eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 08 30 20160830 30.08.2016 18:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS222016 RS 22/2016 Protokoll Fylkesstyret 08.06.16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS232016 RS 23/2016 Gevinstrealiseringsplan velferdsteknologi Frosta kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS242016 RS 24/2016 Avgjørelse av klage på vedtak - utslipp ut over utslippstillatelsen for Manneset Mebygda avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS502016 PS 50/2016 Utvidelse av eksisterende barnehagetomter i sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS512016 PS 51/2016 Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av retten til å ha liggende veg over eiendommen gnr 31 bnr 1 og gnr 42 bnr 1 til Løvåsen pukkverk i Frosta kommune. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS522016 PS 52/2016 Felles responstjeneste for trygghetsalarmer og velferdsteknologi i Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS532016 PS 53/2016 Tverrfaglig samarbeid for barn og unge i et Folkehelseperspektiv- VR modellen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS542016 PS 54/2016 Revidert framdriftsplan kommuneplanens arealdel 2016. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS552016 PS 55/2016 Forvaltningsrevisjon - Gjennomgang avløpsanlegg Mostad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS562016 PS 56/2016 Valg av nytt forliksrådsmedlem for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS572016 PS 57/2016 Suppleringsvalg - Valg av meddommere til Tingretten 01.01.2017 - 31.12.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS582016 PS 58/2016 Vannregionutvalget i Trøndelag - oppnevning av politisk representant og vararepresentant Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS592016 PS 59/2016 Detaljregulering for Fossli 1. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS602016 PS 60/2016 Detaljregulering reguleringsplan gang - og sykkelveg Vinnatrøa-Frosta skole. 1. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO