eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 01 15 20190115 15.01.2019 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS12019 RS 1/2019 Orienteringer fra ordfører Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS22019 RS 2/2019 Orientering Værnesregion Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS32019 RS 3/2019 Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS22019 PS 2/2019 Klage på kommunestyrets vedtak i sak 46/18 og Søknad om fradeling av tomter i Kransarvika gnr/bnr 34/1 -dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan og 100-metersbeltet til sjø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS32019 PS 3/2019 Dispensasjon fra eldre reguleringsplan,bygging av to boligblokker a. 10 stk. leiligheter i Kjelsåsen, gnr. 40 bnr. 37. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS42019 PS 4/2019 Forslag om endringer i gebyrregulativet for avløp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS52019 PS 5/2019 Renovasjonsgebyr - slampriser 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS62019 PS 6/2019 Søknad om konsesjon på erverv av Gnr/Bnr 077/002 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS72019 PS 7/2019 Søknad om etablering av blåskjelloppdrett og dispensasjon fra arealplanen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS82019 PS 8/2019 Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av retten til å legge og ha liggende ledninger over eiendommen gnr. 94 bnr. 1 i Frosta kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS92019 PS 9/2019 Kulturplan for Frosta kommune, 2018-2024 - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS102019 PS 10/2019 Svar på spørsmål i debatthefte fra KS om mellomoppgjøret i 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS112019 PS 11/2019 Endring av selskapsavtale - IKA Trøndelag IKS 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS122019 PS 12/2019 Overordnet samarbeidsavtale Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS132019 PS 13/2019 Vertskommuneavtale Værnesregionen IKT Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS142019 PS 14/2019 Vertskommuneavtale Værnesregionen Barnevern Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS152019 PS 15/2019 Vertskommuneavtale Værnesregionen Innkjøp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS162019 PS 16/2019 Vertskommuneavtale Værnesregionen NAV Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS172019 PS 17/2019 Vertskommuneavtale Værnesregionen PPT Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS182019 PS 18/2019 Vertskommuneavtale Værnesregionen Responssenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS192019 PS 19/2019 Vertskommuneavtale Værnesregionen Skatteoppkrever Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO