eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 01 16 20180116 16.01.2018 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12018 PS 1/2018 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS12018 RS 1/2018 Orienteringer fra ordfører Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS22018 RS 2/2018 Orientering Værnesregion Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS32018 RS 3/2018 Kartskisse brukt 9.10.17 alternativ tomteutnyttelse og vegadkomst Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS42018 RS 4/2018 Signert avtale tilbakekjøp og opsjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS52018 RS 5/2018 Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer som fast ordning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS22018 PS 2/2018 Søknad om fradeling av tillegsareal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS32018 PS 3/2018 Søknad om konsesjon på erverv av fast einedom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS42018 PS 4/2018 Søknad på konsesjon erverv av fast eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS52018 PS 5/2018 Prioritering av spillemidler, Frosta kommune, 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS62018 PS 6/2018 Frosta kommunes grep mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS72018 PS 7/2018 Søknad om tilskudd vedrørende arrangement av NM i skotthyll 2018 - Bruk av Formannskapets konto Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS82018 PS 8/2018 Svar på spørsmål i debatthefte fra KS om Hovedtariffoppgjøret 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS92018 PS 9/2018 Utviklingssamtale med rådmannen Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTEFRO