eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 05 26 20200526 26.05.2020 17:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS252020 PS 25/2020 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 RS152020 RS 15/2020 Orienteringer fra ordfører Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS162020 RS 16/2020 Orientering Værnesregionen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 RS172020 RS 17/2020 Foreløpig driftsresultat 2019 - NTE Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEFRO
0 PS262020 PS 26/2020 Forvaltningsplan for Frostating Utvalgte kulturlandskap og forslag til retningslinjer for tilskudd i Frostating Utvalgte kulturlandskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS272020 PS 27/2020 Årsrapport 2019 for Frosta brannvesen og Innherred brann og redning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS282020 PS 28/2020 Mulighetsstudie for Ulvikkorsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS292020 PS 29/2020 Grunnerverv - Vikaleiret industriområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS302020 PS 30/2020 Handlingsplan Vold i nære relasjoner, Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS312020 PS 31/2020 Delegering av myndighet fra Kommunestyret til Utvalg Folk - Kulturmidler 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS322020 PS 32/2020 Delegering av myndighet fra Kommunestyret til Utvalg Folk - Ildsjelpris 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS332020 PS 33/2020 Valg av meddommere til tingretten 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS342020 PS 34/2020 Valg av medlemmer til lagmannsrettens utvalg 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS352020 PS 35/2020 Valg av jordskiftemeddommere for perioden 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS362020 PS 36/2020 Valg av skjønnsmedlemmer 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS372020 PS 37/2020 Fritak for verv i valgperioden 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS382020 PS 38/2020 Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring, Frosta kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS392020 PS 39/2020 Behandling av selskapsavtale Trondheim Havn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS402020 PS 40/2020 Årsmelding 2019 - Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS412020 PS 41/2020 Regnskap Frosta Fjellstyre 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS422020 PS 42/2020 Anmodning om inngåelse av avtale om justeringsrett for merverdiavgift ved eventuell kommunal overtakelse av intrastruktur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS432020 PS 43/2020 Årsregnskap og årsrapport 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS442020 PS 44/2020 Frosta 2020 - Tiltak for effektivisering og kostnadsreduksjoner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO
0 PS452020 PS 45/2020 Tilsetting av kommunedirektør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEFRO