eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6964/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av matrikkelenheter Knut Helge Brevik EPHORTEFRO
6981/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Oversendelse av bilder samt oppfølgingsspørsmål Innherred Brann og Redning EPHORTEFRO
6997/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Registreringsskjema for adgangskort POM EPHORTEFRO
7000/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Krav om refusjonsgaranti FAGERHAUG KRISTNE SKOLE SA EPHORTEFRO
7001/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av carport Bernt Korsnes EPHORTEFRO
7004/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Helse og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
7005/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Anmodning om forlenget frist i sommerferien for høringsuttalelse i dispensasjonssaker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
7007/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Erstatning ved produksjonssvikt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
7010/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Avløp Tautra Mariakloster Norconsult AS EPHORTEFRO
6965/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Avslutning av konto DNB EPHORTEFRO
6969/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** EPHORTEFRO
7006/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring av forslag til regelverksendringer Kunnskapsdepartementet EPHORTEFRO
6954/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6 Helse og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
6955/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av tomt til slamavskiller Ann Mari Pettersen EPHORTEFRO
6919/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
6925/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Ferdigmelding sanitæranlegg. 83/19 FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
6927/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynsforespørsel Trønder-Avisa EPHORTEFRO
6928/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget - Høring Kommunaldepartementet EPHORTEFRO
6932/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Refusjonskrav for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedirektoratet EPHORTEFRO
6936/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage ***** EPHORTEFRO
6951/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Melding om bygning utnntatt søknadsplikt Knut Helge Brevik EPHORTEFRO
6957/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad til uttalelse Innovasjon Norge EPHORTEFRO
6921/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Forespørsel om praksisplass for PPU-student høst 2020 -purring NORD universitet EPHORTEFRO
6923/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Data til matrikulering på eiendom 103/1 Nidaros Oppmåling EPHORTEFRO
6929/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Overføring av omsorgsdager ***** EPHORTEFRO
6930/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Invitasjon til å delta på læringsløft for å øke barn og unges deltakelse Bufetat EPHORTEFRO
6931/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet AKTIV INNHERRED AS EPHORTEFRO
6937/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kartlegging av behov for smittevernutstyr Uloba - Indepentent Living Norge SA EPHORTEFRO
6818/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon uten lønn Janne Kristin Røstad Eriksen EPHORTEFRO
6926/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynsforespørsel Trønder-Avisa EPHORTEFRO
6828/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Melding til Tinglysing STATENS KARTVERK EPHORTEFRO
6892/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Tjenestebevis Unni Rognhaug EPHORTEFRO
6880/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev 078/001 Gravemelding 2020 Winge Service EPHORTEFRO
6896/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Avslag på tilskudd til trua naturtyper 2020 – Kartlegging av sommerfuglfauna på Tautra i Frosta kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6897/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Svar på søknad om fritak-reduksjon av renovasjonsgebyr (kopi) Innherred renovasjon EPHORTEFRO
6898/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Behandling av samarbeidsavtale vedrørende digitalisering Digi Trøndelag EPHORTEFRO
6899/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra SYNLAB AS Synlab EPHORTEFRO
6900/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Anmodning om uttalelse Trøndelag politidistrikt EPHORTEFRO
6901/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Deltakelse i ressursgruppe, DigiTrøndelag Digi Trøndelag EPHORTEFRO
6908/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
6879/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Bekymringsmelding på branntekniske ved Åsholmen camping Innherred brann og redning EPHORTEFRO
6881/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 Postmottak KMD EPHORTEFRO
6885/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Melding om avslutning av sak DATATILSYNET EPHORTEFRO
6910/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte (støtteloven) Nærings og fiskeridepartementet EPHORTEFRO
6886/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Underretning til klager Trønelag politidistrikt EPHORTEFRO
6887/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Endret tidspunkt for dialogmøte NAV Levanger EPHORTEFRO
6890/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til forskrift til integreringsloven Kunnskapsdepartementet EPHORTEFRO
6894/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Karakterutskrift Berit Kristin Brenne Moksnes EPHORTEFRO
6906/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Spørreundersøkelse vedrørende prosjekt kommunal bolig Husbanken EPHORTEFRO
6911/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Invitasjon til pilotprosjekt CRPD FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6822/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Tjenestebevis Mona Bratsvedal Remman EPHORTEFRO
6870/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev KOSTRA - rapportering regnskap per 2. kvartal 2020 Statistisk sentralbyrå EPHORTEFRO
6875/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Attester og vitnemål Unni Rognhaug EPHORTEFRO
6848/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Invitasjon til å delta i anbudskonkurranse Værnesregionen Innkjøp EPHORTEFRO
6849/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om plassering av dykkerplattform NORWAYDIVING LESZEK KLONOWSKI EPHORTEFRO
6868/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Vedr. nabovarsel Tor Magnar Skjæran EPHORTEFRO
6873/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg og uthus Arnt Jørstad EPHORTEFRO
6876/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Rapport etter tilsyn Borglia barnehage 19.05.2020 Innherred Brann & Redning EPHORTEFRO
6877/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTEFRO
6878/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Kompetansehevingsplan for lærere og ledere i voksenopplæringen i Trøndelag - høring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6809/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om midlertidig utvidet skjenkebevilling Klostergården EPHORTEFRO
6726/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Linnea Ulvik EPHORTEFRO
6727/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Jardar Røkke Barnung EPHORTEFRO
6767/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Torleif Haugan EPHORTEFRO
6814/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold Mona Anita Henriksen EPHORTEFRO
6837/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Avtale om forkortet ferie 2020 Marthe Julseth EPHORTEFRO
6843/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
6827/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Tilsagn om momskompensasjon – Brannhaugen skytebane, 100m – anleggsnummer: 32517 Lotteri- og stiftelsestilsynet EPHORTEFRO
6830/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Tilsagn om momskompensasjon – Frostahallen (kopi) Lotteri- og stiftelsestilsynet EPHORTEFRO
6832/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4257247107) Lone Størset Veimo EPHORTEFRO
6825/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6841/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Endringer i friluftsloven Miljødirektoratet EPHORTEFRO
6821/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6823/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Høring – forskrifter til ny arvelov mv. Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen EPHORTEFRO
6824/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av fritidsbolig Bjørn Håvard Ramstad EPHORTEFRO
6831/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Turnusplasser 15.08.2021 - 14.08.2022 - turnustjeneste for fysioterapeuter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6744/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Skraping av kanter - Hellgrenda Jon Arve Kjørsvik EPHORTEFRO
6273/2020 20200624 24.06.2020 Saksframlegg/innstilling Tilsetting av lærlinger EPHORTEFRO
6725/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om aircondition ***** EPHORTEFRO
6774/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev 012/012 Sanitærsøknad WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
6805/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Salgs og skjenkekontroller 20.06.20 Securitas EPHORTEFRO
6806/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Salgs og skjenkekontroller 06.03.20 Securitas EPHORTEFRO
6807/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Salgs og skjenkekontroller 31.01.20 Securitas EPHORTEFRO
6816/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Vedr. tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6770/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Kommentarer til nabovarsel, fradeling av tomt Astrid Torill Haugen Vik m.fl. EPHORTEFRO
6771/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Kommentarer til nabovarsel, fradeling av tomt Astrid Torill Haugen Vik m.fl. EPHORTEFRO
6773/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Innsyn i regnskapstall barnehage Fagbladet EPHORTEFRO
6775/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Steinar Ulvik EPHORTEFRO
6786/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
6788/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Ronny Sagmo EPHORTEFRO
6808/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig utvidet skjenkebevilling Klostergården EPHORTEFRO
6812/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Vedr. byggegrense Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6813/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Cathrine Liss Hoddevik EPHORTEFRO
6815/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Frosta VVS AS EPHORTEFRO
6691/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Svar på Purring - Deponering av masser i fjæra i Svaet dyrelivsfredning Statens naturoppsyn Miljødirektoratet EPHORTEFRO
6675/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Rapportering om personer i langtidsopphold i institusjon Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
6668/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Svar på erklæring om konsesjonsfrihet PROAKTIV EPHORTEFRO
6669/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6772/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Frosta VVS EPHORTEFRO
6753/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Kompetansehevingsplan for lærere og ledere i voksenopplæringen i Trøndelag - høring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6627/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Delingstillatelse Jan Lutdal EPHORTEFRO
6640/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Katrine Rønningen Nyenget EPHORTEFRO
6651/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Ferdigattest for ferdigstilt fritidsbolig på gnr. 34 bnr. 56. Fredheim Paulsby Bygg AS EPHORTEFRO
6728/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Maler for miljørisikoanalyse Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) EPHORTEFRO
6732/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Registreringsskjema Steinar Juberg EPHORTEFRO
6720/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Håndbok - Overvåking, vurdering og håndtering av covid-19-epidemien i kommunen Folkehelseinstiuttet EPHORTEFRO
6717/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av redskapsbod WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
6718/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid Kunnskapsdepartementet EPHORTEFRO
6724/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Purring - klage på vedtak om avslag på fradeling av fritidstomt Ronny Bakken EPHORTEFRO
6733/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Ronny Sagmo EPHORTEFRO
6736/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på oppsigelse Ronny Sagmo EPHORTEFRO
6740/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig utvidet skjenkebevilling KLOSTERGÅRDEN EDEL GUNNARSON EPHORTEFRO
6747/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Tilskudd til kompetansehevingstiltak voksenopplæringene 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6626/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Delingstillatelse Jan Lutdal EPHORTEFRO
6492/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Tilskudd til Espira Juberg gårdsbarnehage for juli og august 2020 Espira barnehager EPHORTEFRO
6690/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Nytt fra bygdekinoen Bygdekinoen EPHORTEFRO
6688/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
6689/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
6692/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Utlysning av kulturlandskapsprisen 2020 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
6693/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
6694/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
6705/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Purring på kartlegging RVTS Øst EPHORTEFRO
6706/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Bekreftelse Kathrine Rønningen Nyenget EPHORTEFRO
6707/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Kathrine Rønningen Nyenget EPHORTEFRO
6714/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEFRO
6672/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev 012/012 - Kvamdalsvegen 220 - Gravemelding WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
6674/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Forespørsel om aircondition ***** EPHORTEFRO
6683/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Avtale om rutiner og refusjonssatser for betaling av skoleplass for fosterhjemsplasserte elever KS Trøndelag EPHORTEFRO
6684/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholdere - st. ref. (4243016607) Anita Johnsen Slettås EPHORTEFRO
6670/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Forespørsel om tilleggsinformasjon Kontrollutvalget EPHORTEFRO
6671/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Tilgjengelighet i folkeregisteret Fiks folkeregister, digitale fellestjenester i KS EPHORTEFRO
6677/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Påminnelse om invitasjon til samarbeid om bruk av de voldsforebyggende verktøyene "Jeg vet" og "Snakke" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6645/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av grillhytte Torleif Haugan EPHORTEFRO
6571/2020 20200618 18.06.2020 Utgående brev Tjenestebevis Camilla Mikalsen Bøkestad EPHORTEFRO
6570/2020 20200618 18.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav våren 2020 ***** EPHORTEFRO
6624/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Søknad om fradeling Jan Lutdal EPHORTEFRO
6569/2020 20200618 18.06.2020 Utgående brev Svar påForespørsel om innsyn Kontrollutvalget EPHORTEFRO
6621/2020 20200618 18.06.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse FROSTA BYGGSERVICE AS EPHORTEFRO
6633/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Avtale med Bygdekinoen Bygdekinoen EPHORTEFRO
6654/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Erklæring om konsesjonsfrihet PROAKTIV EPHORTEFRO
6652/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021 til 2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6649/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Torbjørn Ulvik EPHORTEFRO
6650/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Purring - Deponering av masser i fjæra i Svaet dyrelivsfredning Statens naturoppsyn Miljødirektoratet EPHORTEFRO
6655/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Utvidet hjemmel til kommunene som åpner for å kunne nedlegge forbud mot å gjøre opp ild Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap EPHORTEFRO
6642/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Nordbohus Byggservice AS EPHORTEFRO
6625/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Miljøuttalelse for strekningen Fånes - Smisneppen HOLLINGSÆTER MILJØTJENESTER EPHORTEFRO
6631/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Taushetsplikt i forbindelse med granskninger Bufetat EPHORTEFRO
6634/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet EPHORTEFRO
6635/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Frist for søknad om tilleggsbevilgning av NMSK-midler til veg og drift i skogbruket FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6573/2020 20200618 18.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav våren 2020 ***** EPHORTEFRO
11983/2019 20200618 18.06.2020 Utgående brev Tilbakemelding gravemelding Kirsten Fossli EPHORTEFRO
12036/2019 20200618 18.06.2020 Utgående brev Svar vedr. påvisning av kabler ved graving Kirsten Fossli EPHORTEFRO
805/2020 20200618 18.06.2020 Utgående brev 039/001 Kommentar til gravemelding WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
6535/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Kari Haug EPHORTEFRO
6539/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Marte Høknes EPHORTEFRO
6528/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Underskrevet avtale om betaling av skoleplass for fosterhjemsplasserte elever i Trøndelag Fagerhaug Kristne Skole EPHORTEFRO
6594/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Årsrapport vertskommunesamarbeid barnevernvakt 2019 Oppvekst- og utdanningsdirektøren EPHORTEFRO
6603/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6608/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til regelverk for midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19. Arbeids- og sosialdepartementet EPHORTEFRO
6612/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Forhåndskonferanse Frode Fanum EPHORTEFRO
6536/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Kari Haug EPHORTEFRO
6617/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å lagre negative prøvesvar i MSIS og videreformidling av covid-19-relaterte prøvesvar til helsepersonell og innbyggere Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
6620/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av fritidsbolig Mantinia utvikling AS EPHORTEFRO
6622/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 820447042 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
6609/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Kartlegging - status internkontroll hos Landbrukskontorene Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
6610/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Utkast til rammeplan for SFO – les og gi innspill Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
6611/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Ny frist for å rapportere om koronasituasjonen i GSI og BASIL Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
6613/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Ny rapport etter Helseundersøkelsen i Trøndelag - Levevaner i Trøndelag 2019 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6616/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Tilgjengelighetsprisen 2020 - en pris for god universell utforming Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6618/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift - høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
6619/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag om endringer i apotekforskriften Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
6596/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Slamrapport mai 2020 Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
6586/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Vedr. 10 på topp Frosta 2020 Nord EPHORTEFRO
6587/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd Midt-Norge Bedriftsidrettskrets EPHORTEFRO
6588/2020 20200616 16.06.2020 Utgående brev Vedr. 10 på topp Frostastiens venner EPHORTEFRO
6574/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Marthe Østerås EPHORTEFRO
6583/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** EPHORTEFRO
6572/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Trekk i lønn Fagforbundet EPHORTEFRO
6591/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Melding om ildsted Vegard Larsen Tuft EPHORTEFRO
6590/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** EPHORTEFRO
6585/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Trondheim Havn IKS - Eiermøte 22. juni Trondheim Havn IKS EPHORTEFRO
6589/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Informasjon til seterbrukarane FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6578/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Oppsigelse Eva Rigmor Lund Juberg EPHORTEFRO
6579/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Fakturering av egenandeler under Covid-19 pandemien AtB EPHORTEFRO
6580/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Saksdokumenter til representantskapsmøte 22.06.20 - Trondheim Havn IKS Trondheim Havn EPHORTEFRO
8892/2018 20200615 15.06.2020 Utgående brev Egenerklæring om kosesjonsfrihet, Frosta Brygge i Frosta kommune. FROSTA BRYGGE AS EPHORTEFRO
6521/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Oversikt utenlandsk arbeidskraft pr. 15.06.20 Frosta avløserlag EPHORTEFRO
6524/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Økt innreise av turister til Norge og konsekvens Helsedirektoratet EPHORTEFRO
6461/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev 096/015 - Nedre Hagebyvegen 7-9 - Signert gravemelding Frosta Hageby AS EPHORTEFRO
6463/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev 096/002 - Sørgrendavegen - Signert gravemelding Jan Kjørsvik EPHORTEFRO
6508/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Gerd Karin Greistad EPHORTEFRO
6481/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Svar på purring svarslipp Nord-Trøndelag jordskifterett EPHORTEFRO
6543/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Renteendring på innskudd Danske Bank EPHORTEFRO
6549/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2021 Kulturdepartementet EPHORTEFRO
6532/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Avvikling distribusjon av opplysninger om foresatte Skatteetaten EPHORTEFRO
6527/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Økt innreise av turister til Norge og konsekvens Helsedirektoratet EPHORTEFRO
6546/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Tilbakekallelse av innsigelser på nabovarsel Liv-Oddveig Wangberg EPHORTEFRO
5219/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Endre Skjervø EPHORTEFRO
2916/2018 20200615 15.06.2020 Utgående brev Svar på klage om avslag på fradeling av tillegsjord Steinar Juberg EPHORTEFRO
6466/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Sara Asefaw Beyene EPHORTEFRO
6503/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Tjenestebevis Quintanilla B Gustavo A EPHORTEFRO
6500/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Kjell Tiller EPHORTEFRO
6501/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Purring - Innsynsforespørsel VG EPHORTEFRO
6275/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Malin Viktil EPHORTEFRO
6277/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Tove Brenne EPHORTEFRO
6328/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak for kommunale avgifter, Orsandvegen 22 Tore Tagseth EPHORTEFRO
6522/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Oppmåling Jan Kjørsvik EPHORTEFRO
6529/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Vegvedlikehold Jon Arve Kjørsvik EPHORTEFRO
6530/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Forespørsel om kommunepins Oskar Kvammen EPHORTEFRO
6286/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Renate Holberg EPHORTEFRO
6552/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Avtale om forkortet ferie 2020 Ada Margrethe P Winge EPHORTEFRO
6274/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Ariel Trætli EPHORTEFRO
6487/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Tjenestebevis Camilla Mikalsen Bøkestad EPHORTEFRO
6504/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Tjenestebevis Fredrik Tvete Hansen EPHORTEFRO
6507/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring VG EPHORTEFRO
6467/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Referat fra personalmøte 09.06.20 Ansatte ved Kvamtoppen barnehage EPHORTEFRO
6510/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Kristin Holthe Arna EPHORTEFRO
6468/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Marthe Østerås EPHORTEFRO
6469/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Aurora Berg Hovdal EPHORTEFRO
6502/2020 20200612 12.06.2020 Inngående brev Antall barn pr. 01.07.2020 Espira Juberg gårdsbarnehage EPHORTEFRO
6505/2020 20200612 12.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Endre Skjervø EPHORTEFRO
4824/2020 20200612 12.06.2020 Saksframlegg/innstilling Avløpsgebyr for villavogner og campingvogner med spikertelt EPHORTEFRO
6454/2020 20200612 12.06.2020 Utgående brev Svar på anmodning om kommuneplanens arealdel 2007-2011 Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin EPHORTEFRO
6497/2020 20200612 12.06.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av spillemidler - Frostahallen, anl.nr 4254 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6428/2020 20200612 12.06.2020 Utgående brev Beredskapsplan for Covid19 FROSTA KOMMUNE OPPVEKST EPHORTEFRO
6434/2020 20200612 12.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Unni Haugan EPHORTEFRO
6419/2020 20200612 12.06.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Jorunn Leangen EPHORTEFRO
6418/2020 20200612 12.06.2020 Utgående brev Ferdigattest for hytte på gnr. 04 bnr. 23. Frode Olsen EPHORTEFRO
6491/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Unni Haugan EPHORTEFRO
6460/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Informasjon om organisert beitebruk i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6484/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Uttalelse - søknad om tiltak på eiendommen 090/001 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6462/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Ekstraordinær BASIL-innsamling våren 2020 Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
6199/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Innkalling til personalmøte Ansatte v/ Borglia barnehage EPHORTEFRO
6207/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Kontantstøtte for mai 2020 NAV Familie- og pensjonsytelser EPHORTEFRO
6153/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse BJØRKE ARKITEKTUR AS EPHORTEFRO
6154/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav våren 2020 ***** EPHORTEFRO
6196/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev 012/003 Gravemelding WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
6174/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Utsatt frist til 1. juli for å gi innspill til Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6266/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Anmodning Trøndelag fylkeskommune v/seksjon folkehelse, idrett og frivillighet EPHORTEFRO
6180/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Orientering om turistvert på Tinghaugen sommeren 2020 Jakop Arntson Nesse Stavset m.fl. EPHORTEFRO
6210/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Delingstillatelse Arvid Stavseth EPHORTEFRO
6213/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste Kari Haug EPHORTEFRO
6234/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om oppsetting av gatelys i Vargåsen Vargåsen velforening EPHORTEFRO
6235/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar ang kontroll av KOSTRA-skjema 35 Statistisk Sentralbyrå EPHORTEFRO
6156/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Brev vedrørende gjeldende dato for rekvisisjon av oppmålingsforretning. Brauten Eiendom AS v. Flutra Demaj EPHORTEFRO
6157/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Melding om valg som meddommer til Tingretten Sissel Pettersen Sundet m.fl. EPHORTEFRO
6159/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Melding om valg til Jordskifteretten Mette Aatlo m.fl. EPHORTEFRO
6161/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav våren 2020 ***** EPHORTEFRO
6165/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav våren 2020 ***** EPHORTEFRO
6170/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav våren 2020 ***** EPHORTEFRO
6171/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav våren 2020 ***** EPHORTEFRO
6185/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Steinar Hansen m.fl. EPHORTEFRO
6293/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Jon Asbjørn Hogstad EPHORTEFRO
6318/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Delingstillatelse Kåre Anders Viktil m.fl. EPHORTEFRO
6451/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Uavhengig revisors beretning vedr. skattemelding for merverdi avgiftskompensasjon Revisjon Midt-Norge EPHORTEFRO
6452/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Renteendring for 1503.14.25090 DNB EPHORTEFRO
6455/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Bekreftet mottatt dokumenter kommuneplanens arealdel 2007-2011 Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin EPHORTEFRO
6457/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Purring - Statens helsetilsyn kartlegging av hjemmetjenestene i kommunen Helsetilsynet EPHORTEFRO
6458/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Møtereferat IUA Sør-Trøndelag beredskapsstyre 04.06.2020 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing Sør-Trøndelag (IUA) EPHORTEFRO
6470/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Kartlegging av skolehverdagen som følge av koronasituasjonen Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
6476/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 regi av NAV NAV Værnes EPHORTEFRO
6477/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon Kjellrun Bergljot Holmen EPHORTEFRO
6160/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Melding om valg av skjønnsmedlemmer Mette Stene Viken m.fl. EPHORTEFRO
6163/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav våren 2020 ***** EPHORTEFRO
6216/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Unni Haugan EPHORTEFRO
6223/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Ferdig registrert konsesjonsforhold 034/039 og 081/020 Bjørn Remi Drikakisi m.fl. EPHORTEFRO
6155/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav våren 2020 ***** EPHORTEFRO
6158/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Melding om valg som meddommer til Lagmannsretten Elin Flægstad m.fl. EPHORTEFRO
6181/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav våren 2020 ***** EPHORTEFRO
6311/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Politisk behandling av anmodning om inngåelse av avtale om justeringsrett Ernst & Young Advokatfirma AS EPHORTEFRO
6345/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
6261/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Utbetalingsanmodning Trøndelag fylkeskommune v/seksjon folkehelse, idrett og frivillighet EPHORTEFRO
6287/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bygging og oppføring av ærfuglhus Bess Jahres Stiftelse EPHORTEFRO
6288/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Oversendelse av innvilget søknad om startlån Lindorff AS EPHORTEFRO
6270/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev 083/019 Signert gravemelding og sanitærsøknad FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
6268/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Ida Marie Korstad Vold EPHORTEFRO
6263/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Utbetalingsanmodning Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6325/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Delingstillatelse Jan Bakken EPHORTEFRO
6331/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Eilif Nordfjæran EPHORTEFRO
6333/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Kurt Jonn Øyre EPHORTEFRO
6389/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Søknad om investeringstilskudd Husbanken EPHORTEFRO
6390/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Harald Olav Øren EPHORTEFRO
6395/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Annonse Kommunestyremøte 16.06.2020 Frostingen EPHORTEFRO
6396/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Spørsmål ang. økonomisk støtte til private barnehager pga. covid-19 pandemien Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
6414/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 06.07.20 Sissel Aasbjørg EPHORTEFRO
6376/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin EPHORTEFRO
6464/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg Kjell Tiller EPHORTEFRO
6197/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse Flis- og Murservice AS EPHORTEFRO
6200/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Eva Hojem EPHORTEFRO
6202/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Bekreftelse på fagprøve Fagprøvenemda EPHORTEFRO
12389/2019 20200611 11.06.2020 Utgående brev Vedtaksbrev Joar Rekkebo EPHORTEFRO
1832/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Søknad om refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven 2019 Miljødirektoratet EPHORTEFRO
12394/2019 20200611 11.06.2020 Utgående brev Vedtaksbrev Jorun Øren Bratsvedal EPHORTEFRO
6137/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Signert samarbeidsavtale 2020 Nord Universitet EPHORTEFRO
6178/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Turistvert sommeren 2020 Jardar Østbø Juberg EPHORTEFRO
6182/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Delingstillatelse Johan Morten Haugan EPHORTEFRO
6450/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av carport Steinar Hansen EPHORTEFRO
6453/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Revidert skisse Harald Øren EPHORTEFRO
6456/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn Kontrollutvalget EPHORTEFRO
6357/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Ferdigattest FH gruppen m.fl. EPHORTEFRO
6439/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Rapport fra landsomfattende tilsyn 2019 med folkehelse Helsetilsynet EPHORTEFRO
6440/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5 Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTEFRO
6441/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev vedlegg til søknad om permisjon Malin Viktil EPHORTEFRO
6443/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 02.07.2020 NAV Levanger EPHORTEFRO
6446/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Høring - igangsatt arbeid med kommunal planstrategi 2019-2023 TYDAL KOMMUNE EPHORTEFRO
6425/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Foreløpig melding - klage byggesak - 006/003, 006/005 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL EPHORTEFRO
6429/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Oppsigelse Maylis Johanne Steinberg EPHORTEFRO
6430/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Foreløpig informasjon om forslag vedr. tilskudd til kommunale næringsfond Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6431/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Forespørsel om praksisplass for PPU-student høst 2020 NORD universitet EPHORTEFRO
6432/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Beredskapsplan for Covid-19 Frosta Kommune EPHORTEFRO
6435/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Overvåkningsprogrammet for elg 2020 Norsk institutt for naturforskning - NINA EPHORTEFRO
6437/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Purring - Innsynsforespørsel VG EPHORTEFRO
6438/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Nytt til barnehagestart Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
6442/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Værnes EPHORTEFRO
6420/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Avtale om kortere ferie 2020 Marit Jørstad EPHORTEFRO
6436/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Nytt til årets skolestart Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
6415/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Frode Olsen EPHORTEFRO
6412/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av spillemidler Brannhaugen skytebane Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6409/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2020 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEFRO
6411/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2020 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEFRO
6417/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Anmodning om kommuneplanens arealdel 2007-2011 Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin EPHORTEFRO
6413/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring VG EPHORTEFRO
6353/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Situasjonskart Jan Kjørsvik EPHORTEFRO
6356/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Ang. septiktank på GBNR 020/010 Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
6315/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2020 - Lærerspesialistutdanning UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEFRO
6323/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Bjarne Broder Krog EPHORTEFRO
6324/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg på lager Eilif Nordfjæran EPHORTEFRO
6397/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Svar ang. støtte til private barnehager Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
6404/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Rapportering om personer i langtidsopphold i institusjon Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
6405/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS EPHORTEFRO
6361/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
6383/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale om prøvetransport av covid-19 prøver Helse Nord-Trøndelag EPHORTEFRO
6393/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om Udir-midler Trøndelag fylkeskommune PPT EPHORTEFRO
6398/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Innkalling og sakliste representantskapsmøte 23.06.2020 Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
6400/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Vedr. forespørsel om innsyn VG EPHORTEFRO
6320/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Bortsettingskontrakt for ordningsprosjekt IKA Trøndelag IKS EPHORTEFRO
6347/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Høring - standard skrivesalær for visse begjæringer om tvangsfullbyrdelse Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen EPHORTEFRO
6348/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Åpen jobbsøknad Lisa Ulvik EPHORTEFRO
6360/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Signert avtale om fiber til kommunale leiligheter NTE EPHORTEFRO
6367/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Søknad om salgsbevilling Klostergården EPHORTEFRO
6379/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Signert bortsettingskontrakt Ika Trøndelag IKS EPHORTEFRO
6382/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Skadefelling Dyrenes Rett EPHORTEFRO
6384/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Situasjonskart Jan Kjørsvik EPHORTEFRO
6387/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Avtale med bygdekinoen Bygdekinoen EPHORTEFRO
6385/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Høring - Ny forskrift om øvre ramme for overtredelsesgebyr etter naturmangfoldloven Miljødirektoratet EPHORTEFRO
6388/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Rekvisisjon om oppmåling Jan Bakken EPHORTEFRO
6391/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet m.fl. EPHORTEFRO
6392/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Nasjonal rammeplan for SFO Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
6343/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Søknad kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
6326/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Søknad om brukerstyrt personlig assistanse ***** EPHORTEFRO
6327/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Høring - NOU 2019-23 - Ny opplæringslov Norsk kulturskoleråd EPHORTEFRO
6329/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Signert tilsagn om investeringstilskudd Husbanken EPHORTEFRO
6342/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Invitasjon til innspill til rapportering fra koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge i covid-19-pandemien Landsgruppen av helsesøstre NSF Trøndelag avd. Nord EPHORTEFRO
6344/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Tilrettelegging for bredbånd, mobil og annen elektronisk kommunikasjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
6346/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Midlertidig svar ang. investeringstilskudd Husbanken EPHORTEFRO
6352/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Purring - Kartlegging av hjemmetjenesten Statens helsetilsyn EPHORTEFRO
6354/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll - beredskap før sommerferien ifm Covid-19 pandemien Kunnskapsdepartementet m.fl. EPHORTEFRO
6359/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Endring i smittevernkrav for skoleskyss AtB EPHORTEFRO
6355/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Bekreftet mottatt dokumenter Helsedirektoratet EPHORTEFRO
6365/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Kvittering på nabovarsel Jan Lutdal EPHORTEFRO
6394/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Rune Berg EPHORTEFRO
6362/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Kartlegging av hjemmetjenesten Statens helsetilsyn EPHORTEFRO
6366/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Ella Margrete Berg Reitan EPHORTEFRO
6204/2020 20200608 08.06.2020 Utgående brev Innvilget søknad om fritak fra verv i valgperioden 2019-2023 Asmund Kjørsvik EPHORTEFRO
6265/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Klage på oppsatt privat skilt Bjørnar Haugan EPHORTEFRO
6169/2020 20200608 08.06.2020 Utgående brev Svar på varsel om avvikling av foreldrepermisjon Siv Tone Nesshaug EPHORTEFRO
6206/2020 20200608 08.06.2020 Utgående brev Melding om ny varamedlemsliste til Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre Anne Mille E Røttereng m.fl. EPHORTEFRO
6298/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholdere - st. ref. (4243016607) Signhild Maria Kruse EPHORTEFRO
6219/2020 20200608 08.06.2020 Utgående brev Vedrørende salgs- og skjenkebevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024. Ringnes as EPHORTEFRO
6307/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Oppmerking av tomtegrenser Stjørdal lensmannskontor EPHORTEFRO
6289/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Søknad om oppretting av nye matrikkelenheter Jørn A Fiva Buchholdt EPHORTEFRO
6292/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev 096/015 - Nedre Hagebyvegen 7-9 - Gravemelding Frosta Hageby AS EPHORTEFRO
2283/2020 20200608 08.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Lena Svean EPHORTEFRO
13042/2019 20200608 08.06.2020 Utgående brev Søknad Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
6313/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholdere - st. ref. (4243016607) Hafez Mohammad Ali EPHORTEFRO
6309/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Purring - søknad om fradeling av areal Morten Schrøen EPHORTEFRO
6281/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Purring svarslipp Nord-Trøndelag jordskifterett EPHORTEFRO
6283/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Purring på målebrev Bente Reitan Skjevik EPHORTEFRO
6285/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Presisering av Statens vegvesen sin rolle i plansaker Statens vegvesen EPHORTEFRO
6271/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Tilsagn om økonomisk støtte Bess Jahres Stiftelse EPHORTEFRO
6314/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Melding om valg som meddommer til Tingretten Marthe Flægstad EPHORTEFRO
6295/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev 096/002 - Sørgrendavegen - Gravemelding Jan Kjørsvik EPHORTEFRO
6264/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Oversikt over utenlandske arbeidstakere pr. 04.06.2020 Frosta Avløserlag EPHORTEFRO
6260/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - protokoll årsmøte IUA EPHORTEFRO
6262/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Klage på vedtak om omlegging av veg Tone Kvernmo m.fl. EPHORTEFRO
6276/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avlastere - st. ref. (4238888918) Ketil Andres Reitan EPHORTEFRO
6258/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte 19.06.2020 - ***** ***** ***** Frosta Kommune EPHORTEFRO
6259/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding til Forliksrådet Anne Marie Rise EPHORTEFRO
6257/2020 20200606 06.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avlastere - st. ref. (4238888918) Safura Hanis Langeng EPHORTEFRO
6220/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Signert egenerklæring om konsesjonsfrihet 039/034 og 081/020 Maja Skaret Sætran EPHORTEFRO
6251/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Søknad om fasadeendring og innvendige tiltak Kurt Jonn Øyre EPHORTEFRO
6255/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Oppfordring til bruk av forebygging fremfor skadefelling NOAH - for dyrs rettigheter EPHORTEFRO
6214/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
6236/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Oversikt over gjenværende cesium fra Tsjernobylulykken Norges Geologiske undersøkelse EPHORTEFRO
6238/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Stedsnavn til kontroll og nyregistrering Kartverket EPHORTEFRO
6240/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold Trøndelag politidistrikt EPHORTEFRO
6241/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Stopp av lønnstrekk Kreditorforeningen EPHORTEFRO
6247/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av garasje Kurt Jonn Øyre EPHORTEFRO
6230/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Sanitæranlegg FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
6237/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev KS kontingent for 2021 KS EPHORTEFRO
6239/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Stedsnavn til kontroll og nyregistrering Kartverket EPHORTEFRO
6229/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev 083/019 - Lenvikvegen 24 - Gravemelding 2020 FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
6231/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg FROSTA VVS AS EPHORTEFRO
6252/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 02.06.2020 Helfo EPHORTEFRO
6254/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Akson - intensjonserklæring Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon EPHORTEFRO
6256/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Høring - NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
6232/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Søknad om fradeling Jan Bakken EPHORTEFRO
4953/2020 20200605 05.06.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll for møte i AMU 22.01.20 EPHORTEFRO
4954/2020 20200605 05.06.2020 Saksframlegg/innstilling Frosta 2020 EPHORTEFRO
4955/2020 20200605 05.06.2020 Saksframlegg/innstilling Sykefravær 1. kvartal 2020 EPHORTEFRO
4957/2020 20200605 05.06.2020 Saksframlegg/innstilling Prosjektering og implementering av nytt kvalititets- og avvikssystem EPHORTEFRO
4958/2020 20200605 05.06.2020 Saksframlegg/innstilling Medarbeiderundersøkelse EPHORTEFRO
6253/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Søknad om støtte Mig Tautra 2020 MiG Tautra 2020 EPHORTEFRO
5041/2020 20200605 05.06.2020 Saksframlegg/innstilling Orienteringer i møte i AMU 20.05.20 EPHORTEFRO
4365/2020 20200605 05.06.2020 Saksframlegg/innstilling Den kulturelle spaserstokken, Frosta kommune - 2020 EPHORTEFRO
6186/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Registreringsskjema Øystein Skalslien EPHORTEFRO
6188/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Registreringsskjema Jens Olav Helland EPHORTEFRO
6189/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Registreringsskjema Aasta Helland EPHORTEFRO
6129/2020 20200604 04.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om dekking av utlegg til arbeidsbrille Hege Aakerholm EPHORTEFRO
6131/2020 20200604 04.06.2020 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse fra brannvesenet i Frosta kommune Jan Christer Brænne EPHORTEFRO
6109/2020 20200604 04.06.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Aktiv Innherred AS EPHORTEFRO
6211/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Fullføring av oppmålingsforretninger FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
6190/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Registreringsskjema Elin Flægstad EPHORTEFRO
6198/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avlastere - st. ref. (4238888918) Maria Ringstad EPHORTEFRO
4809/2020 20200604 04.06.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
4769/2020 20200604 04.06.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
6187/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Registreringsskjema Sissel Sundet EPHORTEFRO
5492/2020 20200604 04.06.2020 Saksframlegg/innstilling Høring - Organisering av den sivile rettspleie i Trøndelag politidistrikt - Grenseregulering av namsdistrikt EPHORTEFRO
6191/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Registreringsskjema Mette Stene Viken EPHORTEFRO
5434/2020 20200604 04.06.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan for Frosta Ungdomsråd 2020 EPHORTEFRO
5430/2020 20200604 04.06.2020 Saksframlegg/innstilling Konstituering av Frosta Ungdomsråd for perioden 2020-2021. EPHORTEFRO
6148/2020 20200604 04.06.2020 Utgående brev Høring domstolstruktur JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTEFRO
6100/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Innsyn i byggesak på gnr. 086 bnr. 001 f.nr. 002. TRONDHJEMS SEILFORENING EPHORTEFRO
6055/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Johan Arnt Brenne EPHORTEFRO
6092/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Vedr. refusjonskrav for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedirektoratet m.fl. EPHORTEFRO
5319/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Avtale om drift av servicepensjon KLP EPHORTEFRO
6150/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Innvilget klage på vedtak vedr. utvidelse av salgsbevilling Klostergården EPHORTEFRO
6151/2020 20200603 03.06.2020 Inngående brev Tilsagn om spillemidler Brannhaugen skytebane, 100m ved Brannhaugen skytebaneanlegg (kopi) Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6152/2020 20200603 03.06.2020 Inngående brev Tilsagn om spillemidler - Frostahallen (kopi) Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
5583/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Lindis Haugan EPHORTEFRO
6105/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Korrigert skjema - refusjonskrav Helsedirektoratet m.fl. EPHORTEFRO
5317/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Avtale Jostein Myhr EPHORTEFRO
6116/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Stig-Bjørnar Iversen EPHORTEFRO
6102/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Godkjenning av fysioterapeut Sigve Ness Rolland EPHORTEFRO
6144/2020 20200603 03.06.2020 Inngående brev Prøvingsattest Marie Viken EPHORTEFRO
5504/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Trønder-Avisa EPHORTEFRO
5500/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Innsyn saker rundt Kransvika ADVOKATFIRMAET KOLBJØRNSEN CYVIN AS EPHORTEFRO
5518/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
5520/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Sanna Blix EPHORTEFRO
5521/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Åsa Ingrid Aarmo EPHORTEFRO
5509/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA EPHORTEFRO
5565/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Inkludering til arbeid Maria Valum EPHORTEFRO
5511/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Bekreftet mottatt svar Arvid Stavseth EPHORTEFRO
5581/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Birgit Myhr EPHORTEFRO
5529/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Innkalling til personalmøte 09.06.20 Ansatte ved Kvamtoppen barnehage EPHORTEFRO
5530/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Søknad om varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet NAV skanning EPHORTEFRO
5543/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Signerte egenerklæringsskjema KLP EPHORTEFRO
5533/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Godkjenning av krav om utbetaling av skogfond Odd Egil Wangberg EPHORTEFRO
5566/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Eirin Ulvik EPHORTEFRO
5567/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Ada Margrethe Pedersen Winge EPHORTEFRO
5569/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Eirin Ulvik EPHORTEFRO
5537/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om kommunepins Frank Visser EPHORTEFRO
5538/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om kommunepins Kai-Vidar Marthinsen EPHORTEFRO
6093/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Vedr. refusjonskrav for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedirektoratet EPHORTEFRO
6098/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Renteendring på innskudd klp EPHORTEFRO
6118/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEFRO
6103/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Aktiv Innherred AS EPHORTEFRO
6101/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale om praksis Nord Universitet EPHORTEFRO
6096/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Generalforsamling 2020 Regionalt pilegrimssenter Stiklestad AS Pilegrimssenter Stiklestad EPHORTEFRO
6091/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om SMIL-midler JØRAN BRENNE EPHORTEFRO
6099/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Vedr. skoleskyss fra 02.06.20 AtB EPHORTEFRO
6097/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Innkalling til møte 18.06.2020 - uavklart innsigelse Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
6113/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Tilsagn om spillemidler - Kvamme alpinanlegg (kopi) Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
6104/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Pinkode Aktiv EPHORTEFRO
6095/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev 012/003 Gravemelding WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
5870/2020 20200601 01.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEFRO
5830/2020 20200601 01.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEFRO
5842/2020 20200601 01.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEFRO
5843/2020 20200601 01.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEFRO
5860/2020 20200601 01.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEFRO
5587/2020 20200530 30.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Eirin Ulvik EPHORTEFRO
5585/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
5314/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Oversending av dokumenter Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin EPHORTEFRO
5315/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om dokument Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin EPHORTEFRO
5327/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Advokatfirmet Kolbjørnsen Cyvin EPHORTEFRO
5269/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Innvilget søknad om startlån ***** EPHORTEFRO
5302/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Frode Fanum m.fl. EPHORTEFRO
5303/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Delingstillatelse Ole Martin Riseth EPHORTEFRO
5306/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet EiendomsMegler1 EPHORTEFRO
5282/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Endre Lehn EPHORTEFRO
5256/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Aud Monika Berg EPHORTEFRO
5266/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Jurga Vold EPHORTEFRO
5273/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Tove Risto Nilssen EPHORTEFRO
5278/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Håkon Hervik Juberg EPHORTEFRO
5279/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Hurtiglader på Frosta? Fortum m.fl. EPHORTEFRO
5280/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Anmeldelse av ikke omsøkt tiltak Stjørdal lensmannskontor EPHORTEFRO
5281/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Arve Eugen Røtting EPHORTEFRO
5186/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Tjenestebevis Jørgen Husby EPHORTEFRO
5568/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Vandelsvurdering av meddommere - oversendelse av opplysninger Bratsvedal Tove Rolseth EPHORTEFRO
5570/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Vandelsvurdering av meddommere - Bekreftelse på mottatt dokument Politiet EPHORTEFRO