eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 11 03 20151103 03.11.2015 18:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS712015 PS 71/2015 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS722015 PS 72/2015 Økonomisk rapportering 2. tertial 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS732015 PS 73/2015 Nye opplysninger i saken Fortsatt drift ved barnehagene Folkheim og Solvang Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS742015 PS 74/2015 Vurdering av Kommunal overtagelse av veg i Moksnesåsen boligfelt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS752015 PS 75/2015 Reglement for papirløse politikere - endring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS762015 PS 76/2015 Endring av vedtekter Frosta ungdomsråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS772015 PS 77/2015 Valg av komite Folk 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS782015 PS 78/2015 Valg av komite Utvikling 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS792015 PS 79/2015 Valg av politisk nemnd barn og unge i Værnesregionen 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS802015 PS 80/2015 Valg av ungdomsråd 2015-2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS812015 PS 81/2015 Valg av nytt fjellstyre 2016-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS822015 PS 82/2015 Valg av kommunal heimevernsnemd 2016-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS832015 PS 83/2015 Valg av medlemmer og varamedlemmer til sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS842015 PS 84/2015 Valg av medlemmer og varamedlemmer til klagenemnd for eiendomsskatt 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS852015 PS 85/2015 Valg av medlem og varamedlem i representantskapet i Innherred Renovasjon for perioden 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS862015 PS 86/2015 Valg av medlem og varamedlem til Trondheim Havn IKS representantskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS872015 PS 87/2015 Valg av medlem og varamedlem i representantskapet i Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS for perioden 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS882015 PS 88/2015 Valg av medlem og varamedlem i menighetsrådet som fellesråd for perioden 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS892015 PS 89/2015 Valg av representant til skytebaneutvalg for perioden 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS902015 PS 90/2015 Valg av forhandlingsutvalg for kjøp og salg av grunn og annen fast eiendom for perioden 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS912015 PS 91/2015 Valg av medlem og varamedlem til styret for bygdemuseet for perioden 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS922015 PS 92/2015 Valg av medlem og varamedlem i samarbeidsutvalg for Folkheim barnehage 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS932015 PS 93/2015 Valg av medlem og varamedlem i samarbeidsutvalget for Solvang barnehage 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS942015 PS 94/2015 Valg av medlem og varamedlem i samarbeidsutvalg for Borglia barnehage 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS952015 PS 95/2015 Valg av medlem og varamedlem i samarbeidsutvalg for Frosta skole 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS962015 PS 96/2015 Valg av medlem i samarbeidsutvalget for Frosta kulturskole 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS972015 PS 97/2015 Valg av medlemmer og varamedlemmer i samarbeidsutvalg for pleie og omsorg 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS982015 PS 98/2015 Valg av medlem og varamedlem i styret for Frosta Vassverk AL 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS992015 PS 99/2015 Valg av medlem og varamedlem i styret for Frostahallen 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1002015 PS 100/2015 Valg av representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet i Nord-Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1012015 PS 101/2015 Valg av kommunens representant til representantskapet i KomRev Trøndelag IKS og KomSek Trøndelag IKS 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1022015 PS 102/2015 Valg av representanter til fellesrådet for funksjonshemmede og eldre 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1032015 PS 103/2015 Valg av medlem og varamedlem i representantskapet for Innherred Interkommunale Legevakt IKS 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO