eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 04 21 20150421 21.04.2015 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS232015 PS 23/2015 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS132015 RS 13/2015 Naboer AB - Nyhetsbrev Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS142015 RS 14/2015 Ledergruppens handlingsplan 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS152015 RS 15/2015 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS162015 RS 16/2015 Sluttrapport - Innføring av eiendomsskatt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS242015 PS 24/2015 Boseting av flyktninger - evaluering og videre framdrift av arbeidet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS252015 PS 25/2015 Etablering av felles NAV tjenesteområde i Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS262015 PS 26/2015 Forenklet rapportering - pr. 01.03.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS272015 PS 27/2015 Svar på søknad om fradeling av bebygd boligtomt, samt omdisponering, på gnr/bnr 046/002 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS282015 PS 28/2015 Kommunalt erverv av grunn for utvidelse av næringsområdet på Vikaleiret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS292015 PS 29/2015 Godkjenning av anbudsgrunnlag investering - Delutbygging avløpsanlegg Mostad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO