eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 06 30 20150630 30.06.2015 18:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS202015 RS 20/2015 Oppsummering etter felles møte for kontrollkomiteen og kontrollutvalgene i Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS212015 RS 21/2015 Delegerte vedtak bygge og delingssaker 01.01.15 - 12.06.15 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS442015 PS 44/2015 Utredning fortsatt drift ved barnehagene Folkheim og Solvang Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS452015 PS 45/2015 Strategivalg for bygging på eiendommen gnr78 bnr 25 og 26 i Frosta kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS462015 PS 46/2015 Restaurering eller omlegging av vegen til Skaret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS472015 PS 47/2015 Endring av reguleringsplan Fånes - Sandberga hyttefelt, sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS482015 PS 48/2015 Klage på vedtak sak 30/15 om begrenset tillatelse til fradeling 070/001Klager: Olav Nåvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS492015 PS 49/2015 Sluttbehandling - Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i området Tautra med Svaet naturreservat og fulglefredningsområde og Hyndøyvågen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS502015 PS 50/2015 Evaluering av politisk organisering vedtatt 30.10.2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS512015 PS 51/2015 Delegeringsreglement for Frosta kommune - revidert Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS522015 PS 52/2015 Endring av selskapsavtale Innherred Renovasjon IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS532015 PS 53/2015 Møteplan 2. halvår 2015 - Formannskap og Kommunestyre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS542015 PS 54/2015 Fastsettelse av planprogram for kommuneplanens arealdel 2015 - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO