eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 05 29 20180529 29.05.2018 17:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS242018 PS 24/2018 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS112018 RS 11/2018 Orienteringer fra ordfører Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS122018 RS 12/2018 Orientering Værnesregionen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS132018 RS 13/2018 Sluttrapport forstudie kommunal tilrettelegging for næringsutvikling i Frosta kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS252018 PS 25/2018 Årsregnskap og årsrapport 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS262018 PS 26/2018 Endring av reguleringsplanene for Sandberga og Fånestangen hyttefelt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS272018 PS 27/2018 Søknad om fradeling av all landbruksjord, fradeling av eksisterende boligtun og fradeling av eneboligtomt fra eiendommen gnr. 84 bnr. 4 på Holmberget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS282018 PS 28/2018 Rekrutteringstiltak sykepleiere helse og omsorg Frosta kommune 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS292018 PS 29/2018 Kulturmidler 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS302018 PS 30/2018 Forslag til endring av SFO-vedtektene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS312018 PS 31/2018 Fastsetting av valgdag for kommunestyre -og fylkestingsvalget 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS322018 PS 32/2018 Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - revidert selskapsavtale og samarbeidsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS332018 PS 33/2018 Orientering fra ordfører og rådmann - oppslag i pressen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS342018 PS 34/2018 Orientering fra ordfører og rådmann - Fradeling av to tomter i 100 - metersonen i Småland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS352018 PS 35/2018 Henvendelser til kontrollutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO