartlegging Vikaelva http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190927?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berger FeltBIO | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 8468/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190820?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alan Ali | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8362/2021 | Administrasjon Fellingstillatelse rådyr 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190761?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Karlsen | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8303/2021 | Teknisk område og landbruk Uttalelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190798?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Værnes | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 8340/2021 | Administrasjon Forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190809?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 8351/2021 | Teknisk område og landbruk Oversendelse av innsynsforespøresel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190341?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Brokke | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 7883/2021 | Administrasjon Forespørsel om naboliste http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190555?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olga Balsvik | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8097/2021 | Teknisk område og landbruk 019/082 Vestre Gangstadvegen 11 - nybygg fritidsbolig og uthus - ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190497?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: RINDALSHYTTER AS | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8039/2021 | Teknisk område og landbruk 019/086 - Øvre Gangstadvegen 44 - fritidsbolig - vurdering av høydeplassering av fritidsbolig og dens utforming. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190598?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: TJENESTESERVICE AS | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8140/2021 | Teknisk område og landbruk Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av fritidsbolig Frosta 16/4 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190697?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8239/2021 | Teknisk område og landbruk Uttalelse til søknad om omdisponering av bebygd areal - 86/4 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190703?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8245/2021 | Teknisk område og landbruk Uttalelse - Høring - Søknad om dispensasjon for bruksendring av restaurant til boliger og fradeling av tilleggsarealer http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190225?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Vassdrags- og Energidirektorat | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 7767/2021 | Teknisk område og landbruk Klage på godkjennelse av bygging av husvognpark http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190146?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Tvete Rangul m.fl. | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7688/2021 | Teknisk område og landbruk Kart http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190156?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Karin Moksnes | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7698/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190120?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7662/2021 | Teknisk område og landbruk 096/020 - Mostadkaia 16 - dispensasjon fra TEK17 § 14-2 ved oppføring av fritidsbolig - melding om vedtak. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189964?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: MANTINIA UTVIKLING AS | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7506/2021 | Teknisk område og landbruk 050/001 Avbrutt oppmålingsforretning - notat http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190006?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Arnfinn Myhre m.fl. | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7548/2021 | Teknisk område og landbruk Delutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 987606843 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190067?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 7609/2021 | Administrasjon Informasjon om møteagenda http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189941?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 7483/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Hjemmetjenesten, enhet Helse og omrorg - st. ref. (4362156771) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189972?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Madelein Gausen | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 7514/2021 | Administrasjon Forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192613?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Konsek Trøndelag IKS | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10154/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192642?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10183/2021 | Teknisk område og landbruk Vedlegg - SMIL, 969184826 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192578?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10119/2021 | Teknisk område og landbruk 081/051 Matrikkelbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192487?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal kommune | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 10028/2021 | Teknisk område og landbruk 073/009, 073/001 - gartneri på Viken østre - oversendelse av høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192249?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 9790/2021 | Teknisk område og landbruk 094/013 Oppføring av garasje - Ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192161?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Rekkebo Husås | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 9702/2021 | Teknisk område og landbruk Forespørsel på tinglyst kontrakt og avtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192272?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NESET FOTBALLKLUBB | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 9813/2021 | Administrasjon Forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192227?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 9768/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192195?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Minde | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 9736/2021 | Teknisk område og landbruk Reguleringsplan for Alstad boligtun - plan-ID 2021004 - høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191492?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anniken Haugen Bratsvedal m.fl. | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 9033/2021 | Teknisk område og landbruk 003/001 Oppføring av naust - Dispensasjon fra pbl. 1-8 - Melding om vedtak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191409?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Aatlo | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 8950/2021 | Teknisk område og landbruk Purring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191555?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Hønnås | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 9096/2021 | Teknisk område og landbruk Annonse Kommunestyremøte 22.06.2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189619?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 7161/2021 | Administrasjon Uttalelse miljø http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191321?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOLLINGSÆTER MILJØTJENESTER | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 8862/2021 | Teknisk område og landbruk Navneforslag fra Frosta Historielag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191254?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Olav Juberg | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 8795/2021 | Teknisk område og landbruk Klage på godkjent høyde på tomt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191252?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Britt Hagen m.fl. | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 8793/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Støttekontakter/fritidskontakter - st. ref. (4377671358) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191230?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Biqian Landsem Røstad | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 8771/2021 | Administrasjon Påmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190972?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal kommune | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 8513/2021 | Administrasjon 065/001 Oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190797?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arne Hyndøy m.fl. | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 8339/2021 | Teknisk område og landbruk Fellingstillatelse rådyr 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190760?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Ulvik | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8302/2021 | Teknisk område og landbruk Påminnelse - innsending av refusjonskrav http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190838?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Trøndelag | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8380/2021 | Frosta skole Forespørsel om naboliste http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190552?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Markus Botten | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8094/2021 | Teknisk område og landbruk Revisjonsnotat http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190673?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8215/2021 | Administrasjon Innsynsforespørsel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190678?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: R. Fordal | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8220/2021 | Teknisk område og landbruk Henvendelse vedr. søknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190702?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trønderservicefordeg | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8244/2021 | Administrasjon Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190713?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Busch | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8255/2021 | Administrasjon NVEs tilbakemelding - Høring / Anmodning om uttalelse - Anleggelse av bobilcamping gnr. 062 bnr. 001 Hyndøya - Forekomster av marin leire - Frosta kommune, Trøndelag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190709?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Hagerup | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8251/2021 | Teknisk område og landbruk Revidert snitt i eksisterende terreng og i nytt terreng, rev. 05.07.2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190507?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tjenesteservice | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 8049/2021 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190306?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Brokke | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 7848/2021 | Teknisk område og landbruk 062/001 Plassering av midlertidige bygninger - Vedrørende tidligere tillatelse til plassering av midlertidig bygning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190121?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta Entreprenør AS | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 7663/2021 | Teknisk område og landbruk Uttalelse til søknad om dispensasjoner - Bruksendring av restaurant til boliger og fradeling av tilleggsarealer http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190135?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7677/2021 | Teknisk område og landbruk Invitasjon til nettverksseminar http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190175?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonaljubileet 2023 | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7717/2021 | Administrasjon 057/001 Varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189956?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Johanne Hovdal m.fl. | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7498/2021 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på møteinnkalling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189935?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 7477/2021 | Administrasjon Akseptskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189900?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrea Rishaug Hansen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 7442/2021 | Administrasjon 094/002 Varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189777?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Morten Haugan m.fl. | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 7319/2021 | Teknisk område og landbruk Vedlegg - SMIL, 969184826 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192577?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10118/2021 | Teknisk område og landbruk Vedr. flytting av returpunkt i Småland (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192612?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred Renovasjon IKS | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10153/2021 | Teknisk område og landbruk 081/044 Oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192384?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Flægstad | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 9925/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Virksomhetsleder kommunalteknikk og eiendom - st. ref. (4406167036) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192445?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 9986/2021 | Administrasjon Bildedokumentasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192239?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 9780/2021 | Teknisk område og landbruk 059/008 - Frostavegen 116 - tilbygg til anneks - tillatelse til tiltak. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192111?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Frank Holand | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 9652/2021 | Teknisk område og landbruk 019/048 - Oppføring av fritidsbolig - Ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191787?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: TORE TAGSETH - SIVILARKITEKT, BOLIG OG BYGG. | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 9328/2021 | Teknisk område og landbruk Kopi av Tegninger for oppføring av fritidsboliger og vedtak. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191888?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: TORE TAGSETH - SIVILARKITEKT, BOLIG OG BYGG. | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 9429/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191839?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Rekkebo Husås | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 9380/2021 | Teknisk område og landbruk 004/026 - Åtlov 54, 7633 Frosta - Riving eksisterende garasje og oppføring av nybygg garasje - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191453?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 8994/2021 | Teknisk område og landbruk 084/037 Matrikkebrev for tilleggsareal til 84/10. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191648?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Kommune | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 9189/2021 | Teknisk område og landbruk Uttalelse til søknad om ny atkomst til Moksnesvegen med kryssing av Vikaelva - 073/009 og 073/001 - Viken gartneri http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191439?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 8980/2021 | Teknisk område og landbruk 019/087 - Øvre Gangstadvegen 42 - Tildeling av vegadresse - vedtak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191237?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Trætli m.fl. | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 8778/2021 | Teknisk område og landbruk Svar på søknad om konsesjon. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191045?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegar Hojem Winge m.fl. | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 8586/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier / miljøterapeut - st. ref. (4412550717) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191286?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirin Falstad Skjerve | Journaldato: 15.08.2021 | RegistryNumber: 8827/2021 | Administrasjon Supplerende dokumentasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191244?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Berg | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 8785/2021 | Teknisk område og landbruk Ny tilrådning fra Språkrådet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191253?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Språkrådet | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 8794/2021 | Teknisk område og landbruk Bestilling av skilt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191006?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: GV-reklame | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 8547/2021 | Administrasjon Oppdatering av datamengde http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191000?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pro-Isp | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 8541/2021 | Administrasjon Påmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190951?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal kommune | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 8492/2021 | Administrasjon 065/027 Matrikkelbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190792?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Irene Saltvik m.fl. | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 8334/2021 | Teknisk område og landbruk Fellingstillatelse rådyr 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190759?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Hovdal | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8301/2021 | Teknisk område og landbruk Overvåking av Liavatnet - signert kontrakt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190786?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Myhr natur og Miljø | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 8328/2021 | Teknisk område og landbruk 019/086 Øvre Gangstadvegen 44 - Tildeling av vegadresse - vedtak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190499?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aase Merete Lund m.fl. | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8041/2021 | Teknisk område og landbruk 019/084 - Sandbergvegen 49 - Tildeling av vegadresse - vedtak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190596?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Berstad m.fl. | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8138/2021 | Teknisk område og landbruk Uttalelse til oppføring av mast for mobilkommunikasjon med utstyrshytte - 58/1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190733?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8275/2021 | Teknisk område og landbruk 016/004 - Fånesv 755/757, 7633 Frosta - Dispensasjon fra LNFR-formål for oppføring av fritidsbolig - Høringsbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190300?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 7842/2021 | Teknisk område og landbruk Tilleggsopplysninger http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190684?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guri Mari Skreslet Rygg m.fl. | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8226/2021 | Teknisk område og landbruk Spørsmål og svar om bruksendring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190701?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal kommune | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8243/2021 | Administrasjon Svar vedr. manglende kontaktinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190670?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Konsek | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8212/2021 | Administrasjon Innsynsforespørsel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190672?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: R. Fordal | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 8214/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Støttekontakter/fritidskontakter - st. ref. (4377671358) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190575?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: kjersti steinkjer | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8117/2021 | Administrasjon Innsynsforespørsel, jp 8 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190579?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Tvete Rangul | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8121/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ingeniør miljø, vann og avløp - st. ref. (4406136995) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190591?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grzegorz Pietka | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8133/2021 | Administrasjon Forespørsel om naboliste http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190508?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olga Balsvik | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 8050/2021 | Teknisk område og landbruk Refusjonskrav lønnstilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190232?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV skanning | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 7774/2021 | Frosta skole Innsending av årsregnskap og årsberetning 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190196?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 7738/2021 | Administrasjon Uttalelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190201?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7743/2021 | Teknisk område og landbruk Arbeidsavtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189896?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Rishaug Hansen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 7438/2021 | Administrasjon 068/002 - Moksnes mellem - svar på henvendelse vedrørende søknad om fradeling. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/189723?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unni Karin Moksnes | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 7265/2021 | Teknisk område og landbruk Vedlegg - SMIL, 969184826 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192576?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 10117/2021 | Teknisk område og landbruk Melding om opphør av skjenkebevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192534?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coop-Midt Norge SA | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 10075/2021 | Administrasjon Vedr. flytting av returpunkt i Småland (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192551?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred Renovasjon IKS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 10092/2021 | Teknisk område og landbruk Plassering av garasje http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192496?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Hansen | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 10037/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Virksomhetsleder kommunalteknikk og eiendom - st. ref. (4406167036) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192439?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Bratland | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 9980/2021 | Administrasjon Forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192356?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 9897/2021 | Teknisk område og landbruk 019/062 - Øvre Gangstadvegen, 7633 Frosta - fritidsbolig - ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191697?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STENE TØMRERSERVICE AS | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 9238/2021 | Teknisk område og landbruk Sluttutbetaling av tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192158?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 9699/2021 | Teknisk område og landbruk Bildedokumentasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192199?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 9740/2021 | Teknisk område og landbruk 063/001 og 063/008 Varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192073?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Olav Helland m.fl. | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 9614/2021 | Teknisk område og landbruk 059/008 - Frostavegen 1116 - dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø for å kunne oppføre tilbygg til anneks - melding om vedtak. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192110?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Frank Holand | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 9651/2021 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på 028/010 Oppføring av badetrapp - Dispensasjon fra pbl. § 1-8 - Melding om vedtak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/192071?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Robertsen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 9612/2021 | Teknisk område og landbruk Samlede journalposter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191854?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 9395/2021 | Administrasjon Vedr. eiendomsskattetaksten http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/185209?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sune Jakobsson | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 2763/2021 | Administrasjon Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191604?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: TORE TAGSETH - SIVILARKITEKT, BOLIG OG BYGG. | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 9145/2021 | Teknisk område og landbruk 004/026 - Åtlov 54, 7633 Frosta - Dispensasjon fra pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø for oppføring av garasje - Melding om vedtak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191359?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 8900/2021 | Teknisk område og landbruk Svar på søknad om konsesjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191355?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegneby og Grønnerød Landbruksmegling m.fl. | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 8896/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier / miljøterapeut - st. ref. (4412550717) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191205?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Berg Gamst | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 8746/2021 | Administrasjon Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av boligtomt fra eiendommen Riset - Frosta 35/1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191138?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 8679/2021 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om skilting http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/191003?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Regionalt pilegrimssenter | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 8544/2021 | Administrasjon Informasjon om turistinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190998?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reiselivsaktører | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 8539/2021 | Administrasjon Avtaler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190956?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Oust | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 8497/2021 | Teknisk område og landbruk Påmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190948?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malvik kommune | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 8489/2021 | Administrasjon Fellingstillatelse rådyr 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190758?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Nyenget | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8300/2021 | Teknisk område og landbruk Søknad om servering -og-eller skjenkebevilling - Foreløpig svar http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190593?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDERSERVICEFORDEG AS | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8135/2021 | Administrasjon Vedr. tak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190810?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta byggservice as | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 8352/2021 | Teknisk område og landbruk 097/004 Ferdigmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190807?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Winges service | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 8349/2021 | Teknisk område og landbruk Overvåking av Liavatnet - Signert kontrakt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190781?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NIVA | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 8323/2021 | Teknisk område og landbruk 073/009, 073/001 Viken gartneri - ny atkomst til Moksnesvegen med kryssing av Vikaelva - høring av sektormyndighet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190732?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8274/2021 | Teknisk område og landbruk 086/04 Omdisponering av bebygd areal - Høringsbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190458?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8000/2021 | Teknisk område og landbruk Svar på bekreftelse på fagskolepoeng og krav om annen stillingskode http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190437?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet - kompetansesenteret i Trøndelag | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 7979/2021 | Administrasjon 081/018 Oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190614?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Einar Thyholdt m.fl. | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8156/2021 | Teknisk område og landbruk 039/036 Oppføring av enebolig - Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/190539?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lein Nilssen AS m.fl. | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 8081/2021 | Teknisk område og landbruk