eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 06 02 20150602 02.06.2015 18:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS172015 RS 17/2015 Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Frosta kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS342015 PS 34/2015 Årsregnskap og årsrapport 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS352015 PS 35/2015 Økonomisk rapportering - 1. tertial 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS362015 PS 36/2015 Forprosjekt helsehus 2015-2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS372015 PS 37/2015 Handlingsplan for rus og psykisk helse 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS382015 PS 38/2015 Felles alarmsentral Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS392015 PS 39/2015 Felles driftssentral Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS402015 PS 40/2015 Godkjenning av ny selskapsavtale interkommunalt arkiv Trøndelag IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS412015 PS 41/2015 Dispensasjon fra reguleringsplan og arealplan, endring av formål og fradeling for oppføring av veksthusanlegg på deler av gnr. 90 bnr. 2 og gnr. 92 bnr. 45, Vikaleiret. Endelig behandling. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS422015 PS 42/2015 Tilbakemelding på ikke gjennomførte kommunestyrevedtak 2013 og 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO