Postliste http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/ einnsyn.frosta.kommune.no Forberedende behandling av klagesaker http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168890?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12278/2019 | Teknisk område og landbruk Mostad - Status på Fylkesmannens behandling av klage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168711?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 12099/2019 | Teknisk område og landbruk Vedr. port http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167648?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Promid | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 11037/2019 | Barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184826 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170593?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 533/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 875948962 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170592?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 532/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918087966 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170591?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 531/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981372778 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170589?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 529/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993514772 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170587?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 527/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985856435 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170584?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 524/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912043509 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170583?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 523/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969325497 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170582?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 522/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997433432 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170581?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 521/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969257343 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170580?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 520/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 921839154 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170579?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 519/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969220091 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170578?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 518/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912170225 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170577?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 517/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 991459251 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170576?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 516/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913010264 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170575?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 515/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 983196942 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170574?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 514/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 974239388 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170573?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 513/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987606843 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170572?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 512/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184389 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170571?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 511/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 921695527 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170570?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 510/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969603470 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170569?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 509/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 984944799 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170568?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 508/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 884370272 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170567?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 507/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 817229352 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170566?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 506/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912888312 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170565?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 505/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969433826 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170564?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 504/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869185272 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170563?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 503/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 975824470 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169840?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 13225/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184389 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169838?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 13223/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969326469 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169837?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 13222/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184826 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169834?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 13219/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969220091 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169833?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 13218/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992064668 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169832?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 13217/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 984944799 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169829?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 13214/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969292386 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168848?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12236/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 820447042 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168847?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12235/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969640635 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168846?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12234/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918327282 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168845?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12233/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 988300721 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168844?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12232/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 983646174 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168843?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12231/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969185032 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168840?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12228/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990143676 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168839?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12227/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 984378831 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168838?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12226/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970569642 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168835?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12223/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 973056964 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168834?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12222/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969639718 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168833?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12221/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969153661 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168832?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12220/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 996568326 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168830?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12218/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 974239418 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168829?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12217/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997862864 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168828?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12216/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976357612 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168827?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12215/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969641348 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168826?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12214/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969183609 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168825?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12213/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 979752180 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168824?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12212/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970163980 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168821?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12209/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 996535142 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168820?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12208/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 977079659 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168819?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12207/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969607417 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168818?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12206/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998816017 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168817?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12205/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969363798 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168816?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12204/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 988890103 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168814?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12202/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969689812 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168813?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12201/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 980000869 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168812?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12200/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 983974112 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168811?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12199/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 885900372 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168810?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12198/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969326469 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168809?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12197/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184540 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168808?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12196/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 983527752 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168807?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12195/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969433826 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168806?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12194/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985264457 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168805?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12193/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987705361 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168804?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12192/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985205418 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168803?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12191/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 875948962 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168802?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12190/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 980430901 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168801?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12189/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 914633540 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168800?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12188/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992064668 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168799?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12187/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969686538 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168798?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12186/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 813094762 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168797?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12185/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912170225 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168796?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12184/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915122965 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168795?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12183/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981419820 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168794?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12182/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990729808 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168793?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12181/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981372778 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168792?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12180/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985856435 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168791?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12179/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981444914 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168790?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12178/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969220091 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168789?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12177/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 921839154 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168788?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12176/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 991459251 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168786?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12174/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993514772 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168785?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12173/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969325497 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168784?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12172/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969155230 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168783?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12171/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 971580437 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168782?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12170/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985199752 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168781?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12169/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 975824470 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168780?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12168/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997433432 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168779?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12167/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 817229352 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168778?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12166/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 974239388 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168777?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12165/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969690667 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168776?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12164/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 983196942 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168775?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12163/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912675408 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168774?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12162/2019 | Teknisk område og landbruk Tilsvar til beklagelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169171?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Støttegruppe etter 22. juli | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 12556/2019 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184389 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168773?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12161/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981012550 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168772?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12160/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 895626422 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168771?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12159/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912043509 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168770?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12158/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987606843 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168769?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12157/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918087966 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168768?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12156/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 971077360 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168767?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12155/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969437066 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168766?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12154/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 984944799 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168765?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12153/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987063351 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168764?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12152/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912888312 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168763?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12151/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 977221811 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168761?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12149/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 975424804 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168760?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12148/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 884370272 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168759?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12147/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992142421 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168758?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12146/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969603470 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168757?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12145/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913010264 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168756?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12144/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912823261 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168755?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12143/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 986389407 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168754?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12142/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869185272 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168753?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12141/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970066810 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168752?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12140/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976946707 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168750?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12138/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184826 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168749?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12137/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969257343 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168748?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12136/2019 | Teknisk område og landbruk Oversendelse av klage Kransarvika http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170018?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 13403/2019 | Teknisk område og landbruk Oversendelse av klage Kransarvika http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169924?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 13309/2019 | Teknisk område og landbruk Oversendelse av uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169695?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: PRETOR ADVOKAT AS | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 13080/2019 | Teknisk område og landbruk Uttalelse vedrørende dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av tomter i Kransarvika - kommunenes alternative forlag til plassering og størrelse på tomt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169608?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 12993/2019 | Teknisk område og landbruk Kommentar til saksutredningen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169595?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henrik Sanden | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 12980/2019 | Teknisk område og landbruk Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av tomter i Kransarvika - Frosta -34/1 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169542?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 12927/2019 | Teknisk område og landbruk Plankart etter endringer http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168896?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSHAUG UTBYGGING AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12284/2019 | Teknisk område og landbruk Igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168549?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Bjørnes AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 11937/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168409?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Bjørnes AS | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11797/2019 | Teknisk område og landbruk Barnehagesaken - innspill http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169381?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Juberg | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 12766/2019 | Barnehage Referat fra møte 08.11.19 i tverrfaglig barnehageteam http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168514?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta kommune v/fysioterapeut m.fl. | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11902/2019 | Barnehage Innkalling til tverrfaglig barnehageteam 25.10.19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168028?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta kommune v/fysioterapeut m.fl. | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11417/2019 | Barnehage Svar på forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170206?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Rom | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 146/2020 | Administrasjon Forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170065?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Rom | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 5/2020 | Administrasjon Svar på høringsinnspill http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168015?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygg Trafikk Trøndelag | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11404/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på forespørsel om kommunepin http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169813?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Synnøve Follesøy | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 13198/2019 | Administrasjon Svar på høringsinnspill http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168013?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Kvam | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11402/2019 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om kommunepin http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169791?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synnøve Follesøy | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 13176/2019 | Administrasjon Svar på høringsinnspill http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168012?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjelsåsen Vel | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11401/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på forespørsel om kommunepin http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169742?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Zanto Eltervåg | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 13127/2019 | Administrasjon Fellingsrapport - Buset, Flægstad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170732?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Østerlie | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 672/2020 | Teknisk område og landbruk Forespørsel om kommunepin http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169111?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Zanto Eltervåg | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 12496/2019 | Administrasjon Fellingsrapport http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170555?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Ola Stene | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 495/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på forespørsel om kommunepins http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167224?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Storsveen | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 10613/2019 | Administrasjon Fellingsrapport 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170413?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Grunneierlag | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 353/2020 | Teknisk område og landbruk Fellingsrapport 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170223?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Hovdal | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 163/2020 | Teknisk område og landbruk Fellingsrapport 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170222?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Alstadvold | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 162/2020 | Teknisk område og landbruk Fellingsrapport http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170137?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Jørstad | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 77/2020 | Teknisk område og landbruk Fellingsrapport http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170136?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Reinås | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 76/2020 | Teknisk område og landbruk Svar på søknad om økonomisk støtte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169676?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta pensjonistlag v/Knut Bakken | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 13061/2019 | Administrasjon Fellingsrapport http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170116?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Pettersen | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 56/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om økonomisk støtte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169116?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta pensjonistlag v/Knut Bakken | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 12501/2019 | Administrasjon Fellingsrapport 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170113?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Alstad | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 53/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om dekning av utgifter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168551?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta Historielag | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 11939/2019 | Administrasjon Uttalelse til reguleringsplan Risethøgda http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169545?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 12930/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på søknad om økonomisk støtte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168550?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Musikklaget Klang | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 11938/2019 | Administrasjon Kommunalt tilskudd for november og desember 2019 til Espira Juberg Gårdsbarnehage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168045?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira barnehager AS | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 11434/2019 | Barnehage Revidert reguleringsplan Risethøgda http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169544?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Allskog SA | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 12929/2019 | Teknisk område og landbruk Bergslia trinn 2 - revidert detaljregulering av 09.11.2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169303?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Promidt AS | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 12688/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om økonomisk støtte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168434?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Musikklaget Klang | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 11822/2019 | Administrasjon Barnetall pr. 01.11.2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168034?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 11423/2019 | Barnehage Svar på søknad om fradeling av kårbolig http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170538?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Petter Brenne | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 478/2020 | Teknisk område og landbruk Rapport etter kartlegging av miljøverdier http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168533?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Allskog SA | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 11921/2019 | Teknisk område og landbruk Vedr. beregningsgrunnlag kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167293?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 10682/2019 | Barnehage Kontrollutvalgets budsjett for 2020 - Svarbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170492?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Konsek Trøndelag IKS | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 432/2020 | Administrasjon Tilsynsrapport - Nertunet 36 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170115?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 55/2020 | Teknisk område og landbruk Bekreftet mottatt annonse 10.12.2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169461?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 12846/2019 | Administrasjon Godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167649?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 11038/2019 | Barnehage Høringsuttalelse til budsjettet 2020 og økonomiplan 2020-2023 - Svarbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170485?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta Ungdomsråd | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 425/2020 | Administrasjon Tilsynsrapport - Nertunet 38 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170114?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 54/2020 | Teknisk område og landbruk Annonse Kommunestyremøte 10.12.2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169449?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 12834/2019 | Administrasjon Utbetaling av kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169585?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅLESUND JAMII ISLAMSK SENTER | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 12970/2019 | Administrasjon Bygningsmessig sikkerhetsvurdering av barnehage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169377?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: RG-prosjekt AS | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 12762/2019 | Barnehage Beregningsgrunnlag kommunalt tilskudd til Espira Juberg Gårdsbarnehage http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167248?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira kunnskapsbarnehagen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 10637/2019 | Barnehage Rapport over bruken av tildelte midler 2019 og budsjett 2020 (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170660?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 600/2020 | Administrasjon Høringsuttalelse til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - Svarbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170484?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta Frosta | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 424/2020 | Administrasjon Utbetaling av kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169584?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: THAI BUDDHISTFORENING TRONDHEIM | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 12969/2019 | Administrasjon Varsel om tilsyn med fyringsanlegg - Kjerkbakken 20 (H0101) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168895?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12283/2019 | Teknisk område og landbruk Bekreftet mottatt annonse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168119?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11508/2019 | Administrasjon Høringsuttalelse til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 - Svarbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170480?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fellesrådet for funksjonshemmde og eldre i Frosta kommune | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 420/2020 | Administrasjon ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170508?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 448/2020 | Pleie og omsorg Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0010 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170530?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 470/2020 | Teknisk område og landbruk Utbetaling av kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169582?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN - DEN NORSKE UNION | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 12967/2019 | Administrasjon Skisse trasevalg stikkledninger Bolkan - Lein http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169539?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Olsen | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 12924/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om utsettelse på opparbeiding av gangsti mellom Kvamtoppen barnehage og Myra nærmiljøanlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169032?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune v/ Dag Ystad | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 12417/2019 | Barnehage Uttalelse fra revisjonen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168938?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 12326/2019 | Teknisk område og landbruk Varsel om tilsyn med fyringsanlegg - Kjerkbakken 20 (H0201) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168885?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12273/2019 | Teknisk område og landbruk Annonse kommunestyremøte 05.11.2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168118?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11507/2019 | Administrasjon Søknad om fradeling av kårbolig - nye momenter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167956?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Petter Brenne | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 11345/2019 | Teknisk område og landbruk Påminnelse - utbedring av anlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170524?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: BAKKEN-ELEKTRO AS | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 464/2020 | Teknisk område og landbruk Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170442?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 382/2020 | Administrasjon ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170496?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 436/2020 | Pleie og omsorg Ferdigmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170401?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Entreprenør AS | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 341/2020 | Teknisk område og landbruk Utbetaling av kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169581?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVENSKA KYRKAN I NORGE | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 12966/2019 | Administrasjon Orientering til grunneier og Rapp i.l. om støtte til gangsti mellom Kvamtoppen og Myra nærmiljøanlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169027?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vibeke Breiset m.fl. | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 12412/2019 | Barnehage Klage på kommunens vedtak i sak som gjelder dispensasjon fra LNFR-formålet - fradeling av boligtomt på eiendommen Frosta 006/003, 005 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168583?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11971/2019 | Teknisk område og landbruk Tilsynsrapport - Bergtunvegen 8 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168414?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11802/2019 | Teknisk område og landbruk Annonse Kommunestyremøte 15.10.2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168116?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11505/2019 | Administrasjon Påminnelse - pålegg om utbedring av elektrisk anlegg - Gatelys Vinnabakken http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170512?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 452/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om økonomisk støtte - Svarbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170431?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta Frivilligsentral | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 371/2020 | Administrasjon Utbetaling av kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169580?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STJØRDAL ISLAMISKE KULTURSENTER (SIK) | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 12965/2019 | Administrasjon Dokumentasjon på aktuelle arbeidsmiljøfaktorer http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169373?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet Midt-Norge | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 12758/2019 | Barnehage Tilsynsrapport - Bergsåsvegen 34 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168381?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11770/2019 | Teknisk område og landbruk Aksept av friluftsmidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167638?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11027/2019 | Barnehage Påminnelse - pålegg om utbedring av elektrisk anlegg - Skardsvegen 38 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170511?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 451/2020 | Teknisk område og landbruk Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Sør-Innherad kirkelige fellesråd - Svarbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170428?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sør-Innherad kirkelige fellesråd | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 368/2020 | Administrasjon Utbetaling av kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169579?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STEINKJER LIV OG TROSSAMFUNN | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 12964/2019 | Administrasjon Vedr. møte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168570?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Fjæran | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 11958/2019 | Ordfører Tilsynsrapport - Bergsåsvegen 36 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168380?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11769/2019 | Teknisk område og landbruk Statsbudsjettet 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170264?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 204/2020 | Administrasjon Søknad om spillemidler til Kvamme alpinanlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170006?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rapp IL | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 13391/2019 | Teknisk område og landbruk Utbetaling av kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169578?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: PINSEMENIGHETEN SION VERDAL | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 12963/2019 | Administrasjon Kostnadsdokumentasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169263?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 12648/2019 | Administrasjon ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168932?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal lensmannskontor | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 12320/2019 | Pleie og omsorg Ønske om møte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168142?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Fjæran | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11531/2019 | Ordfører Tilsynsrapport - Skardsvegen 44 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168163?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11552/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170754?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maja Skaret Sætran | Journaldato: 19.01.2020 | RegistryNumber: 694/2020 | Administrasjon Svar på purring av fradelingsvedtak, sendt elektronisk den 26.08.2019. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170307?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brauten Eiendom AS | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 247/2020 | Teknisk område og landbruk Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0002 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170371?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 311/2020 | Teknisk område og landbruk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168278?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11667/2019 | Administrasjon Utbetaling av kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169576?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: PINSEMENIGHETEN BETEL, TRONDHEIM | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 12961/2019 | Administrasjon Opplæringskontrakt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169460?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 12845/2019 | Administrasjon Kommentarer til merknader vedr. omlegging av veg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169194?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Inge Moksnes | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 12579/2019 | Teknisk område og landbruk Oversending av tilsagnsbrev, etablering av pant og utbetaling av tilskuddet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169031?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lindorff AS | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 12416/2019 | Administrasjon Sluttutbetaling Frostating UKL - Planlegging. Mobilisering http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169106?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 12491/2019 | Administrasjon Svar purring på tilbakemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168721?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 12109/2019 | Teknisk område og landbruk Tilsynsrapport - Bergtunvegen 6 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168162?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11551/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170750?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl-Magnus Rønningen Moldekleiv | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 690/2020 | Administrasjon Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170687?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Einar Almlid | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 627/2020 | Teknisk område og landbruk Svar i klagesak vedrørende tiltak på eiendommen 93/10 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170461?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 401/2020 | Teknisk område og landbruk Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0006 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170370?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 310/2020 | Teknisk område og landbruk Høringsuttalelse til budsjettet 2020 og økonomiplan 2020-2023 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169900?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Ungdomsråd | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 13285/2019 | Administrasjon Tillatelse til tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169713?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Solbakken | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 13098/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4061990500) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169694?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove-Mette Viktil | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 13079/2019 | Administrasjon Utbetaling av kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169574?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: PINSEKIRKEN TABERNAKLET | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 12959/2019 | Administrasjon Ekstra rengjøring http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167663?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skogly Ungdomslag | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 11052/2019 | Barnehage Purring på vedtak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168881?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brauten Eiendom AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12269/2019 | Teknisk område og landbruk Purring på tilbakemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168719?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 12107/2019 | Teknisk område og landbruk ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168274?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal lensmannskontor | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 11663/2019 | Pleie og omsorg Tilsynsrapport - Øvre Skogbrynet 16 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168161?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11550/2019 | Teknisk område og landbruk Klage på rammetillatelse til omlegging av veg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168129?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Kvernmo m.fl. | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11518/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170756?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Merete Møller | Journaldato: 19.01.2020 | RegistryNumber: 696/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170694?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Hjelde | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 634/2020 | Administrasjon Etablering av bobilcamping i Kvitsandvika på Frosta, gnr. 67 bnr. 10 - ønske om svar på punkter etter møte med Fylkesmann og Fylkeskommunen. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170276?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 216/2020 | Teknisk område og landbruk Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0005 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170369?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 309/2020 | Teknisk område og landbruk Signert tilsagnsbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170230?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 170/2020 | Administrasjon Svar på klage om deponering av masse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169952?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnbjørg Nygaard Leitao m.fl. | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 13337/2019 | Teknisk område og landbruk Høringsuttalelse til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169881?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta Frosta | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 13266/2019 | Administrasjon Søknad om statstilskudd for 2008 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169365?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 12750/2019 | Barnehage Utbetaling av kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169573?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NLM TROSSAMFUNN | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 12958/2019 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4061990500) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169444?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Evenshaug | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 12829/2019 | Administrasjon Tilleggsinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169274?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Solbakken | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 12659/2019 | Teknisk område og landbruk Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168652?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 12040/2019 | Administrasjon Signert kjøpekontrakt og forslag til avtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168568?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11956/2019 | Teknisk område og landbruk Tilsynsrapport - Skardsvegen 48 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168160?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11549/2019 | Teknisk område og landbruk Tillatelse til tiltak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167818?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Inge Moksnes | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11207/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170713?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Moen | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 653/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170657?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 597/2020 | Administrasjon Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0015 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170368?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 308/2020 | Teknisk område og landbruk ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169512?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 12897/2019 | Administrasjon Svar på tilbakemelding på søknad om tilskudd til tilpasning av bolig, etableringstilskudd og startlån http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170076?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Magne Paaske | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 16/2020 | Administrasjon 2. gangs purring vedr. bestemmelser om minimumsavtand fyllingsfot langs privat veg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169856?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnbjørg Nygaard Leitao m.fl. | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 13241/2019 | Teknisk område og landbruk Innspill på Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169805?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fellesrådet for funksjonshemmde og eldre i Frosta kommune | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 13190/2019 | Administrasjon Utbetaling av kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169572?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUMAN ETISK FORBUND | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 12957/2019 | Administrasjon Søknad om tilskudd UKL http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168565?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hauganfjæra camping | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11953/2019 | Administrasjon Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4061990500) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168538?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beate Lutdal | Journaldato: 10.11.2019 | RegistryNumber: 11926/2019 | Administrasjon Forslag til ny avtale (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168393?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11782/2019 | Teknisk område og landbruk Renteendring for lån 8317.50.40776 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168181?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11570/2019 | Administrasjon Rapportering egenmeldt sykefravær 3. kvartal http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168026?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11415/2019 | Administrasjon Igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167599?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 10988/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170712?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim André Kvamvold | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 652/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170656?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Rendum | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 596/2020 | Administrasjon Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0017 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170367?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 307/2020 | Teknisk område og landbruk Punkter som kom opp i møte med Fylkeskommunen og Fylkesmannen i oppstartsmøte for ny bobilparkering på gnr. 67 bnr. 10 på Frosta - fredag 6 september - gjennomgang og svar på disse. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168968?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 12356/2019 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Søknad om tilskudd til tilpasning av bolig, etableringstilskudd og startlån - Tilsagn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170061?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.01.2020 | RegistryNumber: 1/2020 | Administrasjon Årsavgift motorvarmere og lading av bil ved Frostatunet 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169562?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta kommune m.fl. | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 12947/2019 | Administrasjon Utbetaling av kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169571?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELLIGE ANNA MENIGHET - DEN RUSSISKE ORTODOKSE KIRKE | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 12956/2019 | Administrasjon 2. gangs purring vedr. bestemmelser om minimumsavtand fyllingsfot langs privat veg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169596?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gilberto B Leitao m.fl. | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 12981/2019 | Teknisk område og landbruk Ferdigmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169280?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: WINGES SERVICE AS | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 12665/2019 | Teknisk område og landbruk Sluttrapport salamanderdamprosjekt Hogstadskogen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169177?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Hagen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 12562/2019 | Administrasjon Kjøpekontrakt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168392?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11781/2019 | Teknisk område og landbruk Renteendring for lån 8317.50.47347 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168180?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11569/2019 | Administrasjon Tilsynsrapport - Skardsvegen 42 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168158?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11547/2019 | Teknisk område og landbruk Rapport egenmeldt sykefravær 3. kvartal 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168023?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11412/2019 | Administrasjon 083/010 Signert gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167583?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 10972/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170710?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonje Bratsvedal Berg | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 650/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170652?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Esten Breimo | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 592/2020 | Administrasjon Tilsyn - utsettelse av frist http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170503?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 443/2020 | Teknisk område og landbruk Refusjonskrav lønnstilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170378?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV skanning | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 318/2020 | Administrasjon Søknad om avvik fra punkt i TEK17 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170406?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 346/2020 | Teknisk område og landbruk Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0007 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170366?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 306/2020 | Teknisk område og landbruk Kontantstøtte for desember 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170080?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 20/2020 | Barnehage Refusjonskrav http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170203?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav Skanning | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 143/2020 | Administrasjon Tilsagn på tilskudd til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170060?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 13445/2019 | Administrasjon Antall barn pr. 01.01.2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169996?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espira Juberg gårdsbarnehage | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 13381/2019 | Barnehage Oversending av tilsagnsbrev, etablering av pant og utbetaling av tilskuddet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169794?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lindorff AS | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 13179/2019 | Administrasjon Referat fra årsmøte, 20.11.19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169646?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Møtedeltakerne | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 13031/2019 | Administrasjon Melding om vedtak (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169719?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 13104/2019 | Administrasjon Utbetaling av kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169570?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELIHU-MENIGHETEN | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 12955/2019 | Administrasjon Svar i klagesak vedrørende tiltak på eiendommen 93/10 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169474?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 12859/2019 | Teknisk område og landbruk Motorvarmere på Frostatunet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169202?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 12587/2019 | Administrasjon Inndragning av tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169211?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 12596/2019 | Administrasjon Sluttutbetaling prosjekt Restaurering av salamanderdammene i Hogstadskogen, samt godkjenning av ekstrabevilgning (kopi) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169067?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 12452/2019 | Administrasjon Igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168729?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STENE TØMRERSERVICE AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 12117/2019 | Teknisk område og landbruk Signert overtakelsesprotokoll http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168407?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11795/2019 | Administrasjon Tilsynsrapport - Skardsvegen 40 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168157?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11546/2019 | Teknisk område og landbruk Renteendring for lån 8317.50.30908 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168176?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11565/2019 | Administrasjon Svar på henvendelse vedr. takstgrunnlaget for eiendomsskatt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167681?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Tolnes | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11070/2019 | Administrasjon Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170707?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Carina Sundman | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 647/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170610?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Lysaanes | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 550/2020 | Administrasjon Tilsagn om tilskudd til midlertidig lønnstilskudd forlenges http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170375?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 315/2020 | Administrasjon Ferdigmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170475?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 415/2020 | Teknisk område og landbruk Langtidsplan pilegrimssatsing http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170438?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalt Pilegrimssenter | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 378/2020 | Administrasjon Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0004 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170365?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 305/2020 | Teknisk område og landbruk Kvartalsrapport 4, samt årsrapport 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170027?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coperio bedriftshelsetjeneste | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 13412/2019 | Administrasjon Purring - oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170034?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torill Juberg Moe | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 13419/2019 | Teknisk område og landbruk Tilskudd til Espira Juberg gårdsbarnehage for jan.- febr. 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169286?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espira barnehager AS | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 12671/2019 | Barnehage Ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169852?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lein- Nilssen AS v. Johan Pedersen | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 13237/2019 | Teknisk område og landbruk Signert tilsagnsbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169793?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 13178/2019 | Administrasjon Tilsagn om tilskudd til varig lønnstilskudd - forlengelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169787?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 13172/2019 | Administrasjon Moksnesåsen friluftsområde http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169741?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 13126/2019 | Administrasjon Igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169496?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STEBO HUSVOGNER AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 12881/2019 | Teknisk område og landbruk Utbetaling av kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169569?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELIHU FROSTA | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 12954/2019 | Administrasjon Motorvarmere ved Frostatunet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169198?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 12583/2019 | Administrasjon Årsmøte Frostastiens venner - innkalling og sakliste http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169045?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle interesserte | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 12430/2019 | Administrasjon Tilsagn 2018 om tilskudd til formidling/skiltplanlegging, Frostating utvalgte kulturlandskap http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168326?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 11715/2019 | Administrasjon Signert kjøpekontrakt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168172?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11561/2019 | Administrasjon Purring på søknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168087?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STENE TØMRERSERVICE AS | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 11476/2019 | Teknisk område og landbruk 083/003, 083/016, 082/014, 087/014 Signert gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167481?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: HOLMEN PARK & ANLEGG AS | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 10870/2019 | Teknisk område og landbruk Rullering av hovedplan avløp - referat fra arbeidsmøte 29.08.19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/166448?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halfdan Jonsson m.fl. | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 9837/2019 | Teknisk område og landbruk Purring - klage på deponering av masse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168022?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnbjørg Nygaard Leitao | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 11411/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170670?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christina Høiseth | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 610/2020 | Administrasjon Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170531?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisbeth Berg Tangstad | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 471/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170609?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tipu Saleem | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 549/2020 | Administrasjon Årsrapport 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170544?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 484/2020 | Administrasjon Ferdigmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170471?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 411/2020 | Teknisk område og landbruk 045/011 - Vagnåsen - Gravemelding2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170465?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 405/2020 | Teknisk område og landbruk Ferdigmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170476?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 416/2020 | Teknisk område og landbruk Forlengelse av tilsagn av midlertidig lønnstilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170374?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 314/2020 | Administrasjon Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0003 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170364?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 304/2020 | Teknisk område og landbruk Slamrapport desember 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170345?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 285/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om midler til å gjennomføre kartlegging av friluftsområder i Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169728?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 13113/2019 | Administrasjon Ferdigattest for oppført enebolig på gnr. 66 bnr. 43. Raimondas Jurcaitis. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170054?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lein- Nilssen AS v. Johan Pedersen. | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 13439/2019 | Teknisk område og landbruk Årsavgift motorvarmere og lading av bil ved kommunehuset 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169154?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddgeir Alstad m.fl. | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 12539/2019 | Administrasjon Svar på søknad om lån http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169510?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 12895/2019 | Administrasjon Søknad om tilskudd til tilpasning av bolig, etableringstilskudd og startlån - Tilsagn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169648?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 13033/2019 | Administrasjon Igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169497?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: WINGES SERVICE AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 12882/2019 | Teknisk område og landbruk 092/029 Tilbakemelding søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169422?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: HOLMEN PARK & ANLEGG AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 12807/2019 | Teknisk område og landbruk Utbetaling av kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169568?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: DEN KATOLSKE KIRKE I MIDT NORGE TRONDHEIM STIFT | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 12953/2019 | Administrasjon Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169540?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 12925/2019 | Teknisk område og landbruk Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169386?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Morten Hokstad | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 12771/2019 | Teknisk område og landbruk Anmodning om uttalelse ti søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169139?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stjørdal lensmannskontor | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 12524/2019 | Administrasjon Ferdigattest for oppført fritidsbolig på gnr. 34 bnr. 68. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169062?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: CK NOR BYGG AS | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 12447/2019 | Teknisk område og landbruk Varsel om valgt medlem og varamedlem i vannregionutvalget i Trondelag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168614?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 12002/2019 | Administrasjon Tilbakemelding på Varsel om valgt medlem og varamedlem til fellesrådet for funksjonshemmede og eldre 2019-2023 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168912?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ågot Ingeborg Istad | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12300/2019 | Administrasjon Signert tilbakeleveringsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168649?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 12037/2019 | Teknisk område og landbruk Tilsagn om varig lønnstilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168659?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Trøndelag | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 12047/2019 | Teknisk område og landbruk Kontantstøtte for oktober 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168453?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11841/2019 | Barnehage Rekvisisjon av oppmålingsforretning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168598?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Skogly | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11986/2019 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Varsel om valgt medlem og varamedlem til Frosta Fjellstyre http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168611?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Haugom Breiset | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11999/2019 | Administrasjon Overføring av hjemmel til andel i borettslag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168138?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Innherred AS | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11527/2019 | Administrasjon 042/076 Signert sanitærsøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168043?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11432/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4181390818) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170759?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegar Løvrød | Journaldato: 19.01.2020 | RegistryNumber: 699/2020 | Administrasjon 003/078 Utslippssøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170736?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sebastian Ng | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 676/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170665?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Gresdahl | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 605/2020 | Administrasjon Svar på anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170460?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 400/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170453?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katrine Gridseth | Journaldato: 11.01.2020 | RegistryNumber: 393/2020 | Administrasjon Søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170419?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Kristian Kvamme | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 359/2020 | Teknisk område og landbruk Erklæring ansvarsrett http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170377?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 317/2020 | Teknisk område og landbruk Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Eldretunet 0001 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170363?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 303/2020 | Teknisk område og landbruk Rapportering 4. kvartal 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170265?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk Sentralbyrå | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 205/2020 | Administrasjon Anmodning om utbetaling av OU-midler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170135?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 75/2020 | Pleie og omsorg 120/003 Godkjent sanitærsøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169969?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mali Liberg Hønnås | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 13354/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170017?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Diana Beate Kvam | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 13402/2019 | Administrasjon Purring på personalopplysninger i forbindelse med kommunale verv http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169679?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Røste m.fl. | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 13064/2019 | Administrasjon Forlengelse av lærekontrakt som følge av avbrudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169765?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 13150/2019 | Administrasjon Kontantstøtterapport for nov. 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169513?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Familie- og pernsjonsytelser Vadsø | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 12898/2019 | Barnehage Søknad om tilskudd til tilpasning - Tilsagn http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169495?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 12880/2019 | Administrasjon Refusjonskrav lønnstilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169176?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Trøndelag m.fl. | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 12561/2019 | Administrasjon Utbetaling av kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169567?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 12952/2019 | Administrasjon Befaringer og møter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169709?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 13094/2019 | Administrasjon ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169683?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 13068/2019 | Pleie og omsorg Vedrørende oppbygging av naust http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169502?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALBERG SLEKTSGÅRD AS | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 12887/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169462?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 12847/2019 | Teknisk område og landbruk Utfyllende opplysninger til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169138?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Kristian Steig Krog | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 12523/2019 | Administrasjon 092/029 - Varteig - Gravemelding 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169328?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOLMEN PARK & ANLEGG AS | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 12713/2019 | Teknisk område og landbruk Fornyet forsikringsavtale - 1364073 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169325?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP Skadeforsikring AS | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 12710/2019 | Administrasjon Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169283?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: WINGES SERVICE AS | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 12668/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på spørsmål vedr. tilskudd til private barnehager http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169207?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 12592/2019 | Barnehage Vedr. vintervedlikehold veg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169267?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Nordahl | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 12652/2019 | Teknisk område og landbruk Delingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169024?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Morten Hokstad | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 12409/2019 | Teknisk område og landbruk Referat fra møte, 24.10.19 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169042?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Interimstyret | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 12427/2019 | Administrasjon Signert avtale om lading av elbil på uttak for motorvarmer http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169028?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Møller | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 12413/2019 | Administrasjon Slamrapporter september 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168975?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 12363/2019 | Teknisk område og landbruk Varsel om valgt medlem og varamedlem til fellesrådet for funksjonshemmede og eldre 2019-2023 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168702?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Boje Reitan m.fl. | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 12090/2019 | Administrasjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 919826746 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168849?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12237/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168664?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: CK NOR BYGG AS | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 12052/2019 | Teknisk område og landbruk Varsel om valgt medlem og varamedlem til Frosta Fjellstyre http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168499?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig-Bjørnar Iversen m.fl. | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11887/2019 | Administrasjon Henvendelse vedr. startlånssøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168318?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 11707/2019 | Administrasjon Signert avtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168218?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Fredriksen | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 11607/2019 | Teknisk område og landbruk Forebygging http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167796?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvamtoppen barnehage | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11185/2019 | Barnehage Orientering om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167688?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11077/2019 | Barnehage Korrigering vedr. festeavgift 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168130?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Innherad kirkelige fellesråd | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11519/2019 | Administrasjon Oppgjørsskjema http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168133?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Innherred AS | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11522/2019 | Administrasjon Akseptskjema ansettelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168103?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Oline Leangen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11492/2019 | Administrasjon 042/076 - Gravemelding 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168041?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11430/2019 | Teknisk område og landbruk Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168029?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 11418/2019 | Administrasjon Oppsigelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167961?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 11350/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4181390818) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170757?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Danilo Radenovic | Journaldato: 19.01.2020 | RegistryNumber: 697/2020 | Administrasjon Spørsmål vedr. vurderinger knyttet til offentlig avløp http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170717?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sebastian Ng | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 657/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180883651) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170711?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Rognhaug | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 651/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170654?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Rendum | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 594/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Avlastere - st. ref. (4162901814) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170561?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Berit Skjemstad | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 501/2020 | Administrasjon 012/001 - Kvamman - Gravemelding 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170416?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Kristian Kvamme | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 356/2020 | Teknisk område og landbruk Avslutning av tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap - tilbakemelding på oppfølgingsplan http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170297?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 237/2020 | Rådmannen Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170257?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Trøan | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 197/2020 | Administrasjon Nytt refusjonskrav OU-midler tilsagnsnr 18/02591 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170132?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS v/rådgiver Sissel Haugen Daldosso | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 72/2020 | Pleie og omsorg Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170144?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 84/2020 | Teknisk område og landbruk Kommunalt gebyr - Saken sendes til konfliktrådet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170026?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivan Småland | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 13411/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om betalingsutsettelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170029?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 13414/2019 | Administrasjon Ferdigattest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169855?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klevens Snekkerservice | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 13240/2019 | Teknisk område og landbruk Forlengelse av avtale med Innherred Brann og redning for 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169851?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNHERRED BRANN OG REDNING | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 13236/2019 | Teknisk område og landbruk 120/003 Gravemelding og sanitærsøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169929?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOLMEN PARK & ANLEGG AS | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 13314/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169906?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Skogly | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 13291/2019 | Administrasjon Endring i selskapsavtalen for 2020 - informasjon om vedtak http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169795?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: IKA Trøndelag iks | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 13180/2019 | Administrasjon Igangsettingstillatelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169396?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: WINGES SERVICE AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 12781/2019 | Teknisk område og landbruk 095/009 Endret krav i forbindelse med sanitærsøknad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169408?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: WINGES SERVICE AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 12793/2019 | Teknisk område og landbruk Purring - forespørsel på bekreftelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169416?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 12801/2019 | Teknisk område og landbruk Befaring og møter - Moksnesåsen friluftslivsområde http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169706?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 13091/2019 | Administrasjon Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Skardsvegen 38 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169710?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 13095/2019 | Teknisk område og landbruk Utbetaling av kommunalt tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169566?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: DAR EL EMAN ISLAMIC CENTER | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 12951/2019 | Administrasjon Utbetaling av tilskudd 2019 - oppgradering av gjerde i prioriterte kulturlandskapsområder http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169601?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 12986/2019 | Teknisk område og landbruk Purring - ferdigmelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169586?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rørmesteran | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 12971/2019 | Teknisk område og landbruk Melding om vedtak - 028/047 Klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168375?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Schrøen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 11764/2019 | Administrasjon Rapportering på ventetider 3. tertial http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169326?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 12711/2019 | Pleie og omsorg Fornyet forsikringsavtale - 1897276 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169321?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP Skadeforsikring AS | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 12706/2019 | Administrasjon Søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169327?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOLMEN PARK & ANLEGG AS | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 12712/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på oppsummering 2019 og innmelding av behov for 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168872?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 12260/2019 | Teknisk område og landbruk Slamrapport oktober 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168974?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 12362/2019 | Teknisk område og landbruk 075/005 Signert gravemelding 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168592?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Fossli | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 11980/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916172273 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168842?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 12230/2019 | Teknisk område og landbruk Delutbetaling av tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168720?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 12108/2019 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Svar på tilleggsinformasjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167275?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emilie Bjørnes | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 10664/2019 | Barnehage Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppbygging av nedblåst/revet naust http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168701?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 12089/2019 | Teknisk område og landbruk Utfyllende opplysninger til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168696?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Kristian Steig Krog | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 12084/2019 | Administrasjon Kursbevis http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168650?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise Pettersen | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 12038/2019 | Administrasjon Tilsagn om midlertidig lønnstilskudd - forlengelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168556?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Trøndelag | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 11944/2019 | Administrasjon Tilbakemelding på Melding om valgt medlem og varamedlem til kontrollutvalget 2019-2023 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168384?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Skogly | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11773/2019 | Administrasjon KOSTRA-rapportering 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168406?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 11794/2019 | Administrasjon ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168277?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 11666/2019 | Pleie og omsorg ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/154174?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 13211/2018 | Administrasjon Uttalelse til gravemelding http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168229?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk AS | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 11618/2019 | Teknisk område og landbruk Forebygging http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167785?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Borglia barnehage | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11174/2019 | Barnehage Kontantstøtte for september 2019 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167689?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV forvaltning og pensjonsytelser. Vadsø | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11078/2019 | Barnehage Arbeidsavtale http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168091?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Oline Leangen | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 11480/2019 | Administrasjon Forespørsel om uttalelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167426?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 10815/2019 | Teknisk område og landbruk 067/068 Tilbakebetaling for utgifter i forbindelse med tilknytning til kommunalt avløp http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167895?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Erik Fredriksen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11284/2019 | Teknisk område og landbruk CV og attest http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168117?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nijole Pilitauskiene | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 11506/2019 | Administrasjon Svar på søknad om permisjon http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167071?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Vist | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 10460/2019 | Pleie og omsorg Svar på søknad hvor det er endret inntektsgrunnlag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167283?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 10672/2019 | Barnehage Søknad om økonomisk støtte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168024?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Frivilligsentral | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 11413/2019 | Administrasjon Uttalelse http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168025?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 11414/2019 | Teknisk område og landbruk Signert tilsagnsbrev http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167987?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 11376/2019 | Administrasjon Finanseringsbevis http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/167996?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 11385/2019 | Administrasjon Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4181390818) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170751?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aida Jeanette Langø | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 691/2020 | Administrasjon Svar på spørsmål ang. tilknytning til offentlig avløp http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170715?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sebastian Ng | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 655/2020 | Teknisk område og landbruk Rapportering 2019 og budsjettinnspill 2020 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170658?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 598/2020 | Administrasjon Aksept av vilkår for investeringstilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/168884?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 12272/2019 | Administrasjon Søknad og CV - KOPI AV KOPI AV KOPI AV Miljøterapeuter - st. ref. (4180883651) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170655?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Rendum | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 595/2020 | Administrasjon Søknad og CV - Miljøterapeuter - st. ref. (4180236382) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170646?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Jørstad | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 586/2020 | Administrasjon Purring - Søknad om fradeling av tomt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170402?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Rosø | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 342/2020 | Teknisk område og landbruk Søknad om rivning av gammel låve og oppføring av ny driftsbygning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170415?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Kristian Kvamme | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 355/2020 | Teknisk område og landbruk Endring av reguleringsplan Viktil Hyttefelt, gnr. 28 bnr. 01 - fortetting av eksisterende hyttefelt - 1. gangs behandling - utsending til høring / offentlig ettersyn - 4 ukers svarfrist. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170296?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 236/2020 | Teknisk område og landbruk Bekymring vedr. sprengningsarbeid http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170357?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Einar Runningen | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 297/2020 | Teknisk område og landbruk Godkjenning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170309?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 249/2020 | Pleie og omsorg Godkjenning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170314?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 254/2020 | Pleie og omsorg Rapportering av tilskuddsmidler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170231?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 171/2020 | Frosta skole Søknad og CV - Lønningsmedarbeider - st. ref. (4172519711) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170216?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Shabana Amin | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 156/2020 | Administrasjon Ang. utbetaling av OU-midler http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170130?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS v/rådgiver Sissel Haugen Daldosso | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 70/2020 | Pleie og omsorg Svar på forespørsel om eiendomsskatteliste http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169982?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deloitte | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 13367/2019 | Administrasjon Anmodning om uttalelse vedr. søknad om oppføring av naust - GBNR 097/001 - Frosta kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170020?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 13405/2019 | Teknisk område og landbruk 041/009, 041/015 Avtale om avløpsrør http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170013?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Willy Nilsen m.fl. | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 13398/2019 | Teknisk område og landbruk Referat fra dialogmøte http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170090?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 30/2020 | Administrasjon Tildeling av driftskonsesjon for Aunsjøen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170011?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 13396/2019 | Teknisk område og landbruk Merknader til nabovarsel http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/170005?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondhjems seilforening | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 13390/2019 | Teknisk område og landbruk Svar på henvendelse vedr. fordeling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169776?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Viken | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 13161/2019 | Teknisk område og landbruk Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169899?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Slavisa Maksimovic | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 13284/2019 | Administrasjon Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169889?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rapp IL | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 13274/2019 | Teknisk område og landbruk Tilbakemelding på Svar på tilbakemelding om krav om foreldelse av kommunalt gebyr http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169872?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivan Småland | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 13257/2019 | Teknisk område og landbruk Tilsagn på tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Frostating - Tilrettelegge parkering og informasjonsskilt ved Hogstadskogen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169824?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 13209/2019 | Administrasjon Søknad og CV - Avlastere - st. ref. (4162901814) http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169774?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: filmon tesfay | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 13159/2019 | Administrasjon Forlengelse av midlertidig bruk av sosiale rom i lagerbygg til midlertidig bolig http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/Details/169627?sourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Alstadvold jr. | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 13012/2019 | Teknisk område og landbruk