eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 18 20190618 18.06.2019 17:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS582019 PS 58/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS262019 RS 26/2019 Orienteringer fra ordfører Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS272019 RS 27/2019 Orientering Værnesregionen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS592019 PS 59/2019 Behandling av søknad om etablering av blåskjelloppdrett og dispensasjon fra arealplanen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS602019 PS 60/2019 Informasjon om økonomi og betalingssatser for 110 tjenesten og IUA Sør-Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS612019 PS 61/2019 Etablering av vannområdekoordinator for Inn-Trøndelag vannområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS622019 PS 62/2019 Vedtekter for de kommunale barnehagene gjeldende fra 01.08.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS632019 PS 63/2019 Økonomisk rapportering 1. tertial 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS642019 PS 64/2019 Endring i Innherred Renovasjon IKS selskapsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS652019 PS 65/2019 Godkjenning av Indre Fosen kommune som deltaker i Havneselskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS662019 PS 66/2019 Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan Kransarvika og 100-metersbeltet sjø til fradeling av to tomter til hytterformål fra gnr 34 bnr 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS672019 PS 67/2019 Avtale om riving av lager - korntørke på Logtun østre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS682019 PS 68/2019 Videreføring avtale om tilskudd til drift av Myra nærmiljøanlegg, Rapp IL Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS692019 PS 69/2019 Dispensasjon fra gjeldende arealplan, fradeling av boligtomt fra gnr. 06 bnr. 03 og 5, fradeling av boligtomt på landbruksareal. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO