eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 02 26 20190226 26.02.2019 17:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS222019 PS 22/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS52019 RS 5/2019 Orienteringer fra ordfører Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS62019 RS 6/2019 Orientering Værnesregionen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS72019 RS 7/2019 Midt-Trøndelag Regionråd - Protokoll fra møte 8. februar 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS82019 RS 8/2019 Referat fra Interkommunalt politiråd i Meråker 07.02.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS92019 RS 9/2019 Årsmelding 2018 for Frosta brann og redning og IHBR Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS102019 RS 10/2019 Særutskrift Dispensasjon vedrørende utvidelse av vannspeilet i Rauddammen på Tautra Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS232019 PS 23/2019 Klage på kommunestyrets vedtak i sak 46/18 og søknad om fradeling av tomter i Kransarvika gnr/bnr 34/1 - dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan og 100-metersbeltet til sjø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS242019 PS 24/2019 Kulturplan for Frosta kommune, 2018-2024 - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS252019 PS 25/2019 Norsk kulturindeks 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS262019 PS 26/2019 Delegering av myndighet fra Kommunestyret til Komite Folk- Kulturmidler 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS272019 PS 27/2019 Leieavtaler for leie av Vinnatrøa fotballstadion og friidrettsbane/nærmiljøanlegg - Forlengelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS282019 PS 28/2019 Lokal forskrift om nedgravde oljetanker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS292019 PS 29/2019 Årsrapport fra AMU 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS302019 PS 30/2019 Reguleringsplan for Landshaug, gnr. 103 bnr. 01, 1. gangs behandling - utlegging til offentlig ettersyn. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO