Postliste http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/ einnsyn.frosta.kommune.no Kommuneplanens arealdel - Sjekk før politisk behandling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178571?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8496/2020 | Teknisk område og landbruk Vedrørende reviderte plandokumenter for kommuneplanens arealdel for 2017-2027 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178482?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 8408/2020 | Teknisk område og landbruk Vedrørende reviderte plandokumenter for Kommuneplanens arealdel, Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178437?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 8363/2020 | Teknisk område og landbruk Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178939?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 8864/2020 | Frosta skole Oppfølging av TISK-strategien og finansiering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178832?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse og omsorgsdepartementet | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8757/2020 | Ordfører Informasjon om hvordan arrangere foreldremøter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178822?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8747/2020 | Frosta skole Oppdaterte smittevernveiledere - skole http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178783?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 8708/2020 | Frosta skole Oppdatert smittevernveileder - barnehage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178782?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 8707/2020 | Barnehage Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178596?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 8521/2020 | Barnehage Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178595?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 8520/2020 | Frosta skole Oppfølging av TISK-strategien og finansiering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178545?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8470/2020 | Ordfører Informasjon for begrensning av importsmitte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178246?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 8173/2020 | Pleie og omsorg Bruk av personellressurser ved TISK http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178044?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 7973/2020 | Pleie og omsorg Informasjon om ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177678?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lag og organisasjpner på Frosta | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7607/2020 | Administrasjon Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjonar http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177643?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lotteri- og stiftelsestilsynet | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 7572/2020 | Administrasjon Kommunenes tilsynsansvar overfor restaurant- og serveringsbransjen mv. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177594?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 7523/2020 | Pleie og omsorg Covid-19 testing http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177541?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANT HMS & Bedriftshelse AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 7470/2020 | Pleie og omsorg Smittevern i serverings- og restaurantbransjen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177456?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 7385/2020 | Pleie og omsorg Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176946?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 6877/2020 | Administrasjon Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176911?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 6843/2020 | Administrasjon Håndbok - Overvåking, vurdering og håndtering av covid-19-epidemien i kommunen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176788?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstiuttet | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 6720/2020 | Pleie og omsorg Ny frist for å rapportere om koronasituasjonen i GSI og BASIL http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176679?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 6611/2020 | Administrasjon Referat fra møte i samarbeidsgruppa, 11.01.19. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/158072?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samarbeidsgruppa Frostating UKL | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 1470/2019 | Administrasjon Nytt møte med Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/163232?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Møtedeltakerne | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 6625/2019 | Administrasjon Nytt møte med Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/163230?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkeslegen | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 6623/2019 | Administrasjon Avlingsskadeerstatning i forbindelse med utvidelse av slamavskiller Åtlo http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177346?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Minde | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 7277/2020 | Teknisk område og landbruk Spørsmål vedr. tildeling av kulturmidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178551?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kor-Ækt | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8476/2020 | Administrasjon Tildeling av kulturmidler Frosta kommune 2020. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177683?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle søkere til kulturmidler i Frosta kommune 2020. | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7612/2020 | Administrasjon Høring: Det videregående opplæringstilbudet 2021-2022 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178941?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 8866/2020 | Frosta skole Informasjon om behandlingstid http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177671?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 7600/2020 | Administrasjon Høring - Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178634?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8559/2020 | Pleie og omsorg Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178630?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8555/2020 | Pleie og omsorg Høring - Forslag til endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178621?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8546/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178463?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 8389/2020 | Administrasjon Høring av forslag til forskrift om fartsgrenser i sjøen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178332?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samferdselsdepartementet | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 8259/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - Forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178330?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 8257/2020 | Administrasjon Høring: Forslag til Planstrategi 2020-2023 for Levanger kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178241?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger kommune | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 8168/2020 | Administrasjon Høring - Forslag til forskrift om tilskudd til informasjonstiltak ved stortings- og sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178240?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 8167/2020 | Administrasjon Høring - endringer i havne- og farvannsloven om håndheving av fartsovertredelser mv. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178176?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samferdselsdepartementet | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8103/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178175?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8102/2020 | Pleie og omsorg Høring - Nasjonal veileder - Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178040?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 7969/2020 | Pleie og omsorg Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177948?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7877/2020 | Pleie og omsorg Høring - ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177542?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barne- og familiedepartementet | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 7471/2020 | Administrasjon Takk for svar http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178173?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Petter Willumsen | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8100/2020 | Teknisk område og landbruk Høring – Oppfølging etter rusmiddeloverdose (Rusbehandling, pakkeforløp) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177526?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 7455/2020 | Pleie og omsorg Svar på tilbakemelding vedr. utslippstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178138?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Petter Willumsen | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8065/2020 | Teknisk område og landbruk Høring – forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177419?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 7348/2020 | Administrasjon Tilbakemelding vedr. utslippstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178100?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Petter Willumsen | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 8028/2020 | Teknisk område og landbruk Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177359?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 7290/2020 | Administrasjon Tilbakemelding på henvendelse vedrørende utslippstillatelse for gnr/bnr 103/001 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177864?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Petter Willumsen | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7793/2020 | Teknisk område og landbruk Høring av forslag til regelverksendringer http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177075?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 7006/2020 | Frosta skole Tilbakemelding på Svar på henvendelse vedrørende utslippstillatelse for gnr/bnr 103/001 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177846?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Petter Willumsen | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 7775/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - Forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177073?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse og omsorgsdepartementet | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 7004/2020 | Pleie og omsorg Statusoppdatering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178892?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørke Arkitektur AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8817/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på henvendelse vedrørende utslippstillatelse for gnr/bnr 103/001 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177833?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tomas Kjennerud m.fl. | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7762/2020 | Teknisk område og landbruk Registreringsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177536?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Tore Laugen | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 7465/2020 | Administrasjon Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177023?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse og omsorgsdepartementet | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 6954/2020 | Pleie og omsorg Vedrørende utslippstillatelse GBNR 103/001 til Tautra og Svaet naturreservat og fuglefredningsområde http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177636?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tomas Kjennerud m.fl. | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 7565/2020 | Teknisk område og landbruk Registreringsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177535?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Jørstad | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 7464/2020 | Administrasjon Avløp Tautra Mariakloster - oppdaterte beregninger http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177504?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 7433/2020 | Teknisk område og landbruk Varsel om mulig asbest på grunn av alder på bolig http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177039?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6970/2020 | Teknisk område og landbruk Forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget - Høring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176997?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunaldepartementet | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 6928/2020 | Administrasjon Beregning av tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178569?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira kunnskapsbarnehage | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8494/2020 | Barnehage Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178600?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jurga Vold | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 8525/2020 | Administrasjon Utfylt registreringsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177512?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Stavseth Minde | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 7441/2020 | Administrasjon Avløp Tautra Mariakloster http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177079?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 7010/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - Forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte (støtteloven) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176979?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nærings og fiskeridepartementet | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 6910/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178588?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marita Nilsen | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8513/2020 | Administrasjon Vedr. beregning av tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178568?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira kunnskapsbarnehagen | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8493/2020 | Barnehage Høring - Forslag til forskrift til integreringsloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176959?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 6890/2020 | Administrasjon Igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176689?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA BYGGSERVICE AS | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 6621/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178272?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Kristin Olsen | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 8199/2020 | Administrasjon Antall barn pr. 01.09.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178091?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 8019/2020 | Barnehage Registreringsskjema til Tingretten - purring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177469?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Stavseth Minde m.fl. | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 7398/2020 | Administrasjon Varsel om mulig asbest på grunn av alder på bolig http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177047?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6978/2020 | Teknisk område og landbruk Kompetansehevingsplan for lærere og ledere i voksenopplæringen i Trøndelag - høring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176947?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 6878/2020 | Administrasjon Tilbakemelding på Valg av medlemmer til lagmannsrettens utvalg 2021-2024 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178615?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Jonson Stavset | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8540/2020 | Administrasjon Forespørsel vedr. ferdigstilling av park http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178448?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 8374/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Svar på kommentarer til nabovarsel ved fradeling av tomter fra gnr 103, bnr 1 i Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178335?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Torill Haugen Vik | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 8262/2020 | Teknisk område og landbruk Tilskudd til Espira Juberg gårdsbarnehage for september og oktober 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177825?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espire Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7754/2020 | Barnehage Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177947?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Aunan | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 7876/2020 | Administrasjon Melding om avslutning av sak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176954?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: DATATILSYNET | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 6885/2020 | Frosta skole Høring – forskrifter til ny arvelov mv. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176891?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 6823/2020 | Administrasjon Svar på forespørsel om aircondition http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176793?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 6725/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. oppmåling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178838?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brauten Eiendom AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8763/2020 | Teknisk område og landbruk Signert dommerforsikring - Vibeke Breiset http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178842?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vibeke Breiset | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8767/2020 | Administrasjon Valg av medlemmer til lagmannsrettens utvalg 2021-2024 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178396?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Eggen Viken m.fl. | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8322/2020 | Administrasjon Midlertidig namsbok i sak om fravikelse av fast eiendom http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178603?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal lensmannskontor | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 8528/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på kommentarer til nabovarsel ved fradeling av tomter fra gnr 103, bnr 1 i Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178289?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Torill Haugen Vik | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 8216/2020 | Teknisk område og landbruk Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer - delutbetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178174?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8101/2020 | Teknisk område og landbruk Uttalelse fra miljø http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177978?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOLLINGSÆTER MILJØTJENESTER | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7907/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177849?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Evenshaug | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 7778/2020 | Administrasjon Kompetansehevingsplan for lærere og ledere i voksenopplæringen i Trøndelag - høring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176821?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 6753/2020 | Frosta skole Signert dommerforsikring - Anne Marie Rise http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178749?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Marie Rise | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 8674/2020 | Administrasjon Purring - Rekvisisjon av oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178597?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brauten Eiendom AS | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 8522/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. status i saken http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178201?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Torill Haugen Vik | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 8128/2020 | Teknisk område og landbruk Anmodning om delutbetaling av tilskudd til nyskapende aktivitetsanlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177951?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Det kongelige kulturdepartement avd. for sivilsamfunn og idrett | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7880/2020 | Teknisk område og landbruk Varsel om gjennomføring av fravikelse av fast eiendom http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178057?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lensmannen i Værnes | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 7986/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177751?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lucimar Freitas Schjetne | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 7680/2020 | Administrasjon Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176786?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 6718/2020 | Pleie og omsorg Tilskudd til Espira Juberg gårdsbarnehage for juli og august 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176560?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira barnehager | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 6492/2020 | Barnehage Dommerforsikring - Frosta forliksråd - purring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178747?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Skarsbakk m.fl. | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 8672/2020 | Administrasjon Svar på purring på status i saken http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178191?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Haugen Vik | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 8118/2020 | Teknisk område og landbruk Oversikt utenlandske arbeidere pr. 30.07.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177990?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta avløserlag | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7919/2020 | Pleie og omsorg Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177520?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Marie Bakken | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 7449/2020 | Administrasjon Varsel om mulig asbest på grunn av alder på bolig http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177051?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6982/2020 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om aircondition http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176742?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 6674/2020 | Teknisk område og landbruk Høring - Forslag om endringer i apotekforskriften http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176687?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 6619/2020 | Pleie og omsorg Signert dommerforsikring - Hege Aakerholm http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178432?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Aakerholm | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 8358/2020 | Administrasjon Purring på status i saken http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178185?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Torill Haugen Vik m.fl. | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8112/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4224054515) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177462?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kine Gaustad | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 7391/2020 | Administrasjon Varsel om mulig asbest på grunn av alder på bolig http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177042?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6973/2020 | Teknisk område og landbruk Forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift - høring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176686?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 6618/2020 | Teknisk område og landbruk Purring - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178933?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 8858/2020 | Teknisk område og landbruk 028/001 Vedrørende tilknytning til offentlig avløpsledning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178602?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Anders Viktil | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8527/2020 | Teknisk område og landbruk Signert dommerforsikring - Øystein Skaslien http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178431?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Skaslien | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 8357/2020 | Administrasjon Foreløpig svar på purring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177988?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Haugen Vik | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7917/2020 | Teknisk område og landbruk Registreringsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177627?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Hjelde | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 7556/2020 | Administrasjon Svar på forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177423?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oskar Kvammen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 7352/2020 | Administrasjon Prioritetsvikelse - Innvilgelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177062?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6993/2020 | Administrasjon Høring - Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å lagre negative prøvesvar i MSIS og videreformidling av covid-19-relaterte prøvesvar til helsepersonell og innbyggere http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176685?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 6617/2020 | Pleie og omsorg 028/001 Vedrørende tilknytning til offentlig avløpsledning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178438?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Anders Viktil | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8364/2020 | Teknisk område og landbruk 2. gangs purring - anmodning om svar vedr. oppfølging av minimumsavstand fyllingsfot http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178659?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnbjørg Nygaard Leitao m.fl. | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8584/2020 | Teknisk område og landbruk Purring - ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178450?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 8376/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Oppnevning av Forliksråd perioden 2021-2024 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178425?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Skogly | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 8351/2020 | Administrasjon Søknad om prioritetsvikelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178116?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 8044/2020 | Administrasjon Purring - Fradeling av tomter, Landshaug http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177956?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Torill Haugen Vik m.fl. | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7885/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Melding om valg som meddommer til Lagmannsretten http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177564?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Jonson Stavset | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 7493/2020 | Administrasjon Varsel om mulig asbest på grunn av alder på bolig http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177049?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6980/2020 | Teknisk område og landbruk Varsel om mulig asbest på grunn av alder på bolig http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177046?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6977/2020 | Teknisk område og landbruk Utkast til rammeplan for SFO – les og gi innspill http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176678?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 6610/2020 | Frosta skole Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178743?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROMIDT AS | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 8668/2020 | Teknisk område og landbruk Oppnevning av Forliksråd perioden 2021-2024 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178386?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Skogly m.fl. | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8312/2020 | Administrasjon Samlede journalposter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178400?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 8326/2020 | Administrasjon Samlede journalposter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178340?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 8267/2020 | Administrasjon ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178248?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 8175/2020 | Administrasjon Oversendelse av innvilget søknad om startlån og tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177843?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lindorff AS | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7772/2020 | Administrasjon Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177980?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7909/2020 | Teknisk område og landbruk Purring - Fradeling av tomter, Landshaug http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177955?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Torill Haugen Vik m.fl. | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7884/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om avdragsfrihet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178007?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7936/2020 | Administrasjon 028/001 Ferdigmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177795?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Flekstad Fjellsprenging | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 7724/2020 | Teknisk område og landbruk Innsending av årsregnskap og årsberetning 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177401?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 7332/2020 | Administrasjon Høring - forslag til regelverk for midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176676?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeids- og sosialdepartementet | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 6608/2020 | Administrasjon Refusjonskrav lønnstilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178351?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV scanning | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8277/2020 | Administrasjon Rapporterte ventelistetall 2. tertial 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178472?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8398/2020 | Pleie og omsorg Startlån ettersendt vedlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178299?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2020 | RegistryNumber: 8226/2020 | Administrasjon Foreløpig tilbakemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178005?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7934/2020 | Administrasjon Overtakelsesprotokoll http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178124?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Promidt | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 8052/2020 | Teknisk område og landbruk Nytt fra Bygdekinoen pr. 04.08.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177997?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekino | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7926/2020 | Administrasjon Registreringsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177534?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Hyndøy | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 7463/2020 | Administrasjon Dokumentasjon på fradelte eiendommer på Gnr.103, bnr1 og gnr.103, bnr.4 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177497?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nidaros Oppmåling AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 7426/2020 | Teknisk område og landbruk Refusjonskrav for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177001?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 6932/2020 | Pleie og omsorg Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176710?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordbohus Byggservice AS | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 6642/2020 | Teknisk område og landbruk Påminnelse - rapportering på ventetider på sykehjem http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178336?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 8263/2020 | Pleie og omsorg Startlån ettersendt vedlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178298?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2020 | RegistryNumber: 8225/2020 | Administrasjon Korrigert skjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176470?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 6403/2020 | Pleie og omsorg Tilleggsinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178115?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Møre og Romsdal | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 8043/2020 | Teknisk område og landbruk Påminnelse om frist for innsendelse av refusjonskrav http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178050?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Trøndelag | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 7979/2020 | Teknisk område og landbruk Mangelliste ved overtakelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178017?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Promidt | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 7946/2020 | Teknisk område og landbruk Avtale om drift av Bygdekino http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177634?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta skolemusikk | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 7563/2020 | Administrasjon Rapportering på tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/171775?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirekto | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 1712/2020 | Pleie og omsorg Registreringsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177532?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Aursand | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 7461/2020 | Administrasjon Registreringsskjema utfylt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177486?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Moksnes | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 7415/2020 | Administrasjon Reviderte data til matrikulering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177466?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NIDAROS OPPMÅLING AS | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 7395/2020 | Teknisk område og landbruk Varsel om mulig asbest på grunn av alder på bolig http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177045?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6976/2020 | Teknisk område og landbruk Høring: Orsand camping del. 2. Detaljreguleringsplan. 1. gangs behandling. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178723?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTINGEN AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8648/2020 | Teknisk område og landbruk Påminnelse - rapportering på ventetider på sykehjem http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178247?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 8174/2020 | Pleie og omsorg 042/2 - Frosta Helsetun - Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177968?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Promidt AS | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7897/2020 | Teknisk område og landbruk Situasjonsplan avløp og fiber http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178096?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Haugan | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 8024/2020 | Teknisk område og landbruk Vedtak i klagesak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177888?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 7817/2020 | Teknisk område og landbruk Samlede journalposter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177754?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 7683/2020 | Administrasjon Samlede journalposter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177753?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 7682/2020 | Administrasjon svar på søknad om kinokonsesjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177633?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 7562/2020 | Administrasjon Valg av skjønnsmedlemmer - valgte medlemmer http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177527?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 7456/2020 | Administrasjon Registreringsskjema til jordskifteretten http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177480?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Aatlo m.fl. | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 7409/2020 | Administrasjon Svar på forespørsel om delingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177424?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 7353/2020 | Teknisk område og landbruk Varsel om mulig asbest på grunn av alder på bolig http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177052?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6983/2020 | Teknisk område og landbruk Vedtak om overføring av omsorgsbolig http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177277?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune, enhet helse og omsorg | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 7208/2020 | Teknisk område og landbruk Uttalelse til gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178962?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk AS | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 8887/2020 | Teknisk område og landbruk Høring: Orsand camping del. 2. Detaljreguleringsplan. 1. gangs behandling. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178722?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8647/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Renholdere - st. ref. (4243016607) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178813?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riborg Hovstein Furunes | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8738/2020 | Administrasjon Ferdigattest for oppført garasje på gnr. 66 bnr. 41. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177788?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Erik Vinge-Granmo m.fl. | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7717/2020 | Teknisk område og landbruk 006/003, 006/005 - Oversendelse av tilleggsinformasjon i klagesak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177828?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Møre og Romsdal | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7757/2020 | Teknisk område og landbruk Tillatelse til tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178034?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7963/2020 | Teknisk område og landbruk Påminnelse - rapportering på ventetider på sykehjem http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178131?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 8058/2020 | Pleie og omsorg Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177966?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Promidt AS | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7895/2020 | Teknisk område og landbruk Valg av skjønnsmedlemmer - forslag ikke mottatt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177508?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 7437/2020 | Administrasjon Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177421?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 7350/2020 | Administrasjon Forespørsel om delingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177415?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 7344/2020 | Teknisk område og landbruk Startlån ettersendt vedlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177298?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 7229/2020 | Administrasjon Registreringsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176800?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Juberg | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 6732/2020 | Administrasjon Nytt fra bygdekinoen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176758?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 6690/2020 | Administrasjon Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021 til 2025 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176720?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 6652/2020 | Administrasjon Undersøkelse om vedlikehold (påminnelse) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178925?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges handelshøyskole | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8850/2020 | Teknisk område og landbruk Høring : Reguleringsendring 3 reguleringsplaner - Frosta brygge, Viktil nedre og Viktil nordre http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178720?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTINGEN AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8645/2020 | Teknisk område og landbruk Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178852?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8777/2020 | Administrasjon Purring - oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178764?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Kjørsvik | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 8689/2020 | Teknisk område og landbruk Ferdigattest for oppført bolig på gnr. 31 bnr. 46. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178477?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stene Tømrerservice AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8403/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Renholdere - st. ref. (4243016607) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178701?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivan Kurenskii | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 8626/2020 | Administrasjon Evaluering Frosta Turistinformasjon 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178554?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jardar Østbø Juberg | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8479/2020 | Administrasjon Vedr. bygging av naust på 086/040 og 086/041 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178548?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Bakken Mollan m.fl. | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8473/2020 | Teknisk område og landbruk Tegninger http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178406?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Langshaug Utbygging AS | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 8332/2020 | Teknisk område og landbruk Purring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178404?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Lein | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 8330/2020 | Teknisk område og landbruk Ferdigmelding VA http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178357?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fredheim og Paulsby bygg AS | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 8283/2020 | Teknisk område og landbruk Protokoll for overtakelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178202?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Lian AS | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 8129/2020 | Teknisk område og landbruk 031/031 - Tilknytning av bygningene til kommunal avløpsledning - forvarsel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177770?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torild Margrete Troset | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7699/2020 | Teknisk område og landbruk 040/037 VA-innmålingsdata Kjelsåsen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178193?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Lian AS | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8120/2020 | Teknisk område og landbruk Bekreftet mottatt annonse Kommunestyremøte 01.09.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178129?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 8056/2020 | Administrasjon Purring på oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177984?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Skogly | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7913/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177932?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 7861/2020 | Teknisk område og landbruk Rapportering på ventetider http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177890?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 7819/2020 | Pleie og omsorg Annonse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/172011?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 1946/2020 | Administrasjon 042/001/002 Melding om montering av vannmåler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177511?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rørleggern Verdal AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 7440/2020 | Teknisk område og landbruk Startlån ettersendt vedlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177397?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 7328/2020 | Administrasjon Vedr. fradeling av tomter fra gnr. 103, bnr. 1, Frosta http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177353?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Haugen Vik | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 7284/2020 | Teknisk område og landbruk Startlån ettersendt vedlegg (Ref=5qw94q, SakId=300335) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177188?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 7119/2020 | Administrasjon Avtale med Bygdekinoen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176701?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 6633/2020 | Administrasjon Fradeling av Gårdstun på eiendommen 082/001 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178845?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn A Fiva Buchholdt | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8770/2020 | Teknisk område og landbruk Undersøkelse om vedlikehold (påminnelse) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178924?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges handelshøyskole | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8849/2020 | Teknisk område og landbruk 090/007 Gravemelding 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178913?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8838/2020 | Teknisk område og landbruk Høring : Reguleringsendring 3 reguleringsplaner - Frosta brygge, Viktil nedre og Viktil nordre http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178719?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8644/2020 | Teknisk område og landbruk Informasjon om valg av møtefullmektiger til Forliksrådet 2021-2024 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178393?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cornelia Doberenz m.fl. | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8319/2020 | Administrasjon Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178624?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Håvard Ramstad | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8549/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad tilkobling slamavskiller http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178556?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA VVS AS | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8481/2020 | Teknisk område og landbruk Underskrevet vigselsbok http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177909?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN m.fl. | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7838/2020 | Administrasjon Ansvarsrett for sprengning tomteområde 040/038 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178121?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Byggservice AS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 8049/2020 | Teknisk område og landbruk Annonse Kommunestyremøte 01.09.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178120?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 8048/2020 | Administrasjon Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178066?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STENE TØMRERSERVICE AS | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 7995/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178024?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Älvsbyhus Norge As | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 7953/2020 | Teknisk område og landbruk Tillegg til søknad - G1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177931?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 7860/2020 | Teknisk område og landbruk Purring - rekvisisjon på oppmåling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177883?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Hageby | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 7812/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Renholdere - st. ref. (4243016607) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177853?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fisnik Kurti | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 7782/2020 | Administrasjon Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177808?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Jr Alstadvold | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 7737/2020 | Teknisk område og landbruk Samlede journalposter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177755?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 7684/2020 | Administrasjon Nasjonaljubileet 2030 - Norge i tusen år http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177646?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiklestad Nasjonale Kultursenter | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 7575/2020 | Administrasjon Svar på tilleggsspørsmål http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177580?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 7509/2020 | Teknisk område og landbruk Rapportering egenmeldt sykefravær - Frosta skole 2. kvartal 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177464?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 7393/2020 | Administrasjon Rapport angående bruk av tildelte svømmemidler. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/143605?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margareth Halle m.fl. | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 2664/2018 | Frosta skole Tinglysing 96/15 Fnr. 19-21-22 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/173903?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 3838/2020 | Teknisk område og landbruk Rapportering regnskap per 2. kvartal 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177418?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk Sentralbyrå | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 7347/2020 | Administrasjon Nytt opplastet vedlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177375?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 7306/2020 | Administrasjon Startlån ettersendt vedlegg (Ref=5qw94q, SakId=300335) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177186?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 7117/2020 | Administrasjon Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177152?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 7083/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. nabovarsel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176937?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Magnar Skjæran | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 6868/2020 | Teknisk område og landbruk Tilsagn om momskompensasjon – Brannhaugen skytebane, 100m – anleggsnummer: 32517 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176895?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lotteri- og stiftelsestilsynet | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 6827/2020 | Teknisk område og landbruk Ferdigattest for ferdigstilt fritidsbolig på gnr. 34 bnr. 56. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176719?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredheim Paulsby Bygg AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 6651/2020 | Teknisk område og landbruk Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176717?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Ulvik | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 6649/2020 | Teknisk område og landbruk Svar vedr. påvisning av kabler ved graving http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168648?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Fossli | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 12036/2019 | Teknisk område og landbruk Purring - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178932?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 8857/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om økonomisk støtte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178905?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta pensjonistlag | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8830/2020 | Administrasjon Undersøkelse om vedlikehold (påminnelse) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178923?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges handelshøyskole | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8848/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om igangsettingstillatelse - tomteforberedelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178910?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frisk Salat | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8835/2020 | Teknisk område og landbruk Godkjenning av fysioterapeut http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178725?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigve Ness Rolland | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8650/2020 | Pleie og omsorg Utbetalingsvedtak av 10.09.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178787?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 8712/2020 | Pleie og omsorg Kontantstøtterapport for august 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178580?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8505/2020 | Barnehage Purring - søknad om tilbygg på veksthus http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178628?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Viken | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8553/2020 | Teknisk område og landbruk Fullmakt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178639?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Inge Moksnes | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8564/2020 | Teknisk område og landbruk Tillatelse til tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177758?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjellrun Bergljot Holmen | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7687/2020 | Teknisk område og landbruk Endret formuesgrunnlag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178168?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Markus Botten | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8095/2020 | Administrasjon Utsatt frist for rapportering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178094?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 8022/2020 | Barnehage Purring - Innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177885?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Bakken | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 7814/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Renholdere - st. ref. (4243016607) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177817?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: semere gereziher hagos | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 7746/2020 | Administrasjon Samlede journalposter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177756?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2020 | RegistryNumber: 7685/2020 | Administrasjon Invitasjon - 10 år igjen til nasjonaljubileet 2030 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177645?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiklestad Nasjonale Kultursenter | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 7574/2020 | Administrasjon Museumsreformen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/131507?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta Bygdemuseum | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6122/2017 | Administrasjon Svar på tilleggsspørsmål http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177587?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 7516/2020 | Teknisk område og landbruk Oversendelse av etterspurt dokumentasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/119742?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokarfirmaet Ivar Sveen | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 11688/2016 | Ordfører Vedr. oppmåling av grense mot veg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177529?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nidaros Oppmåling AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 7458/2020 | Teknisk område og landbruk Startlån ettersendt vedlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177547?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 7476/2020 | Administrasjon Tilbakemelding vedrørende avløpsløsning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177436?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tomas Moksnes | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 7365/2020 | Teknisk område og landbruk ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177468?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 7397/2020 | Pleie og omsorg Henvendelse vedrørende oppmåling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177465?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA HAGEBY AS | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 7394/2020 | Teknisk område og landbruk Prøveattest vigsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177323?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 7254/2020 | Ordfører Startlån ettersendt vedlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177335?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 7266/2020 | Administrasjon Miljøuttalelse Gnr 101 bnr 7 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177327?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOLLINGSÆTER MILJØTJENESTER | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 7258/2020 | Teknisk område og landbruk Startlån ettersendt vedlegg (Ref=5qw94q, SakId=300335) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177185?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 7116/2020 | Administrasjon Undersøkelse egenmeldt sykefravær - Frosta skole 2. kvartal 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177180?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 7111/2020 | Administrasjon Melding til Tinglysing http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176896?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 6828/2020 | Teknisk område og landbruk Data til matrikulering på eiendom 103/1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176992?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nidaros Oppmåling | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 6923/2020 | Teknisk område og landbruk Tjenestebevis http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176961?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Rognhaug | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 6892/2020 | Administrasjon KOSTRA - rapportering regnskap per 2. kvartal 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176939?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 6870/2020 | Administrasjon Tilbakemelding gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168595?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Fossli | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 11983/2019 | Teknisk område og landbruk Vedr. veg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178938?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn Leangen | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 8863/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbud om konsert http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178904?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Skjævesland | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8829/2020 | Administrasjon Undersøkelse om vedlikehold http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178922?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges handelshøyskole | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8847/2020 | Teknisk område og landbruk Rammesøknad tilbygg veksthus http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178909?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frisk Salat | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8834/2020 | Teknisk område og landbruk Oversendelse av korrigert vigselsbok http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178618?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8543/2020 | Administrasjon Godkjenning av fysioterapeut http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178640?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birgit Myhr | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8565/2020 | Pleie og omsorg Vedlegg til søknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178412?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8338/2020 | Administrasjon Innspill til gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178483?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 8409/2020 | Teknisk område og landbruk Purring: Lærerspesialistutdanning 2019-2020 – Bekreft deltakelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178512?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 8438/2020 | Frosta skole Trekk i lønn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178506?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lensmannen i Værnes | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 8432/2020 | Administrasjon Purring ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178449?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 8375/2020 | Teknisk område og landbruk Vedrørende gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178329?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Viken | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 8256/2020 | Teknisk område og landbruk Tillatelse til tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178269?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 8196/2020 | Teknisk område og landbruk Rapport til Trøndelag fylkeskommune ang. sti Kvamtoppen - Myra http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177834?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7763/2020 | Barnehage Svar på forespørsel om innspill http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178187?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8114/2020 | Teknisk område og landbruk Slamrapport juli 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178043?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred Renovasjon IKS | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 7972/2020 | Teknisk område og landbruk Utbetalingsvedtak 11.08.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178085?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 8014/2020 | Pleie og omsorg Redegjørelse for tiltak på og ved eiendommen 067/029 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177942?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Egil Bechmann | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 7871/2020 | Teknisk område og landbruk Endring av vedlegg til søknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177929?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 7858/2020 | Teknisk område og landbruk Purring - sammenslåing av GBNR http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177933?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FLET EIENDOM AS | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 7862/2020 | Teknisk område og landbruk 078/043 Tilleggsdokumenter til disp. søknad. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177798?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Alstadvold | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 7727/2020 | Teknisk område og landbruk Igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177521?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Fanum | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 7450/2020 | Teknisk område og landbruk Referat fra byggemøte 4 08.06.2020 - avklaring om kontrakt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177641?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Lian AS | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 7570/2020 | Teknisk område og landbruk Invitasjon til nettverkssamling i Klyngesamarbeidet Nasjonaljubileet 2030 - Norge i tusen år http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177644?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiklestad Nasjonale Kultursenter | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 7573/2020 | Administrasjon Endring i trace`valg v. Brubakken Boligfelt på Frosta, NTE - Nett AS. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/115181?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: terje Skjelstad | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 7255/2016 | Teknisk område og landbruk Vedr. oppmåling av grense mot veg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177528?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nidaros oppmåling AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 7457/2020 | Teknisk område og landbruk Startlån ettersendt vedlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177546?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 7475/2020 | Administrasjon 083/046 Svar på sanitærsøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177454?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjellrun Bergljot Holmen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 7383/2020 | Teknisk område og landbruk Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/157317?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rapp IL | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 715/2019 | Administrasjon Tilleggsspørsmål http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177519?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 7448/2020 | Teknisk område og landbruk Matrikkelbrev 042/084 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177425?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Einarson Berg | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 7354/2020 | Teknisk område og landbruk Vandelsvurdering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177481?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 7410/2020 | Administrasjon Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tuft http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177198?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: PACTA EIENDOM AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 7129/2020 | Teknisk område og landbruk Kontantstøtterapport for juni 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177246?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Familie- og pernsjonsytelser Vadsø | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 7177/2020 | Barnehage Startlån ettersendt vedlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177463?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 7392/2020 | Administrasjon Purring vedr. oppmåling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177349?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Hageby | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 7280/2020 | Teknisk område og landbruk Startlån ettersendt vedlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177333?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 7264/2020 | Administrasjon Rapportering egenmeldt sykefravær - Sentraladministrasjon 2. kvartal 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177177?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 7108/2020 | Administrasjon Forespørsel om samarbeid - Fritidserklæringen og fritidskortet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177295?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: AlleMed | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 7226/2020 | Administrasjon Kopier av dokumenter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177279?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vigdis Juterud Lein | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 7210/2020 | Teknisk område og landbruk Samlede journalposter (Ref=5qw94q, SakId=300335) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177168?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 7099/2020 | Administrasjon Ferdigmelding sanitæranlegg. 83/19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176994?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 6925/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Renholdere - st. ref. (4243016607) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176752?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Johnsen Slettås | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 6684/2020 | Administrasjon Purring på henvendelse om lovligheten av ny vei http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178860?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn Leangen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 8785/2020 | Teknisk område og landbruk 057/001 Vedrørende søknad om oppføring av tilbygg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178497?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Arne Hovdal | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8423/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. foreldrebetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178564?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune v/Integreringstjenesten | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8489/2020 | Barnehage Purring: Videreutdanning for lærere 2020 – Bekreft deltakelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178510?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 8436/2020 | Frosta skole Søknad om fasadeendring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178481?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Sørlie | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 8407/2020 | Teknisk område og landbruk 072/001 - Frostavegen 1828 - Gravemelding 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178454?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 8380/2020 | Teknisk område og landbruk Vedrørende forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178309?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trønder-Avisa | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 8236/2020 | Administrasjon 028/059 Signert gravemelding og sanitærsøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178170?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 8097/2020 | Teknisk område og landbruk 039/036 Signert gravemelding og sanitærsøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178126?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 8053/2020 | Teknisk område og landbruk Avslutning av tilsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178315?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 8242/2020 | Pleie og omsorg Avslutning av tilsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178314?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 8241/2020 | Pleie og omsorg Svar på tilbakemelding vedrørende etterbetaling av avløpsgebyr http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178236?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Lehn | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 8163/2020 | Teknisk område og landbruk Tillatelse til tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178195?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Viken | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 8122/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på purring - klage på vedtak om avslag på fradeling av fritidstomt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178226?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronny Bakken | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 8153/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. søknad om nedsettelse av eiendomsskatt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178212?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 8139/2020 | Administrasjon Svar på forespørsel om innspill http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178188?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8115/2020 | Teknisk område og landbruk 061/023 Vedlegg til utslippssøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178194?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rørmestran AS | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8121/2020 | Teknisk område og landbruk test http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178164?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Test | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8091/2020 | Administrasjon Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177982?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7911/2020 | Teknisk område og landbruk Manglende vedlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177999?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7928/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4257247107) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177862?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Aakervik | Journaldato: 16.08.2020 | RegistryNumber: 7791/2020 | Administrasjon Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177855?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 7784/2020 | Teknisk område og landbruk Inndragning av tildelte spillemidler - dagsturhytte med lavvo (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177815?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 7744/2020 | Teknisk område og landbruk Tilsyn - vedtak om pålegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177811?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 7740/2020 | Teknisk område og landbruk Akseptskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177790?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Sivertsen Leirset | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 7719/2020 | Administrasjon Samlede journalposter ( http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177752?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 7681/2020 | Administrasjon Endring av lønnstrekk http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177661?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 7590/2020 | Administrasjon Referat fra byggemøte 1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177640?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: kjell lian AS m.fl. | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 7569/2020 | Teknisk område og landbruk Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177630?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 7559/2020 | Teknisk område og landbruk Automatisk tilbakemelding om fravær http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177607?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 7536/2020 | Barnehage Retur av dokumenter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177555?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal lensmannskontor | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 7484/2020 | Teknisk område og landbruk Slamrapport juni 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177539?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred Renovasjon IKS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 7468/2020 | Teknisk område og landbruk Godkjenning av fysioterapeut http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177467?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigve Ness Rolland | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 7396/2020 | Pleie og omsorg Svar på anmodning om rekvisisjon og tillatelser http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177509?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 7438/2020 | Teknisk område og landbruk 019/048 Svar på søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177461?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: T-RØR AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 7390/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding vedr. oppmåling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166738?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 10127/2019 | Teknisk område og landbruk Tilleggsspørsmål http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177518?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 7447/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet - Aastorp http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177197?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: PACTA EIENDOM AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 7128/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på varsel om avvikling av foreldrepermisjon inkludert ferie http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177184?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Tone Nesshaug | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 7115/2020 | Administrasjon Underskrevet vigselsbok http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177325?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 7256/2020 | Administrasjon Samlede journalposter (Ref=rk64qa, SakId=332109) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177178?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 7109/2020 | Administrasjon Undersøkelse egenmeldt sykefravær - Sentraladministrasjon 2. kvartal 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177175?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 7106/2020 | Administrasjon Attester og vitnemål http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176944?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Rognhaug | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 6875/2020 | Administrasjon Akseptskjema ansettelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176856?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Sagmo | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 6788/2020 | Administrasjon Kommentarer til nabovarsel, fradeling av tomt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176839?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Torill Haugen Vik m.fl. | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 6771/2020 | Teknisk område og landbruk Erklæring om ansvarsrett http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176840?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta VVS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 6772/2020 | Teknisk område og landbruk 039/001 Kommentar til gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170865?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: WINGES SERVICE AS | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 805/2020 | Teknisk område og landbruk Uttalelse til gravemelding og sanitærsøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178963?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 8888/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på korrigert egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178828?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heimdal Eiendomsmegling | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8753/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. tillatelse for salg av fyrverkeri http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178888?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Bobil & Caravan AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8813/2020 | Teknisk område og landbruk Innspill til fylkeskommunenes investeringstiltak for trafikksikkerhet 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178814?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8739/2020 | Teknisk område og landbruk Svar vedr. foreldrebetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178563?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta kommune v/Integreringstjenesten | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8488/2020 | Barnehage Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178609?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Lise Holmvik | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8534/2020 | Teknisk område og landbruk Referat fra personalmøtet 09.09.20 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178672?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ansatte ved Kvamtoppen barnehage | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8597/2020 | Barnehage Endelig vedtak: Dispensasjonssøknad 027/017, Frosta Brygga http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178570?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA BRYGGE AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8495/2020 | Teknisk område og landbruk Akseptskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178671?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Jørstad Fossum | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8596/2020 | Administrasjon 072/001 Signert gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178433?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8359/2020 | Teknisk område og landbruk Anmodning om utbetaling av tilskudd MIG Tautra 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178547?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIG Tautra SA | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8472/2020 | Administrasjon Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178550?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eilif Nordfjæran | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8475/2020 | Teknisk område og landbruk Spørsmål om status http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178513?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHJEMS SEILFORENING | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 8439/2020 | Teknisk område og landbruk Innspill til gravemelding og sanitærsøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178475?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 8401/2020 | Teknisk område og landbruk Protokoll representantskapsmøte IR 23.06.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178311?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred Renovasjon IKS | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 8238/2020 | Ordfører 073/001 - Frostavegen 1778 - Gravemelding 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178112?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 8040/2020 | Teknisk område og landbruk 098/001/001 Signert gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178167?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Eirik Thronæs | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 8094/2020 | Teknisk område og landbruk Ferdigattest for oppført tilbygg på fritidsbolig på eiendommen gnr. 03 bnr. 54 og 89. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178234?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Egseth | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 8161/2020 | Teknisk område og landbruk Purring på henvendelse om lovligheten av ny vei http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178239?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn Leangen | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 8166/2020 | Teknisk område og landbruk Innvilget søknad om salgsbevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178134?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klostergården | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 8061/2020 | Administrasjon Vigseslbok http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177870?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7799/2020 | Administrasjon Svar på egenerklæring konsesjonsfrihet for registrering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178158?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8085/2020 | Teknisk område og landbruk Signert kvittering for mottak av forkynning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177895?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inntrøndelag tingrett | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7824/2020 | Ordfører Ferdig registrert konsesjonsforhold 034/039 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177899?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heimdal Eiendomsmegling | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7828/2020 | Teknisk område og landbruk Signert gravemelding og sanitærsøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178093?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: HOLMEN PARK & ANLEGG AS | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8021/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178157?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Håvard Ramstad | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 8084/2020 | Teknisk område og landbruk Purring - klage på vedtak om avslag på fradeling av fritidstomt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178038?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Bakken | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 7967/2020 | Teknisk område og landbruk Avslutning av utleggstrekk (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178049?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 7978/2020 | Administrasjon Uttalelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178088?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 8016/2020 | Teknisk område og landbruk Manglende vedlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177998?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7927/2020 | Administrasjon Rekvisisjon for oppmålingsforretning og matrikkelføring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177991?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Viken | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7920/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på spørsmål vedr. kloakk og vann på GBNR 035/029 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178000?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7929/2020 | Teknisk område og landbruk Avtale om byggeledelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177639?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: az gartner | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 7568/2020 | Teknisk område og landbruk Forslag til oppfølging av avviksmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177617?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 7546/2020 | Pleie og omsorg Rapport om ferdigstillelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177605?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 7534/2020 | Barnehage Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4257247107) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177591?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lene Dalseg Sætre | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 7520/2020 | Administrasjon Referat fra 04.06.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176279?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE m.fl. | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6212/2020 | Frosta skole Svar på forespørsel på status byggesak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177501?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag SA | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 7430/2020 | Administrasjon Svar på anmodning om rekvisisjon og tillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177507?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 7436/2020 | Teknisk område og landbruk Ny utsending for tinglysing. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/66694?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Kartverk | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 8023/2013 | Teknisk område og landbruk Anmodning om rekvisisjon og tillatelser http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177502?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 7431/2020 | Teknisk område og landbruk 019/048 Signert gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177460?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 7389/2020 | Teknisk område og landbruk Svar vedr. medfinansiering av veg og lys i Brannhaugen boligfelt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177404?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Ivar Kverndal | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 7335/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om arenautviklingsmidler 2015/16 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/122377?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nasjonalbiblioteket | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 14234/2016 | Frosta skole Tilleggsinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177417?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Lutdal | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 7346/2020 | Administrasjon Svar på innsynsforespørsel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177194?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Haugen Vik | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 7125/2020 | Teknisk område og landbruk Godkjenning av fysioterapeut http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177444?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Alstad Sunde | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 7373/2020 | Pleie og omsorg Refusjonsgaranti for skoleåret 2020-2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177146?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGERHAUG KRISTNE SKOLE SA | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 7077/2020 | Frosta skole Svar på forespørsel om tilleggsinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176894?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalget | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6826/2020 | Teknisk område og landbruk Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177377?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 7308/2020 | Teknisk område og landbruk Endring av trekk http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177371?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag politidistrikt | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 7302/2020 | Administrasjon Varsel om mulig asbest på grunn av alder på leid lokale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177059?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NTE | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6990/2020 | Teknisk område og landbruk Varsel om mulig asbest på grunn av alder på bolig http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177044?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6975/2020 | Teknisk område og landbruk Ferdigattest for oppført grillhytte på gnr. 19 bnr. 79. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176983?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lein- Nilssen AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6914/2020 | Teknisk område og landbruk Betalingsinformasjon utleggstrekk http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177201?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Visma Financial Solutions AS | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 7132/2020 | Administrasjon Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177220?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 7151/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Arbeidsavtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177251?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jurga Vold | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 7182/2020 | Administrasjon Samlede journalposter - Bekreftelse på lest brev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177158?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 7089/2020 | Administrasjon Underretning til klager http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176955?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trønelag politidistrikt | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 6886/2020 | Teknisk område og landbruk Kommentarer til nabovarsel, fradeling av tomt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176838?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Torill Haugen Vik m.fl. | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 6770/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på Purring - Deponering av masser i fjæra i Svaet dyrelivsfredning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176759?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens naturoppsyn Miljødirektoratet | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 6691/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Arbeidsavtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176801?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Sagmo | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 6733/2020 | Administrasjon Slamrapport mai 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/176664?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred Renovasjon IKS | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 6596/2020 | Teknisk område og landbruk Akseptskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178968?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Risto Nilssen | Journaldato: 20.09.2020 | RegistryNumber: 8893/2020 | Administrasjon Gravemelding 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178937?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 8862/2020 | Teknisk område og landbruk Spørsmål vedr. ATF plasser (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178928?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LevaFro | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 8853/2020 | Pleie og omsorg Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178817?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Julseth m.fl. | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8742/2020 | Teknisk område og landbruk Uttalelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178873?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 8798/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. redusert foreldrebetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178877?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta kommune v/Integreringstjenesten | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 8802/2020 | Barnehage Arbeidsavtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178689?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Pauline Stene | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8614/2020 | Administrasjon Korrigert egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178823?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heimdal Eiendomsmegling | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8748/2020 | Teknisk område og landbruk Endring av dato for permisjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178825?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Løkken Anita | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8750/2020 | Frosta skole Arbeidsavtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178728?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Line Blankenborg Reitan | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 8653/2020 | Administrasjon Kvittering på levert undersøkelse (Arkivverkets undersøkelse av arkivhold 2020) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178785?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivverket | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 8710/2020 | Administrasjon Tilbakemelding på svar angående tilknytning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178745?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Lein | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 8670/2020 | Teknisk område og landbruk Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178713?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Levanger | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8638/2020 | Barnehage 031/007 Signert gravemelding og sanitærsøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178426?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8352/2020 | Teknisk område og landbruk Akseptskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178670?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Jørstad Fossum | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8595/2020 | Administrasjon 072/001 Innspill til gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178427?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA VASSVERK SA | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8353/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om igangsettingstillatelse 31/7 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178540?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8465/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. faktura på foreldrebetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178559?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune v/Integreringstjensten | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8484/2020 | Barnehage Innkalling til personalmøte 09.09.20 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178443?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ansatte ved Kvamtoppen barnehage | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 8369/2020 | Barnehage Trekk i lønn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178504?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lensmannen i Værnes | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 8430/2020 | Administrasjon Signert varsel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178520?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 8445/2020 | Administrasjon Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178464?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Bull Sivertsen | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 8390/2020 | Teknisk område og landbruk Foreløpig svar i klagesak - avslag på søknad om dispensasjon for torskeoppdrett innenfor Tauterryggen marine verneområde (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178439?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 8365/2020 | Teknisk område og landbruk Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 44/1 i Frosta (5036) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178445?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 8371/2020 | Teknisk område og landbruk Akseptskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178402?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Svean Halberg | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 8328/2020 | Administrasjon Kommuneplan - den kulturelle skolesekken 2020-2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178352?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 8278/2020 | Administrasjon Premiesatser pensjon 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178334?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 8261/2020 | Administrasjon Svar på varsel om avvikling av foreldrepermisjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178253?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Vordal | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 8180/2020 | Pleie og omsorg Søknad om tilskudd MIG Tautra 2020 - Svarbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178208?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: MiG Tautra 2020 | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 8135/2020 | Administrasjon Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178279?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 8206/2020 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på svar på forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178238?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trønder-Avisa | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 8165/2020 | Administrasjon Tilbakemelding på forslag til avtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178256?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Neset fotballklubb | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 8183/2020 | Administrasjon Søknad om startlån http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178235?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 8162/2020 | Administrasjon Akseptskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178196?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Aunan | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8123/2020 | Administrasjon Omfordeling av kommunale SMIL-midler 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178189?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8116/2020 | Teknisk område og landbruk 098/001/001 Kart http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178160?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Eirik Thronæs | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8087/2020 | Teknisk område og landbruk Refusjonskrav http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178012?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7941/2020 | Frosta skole Signert aksept vedr. tilsagn om tilskudd til kommunale næringsfond http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178071?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 8000/2020 | Administrasjon 028/059 - Vigtilvegen 83 - Gravemelding 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178156?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 8083/2020 | Teknisk område og landbruk Egenerklæring konsesjonsfrihet for registrering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178140?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 8067/2020 | Teknisk område og landbruk Prøvingsrapport 21.08.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178132?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 8059/2020 | Teknisk område og landbruk Vedr. krav om erstatning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178137?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 8064/2020 | Teknisk område og landbruk 006/007 Gravemelding og sanitærsøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178068?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOLMEN PARK & ANLEGG AS | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 7997/2020 | Teknisk område og landbruk Uttalelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178087?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 8015/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178045?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eilif Nordfjæran | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 7974/2020 | Teknisk område og landbruk Uavhengig revisors beretning vedr. skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178042?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: RM Revisjon | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 7971/2020 | Administrasjon Påminnelse om søknadsfrist for søknad om tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178084?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 8013/2020 | Administrasjon Avslutning av utleggstrekk http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/178048?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Værnesregionen skatteoppkreverkontor | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 7977/2020 | Administrasjon Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177986?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Egseth | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7915/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på tilbakemelding vedrørende etterbetaling av avløpsgebyr http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177806?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Lehn | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7735/2020 | Teknisk område og landbruk 039/036 - Gammelbakken - Søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177972?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7901/2020 | Teknisk område og landbruk Nettleiekontrakt på målepunkt 707057500065493206 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177889?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 7818/2020 | Teknisk område og landbruk Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177934?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Haugen m.fl. | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 7863/2020 | Teknisk område og landbruk Signert Egenerklæring om konsesjonsfrihet 034/039 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177898?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heimdal Eiendomsmegling | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 7827/2020 | Teknisk område og landbruk Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177925?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Levanger | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 7854/2020 | Pleie og omsorg Spørsmål vedr. skattetakst til eiendommer http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177927?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Natalia Tugay | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 7856/2020 | Administrasjon Forespørsel om innsyn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177682?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTINGEN AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 7611/2020 | Administrasjon Postforkynning av sak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177658?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inntrøndelag tingrett | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 7587/2020 | Ordfører Bolystprosjektet i Frosta kommune - revisors uttalelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/125211?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunal og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 17058/2016 | Administrasjon Revidering av tegninger http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177584?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA BYGGSERVICE AS | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 7513/2020 | Teknisk område og landbruk Referat fra dialogmøte 02.07.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177554?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Levanger | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 7483/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4257247107) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177545?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil husby | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 7474/2020 | Administrasjon Forespørsel på status byggesak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177500?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag SA | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 7429/2020 | Teknisk område og landbruk Anmodning om rekvisisjon og tillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/177503?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 7432/2020 | Teknisk område og landbruk Personalmøte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/172301?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ansatte v/ Borglia barnehage | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 2236/2020 | Barnehage