Postliste RSS fra einnsyn.frosta.kommune.no. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.frosta.kommune.no Filtrering: Tittel: Purring på tilbakemelding Avs/Mot: Halvard Nordfjæran http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168719?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Nordfjæran | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 12107/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Utfyllende opplysninger til søknad om skjenkebevilling Avs/Mot: Odd Kristian Steig Krog http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168696?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Kristian Steig Krog | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 12084/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppbygging av nedblåst/revet naust Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168701?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 12089/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Tilbakemelding på Svar på tilleggsinformasjon Avs/Mot: Emilie Bjørnes http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/167275?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emilie Bjørnes | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 10664/2019 | Avdeling: Barnehage | Tittel: Korrigering på personopplysninger Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168623?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 12011/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Tilsagn på tilskudd (kopi) Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168715?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 12103/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Samlerapport etter tilsyn med tjenesten til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168699?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 12087/2019 | Avdeling: Pleie og omsorg | Tittel: Delegering av NMSK-veg- og driftsmidler til Nidaros skogforum og Innherred skognettverk Avs/Mot: Levanger kommune http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168716?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger kommune | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 12104/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Eldreråd i kommunene Avs/Mot: Rådet for et aldersvennlig NOrge http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168717?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rådet for et aldersvennlig NOrge | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 12105/2019 | Avdeling: Ordfører | Tittel: 103/001 - Island - Gravemelding 2019 Avs/Mot: Tore Bjørnes AS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168718?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Bjørnes AS | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 12106/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Søknad om startlån Avs/Mot: ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168705?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 12093/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Tilsagn om tilskudd Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168652?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12040/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Tilsagn om varig lønnstilskudd Avs/Mot: NAV Tiltak Trøndelag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168659?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Trøndelag | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12047/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Signert tilbakeleveringsskjema Avs/Mot: ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168649?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12037/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Søknad om ferdigattest Avs/Mot: CK NOR BYGG AS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168664?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: CK NOR BYGG AS | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12052/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Kursbevis Avs/Mot: Lise Pettersen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168650?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise Pettersen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12038/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Tilbakemelding på Varsel om valgt medlem og varamedlem til Utvalg Folk Avs/Mot: Grethe Kvam Aatlo http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168690?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grethe Kvam Aatlo | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12078/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Rapport og anmodning om utbetaling Avs/Mot: Egil Minde http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168657?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Minde | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12045/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Tilbakemelding på Varsel om valgt medlem og varamedlem til Utvalg Folk Avs/Mot: Berit Undersåker Skaslien http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168689?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Undersåker Skaslien | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12077/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Tilsagn investeringstilskudd - Omsorgsboliger Frostatunet Avs/Mot: Husbanken http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168631?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12019/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Varsel om valgt medlem og varamedlem til styret for Frosta Bygdemuseum Avs/Mot: FROSTA BYGDEMUSEUM http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168628?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA BYGDEMUSEUM | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12016/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Tilsagn om tilskudd Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168654?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12042/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Tilsagn om tilskudd Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168655?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12043/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Rapport og anmodning om utbetaling Avs/Mot: EGIL MINDE http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168662?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: EGIL MINDE | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12050/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Tilsagn om tilskudd Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168651?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12039/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Tilbakemelding på avviksmelding Avs/Mot: Sykehuset Levanger http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168660?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset Levanger | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12048/2019 | Avdeling: Pleie og omsorg | Tittel: Søknad om tillatelse til tiltak for byggetrinn II Kjelsåsen Avs/Mot: Grande Entreprenør http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168663?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grande Entreprenør | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12051/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Skjema for innspill om ønsket SNO-ressurs Avs/Mot: Miljødirektoratet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168673?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12061/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Forespørsel om mulighet for kommunal vigsel Avs/Mot: ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168656?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12044/2019 | Avdeling: Ordfører | Tittel: Vedrørende utbetaling av kompensasjonstilskudd og rentekompensasjon 2019 Avs/Mot: Husbanken http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/168661?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 12049/2019 | Avdeling: Administrasjon |