eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 09 24 20130924 24.09.2013 18:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS562013 PS 56/2013 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS572013 RS 57/2013 Delegerte saker til ref. i kommunestyret 24.09.2013. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS582013 RS 58/2013 Samhandlingsreformen evalueringsrapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS572013 PS 57/2013 Prioritering av tiltak for inndekning av øknomisk ubalanse i økonomiplan 2014 - 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS582013 PS 58/2013 Status og videreføring av interkommunalt samarbeid øyeblikkelig hjelp - Frosta, Levanger og Verdal kommuner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS592013 PS 59/2013 Småland kai - erklæring om råderett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS602013 PS 60/2013 Avløpsanlegg Mostad, Mebygda, Brenne og Liavatnet. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS612013 PS 61/2013 Tilsynsrapport Frosta skole våren 2013-plan for lukking av avvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS622013 PS 62/2013 Høringsuttalelse Politianalysen - NOU 2013:9 - Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS632013 PS 63/2013 Godkjenning av ny selskapsavtale interkommunalt arkiv Trøndelag IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS642013 PS 64/2013 Vannledning til Brannstasjonen for påfylling vanntank brannbil Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO