Postliste RSS fra einnsyn.frosta.kommune.no. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.frosta.kommune.no Filtrering: Tittel: Uavhengig revisors beretning vedr. skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon 5. termin Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169653?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13038/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg Avs/Mot: Tensio TN AS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169637?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13022/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Akseptskjema ansettelse Avs/Mot: Ada Margrethe Pedersen Winge http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169617?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ada Margrethe Pedersen Winge | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13002/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Vedr. fordeling Avs/Mot: Roger Viken http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169660?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Viken | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13045/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Bekreftet mottatt annonse Avs/Mot: Frostingen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169630?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frostingen | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13015/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Arbeidsavtale Avs/Mot: Ada Margrethe P Winge http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169594?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ada Margrethe P Winge | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 12979/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: 120/003 Underskrevet avtale og avtale med grunneier 120/004 Avs/Mot: Mali Liberg Hønnås http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169620?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mali Liberg Hønnås | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13005/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Endelig skolerute for skoleåret 2021-2022 Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169659?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13044/2019 | Avdeling: Frosta skole | Tittel: Akseptskjema ansettelse Avs/Mot: Svanhild Opheim Strømskag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169616?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svanhild Opheim Strømskag | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13001/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Tilbud på gravemaskin Avs/Mot: Maskinutleie Stjørdal http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169644?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maskinutleie Stjørdal | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13029/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Svar - refusjon skoleåret 2019-2020 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169629?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13014/2019 | Avdeling: Frosta skole | Tittel: Sokneinndelinger i matrikkelen Avs/Mot: Kartverket http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169632?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13017/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Arbeidsavtale Avs/Mot: Svanhild Opheim Strømskag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169563?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svanhild Opheim Strømskag | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 12948/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Tilskudd til vannmiljøtiltak Avs/Mot: Miljødirektoratet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169635?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13020/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Signert telefonavtale Avs/Mot: Turid Ulvik Haug http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169655?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Ulvik Haug | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13040/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Ønske om møte vedr. midlertidig bolig Avs/Mot: Jon Alstadvold jr. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169654?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Alstadvold jr. | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13039/2019 | Avdeling: Ordfører | Tittel: Bruk av tekniske løsninger ved salg av alkoholdig drikk i butikk Avs/Mot: Helsedirektoratet http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169661?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13046/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Innkalling til møte i Midt-Trøndelag regionråd 17.12.2019 Avs/Mot: Midt-Trøndelag regionråd http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169662?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midt-Trøndelag regionråd | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13047/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Opphør av sams vegadministrasjon – Viktig informasjon til våre samarbeidspartnere Avs/Mot: Statens vegvesen http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169665?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13050/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Registrering av deltagere på norskopplæring Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169621?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13006/2019 | Avdeling: Frosta skole | Tittel: Innlevering av lønns-, personal- og fraværsoppgaver til PAI desember 2019 Avs/Mot: KS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169623?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13008/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Rammeavtaler om drift av asylmottak - UDI Region Midt-Norge Avs/Mot: UDI http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169634?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: UDI | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13019/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad om rehabilitering av skorstein Avs/Mot: Flis- og Murservice AS http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169636?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Flis- og Murservice AS | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13021/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Forespørsel om innsyn Avs/Mot: Drammens tidende http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169628?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Drammens tidende | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 13013/2019 | Avdeling: Pleie og omsorg | Tittel: Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Avs/Mot: Nikola Nikolicic http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169612?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nikola Nikolicic | Journaldato: 08.12.2019 | Journalnr: 12997/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Uttalelse vedrørende dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av tomter i Kransarvika - kommunenes alternative forlag til plassering og størrelse på tomt Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169608?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 12993/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: 2. gangs purring vedr. bestemmelser om minimumsavtand fyllingsfot langs privat veg Avs/Mot: Gilberto B Leitao m.fl. http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169596?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gilberto B Leitao m.fl. | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 12981/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Utbetaling av tilskudd 2019 - oppgradering av gjerde i prioriterte kulturlandskapsområder Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169601?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 12986/2019 | Avdeling: Teknisk område og landbruk | Tittel: Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Avs/Mot: Emina Ilic http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169604?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emina Ilic | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 12989/2019 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Søknad og CV - Støttekontakter/fritidskontakter - st. ref. (4167343001) Avs/Mot: Emina Ilic http://einnsyn.frosta.kommune.no:80/eInnsyn-FRO/RegistryEntry/DocumentDetails/169605?SourceDatabase=EPHORTEFRO Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emina Ilic | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 12990/2019 | Avdeling: Administrasjon |