eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 10 25 20111025 25.10.2011 18:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS722011 PS 72/2011 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS382011 RS 38/2011 Orienteringer fra ordfører Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS392011 RS 39/2011 Orientering Værnesregionen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS402011 RS 40/2011 Skatteinntekter - månedsfordeling august 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS412011 RS 41/2011 SKatteinntektet - månedsfordeling september 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS422011 RS 42/2011 Utskrift av møteprotokoll FO-møte 11/10-11. Avtale om kostnadsdeling og arkeologiske undersøkelser Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS732011 PS 73/2011 Kontrollutvalg for perioden 2011-2015 - endret sammensetning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS742011 PS 74/2011 Valg av nytt fjellstyre 2012-2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS752011 PS 75/2011 Valg til Kommunenes Sentralforbund 2011-2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS762011 PS 76/2011 Valg av medlem og varamedlem i representantskapet i Innherred Renovasjon for perioden 2012-2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS772011 PS 77/2011 Kommunal heimevernsnemd 2012-2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS782011 PS 78/2011 Oppnevning av havneråd for Indre Trondheimsfjord havnevesen for valgperioden 2011-2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS792011 PS 79/2011 Valg av medlem i representantskapet i Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS for perioden 2011-2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS802011 PS 80/2011 Valg av medlem og varamedlem i menighetsrådet som fellesråd for perioden 2011-2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS812011 PS 81/2011 Valg av representant til skytebaneutvalg for perioden 2011-2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS822011 PS 82/2011 Valg av forhandlingsutvalg for kjøp og salg av grunn og annen fast eiendom for perioden 2011 - 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS832011 PS 83/2011 Valg av medlem og varamedlem til styret for bygdemuseet for perioden 2011 - 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS842011 PS 84/2011 Valg av medlemmer til styret for Johan Hernes' stipendfond for perioden 2011-2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS852011 PS 85/2011 Valg av medlem i samarbeidsutvalg for Frosta kulturskole 2011-2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS862011 PS 86/2011 Valg av medlem i samarbeidsutvalg for Borglia barnehage 2011-2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS872011 PS 87/2011 Valg av medlem i samarbeidsutvalg for Folkheim barnehage 2011-2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS882011 PS 88/2011 Valg av medlem i samarbeidsutvalg for Solvang barnehage 2011-2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS892011 PS 89/2011 Valg av medlem og varamedlem i samarbeidsutvalg for Frosta skole for perioden 2011-2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS902011 PS 90/2011 Valg av medlemmer og varamedlemmer i samarbeidsutvalg for pleie og omsorg for perioden 2011-2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS912011 PS 91/2011 Valg av medlem og varamedlem i styret for Frosta Vassverk AL for perioden 2011-2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS922011 PS 92/2011 Valg av representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet i Nord-Trøndelag Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS932011 PS 93/2011 Valg av medlem og varamedlem i styret for Frostahallen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS942011 PS 94/2011 Valg av kommunens representant til representantskapet i KomRev Trøndelag IKS og KomSek Trøndelag IKS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS952011 PS 95/2011 Valg av overformynder og varamedlemmer til overformynderiet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS962011 PS 96/2011 Valg av representanter til råd for likestilling av funksjonshemmede Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS972011 PS 97/2011 Valg av representanter til eldrerådet 2011-2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS982011 PS 98/2011 Valg av medlem og varamedlem i representskapet for Innherred Interkommunale Legevakt IKS 2011- 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS992011 PS 99/2011 Vurdering av - Reglement for godtgjørelser og vederlag til folkevalgte Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1002011 PS 100/2011 Økonomisk rapportering - 2. tertialrapport Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1012011 PS 101/2011 Forslag til endring av selskapsavtale for Innherred Renovasjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1022011 PS 102/2011 Tilstandsrapport for frosta skole 2011. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1032011 PS 103/2011 Næringsplan 2010 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1042011 PS 104/2011 Regionalt utviklingsprogram - Delegasjon og retningslinjer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1052011 PS 105/2011 Antakelse av anbud - Avløpsanslegg Hovdalsvatnet og Lillevik Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1062011 PS 106/2011 Antakelse av anbud - Avløpsanslegg Lillevik Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1072011 PS 107/2011 Valg av medlem og varamedlem i styret for Naboer AB Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO