eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 08 14 20180814 14.08.2018 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS422018 PS 42/2018 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS232018 RS 23/2018 Orienteringer fra ordfører Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS242018 RS 24/2018 Orientering Værnesregion Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS252018 RS 25/2018 075/001 Stadfestelse av kommunens avslagsvedtak i sak som gjelder deling av landbrukseiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS432018 PS 43/2018 Brukerutvalg helse og omsorg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS442018 PS 44/2018 Vikaleiret industriområde - Strategier for videreutvikling m.v. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS452018 PS 45/2018 Program for folkehelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS462018 PS 46/2018 Tilleggsbevilgning til kjøp av ny brannbil - mannskapbil Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS472018 PS 47/2018 Interkommunalt arkiv - Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS482018 PS 48/2018 Interkommunalt arkiv - Trøndelag IKS - Endring av selskapsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS492018 PS 49/2018 Søknad om konsesjon på erverv av gnr/bnr 084/004 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS502018 PS 50/2018 Søknad om konsesjon på erverv av gnr/bnr 020/005 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS512018 PS 51/2018 Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen gnr/bnr 040/005 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS522018 PS 52/2018 Kjelsåsen - fortettningsområde for bolig - dispensasjon fra reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS532018 PS 53/2018 Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, bølgedempere på Mostad Kai. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS542018 PS 54/2018 Fradeling av bebygd areal, bruksendring fra hønsehus til boligformål. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS552018 PS 55/2018 1. gangs behandling detaljplan Risethøgda hyttefelt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS562018 PS 56/2018 Gjenoppstart av anleggsarbeider for utbedring av avløpsanlegget på Manneset. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS572018 PS 57/2018 Fradeling av tomter i Kransarvika - dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan - ny behandling. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS582018 PS 58/2018 Oppfølging av henvendelse til Kontrollutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO