eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 12 10 20191210 10.12.2019 17:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1182019 PS 118/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS362019 RS 36/2019 Orienteringer fra ordfører Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS372019 RS 37/2019 Orientering Værnesregionen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS382019 RS 38/2019 Plantegninger datert 27.11.2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS1192019 PS 119/2019 Klage - Søknad om dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan Kransarvika og 100-metersbeltet til sjø for fradeling av to tomter til hytteformål fra gnr. 34 bnr. 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1202019 PS 120/2019 Reguleringsplan Viktil hyttefelt, gnr. 28 bnr. 01 - fortetting i eksisterende hyttefelt - 1. gangs behandling. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1212019 PS 121/2019 Bergslia Trinn 2 - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1222019 PS 122/2019 Møteplan for Formannskap og Kommunestyre 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1232019 PS 123/2019 Smittevernplan Frosta kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1242019 PS 124/2019 Selskapsavtale interkommunalt arkiv Trøndelag IKS- endring i selskapsavtalen for 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS1252019 PS 125/2019 Kontrollutvalgets årsplan-møteplan for 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO