eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 09 09 20140909 09.09.2014 18:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS222014 RS 22/2014 Bygge og delingssaker 1. halvår 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS232014 RS 23/2014 Forenklet økonomisk rapportering - pr. 30.06.14 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS422014 PS 42/2014 Helse og omsorg -Tiltak for å tilpasse drift til fremtidige økonomiske rammer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS432014 PS 43/2014 Trygghetsvarslere - ansvar for fremtidig eierskap/investering og drift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS442014 PS 44/2014 Bosetting av flyktninger i Frosta kommune - framtidig organisering og omfang Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS452014 PS 45/2014 Søknad fra Regionalt pilegrimssenter Stiklestad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS462014 PS 46/2014 Finansiering av overskridelser forprosjekt Frostating Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS472014 PS 47/2014 Detaljregulering, Løvåsen steinbrudd. 1. gangs behandling - utlegging til offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS482014 PS 48/2014 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Skogbrynet boligfelt for formålsendring, fradeling og oppføring av prestebolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS492014 PS 49/2014 Organisering Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) – ny samarbeidsavtale og vedtekter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS502014 PS 50/2014 Fastsetting av valgdag ved Kommune og Fylkestingsvalget 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO