eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 05 12 20140512 12.05.2014 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS232014 RS 23/2014 Nytt styrevervregister – enklere og mer tilgjengelig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS242014 RS 24/2014 Invitasjon - møt fremtiden på NTNU Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS422014 PS 42/2014 Årsregnskap og årsrapport for 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS432014 PS 43/2014 Svar på klage på avslag om deling av grunneiendom 104/011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS442014 PS 44/2014 Videreføring av prosjektledelse bredbånd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS452014 PS 45/2014 Godkjenning av konkurransegrunnlag - Oppfølging av strategi for etablering av fremtidsrettet bredbåndsdekning på Frosta Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS462014 PS 46/2014 Delegeringsreglement for Frosta kommune - revidert Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS472014 PS 47/2014 Erverv av grunn til kommunalt utbyggingsformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS482014 PS 48/2014 Søknad om fritak for eiendomsskatt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS492014 PS 49/2014 Økonomisk rapportering - 1. tertial 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS502014 PS 50/2014 Forskuttering av spillemidler, Solheim lysløype Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS512014 PS 51/2014 Søknad kommunal garanti, Neset FK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO