eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 09 03 20130903 03.09.2013 18:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS502013 PS 50/2013 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS522013 RS 52/2013 Forenklet rapportering pr. 30.06.13 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS532013 RS 53/2013 Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven m.m. - egenkontroll mv. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS542013 RS 54/2013 Rapport etter tilsyn med Frosta kommune våren 2013 - Elevenes utbytte av opplæringen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS512013 PS 51/2013 Tilstandsrapport for Frosta Skole 2012-2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS522013 PS 52/2013 Kommunalt erverv av grunn ihht. detaljreguleringsplan for Frosta sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS532013 PS 53/2013 Budsjettendring - Investeringsbudsjettet 2013 - Uteareal Frosta skole/grunnlagsinvesteringer detalj reguleringsplan "Alstadjordet" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS542013 PS 54/2013 Selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS552013 PS 55/2013 Forespørsel om mottaksdrift i Frosta kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO