eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
12475/2019 20191209 09.12.2019 Saksframlegg/innstilling Renovasjonsgebyr - slampriser 2020 EPHORTEFRO
12979/2019 20191209 09.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Ada Margrethe P Winge EPHORTEFRO
12894/2019 20191209 09.12.2019 Saksframlegg/innstilling Tilbygg til eksisterende klosterbygg - søknad om dispensasjon fra byggegrense mot sjø - gnr. 86 bnr. 39 og 12. EPHORTEFRO
13050/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Opphør av sams vegadministrasjon – Viktig informasjon til våre samarbeidspartnere Statens vegvesen EPHORTEFRO
13015/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Bekreftet mottatt annonse Frostingen EPHORTEFRO
13017/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Sokneinndelinger i matrikkelen Kartverket EPHORTEFRO
12948/2019 20191209 09.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Svanhild Opheim Strømskag EPHORTEFRO
13001/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Svanhild Opheim Strømskag EPHORTEFRO
13002/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Akseptskjema ansettelse Ada Margrethe Pedersen Winge EPHORTEFRO
13005/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev 120/003 Underskrevet avtale og avtale med grunneier 120/004 Mali Liberg Hønnås EPHORTEFRO
13019/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Rammeavtaler om drift av asylmottak - UDI Region Midt-Norge UDI EPHORTEFRO
13021/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om rehabilitering av skorstein Flis- og Murservice AS EPHORTEFRO
13022/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg Tensio TN AS EPHORTEFRO
13006/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Registrering av deltagere på norskopplæring Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
13008/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Innlevering av lønns-, personal- og fraværsoppgaver til PAI desember 2019 KS EPHORTEFRO
13014/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Svar - refusjon skoleåret 2019-2020 ***** EPHORTEFRO
13020/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Tilskudd til vannmiljøtiltak Miljødirektoratet EPHORTEFRO
13040/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Signert telefonavtale Turid Ulvik Haug EPHORTEFRO
13029/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Tilbud på gravemaskin Maskinutleie Stjørdal EPHORTEFRO
13038/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Uavhengig revisors beretning vedr. skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon 5. termin Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
13039/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Ønske om møte vedr. midlertidig bolig Jon Alstadvold jr. EPHORTEFRO
13044/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Endelig skolerute for skoleåret 2021-2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEFRO
13045/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Vedr. fordeling Roger Viken EPHORTEFRO
13046/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Bruk av tekniske løsninger ved salg av alkoholdig drikk i butikk Helsedirektoratet EPHORTEFRO
13047/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Innkalling til møte i Midt-Trøndelag regionråd 17.12.2019 Midt-Trøndelag regionråd EPHORTEFRO
13013/2019 20191209 09.12.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Drammens tidende EPHORTEFRO
12997/2019 20191208 08.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Nikola Nikolicic EPHORTEFRO
12983/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
12987/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
12981/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev 2. gangs purring vedr. bestemmelser om minimumsavtand fyllingsfot langs privat veg Gilberto B Leitao m.fl. EPHORTEFRO
12986/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd 2019 - oppgradering av gjerde i prioriterte kulturlandskapsområder FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12988/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
12993/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Uttalelse vedrørende dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av tomter i Kransarvika - kommunenes alternative forlag til plassering og størrelse på tomt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12982/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTEFRO
12989/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167346666) Emina Ilic EPHORTEFRO
12990/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter/fritidskontakter - st. ref. (4167343001) Emina Ilic EPHORTEFRO
12774/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Samordnet registermelding Brønnøysundregistrene EPHORTEFRO
12922/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport -Frosta skole FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12925/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
12974/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra kommunale verv Oda Hollingsæter EPHORTEFRO
12980/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Kommentar til saksutredningen Henrik Sanden EPHORTEFRO
12949/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Svar på forespørsel om lønnsutgifter Den Norske Kirke EPHORTEFRO
12923/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Innsynsforespørsel Prost Gustav Danielsen EPHORTEFRO
12924/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Skisse trasevalg stikkledninger Bolkan - Lein Frode Olsen EPHORTEFRO
12943/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vedtaksbrev - skogfond Odd-Arne Nordahl EPHORTEFRO
12946/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vedtaksbrev - skogfond Ola Hjelde EPHORTEFRO
12971/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Purring - ferdigmelding Rørmesteran EPHORTEFRO
12978/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Frosta kommune EPHORTEFRO
12917/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Prøvingsattest ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
12926/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene KOmmunal og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
12928/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - ny bygning Bernt Kristian Kvamme EPHORTEFRO
12929/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Revidert reguleringsplan Risethøgda Allskog SA EPHORTEFRO
12942/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd Fylkesmannen EPHORTEFRO
12832/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV Skanning EPHORTEFRO
10417/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Forespørsel om barn i barnehage utenfor Frosta Bruse barnehage EPHORTEFRO
10433/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Tilskudd til ICDP-veiledningsgrupper 2019 Espira Juberg gårdsbarnehage EPHORTEFRO
11793/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Bekreftet mottatt innspill fra samarbeidsutvalget Rune Haug EPHORTEFRO
11052/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Ekstra rengjøring Skogly Ungdomslag EPHORTEFRO
12899/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Svar på avslag på startlån ***** EPHORTEFRO
12887/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Vedrørende oppbygging av naust VALBERG SLEKTSGÅRD AS EPHORTEFRO
12886/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Bjørn Håvard Ramstad EPHORTEFRO
11924/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Vedr. styrkingstiltak Espira Juberg gårdsbarnehage EPHORTEFRO
12914/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Roger Stinussen EPHORTEFRO
9541/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Vedr. bemanning i barnehage Espira Juberg gårdsbarnehage EPHORTEFRO
8080/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Svar vedr. antall barn i barnehage Frosta Venstre EPHORTEFRO
12859/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Svar i klagesak vedrørende tiltak på eiendommen 93/10 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12869/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium NAV Skanning EPHORTEFRO
12870/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kvittering fra optiker ***** EPHORTEFRO
12874/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev 090/003 Sanitærsøknad villavogn FROSTA BOBIL & CARAVAN AS EPHORTEFRO
12773/2019 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalgets årsplan-møteplan for 2020 EPHORTEFRO
12384/2019 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Klage - Søknad om dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan Kransarvika og 100-metersbeltet til sjø for fradeling av to tomter til hytteformål fra gnr. 34 bnr. 1 EPHORTEFRO
12841/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Uttalelse Frosta Vassverk AS EPHORTEFRO
12847/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
12849/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Rapportering til pasient- og brukerregister Helsedirektoratet EPHORTEFRO
12853/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til utvikling av kommunalt veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet m.fl. EPHORTEFRO
12831/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Tiltak fyrverkerisesongen 2019-2020 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) EPHORTEFRO
12835/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Møteprotokoll Kontrollutvalgsmøte 26.11.2019 KonSek Trøndelag EPHORTEFRO
12837/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i folketrygdloven Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEFRO
12842/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Tone E. Haave EPHORTEFRO
12844/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i sameloven mv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
12848/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Ferdigmelding RØRMESTERAN AS EPHORTEFRO
12850/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Underskrifter naboer Liavatnet Værnes flyklubb EPHORTEFRO
12802/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Faktura Forsikring 2020 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA EPHORTEFRO
12813/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om utlegging av flytebrygge Ståle Harald Anderssen EPHORTEFRO
12838/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Samfunn som ikke skal motta kommunale tilskudd Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTEFRO
12839/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Forberedelse til miljørisikoanalyse IUA Sør-Trøndelag EPHORTEFRO
12845/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Opplæringskontrakt TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEFRO
12846/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Bekreftet mottatt annonse 10.12.2019 Frostingen EPHORTEFRO
12829/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer i Pleie og omsorg - st. ref. (4061990500) Henning Evenshaug EPHORTEFRO
12830/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Ausra Breiseth EPHORTEFRO
12833/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Rengjøring av private tanker Børstad Transport AS EPHORTEFRO
12851/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Henrik Sanden m.fl. EPHORTEFRO
12855/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Bekreftelse på avslutning av midlertid tillatelse til bruk av eksisterende bygg til midlertidig bolig i 12 måneder Jon Jr Alstadvold EPHORTEFRO
12825/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til tilpasning av bolig ***** EPHORTEFRO
12827/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til tilpasning ***** EPHORTEFRO
12795/2019 20191201 01.12.2019 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=4waq9w, SakId=296317) ***** EPHORTEFRO
12772/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Kontrollutvalgets årsplan - møteplan Konsek EPHORTEFRO
12681/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Ferdigattest for utført arbeide på gnr. 37 bnr. 05. Tonje Waasjø EPHORTEFRO
12683/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Anna Kristina Wahlstrøm EPHORTEFRO
12686/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Heidi Jørstad Stenhaug EPHORTEFRO
12695/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Refusjonskrav høsten 2019 LEVANGER KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING EPHORTEFRO
12696/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Refusjonskrav høsten 2019 TRONDHEIM KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING EPHORTEFRO
12673/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Tjenestebevis Trine haug EPHORTEFRO
12694/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Refusjonskrav høsten 2019 LEVANGER KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING EPHORTEFRO
11764/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - 028/047 Klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt 2019 Morten Schrøen EPHORTEFRO
11765/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - 008/008 Klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt 2019 Elisabeth Ulvik EPHORTEFRO
11768/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - 027/032 Klage på takstgrunnlaget for eiendomsskatt 2019 Jon Jullum m.fl. EPHORTEFRO
11771/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - 039/033 Klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt 2019 Helge Francis Leitao EPHORTEFRO
12792/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Vedtak om standardisert erstatning etter kontroll i svineproduksjonen i 2017 og 2018 (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12757/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av matrikkelenheter Einar Arne Hyndøy EPHORTEFRO
12758/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Dokumentasjon på aktuelle arbeidsmiljøfaktorer Arbeidstilsynet Midt-Norge EPHORTEFRO
12762/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Bygningsmessig sikkerhetsvurdering av barnehage RG-prosjekt AS EPHORTEFRO
12771/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Jan Morten Hokstad EPHORTEFRO
12766/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Barnehagesaken - innspill Steinar Juberg EPHORTEFRO
12509/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak LEVANGER VARMESENTER AS EPHORTEFRO
12512/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Roar Berge EPHORTEFRO
12513/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Delingstillatelse Lorents Morten Lauritsen EPHORTEFRO
11785/2019 20191128 28.11.2019 Saksframlegg/innstilling Smittevernplan Frosta kommune EPHORTEFRO
12723/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Publisering av artikkkel Aftenposten EPHORTEFRO
12669/2019 20191128 28.11.2019 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan Viktil hyttefelt, gnr. 28 bnr. 01 - fortetting i eksisterende hyttefelt - 1. gangs behandling. EPHORTEFRO
12623/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon uten lønn Øystein Skaslien EPHORTEFRO
12629/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Håvard Lein EPHORTEFRO
12631/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev 095/009 Tilbakemelding på sanitærsøknad WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
12643/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Prioriteringsliste Frosta Kommune, spillemidler 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEFRO
12645/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Nettressursen barnekonvensjonen Kommunedirektørens ledergruppe EPHORTEFRO
10557/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Signert databehandleravtale Conexus Engage AS EPHORTEFRO
12701/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - 1603418 KLP Skadeforsikring AS EPHORTEFRO
12703/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - 1364278 KLP Skadeforsikring AS EPHORTEFRO
12704/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Reiseforsikringsbevis - 1603418 KLP Skadeforsikring AS EPHORTEFRO
12705/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - 1364391 KLP Skadeforsikring AS EPHORTEFRO
12712/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg HOLMEN PARK & ANLEGG AS EPHORTEFRO
12713/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev 092/029 - Varteig - Gravemelding 2019 HOLMEN PARK & ANLEGG AS EPHORTEFRO
12714/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Innspill til bestillingen av tiltaksmidler og SNO-tjenester 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12718/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak om standardisert erstatning etter kontroll i svineproduksjonen i 2017 og 2018 (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12672/2019 20191128 28.11.2019 Saksframlegg/innstilling Bergslia Trinn 2 - sluttbehandling EPHORTEFRO
12706/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - 1897276 KLP Skadeforsikring AS EPHORTEFRO
12724/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Uttalelse Frosta Vassverk AS EPHORTEFRO
12702/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - 325570 KLP Skadeforsikring AS EPHORTEFRO
12709/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse STEBO HUSVOGNER AS EPHORTEFRO
12727/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - skjøtsel i prioritert kulturlandskap - Tautra Søndre FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12728/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd 2019 - rydding av fjæra i prioriterte kulturlandskapsområder - Tautra Søndre FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12729/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd 2019 - inngjerding av beite øst for Føggelhuset - Prioriterte kulturlandskapsområder FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12730/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12731/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbakemelding om krav om foreldelse av kommunalt gebyr Ivan Småland EPHORTEFRO
12707/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Purring - forespørsel på bekreftelse Statskog SF EPHORTEFRO
12708/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Refusjonskrav høsten 2019 Levanger kommune EPHORTEFRO
12710/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - 1364073 KLP Skadeforsikring AS EPHORTEFRO
12711/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Rapportering på ventetider 3. tertial Helsedirektoratet EPHORTEFRO
12726/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale 2020 (kopi) Meråker kommune EPHORTEFRO
12507/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
12508/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Delingstillatelse Bjarne Broder Krog EPHORTEFRO
12450/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Referat fra informasjonsmøte vedr. utbygging av vann og avløp i Hellgrenda 20.11.19 Asbjørn Hustøft m.fl. EPHORTEFRO
12379/2019 20191128 28.11.2019 Saksframlegg/innstilling Selskapsavtale interkommunalt arkiv Trøndelag IKS- endring i selskapsavtalen for 2020 EPHORTEFRO
12559/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Anne Fugleberg EPHORTEFRO
12555/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Spørsmål vedr. kommunalt tilskudd til privat barnehage Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
12572/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Innvilget oppsigelse av stilling i brannvesenet, Frosta kommune Dagfinn Vinge EPHORTEFRO
12615/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Mona Bratsvedal Remman EPHORTEFRO
12618/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Christopher Roseth Sand EPHORTEFRO
12619/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Berit K Brenne Moksnes EPHORTEFRO
12621/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Berit K Brenne Moksnes EPHORTEFRO
12603/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Julie Vordal EPHORTEFRO
12605/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Vibeke Haugan EPHORTEFRO
12606/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Chawewan Tunkaew EPHORTEFRO
12638/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Håvard Lein EPHORTEFRO
12527/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Forespørsel om lønnsutgifter 2019 Sør-Innherrad Kirkelige Fellesråd EPHORTEFRO
12537/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Årsmelding 2019 Borglia barnehage EPHORTEFRO
12538/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Årsmeldinger 2019 Folkheim barnehage EPHORTEFRO
12540/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Årsmeldinger 2019 Solvang barnehage EPHORTEFRO
12541/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Årsmelding 2019 Espira Juberg Gårdsbarnehage EPHORTEFRO
12542/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Årsmelding 2019 Kvamtoppen barnehage EPHORTEFRO
12547/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse Promid EPHORTEFRO
12591/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. tilknytningskostnader avløp Toralf Gorm Harsjøen m.fl. EPHORTEFRO
11293/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Forslag til kandidat Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
12523/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Utfyllende opplysninger til søknad om skjenkebevilling Odd Kristian Steig Krog EPHORTEFRO
12493/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Innkalling til særskilte forhandlinger Turid Ulvik Haug EPHORTEFRO
12504/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Johan Arnt Hernes EPHORTEFRO
12505/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Asgeir Østerlie EPHORTEFRO
12511/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Ferdigattest Levanger Varmefag AS EPHORTEFRO
12732/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd 2019 - oppgradering av gjerde i prioriterte kulturlandskapsområder - Tautra Søndre FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12667/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev 039/001 - Vargåsen - Gravemelding WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
12668/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
12675/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Geotekniske rapporter til NADAG og melde inn faresoner for kvikkleire til nasjonal database for kvikkleiresoner Norges vassdrags- og energidirektoratet EPHORTEFRO
12688/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Bergslia trinn 2 - revidert detaljregulering av 09.11.2019 Promidt AS EPHORTEFRO
12693/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Tilsagn på tilskudd Frostating utvalgte kulturlandskap - Parkering for allmenheten, Island Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
12665/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Ferdigmelding WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
12666/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte Ary Morais EPHORTEFRO
12648/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Kostnadsdokumentasjon ***** EPHORTEFRO
12650/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Trondheim Seilerforening EPHORTEFRO
12658/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Endret møtetidspunkt Trondheim Havn EPHORTEFRO
12659/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon Kåre Solbakken EPHORTEFRO
12647/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Refusjonskrav Espira Juberg gårdsbarnehage EPHORTEFRO
12636/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Rapportering på Melding om brannvernet for 2019 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) EPHORTEFRO
12637/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endring i valgforskriften om valg Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO
12639/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Gravemelding 2019 og sanitærsøknad WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
12642/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Vedlikeholdsrapport for sprinkleranlegg - Elvarheim GIK Rør AS avd. Trøndelag EPHORTEFRO
12641/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Kartinformasjon Toril Ulvik Neeb EPHORTEFRO
12651/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Vedtak om utvidelse av vergens mandat FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12653/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Svar på søknad om fritak/reduksjon i renovasjonsgebyr (kopi) INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
12655/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Samsvarserklæring FROSTA VVS AS EPHORTEFRO
12656/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Høring - Politisk plattform for Norsk kulturskoleråd Norsk Kulturskoleråd EPHORTEFRO
12657/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Høring - Forslag til gjeninnføring og utvidelse av rett til pleiepenger etter barnets død Arbeids- og sosialdepartementet EPHORTEFRO
12660/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg Tensio TN AS EPHORTEFRO
12662/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av balkong og trapp Kjetil Arntzen EPHORTEFRO
12664/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Tillegg til tidligere innsendt melding Datatilsynet EPHORTEFRO
9825/2019 20191126 26.11.2019 Saksframlegg/innstilling Orienteringer i møtet EPHORTEFRO
9814/2019 20191126 26.11.2019 Saksframlegg/innstilling Rapportering av HMS-relaterte avvik EPHORTEFRO
12599/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Stopp trekk Fagforbundet EPHORTEFRO
12602/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Tillater ikke graving Johan Lein EPHORTEFRO
12609/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Kunngjøring - tilskudd til opplæring for barn og unge som søker opphold i Norge - høsten 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12634/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler Frostahallen SA EPHORTEFRO
12635/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Invitasjon til introduksjonskurs Mona Bratsvedal Remman EPHORTEFRO
12654/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Uttalelse Frosta Vassverk AS EPHORTEFRO
12588/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Vedr. tilknytningsgebyr avløp Toralf Gorm Harsjøen m.fl. EPHORTEFRO
12596/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Inndragning av tilskudd Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
12580/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Valgkomiteens innstilling på leder og nesteleder til representantskapet INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
12590/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger Klima- og miljødepartementet EPHORTEFRO
12556/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Tilsvar til beklagelse Støttegruppe etter 22. juli EPHORTEFRO
12557/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Spørsmål vedr. midler til foreldrestøttende tiltak Espira Juberg gårdsbarnehage EPHORTEFRO
12558/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Vedr. deltagelse Espira Juberg gårdsbarnehage EPHORTEFRO
12560/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse LEIN-NILSSEN AS EPHORTEFRO
12569/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Avtale med bygdekinoen 2020 Bygdekinoen EPHORTEFRO
12549/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger Klima- og miljødepartementet EPHORTEFRO
12564/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Krav om særskilte forhandlinger Delta EPHORTEFRO
12565/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Forhandlinger Indre Fosen kommune INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
12567/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Invitasjon fagdag REKOM EPHORTEFRO
12551/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Utbetalingsoversikt over tilskudd til LIS1-stillinger i kommunehelsetjenesten Helsedirektoratet EPHORTEFRO
12554/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Vedlikeholdsrapport for sprinkleranlegg - Frostatunet GK Rør AS avd. Trøndelag EPHORTEFRO
12652/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Vedr. vintervedlikehold veg Bente Nordahl EPHORTEFRO
12562/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Sluttrapport salamanderdamprosjekt Hogstadskogen Erling Hagen EPHORTEFRO
12568/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger Klima- og miljødepartementet EPHORTEFRO
12573/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Oversendelse av tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - endring av beløp i vedtak om økonomisk stønad FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12574/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Vedlikeholdsrapport for sprinkleranlegg - Frosta skole GK Rør AS avd. Trøndelag EPHORTEFRO
12575/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Undersøkelse om den økonomiske situasjonen i kommunen Kommunal Rapport EPHORTEFRO
12578/2019 20191126 26.11.2019 Utgående brev Tilskudd til foreldrestøttende tiltak Espira Juberg gårdsbarnehage EPHORTEFRO
12579/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Kommentarer til merknader vedr. omlegging av veg Jan Inge Moksnes EPHORTEFRO
12582/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Vedr. vintervedlikehold veg Kjelsåsen Bente Nordahl EPHORTEFRO
12583/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Motorvarmere ved Frostatunet Frosta kommune EPHORTEFRO
12584/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Anmodning om bekreftelse på norskkurs Nizami Guliyev EPHORTEFRO
12585/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Krav om særskilte forhandlinger Delta EPHORTEFRO
12586/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Vedr. vintervedlikehold veg Bente Nordahl EPHORTEFRO
12587/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Motorvarmere på Frostatunet Frosta kommune EPHORTEFRO
12589/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Vedr. vintervedlikehold veg Bente Nordahl EPHORTEFRO
12592/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Svar på spørsmål vedr. tilskudd til private barnehager Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
12594/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger Klima- og miljødepartementet EPHORTEFRO
12571/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Status trygghetsalarmer Telenor EPHORTEFRO
12581/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Nettressursen Barnekonvensjonen Statsped EPHORTEFRO
9726/2019 20191126 26.11.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll fra møte i AMU 08.05.19 EPHORTEFRO
12453/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Rapport Erasmus+ 2019 DIKU EPHORTEFRO
12430/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Årsmøte Frostastiens venner - innkalling og sakliste Alle interesserte EPHORTEFRO
12431/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte i enhet barnehage FROSTA KOMMUNE OPPVEKST m.fl. EPHORTEFRO
12446/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende tomt gnr. 79 bnr. 13, Jotrøa. Reida H. Øren. EPHORTEFRO
12416/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Oversending av tilsagnsbrev, etablering av pant og utbetaling av tilskuddet Lindorff AS EPHORTEFRO
12417/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Søknad om utsettelse på opparbeiding av gangsti mellom Kvamtoppen barnehage og Myra nærmiljøanlegg Trøndelag fylkeskommune v/ Dag Ystad EPHORTEFRO
12400/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Kopi av avslutning av utleggstrekk ***** EPHORTEFRO
12412/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Orientering til grunneier og Rapp i.l. om støtte til gangsti mellom Kvamtoppen og Myra nærmiljøanlegg Vibeke Breiset m.fl. EPHORTEFRO
12415/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev 120/003 Avtale om fordeling av kostnader for tilknytning VA Storsve Roger Viken EPHORTEFRO
12426/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Svanhild OpheimStrømskag EPHORTEFRO
12427/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Referat fra møte, 24.10.19 Interimstyret EPHORTEFRO
12374/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Tjenestebevis Renate Myhre EPHORTEFRO
12402/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Bestilling av dameur Bjerve Ur og Gull EPHORTEFRO
12357/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Kopi av pålegg om trekk ***** EPHORTEFRO
12375/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Tjenestebevis Marthe Torset EPHORTEFRO
12409/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Delingstillatelse Jan Morten Hokstad EPHORTEFRO
12381/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Statstilskudd til politiske partier 2019 FROSTA ARBEIDERPARTI m.fl. EPHORTEFRO
12425/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Tjenestebevis Marte Julseth EPHORTEFRO
12447/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Ferdigattest for oppført fritidsbolig på gnr. 34 bnr. 68. CK NOR BYGG AS EPHORTEFRO
12369/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
12471/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Svanhild Opheim Strømskag EPHORTEFRO
11779/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Svar vedr. kommunalt tilskudd t il private barnehager Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
11869/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Tilskudd til Espira Juberg Gårdsbarnehage i 2020 Espira barnehager AS EPHORTEFRO
12524/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Anmodning om uttalelse ti søknad om skjenkebevilling Stjørdal lensmannskontor EPHORTEFRO
12484/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Hilde Renate Bratsvedal EPHORTEFRO
12488/2019 20191125 25.11.2019 Saksframlegg/innstilling Tap på fordringer 2019 EPHORTEFRO
12528/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Prosjekt - Øke kunnskapen om CRPD - «Hva vet du om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)?» Bufetat EPHORTEFRO
12531/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Veiledning til kommuner og andre dataeiere om innsending av geotekniske rapporter og grunnundersøkelser til NADAG Norges vassdrags- og energidirektorat EPHORTEFRO
12532/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Endelig rapport Erasmus+ 2019 - Hvordan involvere foreldre i barns læring? DIKU EPHORTEFRO
12545/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Regnskap Frosta fjellstyre 2018 - melding om vedtak Frosta fjellstyre EPHORTEFRO
12489/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på trekk i lønn Øystein Skaslien EPHORTEFRO
12522/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Vedtaksbrev - utbetaling av skogfon Ola Hjelde EPHORTEFRO
12535/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Tilskudd til arbeid med plan for Friluftslivets ferdselsårer Trøndelag fylkeskommune EPHORTEFRO
12480/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Pålegg om trekk i lønn Lindorff EPHORTEFRO
12483/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Melding om bygning unntatt søknadsplikt Ann Veslemøy Forbord EPHORTEFRO
12473/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet Bjørn Kvarme EPHORTEFRO
12481/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Nye abonnementspriser phonect EPHORTEFRO
12492/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Vedtak om standardisert erstatning etter kontroll i svineproduksjonen i 2017 og 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12491/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Sluttutbetaling Frostating UKL - Planlegging. Mobilisering FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12497/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av gjødselkum Johan Arnt Hernes EPHORTEFRO
12498/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Jonas Rekkebo EPHORTEFRO
12501/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte Frosta pensjonistlag v/Knut Bakken EPHORTEFRO
12486/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Sluttattest Eirin Ulvik EPHORTEFRO
12496/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Forespørsel om kommunepin Zanto Eltervåg EPHORTEFRO
12500/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Arnt Erik Ring EPHORTEFRO
12502/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Siv Tone Faanes EPHORTEFRO
12503/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Rapportering av for mange arbeidsforhold på samme person NAV Registerforvaltning EPHORTEFRO
12449/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Utarbeiding av ressursregnskap for byggeråstoff i Trøndelag Fylke 2018 - Forbrukere Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTEFRO
12432/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på kommentarer til revisjonsrapport FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12452/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Sluttutbetaling prosjekt Restaurering av salamanderdammene i Hogstadskogen, samt godkjenning av ekstrabevilgning (kopi) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12376/2019 20191121 21.11.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan for Formannskap og Kommunestyre 2020 EPHORTEFRO
12342/2019 20191121 21.11.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 EPHORTEFRO
11726/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev 082/016 - Informasjon angående tilknytning til kommunal avløpsledning Lisa I Buchholdt Undlien EPHORTEFRO
12343/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Prioriteringsliste Frosta Kommune, spillemidler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12345/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd Frostating Utvalgte Kulturlandskap Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
12334/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar ang overdragelse av brøyting TORBJØRN EIDE EPHORTEFRO
10916/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger 2019 Julie Vordal EPHORTEFRO
12305/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev 103/001 - Island - Signert gravemelding TORE BJØRNES AS EPHORTEFRO
12339/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Stein Magne Sjøholt EPHORTEFRO
12387/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Svar på søknad om kjøring privat veg (kopi) INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
12391/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Promid EPHORTEFRO
12419/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12413/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Signert avtale om lading av elbil på uttak for motorvarmer Astrid Møller EPHORTEFRO
12401/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Signert avtale om livsfasetiltak ***** EPHORTEFRO
12410/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Tilbud tilknytning vann og avløp Storsve Roger Viken EPHORTEFRO
12403/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Brøyting av kaikant - ren snø - informasjon til kommuner og større havner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12407/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Oversendelse av revidert henvisningsskjema til det statlige barnevernet Bufetat EPHORTEFRO
12258/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Steinar Ulvik EPHORTEFRO
12395/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Tilbud på dameur Bjerve Ur og Gull EPHORTEFRO
12399/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Ny informasjon vedr. rapportering Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
10913/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger 2019 Tone Ulvik EPHORTEFRO
12330/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget, 14.11.2019 Samarbeidsutvalgets medlemmer EPHORTEFRO
12332/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar ang overdragelse av brøytekontrakt Tomas Vik EPHORTEFRO
12333/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Referat fra møte i Samarbeidsutvalget, 14.11.19 Samarbeidsutvalgets medlemmer EPHORTEFRO
12346/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Marit Austeng EPHORTEFRO
12398/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Tonje Bratsvedal Berg EPHORTEFRO
12308/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Johnny Vik EPHORTEFRO
12310/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Johnny Vik EPHORTEFRO
12312/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Heidi Brekken Kvamvold EPHORTEFRO
12314/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Heidi Brekken Kvamvold EPHORTEFRO
12260/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar på oppsummering 2019 og innmelding av behov for 2020 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
12329/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Utbedring av anlegg etter tilsyn Bakken Elektro EPHORTEFRO
12112/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Tomas Moksnes EPHORTEFRO
12012/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Korrigering av personopplysninger REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTEFRO
12114/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Turid Ulvik Haug EPHORTEFRO
12013/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Korrigering av personopplysninger INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS EPHORTEFRO
12393/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Ariel Trætli EPHORTEFRO
12124/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Notat fra tilsyn med Frosta fjordbuer 8.11.19 Frosta fjordbuer EPHORTEFRO
12129/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 21.10.2019 Astrid Småland EPHORTEFRO
12388/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Renate Sundet EPHORTEFRO
12135/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Referat fra 14. november 2019 FROSTA KOMMUNE HELSE OG OMSORG m.fl. EPHORTEFRO
12086/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak for renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
12101/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev 094/013 - Signert sanitærsøknad RØRMESTERAN AS EPHORTEFRO
12080/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar på klage på kommunale avgifter Ragnar Sundet EPHORTEFRO
12081/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Vedr. renovasjonsavgift Åtlovegen 462 Statskog SF EPHORTEFRO
12083/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på fritak fra vurdering med karakter i norsk sidemål Melissa Gran EPHORTEFRO
12099/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Mostad - Status på Fylkesmannens behandling av klage FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12100/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Frank Arvid Rosø EPHORTEFRO
12091/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Fylkesmannens svar på kommunestyrevedtak den 18.06.2019 Bjarne Elvrum EPHORTEFRO
12092/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om kommunal vintervedlikehold av privat veg i Kjelsåsen Bente Nordahl EPHORTEFRO
12113/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Ausra Breiseth EPHORTEFRO
12109/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar purring på tilbakemelding Halvard Nordfjæran EPHORTEFRO
12111/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Tilsvar fra Frosta Kommune ang. midler avsatt til fugletårn i Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde Frosta FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEFRO
12110/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om konservering av nedgravd oljetank EMITEK AS EPHORTEFRO
12006/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Varsel om at du er valgt som medlem eller varamedlem til klagenemnd for eiendomsskatt 2019-2023 Andreas Flægstad m.fl. EPHORTEFRO
12025/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Guri Pedersen EPHORTEFRO
12362/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Slamrapport oktober 2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
12353/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på bestilling RiksTV AS EPHORTEFRO
12354/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Trekk i lønn Fellesorganisasjonen (FO) EPHORTEFRO
12351/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Trekk i lønn Kemneren i Innherred kommunesamarbeid EPHORTEFRO
12363/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Slamrapporter september 2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
12257/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Steinar Ulvik EPHORTEFRO
12359/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
12364/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Trekk i lønn Fagforbundet EPHORTEFRO
12361/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Rapportering av årsmelding for barnehager og kommuner pr. 15.12.2019 Utdanningsdirektoratet EPHORTEFRO
12365/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Avtale om levering av revisjonstjenester - for signering Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEFRO
12367/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - Brannhaugen skytebane - rehabilitering av standplass og skyteskiver Frosta Skyttarlag EPHORTEFRO
12368/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Avslag på søknad om kjøring på privat veg (kopi) INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEFRO
12348/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd Frostating UKL - Frosta kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
12372/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Orientering om kontroll av elektriske anlegg - Øvre Skogbrynet Elsikkerhet Norge AS EPHORTEFRO
12349/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av garasje og takoverbygg Runar Egon Eide EPHORTEFRO
11661/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev ***** ***** EPHORTEFRO
10175/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev 094/017 - Tilknytning til kommunal avløpsledning Roar Vold EPHORTEFRO
12117/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse STENE TØMRERSERVICE AS EPHORTEFRO
12118/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Ferdigattest Stene Tømrerservice AS EPHORTEFRO
12090/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Varsel om valgt medlem og varamedlem til fellesrådet for funksjonshemmede og eldre 2019-2023 Boje Reitan m.fl. EPHORTEFRO
12088/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn Anne BeritSkjemstad EPHORTEFRO
12358/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn Frostingen EPHORTEFRO
11615/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev 094/006 - Tilknytning til kommunal avløpsledning Rune Gaustad m.fl. EPHORTEFRO
11616/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev 094/011 - Tilknytning til kommunal avløpsledning Oddmunn Johan Olsen EPHORTEFRO
11664/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTEFRO
11727/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 083/016 - Tilknytning til kommunal avløpsledning Jan Skogseth EPHORTEFRO
11783/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Signert kontrakt SAXVIK KONTORSENTER AS EPHORTEFRO
12340/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Salgs og skjenkekontroller 02.11.2019 Securitas EPHORTEFRO
12320/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Stjørdal lensmannskontor EPHORTEFRO
12327/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2019 Brønnøysundsregistrene EPHORTEFRO
12331/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kommentar til vedtekter Marte Elnan Aune EPHORTEFRO
12324/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon for å lande med fly på Liavatnet Værnes flyklubb EPHORTEFRO
12328/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Purring - forespørsel vedr. reguleringsplan m.m. Reidar Halvard Øren EPHORTEFRO
12326/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Uttalelse fra revisjonen Revisjon Midt-Norge EPHORTEFRO
12027/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Lise Pettersen EPHORTEFRO
11980/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 075/005 Signert gravemelding 2019 Kirsten Fossli EPHORTEFRO
12002/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Varsel om valgt medlem og varamedlem i vannregionutvalget i Trondelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEFRO
11938/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk støtte Musikklaget Klang EPHORTEFRO
11941/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Søknad om økonomisk støtte Selbuklang EPHORTEFRO
11954/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Siv Tone Faanes EPHORTEFRO
11931/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon uten lønn Øystein Skaslien EPHORTEFRO
11964/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Turid Ulvik Haug EPHORTEFRO
11972/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Hilde Solberg Valberg EPHORTEFRO
11939/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Søknad om dekning av utgifter Frosta Historielag EPHORTEFRO
11950/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Anmodning om utfyllende informasjon ang. gravemelding Kirsten Fossli EPHORTEFRO
11974/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Britt Elin Røkke EPHORTEFRO
11993/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om underskuddsgaranti - høstkonsert i Magnushallen Musikklaget Klang EPHORTEFRO
12031/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om erstatning NYBØ BOFORENING EPHORTEFRO
11955/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken EPHORTEFRO
11958/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Vedr. møte Gunnar Fjæran EPHORTEFRO
12009/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Varsel om valgt medlem og varamedlem til sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 2019-2023. Dagfinn Vinge m.fl. EPHORTEFRO
12010/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Korrigering på personopplysninger KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEFRO
11836/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Varsel om valgt medlem og varamedlem til Utvalg Folk Berit Undersåker Skaslien m.fl. EPHORTEFRO
11929/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon uten lønn Margrete Hervik EPHORTEFRO
11933/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon uten lønn Øystein Skaslien EPHORTEFRO
12304/2019 20191117 17.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - ny bygning Bernt Kristian Kvamme EPHORTEFRO
12300/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel om valgt medlem og varamedlem til fellesrådet for funksjonshemmede og eldre 2019-2023 Ågot Ingeborg Istad EPHORTEFRO
12287/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett FROSTA VVS AS EPHORTEFRO
12299/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Svitlana Nikitina EPHORTEFRO
12246/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 975824470 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12247/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 974239418 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12248/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 980430901 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12249/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 895626422 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12250/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 820447042 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12251/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 985856435 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12252/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 996568326 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12253/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 981444914 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12254/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 987063351 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12255/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970066810 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12256/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969184389 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12273/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn med fyringsanlegg - Kjerkbakken 20 (H0201) Frosta kommune EPHORTEFRO
12274/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Fullmakt - flytting av grensemerke Eilert Viken-Hagerup EPHORTEFRO
12275/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Påminnelse om bekreftelse fra kommunen Budir EPHORTEFRO
12278/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Forberedende behandling av klagesaker Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
12279/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Gravemelding og søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg WINGES SERVICE AS EPHORTEFRO
12281/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Forsikringsbevis Triolen boligsameie Gjensidige forsikring EPHORTEFRO
12283/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn med fyringsanlegg - Kjerkbakken 20 (H0101) Frosta kommune EPHORTEFRO
12291/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Rapportering på rett til barnehageplass Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEFRO
12297/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev 103/001 - Island - Oppdatert gravemelding og erklæring ansvarsrett Tore Bjørnes AS EPHORTEFRO
12303/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Informasjonsmøte vedrørende utbygging av vann og avløp i Hellgrenda Ketil Lundahl EPHORTEFRO
12293/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Trafikkforholdene i Kjelsåsen Kjelsåsen Vel EPHORTEFRO
12292/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Attester Ausra Breiseth EPHORTEFRO
12222/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 973056964 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12226/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 984378831 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12228/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969185032 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12229/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869185582 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12232/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 988300721 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12233/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918327282 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12235/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 820447042 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12236/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969292386 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12239/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 977221811 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12240/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 991459251 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12223/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970569642 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12224/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969363798 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12225/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969607417 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12227/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990143676 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12230/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916172273 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12231/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 983646174 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12234/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969640635 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12237/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 919826746 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12238/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 984662882 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12241/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 971077360 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12242/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 984944799 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12243/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 993514772 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12244/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 990729808 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12245/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 918327282 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12208/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 996535142 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12209/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970163980 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12210/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 921695527 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12211/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969184540 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12212/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 979752180 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12213/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969183609 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12214/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969641348 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12215/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976357612 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12216/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997862864 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12217/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 974239418 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12218/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 996568326 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12219/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 971219580 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12220/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969153661 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12221/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969639718 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12194/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969433826 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12195/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 983527752 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12196/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184540 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12197/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969326469 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12198/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 885900372 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12199/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 983974112 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12200/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 980000869 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12201/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969689812 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12202/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 988890103 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12203/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 984662882 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12204/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969363798 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12205/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998816017 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12206/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969607417 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12207/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 977079659 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12276/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Utsatt tilsyn med solarier i 2020 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet EPHORTEFRO
12277/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak Helfo EPHORTEFRO
12271/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Tonje Waasjø EPHORTEFRO
12136/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969257343 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12137/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184826 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12141/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869185272 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12142/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 986389407 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12143/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912823261 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12144/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913010264 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12280/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Tjenestebevis Siv Tone Faanes EPHORTEFRO
12284/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Plankart etter endringer LANDSHAUG UTBYGGING AS EPHORTEFRO
12138/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976946707 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO
12140/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970066810 Landbruksdirektoratet EPHORTEFRO