eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 12 16 20141216 16.12.2014 17:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS662014 PS 66/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS672014 PS 67/2014 Kommunal garanti - Frosta vassverk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS682014 PS 68/2014 Frostahallen SA - Kommunal garanti og leieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS692014 PS 69/2014 Kommunereformen - Utredningsalternativer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS702014 PS 70/2014 Strategi for anskaffelser i Værnesregionen - Etiske retningslinjer VR Innkjøp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS712014 PS 71/2014 Møteplan for formannskap og kommunestyre 1. halvår 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS722014 PS 72/2014 Dispensasjon fra reguleringsplan Skogbrynet boligfelt for formålsendring, fradeling og oppføring av prestebolig - endelig vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS732014 PS 73/2014 Gnr. 34 bnr. 28 Detaljregulering - fritidsbebyggelse. Småland 1. gangs behandling og utlegging til offentlig ettersyn. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS742014 PS 74/2014 Anleggsplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø i Frosta kommune 2015 - prioiritering av søknader. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO