eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
9928/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling KS Konsern EPHORTEFRO
9932/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Renate Arntzen EPHORTEFRO
9934/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Ferdigattest for Kvamtoppen Barnehage. Promidt AS v. Helge Skjerpe EPHORTEFRO
10002/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Referat fra 4. september 2019 Lindis Haugan m.fl. EPHORTEFRO
9947/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Ada Margrethe Pedersen Winge EPHORTEFRO
9941/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på ppfølgingsspørsmål vedr. bevilling Ringnes AS EPHORTEFRO
10037/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Andrea Hokstad EPHORTEFRO
9935/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tilsagn om støtte til Opparbeiding av gangsti mellom ny barnehage - Kvamtoppen og Myra nærmiljøanlegg - revidert kostnads- og finansieringsoversikt Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
9994/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Steinar Ulvik EPHORTEFRO
10038/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Mottatt melding om ny HTV i Creo Sindre Fredrik Strøm EPHORTEFRO
10044/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse Oddrun Bjerkan EPHORTEFRO
10048/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Eva Kristin Hopmo EPHORTEFRO
10071/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Ove Moksnes EPHORTEFRO
10056/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tjenestebevis Ariel Trætli EPHORTEFRO
10067/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Delingstillatelse Marit Austeng EPHORTEFRO
10047/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Søknad om refusjon for redusert oppholdsbetaling ***** EPHORTEFRO
10085/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar forespørsel om mulighet for kommunal vigsel ***** EPHORTEFRO
10062/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på forespørsel vedr. opphør av Solvang barnehage Johan Arnt Hernes m.fl. EPHORTEFRO
10066/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Delingstillatelse Anita Bakken Steinkjer EPHORTEFRO
10073/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Forespørsel vedr. gravemelding, svar. LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
10090/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Referat fra tverrfaglig barnehageteam 06.09.19 Borglia barnehage m.fl. EPHORTEFRO
10128/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Invitasjon til åpning Frosta kommune v/alle ansatte EPHORTEFRO
10149/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tilleggsinformasjon ***** EPHORTEFRO
9710/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Ny godkjenning av Espira Juberg Gårdsbarnehage etter Lov om barnehager Espira Juberg Gårdsbarnehage EPHORTEFRO
10245/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om foreldrepermisjon Frida Kjørsvik EPHORTEFRO
10312/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tilleggsinformasjon Kommunalbanken EPHORTEFRO
10282/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS EPHORTEFRO
10285/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Roger Johnsen EPHORTEFRO
10300/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Astrid Lene Gullesen EPHORTEFRO
10302/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2018 til 2019 Malin Viktil EPHORTEFRO
10294/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Nina Hauge EPHORTEFRO
10269/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Ettersending av godkjenningsvedtak Espira Juberg gårdsbarnehage HUSBANKEN EPHORTEFRO
10274/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Regnskapssammendrag til revisjon, Solheim lysløype Revisjon Midt-Norge EPHORTEFRO
10277/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Høring - ny trafikksikkerhetsplan 2019 - 2027 Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre m.fl. EPHORTEFRO
10278/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Annonse - høring trafikksikkerhetsplan Frostingen AL EPHORTEFRO
10298/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på krav om fast stilling Fagforbundet EPHORTEFRO
10299/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på krav om fast stilling Fagforbundet EPHORTEFRO
10326/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Aksept på lån Kommunelbanken EPHORTEFRO
10318/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tilleggsinformasjon KLP EPHORTEFRO
10323/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på spørsmål til ekspropriasjonssak - kommunal avløpsledning - Mostad Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
10349/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Signert gjeldsbrev KLP EPHORTEFRO
10338/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Lånesøknad Kommunelbanken EPHORTEFRO
10334/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
10350/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Aksept på lånetilbud KLP EPHORTEFRO
10368/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Eli Vist EPHORTEFRO
10369/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Monica Lillenes EPHORTEFRO
10372/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Innsigelse på reguleringsplan Landshaug Astrid Torill Haugen Vik m.fl. EPHORTEFRO
10377/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Signert kjøpekontrakt (kopi) Aktiv Innherred AS EPHORTEFRO
10378/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Avtale om kortere ferie 2019 Jardar R. Barnung EPHORTEFRO
10380/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Avtale om forkortet ferie 2019 Nina Therese Tomren EPHORTEFRO
10385/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon KLP EPHORTEFRO
10363/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969184826 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10364/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 969686538 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
10379/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Frosta Golfklubb EPHORTEFRO
10382/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Avtale om kortere ferie 2019 Line Kjørsvik EPHORTEFRO
10383/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vedr. faktura på avløp Aasta Helland m.fl. EPHORTEFRO
10384/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte Trondheim Havn 10.12.2019 Trondheim Havn EPHORTEFRO
10388/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Lenker til prøvesystemet Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
10389/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Boligtilskudd og BPA SAFO Trøndelag EPHORTEFRO
10387/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev CV Guro Lerstøl Hopmo EPHORTEFRO
10390/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Databehandleravtale for signering NAV EPHORTEFRO
10394/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg Frosta helsetun Promidt AS EPHORTEFRO
10395/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Spørsmål vedr. svar EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS EPHORTEFRO
10396/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Overføring av hjemmel til andel i borettslag Aktiv Innherred AS EPHORTEFRO
10397/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Stopp av trekk Fagforbundet EPHORTEFRO
10398/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Oppgjørsskjema selger Aktiv Innherred AS EPHORTEFRO
10399/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vedr. klage på vedtatt reguleringsplan Landshaug - Frafalles Glenn Earl Eide EPHORTEFRO
10403/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Rapport Recover EPHORTEFRO
10422/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Tjenestebevis Lena Svean EPHORTEFRO
10423/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Trekk i lønn Statens Innkrevingssentral EPHORTEFRO
10431/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Bjørn Kvarme EPHORTEFRO
10393/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Tove Hjelde EPHORTEFRO
10352/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Søknad om lån KLP EPHORTEFRO
9849/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Oppsummering etter møte med PPT 29.08.19 ***** EPHORTEFRO
10022/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse PRO INVENIA AS EPHORTEFRO
9868/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedr. overgangsregel for bevilling Ringnes AS EPHORTEFRO
9892/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Fellesmøte for lærlingene - innkalling Tina Reitan EPHORTEFRO
10412/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Arbeidsavtale Veronika Pedersen EPHORTEFRO
10419/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Forespørsel om matrikkelinformasjon Sølvi Thyholdt EPHORTEFRO
10420/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Barn fra Frosta som bor i fosterhjem VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTEFRO
10434/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Husleiekontrakt ***** EPHORTEFRO
10435/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Veiledende informasjon - vedlegg til søknad om Udir-midler Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
10440/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Trekk i lønn Statens Innkrevingssentral EPHORTEFRO
10443/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Arbeidsavtale Anne Grethe Løvrød EPHORTEFRO
10406/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av enebolig og garasje Aleksander Ulvik EPHORTEFRO
10407/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
10409/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Kartlegging av utstyrssentraler Rambøll EPHORTEFRO
10418/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Leif Margido Småland EPHORTEFRO
10421/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av garasje Asgeir Østerlie EPHORTEFRO
10426/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Kursinvitasjon Frosta skole EPHORTEFRO
10437/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i Trondheim Havn IKS Trondheim Havn IKS EPHORTEFRO
10439/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Innvilget erstatning etter avlingssvikt (kopi) Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
10444/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Private Barnehagers Landsforbund EPHORTEFRO
10428/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Utfylt skjema for gjennomført plombering av ildsted og røykkanal Ragnar Sundet EPHORTEFRO
10429/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Melding om tiltak - Ombygging av høyspent distribusjonsnett Galtviksveet NTE Nett AS EPHORTEFRO
10441/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Barn i fosterhjem på Frosta VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTEFRO
10442/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Arbeidsavtale Renate Myhre EPHORTEFRO
9961/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på spørsmål til ekspropriasjonssak - kommunal avløpsledning - Mostad Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
10017/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Kontantstøtte for august 2019 NAV Familie- og persjonsytelser Vadsø EPHORTEFRO
10015/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Purring på igangsettingstillatelse, svar. Pro Invenia EPHORTEFRO
9808/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Dokumenter til Nidaros oppmåling NIDAROS OPPMÅLING AS EPHORTEFRO
9820/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om leie Ungbo ***** EPHORTEFRO
9828/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tverrfaglig barnehageteam 06.09.19 Frosta kommune v/Miljøterapeut m.fl. EPHORTEFRO
9848/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Godkjenning av Espira Juberg gårdsbarnehage Espira Juberg gårdsbarnehage v/regionsjef Håvard Matberg EPHORTEFRO
9850/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Offisiell åpning av Kvamtoppen barnehage Arkitekt Grethe Mahlum m.fl. EPHORTEFRO
9824/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Ferdig registrert konsesjonsforhold 092/055 Anita og Frode Revhaug AS EPHORTEFRO
9897/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Endringer av åpningstider ved Kvamtoppen barnehage Foreldre/ foresatte ved Kvamtoppen barnehage EPHORTEFRO
9869/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev 028/001 Vedtak om tvangsmulkt Kåre Anders Viktil EPHORTEFRO
10098/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på oppfølgingsspørsmål til ekspropriasjonssak - kommunal avløpsledning - Mostad Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
10099/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tjenestebevis Hilde Aune EPHORTEFRO
10103/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Ferdig registrert konsesjonsforhold 120/003 EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEFRO
10095/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Rapportering av ventetid Helsedirektoratet EPHORTEFRO
10096/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Søknad om kjøregodtgjøring AtB AS EPHORTEFRO
10104/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Fukur Yemane EPHORTEFRO
10151/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTEFRO
10147/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Referat fra møte 09.09.19 i utvidet samordningsteam barn og unge Frosta kommune v/SLT-kontakt m.fl. EPHORTEFRO
10148/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTEFRO
10191/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Godkjent arbeidsvarslingsplan med vilkår WINGES SERVICE AS m.fl. EPHORTEFRO
10222/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Kommunestyret 2019-2023 - Venstre Stig M Sandvik Skjæran EPHORTEFRO
10223/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Kommunestyret 2019-2023 - Høyre Frode Revhaug m.fl. EPHORTEFRO
10220/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Søknad om dispensasjon Statens Vegvesen EPHORTEFRO
10221/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Kommunestyret 2019-2023 - Arbeiderpartiet Kari M Ydsti Presthus m.fl. EPHORTEFRO
10224/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Kommunestyret 2019-2023 - Senterpartiet Trine Haug m.fl. EPHORTEFRO
10225/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Varamedlemmer Kommunestyret 2019-2023 - Arbeiderpartiet Malin Viktil m.fl. EPHORTEFRO
10226/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Varamedlemmer Kommunestyret 2019-2023 - Venstre Lise Jørstad m.fl. EPHORTEFRO
10228/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Varamedlemmer Kommunestyret 2019-2023 - Senterpartiet Ola Alstad m.fl. EPHORTEFRO
10235/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Ønske om formøte / oppstartsmøte med Fylkesmannen og Fylkeskommunen, ny reguleringsplan på eiendommen gnr. 59 bnr. 01 på Frosta. Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. EPHORTEFRO
10237/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Ønske om formøte / oppstartsmøte med Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Ønske om ny reguleringsplan med formål om bobilparkering på eiendommen gnr. 67 bnr. 10, Kvitsandvika i Frosta kommune. Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. EPHORTEFRO
10238/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om foreldrepermisjon Lena Svean EPHORTEFRO
10227/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Varamedlemmer Kommunestyret 2019-2023 - Høyre Britt R Nielsen Hernes m.fl. EPHORTEFRO
10229/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Henny Synnøve Veien EPHORTEFRO
10232/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tilbakemelding på referat VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTEFRO
10248/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Stig-Bjørnar Iversen EPHORTEFRO
10276/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tjenestebevis Jannicke Bakken EPHORTEFRO
10019/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Oversendelse av saksdokumenter TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEFRO
10353/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Trekk i lønn Fagforbundet EPHORTEFRO
10355/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Høring - Yrkesfag i videregående skole Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
10354/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Kursbevis for legemiddelhåndtering Lise Pettersen EPHORTEFRO
10358/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om oppretting av grunneiendom Leif Margido Småland EPHORTEFRO
10359/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vedtak om samtykke + gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet EPHORTEFRO
10351/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vedr. vindmøller Nasjonale Varslergruppe EPHORTEFRO
10335/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Timeliste Anne Grethe Løvrød EPHORTEFRO
10337/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Timeliste Renate Myhre EPHORTEFRO
10339/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Invitasjon til å nominere kandidater Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
10340/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Lånedokumenter KLP EPHORTEFRO
10344/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Tilbud på lån KLP EPHORTEFRO
10345/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev GSI-rapportering Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
10347/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Revidert kostnadsoverslag Solheim lysløype Frosta IL EPHORTEFRO
10317/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Timeliste Marita Nilsen EPHORTEFRO
10319/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om opparbeiding av område for søppelkontainere FROSTA BRYGGE AS EPHORTEFRO
10320/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon Kommunelbanken EPHORTEFRO
10325/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding vedr. tilleggsinformasjon KLP EPHORTEFRO
10327/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Foreløpig svarbrev på forespørsel Husbanken EPHORTEFRO
10324/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev 096/003 Kjøpekontrakt grunn til slamavskiller Jon Svendsen m.fl. EPHORTEFRO
10321/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vedr. underlag for krav om infrastrukturkostnader Halvard Nordfjæran EPHORTEFRO
10329/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vedr. søknad om bygging Kirsti Kristensen Lein m.fl. EPHORTEFRO
10330/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Tilbud på lån Kommunalbanken EPHORTEFRO
10333/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd Frosta historielag EPHORTEFRO
10342/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om jobb Jan Elvsèn EPHORTEFRO
10343/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Nye tegninger Håvard Lein m.fl. EPHORTEFRO
10346/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vedr. ny viltforskrift Dyrenes Rett EPHORTEFRO
10307/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Sindre Strøm EPHORTEFRO
10313/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vedr. underlag for krav om infrastrukturkostnader Pretor Advokat AS EPHORTEFRO
10310/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling H. Aune Artforfun EPHORTEFRO
10316/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Oda Johanne Aurstad EPHORTEFRO
10314/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Timeliste Marthe Østerås EPHORTEFRO
10308/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage ***** EPHORTEFRO
10309/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Torgunn Østbø EPHORTEFRO
10311/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Avslag på lånetilbud Kommunalbanken EPHORTEFRO
10273/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Innkalling til planleggingsdag Ansatte v/ Borglia barnehage EPHORTEFRO
10287/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Astrid Lene Gullesen EPHORTEFRO
10290/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Forslag til representant i Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre i perioden 2019-2023 Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Trøndelag EPHORTEFRO
10291/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Arbeidsavtale Renate Myhre EPHORTEFRO
10292/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 09.09.2019 Helfo EPHORTEFRO
10270/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Verneombud for de kommunale barnehagene på Frosta NTL ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE EPHORTEFRO
10297/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Forslag til representant til Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre Norges Handikapforbund EPHORTEFRO
10286/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Nina Hauge EPHORTEFRO
10288/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Venke Hoel EPHORTEFRO
10289/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Tina Reitan EPHORTEFRO
10295/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad om permisjon Astrid Lene Gullesen EPHORTEFRO
9891/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Tina Reitan EPHORTEFRO
10283/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEFRO
10233/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Referat fra foreldremøte med dugnad 10.09.19 Foreldre/ foresatte ved Kvamtoppen barnehage EPHORTEFRO
9896/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Oversendelse av vedtak om godkjenning av Indre Fosen i Trondheimhavn Trondheim Havn IKS EPHORTEFRO
10267/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Egenerklæring - arealoverføring av veggrunn Statens vegvesen EPHORTEFRO
10263/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Avslutning av utleggstrekk Værnesregionen skatteoppkreverkontor EPHORTEFRO
10266/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd Trondheim kommune Kommunaldirektør kultur og næring EPHORTEFRO
10246/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest STENE TØMRERSERVICE AS EPHORTEFRO
10262/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Trekk i lønn Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
10240/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Innkalling til årsmøte 07.10.2019 Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
10241/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Korrupsjon i Frogn kommune Nasjonale Varslergruppe EPHORTEFRO
10231/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Foreløpig rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
10244/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Christian Nesset EPHORTEFRO
10247/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS EPHORTEFRO
10249/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest STENE TØMRERSERVICE AS EPHORTEFRO
10250/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Informasjon ang. snuplassen i Vargåsen Halvard Nordfjæran EPHORTEFRO
10253/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Krav om foreldelse av kommunalt gebyr Ivan Småland EPHORTEFRO
9829/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - del 5 Bente Nordahl EPHORTEFRO
10086/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Eli Oline Leangen EPHORTEFRO
9976/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Anna Rygh Hogstad EPHORTEFRO
9921/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Lene Myrholdt EPHORTEFRO
9859/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - del 8 Bente Nordahl EPHORTEFRO
9861/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - del 10 Bente Nordahl EPHORTEFRO
9862/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - del 11 Bente Nordahl EPHORTEFRO
9844/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Bente Nordahl EPHORTEFRO
9436/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Godkjenning av vald Arne Østerlie EPHORTEFRO
10185/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan Kjelsåsen WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
10179/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på referat VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTEFRO
10190/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Trekk i lønn Statens Innkrevingssentral EPHORTEFRO
10193/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Signert avtale for Ipad - Frosta skole Bjørn Rekkebo EPHORTEFRO
10199/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn med Frosta kommune - Frosta skole - tema tidlig innats FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
10204/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Oversendelsesdokumenter for befaring Knut Terje Korsnes EPHORTEFRO
10165/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Signert avtale for Ipad - Frosta skole Lucjan Kubik EPHORTEFRO
10153/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Astrid Møller EPHORTEFRO
10154/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Astrid Møller EPHORTEFRO
10155/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage ***** EPHORTEFRO
10161/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Forespørsel på mandatfordeling kommunevalg 2019 Stjørdals-Nytt EPHORTEFRO
10168/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Spørsmål til ekspropriasjonssak - kommunal avløpsledning Mostad Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
10181/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Forespørsel om råd og veiledning ifm. oppstart ny reguleringsplan Ulvika Arild Elverhaug EPHORTEFRO
10087/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Hilde Aune EPHORTEFRO
9872/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Annonse Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 Frostingen EPHORTEFRO
9840/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om ledsagerbevis ***** EPHORTEFRO
9842/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Nominering av kandidat til Kulturlandskapsprisen 2019. Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
9821/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - del 3 Bente Nordahl EPHORTEFRO
9822/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - del 4 Bente Nordahl EPHORTEFRO
9857/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - del 7 Bente Nordahl EPHORTEFRO
9860/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - del 9 Bente Nordahl EPHORTEFRO
10129/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Valg av integreringsråd 2019-2023 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
10141/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Roger Johnsen EPHORTEFRO
10122/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Jan Lutdal EPHORTEFRO
10123/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Trekk i lønn NAVI EPHORTEFRO
10130/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Trekk i lønn Lederne EPHORTEFRO
10132/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Forespørsel vedr. grensemerker Halvard Nordfjæran EPHORTEFRO
10133/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Forespørsel vedr. oppmålingsgebyr Steinar Østerlie EPHORTEFRO
10143/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Kommunal Rapport EPHORTEFRO
10112/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Forslag til løsning Halvard Nordfjæran EPHORTEFRO
10121/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Tove Hjelde EPHORTEFRO
10113/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Forespørsel vedr. grensemerker og matrikkelbrev Øyvin Bogfjellmo m.fl. EPHORTEFRO
10119/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Henny Veien EPHORTEFRO
10139/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Høring - Lov om eldreombud Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
10145/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Anmodning om sletting av tinglyste heftelser PROAKTIV EPHORTEFRO
10110/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Åshild Berg EPHORTEFRO
10135/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Evaluering Turistinformasjonen 2019 Jardar Østbø Juberg EPHORTEFRO
10136/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Høring - forslag til endring i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp Arbeids- og sosialdepartementet EPHORTEFRO
10138/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Oppsigelse ***** EPHORTEFRO
10146/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Anmodning om tilbakemelding på valg til KS` organer KS EPHORTEFRO
10142/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Informasjon om lønnstrekk Kreditorforeningen EPHORTEFRO
10144/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Endring av oppdragsansvarlig revisor Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
10091/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev Utsending av «BALANSEKUNST- Kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022» - Vedtatt versjon Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
10094/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev Trekk i lønn Lederne EPHORTEFRO
10064/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Valg av tillitsvalgt Creo v/Sindre Strøm EPHORTEFRO
10053/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Purring - Evaluering av Opptrappingsplanen mot vold og overgrep By- og regoinforskningsinstiuttet NIBR EPHORTEFRO
10054/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Tidsbegrenset dispensasjon for spesialtransport Statens vegvesen Region Midt EPHORTEFRO
10050/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Dyre- og miljøfiendtlig viltforskrift Dyrenes Rett EPHORTEFRO
10051/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Purring - søknad om tillatelse LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
10074/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 12.09.2019 Helsedirektoratet EPHORTEFRO
10076/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehagen Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
10045/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Fødselspermisjon Frida Kjørsvik EPHORTEFRO
10079/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Melding om oppføring av uthus Gunnar Nicolausson EPHORTEFRO
10057/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Bestått prøveprotokoll i barne- og ungdomsarbeiderfaget Line Kjørsvik EPHORTEFRO
10058/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Forespørsel vedr. gravemelding LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
10059/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Oppsigelse Andrea Hokstad EPHORTEFRO
10046/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Anna Hogstad EPHORTEFRO
10084/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
9764/2019 20190905 05.09.2019 Utgående brev DETALJREGULERING FOR Plan ID: 2018001, LANDSHAUG, MELDING OM VEDTAK OG KLAGERETT Arne Karin Vik m.fl. EPHORTEFRO
10029/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Påminnelse - oppdater kundeinformasjon Eurocard EPHORTEFRO
10030/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Eva Kristin Hopmo EPHORTEFRO
10001/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Informasjon om kommende spørreundersøkelse om valggjennomføringen Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
10008/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Signert avtale om livsfasetiltak Ellen O. Grøtan EPHORTEFRO
10009/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Signert avtale om livsfasetiltak Bodil Fossum Krog EPHORTEFRO
10012/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Kristin Jørstad Fossum EPHORTEFRO
9983/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Signert avtale for personale som deltar på leirskole i skolens regi Monika Kvamme EPHORTEFRO
9984/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Vedr. tilleggsinformasjon ***** EPHORTEFRO
9986/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Vilde R Strømmen-Hovig EPHORTEFRO
9978/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Rita Strømskag Ryggvik EPHORTEFRO
10003/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev CV Kristin Jørstad Fossum EPHORTEFRO
9992/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Signert avtale for personale som deltar på leirskole i skolens regi Janne Ulvik EPHORTEFRO
9999/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Signert avtale for bærbar PC - Frosta skole ***** EPHORTEFRO
9990/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Signert avtale for personale som deltar på leirskole i skolens regi Ragnhild Fossum EPHORTEFRO
10004/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Thea Solvold Hammeren EPHORTEFRO
9987/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Forespørsel om tilleggsinformasjon Astrid Torill Haugen Vik m.fl. EPHORTEFRO
10010/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Orientering til ordførere om statsborgerseremonien på Steinkjer 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
10027/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Trekk i lønn Lederne EPHORTEFRO
10023/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Begjæring om behandling av byggesøknad Advokatene EPHORTEFRO
10025/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Helsefremmende prosjekt for fylkets 5. klasser Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
9960/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Tina Reitan EPHORTEFRO
9962/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Slamrapport august 2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
9963/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Avtale om IBM leasing BSO Nordics EOL Norway EPHORTEFRO
9965/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Spørsmål vedr. trasevalg Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
9966/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Rammeavtale om fastlegeordningen KS EPHORTEFRO
9969/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Spørsmål vedr. trasevalg Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
9970/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Attest Vinmonopolet Hilde Aune EPHORTEFRO
9944/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Ingrid Stene EPHORTEFRO
9940/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Ada Margrethe Pedersen Winge EPHORTEFRO
9945/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev Anmodning om uttalelse til skjenkebevilling Stjørdal lensmannskontor EPHORTEFRO
9954/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Vedr. underlag for krav om infrastrukturkostander Halvard Nordfjæran EPHORTEFRO
9955/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Vedr. underlag for krav om infrastrukturkostander. Halvard Nordfjæran EPHORTEFRO
9957/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Høring - Utkast til forskrift for tilskudd til kvensk språk og kvensk/norsk/finsk kultur Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
9975/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Korrupsjon i Frogn kommune Nasjonale Varslergruppe EPHORTEFRO
9964/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Rapport Nasjonale Varslergruppe EPHORTEFRO
9953/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Purring på igangsettingstillatelse Pro Invenia EPHORTEFRO
9959/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Eirin Ulvik EPHORTEFRO
9967/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Vedr. ny viltforskrift Dyrenes Rett EPHORTEFRO
9974/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Vedr. ny viltforskrift - korrigert Dyrenes Rett EPHORTEFRO
9952/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Trekk i lønn Lensmannen i Værnes EPHORTEFRO
9924/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Rapport for ettersøk av skadet vilt og fallvilt Arne Østerlie EPHORTEFRO
9916/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Svar vedr. underlag for krav om infrastrukturkostnader Halvard Nordfjæran EPHORTEFRO
9917/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Attester, vitnemål, CV Hilde Aune EPHORTEFRO
9918/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Nasjonale prøver 2019 er åpne for gjenomføring Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
9919/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Søknad om tiltak uten ansvarsrett Øyvind Ståle Hagen EPHORTEFRO
9923/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Rapport for ettersøk av skadet vilt og fallvilt Arne Østerlie EPHORTEFRO
9925/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Trekk i lønn Lensmannen i Frosta EPHORTEFRO
9914/2019 20190901 01.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale Tina Reitan EPHORTEFRO
9900/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Søknad om lærlingeplass Tina Reitan EPHORTEFRO
9876/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Fukur Yemane EPHORTEFRO
9879/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Lene Myrholdt EPHORTEFRO
9880/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Kjelsåsen - Gravemelding 2019 Winges service as EPHORTEFRO
9881/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Uttalelse miljø Bjørn Hollingsæter EPHORTEFRO
9882/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Bergslia - Gravemelding 2019 Norconsult AS EPHORTEFRO
9912/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Frosta VVS EPHORTEFRO
9904/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt ***** EPHORTEFRO
9907/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Premiesatser offentlig tjenestepensjonsordning for 2020 KLP EPHORTEFRO
9908/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket mm Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
9910/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Uavhengig revisors beretning vedr. skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon RM Revisjon Midt-Norge EPHORTEFRO
9742/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev Ferdig registrert konsesjonsforhold 096/015/023 Toril Lindgjerdet m.fl. EPHORTEFRO
9744/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Marianne Finsvik Aatlo EPHORTEFRO
9751/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev Ferdig Registrert konsesjonsforhold 096/015/024 Arne Helge Klæth EPHORTEFRO
9812/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - del 2 Bente Nordahl EPHORTEFRO
9743/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev Tjenestebevis Ariel Trætli EPHORTEFRO
9877/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Renate Arntzen EPHORTEFRO
9867/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Vedr. overgangsregel for bevilling Ringnes AS EPHORTEFRO
9898/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Søknad om lærlingeplass - barnehage Tina Reitan EPHORTEFRO
9899/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Søknadsskjema tilskudd Utvalgte kulturlandskap 2019 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
9901/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Oppfølgingsspørsmål vedr. bevilling Ringnes AS EPHORTEFRO
9903/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS EPHORTEFRO
9913/2019 20190830 30.08.2019 Inngående brev Søknad om bruksendring Arvid Olav Skånøy EPHORTEFRO
9737/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev ATTEST - evalueringsrapport - Kvamtoppen barnehage Arkitekt Grethe Mahlum EPHORTEFRO
9748/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev Ferdig registrert konsesjonsforhold 003/078 Sebastian Ng EPHORTEFRO
9771/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Torbjørn Stinussen EPHORTEFRO
9773/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev Vedr. Innsynsforespørsel ***** EPHORTEFRO
9765/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev Vedr. søknad om skjenkebevilling Odd Kristian Steig Krog EPHORTEFRO
9778/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
9783/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev Foreløpig svar på krav om fast stilling Heidi Margrethe Kvam EPHORTEFRO
9785/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev Foreløpig svar på krav om fast stilling Monica Lillenes EPHORTEFRO
9810/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til tilpasning - Tilsagn ***** EPHORTEFRO
9818/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Ada Margrethe Pedersen Winge EPHORTEFRO
9816/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Marthe Julseth EPHORTEFRO
9839/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** EPHORTEFRO
9823/2019 20190829 29.08.2019 Inngående brev Signert Erklæring om konsesjonsfrihet 092/055 Anita og Frode Revhaug AS EPHORTEFRO
9704/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
9702/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
9707/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev Oversikt over utført merarbeid Tvisteløsningsnemnda EPHORTEFRO
9708/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Astrid Gullesen EPHORTEFRO
9691/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev Delingstillatelse Brauten Eiendom AS EPHORTEFRO
9741/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev Søknad om startlån - Tilsagn ***** EPHORTEFRO
9616/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev Purring på opplysninger Frank Tvervåg EPHORTEFRO
9701/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
9793/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Eli Vist EPHORTEFRO
9800/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Melding om oppføring av anneks Lars Roar Sætran EPHORTEFRO
9811/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - st. ref. (4061893780) Ariel Trætli EPHORTEFRO
9784/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Forespørsel vedr. opphør av Solvang barnehage Aasta Helland m.fl. EPHORTEFRO
9809/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Marthe Julseth EPHORTEFRO
9799/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Tilskudd for inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
9801/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Purring - trekk i lønn Kreditorforeningen EPHORTEFRO
9803/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til fasadeendring Per Steinar Hyldmo EPHORTEFRO
9780/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Påminning om søknadsfrist - støtteordning Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
9791/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Hilde Renate Bratsvedal EPHORTEFRO
9794/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Eli Vist EPHORTEFRO
9795/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Steinar Ulvik EPHORTEFRO
9775/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Trekk i lønn Fagforbundet EPHORTEFRO
9774/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev 038/011 - Gammelbakkan 47 - Gravemelding 2019 WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
9777/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
9781/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Søknad om serverings- og/eller skjenkebevilling Restaurant Kompaniet AS EPHORTEFRO
9782/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Line Østeraas Moholt EPHORTEFRO
9792/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Hilde Renate Bratsvedal EPHORTEFRO
9663/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Referat fra kommunalt styrermøte 18.06.19 Kvamtoppen barnehage m.fl. EPHORTEFRO
9668/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Innkalling til kommunalt styrermøte 03.09.19 Kvamtoppen barnehage m.fl. EPHORTEFRO
9760/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Stig-Bjørnar Iversen EPHORTEFRO
9652/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Referat fra styrernettverk 18.06.19 for styrere fra kommunale og privat barnehage på Frosta Kvamtoppen barnehage m.fl. EPHORTEFRO
9657/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Kim andre Kvamvold EPHORTEFRO
9658/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Sar på søknad om permisjon Kim Andre Kvamvold EPHORTEFRO
9643/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Svar på forespørsel vedr. krav . WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEFRO
9673/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Svanhild Opheim Strømskag EPHORTEFRO
9675/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Svanhild Opheim Strømskag EPHORTEFRO
9669/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Innkalling til styrernettverk 03.09.19 for styrere i kommunale og privat barnehage på Frosta Borglia barnehage m.fl. EPHORTEFRO
9670/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Invitasjon til styrersamling 03.09.19 for styrere i barnehagene på Frosta og i Meråker Kvamtoppen barnehage m.fl. EPHORTEFRO
9735/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Lena Svean EPHORTEFRO
9736/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse ERMA A. IVERSEN EPHORTEFRO
9718/2019 20190827 27.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Erma Abangan Iversen EPHORTEFRO
9734/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Lena Svean EPHORTEFRO
9753/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Purring - søknad om riving/oppføring av naust Ove Moksnes EPHORTEFRO
9754/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Høringsnotat Kulturdepartementet EPHORTEFRO
9759/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Forskrift om en verdig eldreomsorg Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
9761/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Monica Lillenes EPHORTEFRO
9768/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Rapport fra Coperio bedriftshelse 2. kvartal 2019 Coperio Bedriftshelse EPHORTEFRO
9755/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
9756/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
9763/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Ferdig registrert konsesjonsforhold 003/078 Sebastian Ng EPHORTEFRO
9770/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Søkna om leie ved Ungbo ***** EPHORTEFRO
9762/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Bekreftelse på oppsigelse av bredbånd Telenor Norge AS EPHORTEFRO
9703/2019 20190826 26.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Astrid Gullesen EPHORTEFRO
9649/2019 20190826 26.08.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om kommunepins Charlotte Håland EPHORTEFRO
9695/2019 20190826 26.08.2019 Utgående brev Annonse - Kommunestyremøte 03.09.2019 Frostingen EPHORTEFRO
9697/2019 20190826 26.08.2019 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV Værnes EPHORTEFRO
9712/2019 20190826 26.08.2019 Utgående brev Revidert skisse - omlegging av veg Jan Inge Moksnes EPHORTEFRO
9681/2019 20190826 26.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Marianne Finsvik Aatlo EPHORTEFRO
9683/2019 20190826 26.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Marianne Finsvik Aatlo EPHORTEFRO
9684/2019 20190826 26.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage ***** EPHORTEFRO
9644/2019 20190826 26.08.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om kommunepins Roger Skribeland EPHORTEFRO
9645/2019 20190826 26.08.2019 Utgående brev Answer to request for municipality pin Piotr Furtak EPHORTEFRO
9646/2019 20190826 26.08.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Marianne Lian m.fl. EPHORTEFRO
9686/2019 20190826 26.08.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
9688/2019 20190826 26.08.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
9689/2019 20190826 26.08.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Henrik Sanden EPHORTEFRO
9690/2019 20190826 26.08.2019 Inngående brev Kvittert overtakelseslister, samt oppgradert vann- og avløpsplan Frosta Byggservice AS EPHORTEFRO
9696/2019 20190826 26.08.2019 Inngående brev Bekreftet mottatt annonse Frostingen EPHORTEFRO
9705/2019 20190826 26.08.2019 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
9687/2019 20190826 26.08.2019 Inngående brev Høring - Fritt skolevalg til videregående skole Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
9620/2019 20190826 26.08.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utredning og prosjektering Husbanken EPHORTEFRO
9629/2019 20190826 26.08.2019 Utgående brev Endring av stillingskode Mona Nordfjellmark EPHORTEFRO
9611/2019 20190826 26.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Bendik Gullesen Davidsen EPHORTEFRO
9715/2019 20190826 26.08.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av landbruksjord Arvid Stavseth EPHORTEFRO
9698/2019 20190826 26.08.2019 Inngående brev Gjeldsbrevlån 8317.56.37845 KLP EPHORTEFRO
9699/2019 20190826 26.08.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEFRO
9605/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Tilsagn om tilskudd til midlertidig lønnstilskudd Nav skanning EPHORTEFRO
9593/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Utsetting av avfallsbeholder Skogbrynet Velforening m.fl. EPHORTEFRO
9612/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Ingrid Jørstad Olsen EPHORTEFRO
9571/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Vedtak om ulovlig utslipp og varsel om pålegg om å stanse forurensningen Per Einar Leirvik EPHORTEFRO
9600/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Bernt Martin Kvarme EPHORTEFRO
9602/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om arbeidsforhold NAV Kontroll analyse Oslo EPHORTEFRO
9647/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Forespørsel om kommunepins Charlotte Håland EPHORTEFRO
9660/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Høring - Endring av akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
9664/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Transformasjon av deler av havneområdene i Trondheim Trondheim Havn EPHORTEFRO
9665/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet Karl Moksnes EPHORTEFRO
9641/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Knut-Helge Rønning EPHORTEFRO
9648/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Høring - Når krisen inntreffer Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen EPHORTEFRO
9650/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Kjøring privat veg med renovasjonsbil Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
9653/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Welde & Valstad eiendomsmegling AS EPHORTEFRO
9654/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Welde & Valstad eiendomsmegling AS EPHORTEFRO
9656/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Plantegninger gammelt bygg Espira Juberg gårdsbarnehage EPHORTEFRO
9659/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Forespørsel om mulighet for kommunal vigsel ***** EPHORTEFRO
9661/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Høring - forslag til ny, helhetlig språk Kulturdepartementet EPHORTEFRO
9596/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTEFRO
9598/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Sar på søknad om permisjon Britt Storli Mostad EPHORTEFRO
9588/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Konstali Helsenor AS EPHORTEFRO
9590/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTEFRO
9500/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Britt Storli Mostad EPHORTEFRO
9499/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Britt Storli Mostad EPHORTEFRO
9413/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Britt Storli Mostad EPHORTEFRO
9497/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse Winge Service AS EPHORTEFRO
9502/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Kommunalt tilskudd for september og oktober til Espira Juberg Gårdsbarnehage Espira barnehager AS EPHORTEFRO
9535/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Johanne Faanes EPHORTEFRO
9475/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Innsynsforespørsel INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTEFRO
9542/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om jobb Manuela Kreffta EPHORTEFRO
9531/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på barnehageplass Marthe Østerås EPHORTEFRO
9525/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Beregningsgrunnlag kommunalt tilskudd til Espira Juberg Gårdsbarnehage Espira barnehager AS EPHORTEFRO
9529/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Oversender underlag på klage på vedtak - Kransarvika PLANSMIA AS EPHORTEFRO
9547/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Innrapportering av resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2018 Espira barnehager AS EPHORTEFRO
9553/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Får ikke til å åpne vedlegg ***** EPHORTEFRO
9569/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Ferdigattest Frosta Byggeservice AS EPHORTEFRO
9576/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Gerd Karin Greistad EPHORTEFRO
9617/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Ada Margrethe Pedersen Winge EPHORTEFRO
9626/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Erklæring ansvarsrett FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTEFRO
9552/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Tilbakemelding på årsrapport fra barnehageåret 2018/2019 på Solvang barnehage Kvamtoppen barnehage EPHORTEFRO
9633/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Kvartalsrapportering 2. kvartal 2019 (kopi) Værnesregionen Barneverntjeneste EPHORTEFRO
9634/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Informasjon om nye forsikringsvilkår Ikano Bank EPHORTEFRO
9635/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Analyseresultater - vannprøver Kvitandvik og Sottjønna SYNLAB EPHORTEFRO
9599/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Tjenestebevis Fukur Zekarias Yemane EPHORTEFRO
9565/2019 20190822 22.08.2019 Saksframlegg/innstilling Rullering av trafikksikkerhetsplan EPHORTEFRO
9570/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Kristin Arna EPHORTEFRO
9618/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage ***** EPHORTEFRO
9621/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning BDO AS EPHORTEFRO
9622/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad om vedlikehold molo John Andreas Rekkebo EPHORTEFRO
9628/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Marianne Lian m.fl. EPHORTEFRO
9614/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Veiledning og sjekkliste til kommunene Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEFRO
9615/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Purring på status Brauten Eieendom AS EPHORTEFRO
9625/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Invitasjon til å delta i anbudskonkurranse Værnesregionen EPHORTEFRO
9627/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Ferdigmelding - stedlig sikring av oljetank NorTank EPHORTEFRO
9630/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Leveransegodkjennelse for rammeavtale Atea Finance AS EPHORTEFRO
9607/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Karakterutskrift - videreutdanning Hege Aakerholm EPHORTEFRO
9584/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Ekstra søknadsomgang - tilskuddsmidler - Klima- og miljøprogrammet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
9585/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev 003/078 Egenerklæring om konsesjonsfrihet EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS EPHORTEFRO
9591/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Vedr. overgangsregel for bevilling Ringnes AS EPHORTEFRO
9592/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Torbjørn Stinussen EPHORTEFRO
9603/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg Johan Willy Nilsen EPHORTEFRO
9586/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS EPHORTEFRO
9597/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding fra Produsentpakkeriet Innherred brann & redning EPHORTEFRO
9587/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Slamrapport juli 2019 Innherred Renovasjon IKS EPHORTEFRO
9594/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av anneks Stein Magne Sjøholt EPHORTEFRO
9546/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Oppsummering etter skolebesøk i Spania Frosta skole EPHORTEFRO
9556/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Kristin Arna EPHORTEFRO
9557/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Konstali Helsenor AS EPHORTEFRO
9559/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av bod Normann Faanes EPHORTEFRO
9575/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon ***** EPHORTEFRO
9555/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Gerd Karin Greistad EPHORTEFRO
9560/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Festekontrakt Roar Lindgaard EPHORTEFRO
9564/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Timeskjema Tvisteløsningsnemnda EPHORTEFRO
9567/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte 02.09.2019 Frosta kommune EPHORTEFRO
9568/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Natalia Osipova EPHORTEFRO
9537/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Søknad om jobb Manuela Kreffta EPHORTEFRO