Postliste RSS fra einnsyn.frosta.kommune.no. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.frosta.kommune.no Filtrering: Tittel: Akseptskjema Avs/Mot: Tove Risto Nilssen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178968?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Risto Nilssen | Journaldato: 20.09.2020 | Journalnr: 8893/2020 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178939?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 8864/2020 | Avdeling: Frosta skole | Tittel: Høring: Det videregående opplæringstilbudet 2021-2022 Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178941?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 8866/2020 | Avdeling: Frosta skole | Tittel: Purring - Søknad om ferdigattest Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178933?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 8858/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Uttalelse til gravemelding Avs/Mot: Frosta Vassverk AS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178962?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk AS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 8887/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Purring - Søknad om ferdigattest Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178932?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 8857/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Vedr. veg Avs/Mot: Jorunn Leangen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178938?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn Leangen | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 8863/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Uttalelse til gravemelding og sanitærsøknad Avs/Mot: Frosta Vassverk http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178963?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Vassverk | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 8888/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Gravemelding 2020 Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178937?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 8862/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Spørsmål vedr. ATF plasser (kopi) Avs/Mot: LevaFro http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178928?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: LevaFro | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 8853/2020 | Avdeling: Pleie og omsorg | Tittel: Stopp av trekk i lønn Avs/Mot: Kredinor SA http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178945?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kredinor SA | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 8870/2020 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Søknad om tilkobling og utføring av utvendig sanitæranlegg Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178936?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 8861/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Søknad om personlig ansvarsrett - bruksendring uthus Avs/Mot: Gunnar Sørlie http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178935?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Sørlie | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 8860/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Svar på henvendelse om - Kryssing/nærføring - VA-rør gjennom stikkrenne i FV 753 - Pumpestasjon - 53/4 og 7 og 107/1 i Litjvika Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178959?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 8884/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Leieavtale avfallsdunk Avs/Mot: Retura ir http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178961?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Retura ir | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 8886/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Stopp av fagforeningskontingent Avs/Mot: Kost- og ernæringsforbundet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178944?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kost- og ernæringsforbundet | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 8869/2020 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Statusoppdatering Avs/Mot: Bjørke Arkitektur AS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178892?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørke Arkitektur AS | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 8817/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Undersøkelse om vedlikehold (påminnelse) Avs/Mot: Norges handelshøyskole http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178925?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges handelshøyskole | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 8850/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Fradeling av Gårdstun på eiendommen 082/001 Avs/Mot: Jørn A Fiva Buchholdt http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178845?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn A Fiva Buchholdt | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 8770/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Undersøkelse om vedlikehold (påminnelse) Avs/Mot: Norges handelshøyskole http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178924?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges handelshøyskole | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 8849/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: 090/007 Gravemelding 2020 Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178913?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA MASKINSERVICE AS | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 8838/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Søknad om igangsettingstillatelse - tomteforberedelse Avs/Mot: Frisk Salat http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178910?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frisk Salat | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 8835/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Søknad om økonomisk støtte Avs/Mot: Frosta pensjonistlag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178905?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta pensjonistlag | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 8830/2020 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Undersøkelse om vedlikehold (påminnelse) Avs/Mot: Norges handelshøyskole http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178923?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges handelshøyskole | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 8848/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Rammesøknad tilbygg veksthus Avs/Mot: Frisk Salat http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178909?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frisk Salat | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 8834/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Tilbud om konsert Avs/Mot: Magne Skjævesland http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178904?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Skjævesland | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 8829/2020 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Undersøkelse om vedlikehold Avs/Mot: Norges handelshøyskole http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178922?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges handelshøyskole | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 8847/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Svar på korrigert egenerklæring om konsesjonsfrihet Avs/Mot: Heimdal Eiendomsmegling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178828?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heimdal Eiendomsmegling | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 8753/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Vedr. tillatelse for salg av fyrverkeri Avs/Mot: Frosta Bobil & Caravan AS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178888?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Bobil & Caravan AS | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 8813/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Innspill til fylkeskommunenes investeringstiltak for trafikksikkerhet 2021 Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/178814?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 8739/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk |