eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 01 30 20180130 30.01.2018 17:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12018 PS 1/2018 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS12018 RS 1/2018 Orienteringer fra ordfører Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS22018 RS 2/2018 Orientering Værnesregionen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS32018 RS 3/2018 Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer som fast ordning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS22018 PS 2/2018 Prioritering av spillemidler, Frosta kommune, 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS32018 PS 3/2018 Valg av ungdomsråd 2018-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS42018 PS 4/2018 Årsmelding 2017 - Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS52018 PS 5/2018 Adresseringsprosjektet - vei nummer 17071 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS62018 PS 6/2018 Godkjenning av ny selskapsavtale interkommunalt arkiv Trøndelag IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS72018 PS 7/2018 Frosta kommunes grep mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS82018 PS 8/2018 Fritak for alle politiske verv for resten av valgperioden 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO