eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7431/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av garasje Elin Liberg EPHORTEFRO
6686/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Høring-Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen Gnr/Bnr: 024/001 i Frosta Kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEFRO
6687/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Høring med hensyn på skogloven av søknad om godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen Gnr/Bnr 024/001 i Frosta Kommune. LEVANGER KOMMUNE EPHORTEFRO
7433/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Hilde Renate Bratsvedal EPHORTEFRO
7415/2019 20190617 17.06.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon fra gjeldende arealplan, fradeling av boligtomt fra gnr. 06 bnr. 03 og 5, fradeling av boligtomt på landbruksareal. EPHORTEFRO
7432/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Forespørsel vedr. kostnader ifm. eiendomsskatt NRK EPHORTEFRO
7434/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Rapport etter tilsyn med bruk av tvang og makt etter kap. 9 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
7438/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om Kåjnndrægg 2019 Frosta Motorcross Klubb v/Lasse Gran EPHORTEFRO
7435/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Betalingsinformasjon Kreditorforeningen EPHORTEFRO
7441/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Svar på søknad om støtte til Ny musikk fra klosterruinene- Tautra i nytt lys (kopi) Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
7463/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om forlengelse av tillatelse Skarven turlag EPHORTEFRO
7464/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Maria Kathrin Skage EPHORTEFRO
7466/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 086/002, 086/019, 086/014, 086/024, 086/025 - Tautra - Gravemelding 2019 Sørheim Maskin EPHORTEFRO
7474/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Forespørsel om avklaring av tomtegrenser Håvard Lein EPHORTEFRO
7479/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4098081844) Hilde Reitan EPHORTEFRO
7443/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Svar på søknad om støtte til Pakkhusblues 2019 (kopi) Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
7423/2019 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4098081844) Astrid Flægstad EPHORTEFRO
7413/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta skole EPHORTEFRO
7417/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Igangsetting arbeid med Regional plan for kulturminner Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
7419/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Høring - Reguleringsplan trinn 2 Bergslia - Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre EPHORTEFRO
7420/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Høring - Detaljplan Risethøgda hyttefelt 1. gangs behandling - Fellesrådet for funksjonshemmde og eldre EPHORTEFRO
7421/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Signert ledelseserklæring og revisors beretning Regionalt pilegrimssenter Stiklestad AS EPHORTEFRO
7422/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4098081844) Ingunn Aadal EPHORTEFRO
7386/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Anita Løkken EPHORTEFRO
7389/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Godkjent arbeidsvarslingsplan Statens vegvesen - Vegavdelingen Trøndelag EPHORTEFRO
7391/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Anmodning om forlengelse av frist for nedbetaling av lån ***** EPHORTEFRO
7414/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Tildeling av tilskuddkompetanse - og innovasjonstilskudd Master ledelse 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
7383/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Uttalelse til høring/offentlig ettersyn av detaljplan for Risethøgda hyttefelt Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
7387/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Forslag til revidert planprogram - Kommunedelplan klima, miljø og energi i Levanger kommune - høring Levanger kommune EPHORTEFRO
7397/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Uttalelse - Høring - Nydyrking Samediggi/Sametinget EPHORTEFRO
7401/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Innkalling til foreldremøte ved Kvamtoppen barnehage Foreldre/ foresatte ved Kvamtoppen barnehage EPHORTEFRO
7392/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 20.06.2019 Helsedirektoratet EPHORTEFRO
7393/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Innspill i forhold til endringer i barnehageloven PBL (Private Barnehagers Landsforbund EPHORTEFRO
7394/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Utvidelse av utstyrshytte Telenor Norge AS EPHORTEFRO
7395/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** EPHORTEFRO
7365/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Rullering av trafikksikkerhetsplanen - dokumenter til arbeidsmøte EPHORTEFRO
7338/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak Helfo EPHORTEFRO
7346/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Anmodning om utsatt høringsfrist Statens vegvesen EPHORTEFRO
7354/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Møteprotokoll 06.06.2019 Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
7362/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Uttalelse til 1. gangs høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Risethøgda hyttefelt Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTEFRO
7368/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Søknad om fødselspermisjon Enya Christiansen Nyheim EPHORTEFRO
7357/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Sakliste generalforsamlingen 17.06.2019 Regionalt pilegrimssenter Stiklestad AS EPHORTEFRO
7360/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Heving av lærekontrakt Sindre Løe Sandvikness EPHORTEFRO
7380/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Bestått prøveprotokoll i Helsefagarbeiderfaget Lene Sundet EPHORTEFRO
7339/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Kjøretøy reg.nr. AE57978 innmeldt KLP EPHORTEFRO
7345/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding på referat fra møte 11.06.2019 FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
7347/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Avslutning av trekk i lønn Værnesregionen skatteoppkreverkontor EPHORTEFRO
7350/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Møteprotokoll 06.06.2019 Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
7355/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Linnea Ulvik EPHORTEFRO
7358/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Godkjent arbeidsvarslingsplan Statens vegvesen - Vegavdelingen Trøndelag EPHORTEFRO
7322/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Småland Vel EPHORTEFRO
7306/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen KLP Skadeforsikring AS EPHORTEFRO
7315/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Steinar Vold m.fl. EPHORTEFRO
7319/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Amalie Opheim Vinge EPHORTEFRO
7320/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til montering av ovn og stålpipe LEVANGER VARMESENTER AS EPHORTEFRO
7335/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Uttalelse - 1. gangs behandling av reguleringsplan for Bergslia - Komite Utvikling Frosta kommune EPHORTEFRO
7237/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Aksept fastrenteavtale KLP m.fl. EPHORTEFRO
7239/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Signert gjeldsbrev KLP EPHORTEFRO
7326/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Bekreftet mottatt avisartikler Skanderborg kommune EPHORTEFRO
7327/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Innkjøp Lindbak AS avd. Verdal EPHORTEFRO
7304/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Astrid Gullesen EPHORTEFRO
7305/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Åpen jobbsøknad Camilla Storli EPHORTEFRO
7307/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Jonas Viken EPHORTEFRO
7310/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Innkalling til planleggingsdag Ansatte v/ Borglia barnehage EPHORTEFRO
7038/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Stans av deponering av masser på del av gnr. 28 bnr. 01, Viktil Hyttefelt. Viktil Hytteforening v. Gunn Utnes. m.fl. EPHORTEFRO
7287/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Informasjon om ny varslingsplikt om alvorlige hendelser for alle helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsetilsynet EPHORTEFRO
7292/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak HELFO EPHORTEFRO
7285/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Line Marie Skogan EPHORTEFRO
7072/2019 20190611 11.06.2019 Saksframlegg/innstilling Avtale om riving av lager - korntørke på Logtun østre EPHORTEFRO
7282/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Kommunal Rapport EPHORTEFRO
7288/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Ettersendelse av vedlegg til innkallinga Trondheim Havn EPHORTEFRO
7293/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av vinterhage og utestue, Eilert Bjerkan Eilert Bjerkan EPHORTEFRO
7295/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Endring av fagforeningskontingent Skolelederforbundet EPHORTEFRO
7300/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2019 Utdanningsdirektoratet6 EPHORTEFRO
7297/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Regionalt pilegrimssenter Stiklestad AS 17.06.2019 Regionalt pilegrimssenter Stiklestad AS EPHORTEFRO
7298/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Avløp og betaling for tilkobling Halvard Nordfjæran EPHORTEFRO
7272/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Uttalelse til 1. gangs behandling av reguleringsplan for Bergslia 2 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
7289/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Innmelding av farlig stoff Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) EPHORTEFRO
7301/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Påminnelse - Kartlegging av behov for lærere i Trøndelag fram til 2030 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
7291/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Søknad om riving av gammel bolig og oppføring av ny enebolig, Hilde Johnsen LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
7259/2019 20190609 09.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4061990500) Tonje Veimo EPHORTEFRO
7227/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Solbjørg Nesjan Hervik EPHORTEFRO
7234/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Skoleskyss - viktig informasjon til alle elever i 10. klasse Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
7236/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Fastrenteutløp KLP Banken AS KLP EPHORTEFRO
7252/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter undersøkelse av røyk- og kjemikaliedykker Coperio Bedriftshelse EPHORTEFRO
7246/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter undersøkelse av røyk- og kjemikaliedykker Coperio Bedriftshelse EPHORTEFRO
7238/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Aksept- og gjeldsbrev ifm 3 års fastrente KLP EPHORTEFRO
7249/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter undersøkelse av røyk- og kjemikaliedykker Coperio Bedriftshelse EPHORTEFRO
7253/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter undersøkelse av røyk- og kjemikaliedykker Coperio Bedriftshelse EPHORTEFRO
7224/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Direktoratet for Arbeidstilsynet EPHORTEFRO
7225/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Hanne Svean Halberg EPHORTEFRO
7255/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Oppdatering av kundeinformasjon Eurocard SEB kort EPHORTEFRO
7247/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter undersøkelse av røyk- og kjemikaliedykker Coperio Bedriftshelse EPHORTEFRO
7250/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter undersøkelse av røyk- og kjemikaliedykker Coperio Bedriftshelse EPHORTEFRO
7251/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter undersøkelse av røyk- og kjemikaliedykker Coperio Bedriftshelse EPHORTEFRO
7258/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Redusert egenkapitaltilskudd og rentegarantipremie KLP EPHORTEFRO
7230/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter undersøkelse av røyk- og kjemikaliedykker Coperio Bedriftshelse EPHORTEFRO
7206/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Svar på analysering av vann Plansmia EPHORTEFRO
7207/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Oppdateringer på bredbånds- og mobilprosjekter Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
7214/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Uavhengig revisors beretning vedr. skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
7180/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Helen Berg EPHORTEFRO
7210/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplanen Skaret Taxi AS EPHORTEFRO
7213/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til midlertidig lønnstilskudd - forlengelse NAV Tiltak Trøndelag EPHORTEFRO
7215/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Værnes EPHORTEFRO
7217/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
7218/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Grete Revhaug EPHORTEFRO
7220/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte NAV Værnes EPHORTEFRO
7211/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte Nessegutten TF v/Frank Rønning EPHORTEFRO
7212/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Neset fotballklubb EPHORTEFRO
7197/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Forespørsel om rådgivning vedr. avtale Håvard Lein EPHORTEFRO
7201/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Relasjonskompetanse Espira Juberg gårdsbarnehage EPHORTEFRO
7202/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Relasjonsbygging Espira Juberg gårdsbarnehage EPHORTEFRO
7204/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Ansvar iht. avtale om bruk Folkheim barnehage v/styrer Tone Ulvik EPHORTEFRO
7219/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Søknad om riving av deler av landbruksbygning Øyvind Ståle Hagen EPHORTEFRO
7221/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte NAV Værnes EPHORTEFRO
7222/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Svar vedr. deponering av masser på 028/001 Frosta Entreprenør AS EPHORTEFRO
7179/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Grethe Nesshaug Hovdal EPHORTEFRO
7181/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Heidi Kvam EPHORTEFRO
6695/2019 20190605 05.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan Kransarvika og 100-metersbeltet sjø til fradeling av to tomter til hytterformål fra gnr 34 bnr 1 EPHORTEFRO
7161/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Gravemelding 2019 - Alstadvegen v/skolen WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
7166/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Rapport etter inspeksjon i barnehage Mattilsynet EPHORTEFRO
7170/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Astrid Møller EPHORTEFRO
6768/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. BRAUTEN EIENDOM AS EPHORTEFRO
6763/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Linnea Ulvik EPHORTEFRO
6522/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Frida Kjørsvik EPHORTEFRO
6529/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Sverre Håkon Holm EPHORTEFRO
6524/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak William Hertling EPHORTEFRO
6519/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Frida Kjørsvik EPHORTEFRO
6541/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om bostøtte ***** EPHORTEFRO
6749/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Amalie Opheim Vinge EPHORTEFRO
6489/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
7135/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Bekreftet mottatt svar Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
7148/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Avtale om forkortet ferie 2019 Maren Skjemstad Bakkevold EPHORTEFRO
7140/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av naust Roger Lein EPHORTEFRO
7145/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Bekreftet mottatt annonse kommunestyremøte 18.06.2019 Frostingen EPHORTEFRO
7118/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Johan Arnt Hernes EPHORTEFRO
7110/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Wenche Haugen 033/003 Wenche Haugen EPHORTEFRO
7156/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** EPHORTEFRO
7133/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB EPHORTEFRO
6805/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Tilbud på annonsering - VisitFrosta Ordfører m.fl. EPHORTEFRO
6939/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Miserabiles Personae - de svake i samfunnet Samarbeidspartnere m.fl. EPHORTEFRO
6952/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Foreldremøte - referat Foreldre/foresatte m.fl. EPHORTEFRO
6945/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Annonse Frostingen EPHORTEFRO
6731/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Vedr. fylkesvei 357 Statens Vegvesen EPHORTEFRO
7158/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 981419820 PER EINAR ALMLID EPHORTEFRO
7003/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Avvik 28.05.2019 DATATILSYNET EPHORTEFRO
7009/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Innfrielse av utlegg. Nav økonomi Pensjon EPHORTEFRO
7102/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Grethe Nesshaug Hovdal EPHORTEFRO
7104/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Stemmesedler - Korrektur for Frosta (5036), version 1 Andvord EPHORTEFRO
7109/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Signert egenerklæring om konsesjonsfrihet 033/003 - Jan Arne Tomren Jan Arve Tomren EPHORTEFRO
7126/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Vedr. tømming av avfallsdunker (kopi) Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
6498/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Delingstillatelse Johan Wanvik EPHORTEFRO
6892/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Velkommen - pressemelding og program Lokale media EPHORTEFRO
6913/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Foreldremøte Foreldre&foresatte EPHORTEFRO
7134/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Vedr. reguleringsplan Bergslia 2 Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
6497/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Jan Morten Hokstad EPHORTEFRO
6894/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Kulturskoledagene 2019 Ansatte i kulturskolen m.fl. EPHORTEFRO
6897/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Frostatingsseminaret og Åpning av Miserabiles Personae - de svake i samfunnet Samarbeidspartnere EPHORTEFRO
6943/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Lisensavtale og Databehandleravtale - underskrevet SpeedAdmin EPHORTEFRO
7042/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Bekreftet mottatt svar Håkon von Hirsch EPHORTEFRO
7043/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Samer Katbi EPHORTEFRO
7045/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Søknad om fødselspermisjon Enya Nyheim EPHORTEFRO
7046/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Malin Moholt Korsnes EPHORTEFRO
7048/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Øystein Skaslien EPHORTEFRO
7085/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Dokumenter til sak. Odd Terje Rygh EPHORTEFRO
7040/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Tolkningsuttalelse - økonomisk stønad og utgifter i forbindelse med pass til somaliske borgere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
7073/2019 20190603 03.06.2019 Saksframlegg/innstilling Videreføring avtale om tilskudd til drift av Myra nærmiljøanlegg, Rapp IL EPHORTEFRO
7091/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Ny selskapsavtale Konsek Trøndelag IKS Konsek Trøndelag IKS EPHORTEFRO
7096/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Presentasjoner fra fagseminar mai 2019 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
7097/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Tvist om rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid Tvisteløsningsnemnda EPHORTEFRO
7031/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Purring på tidligere henvendelse Vigtil Hytteforening EPHORTEFRO
7032/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Spørsmål vedr. hurtigladere for elbil Håkon von Hirsch EPHORTEFRO
7033/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Etterlysning av sakspapirer angående to tomter i Kransarvika til formannskapsmøte 4/6-19 Henrik Sanden m.fl. EPHORTEFRO
7034/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Oppdaterte planbestemmelser og plankart med tilhørende filer i hht. vedtak i kommunestyret 28.05.2019 Landshaug Utbygging AS EPHORTEFRO
7036/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Stjørdal lensmannskontor EPHORTEFRO
7037/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Søknad om landingstillatelse for helikopter NIVA Norsk institutt for vannforskning EPHORTEFRO
7027/2019 20190603 03.06.2019 Utgående brev Endring av styrer for salgsbevilling Coop Midt-Norge SA EPHORTEFRO
7095/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Skjøte Johan Lein EPHORTEFRO
7006/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev Ny støtteordning: Oppstartmidler til etablering av utstyrssentraler Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6966/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev Invitasjon til å nominere kandidater til prisen Årets ungdomskommune Barne og familiedepartementet EPHORTEFRO
6963/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev Klage vedr. endring av tomt - plassering av bygg Lars Roan m.fl. EPHORTEFRO
6964/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev Høring om persontogtilbudet i Trøndelag Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEFRO
6967/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest, Frosta Bilverksted S.A.K AS EPHORTEFRO
7018/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev Bestillingsskjema stemmesedler - 5036 Frosta Andvord EPHORTEFRO
7024/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev Søknad om utvidet skjenkebevilling - import av øl og vin Valberg Slektsgård EPHORTEFRO
7001/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev Forespørsel om fjerning av møtesteder på øya Tautra, Frosta, Norway (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6962/2019 20190530 30.05.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEFRO
6756/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Ferdigmelding Frosta Entreprenør AS EPHORTEFRO
6944/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Opdatert Lisensavtale og Databehandleravtale - tilbakemelding Speedware EPHORTEFRO
6781/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Vitnemål Berit Johnsen Fjærem EPHORTEFRO
6752/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Ferdigmelding Frosta Entreprenør AS EPHORTEFRO
6745/2019 20190529 29.05.2019 Saksframlegg/innstilling Forskuttering av spillemidler, Frosta Skyttarlag EPHORTEFRO
6783/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Kundeutbytte 2018 Gjensidige Forsikring AS EPHORTEFRO
6689/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om fradeling av boligtomt på landbruksareal 6/3 og 5 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6690/2019 20190529 29.05.2019 Saksframlegg/innstilling Økonomisk rapportering 1. tertial 2019 EPHORTEFRO
6691/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Ver. avslag på søknad om spillemidler Rapp IL EPHORTEFRO
6692/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Bygging av vei til eiendom 034/001/010- tillegg til fradelingssak Johan Wanvik EPHORTEFRO
6694/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Aktivitet på museet etter 2013 Liv Inger Østerlie EPHORTEFRO
6701/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Varsel om planoppstart for reguleringsendring, Ny E6 Helltunnelen - Hellstranda Nye Veier AS EPHORTEFRO
6779/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Promidt AS EPHORTEFRO
6785/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Spillemidler til Den Kulturelle Skolesekken - møte Trøndelag Fylkeskommune - Irene Rosenblom EPHORTEFRO
6738/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Innhenting av standpunkt- og eksamenskarakterer skoleåret 2018-2019 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6730/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Fylkesvei 357 - Container hindrer sikt Johan Langø EPHORTEFRO
6732/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Kartlegging av mat- og måltidsituasjonen i grunnskolene i Trøndelag Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
6741/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn/høring av Reguleringsplan for Landshaug gbnr 103/1 og 103/4 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6743/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Rapport etter tilsyn med bruk av tvang og makt Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
6762/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Påminnelse - forlengelse av samarbeidsavtale om praksisstudier for helsefagstudenter Nord Universitet EPHORTEFRO
6737/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Vedr. saksfremlegg Arntzen de Besche EPHORTEFRO
6857/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Kvamtoppen barnehage - møtereferat nr. 5 Promidt EPHORTEFRO
6858/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Kvamtoppen barnehage Arkideco EPHORTEFRO
6859/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Kvamtoppen barnehage Promidt EPHORTEFRO
6901/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Presentasjoner fra DKS Arena Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEFRO
6908/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Info- Landslovsutstillinga Gunnerusbiblioteket EPHORTEFRO
6871/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Svar på spørsmål etter felles personalmøte Promidt EPHORTEFRO
6873/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Oppdatert publikumsprogram DKS Arena Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEFRO
6879/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Underskrevet kontrakt Galleri Fenka EPHORTEFRO
6886/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Samling for KIK-kontakter i Trondheim 25.04.19 Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEFRO
6893/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Kulturskoledagene 2019, 28.-29.november på Scandic Hell Norsk kulturskoleråd EPHORTEFRO
6895/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev 27.april - innledning Tautra Mariakloster EPHORTEFRO
6921/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Ny arena for kulturarv i Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken EPHORTEFRO
6808/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Krav fra mattilsynet Promidt EPHORTEFRO
6812/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Plan for Sommerkonsertene Audun Kvamme EPHORTEFRO
6867/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Kvamtoppen BH - Byggherremøte nr 4 Promidt EPHORTEFRO
6804/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Tilbud på annonsering i Stjørdals-Nytt. Stjørdals-Nytt EPHORTEFRO
6927/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Opdateret Lisensavtale og Databehandleravtale SpeedAdmin EPHORTEFRO
6942/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2019 Kulturdepartementet EPHORTEFRO
6842/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Tegninger Promidt EPHORTEFRO
6874/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev DKS-møte på Verdal - 27.mars 2019 Tone Volden Rostad EPHORTEFRO
6937/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Ny KIK-samling 12. juni Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEFRO
6712/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Møtereferat og Analyse høyspent tariff versus Lavspenttariff NTE Nett AS EPHORTEFRO
6748/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Ferdigmelding Frosta Entreprenør AS EPHORTEFRO
6751/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Forespørsel vedr. skifte av vindu Torild Margrete Troset EPHORTEFRO
6754/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Ferdigmelding Frosta Entreprenør AS EPHORTEFRO
6766/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. BRAUTEN EIENDOM AS EPHORTEFRO
6769/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Endring av styrer for salgsbevilling Coop Midt-Norge SA EPHORTEFRO
6724/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Bekreftet mottatt annonse Frostingen EPHORTEFRO
6729/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Vedr. oppføring av husvogn NN EPHORTEFRO
6900/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Refusjonskrav for elev i grunnskolen skoleåret 2018/19 - våren 2019 ***** EPHORTEFRO
6910/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett! Riksantikvaren EPHORTEFRO
6678/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Kvamtoppen barnehage - referat fra møte Promidt EPHORTEFRO
6683/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - st. ref. (4061893780) Tommy Andre Johansen EPHORTEFRO
6682/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4061990500) Tommy Andre Johansen EPHORTEFRO
6574/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Trekk i lønn Fagforbundet EPHORTEFRO
6580/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Svar på søknad om spillemidler Kvamme alpinanlegg 21375 (kopi) Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6581/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Svar på søknad om spillemidler 4254 Frostahallen (kopi) Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6582/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Tilsagnsbrev spillemidler 4248 Frosta skole svømmebasseng Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6583/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Tilsagn om spillemidler 60006 Solheim lysløype, rundløype barn, funksjonshemmede (kopi) Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6584/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Svar på søknad om spillemidler Brannhaugen skytebane, 100m ved Brannhaugen skytebaneanlegg 32517 (kopi) Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6585/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - st. ref. (4061893780) Julie Skoglund Dehli EPHORTEFRO
6586/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Søknad om etablering av bobilparkering på del av gnr. 67 bnr. 10. Knut Terje Korsnes EPHORTEFRO
6595/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Svar på søknad om økonomisk støtte til Skogstokk 2019 - musikkfestival (kopi) Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6598/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
6599/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
6600/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
6613/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Melding om avslag NAV Værnes EPHORTEFRO
6555/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Jobbskygging - Spredning i Dikus kanaler DIKU EPHORTEFRO
6556/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Avisartikkel Kontaktperon i Spania, Laura Pedros EPHORTEFRO
6557/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Avisartikkel fra studiebesøket Kontaktperson i Danmark, Michael Kolding EPHORTEFRO
6564/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev PIC kode Kontaktperson i Danmark, Michael Kolding EPHORTEFRO
6565/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Erasmus+ prosjektet og bruk av Mobility Tool DIKU EPHORTEFRO
6612/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Åshild Berg EPHORTEFRO
6614/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Trekk i lønn Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
6615/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Trekk i lønn Kreditorforeningen EPHORTEFRO
6616/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev 042/015 Riving og oppføring av garasje, samt steingjerde, Laimonas Stasinskis Laimonas Stasinskis EPHORTEFRO
6624/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Nytt møte med Frosta kommune ***** EPHORTEFRO
6638/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon Lotteri- og stiftelsestilsynet EPHORTEFRO
6549/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Avklaring av leieforhold Skogly UL EPHORTEFRO
6330/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Tjenestebevis Kristina Skogholt EPHORTEFRO
6334/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Angående søknad om jobb Vilde Røstad EPHORTEFRO
6342/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Søknad om ekstra kompetansemidler 2019 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
6343/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Søknad om tilgang til folkeregisteropplysninger via EVRY AS - utfyllende opplysninger Skatteetaten EPHORTEFRO
6664/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Vedr. avslag på søknad om spillemidler Rapp IL EPHORTEFRO
6629/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Frosta kommune og oppfølging etter Utøya KS-advokatene EPHORTEFRO
6630/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Oppfølging KS-advokatene EPHORTEFRO
6634/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Godkjenning av kommunal garanti Leva-Fro AS Levanger kommune - endret ordlyd i vedtak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6635/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Godkjenning av kommunal garanti Leva-Fro AS Frosta kommune - endret ordlyd i vedtak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6636/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Hilde Solberg Valberg EPHORTEFRO
4555/2019 20190528 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Regler for lading av private el-biler ved Frosta Kommunehus EPHORTEFRO
5446/2019 20190528 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Adressering - Veinavn på ny parsell EPHORTEFRO
6051/2019 20190528 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om forskuttering av spillemidler EPHORTEFRO
6087/2019 20190528 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Forskuttering av spillemidler, Frosta Skyttarlag EPHORTEFRO
6165/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Forhåndsuttalelse for dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan på del av eiendommen gnr. 67 bnr. 10 på Korsneset på Frosta. Ønske om etablering av bobilcamp på mindre landbruksareal, ca. 2.850 m2. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEFRO
6327/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Tjenestebevis Heidi Jørstad Stenhaug EPHORTEFRO
6667/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Stig-Bjørnar Iversen EPHORTEFRO
6154/2019 20190528 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av Indre Fosen kommune som deltaker i Havneselskap EPHORTEFRO
6351/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Tomas Kjennerud EPHORTEFRO
6285/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling Lene-Isolde Hjeldnes EPHORTEFRO
6287/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om utvidet skjenketid Valberg slektsgård EPHORTEFRO
6339/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Janne Alstad EPHORTEFRO
5475/2019 20190528 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Lånegaranti, Frosta Golfklubb EPHORTEFRO
5782/2019 20190528 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Etablering av vannområdekoordinator for Inn-Trøndelag vannområde EPHORTEFRO
6333/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Gustavo Abel Quintanilla Barrios EPHORTEFRO
6496/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad om nydyrking Tor Olav Hellan Lutdal EPHORTEFRO
6545/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Svanhild Opheim Strømskag EPHORTEFRO
6492/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Roar Pettersen EPHORTEFRO
6485/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Frida Kjørsvik EPHORTEFRO
6486/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Frida Kjørsvik EPHORTEFRO
6300/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på forespørsel av Innsynsbegjæring Aftenposten EPHORTEFRO
6506/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt. ***** EPHORTEFRO
6511/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av trimtrapp i Kvambakken Rapp IL EPHORTEFRO
6517/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Forespørsel om arbeidsforhold NAV arbeid og ytelser EPHORTEFRO
6531/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Revidert kalkyleskjema - gjeldende for anbudsgrunnlag QPS AS EPHORTEFRO
6500/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Kartlegging av behov for lærerne i Trøndelag frem til 2030 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
6509/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Forespørsel om inntekt Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
6514/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Tor Olav Hellan Lutdal EPHORTEFRO
6495/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - Kjelsåsen Henrik Sanden EPHORTEFRO
6543/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
6145/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalget for de kommunale barnehagene på Frosta Medlemmene i samarbeidsutvalget EPHORTEFRO
6108/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Kkontroll av regnskap av vanedannende legemidler Sykehusapoteket i Levanger EPHORTEFRO
6131/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Redusert foreldrebetaling ***** EPHORTEFRO
6132/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om ledsagerbevis ***** EPHORTEFRO
6133/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTEFRO
6136/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Åpningstid forhåndsstemmelokaler på valglokaler.no Valgdirektoratet EPHORTEFRO
6078/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Annonse - Kommunestyremøte 28.05.2019 Frostingen EPHORTEFRO
6111/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Ferdigattest for oppført enebolig med garasje på gnr. 20 bnr. 20, Harald Breiseth. FROSTA BYGGSERVICE AS EPHORTEFRO
6096/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om TT-kort ***** EPHORTEFRO
6117/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på innspill til trafikksikkerhetsplanen Randi Ringstad EPHORTEFRO
6068/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på melding om foreldrepermisjon Marthe Rise Torset EPHORTEFRO
5570/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Reguleringsplan Bergslia 2, 042/001, 1. gangs behandling - utsending til høring / offentlig ettersyn - 6 ukers svarfrist FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEFRO
5958/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på Invitasjon til spørreundersøkelse om tilskudd fra NAV (Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-bedrifter) Oxford Research AS EPHORTEFRO
5992/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Forespørsel om innsyn Stein Storsul EPHORTEFRO
5957/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på påminnelse - Spørreundersøkelse om Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd fra NAV Oxford Research EPHORTEFRO
6001/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Tjenestebevis Åse Langås EPHORTEFRO
6010/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Nina Hauge EPHORTEFRO
6016/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på stillingsopplysninger for Trygve Beyer SPK m.fl. EPHORTEFRO
5988/2019 20190527 27.05.2019 Saksframlegg/innstilling TV-aksjon 2019 - oppretting av kommunekomite EPHORTEFRO
6027/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Refusjonskrav øvingslærere våren 2019 Nord Universitet, fakturamottak EPHORTEFRO
5765/2019 20190527 27.05.2019 Saksframlegg/innstilling Informasjon om økonomi og betalingssatser for 110 tjenesten og IUA Sør-Trøndelag EPHORTEFRO
6487/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Henny Veien EPHORTEFRO
6288/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Valg av entreprenør - Åtlo slamavskiller ombygging FROSTA ENTREPRENØR AS m.fl. EPHORTEFRO
6263/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte i Oppvekst og Helse 21.05.2019 Frosta helsestasjon m.fl. EPHORTEFRO
6296/2019 20190527 27.05.2019 Saksframlegg/innstilling Endring i Innherred Renovasjon IKS selskapsavtale EPHORTEFRO
6301/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Innsynsbegjæring Frosta kommune Aftenposten EPHORTEFRO
6302/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på innspill til trafikksikkerhetsplanen Eldrid Schei EPHORTEFRO
6308/2019 20190527 27.05.2019 Saksframlegg/innstilling Rullering av trafikksikkerhetsplanen EPHORTEFRO
6249/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Aasta Helland EPHORTEFRO
6260/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på vilkår, Frosta kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6243/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på kartlegging av praksis etter forpaktingsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6200/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Ferdigattest for oppført enebolig på gnr. 81 bnr. 20, Leitao / Viken. Frosta Byggeservice AS EPHORTEFRO
6507/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av anneks Steinar Hagerup EPHORTEFRO
6505/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Forespørsel om ur vedr. Arne Ketil Auran Bjerve Ur og Gull EPHORTEFRO
6508/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad om bostøtte ***** EPHORTEFRO
6493/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad på jobb Christin Aas EPHORTEFRO
5344/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Kurs- og planleggingsdager 2019/2020 i de kommunale barnehagene på Frosta Samarbeidsutvalgene i de kommunale barnehagene på Frosta EPHORTEFRO
6356/2019 20190525 25.05.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEFRO
6312/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Skjema for heving av lærekontrakt ***** EPHORTEFRO
6313/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Uttalelse etter arkeologisk registrering - Plan for nydyrking Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6320/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplanen - veg Åsen-Frosta Anette Tvete Rangul EPHORTEFRO
6321/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Innspill til forbedring av vegtrase gjennom Vågen Britt Line Tvete m.fl. EPHORTEFRO
6322/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Tillatelse til å arrangere sykkelrittet Trondheimsfjorden rundt 2019 - 09.06.2019 (kopi) Statens vegvesen Region midt EPHORTEFRO
6325/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Kartlegging av inngangsdører ved skoler i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6299/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om serveringsbevilling- ESSO Coop Midt-Norge Sa EPHORTEFRO
6332/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Gustavo Abel Quintanilla Barrios EPHORTEFRO
6310/2019 20190524 24.05.2019 Saksframlegg/innstilling Høring - Reguleringsplan trinn 2 Bergslia - Komite Utvikling EPHORTEFRO
6323/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Marte Høknes EPHORTEFRO
6324/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Renate Holberg EPHORTEFRO
6326/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Hilde Stinussen Vik EPHORTEFRO
6319/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Trekk i lønn Lensmannen i værnes EPHORTEFRO
6294/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Oversendelse valglister Norpublica EPHORTEFRO
6311/2019 20190524 24.05.2019 Saksframlegg/innstilling Høring - 1. gangs behandling detaljplan Risethøgda hyttefelt EPHORTEFRO
6303/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Revidert tilbud - Åtlo slamavskiller ombygging Frosta Entreprenør AS EPHORTEFRO
6295/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - st. ref. (4061893780) Lene Anita Øren Paulsen EPHORTEFRO
5319/2019 20190524 24.05.2019 Saksframlegg/innstilling Vedtekter for de kommunale barnehagene gjeldende fra 01.08.19 EPHORTEFRO
6254/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
6251/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
6253/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
6245/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av boligtomt - Frosta 6/3 - 6/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6247/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplanen Eldrid Schei EPHORTEFRO
6250/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Uttalelse til planforslag - detaljregulering - Risethøgda hyttefelt Statens vegvesen Region Midt EPHORTEFRO
6259/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Påminning om FTU trafikksikkerhetsseminar 6. juni 2019 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6261/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Klostergården EPHORTEFRO
6257/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Bekymring vedr. miljø og bruk av møtepunkter for mobilspill på Tautra Arild Reiten EPHORTEFRO
6258/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Marte Høknes EPHORTEFRO
6252/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
6005/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Øystein Skaslien EPHORTEFRO
6138/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring Aftenposten EPHORTEFRO
6128/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest FROSTA BYGGSERVICE AS EPHORTEFRO
6191/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Janne Alstad EPHORTEFRO
6114/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev REFUSJONSKRAV FOR ELEV I GRUNNSKOLEN SKOLEÅRET 2018/2019 - VÅREN 2019 ***** EPHORTEFRO
6115/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev SV: Statistikk til Trafikksikkerhetsplan Statens Vegvesen EPHORTEFRO
6116/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Vedr søknad knyttet til diverse tiltak Hauganfjæra/Hynne. Fylkesmannen - Kari Kollei EPHORTEFRO
6119/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd Frosta pensjonistlag - Knut Bakken EPHORTEFRO
6164/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Takker ja til omsorgsbolig ***** EPHORTEFRO
6113/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tolkning av sosialtjenesteloven § 44 - varsel etter dyrevelferdsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6129/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Påminnelse - søknad om ferdigattest Frosta byggservice AS EPHORTEFRO
6139/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Kostnadsoversikt rehabilitering Frosta Skytterbane, per april-19 Frosta Skyttarlag EPHORTEFRO
6127/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Redusert foreldrebetaling ***** EPHORTEFRO
6166/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Uttalelse til høring av detaljplan - Risethøgda hyttefelt Sametinget/Samediggi EPHORTEFRO
6167/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Protokoll Generalforsamling Frostingen Frostingen EPHORTEFRO
6168/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Informasjon om forhold rundt pelsdyr Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
6142/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Utskrifter kontoer regnskapstall til rehabiliteringsprosjekt, per april 2019 Frosta Skyttarlag EPHORTEFRO
6143/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Bilag og regnskapstall foreløpig, renovering skytterbane Frosta skytterlag EPHORTEFRO
6017/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Øystein Skaslien EPHORTEFRO
5997/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Kine Hovdahl Gaustad EPHORTEFRO
5977/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av prosjektgruppe til revidering av hovedplan avløp EPHORTEFRO
6190/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Siv Tone Nesshaug EPHORTEFRO
6158/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Renteendring for lån 8317.50.30908 KLP EPHORTEFRO
6159/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Renteendring for lån 8317.50.40776 KLP EPHORTEFRO
6160/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Renteendring for lån 8317.50.47347 KLP EPHORTEFRO
6161/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Aasta Helland EPHORTEFRO
6162/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Bodil Undersåker Skaslien EPHORTEFRO
6163/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Innvilget omsorgsbolig nr. 33 Tunet (kopi) Frosta kommune Enhet helse og omsorg EPHORTEFRO
6169/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Ferdigmelding Winges Service AS EPHORTEFRO
5725/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Orientering om avtale om drift av turistinformasjonen sommeren 2019 Jakop Arntson Nesse Stavset EPHORTEFRO
5946/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Styrernettverk for styrere i kommunale og privat barnehage på Frosta - innkalling til møte 21.05.19 Borglia barnehage m.fl. EPHORTEFRO
5944/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Tverrfaglig barnehageteam - innkalling til møte 24.05.19 Barnehagene Folkheim og Solvang m.fl. EPHORTEFRO
5947/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om utvidete skjenketider Vertshuset Frosta AS EPHORTEFRO
5607/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Kontantstøtte for april 2019 NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø EPHORTEFRO
5628/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Svar angående møte om forvaltningen av Tautra Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
5576/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Reguleringsplan Bergslia 2, 042/001, 1. gangs behandling - utsending til høring / offentlig ettersyn - 6 ukers svarfrist FROSTINGEN AS EPHORTEFRO
5578/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Orientering om saksforberedelse for endelig behandling av dispensasjonssøknaden to tomter i Kransarvika Pretor Advokat AS m.fl. EPHORTEFRO
5532/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Oversending av kjøpekontrakt med vedlegg til kontroll og oppfølgende signering Advokatene m.fl. EPHORTEFRO
5535/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Høringssvar fra Frosta kommune om søknad om akvakulturtillatelse for blåskjell på ny lokalitet Ranaskjæret Frosta Sør Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
5470/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Lena Svean EPHORTEFRO
5472/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Lena Svean EPHORTEFRO
6099/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Tildeling av tilskudd 2019 - kompetanseløftet 2020 kompetanse og innovasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6079/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Bekreftet mottatt annonse kommunestyremøte 28.05.2019 Frostingen EPHORTEFRO
6098/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev 034/082 - Riseth - Søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg 2019 FROSTA MASKINSERVICE AS EPHORTEFRO
6100/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av avtale om kontroll av regnskap av vanedannende legemidler Sykehusapoteket i Levanger EPHORTEFRO
6095/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
6097/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev 034/082 - Riseth - Gravemelding 2019 FROSTA MASKINSERVICE AS EPHORTEFRO
6102/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** EPHORTEFRO
6075/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Midler til samarbeid om tiltak for å fjerne fremmede plantearter i Frosta kommune i 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6088/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Kartlegging av praksis etter forpaktingsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6080/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Ferdigmeldinger Winges Service AS EPHORTEFRO
6047/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Fødselspermisjon Marthe Rise Torset EPHORTEFRO
6048/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Hanne Lothe Rekkebo EPHORTEFRO
6050/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om forskuttering av spillemidler, Frostahallen Frostahallen EPHORTEFRO
6060/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Fødselspermisjon Marthe Rise Torset EPHORTEFRO
6063/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg på fritidsbolig Per Erling Schjefstad EPHORTEFRO
6064/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
6093/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad TT-kort ***** EPHORTEFRO
6052/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Ang spillemiddelregnskap Frostahallen Frostahallen EPHORTEFRO
6054/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Tillatelse til utslipp av spillvann i jordbruksdren - Torleif Brænne Håkon Bull Sivertsen EPHORTEFRO
6046/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Oppfølging av sak vedr. industritomt 042/052 Odd Terje Rygh EPHORTEFRO
6049/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Stopp i utleggstrekk Statens innkrevingssentral EPHORTEFRO
5481/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse S.A.K. AS EPHORTEFRO
5538/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Stig-Bjørnar Iversen EPHORTEFRO
5503/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Fullmakt til møte i administrativ styringsgruppe for arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag 15.05.19 Malvik kommune v/Spjøtvoll Einar EPHORTEFRO
5455/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling Olav Galtvik EPHORTEFRO
5540/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Line Marie Skogan EPHORTEFRO
5800/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tjenestebevis Unni Rognhaug EPHORTEFRO
5922/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Godkjent gravemelding Winges Service AS EPHORTEFRO
5605/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Invitasjon til foreldrekaffe mandag 13.mai. Bereket Russom og Fithi Taddese Ande m.fl. EPHORTEFRO
6032/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder fast i 60 % - st. ref. (4077030290) Lise Mari Malmo EPHORTEFRO
5987/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Anmodning om å opprette kommunekomite for TV-aksjonen NRK 2019 Fylkesaksjonskoordinator Ørjan Dahl Bere EPHORTEFRO
286/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse FROSTA MASKINSERVICE AS EPHORTEFRO
6035/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere vikariat i 100 % - st. ref. (4077039927) Isabelle Berg Karlsen EPHORTEFRO
5556/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Spørsmål etter dokumentasjon ***** EPHORTEFRO
5989/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Anmodning om reguleringsplan Steinar Østerlie EPHORTEFRO
5567/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Line Marie Skogan EPHORTEFRO
5991/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av vinterhage Henry Wangberg EPHORTEFRO
5925/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Kulturmidler 2019 - tilbakemelding til søkerne. Søkerene m.fl. EPHORTEFRO
5928/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar status på søknad om kulturmidler - Tautra i nytt lys Fortidsminneforeningen, den trønderske avdeling EPHORTEFRO
5921/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev 111/004 - Ufullstendig søknad om utslippstillatelse Håkon Bull Sivertsen EPHORTEFRO
5923/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Godkjent søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg Winges Service AS EPHORTEFRO
5972/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Påminnelse - Rekvisisjon av oppmålingsforretning 18.02.2019 Steinar Østerlie EPHORTEFRO
5994/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - st. ref. (4061893780) Marit Kristin Røstad haugan EPHORTEFRO
5996/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tilbakeleveringsskjema ***** EPHORTEFRO
6008/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Vi trenger stillingsopplysninger for Beyer for å kunne utbetale pensjon (ref. ath) SPK EPHORTEFRO
6003/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Orienteringer om skjønnsmidler - søknadsfrister og prosess for fellestiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5968/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere vikariat i 100 % - st. ref. (4077039927) Anne Grethe Goa Løvrød EPHORTEFRO
5969/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad på rekrutteringsstilling Frostatunet Ingvild Vang EPHORTEFRO
5973/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
5974/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tertialrapport for 1. tertial 2019 Malvik kommune EPHORTEFRO
5981/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tillegg til søknad om oppføring av brygge på Tautra Jan Kjørsvik EPHORTEFRO
5983/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Innspill på trafikksikkerhetsplanen Randi Ringstad EPHORTEFRO
5985/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Diverse orientering om skjønnsmidler Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
5995/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4061990500) Marit Kristin Røstad haugan EPHORTEFRO
6011/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Purring - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Ågot Ingeborg Istad EPHORTEFRO
6012/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplanen Trygg Trafikk Trøndelag EPHORTEFRO
6020/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Line Marie Skogan EPHORTEFRO
6030/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Innholdet i bistandsplikten, barnevernloven Bufetat EPHORTEFRO
6031/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere fast i 100 % - st. ref. (4077040297) Lise Mari Malmo EPHORTEFRO
6033/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere fast i 100 % - st. ref. (4077040297) Silje Tefre EPHORTEFRO
6021/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Spørsmål vedr. deponering av masse Vigtil Vigtil Hytteforening EPHORTEFRO
6022/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Regionalt næringsfond i Midt-Trøndelag - justering av vedtak Regionalt næringsfond i Midt-Trøndelag EPHORTEFRO
6024/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til nedsetting av tank til slamavskiller i Åtlo FROSTA KOMMUNE EPHORTEFRO
6025/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tilbud - Åtlo slamavskiller ombygging Winges Sevice AS EPHORTEFRO
6026/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tilbud - Åtlo slamavskiller ombygging Frosta Entreprenør AS EPHORTEFRO
5886/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Statistikk til Trafikksikkerhetsplan Statens Vegvesen EPHORTEFRO
5807/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Ferdigattest oppføring av hus / skytebane / standplass m. tilhørende anlegg på gnr. 42 bnr. 01 og gnr. 43 bnr. 01. Frosta Skyttarlag v. Ole Johan Aune EPHORTEFRO
5756/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tildeling av kulturmidler 2019 Alle søkere EPHORTEFRO
5809/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Arne Oluf Øvereng EPHORTEFRO
5805/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse Bernhard Olsen AS EPHORTEFRO
5834/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 14.05.2019 med grunneier og huseier - Solvang barnehage Åsta Helland m.fl. EPHORTEFRO
5836/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Hildegunn Husby EPHORTEFRO
5840/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Hildegunn Husby EPHORTEFRO
5838/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Anita Løkken EPHORTEFRO
5490/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Brauten Eiendom AS EPHORTEFRO
5872/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Høring - Søknad om endret utslippstillatelse for Åtlo renseanlegg, Frosta Frosta Legekontor v/Arne Bye EPHORTEFRO
5962/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere fast i 100 % - st. ref. (4077040297) Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
5963/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder fast i 60 % - st. ref. (4077030290) Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
5964/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder i vikariat i 60 % - st. ref. (4077030701) Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
5965/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder vikariat i 40 % - st. ref. (4077035548) Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
5966/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogiske ledere fast i 100 % - st. ref. (4077040297) Siri Brattgjerd Brenne EPHORTEFRO
5967/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder fast i 60 % - st. ref. (4077030290) Siri Brattgjerd Brenne EPHORTEFRO
5961/2019 20190518 18.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere vikariat i 100 % - st. ref. (4077039927) Anne-Marie Moksnes Nygård EPHORTEFRO
5960/2019 20190518 18.05.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 875948962 (kopi) Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
5959/2019 20190517 17.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere vikariat i 100 % - st. ref. (4077039927) Line Marie Skogan EPHORTEFRO