eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 08 27 20140827 27.08.2014 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS612014 PS 61/2014 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS302014 RS 30/2014 Lik tjeneste - felles pris - hytterenovasjon - slambehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS312014 RS 31/2014 Vurdering - Endring av garanti Frosta golfklubb Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS322014 RS 32/2014 Forenklet økonomisk rapportering - pr. 30.06.14 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS332014 RS 33/2014 Kommunereformen-foreløpig faktagrunnlag for diskusjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS342014 RS 34/2014 Protokoll Regionråd 25.6.14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS352014 RS 35/2014 Henvendelse vedr. eventuell ny avtale - Tilbakemelding etter møte Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS362014 RS 36/2014 Virksomhetsoverdragelse fra Innherred Produkter AS til Fides AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS622014 PS 62/2014 Finansiering av overskridelser forprosjekt Frostating Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS632014 PS 63/2014 Søknad fra Regionalt pilegrimssenter Stiklestad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS642014 PS 64/2014 Logtun kirke og Attreisningsnemnda Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS652014 PS 65/2014 Bosetting av flyktninger i Frosta kommune - framtidig organisering og omfang Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS662014 PS 66/2014 Helse og omsorg -Tiltak for å tilpasse drift til fremtidige økonomiske rammer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS672014 PS 67/2014 Organisering Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) – ny samarbeidsavtale og vedtekter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS682014 PS 68/2014 Fastsetting av valgdag ved Kommune og Fylkestingsvalget 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS692014 PS 69/2014 Trygghetsvarslere - ansvar for fremtidig eierskap/investering og drift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO