Postliste RSS fra einnsyn.frosta.kommune.no. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.frosta.kommune.no Filtrering: Tittel: Høring av forslag til regelverksendringer Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177075?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 7006/2020 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Høring - Forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Avs/Mot: Helse og omsorgsdepartementet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177073?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse og omsorgsdepartementet | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 7004/2020 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Avløp Tautra Mariakloster Avs/Mot: Norconsult AS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177079?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 7010/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Oversendelse av bilder samt oppfølgingsspørsmål Avs/Mot: Innherred Brann og Redning http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177050?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred Brann og Redning | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 6981/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket Avs/Mot: ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177038?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 6969/2020 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Krav om refusjonsgaranti Avs/Mot: FAGERHAUG KRISTNE SKOLE SA http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177069?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERHAUG KRISTNE SKOLE SA | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 7000/2020 | Avdeling: Frosta skole | Tittel: Søknad om oppføring av carport Avs/Mot: Bernt Korsnes http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177070?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Korsnes | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 7001/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Krav om sammenslåing av matrikkelenheter Avs/Mot: Knut Helge Brevik http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177033?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Helge Brevik | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 6964/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Registreringsskjema for adgangskort Avs/Mot: POM http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177066?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: POM | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 6997/2020 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Avslutning av konto Avs/Mot: DNB http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177034?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 6965/2020 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Anmodning om forlenget frist i sommerferien for høringsuttalelse i dispensasjonssaker Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177074?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 7005/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Erstatning ved produksjonssvikt Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177076?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 7007/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6 Avs/Mot: Helse og omsorgsdepartementet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177023?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse og omsorgsdepartementet | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6954/2020 | Avdeling: Pleie og omsorg | Tittel: Forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget - Høring Avs/Mot: Kommunaldepartementet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/176997?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunaldepartementet | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6928/2020 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Refusjonskrav for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Avs/Mot: Helsedirektoratet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177001?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6932/2020 | Avdeling: Pleie og omsorg | Tittel: Data til matrikulering på eiendom 103/1 Avs/Mot: Nidaros Oppmåling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/176992?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nidaros Oppmåling | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6923/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Melding til Tinglysing Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/176896?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6828/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Ferdigmelding sanitæranlegg. 83/19 Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/176994?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6925/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/176988?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6919/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Forespørsel om praksisplass for PPU-student høst 2020 -purring Avs/Mot: NORD universitet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/176990?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD universitet | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6921/2020 | Avdeling: Frosta skole | Tittel: Svar på søknad om permisjon uten lønn Avs/Mot: Janne Kristin Røstad Eriksen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/176886?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne Kristin Røstad Eriksen | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6818/2020 | Avdeling: Frosta skole | Tittel: Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage Avs/Mot: ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177005?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6936/2020 | Avdeling: Barnehage | Tittel: Melding om bygning utnntatt søknadsplikt Avs/Mot: Knut Helge Brevik http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177020?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Helge Brevik | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6951/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Søknad til uttalelse Avs/Mot: Innovasjon Norge http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177026?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6957/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Søknad om fradeling av tomt til slamavskiller Avs/Mot: Ann Mari Pettersen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177024?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Mari Pettersen | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6955/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Innsynsforespørsel Avs/Mot: Trønder-Avisa http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/176996?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trønder-Avisa | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6927/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Kartlegging av behov for smittevernutstyr Avs/Mot: Uloba - Indepentent Living Norge SA http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177006?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uloba - Indepentent Living Norge SA | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6937/2020 | Avdeling: Pleie og omsorg | Tittel: Overføring av omsorgsdager Avs/Mot: ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/176998?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6929/2020 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Invitasjon til å delta på læringsløft for å øke barn og unges deltakelse Avs/Mot: Bufetat http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/176999?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6930/2020 | Avdeling: Frosta skole | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet Avs/Mot: AKTIV INNHERRED AS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/177000?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: AKTIV INNHERRED AS | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6931/2020 | Avdeling: Teknisk område og landbruk |