eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 11 05 20191105 05.11.2019 17:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS832019 PS 83/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS352019 RS 35/2019 Orienteringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS842019 PS 84/2019 Økonomisk rapportering 2. tertial 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS852019 PS 85/2019 Informasjon om arbeidsmiljøundersøkelse i brannvesenet i Frosta og Innherred brann og redning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS862019 PS 86/2019 Økning av investeringsramme for avløp 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS872019 PS 87/2019 Prioriteringsliste Frosta Kommune, spillemidler 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS882019 PS 88/2019 Regnskap Frosta fjellstyre 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS892019 PS 89/2019 Valg av medlemmer og varamedlemmer til utvalg for Folk for perioden 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS902019 PS 90/2019 Valg av medlemmer og varamedlemmer for utvalg for Utvikling for perioden 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS912019 PS 91/2019 Valg av representanter til fellesrådet for funksjonshemmede og eldre 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS922019 PS 92/2019 Reglement for partssammensatt utvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS932019 PS 93/2019 Valg av medlem og varamedlem til brukerutvalg i helse og omsorg for perioden 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS942019 PS 94/2019 Valg av medlem og varamedlem i samarbeidsutvalget for Frosta skole 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS952019 PS 95/2019 Valg av medlem i samarbeidsutvalget for Frosta kulturskole 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS962019 PS 96/2019 Valg av medlem og varamedlem i samarbeidsutvalget for Borglia barnehage 2019-20123 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS972019 PS 97/2019 Valg av medlem og varamedlem i samarbeidsutvalget for Kvamtoppen barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS982019 PS 98/2019 Valg av medlem og varamedlem i representantskapet i Innherred Renovasjon for perioden 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS992019 PS 99/2019 Valg av kommunens representant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1002019 PS 100/2019 Valg av kommunens medlem og varamedlem til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1012019 PS 101/2019 Valg av medlem og varamedlem i representantskapet for Innherred Interkommunale Legevakt IKS 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1022019 PS 102/2019 Valg av fjellstyre for perioden 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1032019 PS 103/2019 Valg av medlem og varamedlem i styret for Frosta vassverk AL 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1042019 PS 104/2019 Valg av medlem og varamedlem i styret for Frostahallen 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1052019 PS 105/2019 Valg av representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet i Nord-Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1062019 PS 106/2019 Valg til eiermøtet i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1072019 PS 107/2019 Valg av medlem og varamedlem i representantskapet i Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS for perioden 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1082019 PS 108/2019 Valg av forhandlingsutvalg for kjøp og salg av grunn og annen fast eiendom for perioden 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1092019 PS 109/2019 Valg av medlem og varamedlem i menighetsrådet som fellesråd for perioden 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1102019 PS 110/2019 Valg av representant til skytebaneutvalg for perioden 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1112019 PS 111/2019 Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i Trondheim Havn IKS 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1122019 PS 112/2019 Valg av representanter til representantskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1132019 PS 113/2019 Valg av medlem og varamedlem til Vannregionutvalget i Trøndelag for perioden 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1142019 PS 114/2019 Valg av medlem og varamedlem til styret for bygdemuseet for perioden 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1152019 PS 115/2019 Valg av medlemmer og varamedlemmer til klagenemnd for eiendomsskatt 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1162019 PS 116/2019 Valg av medlemmer og varamedlemmer til sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 2019 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO