eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Journalpost
Journalpost
5500/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Innsyn saker rundt Kransvika ADVOKATFIRMAET KOLBJØRNSEN CYVIN AS EPHORTEFRO
Hopp over liste Journalpostens detaljer
Hopp over liste Journalpostens dokumenter
Liste over dokumenter i journalpost
1 Innsyn saker rundt Kransvika
2 Gravemelding
3 Søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg
4 Søknad om oppføring av fritidsbolig
5 Godkjent sanitærsøknad 34/76
6 Purring på søknad om oppføring av fritidsbolig
7 Signert gravemelding 34/76
8 Søknad om oppføring av fritidsbolig
9 Purring på søknad om oppføring av fritidsbolig, foreløpig svar.
10 Stopp av ulovlig byggearbeid
11 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
12 Gravemelding
13 Søknad om oppføring av fritidsbolig
14 Søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg
15 Purring på søknad om oppføring av fritidsbolig
16 Godkjent sanitærsøknad 34/75
17 Signert gravemelding 034/075
18 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
19 Søknad om oppføring av fritidsbolig
20 Message from KMBT_C220
21 Message from KMBT_C220
22 Orientering om kommunestyrets vedtak i sak 46/18 den 28.8.18
23 KO 46_18 Særutskrift Kransarvika
24 Spørsmål vedr. vedtak i kommunestyresak 18/46
25 Merknader til behandling av sak - Kransarvika
26 2427]
27 Tilsvar brev angående Kransarvika
28 Tilsvar brev fra Toril Nåvik angående Kransarvika
29 Tilsvar Toril Nåvik
30 SV: Purring på svar tidligere sendt e-post: Offentlig høring hyttetomter i 100-metersbeltet Småland
31 PLA 2_18 19.3.18
32 Vedr. behandling av sak i Planutvalgsmøte 05.06.2018
33 Svar vedr. behandling av sak i Planutvalgsmøte 05.06.2018
34 Kommentarer til innkomne nabomerknader - Kransarvika
35 190121 Kommentarer til innkomne nabomerknader
36 Særutskrift Fradeling av tomter i Kransarvika - dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan - ny behandling.
37 Orientering om kommunestyrets vedtak i sak 46/18
38 KO 46_18 Særutskrift Kransarvika
39 Vedlegg A.
40 Vedlegg B.
41 Vedlegg D.
42 Forespørsel vedr. reguleringsplan
43 Arealplan Kransarvika 2006
44 Reguleringsplan Kransarvika 2006
45 Svar på brev av 12.2.19
46 SV: Kransarvika, Sak i formannskapet 15/1-19
47 Kransarvika/Huva - fradeling, byggesak mm
48 17.11.2016
49 30.10.2016
50 Fradeling av 2 stk. hyttetomter i Småland på Frosta fra gnr. 34 bnr. 01. Pga. en saksbehandlingsfeil, sendes nå etter avtale med Fylkesmannen, fradelingssaken nå til høring /offentlig ettersyn med 3 ukers frist.
51 034-001
52 Høring - Fradeling av 2 stk. hyttetomter i Småland på Frosta fra gnr. 34 bnr. 1 - dispensasjonssak
53 Spørsmål og kommentarer i forbindelse med tomter i Småland
54 161019 Situasjonskart med påtegning Tagseth
55 Stier og parkering
56 Forespørsel på tilbakemelding
57 161019 Situasjonskart med påtegning Tagseth
58 Brev til Frosta kommune
59 Spørsmål og kommentarer i forbindelse med fradeling av tomter samt planer for oppsetting av hytter i Småland (kopi)
60 Purring - forespørsel vedr. reguleringsplan
61 Ang. tomter strandsonen i Småland
62 Særutskrift Fradeling av to tomter i Småland, gnr. 34 bnr. 01, høring og uttalelse fra regionale myndigheter.
63 Fradeling av 2 tomter i Småland, fra gnr. 34 bnr. 01, dispensasjon byggetiltak innenfor 100- metersbeltet fra sjø og fra eksisterende reguleringsplan, legges ut til 3 ukers høring / offentlig ettersyn.
64 Vedlegg C.
65 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
66 Kommentar til opplysninger gitt i kommunestyremøte 03.04.2018
67 Anmodning om dokumenter/begjæring om innsyn
68 Korreksjon - Kunngjøring av høring på fradeling av 2 stk. hyttetomter i Småland
69 Til alle politikere i Frosta[1359]
70 Angående fradeling av tomter i Kransarvika - Brev til kommunestyrerepresentanter
71 Høringsuttalelse - Fradeling av 2 stk. hyttetomter i Småland
72 Uttalelse - Dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av 2 hyttetomter i Småland - Frosta - 34 1
73 Uttalelse - Dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av 2 stk hyttetomter i Småland
74 Høringsuttalelse - Fradeling av 2 tomter i Småland fra gnr. 34 bnr. 1, dispensasjon byggetiltak innenfor 100-metersbeltet fra sjø og fra eksisterende reguleringsplan
75 Høringsuttalelse - Fradeling av 2 tomter i Småland fra gnr. 34 bnr
76 Høringsuttalelse
77 Høringsuttalelse - Fradeling av 2 tomter i Småland fra gnr. 34 bnr. 1, dispensasjon byggetiltak innenfor 100-metersbeltet fra sjø og fra eksisterende reguleringsplan
78 Høringsuttalelse - Fradeling av 2 tomter i Småland fra GBNR 034/001
79 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for fradeling av hyttetomter på gbnr 034/001
80 Purring -offentlig høring hyttetomter i 100-metersbeltet Småland
81 Svar - på purring på svar tidligere sendt e-post: Offentlig høring hyttetomter i 100-metersbeltet Småland
82 image001
83 image002
84 Oversendelse av høringsinnspill
85 høringsinnspill
86 Svar - på purring på svar tidligere sendt e-post: Offentlig høring hyttetomter i 100-metersbeltet Småland
87 PLA 2_18 19.3.18
88 image003
89 Uttalelse naturmangfold 034/075
90 Fradeling av tomter i Kransarvika – gnr. 34 bnr. 01 - dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan – despensasjon fra fradeling innenfor 100 meters- beltet fra sjø, nytt forslag / ny behandling.
91 Ny behandling
92 Tidligere behandling
93 Kommentarer til saksutredning formannsskapssak 57/18 - Dispensasjon Kransarvika
94 Diverse
95 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Hopp over liste Journalpostens korrespondanse
Journalpostens korrespondanse
Journal Frosta kommune Hoved Avsender
ADVOKATFIRMAET KOLBJØRNSEN CYVIN AS Hoved Mottaker