eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 05 05 20150505 05.05.2015 18:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS212015 PS 21/2015 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS112015 RS 11/2015 Årsmelding 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS122015 RS 12/2015 Sluttrapport - Innføring av eiendomsskatt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS132015 RS 13/2015 Ledergruppens handlingsplan 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS142015 RS 14/2015 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS222015 PS 22/2015 Etablering av felles NAV tjenesteområde i Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS232015 PS 23/2015 Boseting av flyktninger - evaluering og videre framdrift av arbeidet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS242015 PS 24/2015 Forenklet rapportering - pr. 01.03.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS252015 PS 25/2015 Kommunalt erverv av grunn for utvidelse av næringsområdet på Vikaleiret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS262015 PS 26/2015 Godkjenning av anbudsgrunnlag investering - Delutbygging avløpsanlegg Mostad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS272015 PS 27/2015 086/015 Reguleringsplan for eiendommen Sandvik, 1. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS282015 PS 28/2015 Fritidsbebyggelse Småland, sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS292015 PS 29/2015 Fradeling av tomter fra Kvitsandvik gnr 67 bnr 10, dispensasjon fra reguleringsplan Golfbane Korsnes - Vågen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS302015 PS 30/2015 070/001 Fradeling av tillegg til bebygd boligtomt, dispensasjon fra kommuneplanen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS312015 PS 31/2015 081/003 Lein Mellem, vurdering om videre saksgang basert på innsendte illustrasjonsskisser med beskrivelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS322015 PS 32/2015 Søknad om midlertidig lån - Sluttfinansiering klubbhus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO