Postliste RSS fra einnsyn.frosta.kommune.no. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.frosta.kommune.no Filtrering: Tittel: Søknad og CV - Leder Eiendom og Infrastruktur - st. ref. (4406167036) Avs/Mot: martin Langås http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193265?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: martin Langås | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 10802/2021 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Renteendring for lån 8317.57.4239 Avs/Mot: KLP http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193280?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 10817/2021 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Renteendring for lån 8317.50.47347 Avs/Mot: KLP http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193279?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 10816/2021 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Renteendring for lån 8317.50.40776 Avs/Mot: KLP http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193278?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 10815/2021 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Renteendring for lån 8317.50.30908 Avs/Mot: KLP http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193277?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 10814/2021 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Svar vedr. oppføring av carport Avs/Mot: Bjørn Balstad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193270?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Balstad | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 10807/2021 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Kvartalsrapportering 3. kvartal 2021 Avs/Mot: Værnesregionen Barneverntjeneste http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193275?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Værnesregionen Barneverntjeneste | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 10812/2021 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - vikarordning og studieavgift Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193271?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 10808/2021 | Avdeling: Frosta skole | Tittel: Diplom Avs/Mot: TV-aksjonen NRK Plan 2021 http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193269?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: TV-aksjonen NRK Plan 2021 | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 10806/2021 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Endring i utleggstrekk Avs/Mot: Skatteetaten http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193276?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 10813/2021 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Avslutning av utleggstrekk Avs/Mot: Skatteetaten http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193289?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 10826/2021 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Attester og vitnemål Avs/Mot: Espen Hansen Vik http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193284?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Hansen Vik | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 10821/2021 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Søknad om tilskudd - ukl, 983646174 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193266?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 10803/2021 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Avs/Mot: TORE MOKSNES http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193282?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: TORE MOKSNES | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 10819/2021 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Endring av leiebeløp Avs/Mot: DNB http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193288?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 10825/2021 | Avdeling: Frosta skole | Tittel: Trekk i lønn Avs/Mot: Skatteetaten http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193287?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 10824/2021 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Høring - Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest iht. barn Avs/Mot: Barne- og familiedepartementet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193243?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barne- og familiedepartementet | Journaldato: 12.10.2021 | Journalnr: 10780/2021 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Uttalelse til reguleringsplan Alstad boligtun Avs/Mot: Frosta kommune Utvalg Utvikling http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193235?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune Utvalg Utvikling | Journaldato: 12.10.2021 | Journalnr: 10772/2021 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Pålegg om utbedring Avs/Mot: Tensio TN AS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193242?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 12.10.2021 | Journalnr: 10779/2021 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Retur av tinglyst dokument Avs/Mot: Kartverket http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193249?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 12.10.2021 | Journalnr: 10786/2021 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Stadfester vedtak fra Frosta kommune i klagesak om egenandel for opphold i institusjon - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** (kopi) Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193251?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.10.2021 | Journalnr: 10788/2021 | Avdeling: Pleie og omsorg | Tittel: Tilbakemelding på beramming av overtakst Avs/Mot: Roar Thesen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193260?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Thesen | Journaldato: 12.10.2021 | Journalnr: 10797/2021 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Påminnelse - undersøkelse om økonomiske tilsyn med private barnehager Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193244?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 12.10.2021 | Journalnr: 10781/2021 | Avdeling: Helse- sosial- og barnevern | Tittel: Anmodning om informasjon - ***** ***** ***** Avs/Mot: Kriminalomsorgen, dokumentsenter http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193250?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kriminalomsorgen, dokumentsenter | Journaldato: 12.10.2021 | Journalnr: 10787/2021 | Avdeling: Frosta skole | Tittel: Anmodning om kart Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193241?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS | Journaldato: 12.10.2021 | Journalnr: 10778/2021 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Høring - nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger Avs/Mot: Finansdepartementet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193233?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet | Journaldato: 11.10.2021 | Journalnr: 10770/2021 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Innvilget utsatt høringsfrist Avs/Mot: Olav Alstad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193225?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Alstad | Journaldato: 11.10.2021 | Journalnr: 10762/2021 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Uttalelse til reguleringsplan Alstad boligtun Avs/Mot: Norsvin http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193215?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsvin | Journaldato: 11.10.2021 | Journalnr: 10752/2021 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Anmodning om utsettelse av høringsfrist Avs/Mot: Olav Alstad http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193211?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Alstad | Journaldato: 11.10.2021 | Journalnr: 10748/2021 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Innvilget utsatt høringsfrist Avs/Mot: Advokatfirmaet Nidaros DA http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/193207?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Nidaros DA | Journaldato: 11.10.2021 | Journalnr: 10744/2021 | Avdeling: Teknisk område og landbruk |