eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 04 10 20140410 10.04.2014 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS322014 PS 32/2014 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS182014 RS 18/2014 Invitasjon til program for barnehagemyndighet og skoleeier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS192014 RS 19/2014 Samarbeid Frosta Vassverk - Frosta kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS202014 RS 20/2014 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS332014 PS 33/2014 Bosetting av flyktninger i frosta kommune - organisering av arbeidet. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS342014 PS 34/2014 Vurdering av innføring av 5-dagers skoleuke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS352014 PS 35/2014 Grunnlovfesting av det lokale folkestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS362014 PS 36/2014 Oppnevning av medlemmer Ad hoc-utvalg kultursaker 2014-2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS372014 PS 37/2014 Delegeringsreglement for Frosta kommune - revidert Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS382014 PS 38/2014 Ønske om overtakelse av aksjer i Innherred produkter AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS392014 PS 39/2014 Serverings og skjenkebevilling Frosta Restaurant og Bar AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS402014 PS 40/2014 Uttalelse til høring av forslag om endringer i verneforskriften for Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde Frosta kommune. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO