eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 04 03 20180403 03.04.2018 17:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS182018 PS 18/2018 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS72018 RS 7/2018 Orienteringer fra ordfører Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS82018 RS 8/2018 Orientering Værnesregionen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS92018 RS 9/2018 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Frosta kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS102018 RS 10/2018 Årsmelding 2017 Frostating lagmannsrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS192018 PS 19/2018 Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av retten til å anlegge en slamavskiller på eiendommen gbr. 71 brn 1 i Frosta kommune. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS202018 PS 20/2018 Redegjørelse om gebyr for avløp i Frosta kommune og inntekter på oppmåling. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS212018 PS 21/2018 Informasjon om brannrisiko for risikoutsatte grupper Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS222018 PS 22/2018 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS232018 PS 23/2018 Endring i Innherred Renovasjon IKS Selskapsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO