eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Journalpost
Journalpost
5327/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Advokatfirmet Kolbjørnsen Cyvin EPHORTEFRO
Hopp over liste Journalpostens detaljer
Hopp over liste Journalpostens dokumenter
Liste over dokumenter i journalpost
1 Svar på forespørsel om innsyn
2 Orientering om kommunestyrets vedtak i sak 46/18 den 28.8.18
3 KO 46_18 Særutskrift Kransarvika
4 Spørsmål vedr. vedtak i kommunestyresak 18/46
5 Merknader til behandling av sak - Kransarvika
6 2427]
7 Tilsvar brev fra Toril Nåvik angående Kransarvika
8 Tilsvar Toril Nåvik
9 SV: Purring på svar tidligere sendt e-post: Offentlig høring hyttetomter i 100-metersbeltet Småland
10 Vedr. behandling av sak i Planutvalgsmøte 05.06.2018
11 Svar vedr. behandling av sak i Planutvalgsmøte 05.06.2018
12 Kommentarer til innkomne nabomerknader - Kransarvika
13 190121 Kommentarer til innkomne nabomerknader
14 Særutskrift Fradeling av tomter i Kransarvika - dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan - ny behandling.
15 Orientering om kommunestyrets vedtak i sak 46/18
16 KO 46_18 Særutskrift Kransarvika
17 Forespørsel vedr. reguleringsplan
18 Arealplan Kransarvika 2006
19 Reguleringsplan Kransarvika 2006
20 Svar på brev av 12.2.19
21 SV: Kransarvika, Sak i formannskapet 15/1-19
22 Kransarvika/Huva - fradeling, byggesak mm
23 17.11.2016
24 30.10.2016
25 Fradeling av 2 stk. hyttetomter i Småland på Frosta fra gnr. 34 bnr. 01. Pga. en saksbehandlingsfeil, sendes nå etter avtale med Fylkesmannen, fradelingssaken nå til høring /offentlig ettersyn med 3 ukers frist.
26 034-001
27 Høring - Fradeling av 2 stk. hyttetomter i Småland på Frosta fra gnr. 34 bnr. 1 - dispensasjonssak
28 Spørsmål og kommentarer i forbindelse med tomter i Småland
29 161019 Situasjonskart med påtegning Tagseth
30 Stier og parkering
31 Forespørsel på tilbakemelding
32 161019 Situasjonskart med påtegning Tagseth
33 Brev til Frosta kommune
34 Spørsmål og kommentarer i forbindelse med fradeling av tomter samt planer for oppsetting av hytter i Småland (kopi)
35 Purring - forespørsel vedr. reguleringsplan
36 Ang. tomter strandsonen i Småland
37 Særutskrift Fradeling av to tomter i Småland, gnr. 34 bnr. 01, høring og uttalelse fra regionale myndigheter.
38 Fradeling av 2 tomter i Småland, fra gnr. 34 bnr. 01, dispensasjon byggetiltak innenfor 100- metersbeltet fra sjø og fra eksisterende reguleringsplan, legges ut til 3 ukers høring / offentlig ettersyn.
39 Vedlegg A.
40 Vedlegg B.
41 Vedlegg C.
42 Vedlegg D.
43 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
44 Kommentar til opplysninger gitt i kommunestyremøte 03.04.2018
45 Anmodning om dokumenter/begjæring om innsyn
46 Korreksjon - Kunngjøring av høring på fradeling av 2 stk. hyttetomter i Småland
47 Til alle politikere i Frosta[1359]
48 Angående fradeling av tomter i Kransarvika - Brev til kommunestyrerepresentanter
49 Uttalelse - Dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av 2 stk hyttetomter i Småland
50 Høringsuttalelse - Fradeling av 2 tomter i Småland fra gnr. 34 bnr. 1, dispensasjon byggetiltak innenfor 100-metersbeltet fra sjø og fra eksisterende reguleringsplan
51 Høringsuttalelse - Fradeling av 2 tomter i Småland fra gnr. 34 bnr
52 Høringsuttalelse
53 Høringsuttalelse - Fradeling av 2 tomter i Småland fra gnr. 34 bnr. 1, dispensasjon byggetiltak innenfor 100-metersbeltet fra sjø og fra eksisterende reguleringsplan
54 Høringsuttalelse - Fradeling av 2 tomter i Småland fra GBNR 034/001
55 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for fradeling av hyttetomter på gbnr 034/001
56 Purring -offentlig høring hyttetomter i 100-metersbeltet Småland
57 Svar - på purring på svar tidligere sendt e-post: Offentlig høring hyttetomter i 100-metersbeltet Småland
58 Oversendelse av høringsinnspill
59 høringsinnspill
60 Svar - på purring på svar tidligere sendt e-post: Offentlig høring hyttetomter i 100-metersbeltet Småland
61 PLA 2_18 19.3.18
62 Uttalelse naturmangfold 034/075
63 Fradeling av tomter i Kransarvika – gnr. 34 bnr. 01 - dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan – despensasjon fra fradeling innenfor 100 meters- beltet fra sjø, nytt forslag / ny behandling.
64 Ny behandling
65 Tidligere behandling
66 Kommentarer til saksutredning formannsskapssak 57/18 - Dispensasjon Kransarvika
67 Diverse
Hopp over liste Journalpostens korrespondanse
Journalpostens korrespondanse
Journal Frosta kommune Hoved Avsender
Advokatfirmet Kolbjørnsen Cyvin Hoved Mottaker