eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 03 26 20190326 26.03.2019 17:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS312019 PS 31/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS112019 RS 11/2019 Orienteringer fra ordfører Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS122019 RS 12/2019 Orientering Værnesregionen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS132019 RS 13/2019 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Frosta kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS142019 RS 14/2019 Proneo AS årsrapport 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS322019 PS 32/2019 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS332019 PS 33/2019 Selskapskontroll knyttet til Innherred Renovasjon IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS342019 PS 34/2019 Kommunal garanti til Leva-Fro AS, refinansiering lån til kjøp av eiendommen Skoleparken 3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS352019 PS 35/2019 Revurdering av Frosta kommunes legevaktstilknytning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS362019 PS 36/2019 Detaljregulering Frosta Hageby Trinn 2, gnr.96 bnr.15, 2.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO