eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 10 16 20121016 16.10.2012 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1132012 PS 113/2012 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS592012 RS 59/2012 Søknad om skjønnsmidler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS602012 RS 60/2012 Vedr. salg av Saltøya feriehjem Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS612012 RS 61/2012 Videre utbygging av VA-ledning fra Lillevik mot FV753 ved Aspmodal Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS622012 RS 62/2012 Orientering om kontroll, tilstandsvurdering og vurdering av kapasitetsøkning, avløp Mebygda - Manneset Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS1142012 PS 114/2012 Økonomirapportering - 2. tertial Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1152012 PS 115/2012 Konskvensjustert budsjett 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1162012 PS 116/2012 Generelle retningslinjer for tilskudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1172012 PS 117/2012 TV-aksjon 2012 Amnesty International - Bidrag Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1182012 PS 118/2012 Medlemsskap i Lokalsamfunnsordningen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1192012 PS 119/2012 Den kulturelle skolesekken - rapport for skoleåret 2011-12 og plan for skoleåret 2012-13. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1202012 PS 120/2012 Initiativ til jordskiftesak i Småland Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1212012 PS 121/2012 Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 42 bnr. 5. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1222012 PS 122/2012 Klage på vedtak i sak 12/1411, fradeling av tillegg til bebygd boligtomt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1232012 PS 123/2012 100/005 Svar på klage om oppretting av ny grunneiendom ved fradeling av 100/005 fra 100/13 og 14 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO