eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 05 14 20130514 14.05.2013 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS372013 PS 37/2013 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS382013 PS 38/2013 Årsrapport 2012 - Skatteoppkrever Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS392013 PS 39/2013 Økonomisk rapportering - 1. tertial Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS402013 PS 40/2013 Ettergivelse av gjeld - Frosta historielag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS412013 PS 41/2013 Årsregnskap og årsrapport 2012 - Frosta kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS422013 PS 42/2013 Kulturskoletimen - gratis kulturskoletilbud fra høsten 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS432013 PS 43/2013 TV-aksjon 2013 - oppretting av kommunekomite Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS442013 PS 44/2013 Eierskapsmelding for Frosta kommune 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS452013 PS 45/2013 Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr/bnr 089/009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS462013 PS 46/2013 Prioritering av tiltak innenfor investeringsrammen avsatt til uteareal Frosta skole 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS472013 PS 47/2013 Søknad om midlertidig eller permanent kommunal overtakelse av Grankongla familiebarnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS482013 PS 48/2013 Serverings- og skjenkebevilling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO