eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3045/2020 20200401 01.04.2020 Saksframlegg/innstilling Fullmakt vedrørende tiltak - Korona EPHORTEFRO
3415/2020 20200401 01.04.2020 Saksframlegg/innstilling Utvelgelse av aktuelle kandidater til 1. gangs intervju - Kommunedirektør EPHORTEFRO
3655/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Tjenestebevis Mari Aunan EPHORTEFRO
3654/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Spørsmål vedrørende tilsagn om tilskudd til tiltaksovervåking Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
3738/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Welde & Valstad Eiendomsmegling AS EPHORTEFRO
3739/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Noen betraktninger rundt koronaviruset og Frosta kommune Bjørn Balstad EPHORTEFRO
3743/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte IKA Trøndelag EPHORTEFRO
3744/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Larissa Yakovenko EPHORTEFRO
3745/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ingvild Vang EPHORTEFRO
3754/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Landbruket og koronasituasjonen Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
3755/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Forespørsel om kommunepins Jørgen Galdal EPHORTEFRO
3776/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Informasjon Norsk kulturskoleråd EPHORTEFRO
3777/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Informasjon Norsk kulturskoleråd EPHORTEFRO
3757/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Tilskudd til digitale hjelpemidler Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
3717/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3718/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3501/2020 20200401 01.04.2020 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknader om u.off. til stillingen som kommunedirektør EPHORTEFRO
3765/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om utvidelse av salgsbevilling - hjemlevering av øl inntil 4,7% Klostergården EPHORTEFRO
3773/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Bekreftet mottatt annonse Frostingen EPHORTEFRO
3775/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Informasjon om stenging pga. korona Bygdekinoen EPHORTEFRO
3782/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Virus og status Osen kommune EPHORTEFRO
3786/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Svar vedr. undervisning Erlend Østbø Juberg EPHORTEFRO
3787/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Invitasjon til møte 20.03.2020 Stiklestad Nasjonale Kultursenter EPHORTEFRO
3788/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Prosjektspesifikasjon lokalmat og reiseliv Reiselivsaktører i Frosta EPHORTEFRO
3789/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vårslæpp 2020 Reiselivsaktører i Frosta EPHORTEFRO
3790/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Invitasjon til workshop Næringslivsaktører EPHORTEFRO
3791/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Avlysning av nettverksseminar Stiklestad Nasjonale Kultursenter EPHORTEFRO
3792/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Beredskap fra Bondelaget m.m. Bondelaget EPHORTEFRO
3794/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Påmelding til workshop Kari Helga Kløvstad Viken EPHORTEFRO
3793/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedr. innspillsmøte ang fritidskortet Barne- og familiedepartetmentet EPHORTEFRO
3796/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding vedr. tilskudd til drenering Kjell Olav Hernes EPHORTEFRO
3805/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Svar på forespørsel Stiklestad Nasjonale Kultursenter EPHORTEFRO
3807/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Utsettelse av Vårslæpp 2020 Samarbeidspartnere EPHORTEFRO
3766/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=5qw94q, SakId=300335) ***** EPHORTEFRO
3799/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Informasjon om datainnsamling Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3801/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Korrigering Eiendomsmegler1 Midt-Norge AS EPHORTEFRO
3802/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Påmelding Klostergården EPHORTEFRO
3803/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Utsettelse av workshop Næringslivsaktører EPHORTEFRO
3804/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Spørsmål vedr. endring Stiklestad Nasjonale Kultursenter EPHORTEFRO
3806/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Gravemelding og sanitærmelding FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
3808/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding vedr. utsettelse Frostingen EPHORTEFRO
3809/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedr. utsettelse av Vårslæpp 2020 Stein Aursand EPHORTEFRO
3810/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedr. utsettelse av Vårslæpp 2020 Livsglede for Eldre Frosta EPHORTEFRO
3811/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedr. utsettelse av Vårslæpp 2020 Frosta leirskole EPHORTEFRO
3812/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Orientering om omorganisering Stiklestad Nasjonale Kultursenter EPHORTEFRO
3813/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedr. utsettelse av Vårslæpp 2020 Dagfinn Sørheim EPHORTEFRO
3740/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Annonse kommunestyremøte 14.04.2020 Frostingen EPHORTEFRO
3746/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Signert avtale Værnesregionen IT EPHORTEFRO
3747/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Tilsvar Forliksrådet i Frosta EPHORTEFRO
3750/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Nytt koronavirus og Covid-19 i sykehjem - nettundervisning Folkehelseinstituttet EPHORTEFRO
3753/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Status på Nortura Malvik Nortura EPHORTEFRO
3756/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Rapport ettersøk Anders Reitan EPHORTEFRO
3771/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Ketil Andres Reitan EPHORTEFRO
3778/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Virus og status Norsk kulturskoleråd EPHORTEFRO
3779/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Virus og status Skaun kommune EPHORTEFRO
3781/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Virus og status Namsos kulturskole EPHORTEFRO
3783/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Forespørsel om status i kommunene Norsk kulturskoleråd EPHORTEFRO
3784/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Renteendringer KLP EPHORTEFRO
3748/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Vidar Burmo EPHORTEFRO
3795/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Utsatt høringsfrist INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
3797/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Avlysning av møte Stiklestad Nasjonale Kultursenter EPHORTEFRO
3800/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Utsettelse av workshop Stjørdal kommune EPHORTEFRO
3703/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
3712/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) Monica Sandnes EPHORTEFRO
3619/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Kristin Hojem EPHORTEFRO
2694/2020 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Forskuttering av spillemidler, Frosta Skyttarlag EPHORTEFRO
3673/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Skjønnsmedlemmer 2021-2025 Joar Rekkebo EPHORTEFRO
3677/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Invitasjon til å delta i samarbeidet om å fjerne fremmede planter og trær i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3678/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Meddommere til Tingretten 2021 - 2024 Sissel Pettersen Sundet EPHORTEFRO
3683/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
3687/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Rundskriv om kommunale vedtak Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
3679/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Prøverapportering regnskap 1. tertial Statistisk Sentralbyrå EPHORTEFRO
3686/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Informasjon om utenlandske arbeidstakere Vangberg Gartneri EPHORTEFRO
3688/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev 090/008 Søknad om makeskifte Flet Eiendom EPHORTEFRO
3693/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på valg av jordskiftemeddommere - gjenvalg Mette Aatlo EPHORTEFRO
3696/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
3697/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Faglig støtte til de psykososiale krisetamene RVTS Midt EPHORTEFRO
3708/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Stopp trekk i lønn Fagforbundet EPHORTEFRO
3646/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Informasjon om vedtak om tillatelse til utslipp Olav Hernes m.fl. EPHORTEFRO
3694/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse QPS AS EPHORTEFRO
3674/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Kommunal Rapport EPHORTEFRO
3709/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) fredrik tvete hansen EPHORTEFRO
3710/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) René Bråten EPHORTEFRO
3540/2020 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på erverv av gnr/bnr 022/001 EPHORTEFRO
3541/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Spørsmål vedr. søknad om serveringsbevilling Eva Hojem EPHORTEFRO
3545/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på purring - forespørsel om innsyn Ronny Bakken EPHORTEFRO
3505/2020 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Fradeling av Gårdstun på 022/001 EPHORTEFRO
3228/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev 103/001 Utslippstillatelse Landshaug Jan Lutdal EPHORTEFRO
2907/2020 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Frosta 2020 - Tiltak for effektivisering og kostnadsreduksjoner EPHORTEFRO
2218/2020 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling VA-norm vedtatt 28.03.2017 EPHORTEFRO
680/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Vedrørende rapportering kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3643/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Korrigert - Rapporter etter Helseundersøkelsen i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3645/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Rapporter etter Helseundersøkelsen i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3648/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kartlegging av antall mulige sengeplasser Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3650/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding vedr. ferdigstilling og serveringsbevilling Eva Hojem EPHORTEFRO
3649/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning Frosta Skyttarlag EPHORTEFRO
3651/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Knut Brustad EPHORTEFRO
3652/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar på søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr (kopi) INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
3657/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Forespørsel vedr. midlertidig brukstillatelse GRANDE ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
3658/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker Folkehelseinstituttet EPHORTEFRO
3659/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Høring - forslag til midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere ifm Covid-19 Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTEFRO
3661/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet FROSTA BORETTSLAG EPHORTEFRO
3662/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
3666/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) Knut Erlingson Rehaug EPHORTEFRO
3656/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om endring i helselovgivningen Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
3663/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) Randi Skjetne Holmli EPHORTEFRO
3667/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) Anna-Marie Vennatrø Sletvold EPHORTEFRO
3642/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Informasjon om utenlandske arbeidstakere Roar Vold EPHORTEFRO
3644/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Samhandling ved Korona-karantene eller smitte Uloba EPHORTEFRO
3647/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev 092/015 Søknad om makeskifte Bjørn Nilssen EPHORTEFRO
3639/2020 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) eskil strand EPHORTEFRO
3640/2020 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Marit Rendum EPHORTEFRO
3635/2020 20200328 28.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Meddommere for saker i lagmannsretten - gjenvalg Arnt Jonson Stavset EPHORTEFRO
3636/2020 20200328 28.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) Mattias Naranjo EPHORTEFRO
3602/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3603/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3604/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3607/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Veiledende satser for eget skogkulturarbeid 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3612/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg Frosta byggservice AS EPHORTEFRO
3582/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3583/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3584/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3590/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3585/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3587/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3588/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3589/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3591/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3600/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3601/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3605/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3608/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) Siri Mette lie EPHORTEFRO
3609/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Samtykke til tinglysing 096/015/019, 096/015/021, 096/015/022 Welde & Valstad Eiendomsmegling AS EPHORTEFRO
3618/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Thea Caroline Holum EPHORTEFRO
3592/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3593/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3594/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3599/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3627/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av jordskiftemeddommere for perioden 2021-2024 Steinar Juberg EPHORTEFRO
3522/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Eli Oline Leangen EPHORTEFRO
3496/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveraansvar for sykepenger NAV Værnes EPHORTEFRO
3528/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Tjenestebevis Samer Katbi EPHORTEFRO
3439/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar vedr. spørsmål vedr. faktura pga. utsatt arrangement Kor-Ækt EPHORTEFRO
3495/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV Værnes EPHORTEFRO
3497/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV Værnes EPHORTEFRO
3595/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3596/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3598/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3610/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - ***** EPHORTEFRO
3611/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - ***** EPHORTEFRO
3571/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Utprøving av oppgaver til nasjonal prøve for regning for 5. trinn Matematikksenteret NTNU EPHORTEFRO
3573/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Forespørsel vedr. arbeidsforhold Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
3574/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Frosta borettslag EPHORTEFRO
3419/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om fradeling av landbruksjord Arvid Stavseth EPHORTEFRO
3431/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Aktiv Stjørdal AS EPHORTEFRO
3417/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeidstid Jurga Vold EPHORTEFRO
3420/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om fradeling av tomt Halvor Breiset EPHORTEFRO
3435/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Brannstasjon - Lukking av avvik fra Arbeidstilsynet av 08.11.2016 Arbeidstilsynet EPHORTEFRO
3470/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Gerd Karin Greistad EPHORTEFRO
3408/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Jon Magne Rekkebo EPHORTEFRO
3406/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Eiendomsmegler1 Midt-Norge AS EPHORTEFRO
3568/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Informasjon om utenlandske arbeidstakere Johan Morten Haugan EPHORTEFRO
3569/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Informasjon om utenlandske arbeidstakere Tor Henrik Viken EPHORTEFRO
3572/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedr. byggenæringen Byggenæringens Landsforening EPHORTEFRO
3575/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Forespørsel vedr. fylkesmannens beredskapstilsyn høsten 2019 Adresseavisen EPHORTEFRO
3576/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Dispensasjon skadefelling grågås på Tautra 2020 (kopi) Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
3577/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) Nils Erik Volden EPHORTEFRO
3434/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Refusjonskrav NAV TRØNDELAG m.fl. EPHORTEFRO
3455/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Tilbakebetaling av betaling for barnehageplass i mars ***** EPHORTEFRO
3557/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding vedr. valg av skjønnsmedlemmer 2021-2025 - gjenvalg Mette Stene Viken EPHORTEFRO
3558/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Tilbud om investeringstilskudd - Evy Olufsen Nordfjæran (kopi) Innovasjon NOrge EPHORTEFRO
3560/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) Frida Mære EPHORTEFRO
3570/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Merknad vedr. uttalelse fra miljø Knut Terje Korsnes EPHORTEFRO
3556/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Ronny Sagmo EPHORTEFRO
3562/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Dispensasjon til skadefelling av grågås i Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde 2020 (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3381/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Valg av jordskiftemeddommere for perioden 2021-2024 Johan Arnt Hernes m.fl. EPHORTEFRO
3347/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om dato for behandling av bevillingsvedtak for ny bevillingsperiode Ringnes EPHORTEFRO
3359/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Refusjonskrav for deler av skoleåret 2019-2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEFRO
3365/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Vedrørende forespørsel om innsyn NN EPHORTEFRO
3384/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Skjønnsmedlemmer 2021-2025 Mette Stene Viken m.fl. EPHORTEFRO
3494/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Purring - forespørsel om innsyn Ronny Bakken EPHORTEFRO
3508/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Forespørsel vedr. stenging av kommunegrense Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
3529/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTEFRO
3530/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Tilsyn - oppfyllelse av vedtak Direktoratet for Arbeidstilsynet EPHORTEFRO
3498/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Svar på redegjørelse for retting av avvik og anmerkning Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
3478/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Innkalling til årsmøte Revisjon Midt-Norge 21.04.2020 Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
3479/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
3480/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Informasjon om fortsatt stengte skoler og barnehager Utdannignsdirektoratet EPHORTEFRO
3482/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave 2019 Kiwi Minidrift AS EPHORTEFRO
3507/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Berit Johnsen Fjærem EPHORTEFRO
3504/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig Jan Adolf Østerlie EPHORTEFRO
3506/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte NAV Værnes EPHORTEFRO
3531/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) charlotte Grønbeck Heggli EPHORTEFRO
3532/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Eksamener avlyst Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
2318/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Inntektsskjema for arbeidstakere Tove Rigmor Dragsnes Rygh EPHORTEFRO
3460/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Jordleiepriser Åmli kommune EPHORTEFRO
3461/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utsettelse av tilsynsaksjonen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) EPHORTEFRO
3446/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Saken trekkes Nord-Trøndelag jordskifterett EPHORTEFRO
3453/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på valg av jordskiftemeddommere - gjenvalg Marit Moksnes EPHORTEFRO
3458/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Informasjon om tannhelsetjenesten Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3423/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte Konsek Trøndelag 21.04.2020 Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
3418/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2019 Miljødirektoratet EPHORTEFRO
3473/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) Anette Jakobsen Hoff EPHORTEFRO
3305/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Oppsigelse av turnus Randi Brit Nilssen m.fl. EPHORTEFRO
3316/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
3457/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Retningslinjer for fotterapeuter og nødvendig helsehjelp Fotterapeutforbundet EPHORTEFRO
3459/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Informasjon om utenlandske arbeidstakere Johan Arnt Hernes EPHORTEFRO
3464/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Rutine for fordeling av smittevernutstyr Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3472/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) Bjørn Haakon Hermanrud EPHORTEFRO
3454/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) Mona Nordfjellmark EPHORTEFRO
3387/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) Kristin Jørstad Fossum EPHORTEFRO
3393/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling NAV Værnesregionen EPHORTEFRO
3394/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling NAV Værnesregionen EPHORTEFRO
3395/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling NAV Værnesregionen EPHORTEFRO
3401/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. oppføring av garasje og grenser Kurt Jonn Øyre m.fl. EPHORTEFRO
3404/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4214406551) Emina Ilic EPHORTEFRO
3361/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Praktisering av smittevernberedskap i dagligvarebutikk NorgesGruppen EPHORTEFRO
3357/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon om utenlandsk arbeidstaker Viken Østre AS EPHORTEFRO
3354/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Ivaretagelse av allmennlegeansvaret Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3355/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon om turnusfysioterapeuter i tjeneste Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
3352/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Status, informasjon og råd til brann- og redningsvesenene og 110-sentralene Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) EPHORTEFRO
3380/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Pensjonistforbundet EPHORTEFRO
3382/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
3389/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling NAV Værnesregionen EPHORTEFRO
3358/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon om skogbrannhåndteringen sesongen 2020 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) EPHORTEFRO
3349/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på meddommere til tingretten 2021-2024 Rune Haug EPHORTEFRO
3350/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Tor Olav Hellan Lutdal EPHORTEFRO
3353/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Covid-19 prioritering i helse- og omsorgstjenesten Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3362/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tiltak i kollektivtrafikken AtB EPHORTEFRO
3339/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler FROSTA MOTORCROSS KLUBB EPHORTEFRO
3360/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Eiendomsmegler1 Midt-Norge AS EPHORTEFRO
3379/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3385/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Prioritering av vandelskontroll og politiattest Politiet EPHORTEFRO
3396/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om salgsbevilling NAV Værnesregionen EPHORTEFRO
3399/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om salgsbevilling NAV Værnesregionen EPHORTEFRO
3233/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking REKKEBO JOAR EPHORTEFRO
3236/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Nijole Pilitauskiene EPHORTEFRO
3240/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Line Sundsby Hovdal EPHORTEFRO
3239/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Brev til landbruksnæringen på Frosta Til alle i landbruksnæringa på Frosta EPHORTEFRO
3235/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Kjell Olav Hernes EPHORTEFRO
3241/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse Jannicke Bakken EPHORTEFRO
3373/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Avdragsutsettelse 2020 Kommunalbanken EPHORTEFRO
3337/2020 20200322 22.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Giedre Gurcine EPHORTEFRO
3338/2020 20200322 22.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) Nils Erik Volden EPHORTEFRO
3336/2020 20200321 21.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) Padma Khaitu EPHORTEFRO
3334/2020 20200321 21.03.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3335/2020 20200321 21.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) Lise Stubbe Brenne EPHORTEFRO
3299/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Tillatelse til bruk av parkeringsplass Guri Mari Skreslet Rygg m.fl. EPHORTEFRO
3302/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon om standpunkt og fravær Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
3333/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om startlån Gintare Urnikaite EPHORTEFRO
3331/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Uttalelse til nydyrking på 106/001 Samediggi/Sametinget EPHORTEFRO
3332/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) Henning Evenshaug EPHORTEFRO
3300/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om koronasitasjonen til barnehage og skole Utdannignsdirektoratet EPHORTEFRO
3303/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
3304/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Spørsmål om dato for behandling av bevillingsvedtak for ny bevillingsperiode Ringnes EPHORTEFRO
3323/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Skarven turlag EPHORTEFRO
3329/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler MUSIKKLAGET KLANG EPHORTEFRO
3075/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev 061/023 Angående utslippssøknad RØRMESTERAN AS EPHORTEFRO
3322/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn NN EPHORTEFRO
3315/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Uttalelse miljø Hollingsæter miljøtjenester EPHORTEFRO
3297/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppdatert tekst og sms turister Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3298/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Purring - spørsmål om gebyr LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
3301/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppdatering om covid-19 Folkehelseinstituttet EPHORTEFRO
3312/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Chewewan Tunkaew EPHORTEFRO
3313/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Arve Eugen Røtting EPHORTEFRO
3194/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på merknad fra fylkesmannen Per Lund EPHORTEFRO
3191/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Svar på klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt 2020 Knut Gunnar Myraune EPHORTEFRO
3193/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på takstgrunnlaget for eiendomsskatt 2020 Helge Pettersen EPHORTEFRO
3179/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Svar vedr. anleggsveg fra parkeringsplass Norconsult EPHORTEFRO
3229/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse Bernt Kristian Kvamme EPHORTEFRO
3190/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Svar på klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt Knut Gunnar Myraune EPHORTEFRO
2991/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Høring-Plan for Nydyrking Gnr:106 Bnr:1 i Frosta Kommune LEVANGER KOMMUNE EPHORTEFRO
3138/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Varsel om permittering Joar Brenne EPHORTEFRO
3140/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Tjenestebevis Magnar Engen Fjørtoft EPHORTEFRO
3124/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Rita Jørstad Olsen EPHORTEFRO
2957/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Tildeling - Startlån, retur av signert låneavtale Husbanken EPHORTEFRO
3283/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om koronasituasjonen Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
3287/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og veiinfrastruktur Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3290/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Koronatiltak INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
2990/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Høring-Plan for Nydyrking Gnr:106 Bnr:1 i Frosta Kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTEFRO
3164/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om foreldrepermisjon Joakim Mollan EPHORTEFRO
3251/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Forhold registrert ved tømming av septik (kopi) INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
3252/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Høring - Søkerstatistikk videregående opplæring 2020-2021 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3258/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Oppdateringer utslippssøknad Sebastian Ng EPHORTEFRO
3273/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Beredskap for bostøttearbeid Husbanken EPHORTEFRO
3243/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Tinglyste dokumenter Kartverket EPHORTEFRO
3244/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Stopp av utleggstrekk Statens innkrevingssentral EPHORTEFRO
3245/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Stopp av utleggstrekk Statens innkrevingssentral EPHORTEFRO
3246/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Halvard Nordfjæran EPHORTEFRO
3247/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Forhold registrert ved tømming av septik (kopi) INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
3242/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Frostaringen EPHORTEFRO
3260/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Kommuneundersøkelsen 2020 Huseierne EPHORTEFRO
3281/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Høring - Trøndelagsplanen - Regional planstrategi for fylkestingsperioden 2020-2023 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3289/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Apotekpersonell og testing på korona Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3292/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Korrigering - koronatiltak - dato for representantskapsmøte INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
3293/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) Marit Jørstad EPHORTEFRO
3150/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Plenklipping Skogly Ungdomslag og Folkheim Vel EPHORTEFRO
3052/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Per Lund EPHORTEFRO
2825/2020 20200318 18.03.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom EPHORTEFRO
3127/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Siv Merete Kristiansen EPHORTEFRO
3115/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Tjenestebevis Anne Grete Aas EPHORTEFRO
3174/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Renteregulering Kommunalbanken EPHORTEFRO
3090/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Svar på hvor mange som skal ha opplæring i/på samisk skoleåret 2020/2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3091/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Uttalelse til reguleringsplan for Orsand camping Frosta Vassverk EPHORTEFRO
3172/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Vedr. anleggsveg fra parkeringsplass Norconsult EPHORTEFRO
3175/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
3214/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Jordleiepriser 2020 Moss og Råde kommune EPHORTEFRO
3221/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Jordleiepriser 2020 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
3227/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tildelingsbrev drenering 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3232/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) SHARMILA KC EPHORTEFRO
3212/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Jordleiepriser 2020 Midt-Telemark landbrukskontor EPHORTEFRO
3184/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3186/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på valg av meddommere til lagmannsretten 2021-2024 - gjenvalg Ola Hjelde EPHORTEFRO
3173/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Uttalelse vedr. milø Hollingsæter miljøtjenester EPHORTEFRO
3177/2020 20200318 18.03.2020 Saksframlegg/innstilling Kabling av høyspentlinje Vikaleiret EPHORTEFRO
3187/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt Helge Pettersen EPHORTEFRO
3188/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt Knut Gunnar Myraune EPHORTEFRO
3189/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt Knut Gunnar Myraune EPHORTEFRO
3211/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Rita Jørstad Olsen EPHORTEFRO
3213/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Beredskap for bostøtte Husbanken EPHORTEFRO
3054/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK EPHORTEFRO
3048/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Aktiv Stjørdal AS EPHORTEFRO
2999/2020 20200318 18.03.2020 Saksframlegg/innstilling Fradeling av Gårdstun på gnr/bnr 022/001 EPHORTEFRO
3002/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste Hilde Solberg Valberg EPHORTEFRO
2912/2020 20200318 18.03.2020 Saksframlegg/innstilling Kabling av høyspentlinje Vikaleiret EPHORTEFRO
2998/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Svar på søknad ***** EPHORTEFRO
2832/2020 20200318 18.03.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på erverv av gnr/bnr 022/001 EPHORTEFRO
2281/2020 20200318 18.03.2020 Saksframlegg/innstilling Fradeling av Gårdstun på gnr/bnr 016/005 EPHORTEFRO
3160/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Opprettholdelse av varetransport/vei-infrastruktur Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3142/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Revisors attestasjon KomRev EPHORTEFRO
3143/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Skjema for revisorattestasjon KomRev EPHORTEFRO
3145/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Hilde Rognhaug EPHORTEFRO
3148/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Informasjon fra NAV NAV Arbeids- og velferdsetaten EPHORTEFRO
3152/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Slamrapport februar 2020 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
3163/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Endring av foreldrepengeperioden Joakim Mollan EPHORTEFRO
3126/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) Line Kjørsvik EPHORTEFRO
3092/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer om stenging av virksomhet Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3110/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Utvidet adgang til å avholde politiske møter som fjernmøte ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS EPHORTEFRO
3116/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Barnepass til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap EPHORTEFRO
3096/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Stopp av trekk Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
3101/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Påminnelse - pålegg om utbedring av elektrisk anlegg Eldretunet 0001 Tensio TN AS EPHORTEFRO
3117/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Nina Therese Tomren EPHORTEFRO
3118/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) Jenny Moksnes EPHORTEFRO
3098/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
3099/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om serveringsbevilling Politiet EPHORTEFRO
3100/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Påminnelse - pålegg om utbedring av elektrisk anlegg Eldretunet 0006 Tensio TN AS EPHORTEFRO
3108/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Betalingsinformasjon Visma EPHORTEFRO
3109/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på merknad fra fylkesmannen Per Lund EPHORTEFRO
3112/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Oppsigelse Jannicke Bakken EPHORTEFRO
3114/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Uttalelse Frosta Vassverk AS EPHORTEFRO
3093/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner mm Helsedir EPHORTEFRO
3097/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Stopp av trekk Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
3102/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS - st. ref. (4210933539) Linda Tomren EPHORTEFRO
3111/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Status fra Innherred Renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
3113/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Utsatt søknadsfrist Helsedirektoratet EPHORTEFRO
3085/2020 20200315 15.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler FROSTA IDRETTSLAG EPHORTEFRO
3088/2020 20200315 15.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler FROSTA HISTORIELAG EPHORTEFRO
3089/2020 20200315 15.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler Ungdomscafeen 2020 EPHORTEFRO
3086/2020 20200315 15.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter/fritidskontakter - st. ref. (4167343001) Ingunn Manneset EPHORTEFRO
3087/2020 20200315 15.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Ingunn Manneset EPHORTEFRO
3083/2020 20200314 14.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler FROSTA REVMATIKERFORENING EPHORTEFRO
3084/2020 20200314 14.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler FROSTARINGEN EPHORTEFRO
3082/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler NESET FOTBALLKLUBB EPHORTEFRO
3076/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning PROMIDT AS EPHORTEFRO
3077/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3079/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd (kopi) Miljødirektoratet EPHORTEFRO
3080/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommune for å begrense spredning av Covid-19 Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
3081/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
3074/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd 2020 Gunnar Arnfinn Myhre EPHORTEFRO
3050/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av fritidsbolig Frosta byggservice AS EPHORTEFRO
3056/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Kjell Olav Hernes EPHORTEFRO
3057/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Kjøpekontrakt Eiksenteret Midt-Norge EPHORTEFRO
3062/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig Øverbygg Norge As EPHORTEFRO
3063/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Tillegginformasjon til søknad om byggetillatelse Øverbygg Norge AS EPHORTEFRO
3070/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Monica Lillenes EPHORTEFRO
3051/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler Trods idrettslag v/Torbjørn Faanes EPHORTEFRO
3058/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
3053/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Samtykke til tinglysing DNB Eiendom AS EPHORTEFRO
3047/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler RAPP IDRETTSLAG EPHORTEFRO
2993/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærling fra høsten? - st. ref. (4197307981) Joacim Refseth EPHORTEFRO
2994/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Klage på vedtak om avslag på fradeling av fritidstomt Ronny Bakken EPHORTEFRO
2995/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Meddommere for saker i lagmannsretten - gjenvalg Ragnhild Viken EPHORTEFRO
3043/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. faktura pga. utsatt arrangement Kor-Ækt EPHORTEFRO
3044/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Valg av jordskiftemeddommere for perioden 2021-2024 Nord-Trøndelag jordskifterett EPHORTEFRO
3046/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler FROSTA SKOLEMUSIKK EPHORTEFRO
2996/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Forespørsel om kartforretning Jonas Rekkebo EPHORTEFRO
2997/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Forslag til avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
2661/2020 20200311 11.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Marte Høknes EPHORTEFRO
2886/2020 20200311 11.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Mari Aunan EPHORTEFRO
2890/2020 20200311 11.03.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Unni Aasbjørg EPHORTEFRO
2905/2020 20200311 11.03.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Geir EPHORTEFRO
3007/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Koordinater trasè sjøledning FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
3017/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Jordleieundersøkelse Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
2908/2020 20200311 11.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Hilde Rognhaug EPHORTEFRO
3014/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev 067/001 Rekvisisjon av oppmåling, fastsette grenser Toril Ulvik Neeb EPHORTEFRO
3015/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
3016/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Rettelse -Informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
3000/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnnskoleoppplæring 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
3003/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler KOR-ÆKT EPHORTEFRO
3001/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Aktiv Stjørdal AS EPHORTEFRO
2884/2020 20200311 11.03.2020 Utgående brev Oppsigelse av stilling som omsorgsarbeider Torhild Haugen Røsvik EPHORTEFRO
2966/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på meddommere til tingretten 2021-2024 Anne-Lise Sivertsen EPHORTEFRO
2972/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler FROSTA STORBAND EPHORTEFRO
2974/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til utbedring av eksisterende båtopptrekk SMÅLAND BÅTFORENING EPHORTEFRO
2976/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Ingrid Jørstad Olsen EPHORTEFRO
2978/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Informasjon om dialogmøte 05.05.2020 Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
2986/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler FROSTA SKYTTARLAG EPHORTEFRO
2987/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering Arnstein Fossli EPHORTEFRO
2956/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Gjennomføring av kartleggingsprøver 2020 Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
2929/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Foreløpig driftsresultat 2010 - NTE NTE EPHORTEFRO
2940/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Attester Tove-Mette Viktil EPHORTEFRO
2951/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakksskadeloven Folkehelseinstituttet EPHORTEFRO
2953/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Fullmakt DNB Eiendom AS EPHORTEFRO
2968/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Attester Kari Helland EPHORTEFRO
2969/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Fredheim & Paulsby Bygg AS EPHORTEFRO
2970/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på valg av meddommere til lagmannsretten 2021-2024 - ber om fritak Dagfinn Sørheim EPHORTEFRO
2971/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Thor Erik Vinge-Granmo EPHORTEFRO
2979/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Ber om uttalelse - gjennomgang av eksisterende kommunale fartsforskrifter etter havne- og farvannsloven Kystverket EPHORTEFRO
2982/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel/dispensasjon fra byggegrense (kopi) Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
2983/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Egenkontrollrapport - privat avløpsanlegg Miljødirektoratet EPHORTEFRO
2984/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Egenkontrollrapport - privat avløpsanlegg Miljødirektoratet EPHORTEFRO
2985/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler NORD-TRØNDELAG TURISTFORENING EPHORTEFRO
2917/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Purring på avklaring på bygg Trondhjems Seilforening EPHORTEFRO
2918/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Attest Kari Helland EPHORTEFRO
2923/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet EPHORTEFRO
2928/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Tilbudsbrev - Fiber til Kvamtoppen barnehage Okkenhaug Entreprenør AS EPHORTEFRO
2915/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Purring på oppmåling Frosta hageby EPHORTEFRO
2934/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om felling av skadegjørende grågås 2020 Kjersti Brustad EPHORTEFRO
2936/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Andrea Cicilie Rønning EPHORTEFRO
2942/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Kursbevis Tone Ulvik EPHORTEFRO
2883/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev Oppsigelse av stilling som helsefagarbeider Unni Ulvik Fjæran EPHORTEFRO
2575/2020 20200309 09.03.2020 Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalgets årsrapport 2019 EPHORTEFRO
1743/2020 20200309 09.03.2020 Saksframlegg/innstilling Felles areal -og transportstrategi for Innherredsbyen - forankring av kommunalt eierskap og medfinansiering EPHORTEFRO
1923/2020 20200309 09.03.2020 Saksframlegg/innstilling Kjelsåsen - ny adresseparsell EPHORTEFRO
2871/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Kommuneplanens arealdel - B10 Småland oversendes til departementet for endelig avgjørelse. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
2872/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Per Lund EPHORTEFRO
2826/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Hilde Solberg Valberg EPHORTEFRO
2827/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse PROMIDT AS EPHORTEFRO
2840/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på jobb Ella Reitan EPHORTEFRO
2847/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Purring på svar Erling Malvig EPHORTEFRO
2852/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse til serveringsbevilling Stjørdal lensmannskontor EPHORTEFRO
2853/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Høring - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser FROSTINGEN AS EPHORTEFRO
2855/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Linda Aigare EPHORTEFRO
2893/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Lise Stubbe Brenne EPHORTEFRO
2889/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Hvor mange skal ha opplæring i/på samisk skoleåret 2020/2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
2904/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Retur av avtale med feil Hilde Rognhaug EPHORTEFRO
2906/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Dispensasjon fra forskrift for Tauterryggen marine verneområde til etablering av dyrkingsanlegg for rur - Planktonic AS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
2867/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Frank Arvid Rosø EPHORTEFRO
2891/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærling fra høsten? - st. ref. (4197307981) Tora Hovde EPHORTEFRO
2894/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Restriksjoner til besøkende på sykehjem m.m. Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
2895/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på meddommere til tingretten 2021-2024 - gjenvalg Øystein Skaslien EPHORTEFRO
2897/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Rapport for ettersøk av skadet vilt og fallvilt Arne Østerlie EPHORTEFRO
2898/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Rapport for ettersøk av skadet vilt og fallvilt Arne Østerlie EPHORTEFRO
2885/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på meddommere til tingretten 2021-2024 - gjenvalg Stig Tore Laugen EPHORTEFRO
2830/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Hilde Rognhaug EPHORTEFRO
2869/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Hege Christine Holsæter EPHORTEFRO
2896/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Oppsigelse Unni Aasbjørg EPHORTEFRO
2901/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler Frosta Skolekor EPHORTEFRO
2881/2020 20200307 07.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på forespørsel om innsyn Per Lund EPHORTEFRO
2882/2020 20200307 07.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Emma Aakerholm Bjerkan EPHORTEFRO
2772/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte Torhild Haugen Røsvik EPHORTEFRO
2814/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om jobb Anette Klev Ladstein EPHORTEFRO
2732/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse Hanne Marie Brænne EPHORTEFRO
2863/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Signert rammeavtale Dedicare Værnesregionen Innkjøp EPHORTEFRO
2818/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Guri Arna Korstad EPHORTEFRO
2792/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Kontantstøtterapporter for februar 2020 NAV Familie- og pensjonsytelser EPHORTEFRO
2810/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon May Iren Korsnes EPHORTEFRO
2815/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Guri Arna Korstad EPHORTEFRO
2817/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Søknaden er mottatt ***** EPHORTEFRO
2791/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Referat fra møte om stillingskode for ansatt Fagforbundet v/ rådgiver Gunnar Ludvigsen EPHORTEFRO
2793/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Meddommere til tingretten 2021-2024 - gjenvalg Jens Olav Helland m.fl. EPHORTEFRO
2715/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Spørsmål vedr. fradeling, svar og hjelp. Jørn Kristian Berg EPHORTEFRO
2739/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte Unni Ulvik Fjæran EPHORTEFRO
2768/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Meddommere for saker i lagmannsretten - gjenvalg Ola Hjelde m.fl. EPHORTEFRO
2754/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Brit Wangberg Veimo m.fl. EPHORTEFRO
2864/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Signert rammeavtale Nordic Care Værnesregionen Innkjøp EPHORTEFRO
2860/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Signert rammeavtale Ecura Care AS Værnesregionen Innkjøp EPHORTEFRO
2862/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Informasjon om tilskudd til nydyrkingsprosjekt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
2866/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Revidering av situasjonsplan Bjørke Arkitektur AS EPHORTEFRO
2693/2020 20200306 06.03.2020 Utgående brev 086/039 Tilbakemelding på gravemelding og søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg Kjell Lian AS EPHORTEFRO
2880/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4204420838) Jay-ar Calimag EPHORTEFRO
2874/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Hilde Solberg Valberg EPHORTEFRO
2873/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Hilde Rognhaug EPHORTEFRO
2875/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Jordleieavtale Lena Valstad EPHORTEFRO
2876/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Opplysninger om krav, samt tilleggsforretning ***** EPHORTEFRO
2878/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av uthus/lager LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
2879/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Manglende kontaktinformasjon i UKL-saker Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
2828/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Meddommere til tingretten 2021-2024 - gjenvalg Jens Olav Helland EPHORTEFRO
2836/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Sunniva Tvete Undlien EPHORTEFRO
2842/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak mars 2020 HELFO EPHORTEFRO
2850/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Vedlegg til permisjonssøknad Guri Arne Korstad EPHORTEFRO
2851/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Møtereferat 27.02.2020 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning EPHORTEFRO
2854/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Marit Austeng EPHORTEFRO
2848/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Uttalelse Frosta Vassverk AS EPHORTEFRO
2849/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Avtale om konsulentoppdrag Huseth Rådgivning og Formidling A/S EPHORTEFRO
2824/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4204420838) Danijela Vasojevic EPHORTEFRO
2841/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Søknad om fradeling, oppmåling og grensedragning Jan Bakken EPHORTEFRO
2843/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Orientering om meddommervalg og skjønnsmedlemmer Domstoladministrasjonen EPHORTEFRO
2844/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Uttalelse Frosta Vassverk AS EPHORTEFRO
2845/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Uttalelse Frosta Vassverk AS EPHORTEFRO