eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 02 12 20130212 12.02.2013 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS62013 PS 6/2013 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS32013 RS 3/2013 Orienteringer fra ordfører Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS42013 RS 4/2013 Orientering Værnesregion Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS52013 RS 5/2013 Forslag til forskjønnelse av Frosta Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS62013 RS 6/2013 Avløp snoggplassen til fv753 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS72013 RS 7/2013 Svar på forespørsel om bosetting av flyktninger i Frosta kommune i 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS82013 RS 8/2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS92013 RS 9/2013 Elektronisk innbyggerinitiativ Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS72013 PS 7/2013 Revidering økonomireglement Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS82013 PS 8/2013 Prosjektplan - Boligsosial handlingsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS92013 PS 9/2013 Kommunal lånegaranti - Frosta Idrettslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS102013 PS 10/2013 Søknad om utgiftsdeling - klubbhus på Tautra Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS112013 PS 11/2013 Søknad om tilskudd - MiG Tautra 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS122013 PS 12/2013 Utredning av behov for lavterskeltilbud og valg av oppfølgingsstrategi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS132013 PS 13/2013 Adressering på Frosta Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS142013 PS 14/2013 Søknad om landingstillatelse med helikopter 15.02.2013 - 31.12.2015. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS152013 PS 15/2013 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr/bnr 103/001 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS162013 PS 16/2013 Godkjenning av ny selskapsavtale interkommunalt arkiv Trøndelag IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS172013 PS 17/2013 Revisjon av plan for kriseledelse 2009 - 12. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS182013 PS 18/2013 Søknad om finansiering prosjekt Ytre Pilgrimsled Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO